ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 9 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.3)

            7. Kukkuravatikasuttavannana
   [78] Evamme sutanti kukkuravatikasuttam. Tattha koliyesuti evamnamake
janapade. So hi ekopi koliyanagare patitthitanam koliyanam rajakumaranam
nivasanatthanatta evam vuccati. Tasmim koliyesu janapade. Haliddavasananti tassa
kira nigamassa mapitakale pitakavatthanivattha manussa nakkhattam kilimsu. Te
nakkhattakilavasane nigamassa namam aropenta haliddavasananti namam akamsu.
Tam gocaragamam katva viharatiti attho. Viharo panettha kincapi na niyamito,
tathapi buddhanam anucchavike senasaneyeva vihasiti veditabbo. Govatikoti
samadinnagovatto, sise singani thapetva nanguttham bandhitva gavihi saddhim
tinani khadanto viya carati. Aceloti naggo niccelo. 3- Seniyoti tassa namam.
   Kukkuravatikoti samadinnakukkuravatto, sabbam sunakhakiriyam karoti. Ubhopete
sahapamsukilika sahayaka. Kukkurova palikunthitvati 4- sunakho nama samikassa santike
nisidanto dvihi padehi bhumiyam 5- vilikhitva kukkurakujjitam kujjanto 5-
nisidati. Ayampi
@Footnote: 1 cha.Ma. niharitva      2 cha.Ma. agamamsu      3 Ma. nicolo
@4 cha.Ma. palikujjitva     5-5 cha.Ma. vilekhitva kukkurakujitam kujanto
"kukkurakiriyam karissami"ti bhagavata saddhim sammoditva dvihi hatthehi bhumim 1-
vilekhitva sisam vidhunanto bhubhuti 2- katva hatthapade samminjitva sunakho viya
nisidi. Chamanikkhittanti bhumiyam thapitam. Samattam samadinnanti paripunnam katva
gahitam. Ka gatiti ka nipphatti. Ko abhisamparayoti abhisamparayamhi kattha nibbatti.
Alanti tassa appiyam 3- bhavissatiti yavatatiyam patibahati. Kukkuravatanti
kukkuravattasamadanam.
   [79] Bhavetiti vaddheti. Paripunnanti anunam. Abbokinnanti nirantaram.
Kukkurasilanti kukkuracaram. Kukkuracittanti "ajja patthaya kukkurehi
katabbam karissami"ti evam uppannacittam. Kukkurakappanti kukkuranam
gamanakaro atthi, titthanakaro atthi, nisidanakaro atthi, sayanakaro atthi,
uccarapassavakaranakaro atthi, anne kukkure disva dante vivaritva gamanakaro
atthi, ayam kukkurakappo nama, tam bhavetiti attho. Iminaham silenatiadisu aham
imina acarena va vattasamadanena va dukkaratapacaranena va methunaviratibrahmacariyena
vati attho. Devoti sakkasuyamadinam 4- annataro. Devannataroti tesam
dutiyatatiyatthanadisu annataradevo. Micchaditthiti adevalokagamimaggameva
devalokagamimaggoti gahetva uppannataya sa assa micchaditthi nama hoti. Annataram
gatim vadamiti tassa hi nirayato va tiracchanayonito va anna gati natthi,
tasma evamaha. Sampajjamananti ditthiya asammissam hutva nipajjamanam.
   Naham bhante etam rodami, yam mam bhagava evamahati yam mam bhante
bhagava evamaha, aham etam bhagavato byakaranam na rodami na paridevami,
na anutthunamiti attho. Evam sakammakavasenettha attho veditabbo, na
assumuncanamattena.
        "matam va amma rodanti     yo va jivam na dissati
         jivantam amma passanti     kasma mam amma rodasi"ti 5-
@Footnote: 1 cha.Ma. bhumiyam     2 cha.Ma. bhu bhuti      3 Ma. asaddhiyam
@4 cha.Ma. sakkasuyamadisu 5 sam. sa. 15/239/251 sanusutta
   Ayancettha payogo. Apica me idam bhanteti apica kho pana 1- me idam
bhante kukkuravattam digharattam samadinnam, tasmim sampajjantepi vuddhi natthi,
vipajjantepi. Iti "ettakam kalam maya katam kammam mogham jatan"ti attano
vipattim paccavekkhamano rodami bhanteti.
   [80] Govatantiadini kukkuravattadisu vuttanayeneva veditabbani.
Gavakappanti goakappam. Sesam kukkurakappe vuttasadisameva. Yatha pana tattha
anne kukkure disva dante vivaritva gamanakaro, evamidha anne gavo
disva kanne ukkhipitva gamanakaro veditabbo. Sesam tadisameva.
   [81] Cattarimani punna kammaniti kasma imam dhammadesanam 2- arabhi?
Ayam hi desana ekaccakammakiriyavasena agata, imasmim ca kammacatukke kathite
imesam kiriya pakata bhavissatiti imam desanam arabhi. Apica imam kammacatukkameva
desiyamanam ime sanjanissanti, tato eko saranam gamissati, eko
pabbajitva arahattam papunissatiti ayameva etesam sappayati natvapi imam
desanam arabhi.
   Tattha kanhanti kalakam dasaakusalakammapathakammam. Kanhavipakanti apaye
nibbattanato kalakavipakam. Sukkanti pandaram dasakusalakammapathakammam. Sukkavipakanti
sagge nibbattanato pandaravipakam. Kanhasukkanti missakakammam. 3- Kanhasukkavipakanta
sukhadukkhavipakam. Missakakammam hi katva akusalena tiracchanayoniyam
mangalahatthitathanadisu uppanno kusalena pavatte sukham vediyati. Kusalena rajakulepi
nibbatto akusalena pavatte dukkham vediyati. Akanham asukkanti kammakkhayakaram
catumaggacetanakammam adhippetam. Tanhi yadi kanham bhaveyya, kanhavipakam dadeyya.
Yadi sukkam bhaveyya, sukkam vipakam dadeyya. Ubhayavipakassa pana adanato
akanhasukkavipakatta "akanham asukkan"ti vuttam. Ayam tava uddese attho.
@Footnote: 1 cha.Ma. ayam saddo na dissati    cha.Ma. desanam   3 cha.Ma. vomissakakammam
   Niddese pana sabyapajjhanti sadukkham. Kayadvaradisu kayadvare
gahanadivasena copanappatta dvadasa akusalacetana sabyapajjhakayasankharo nama.
Vacidvare hanusancopanavasena vacibhedappavattika tayeva dvadasa vacisankharo nama.
Ubhayacopanam appatta raho cintentassa manodvare pavatta manosankharo nama.
Iti tisupi dvaresu kayaduccaritadibheda akusalacetanava sankharati veditabba.
Imasmim hi sutte cetana dhuram. Upalisutte kammam. Abhisankharitvati
sankaddhitva, pindam katvati attho. Sabyapajjham lokanti sadukkham lokam upapajjati
sabyapajjha phassa phusantiti sadukkhavipakaphassa phusanti. Ekantadukkhanti
nirantaradukkham. Bhutata hetvatthe nissakkavacanam, bhutakammato bhutassa sattassa
upapatti hoti. Idam vuttam hoti:- yathabhutam kammam satta karonti, yathabhutena
kammena kammasabhagavasena tesam upapatti hoti. Tenevaha "yam karoti tena
upapajjati"ti. Ettha ca tenati kammena viya vutta, upapatti ca nama vipakena
hoti. Yasma pana vipakassa kammam hetu, tasma tena mulahetubhutena kammena
nibbattatiti ayamettha attho. Phassa phusantiti yena kammavipakena nibbatta,
tamkammavipakaphassa phusanti. Kammadayadati kammadayajja 1- kammameva nesam dayajjam
santakanti 2- vadami.
   Abyapajjhanti niddukkham. Imasmim vare kayadvare pavatta
atthakamavacarakusalacetana kayasankharo nama. Tayeva vacidvare pavatta vacisankharo nama.
Manodvare pavatta tayeva attha tisso ca hetthimajjhanacetana abyapajjhamanosankharo 3-
nama. Jhanacetana tava hotu, kamavacara kinti abyapajjhamanosankhara
nama jatati. Kasinasajjanakale 4- ca kasinasevanakale ca labbhanti.
Kamavacaracetana pathamajjhanacetanaya ghatita, catutthajjhanacetana tatiyajjhanacetanaya
ghatita. Iti tisupi dvaresu kayasucaritadibheda kusalacetanava sankharati
veditabba. Tatiyavaro ubhayamissakavasena veditabbo.
@Footnote: 1 Ma. kammadayajjam      2 Si. dayajjabhandakanti
@3 cha.Ma. abyabajjhamanosankharo 4 ka. kasinasamapajjanakale
   Seyyathapi manussatiadisu manussanam tava kalena sukham kalena dukkham
pakatameva, devesu pana bhummadevatanam, vinipatikesu vemanikapetanam kalena
sukham kalena dukkham hotiti veditabbam. Hatthiadisu tiracchanesupi labbhatiyeva.
   Tatrati tesu tisu kammesu. Tassa pahanaya ya cetanati tassa
pahanatthaya maggacetana. Kammam patvava maggacetanaya anno pandarataro
dhammo nama natthi. Idam pana kammacatukkam patva dvadasaakusalacetana kanha
nama, tebhumikakusalacetana sukka nama, maggacetana akanha asukkati agata.
   [82] Labheyyaham bhanteti idam so "ciram vata me aniyyanikapakkhe
yojetva attakilamatho, 1- `sukkhanaditire nhayissami'ti samparivattantena viya
thuse kottentena viya ca na koci attho nipphadito, handaham attanam yoge
yojemi"ti cintetva aha. Atha bhagava yo so khandhake 2- titthiyaparivaso pannatto,
yam annatitthiyapubbo samanerabhumiyam thito "aham bhante itthannamo
annatitthiyapubbo imasmim dhammavinaye akankhami upasampadam, svaham bhante samgham
cattaro mase parivasam yacami"tiadina 3- nayena samadiyitva parivasati, tam sandhaya
"yo kho seniya annatitthiyapubbo"tiadimaha.
   Tattha pabbajjanti vacanasilitthatavaseneva vuttam. Aparivasitvayeva hi
pabbajjam labhati. Upasampadatthikena pana atikalena 4- gamappavesanadini atthavattani
purentena parivasitabbam. Araddhacittati atthavattapuranena tutthacitta. Ayamettha
sankhePo. Vittharato panesa titthiyaparivaso samantapasadikaya vinayatthakathaya
pabbajjakhandhakavannanayam vuttanayena veditabbo. Apica metthati apica me
ettha. Puggalavemattata viditati puggalananattam viditam. Ayam puggalo parivasaraho,
ayam na parivasarahoti idam mayham pakatanti dasseti.
   Tato seniyo cintesi "aho acchariyam buddhasasanam, yattha evam ghamsitva
kottetva yuttameva ganhanti, ayuttam chaddenti"ti. Tato sutthutaram pabbajjaya
@Footnote: 1 cha.Ma. atta kilamito          2 cha.Ma. yo nena khandhake
@3 vinaYu. maha. 4/86/102 mahakhandhaka   4 cha.Ma. natikalena
Sanjatussaho sace bhantetiadimaha. Atha bhagava tassa tibbachandam viditva
na seniyo parivasam arahatiti annataram bhikkhum amantesi "gaccha tvam bhikkhu
seniyam nhapetva pabbajetva anehi"ti. So tatha katva tam pabbajetva
bhagavato santikam anayi. Bhagava gane nisiditva upasampadesiti. 1- Tena vuttam
"alattha kho acelo seniyo kukkuravatiko 2- bhagavato santike pabbajjam alattha
upasampadan"ti.
   Acirupasampannoti upasampanno hutva nacirameva. Vupakatthoti
vatthukamakilesakamehi kayena ca cittena ca vupakattho. Appamattoti kammatthane satim
avijahanto. Atapiti kayikacetasikasankhatena viriyatapena atapi, pahitattoti
kaye ca jivite ca anapekkhataya pesitatto vissatthaattabhavo. Yassatthayati
yassa atthaya. Kulaputtati acarakulaputta. Sammadevati hetunava karaneneva.
Tadanuttaranti tam anuttaram. Brahmacariyapariyosananti maggabrahmacariyassa
pariyosanabhutam arahattaphalam. Tassa hi atthaya kulaputta pabbajanti. Dittheva dhammeti
imasmimyeva attabhave. Sayam abhinna sacchikatvati attanayeva pannaya paccakkham
katva, aparappaccayam natvati attho. Upasampajja vihasiti papunitva sampadetva
vihasi. Evam viharantova khina jati .pe. Abbhannasi.
   Evamassa paccavekkhanabhumim dassetva arahattanikuteneva desanam nitthapetum
"annataro kho panayasma seniyo arahatam ahosi"ti vuttam. Tattha annataroti
eko. Arahatanti arahantanam. Bhagavato savakanam arahantanam abbhantaro
ahositi ayamettha adhippayo. Sesam sabbattha uttanamevati.
          Papancasudaniya majjhimanikayatthakathaya
           kukkuravatikasuttavannana nitthita.
               Sattamam.
              -----------
@Footnote: 1 cha.Ma. upasampadesi       2 cha.Ma. ayam patho na dissati             The Pali Atthakatha in Roman Book 9 page 75-80. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=1891&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=1891&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=84              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=13&A=1478              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=1618              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=1618              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com