ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 9 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.3)

            2. Atthakanagarasuttavannana
   [17] Evamme sutanti atthakanagarasuttam. Tattha veluvagamaketi 1- vesaliya
dakkhinapasse avidure veluvagamako nama atthi, tam gocaragamam katvati attho.
Dasamoti sopi 2- jatigottavasena ceva sarapattakulagananaya ca dasame thane
ganiyati, tenassa dasamotveva namam jatam. Atthakanagaroti atthakanagaravaSi.
Kukkutaramoti kukkutasetthina karito aramo.
   [18] Tena bhagavata .pe. Akkhatoti ettha ayam sankhepattho, yo
so bhagava samatimsaparamiyo puretva sabbakilese bhanjitva anuttaram sammasambodhim
abhisambuddho, tena bhagavata tesam tesam sattanam asayanusayam janata, tam 3-
hatthatale thapitam amalakam 4- viya sabbam neyyadhammam passata. Apica pubbenivasadihi
janata, dibbena cakkhuna passata, tihi vijjahi chahi va pana abhinnahi
janata, sabbattha appatihatena samantacakkhuna passata, sabbadhammajananasamatthaya
@Footnote: 1 cha.Ma. leluvagamake, evamuparipi    2 cha.Ma. so hi
@3 cha.Ma. ayam patho na dissati      4 cha.Ma. thapitaamalakam
Pannaya janata sabbasattanam cakkhuvisayatitani tirokuddadigatani vapi 1-
rupani ativisuddhena mamsacakkhuna passata, attahitasadhikaya samadhipadatthanaya
pativedhapannaya janata, parahitasadhikaya karunapadatthanaya desanapannaya
passata, arinam hatatta paccayadinanca arahatta arahata, samma samanca
saccanam buddhatta sammasambuddhena. Antarayikadhamme va janata, niyyanikadhamme
passata, kilesarinam hatatta arahata, samam sabbadhammanam buddhatta
sammasambuddhenati evam catuvesarajjavasena catuhi karanehi thomitena atthi nu kho
eko dhammo akkhatoti.
   [19] Abhisankhatanti katam uppaditam. Abhisancetayitanti cetayitam pakappitam.
So tattha thitoti so tasmim samathavipassanadhamme thito. Dhammaragena dhammanandiyati
padadvayehi samathavipassanasu chandarago vutto. Samathavipassanasu hi sabbena
sabbam chandaragam pariyadiyitum sakkonto araha hoti, asakkonto anagami
hoti. So samathavipassanasu chandaragassa appahinatta catutthajjhanacetanaya
suddhavase nibbattati, ayam acariyanam samanakatha.
   Vitandavadi panaha "teneva dhammaragenati vacanato akusalena suddhavase
nibbattati"ti. So "suttam ahara"ti vattabbo, addha annam apassanto
idameva aharissati, tato vattabbo "kim panidam suttam neyyattham nitatthan"ti,
addha nitatthanti vakkhati. Tato vattabbo:- evam sante anagamiphalatthikena
samathavipassanasu chandarago kattabbo bhavissati, chandarage uppadite anagamiphalam
patividdham bhavissati ma "suttam me laddhan"ti yam va tam va dipehi. Panham
kathentena hi ariyassa santike uggahetva attharasam pativijjhitva kathetum
vattati, akusalena hi sagge kusalena va apaye patisandhi nama natthi. Vuttanhetam
bhagavata:-
@Footnote: 1 cha.Ma. tirokuddadigatanipi
             "na bhikkhave lobhajena kammena dosajena kammena
           mohajena kammena deva pannayanti, manussa
           pannayanti, ya va panannapi kaci sugatiyo,
           athakho bhikkhave lobhajena kammena dosajena kammena
           mohajena kammena nirayo pannayati, tiracchanayoni
           pannayati, pittivisayo 1- pannayati, ya va panannapi
           kaci duggatiyo"ti. 2-
   Evam sannapetabbo. Sace sanjanati sanjanatu, no ce sanjanati,
"gaccha patova viharam pavisitva yagum pivahi"ti uyyojetabbo.
   Yatha ca pana imasmim sutte, evam mahamalunkyovadepi mahasatipatthanepi
kayagatasatisuttepi samathavipassana kathita. Tattha imasmim sutte samathavasena
gacchatopi vipassanavasena gacchatopi samathadhurameva dhuram, mahamalunkyovade
vipassanadhuram, 3- mahasatipatthanam pana vipassanuttaram nama kathitam, kayagatasatisuttam
samathuttaranti.
   Ayam kho gahapati .pe. Ekadhammo akkhatoti ekadhammam pucchitena ayampi
ekadhammoti evam pucchavasena kathitatta ekadasapi dhamma ekadhammo nama
jata. 4- Mahasakuludayisuttasminhi ekunavisati puccha 5- sabbani 6- patipadavasena
ekadhammo nama jatani, idha ekadasa pucchavasena ekadhammoti agatani.
Amatuppattiyatthena va sabbanipi ekadhammoti vattum vattati.
   [21] Nidhimukham gavesantoti nidhim pariyesanto. Sakidevati ekappayogeneva. 7-
Katham pana ekappayogena ekadasannam nidhinam adhigamo hotiti. Idhekacco arannanidhim
gavesamano carati, tamenam annataro atthacarako disva "kim bho carasi"ti pucchati.
So "jivitavuttim pariyesami"ti aha. Itaro "tenahi samma agaccha, etam
@Footnote: 1 cha.Ma. pettivisayo      2 an. chakka. 22/310/378 sekhaparihaniyavagga (sya)
@3 cha.Ma. vipassanava dhuram    4 cha.Ma. jato   5 cha.Ma. ekunavisatipabbani
@6 cha.Ma. ayam patho na dissati  7 cha.Ma. ekappayogena
Pasanam pavattehi"ti aha. So tam pavattetva uparupari thapita va kucchiya
kucchim ahacca thita va ekadasa kumbhiyo passeyya, evam ekappayogena
ekadasannam nidhinam adhigamo hoti.
   Acariyadhanam pariyesissantiti annatitthiya hi yassa santike sippam
ugganhanti, tassa sippuggahanato pure va paccha va antare va gehato
niharitva dhanam denti. Yesam gehe natthi, te natisabhagato pariyesanti, tatha
alabhamana bhikkhampi caritva dentiyeva. Tam sandhayetam vuttam.
   Kimangampanahanti bahiraka tava aniyyanikepi sasane sippamattadayakassa
dhanam pariyesanti, aham pana evamvidhe niyyanikasasane ekadasavidham amatuppattipatipadam
desentassa acariyassa pujam kim na karissami, karissamiyevati vadati.
Paccekadussayugena acchadesiti ekamekassa bhikkhuno ekekam dussayugam adasiti
attho. Samudacaravacanam panettha evarupam hoti, tasma acchadesiti vuttam.
Pancasataviharanti pancasatagghanikam pannasalam karesiti attho. Sesam sabbattha
uttanatthamevati.
          Papancasudaniya majjhimanikayatthakathaya
           atthakanagarasuttavannana nitthita.
               Dutiyam.
             --------------             The Pali Atthakatha in Roman Book 9 page 9-12. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=218&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=218&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=18              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=13&A=303              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=352              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=352              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]