ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 9 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.3)

page87.

10. Apannakasuttavannana [92] Evamme sutanti apannakasuttam. Tattha carikanti aturitacarikam. [93] Atthi pana vo gahapatayoti kasma aha? so kira gamo Atavidvare nivittho. Nanavidha samanabrahmana divasam maggam gantva sayam patam va gamam 1- vasatthaya upenti, tesam te manussa mancapithani pattharitva pade dhovitva pade makkhetva kappiyapanakani datva punadivase nimantetva danam denti. Te pasannacitta tehi saddhim sammantayamana evam vadanti "atthi pana vo gahapatayo kinci dassanam gahitan"ti. Natthi bhanteti. "gahapatayo vina dassanena loko na niyyati, ekam dassanam rucitva khamapetva gahetum vattati, `sassato loko'ti dassanam ganhatha"ti vatva pakkanta. Aparadivase anne agata. Tepi tatheva pucchimsu. Te tesam "ama bhante"ti purimesu divasesu tumhadisa samanabrahmana agantva `sassato loko'ti amhe idam dassanam gahapetva gata"ti arocesum. "te bala kim jananti, `ucchijjati ayam loko'ti ucchedadassanam ganhatha"ti evam tepi ucchedadassanam ganhapetva pakkanta. Etena upayena anne ekaccasassatam, anne antanantam, anne amaravikkhepanti evam dvasatthiditthiyo ugganhapesum. Te pana ekaditthiyampi patitthatum nasakkhimsu. Sabbapaccha bhagava agamasi. So tesam hitatthaya pucchanto "atthi pana vo gahapatayo"tiadimaha. Tattha akaravatiti karanavati sahetuka. Apannakoti aviruddho 2- advejjhagami ekamsagahiko. [94] Natthi dinnantiadi dasavatthuka micchaditthi hettha saleyyakasutte vittharita. Tatha tamvipaccanikasammaditthi. 3- [95] Nekkhamme anisamsanti yo nesam akusalato nikkhantabhave anisamso, yo ca vodanapakkho visuddhipakkho, tam na passantiti attho. Asaddhammasannattiti @Footnote: 1 cha.Ma. sayam tam gamam 2 cha.Ma. aviraddho 3 cha.Ma. tabbipaccanikabhuta sammaditthi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page88.

Abhutadhammasannapana. Attanukkamsetiti thapetva mam ko anno attano dassanam pare ganhapetum sakkotiti attanam ukkhipati. Param vambhetiti ettakesu janesu ekopi attano dassanam pare ganhapetum na sakkotiti evam param hettha khipati. Pubbeva kho panati pubbe micchadassanam ganhantasseva susilyam pahinam hoti, dussilyabhavo paccupatthito. Evamassimeti evam assa ime micchaditthiadayo satta. Aparaparam uppajjanavasena pana teyeva micchaditthipaccaya aneke papaka akusala dhamma uppajjanti nama. Tatrati tasu tesam samanabrahmananam laddhisu. Kaliggahoti parajayaggaho. Dussamatto samadinnoti duggahito dupparamattho. Ekamsam pharitva titthatiti ekantam ekakotthasam sakavadameva pharitva adhimuccitva titthati, "sace kho natthi paro loko"ti evam santeyeva sotthibhavavaho hoti. Rincatiti vajjeti. [96] Saddhammasannattiti bhutadhammasannapana. Kataggahoti jayaggaho. Susamatto samadinnoti sugahito suparamattho. Ubhayamsam pharitva titthatiti ubhayantam ubhayakotthasam sakavadam paravadanca pharitva adhimuccitva titthati "sace kho atthi paro loko"ti evam santepi "sace kho natthi paro loko"ti evam santepi sotthibhavavaho hoti. Paratopi ekamsaubhayamsesu imina pana 1- nayena attho veditabbo. [97] Karototi sahattha karontassa. Karayatoti anattiya karentassa. Chindatoti paresam hatthadini chindantassa. Pacatoti dandena pilentassa va tajjentassa va. Socayatoti parassa bhandaharanadihi sokam sayam karontassapi parehi karentassapi. Kilamatoti aharupacchedabandhanagarappavesanadihi sayam kilamentassapi 3- parehi kilamapentassapi. Phandato phandapayatoti param phandantam phandanakale sayampi phandato parampi phandapayato. Panamatipatayatoti panam hanantassapi hanapentassapi. Evam sabbattha karanakarapanavaseneva attho veditabbo. @Footnote: 1 cha.Ma. iminava 2 cha.Ma. dandena 3 cha.Ma. kilamantassapi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page89.

Sandhinti gharasandhim. Nillopanti mahavilopam. Ekagarikanti ekameva gharam parivaretva vilumpanam. Paripanthe titthatoti agatagatanam acchindanattham magge titthato. Karoto na kariyati papanti yankinci papam karomiti sannaya karotopi papam na kariyati, natthi papam. Satta pana karomati evam sannino hontiti attho. Khurapariyantenati khuranemina, khuradharasadisapariyantena va. Ekam mamsakhalanti ekam mamsarasim. Punjanti tasseva vevacanam. Tatonidananti ekamamsakhalakarananidanam. Dakkhinatire manussa kakkhala daruna, te sandhaya hanantotiadi vuttam. Uttaratire saddha honti pasanna buddhamamaka dhammamamaka samghamamaka, te sandhaya dadantotiadi vuttam. Tattha yajantoti mahayagam karonto. Damenati indriyadamanena uposathakammena. 1- Samyamenati silasamyamena. Saccavajjenati saccavacanena. Agamoti agamanam, pavattiti attho. Sabbathapi papapunnanam kiriyameva patikkhipanti. Sukkapakkhepi vuttanayeneva attho 2- veditabbo. Sesamettha purimavare vuttasadisameva. [100] Natthi hetu natthi paccayoti ettha paccayo hetuvevacanam. Ubhayenapi vijjamanakameva kayaduccaritadim sankilesapaccayam kayasucaritadim visuddhipaccayam patikkhipanti. Natthi balam, natthi viriyam, natthi purisatthamo, natthi purisaparakkamoti sattanam sankilesitum va sujjhitum va balam va viriyam va purisena katabbo nama purisathamo va purisaparakkamo va natthi. Sabbe sattati otthagonagadrabhadayo anavasese dassenti. 3- Sabbe panati ekindriyo pano dvindriyo panoti adivasena vadanti. Sabbe bhutati andakosavatthikosesu bhute sambhavesi 4- sandhaya vadanti. Sabbe jivati saliyavagodhumadayo sandhaya vadanti. Tesu hete viruhanabhavena jivasannino. Avasa abala aviriyati tesam attano vaso va balam va viriyam va natthi. Niyatisangatibhavaparinatati ettha niyatiti niyatata. Sangatiti channam abhijatinam tattha tattha gamanam. Bhavoti sabhavoyeva. Evam niyatiya ca sangatiya ca sabhavena ca @Footnote: 1 cha.Ma. indriyadamena, su. vi. 1/166/145 puranakassapavadavannana 2 cha.Ma. ayam patho @na dissati 3 cha.Ma. nidassenti 4 Si. bhute sambhute

--------------------------------------------------------------------------------------------- page90.

Parinata nanappakaratam patta. Yena hi yatha bhavitabbam, so tatheva bhavati. Yena no bhavitabbam, so na bhavatiti dassenti. Chasvevabhijatisuti chasueva abhijatisu thatva sukhanca dukkhanca patisamvedenti, anna sukhadukkhabhumi natthiti dassenti. Tattha cha abhijatiyo nama kanhabhijati nilabhijati lohitabhijati haliddabhijati sukkabhijati paramasukkabhijatiti. Tattha sakuniko sukariko luddo macchaghatako coro coraghatako, ye va panannepi keci kururakammanta, ayam kanhabhijati nama. Bhikkhu nilabhijatiti vadanti. Te kira catusu paccayesu kantake pakkhipitva khadanti. "bhikkhu ca kantakavuttino"ti ayam hi nesam laddhiyeva, 1- athava kantakavuttikaeva nama eke pabbajitati vadanti. "samanakantakavuttika"tipi hi nesam laddhi. Lohitabhijati nama nigantha ekasatakati vadanti. Ime kira purimehi dvihi pandarataRa. Gihi acelasavaka haliddabhijatiti vadanti. Iti attano paccayadayake niganthehipi jetthakatare karonti. Nando, vaccho, sankicco, ayam sukkabhijatiti vadanti. Te kira purimehi catuhi pandarataRa. Ajivake pana paramasukkabhijatiti vadanti. Te kira sabbehi pandarataRa. Tattha sabbe satta pathamam sakunikadayova honti, tato visujjhamana sakyasamana honti, tato visujjhamana nigantha tato ajivakasavaka, tato nandadayo, tato ajivakati ayametesam laddhi. Sukkapakkho vuttapaccanikena veditabbo. Sesamidhapi purimavare vuttasadisameva. Imasu pana tisu ditthisu natthikaditthi vipakam patibahati, akiriyaditthi kammam patibahati, ahetukaditthi ubhayampi patibahati. Tattha kammam patibahantenapi vipako patibahito hoti, vipakam patibahantenapi kammam patibahitam. Iti sabbepete atthato ubhayapatibahaka ahetukavada ceva akiriyavada ca natthikavada ca honti. Ye pana tesam laddhim gahetva rattitthanadivatthane nisinna sajjhayanti vimamsanti, tesam "natthi dinnam, natthi yittham, karoto na kariyati papam, natthi hetu natthi paccayo"ti tasmim arammane micchasati santitthati, cittam ekaggam hoti, javanani @Footnote: 1 cha.Ma. paliyeva, evamuparipi

--------------------------------------------------------------------------------------------- page91.

Javanti, pathamajavane satekiccha honti, tatha dutiyadisu. Sattame buddhanampi atekiccha anivattino aritthakantakasadisa. Tattha koci ekam dassanam okkamati, koci dvepi, 1- koci tinipi, ekasmim okkantepi dvisu tisu okkantesupi niyatamicchaditthikova hoti, patto saggamaggavarananceva mokkhamaggavarananca, abhabbo tassattabhavassa antaram 2- saggampi gantum, pageva mokkham. Vattakhanu namesa satto pathavigopako. Kim panesa ekasmimyeva attabhave niyato hoti, udahu annasmimpiti. Ekasmimyeva niyato, asevanavasena pana bhavantarepi tantam ditthim rocetiyeva. Evarupassa hi yebhuyyena bhavato vutthanam nama natthi. Tasma akalyanajanam asivisamivoragam araka parivajjeyya bhutikamo vicakkhanoti. [103] Natthi sabbaso aruppati arupabrahmaloka 3- nama sabbakarena natthi. Manomayati jhanacittamaya. Sannamayati arupajjhanasannaya sannamaya. Rupanamyeva nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hotiti ayam labhi va hoti takki va. Labhi nama rupavacarajjhanalabhi. Tassa rupavacare kankha natthi, arupavacaraloke atthi. So "aham aruppa atthiti vadantanampi natthiti vadantanampi sunami. Atthi natthiti pana na janami. Catutthajjhanam padatthanam katva arupavacarajjhanam nibbattessami. Sace aruppa atthi, tattha nibbattessami, sace natthi, rupavacarabrahmaloke nibbattissami. Evam me apannako dhammo apannakova aviruddhova 4- bhavissati"ti tatha patipajjati. Takki pana appatiladdhajjhano, tassapi rupajjhane kankha natthi, arupaloke pana atthi. So "aham aruppa atthiti vadantanampi natthiti vadantanampi sunami, atthi natthiti pana na janami, kasinaparikammam katva catutthajjhanam nibbattetva tam padatthanam katva arupavacarajjhanani 5- nibbattessami, sace aruppa atthi, tattha @Footnote: 1 cha.Ma. dve 2 cha.Ma. anantaram 3 cha.Ma. arupabrahmaloko @4 cha.Ma. aviraddhova 5 cha.Ma. arupavacarajjhanam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page92.

Nibbattissami, sace natthi, rupavacarabrahmaloke nibbattissami, evameva 1- apannako dhammo apannakova aviruddhova bhavissati"ti tatha patipajjati. [104] Bhavanirodhoti nibbanam. Saragaya 2- santiketi ragavasena vatte rajjanassa santike. Samyogayati tanhavasena samyojanatthaya. Abhinandanayati tanhaditthivasena abhinandanaya. Patipanno hotiti ayampi labhi va hoti takki va labhi nama atthasamapattilabhi. Tassa aruppe kankha natthi, nibbane atthi. So "aham nirodho atthitipi natthitipi sunami, sayam na janami, samapattipadakam katva vipassanam vaddhessami, sace nirodho bhavissati, arahattam patva parinibbayissami, no ce bhavissati, aruppe nibbattissami"ti evam patipajjati. Takki pana ekasamapattiyapi na labhi, aruppe panassa kankha natthi, bhavanirodhe atthi. So "aham nirodho atthitipi natthitipi sunami, sayam na janami, kasinaparikammam katva atthasamapattiyo nibbattetva samapattipadatthanam vipassanam vaddhessami, sace nirodho bhavissati, arahattam patva parinibbayissami, no ce bhavissati, aruppe nibbattissami"ti evam patipajjati. Etthaha "atthi dinnantiadini tava apannakani bhavantu, natthi dinnantiadini pana katham apannakani"ti. Gahanavasena. Tani hi apannakam apannakanti evam gahitatta apannakani nama jatani. [105] Cattarometi ayam patiyekko anusandhi. Natthikavado, ahetukavado, akiriyavado, aruppa natthi nirodho natthiti evam vadino ca dveti ime panca puggala hettha tayo puggalava honti. Atthikavadadayo panca eko catutthapuggalova hoti. Etamattham dassetum bhagava imam desanam arabhi. Tattha sabbam atthato uttanamevati. Papancasudaniya majjhimanikayatthakathaya apannakasuttavannana nitthita. Dasamam. Pathamavaggavannana nitthita. @Footnote: 1 cha.Ma. evam me 2 ka. saragaya


             The Pali Atthakatha in Roman Book 9 page 87-92. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=2181&modeTY=2&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=2181&modeTY=2&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=103              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=13&A=1833              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=2047              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=2047              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]