ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter 
Atthakatha Book 9 : PALI ROMAN Ma.A. (papa–ca.3)

            8. Samanamundikasuttavannana
   [260] Evamme sutanti samanamundikasuttam. Tattha uggahamanoti tassa
paribbajakassa namam. Sumanoti pakatinamam. Kinci kinci pana uggahitum uggahetum
samatthataya uggahamanoti nam sanjananti. Samayampavadanti. Etthati samayappavadakam.
Tasmim kira thane cankitarukkhapokkharasatippabhutayo brahmana niganthacelaka-
paribbajakadayo ca pabbajita sannipatita 1- attano attano samayam pavadanti kathenti
dipenti, tasma so aramo samayappavadakoti vuccati. Sveva tindukacirasankhataya
timbarusakarukkhapantiya parikkhittatta tindukaciram. Yasma panettha pathamam eka
sala ahosi, paccha mahapunnam potthapadaparibbajakam nissaya bahu sala
kata, tasma tameva ekam salam upadaya laddhanamavasena ekasalakoti vuccati.
Mallikaya pana passenadiranno deviya uyyanabhuto so pupphaphalasanchanno
aramoti katva mallikaya aramoti sankham gato. Tasmim samayappavadake
@Footnote: 1 cha.Ma. sannipatitva
Tindukacire ekasalake mallikaya arame. Pativasatiti vasaphasukaya vasati. Diva
divassati divasassa diva nama majjhantatikkamo, tasmim divasassapi divabhute
atikkantamatte majjhantike nikkhamiti attho. Patisallinoti tato tato rupadigocarato
cittam patisamharitva sallino, 1- jhanaratisevanavasena ekibhavangato.
Manobhavaniyananti manavaddhakanamyeva, 2- avajjato manasikaroto cittam vinivaranam
hoti unnamati vaddhati. Yavatati yattaka. Ayam tesam annataroti ayantesam
abbhantaro eko savako. Appeva namati tassa upasankamanam patthayamano aha.
Patthanakaranam pana sandakasutte vuttameva.
   [261] Etadavocati dandhapanno ayam gahapati, dhammakathaya nam sanganhitva
attano savakam karissamiti mannamano etam "catuhi kho"tiadivacanam avoca.
Tattha pannapemiti dassemi thapemi sampannakusalanti paripunnakusalam. Paramakusalanti
uttamakusalam. Ayojjhanti vadayuddhena yujjhitva caletum asakkuneyyam acalam
nikkampam thiram. Na karotiti akaranamattameva vadati, ettha pana samvarappahanam va
patisevanappahanam va na vadati. Sesapadesupi eseva nayo.
   Neva abhinanditi titthiya nama janitvapi ajanitvapi yam va tam va
vadantiti mannamano nabhinandi. Nappatikkositi sasanassa anulomam viya pasannakaram
viya vadatiti mannamano na patisedheti.
   [262] Yatha uggahamanassati yatha tassa vacanam, evam sante
uttanaseyyako kumaro ayojjhasamano thirasamano bhavissati, mayam pana evam na
vadamati dipeti. Kayotipi na hotiti sakakayo 3- parakayotipi visesananam na
hoti. Annatra phanditamattati paccattharane vallisamphassena va mangunadatthena 4-
va kayaphandanamattam nama hoti. Tam thapetva annena 5- kayena karanakammam
nama natthi. Tampi ca kilesasahagatacitteneva hoti. Vacatipi na hotiti micchavaca
sammavacatipi nanattam na hoti. Roditamattati jighacchapipasaparetassa pana
@Footnote: 1 cha.Ma. lino         2 Ma. manavaddhanakanam, ye ca, cha. manavaddhanakanam, ye
@3 Si. sakkayotipi       4 cha.Ma. manguladatthena    5 cha.Ma. annam
Roditamattam hoti. Tampi kilesasahagatacitteneva. Sankappoti micchasankappo
sammasankappotipi nanattam na hoti. Vikujitamattati vikujitamattam. Rodanahasitamattam
hoti. Daharakumarakanam hi cittam atitarammanam pavattati, nirayato agata nirayadukkham
saritva rodanti, devalokato agata 1- devalokasirim saritva 1- hasanti, tampi
kilesasahagatacitteneva hoti. Ajivoti micchajivo sammajivotipi nanattam na
hoti. Annatra matuthannati thannacoradaraka nama honti, matari khiram payantiya
apivitva annavihitakale pitthipassena agantva thannam pivanti. Ettakam
muncitva anno micchajivo natthi. Ayampi kilesasahagatacitteneva hotiti dipeti.
   [263] Evam paribbajakavadam patikkhipitva idani sayam sekkhabhumiyam
matikam thapento catuhi kho ahantiadimaha. Tattha samadhigayha titthatiti visesetva
titthati. Na kayena papakam kammantiadisu na kevalam akaranamattameva, bhagava
pana ettha samvarappahanapatisankha 3- pannapeti. Tam sandhayevamaha. Ne ceva
sampannakusalantiadi pana khinasavam sandhaya vuttam.
   Idani asekkhabhumiyam matikam thapento dasahi kho ahantiadimaha. Tattha
tini padani nissaya dve pathamacatukka thapita, ekam padam nissaya dve
pacchimacatukka. Ayam sekkhabhumiyam matika.
   [264] Idani tam vibhajanto katame ca thapati akusalasilatiadimaha.
Tattha saraganti atthavidham lobhasahagatacittam. Sadosanti patighasampayuttacittadvayam.
Samohanti vicikicchuddhaccasahagatacittadvayampi vattati sabbakusalacittanipi. Moho
sabbakusalesu 4- uppajjatiti hi vuttam. Itosamutthanati ito saragadicittato
samutthanam uppatti etesanti itosamutthana.
   Kuhinti kataram thanam papunitva aparisesa nirujjhanti. Ettheteti
sotapattiphale bhummam. Patimokkhasamvarasilam hi sotapattiphale paripunnam hoti, tam
thanam patva akusalasilam asesam nirujjhati. Akusalasilanti ca dussilassetam adhivacananti
veditabbam.
@Footnote: 1-1 cha.Ma. ime patha na dissanti        2 cha.Ma. dasseti
@3 Ma. samvarapahanapatisankham            4 cha.Ma. sabbakusale
   Akusalanam silanam nirodhaya patipannoti ettha yava sotapattimagga
nirodhaya patipanno nama hoti, phalappatte pana te nirodhita nama honti.
   [265] Vitaragantiadihi atthavidham kamavacarakusalacittameva vuttam. Etena
hi kusalasilam samutthati.
   Silava hotiti silasampanno hoti gunasampanno ca. No ca silamayoti
alamettavata, natthi ito kinci uttarikaraniyanti evam silamayo na hoti. Yatthassa
teti arahattaphale bhummam. Arahattaphalam hi patva akusalasilam asesam nirujjhati.
   Nirodhaya patipannoti ettha yava arahattamagga nirodhaya patipanno
nama hoti, phalappatte pana te nirodhita nama honti.
   [266] Kamasannadisu kamasanna atthalobhasahagatacittasahajata, itara
dve domanassasahagatacittadvayena sahajata.
   Pathamam jhananti anagamiphalapathamajjhanam. Ettheteti anagamiphale bhummam.
Anagamiphalam hi patva akusalasankappa aparisesa nirujjhanti.
   Nirodhaya patipannoti ettha yava anagamimagga nirodhaya patipanno
nama hoti, phalappatte pana te nirodhita nama honti. Nekkhammasannadayo
hi tissopi 1- atthakamavacarakusalasahajatasannava.
   [267] Ettheteti arahattaphale bhummam. Dutiyajjhanikam arahattaphalam hi
papunitva kusalasankappa aparisesa nirujjhanti. Nirodhaya patipannoti ettha
yava arahattamagga nirodhaya patipanno nama hoti, phalappatte pana te nirodhita
nama honti. Sesam sabbattha uttanamevati.
          Papancasudaniya majjhimanikayatthakathaya
           samanamundikasuttavannana nitthita.
              ----------
@Footnote: 1 Ma. tepi             The Pali Atthakatha in Roman Book 9 page 193-196. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=4876&modeTY=2              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=4876&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=356              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=13&A=6023              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=7027              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=7027              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

first pageprevious pagedispage pageNumbernext pagelast page chage to ROMAN letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]