ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๓ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๓)

น วฏฺฏติ ฉินฺทิตพฺพเมว ฯ {๓๖๑} น ภิกฺขเว สทฺธาเทยฺยนฺติ เอตฺถ
เสสญาตีนํ เทนฺโต วินิปาเตติเยว มาตาปิตโร ปน สเจ รชฺเช
ฐิตาปิ ปตฺเถนฺติ ทาตพฺพํ ฯ {๓๖๒} คิลาโนติ คิลานตาย คเหตฺวา
คนฺตุ ํ อสมตฺโถ ฯ วสฺสิกสงฺเกตนฺติ วสฺสิเก จตฺตาโร มาเส ฯ
นทีปารนฺติ นทิยา ปาเร ภตฺตํ ภุญฺชิตพฺพํ โหติ ฯ อคฺคฬคุตฺติวิหาโรติ
สพฺเพเสฺวว เจเตสุ คิลานวสฺสิกสงฺเกตนทีปารคมนอตฺถตกฐินภาเวสุ
อคฺคฬคุตฺติเยว ปมาณํ คุตฺเต เอว หิ วิหาเร นิกฺขิปิตฺวา พหิ
คนฺตุ ํ วฏฺฏติ น อคุตฺเต อรญฺญกสฺส ปน วิหาโร น สุคุตฺโต
โหติ เตน ภณฺฑุกฺขลิยํ ปกฺขิปิตฺวา ปาสาณสุสิรรุกฺขสุสิราทีสุ
สุปฏิจฺฉนฺเนสุ ฐเปตฺวา คนฺตพฺพํ ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓ หน้า ๒๓๙-๒๔๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4930&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4930&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=162              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=5&A=4238              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4557              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4557              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com