͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] ش ԡ¹ Ẻ 
ö Һѡ .. ʵ-ڵ

           Եڵٵҵ
   ʾھ ҹ ʼ بԳڳڵ Է ʵڶ વ ù
 ҡʻ  ʷڸ ԡڢ þ
 
    ͭڭڭ ͻڻڵ ԡ
 Գڱ ùڵһ ͡ کڵ Թ Ե 
ʡ⡹ڵ  ԡڢ  dzڳҹ
շ ʵڶ Ҥڵ ¹صڶ ԡڢ ͵ 
ʹڹԹڹҵ بکԵ ҵ ص ͹ک ԡڢ
 ͡ ͵ڵ ԡڵ ҳڱԵ 
ճ ڵ ǹڵҹ کڵһ Եڵ Ԫҵ
ǵ ͵յ 
   ͵ ǹڵï تહ ǹڵҪ êڪ
  تહ ڱš  ʵ
ڶ Ծھڵ ͻû ʵ ҵبکһ ص
Ծھڵ  Ե   
  »ڻڵ ڱǹ Իڻ
ؤڤԵ ͡ تહչ÷ Իڻ ҵ
 صڵ÷ Իڻ  Ҩչ Իڻ
 ԭڨ  ԯڰڤԡ  ͡
ʯڰԸյ ͡ Եյ  آҷ 
Ҥڸҷչ ໵ ҹ ҵ ͡
صڵ÷ù ԡڢ ͡ Ҩչù  ڱŻص
Իڻ ʹ  ൵ بکԵ ڱŻصڵҵ
ص ͻԵھصڵ ǵ ҵ ⸷ࡹ ͡ڢչ
Ե ǵڵ Ҫ دڰڱ 
 šҹ ڵҹ ҵ  ҵ ඵ
͹¾ʹ   ŷڸʭڭ دڰ ͭڭڭ
ʹڵԡ ڵ ͡ Ҥڵ ͭڭڭ 
ءڢػڻڵ ਵ ÷Ե Ե Թڵ ҵ
൵ Է ҡ ҵ ءڢ ػڻڹ ڱš
ҵ  ʡڢҵ ҵ Ԩک෵ ҳǡʹ
ڡ ڵ Իڻ ؤڤҵ ʹڹԯڰҹ
 ڶ ڵ ԡ ص һڢҨ
ʹڵ Իڻ ڰ  ھٷջ  ڱ ҵ
Ԩک෵ Իڻ ؤڤ˹ڵյ Եڶ 
   ԵڵڱԵ Իڻ ԯڰԵ ٵ 
ԯڰԵ ඡ  Ҩ յ
Ҩ  õڵ Ե ڷҷչ
 Ҩ ԵڵڱԵ ໵ ҵ
 ڵ  ʡڢ ҳ ʷڸ ڵ ڤ
ǵ ŷڸ حڪԵ ŷڸ ҵ 
 Ҹٵ ҳ ˵ Ҥ  ҳ ¹ڵ
 آҹ ǹڵ   DZڲԵ
Ծھҵٵ ڰ  ҳ ͹Ծھ Ҥڵ
շ  ڢ⳷  ҵ
  طڸҵ ص յŵ ʭڭ 
ʻԳڱ ءڢԻԵ   ҷԵڵ¤
آ  ڻ ʵ ͹ػڰ໵ ԵڵڱԵ
ࡵ ڱ  ٵ  ʻ 
ʵ ͹ػڰ໵ ڱ Ԥڤ Ԥڤҵ 
ҳ ͭڭڭ ࡵ ҵ Ƿ 
Եڵڱ ڤ  ҳ ԡڢԵ
ǤڤǤڤ ص ڶ ڶ շԵ ูڵ ڱҵ
 دڰڱ ͵ڵ ҵ
ǵ ǭڨԵڶҵ  ⻶ 
   ʻڻ ໶ҵ õ ҡ ҵ
 ک ڶ ھԵ Ƕҵ 
 ҳ ڱ Ҩ  
Եû íڭ Ե Իھڪ ھԵ 
 Ե íڪ Ԥ بک Ծھڵ 
ҵءبک ԡڢڵ ڰ ͡ Ԩùڵ Թ
Ե  ʡ⡹ڵ  ͡ ⤨ ˵ ͡
ءڢ ʹ ԧह ԧڤ س౹ سڱ ໵
  طڷ ʵڵ ԻԵ ͡ڻ
Ե  Ե ҹյ ءڡ¹
Ծھڵ ڶһ رڲԻڻ ⤨ ˵
ʹ س౹ سڱ ໵  
¯ڰطڷ ͡ڻ ڸԵ Ǹ  Ե
Եڵڱ ھ Ե ص ص Ծھڵ 
ٵڱ صڵûڨí ص ص Ծھڵ 
 ˳ʡ ڰ ͵ڵ ҵ ͹ 
ٵڱ ùڵ Ե ʡ⡹ صڶ ڱŪҵ
͹õ Եڵڱ Իү ҵµ 
 ʡ ԡڢԵ ǹڵ Ե Իھڪ
ھԵ ҹԭڭ Ծھ൵ ҹࢹ յԹ
 ⵻ Եͨڨ¹ ڵ ໵ ڵڤŷ
Ҫ ڤŤյ طҹʹ Ҷ 
 ص ҡ í ڤŤյڵ øһ ڸھһ
 յ ¹ڵ ͹ءڡ í ¤յڵ ʾྻ
  ¹ڵ Եڵڱ⵻ ǹڵڻ
ʹ Թڹ ҵࡹ ൹ ڵ ŷڸ
ط ҵ ػù ŷڸ êڪ 
Էҹ ڵ ี  ʡڢ š 
ػʧڡԵ ඵ ھյ Թ൵
ڳҹ ͤڵ í صڵյ DZڲԵ Էڸ
ҡʹҤڵ í ͵Ե ڤһ
dzڳ շ   í յ
¹ ٹ طڸõ Եڵڱ  
Ҥڵ ǹڷԵ ͯڰ Ͷ  
ڰ յ  ͭڭ ҹյ 
ͭڭҹԻ ٹ ҹ ҹ  í ¤յҹ
 յ ͵ڶ ⡨ í յ
Ԥյ ¹⵵ ڶ ൵ ʡڢ  Ԥյ
Եعڵ ҹ ʡڢյ ൹ íڭ 
 Է  ٵ յ í
ʹڵԡ ڵ Ҫ շԵ ˹ڵ 
ʵյ  զ ҵ ʹڵԡ ڵ ͵ڵҹ
ŧڡ໵ Ҫ ڵ  
ʷڸ Ԥյ ʵյ í è໵ Ҥڵ µٵ
ص ڵ ǹڷԵ  ҵ Ԥյ յ
د ҵ ʾھ Ҫ ʹڹԻҵ໵ ʹڹԻԵ
 Ҫҹ  ҡ յ ¶
Ͷ Ԥյ յ Ҫ Ҷ 
        ʾھ ҹ ʼ بԳڳ
         ع ԭڨ ڶ
         ٵ ҹ
        ʡع حڭٻڹ 
        ʾھ ҹ ʼ بԳڳ
         ع ԭڨ ڶ
        ڨԹڹ Եڵʻ 
        Է  ¶һ ˹ڵ 
   ڶ ع ԭڨ ڶյ ءءڡ 
ԭڨ ͡  ڶ Իڼ ˵ Իҡ
 Թʵյ ͻһǷ¡ ʹڸ ٵڵ
͵ڵҹ Ƿ  ڵ ٵ ʡع
حڭٻڹڵ ࡹ حڭٻڹ ʡ 
حڭŹ ػڹ յ ͵ ڨԹڹ Եڵʻյ
 ǻ ͡ ص  áڢ 
 Ź ˹ڵ  ڨ 
ҵԡ Եڵһ  Է Է⸵ 
   յ ¹ Ҷ
        ʾھ ҹ ʼ بԳڳ
         ع ԭڨ ڶ
        Եڵ ҹҵ 
        Է  ¶һ ˹ڵ 
     ص Ҫ صڶ Ҷ
         Ե صڭ 
        ط ⡨ ͵ڢ
        Ҷ ؤյ ڶ ڢ
          ʵڨҵ 
   ڶ صڭ ൵ ٵ ҵ Ե ҵ
Ƿڵ Եڵ  ʹڵԡ صڵ ͵ ⡨ ڵ
ط ٵ í ҵ Ե ԯⰵ ⡨ 
͵ڶ Ҩԡڢ ؤյҵ ʾھһ Ҷ ؤյ
ඵڶ ڢ  ʵڨҵ ҹ ʵ
յ Ƿ 
    ڨ Ҷ
         Ե صڭ 
          ͵ڶ 
        ڵҹ í Ԥ Ҷ
        ͻ  ҵ 
   ڶ ͵ڶڵ ҡ Թ 
 ͵ڶ Ҩԡڢ 
   ص Ҫ  ҵ Ե ʵ Է
 ڵ յ ҳ໹ Ҷҷ
    હڵ Ҫ  ء ԵڵԾھ
    ک Ҥҹ ڸ    حڨ 
        ˭ڭڵ  طԧڤ ʧ
        զҹ ҹҹ ª¹ڵ
        ͪ ڵ 
        µ ڢ Թڹڵ 
   ڶ ˭ڭڵٵ ˭ڭڵ ڵڵ  
    ǵ ö զ ڵ ҹ
ö ໵ ԵڵڱԵ ػʧڡԵ ǹڷԵ ͡ڵ Թ
دڰҹ ͯڰ Ҷ
        ŷڸ ǵ 
        Ҷ ؤյ 
         ǵٻڹ
         յ 
   ʵ ŷڸ ǵ ڵڤŷ 
 յ Ҷ ؤյ ǵ  ͪڪ ǵٻڹ
 յʻڻ ⵵ 
   ԵڵڱԵ ԯڰ ڰ ʻڻ
ҵԡ ŧڡ ͵ڶöҵ ҷչ ҳ໹ Ҷ
    ʹ طԯڰ    Ԥڤҵ 
    ͤ ǹڵ بک  ͤڦ ص ǹڵ 
   ڶ ͤ঵ ͵Զ ҵھصڵ ͤ ǹڵ
һبک ص ⹵  ͤڦ Ԥڤҵٵ 
   ûʹڶ êڪ ԹڷԵ ෹
Ե Ҷ
        ڨ ʶ õ
        դ Ԩ
         ͡ؤڤ
          ҵ 
   ڶ ¹ڵ ï صڵûڨŹ êڪ
 ԹڷԵ Ҫ ͹ 
    Ǩ ص Եڵڱ ʹ 
Ҷ 
         بڨԵ Ҫ
         بԳڳ Իҡ
        ͵ڵҹ 
         ڶ صڵطڸ 
     ʷ    ڨҹ Ը Ե
    ͻڻڵ ͸    Թ ʵ 
    ڶ ڷ Աڱ   õ Թ
     ص    Ҫ ص ڸ 
     ҹ     ڨ ڻڪ
    ͹ڵࡹҸԻڹ     õ Թ 
        ҵ ҹ ͸ Թڷ
        ڱ¹ Իԯڰ
         ػһ
        ڱԤ ؾ 
    ڱǹڵ    Ԥ íڪ 
    ءڡ ҵ     ªڪ ڵҵ 
   ڶ بڨԵҵ Ҫ بԵ ҹ
 بڨԵһ   بڨԵŹ
 ص ͵ڵ ڱ¹ Ծھڵ ڶ 
 áڢԵ Ź ڵ¡ Ծھ 
 بڨԵ  بԳڳ 
Իҡ ͵ڵҹ  صڵ 
     ʷҵ Ҫ
ڷʡ Աڱҷʡ dzڳʡ ŷʡ ڭҷʡ ҹԷʡ
÷ʡ ǧڡʡ ˷ʡ ¹ʡڵ  ʹڹ
ʡҹ ʹ ʷ ڨҹ Ը š
Ե Է ʾھ ͵  һسҵ Ͷ
ͻڻڵ ͸ Թ ʵ » ʡ ʵ
ǹڵ ڷ ǵڵ ٻٻ ԨکԹڷԵ
ҵ ڢԵڵ  ʹڵ ͹ڵø¹ڵ ͸
͵ԡڡԵ Աڱҷʡ һسڵ Աڱҷʡҷ
ǵڵҹ dzڳʡҷչ ڶҵ  
 ڨ Թڷ ¡ҷʹ Աڱ
 ʹ õ Թ  ص
 ص ͵ صڵþڸҵ ͵ 
͹ڵࡹҸԻڹҵ Եڵù ڨع ٵ Իԯڰҵ
Իҹ ͹ڵ  ҵ ǻ  
ڱҵ Ҫ ؾ صڶ ҵ ǹڵï
تહչ ڱ  Ե íڪ 
 Ԥ ڶ ǻ ͡ ءڢ
ͭڭڭ  طڷ ʵڵԻڻù
Ե  Ե ҵ 
һ   ͡ڻ ڸԵ
Եڢ  Ե  ͪڪ ڵ
ҵ ھ Ծھ Ը Ҫ
⵵ ͵յ ҵ ʵ Է
һ ҵ ʧڢûԵڵ ʵ ح 
๹ Ҷ 
        ػµ Եڻ 
        ٻյ ʹڵ ҳ
         ڨ ҡ
        ҡ ҹ ءڢطҹ 
        ػµ Եڻ 
        ٻյ ʹڵ ҳ
         ڨ ҡ
        ҡ ҹ ءڢڼҹ 
        ػµ Եڻ 
        ٻյ ʹڵ ҳ
         ڨ ҡ
        ҡ ҹ êҹ 
        ػµ Եڻ 
        dzڳ ˹ڵ 
         ڨ ҡ
        ҡ ٻڵҵ 
   ڶ ػµյ Ҫ Է Ե ó ػک Է
 ʵڵҹ ͻڻ ʻԵڵ» ԵԻԵڵ» Եڵ
ؤڤ Գ ǾԹڷʷ  ʹڵ ҳҵ 
 ó ػյ صڵҷ ҳ ˹ڵ 
ҡ¹ڵ ͵ Ǩ ҡյ ٻҷԡس˵ ҷ
һڪ ҷ ءڢDZڲҹ ҹ ͡ ءڢڼҹյ
ءڢԻҡҹ êҹյ હ ͡Գڳҹ dzڳڵ
ҹ dzڳ ˹ڵ ٻڵҵ 
 ػڻڪڶ 
   ʵ ඹ Ҫ تڬԵ Ҷ 
        ͷڸ ʨڨ Ǩ Ƿ
        ¶  
          ʹڵ ͹ڻٻ
         بڨ ҷࡹ ԡڢ 
         ¶ ڡ ʹ
          ڵ 
         ʹ
         ԡڢ ڤؾھ 
        ¶һ ҵһԵ صڵ
        ҹ Թڵ آ 
          ͹ 
        ¶ ໨ڨ آ ¹ڵ 
   ڶ ͹ڻٻҵ ͻԵڵҵԡ ͻԵ  بڨ
ҷࡹҵ ҵԡ    
ؤ ҷ  بڨ  ¶ҵ Թ
͵ڵ ؤڤ ػ ʵ ڶ ʹ⹵
ʹ ʵ ͹ػڻԯ   ڤڵ
ҡ ҷҹʹڤ ҹؾھյ ھԵ  ʡ
  Ե ҷ ෶ҵ ͹õ ͹ʹڵ 
   Ͷ ʵ 
          Թڷ
         ҹ ҵ 
        Ծ ڰ Ҫ
        ͸  ï 
        ٵ Ըǹڵ 
        ڵԵ ҹ
         ͹ڹ๹ ػڰ
        ǵඹ ʹʹڨ¹
        ͹๹ ๹ ʹڹԵ
        ʹڵڻ 
         ص ¶ҹ
        ͹ڷ ʤڤ ҹ 
          Ҫ 
        դ ¹ڵ
         Ҷ ԡ
         ਵ  
    ; ڵ  Ǫڵ û
    ԡԳ   Ҫڪ Ҫҵ بڨյ 
   ڶ ʵ  ԾԹڵ 
͹Եڵ ҵ ͵ ͸ ൵ ҳҪ
Ե ԹԨک¸ ԹڷԵ ǵڵ ͸ ڵԵҵ
ԡ ൵ ʡ ¶ҹǹڵ
¶Ҿ ¶ʵ  Ҷڵ Էҹ ǵڵھ ʹڸ 
 ͸Իڻ Ҫ   
 դ ص ٻҷ  êڪآ 
þ ػڻ Թ 
ڱ¹ Ծھ ڹ Գدڵһ 
;   ҵ ڱ íڭ
ػڳҷչ ͵ڶ کڵ ءڡä ;
Իڪ໵ ͵ڵ µ ک ءڡ
 ʷڸ ع Ե DZڲ 
ը ص ͪڪ Ҫ ⵵ Ե  Ҫ
Թ ͵ඹ ͵ڵҹ Ƿ  ؾ ;
ڵ íڭ Ǫڵ ڱ ⵨⵨ ͹ʭڨùڵ
ع  ع ԡԳ DZڲ 
ͪڪ Ҫҵ بڨյ Ҷ յ 
   ʵ ҷ Թ 
 Էҹ ھ  ͵ڵ ͵ڵ
 Իҡ ʵյ ǵ ҡ ػڻԵ 
ڶ ҷê ൹ ǹڵ  Ҫһ 
ػڻڹ યڰصڵ êڪ Źԡ ǵڵ໵
ǹڵ  ʵ Ҥ 
Ԥ Ҥڵ ҷ ڵ ھવ Գԡ
Ҩԡڢ  ҹԭڭ Ծھ Ե 
š¹  
   ʵڶ ʹ Ե ԡڢ
ҳڱԵ ճ ڵ ǹڵҹ کڵһ 
عڵ ǵ ҵ  ҹ
 Եڵڱ ҵ 
         Եڵٵҵ ԯڰԵ 
             ص 
           ----------öҺѡ ˹ -. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=41&A=413&modeTY=2 The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=41&A=413&modeTY=2 ҹö :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=2054 ͤûԮѺǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=27&A=8065 ûԮѺѡ :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=27&A=8488 The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=27&A=8488 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?index_27

ҹ˹[ҧ] áҹ˹[ҧ] ʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹ˹[ҧ] Ѵҹ˹[ҧ] ش ԡ¹ Ẻ

ѹ֡ Ҥ .. . ʴŹҧԧŨҡöҺѡ. ҡͼԴҴ س DhammaPerfect@yahoo.com