ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

       ๑๐. รูปราโครูปธาตุปริยาปนฺโนติอาทิกถาวณฺณนา ๓-
   [๗๗๑-๗๗๕] อิทานิ รูปราโค รูปธาตุปริยาปนฺโน อรูปราโค อรูปธาตุ-
ปริยาปนฺโนติกถา นาม โหติ. ตตฺถ ยสฺมา กามราโค กามธาตุปริยาปนฺโน,
ตสฺมา รูปราเคหิปิ ๔- รูปธาตุอรูปธาตุปริยาปนฺเนหิ ภวิตพฺพนฺติ เยสํ ลทฺธิ
เสยฺยถาปิ อนฺธกานํ, เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา อิตรสฺส. เสสํ
เหฏฺฐา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพํ. เกวลญฺหิ ตตฺถ "รูปธาตุ ํ อนุเสติ, อรูปธาตุ ํ
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. เสสํ  ฉ.ม. รูปาวจรารูปาวจเรน
@ ฉ.ม. รูปารูปธาตุปริยาปนฺนกถาวณฺณนา  ฉ.ม. รูปราคารูปราเคหิปิ
อนุเสตี"ติ ปทวิเสโส. สา จ ลทฺธิ อนฺธกานญฺเจว สมิติยานญฺจ, อยํ
อนฺธกานํเยวาติ.
       รูปราโครูปธาตุปริยาปนฺโนติอาทิกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
            โสฬสโม วคฺโค สมตฺโต.
              -----------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๘๘-๒๘๙. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6499&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6499&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1682              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=17512              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11341              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11341              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com