ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๓. สามญฺญผลกถาวณฺณนา
   [๘๓๕-๘๓๖] อิทานิ สามญฺญผลกถา นาม โหติ. ตตฺถ มคฺควีถิยมฺปิ
ผลสมาปตฺติยมฺปิ ๒- อริยมคฺคสฺส วิปากจิตฺตํ สามญฺญผลํ นามาติ สกสมเย
สนฺนิฏฺฐานํ. เยสํ ปน ตถา อคฺคเหตฺวา "กิเลสปฺปหานญฺเจว ผลุปฺปตฺติ จ
สามญฺญผลํ, ตสฺมา อสงฺขตนฺ"ติ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ ปุพฺพเสลิยานํ, เต สนฺธาย
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺญา อิตรสฺส. เสสเมตฺถ เหฏฺฐา วุตฺตนยตฺตา ยถาปาลิเมว
นิยฺยาตีติ.
           สามญฺญผลกถาวณฺณนา นิฏฺฐิตา.
             ---------------
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. เต จ  ฉ.ม. ผลสมาปตฺติวีถิยมฺปิ


             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๓๐๕. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6879&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6879&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1779              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=18738              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12141              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12141              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]