ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

               นิคมนกถา
   เอตฺตาวตา จ:-
       ปณฺณาสเกหิ จตูหิ     ตีหิ วคฺเคหิเทว จ ๑-
       สงฺคเหตฺวา กถา สพฺพา  อูนติสตเภทนา. ๒-
       กถาวตฺถุปฺปกรณํ     กถามคฺเคสุ โกวิโท
       ยํ ชิโน เทสยิ ตสฺส    นิฏฺิตา อตฺถวณฺณนา.
       อิมํ เตรสมตฺเตหิ     ภาณวาเรหิ ตนฺติยา
       จิรฏฺิตตฺถํ ธมฺมสฺส    สงฺขโรนฺเตน ยํ มยา.
       สมฺปตฺตํ ๓- กุสลนฺเตน   โลโกยํ สนรามโร
       ธมฺมราชสฺส สทฺธมฺม-   รสเมวาธิคจฺฉตูติ.
           กถาวตฺถุปฺปกรณฏฺกถา นิฏฺิตา.
             ------------
@เชิงอรรถ: ฉ.ม. ตีหิ วคฺเคหิ เจว จ
@ จตูสุ ปณฺณาสเกสุ ทฺวิสตํ ตีสุ วคฺเคสุ ตึส กถาติ ตึสาธิกทฺวิสตปฺปเภทาติ
@อตฺโถติ โยชนา     ฉ.ม. ยํ ปตฺตํ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๓๒๖. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7340              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7340              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1898              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=20250              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=13084              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=13084              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com