ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter
Atthakatha Book 2 : PALI ROMAN Vinaya.A. (samanta.2)

   {497} Tena samayenāti tatiyakaṭhinasikkhāpadaṃ. Tattha ussāpetvā
punappunaṃ vimajjatīti valīsu naṭṭhāsu idaṃ mahantaṃ bhavissatīti
maññamāno udakena siñcitvā pādehi akkamitvā hatthehi ussāpetvā
ukkhipitvā piṭṭhiyā ghaṃsati. Taṃ ātapena sukkhaṃ paṭhamappamāṇameva
hoti. So punapi tathā karoti. Tena vuttaṃ ussāpetvā
punappunaṃ vimajjatīti. Taṃ evaṃ kilamantaṃ bhagavā gandhakuṭiyaṃ nisinnova
disvā nikkhamitvā senāsanacārikaṃ āhiṇḍanto viya tattha
agamāsi. Tena vuttaṃ addasā kho bhagavāti ādi.
   {499-500} Ekādasamāseti ekaṃ pacchimakattikamāsaṃ ṭhapetvā sese ekādasamāse.
Sattamāseti kattikamāsaṃyeva hemantike ca cattāroti pañcamāse
ṭhapetvā sese sattamāse. Kālepi ādissa dinnanti saṅghassa
vā idaṃ akālacīvaranti uddisitvā dinnaṃ ekassa puggalassa vā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page185.

Idaṃ tuyhaṃ dammīti dinnaṃ. Saṅghato vāti attano pattabhāgavasena saṅghato vā uppajjeyya. Gaṇato vāti idaṃ suttantikagaṇassa dema idaṃ ābhidhammikagaṇassāti evaṃ gaṇassa denti tato attano pattabhāgavasena gaṇato vā uppajjeyya. No cassa pāripūrīti no ce pāripūrī bhaveyya. Yattakena kariyamānaṃ adhiṭṭhānacīvaraṃ pahoti taṃ ce cīvaraṃ tattakaṃ na bhaveyya ūnakaṃ bhaveyyāti attho. Paccāsā hoti saṅghato vāti ādīsu asukadivasaṃ nāma saṅgho cīvarāni labhissati gaṇo labhissati tato me cīvaraṃ uppajjissatīti evaṃ saṅghato vā gaṇato vā paccāsā hoti. Athavā ñātakehi me cīvaratthāya pesitaṃ mittehi pesitaṃ te āgatā cīvaraṃ dassantīti evaṃ ñātito vā mittato vā paccāsā hoti. Paṃsukūlato vāti ettha pana paṃsukūlaṃ vā lacchāmīti evaṃ paccāsā hotīti yojetabbaṃ. Attano vā dhanenāti attano kappāsasuttādinā dhanena asukadivasaṃ nāma lacchāmīti evaṃ vā paccāsā hotīti attho. Tato ce uttariṃ nikkhipeyya satiyāpi paccāsāyāti māsaparamato ce uttariṃ nikkhipeyya nissaggiyaṃ pācittiyanti attho. Evaṃ pana avatvā yasmā antarā uppajjamāne paccāsācīvare mūlacīvarassa uppannadivasato yāva vīsatimo divaso tāva uppannaṃ paccāsācīvaraṃ mūlacīvaraṃ attano gatikaṃ karoti tato uddhaṃ mūlacīvaraṃ patcāsācīvaraṃ attano gatikaṃ karoti tasmā taṃ visesaṃ dassetuṃ tadahuppanne mūlacīvareti ādinā nayena pana 1- bhājanaṃ @Footnote: 1. atirekaṃ maññe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page186.

Vuttaṃ. Taṃ uttānatthameva. Visabhāge uppanne mūlacīvareti yadi mūlacīvaraṃ saṇhaṃ paccāsācīvaraṃ thūlaṃ neva sakkā yojetuṃ rattiyo ca sesā honti na tāva māso pūrati. Na akāmāti akāmena cīvaraṃ na kāretabbaṃ. Aññaṃ paccāsācīvaraṃ labhitvāyeva kālabbhantare kātabbaṃ. Paccāsācīvaraṃpi parikkhāracolaṃ adhiṭṭhātabbaṃ. Atha mūlacīvaraṃ thūlaṃ hoti paccāsācīvaraṃ saṇhaṃ mūlacīvaraṃ parikkhāracolaṃ adhiṭṭhahitvā paccāsācīvarameva mūlacīvaraṃ katvā ṭhapetabbaṃ. Taṃ puna māsaparihāraṃ labhati etenevūpāyena yāva icchati tāva aññamaññaṃ mūlacīvaraṃ katvā ṭhapetuṃ labbhatīti. Sesaṃ uttānatthameva. Samuṭṭhānādīni paṭhamakaṭhinasadisānevāti. Tatiyakaṭhinasikkhāpadavaṇṇanā niṭṭhitā.


             The Pali Atthakatha in Roman Book 2 page 184-186. http://84000.org/tipitaka/atthapali/rm_line.php?B=2&A=3866&pagebreak=1              อรรถกถาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=3866&pagebreak=1              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=32              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=2&A=383              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=298              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=298              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_2

first pageprevious pageno pageNumbernext pagelast page chage to ENGLISH letter

บันทึก ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com