ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านข้อแรกอ่านข้อก่อนนี้อ่านข้อถัดไปอ่านข้อสุดท้าย
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

[168] มิตรปฏิรูปก์ หรือ มิตรเทียม 4 (คนเทียมมิตร, คนที่พึงทราบว่า เป็นศัตรูผู้มาในร่างของมิตร - false friends; foes in the guise of friends)
       1. คนปอกลอก คนขนเอาของเพื่อนไปถ่ายเดียว (อัญญทัตถุหร - the out-and-out robber) มีลักษณะ 4 คือ
           1) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
           2) ยอมเสียน้อย โดยหวังจะเอามาก
           3) ตัวมีภัย จึงมาช่วยทำกิจของเพื่อน
           4) คบเพื่อน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์
           a) He appropriates his friend's possessions.
           b) Giving little, he expects a lot in return.
           c) He gives a helping hand only when he himself is in danger.
           d) He makes friends with others only for his own interests.
       2. คนดีแต่พูด (วจีบรม - the man who pays lip-service) มีลักษณะ 4 คือ
           1) ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย
           2) ดีแต่อ้างของยังไม่มีมาปราศรัย
           3) สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
           4) เมื่อเพื่อนมีกิจ อ้างแต่เหตุขัดข้อง
           a) He speaks you fair about the past.
           b) He speaks you fair about the future
           c) He tries to gain your favor by empty sayings.
           d) When tries to gain your favor by empty sayings.
       3. คนหัวประจบ (อนุปปิยภาณี - the flatterer) มีลักษณะ 4 คือ
           1) จะทำชั่วก็เออออ
           2) จะทำดีก็เออออ
           3) ต่อหน้าสรรเสริญ
           4) ลับหลังนินทา
           a) He consents to your doing wrong.
           b) He consents to your doing right.
           c) He sings your praises to your face.
           d) He runs your down behind your back.
       4. คนชวนฉิบหาย (อปายสหาย - the leader to destruction) มี ลักษณะ 4 คือ
           1) คอยเป็นเพื่อนดื่มน้ำเมา
           2) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวกลางคืน
           3) คอยเป็นเพื่อนเที่ยวดูการเล่น
           4) คอยเป็นเพื่อนไปเล่นการพนัน
           a) He is your companion when you indulge in drinking.
           b) He is your companion when you roam the streets at unseemly hours.
           c) He is your companion when you frequent shows and fairs.
           d) He is your companion when you indulge in gambling.

D.III.185. ที.ปา. 11/186/199.


พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=มิตรปฏิรูป
http://84000.org/tipitaka/dic/d_seek.php?text=%C1%D4%B5%C3%BB%AF%D4%C3%D9%BB

อ่านข้อแรกอ่านข้อก่อนนี้อ่านข้อถัดไปอ่านข้อสุดท้าย

บันทึก  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗,  ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com