ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
                 การค้นหาคำว่า “ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ”
                     ผลการค้นหา : ไม่พบคำหรือข้อความที่ต้องการ.                      (โปรดตรวจสอบการสะกด หรือเพิ่มการค้นในส่วนความหมายด้วย)

  โปรแกรมค้นคำ หรือข้อความ : [d_seek.php]  
    ข้อความ    
   ค้นในส่วนความหมายด้วย

                     หรือค้นหาจาก
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
  โปรแกรมค้นคำ หรือข้อความ : [v_seek.php]  
    ข้อความ    
   ค้นในส่วนความหมายด้วย


บันทึก  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗,  ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๓๕, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com