͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
úѭûԮ 1úѭûԮ 35úѭûԮ 37úѭûԮ 45 
THE TIPITAKA Book 36 : Abhidhamma Pitaka Book 3 Dhātukathā-Puggalapaññatti
Dhātukathā-Puggalapaññatti ҵء-ؤźѭѵԻó
Dhātukathā ҵءһó
Mātikā ҵԡ Niddeso Է
1. Saṅgahāsaṅgahapadaniddeso ѧѧ˻Է [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 2. Saṅgahitenaasaṅgahitapadaniddeso ѧ൹ѧԵԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 3. Saṅgahitenaasaṅgahitapadaniddeso ѧ൹ѧԵԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 4. Asaṅgahitenasaṅgahitapadaniddeso ѧ൹ѧԵԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 5. Asaṅgahitenaasaṅgahitapadaniddeso ѧ൹ѧԵԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. Sampayogavippayogapadaniddeso ¤Ի¤Է [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 7. Sampayuttenavippayuttapadaniddeso ص൹ԻصԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 8. Vippayuttenasampayuttapadaniddeso Իص൹صԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 9. Sampayuttenasampayuttapadaniddeso ص൹صԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 10. Vippayuttenavippayuttapadaniddeso Իص൹ԻصԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 11. Saṅgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso ѧ൹صԻصԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 12. Sampayuttenasaṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso ص൹ѧԵѧԵԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 13. Asaṅgahitenasampayuttavippayuttapadaniddeso ѧ൹صԻصԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 14. Vippayuttenasaṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso Իص൹ѧԵѧԵԷ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman
Puggalapaññatti ؤźѭѵԻó
Uddesavāro ط
The Six Designations ѭѵ 1. The notion of the groups. 2. The notion of sense-organs and their objects. 3. The notion of the elements of cognition. 4. The notion of truth. 5. The notion of sense-organs. . ѹѭѵ, . µѭѵ, . ҵغѭѵ, . Ѩѭѵ, . Թºѭѵ [PALI THAI] [PALI ROMAN] [Thai MCU] [suttacentral.net] AtthakathaThai AtthakathaPaliThai AtthakathaPaliRoman 6. The notion of human types. . ؤźѭѵ 1. Grouping of Human Types by One.
Mātikā ҵԡ Niddeso Է

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content of Abhidhamma Pitaka Book 3 Dhātukathā-Puggalapaññatti
úѭûԮ 1úѭûԮ 35úѭûԮ 37úѭûԮ 45

Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸