͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
     Ѻ   ѡ   ѡѹ 
ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش ԡ¹ Ẻ
ûԮ Һ ѡ ԸԮ . ʧڤ
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  ڸԭ        ˵  
ԡ  ˵       šصڵ
  ҹ  ڵ  Եڵ  Իҡ  Ԩ  
    ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ  ڸԭ
ح       ˵   ͭԹڷ  ˵
 ԡ ˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  ڸԭ        ˵  
ԡ  ˵       šصڵ
  ҹ  ڵ  Եڵ  Իҡ  Ԩ  
    ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ  ڸԭ
͹Եڵ       ˵   ͭԹڷ  ˵
 ԡ ˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  ڸԭ        ˵  
ԡ  ˵       šصڵ
  ҹ  ڵ  Եڵ  Իҡ  Ԩ  
    ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ  ڸԭ
ͻڻԵ      ˵   Թڷ  ˵
 ԡ ˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  ԵڡԨҹ  ٻ   ص ҹ  
ҹ   صڶ  ҹ     ҹ   ڨ
ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ  ڸԭڵ   
ءڢһԻ  ڸԭ  حڵ  Ի   ءڢһԻ
ڸԭڵ      ءڢһԻ  ڸԭ  ͹Եڵڵ
Ի   ءڢһԻ ڸԭڵ   ءڢһԻ
ڸԭ   ͻڻԵڵ   Ի       
˵ ԡ ˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  Իڻԭ    آһԻ  ڸԭ  
آһԻ  Իڻԭ   ص  ҹ     ҹ
  صڶ  ҹ      ҹ   ڨ
ҹ  ػڻڪ  õ  آһԻ  Իڻԭڵ   
آһԻ  Իڻԭ  حڵ  Ի    آһԻ
Իڻԭڵ      آһԻ  Իڻԭ  ͹Եڵڵ
Ի   آһԻ  Իڻԭڵ    آһԻ
Իڻԭ  ͻڻԵڵ  Ի       ˵
 ԡ ˵  ;ҡ 
                    طڸԡԻ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ح      ˵  ԡ ˵ 
     šصڵ  ҹ ڵ
Եڵ  Իҡ  Ԩ    ҹ ػڻڪ
õ  ح      ˵   ԡ
˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ح      ˵  ԡ ˵ 
     šصڵ  ҹ ڵ
Եڵ  Իҡ  Ԩ    ҹ ػڻڪ
õ  ͹Եڵ      ˵   ԡ
˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ح      ˵  ԡ ˵ 
     šصڵ  ҹ ڵ
Եڵ  Իҡ  Ԩ    ҹ ػڻڪ
õ  ͻڻԵ      ˵   ԡ
˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  ԵڡԨҹ  ٻ   ص ҹ  
ҹ   صڶ  ҹ     ҹ   ڨ
ҹ  ػڻڪ  õ  حڵ     حڵ
Ի    حڵ     ͹Եڵڵ  Ի
  حڵ      ͻڻԵڵ  Ի  
   ˵   ԡ ˵   
;ҡ 
                     طڸԡح 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  ڸԭ  ح     ˵ 
ԡ  ˵       šصڵ
  ҹ  ڵ  Եڵ  Իҡ  Ԩ  
    ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ  ڸԭ
ح       ˵   ԡ  ˵
  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  ڸԭ  ح       ˵
  ԡ  ˵        
šصڵ   ҹ  ڵ Եڵ Իҡ Ԩ
      ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ
ڸԭ  ͹Եڵ      ˵  ԡ
˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  ڸԭ  ح       ˵
  ԡ  ˵        
šصڵ   ҹ  ڵ Եڵ Իҡ Ԩ
      ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ
ڸԭ  ͻڻԵ        ˵  
ԡ ˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  ԵڡԨҹ  ٻ   ص ҹ  
ҹ   صڶ  ҹ     ҹ   ڨ
ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ  ڸԭ  حڵ
   ءڢһԻ  ڸԭ  حڵ  Ի  
ءڢһԻ  ڸԭ  حڵ      ءڢһԻ
ڸԭ  ͹Եڵڵ  Ի   ءڢһԻ  ڸԭ
حڵ      ءڢһԻ  ڸԭ  ͻڻԵڵ
Ի     ˵  ԡ ˵ 
 ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  Իڻԭ  ح    آһԻ  ڸԭ
ح    آһԻ  Իڻԭ  ح   ص
ҹ     ҹ   صڶ  ҹ   
ҹ    ڨ  ҹ  ػڻڪ  õ  آһԻ
Իڻԭ   حڵ      آһԻ  Իڻԭ
حڵ  Ի    آһԻ  Իڻԭ  حڵ
   آһԻ  Իڻԭ  ͹Եڵڵ  Ի  
آһԻ  Իڻԭ  حڵ       آһԻ
Իڻԭ  ͻڻԵڵ  Ի       ˵
 ԡ ˵  ;ҡ 
                     حԻ 
   []     ;ҡ    šصڵ
ҹ  ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ 
  ڵ  Ԩ     ҹ ػڻڪ
õ  ͻڻԵ      ˵   ԡ
˵         šصڵ 
ҹ  ڵ  Եڵ  Իҡ  Ԩ   
  ҹ  ػڻڪ  õ  ͻڻԵ     
˵ ԡ ˵  ;ҡ 
   []     ;ҡ    šصڵ
ҹ  ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ 
  ڵ  Ԩ     ҹ ػڻڪ
õ  ͻڻԵ      ˵   ԡ
˵         šصڵ 
ҹ  ڵ  Եڵ  Իҡ  Ԩ   
  ҹ  ػڻڪ  õ  ͹Եڵ     
˵ ԡ ˵  ;ҡ 
   []     ;ҡ    šصڵ
ҹ  ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ 
  ڵ  Ԩ     ҹ ػڻڪ
õ  ͻڻԵ      ˵   ԡ
˵         šصڵ 
ҹ  ڵ  Եڵ Իҡ Ԩ   
ҹ  ػڻڪ  õ  ح      ˵
 ԡ ˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  ԵڡԨҹ  ٻ    ص  ҹ  
  ҹ   صڶ  ҹ     ҹ  
ڨ  ҹ  ػڻڪ  õ  ͻڻԵڵ   
ͻڻԵڵ  Ի   ͻڻԵڵ    ͹Եڵڵ
Ի    ͻڻԵڵ     حڵ  Ի
     ˵   ԡ ˵  
 ;ҡ 
                   طڸԡͻڻԵ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  ڸԭ  ͻڻԵ      ˵
  ԡ  ˵        
šصڵ   ҹ  ڵ Եڵ Իҡ Ԩ
      ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ
ڸԭ  ͻڻԵ        ˵  
ԡ ˵  ;ҡ 
   []    ;ҡ   šصڵ ҹ
ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ  
ڵ  Ԩ      ҹ ػڻڪ õ
ءڢһԻ  ڸԭ  ͻڻԵ    ˵ 
ԡ  ˵       šصڵ
  ҹ  ڵ  Եڵ  Իҡ  Ԩ  
    ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ  ڸԭ
͹Եڵ       ˵   ԡ  ˵
  ;ҡ 
   []     ;ҡ    šصڵ
ҹ  ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ 
  ڵ  Ԩ     ҹ ػڻڪ
õ  ءڢһԻ  ڸԭ  ͻڻԵ     
˵   ԡ ˵     
šصڵ   ҹ  ڵ Եڵ Իҡ Ԩ
      ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ
ڸԭ  ح      ˵  ԡ
˵  ;ҡ 
   []     ;ҡ    šصڵ
ҹ  ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ 
  ڵ  ԵڡԨҹ  ٻ   ص  ҹ
   ҹ   صڶ  ҹ     ҹ
  ڨ  ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ  ڸԭ
ͻڻԵڵ      ءڢһԻ  ڸԭ  ͻڻԵڵ
Ի    ءڢһԻ  ڸԭ  ͻڻԵڵ  
  ءڢһԻ  ڸԭ  ͹Եڵڵ  Ի  
ءڢһԻ  ڸԭ  ͻڻԵڵ     ءڢһԻ
ڸԭ  حڵ  Ի      ˵ 
ԡ ˵  ;ҡ 
   []     ;ҡ    šصڵ
ҹ  ǵ  ҹԡ  ͻ¤  ԯԤҹ ҹ 
  ڵ  Ԩ     ҹ ػڻڪ
õ  ءڢһԻ  Իڻԭ  ͻڻԵ    آһԻ
ڸԭ  ͻڻԵ    آһԻ  Իڻԭ  ͻڻԵ
  ص  ҹ     ҹ   صڶ  ҹ
    ҹ   ڨ  ҹ  ػڻڪ  õ
آһԻ  Իڻԭ  ͻڻԵڵ      آһԻ
Իڻԭ  ͻڻԵڵ  Ի   آһԻ  Իڻԭ
ͻڻԵڵ          آһԻ   Իڻԭ
͹Եڵڵ  Ի    آһԻ  Իڻԭ  ͻڻԵڵ
    آһԻ  Իڻԭ  حڵ  Ի  
   ˵   ԡ ˵   
;ҡ 
                   ͻڻԵԻ 
   []     ;ҡ    šصڵ
ڤ  ǵ  šصڵ ʵԻҹ ǵ  šصڵ
ڻҹ  ǵ   šصڵ  ԷڸԻҷ  ǵ 
šصڵ  Թڷ  ǵ   šصڵ  ǵ 
šصڵ  ⾪ڬڤ  ǵ  šصڵ ʨڨ ǵ 
šصڵ   ǵ   šصڵ   ǵ 
šصڵ  ڸ  ǵ   šصڵ µ ǵ 
šصڵ  ҵ  ǵ   šصڵ  ǵ 
šصڵ   ǵ   šصڵ Ƿ ǵ 
šصڵ  ʭ  ǵ   šصڵ ਵ ǵ 
šصڵ  Եڵ  ǵ  ҹԡ ͻ¤ ԯԤҹ ҹ
   ڵ  Ԩ      ҹ
ػڻڪ  õ  ءڢһԻ  ڸԭ     
˵   ԡ ˵     
šصڵ   Եڵ  ڵ Եڵ Իҡ Ԩ
      ҹ  ػڻڪ  õ  ءڢһԻ
ڸԭ  ح    ͹Եڵ    ͻڻԵ  
   ˵   ԡ ˵   
;ҡ 
                    ʵ ҹ ͤûԮѺҺѡ ˹ҷ -. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=34&item=422&items=24 ҹͧ [Ţ] ࡳ觢 :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=34&item=422&items=24&mode=bracket ҹºûԮѺҺѡѹ :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=34&item=422&items=24 ҹºûԮѺǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=422&items=24 ֡öҹ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=422 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش ԡ¹ Ẻ

ѹ֡ ѹҤ .. . ʴŹҧԧŨҡûԮѺҺ ѡ. ҡͼԴҴ س DhammaPerfect@yahoo.com