ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๗ อภิ. ป.(๑) อนุโลมติกปฏฺฐานํ ปุริมํ
   [๑๔๑๙]  อนุปาทินฺนุปาทานิยํ  ธมฺมํ ปฏิจฺจ อนุปาทินฺนุปาทานิโย
@เชิงอรรถ: อิโต ปรํ เขมจาริตฺเถเรน ธมฺมติโลกาจริเยน ปฐมวาเร โสธิตํ ฯ
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา  อนุปาทินฺนุปาทานิยํ  เอกํ  ขนฺธํ
ปฏิจฺจ  ตโย  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏฺฐานญฺจ  รูปํ  เทฺว  ขนฺเธ ปฏิจฺจ
เทฺว  ขนฺธา  จิตฺตสมุฏฺฐานญฺจ  รูปํ  อนุปาทินฺนุปาทานิยํ  เอกํ
มหาภูตํ  ปฏิจฺจ  ตโย  มหาภูตา  มหาภูเต  ปฏิจฺจ  จิตฺตสมุฏฺฐานํ
รูปํ อุปาทารูปํ ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๔๐ หน้าที่ ๔๗๖-๔๗๗. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=40&item=1419&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item.php?book=40&item=1419&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=40&item=1419&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=1419&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=1419              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com