ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับภาษาไทย   บาลีอักษรไทย   บาลีอักษรโรมัน 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ
              อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ
              อนุโลมติกตฺติกปฏฺฐานํ ๑-
                 --------------
        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
               กุสลตฺติกเวทนาตฺติกํ
   [๑]  กุสลํ  สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ  กุสโล
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต  ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ อกุสลํ
สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตํ  ธมฺมํ  ปฏิจฺจ อกุสโล สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม  อุปฺปชฺชติ  เหตุปจฺจยา:  ฯ อพฺยากตํ สุขายเวทนายสมฺปยุตฺตํ
ธมฺมํ    ปฏิจฺจ    อพฺยากโต    สุขายเวทนายสมฺปยุตฺโต
ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: ฯ


             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๕๒๙. https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=44.3&item=1&items=1              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=44.3&item=1&items=1&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=44.3&item=1&items=1              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=1&items=1              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44.3&i=1              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]