ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ฉบับหลวง   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ ภาษาบาลี อักษรไทย พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ วินย. มหาวิภงฺโค (๑)
   [๖๕๘]  คมนํ ปฏิชานาติ นิสชฺชํ ปฏิชานาติ อาปตฺตึ ปฏิชานาติ
อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ  ฯ  คมนํ ปฏิชานาติ นิสชฺชํ น ปฏิชานาติ
อาปตฺตึ  ปฏิชานาติ  อาปตฺติยา  กาเรตพฺโพ  ฯ  คมนํ ปฏิชานาติ
นิสชฺชํ  ปฏิชานาติ  อาปตฺตึ น ปฏิชานาติ นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ ฯ
คมนํ  ปฏิชานาติ  นิสชฺชํ  น ปฏิชานาติ อาปตฺตึ น ปฏิชานาติ น
กาเรตพฺโพ  ฯ  คมนํ  น  ปฏิชานาติ  นิสชฺชํ ปฏิชานาติ อาปตฺตึ
ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมนํ น ปฏิชานาติ นิสชฺชํ น
ปฏิชานาติ  อาปตฺตึ  ปฏิชานาติ อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ ฯ คมนํ น
ปฏิชานาติ  นิสชฺชํ  ปฏิชานาติ  อาปตฺตึ  น  ปฏิชานาติ  นิสชฺชาย
กาเรตพฺโพ  ฯ  คมนํ น ปฏิชานาติ นิสชฺชํ น ปฏิชานาติ อาปตฺตึ
น ปฏิชานาติ น กาเรตพฺโพติ ฯ
              ทุติโย อนิยโต นิฏฺฐิโต ฯ
                 --------------             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๔๔๓. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=1&item=658&items=1&modeTY=2              อ่านโดยใช้เครื่องหมาย [เลขข้อ] เป็นเกณฑ์แบ่งข้อ :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=1&item=658&items=1&modeTY=2&mode=bracket              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอักษรโรมัน :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=1&item=656&items=1&modeTY=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=1&item=656&items=1&modeTY=2              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=656              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

อ่านหัวข้อแรกอ่านหัวข้อที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหัวข้อถัดไปอ่านหัวข้อสุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :