͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
   Ѻǧ   ѡ   PaliRoman 
ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش ԡ¹ Ẻ
ûԮ Һ ѡ صѹԮ صڵ. ͧ. (): ʡ-͡ҷʡԻҵ
   []   ԡڢ  ڹҤ ¶ ԡڢԵ
      ҳҵԻҵ ˵ ͷԹڹҷ ˵
 ԨکҨ ˵ ҷ ˵ س ˵ 
˵  ڼڻһ  -  ˵ Ԫڬ ˵ һڹԵ ˵
Ԩکҷԯڰ  ˵      ԡڢ    
@ԧö: ҵԻ  . . . êǤ  . ڼڻ 
ڹҤ ¶ ԡڢԵ     ԡڢ 
ڹҤ ¶ ԡڢԵ  ʤ  ҳҵԻҵ
  ˵  ͷԹڹҷҹ   ˵  ԨکҨ
 ˵ ҷ  ˵ س Ҩ ˵
 Ҩ  ˵ ڼڻһ ˵ ͹Ԫڬ
˵  ;һڹԵ ˵ ҷԯڰ ˵   ԡڢ
 ڹҤ ¶ ԡڢԵ ʤव 
   []  ʵ ԡڢ  ڹҤ ¶ ԡڢԵ
    ʵ ͵ڵ  ҳҵԻҵ ˵ íڨ
ҳҵԻ  ҷ໵  ͵ڵ   ͷԹڹҷ  ˵  íڨ
ͷԹڹҷ ҷ໵ ͵ڵ   ԨکҨ ˵ íڨ
  ԨکҨ  ҷ໵ ͵ڵ  ҷ ˵ íڨ
  ҷ໵  ͵ڵ  س ˵ íڨ س
Ҩ  ҷ໵  ͵ڵ    ˵ íڨ 
Ҩ  ҷ໵  ͵ڵ    ڼڻһ  ˵  íڨ
ڼڻ  ҷ໵  ͵ڵ   Ԫڬ  ˵  íڨ
Ԫڬ  ҷ໵  ͵ڵ   һڹԵ  ˵  íڨ
һ  ҷ໵  ͵ڵ   Ԩکҷԯڰ  ˵  íڨ
Ԩکҷԯڰ   ҷ໵       ԡڢ  ʵ
 ڹҤ ¶ ԡڢԵ  
   {.}  ʵ ԡڢ  ڹҤ ¶ ԡڢԵ
 ʤ  ʵ ͵ڵ  ҳҵԻҵ ˵
íڨ  ҳҵԻҵ  ҷ໵ ͵ڵ  ͷԹڹҷҹ
  ˵  íڨ ͷԹڹҷҹ  ҷ໵ ͵ڵ
   ԨکҨ  ˵ íڨ  ԨکҨ
  ҷ໵ ͵ڵ  ҷ  ˵ íڨ
ҷ   ҷ໵  ͵ڵ   س  Ҩ
  ˵  íڨ  س  Ҩ   ҷ໵
͵ڵ     Ҩ   ˵  íڨ  
Ҩ   ҷ໵  ͵ڵ  ڼڻһ 
˵  íڨ  ڼڻһ   ҷ໵  ͵ڵ  
͹Ԫڬ   ˵   íڨ  ͹Ԫڬ  ҷ໵  ͵ڵ
   ;һڹԵ  ˵  íڨ  ;һ  ҷ໵
͵ڵ   ҷԯڰ  ˵  íڨ  ҷԯڰ ҷ໵
   ԡڢ ʵ  ڹҤ ¶ ԡڢԵ
 ʤव 
   []   ԡڢ  ڹҤ ¶ ԡڢԵ
     ͵ڵ  ҳҵԻҵ ˵ íڨ
ҳҵԻ  ҷ໵  ҳҵԻ    ح  ˵
͵ڵ   ͷԹڹҷ  ˵  íڨ  ͷԹڹҷ  ҷ໵
ͷԹڹҷ   ح  ˵  ͵ڵ   ԨکҨ
˵  íڨ   ԨکҨ ҷ໵  ԨکҨ
  ح  ˵  ͵ڵ  ҷ ˵ íڨ 
ҷ໵     ح  ˵ ͵ڵ  س
˵  íڨ  س  Ҩ  ҷ໵  س   Ҩ
ح  ˵  ͵ڵ     ˵  íڨ  
Ҩ  ҷ໵     Ҩ ح ˵ ͵ڵ
  ڼڻһ  ˵ íڨ ڼڻ ҷ໵ ڼڻ
  ح  ˵  ͵ڵ   Ԫڬ ˵ íڨ Ԫڬ
ҷ໵  Ԫڬ   ح ˵ ͵ڵ  һڹԵ
˵  íڨ  һ  ҷ໵ һ  ح ˵
͵ڵ   Ԩکҷԯڰ ˵ íڨ Ԩکҷԯڰ  ҷ໵
Ԩکҷԯڰ  ح ˵   ԡڢ  
ڹҤ ¶ ԡڢԵ  
   {.}   ԡڢ  ڹҤ ¶ ԡڢԵ
  ʤ     ͵ڵ  ҳҵԻҵ 
˵  íڨ  ҳҵԻҵ   ҷ໵  ҳҵԻҵ
   ح  ˵ ͵ڵ  ͷԹڹҷҹ 
˵  íڨ  ͷԹڹҷҹ   ҷ໵  ͷԹڹҷҹ
   ح  ˵  ͵ڵ    ԨکҨ
  ˵  íڨ   ԨکҨ  ҷ໵
  ԨکҨ     ح  ˵ ͵ڵ 
ҷ  ˵ íڨ ҷ   ҷ໵
ҷ     ح  ˵  ͵ڵ   س
Ҩ  ˵ íڨ س Ҩ  ҷ໵
س  Ҩ   ح ˵ ͵ڵ  
Ҩ  ˵ íڨ  Ҩ  ҷ໵
  Ҩ  ح ˵ ͵ڵ ڼڻһ
  ˵  íڨ  ڼڻһ    ҷ໵
ڼڻһ    ح ˵ ͵ڵ  ͹Ԫڬ
˵  íڨ  ͹Ԫڬ  ҷ໵  ͹Ԫڬ   ح
˵  ͵ڵ    ;һڹԵ  ˵  íڨ  ;һ
ҷ໵  ;һ  ح ˵ ͵ڵ  ҷԯڰ
˵   íڨ   ҷԯڰ   ҷ໵   ҷԯڰ
  ح ˵   ԡڢ   ڹҤ
¶ ԡڢԵ ʤव 
   []  ڵ - ԡڢ  ڹҤ ¶
ԡڢԵ     ڵ ͵ڵ  ҳҵԻҵ
˵  íڨ  ҳҵԻ  ҷ໵  ҳҵԻ  ح
@ԧö: . ڵ 
˵  ҳҵԻҵ   dzڳ  ʵ  ͵ڵ   ͷԹڹҷ
˵  íڨ  ͷԹڹҷ  ҷ໵  ͷԹڹҷ  ح
˵  ͷԹڹҷҹ    dzڳ  ʵ  ͵ڵ   
ԨکҨ  ˵  íڨ   ԨکҨ ҷ໵ 
ԨکҨ   ح  ˵   ԨکҨ  dzڳ
ʵ  ͵ڵ   ҷ  ˵ íڨ  ҷ໵
    ح  ˵  ҷ   dzڳ  ʵ
͵ڵ   س  ˵  íڨ س Ҩ ҷ໵
س   Ҩ  ح  ˵  س  Ҩ dzڳ
ʵ  ͵ڵ     ˵  íڨ   Ҩ
ҷ໵     Ҩ  ح  ˵   
Ҩ  dzڳ  ʵ  ͵ڵ   ڼڻһ  ˵  íڨ
ڼڻ  ҷ໵  ڼڻ    ح  ˵
ڼڻһ    dzڳ  ʵ  ͵ڵ   Ԫڬ  ˵
íڨ  Ԫڬ  ҷ໵  Ԫڬ    ح  ˵
Ԫڬ    dzڳ  ʵ  ͵ڵ   һڹԵ  ˵
íڨ  һ  ҷ໵  һ   ح  ˵
һҷ   dzڳ  ʵ  ͵ڵ   Ԩکҷԯڰ - ˵
íڨ  Ԩکҷԯڰ  ҷ໵  Ԩکҷԯڰ   ح ˵
Ԩکҷԯڰ  dzڳ ʵ   ԡڢ ڵ 
@ԧö: . . Ԩکҷԯڰ ˵ 
ڹҤ ¶ ԡڢԵ  
   {.}  ڵ  ԡڢ  ڹҤ ¶
ԡڢԵ  ʤ  ڵ ͵ڵ  ҳҵԻҵ
  ˵ íڨ ҳҵԻҵ  ҷ໵
ҳҵԻҵ    ح ˵ ҳҵԻҵ 
  dzڳ  ʵ  ͵ڵ  ͷԹڹҷҹ  ˵ íڨ
ͷԹڹҷҹ   ҷ໵  ͷԹڹҷҹ   
ح  ˵  ͷԹڹҷҹ    dzڳ ʵ ͵ڵ
   ԨکҨ  ˵ íڨ  ԨکҨ
  ҷ໵   ԨکҨ   ح
˵   ԨکҨ   dzڳ ʵ ͵ڵ 
ҷ   ˵ íڨ ҷ  ҷ໵
ҷ     ح  ˵  ҷ 
  dzڳ  ʵ  ͵ڵ   س  Ҩ  ˵
íڨ  س  Ҩ   ҷ໵  س Ҩ
   ح ˵ س Ҩ   dzڳ
ʵ  ͵ڵ     Ҩ   ˵  íڨ
  Ҩ   ҷ໵  Ҩ 
  ح  ˵   Ҩ   dzڳ ʵ
͵ڵ   ڼڻһ   ˵  íڨ  ڼڻһ
   ҷ໵  ڼڻһ    ح
˵  ڼڻһ     dzڳ  ʵ  ͵ڵ  
͹Ԫڬ  ˵  íڨ  ͹Ԫڬ  ҷ໵  ͹Ԫڬ
  ح  ˵  ͹Ԫڬ   dzڳ  ʵ  ͵ڵ  
;һڹԵ  ˵  íڨ  ;һ  ҷ໵ ;һ
  ح  ˵  ;һҷ   dzڳ  ʵ  ͵ڵ
  ҷԯڰ ˵ íڨ ҷԯڰ ҷ໵ ҷԯڰ
 ح ˵ ҷԯڰ  dzڳ ʵ   ԡڢ
ڵ ڹҤ ¶ ԡڢԵ ʤव 
   []   ԡڢ  ڹҤ  ػ˵ ͵ڵҹ
õ ... ͡ڢ ͹ػ˵ ͵ڵҹ õ ... ʵ ԡڢ ...
  ԡڢ ... ڵ ԡڢ  ڹҤ 
ػ˵ ͵ڵҹ õ ... ͡ڢ ͹ػ˵ ͵ڵҹ õ 
  ԡڢ ڵ  ڹҤ ͡ڢ ͹ػ˵
͵ڵҹ õյ 
          صǤ ص 
           ----------
           Ǥ ͤûԮѺҺѡ ˹ҷ -. http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=24&item=198&items=5&modeTY=2&mode=bracket ҹͤࡳ觢 :- http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=24&item=198&items=5&modeTY=2 ҹºûԮѺҺѡѹ :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=24&item=198&items=5&modeTY=2&mode=bracket ҹºûԮѺǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=198&items=5&modeTY=2&mode=bracket ֡öҹ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=198 The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8550 The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8550 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

ҹǢáҹǢͷʴŢ˹
㹡ó :- 
  ÷Ѵáͧ˹ҹǢͶѴҹǢش ԡ¹ Ẻ

ѹ֡ ѹҤ .. . ʴŹҧԧŨҡûԮѺҺ ѡ. ҡͼԴҴ س

վѧ :