ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 11 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 3 : Sutta. Tī. Pā.
   [301] Pañca nissāraṇīyā 1- dhātuyo idhāvuso bhikkhuno kāme
manasikaroto  kāmesu cittaṃ na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na
vimuccati  nekkhammaṃ  kho  panassa  manasikaroto  nekkhamme  cittaṃ
pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  tassa  taṃ  cittaṃ  sugataṃ
subhāvitaṃ  suvuṭṭhitaṃ  suvimuttaṃ  visaṃyuttaṃ  kāmehi  ye ca kāmapaccayā
uppajjanti  āsavā  vighātapariḷāhā  2-  mutto  so  tehi  na
so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ kāmānaṃ nissaraṇaṃ.
   {301.1}  Puna  caparaṃ āvuso bhikkhuno byāpādaṃ manasikaroto
byāpāde  cittaṃ  na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
abyāpādaṃ kho panassa manasikaroto abyāpāde cittaṃ pakkhandati pasīdati
santiṭṭhati vimuccati tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ
visaṃyuttaṃ  byāpādena  ye  ca  byāpādapaccayā uppajjanti āsavā
vighātapariḷāhā 2- mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ
@Footnote: 1 Ma. nissaraṇiyā . 2 Ma. Yu. vighātā pariḷāhā.
Byāpādassa nissaraṇaṃ.
   {301.2}  Puna  caparaṃ  āvuso  bhikkhuno vihesaṃ manasikaroto
vihesāya  cittaṃ  na  pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
avihesaṃ  kho  panassa  manasikaroto  avihesāya  cittaṃ  pakkhandati
pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ
suvimuttaṃ  visaṃyuttaṃ  vihesāya  ye  ca vihesapaccayā 1- uppajjanti
āsavā vighātapariḷāhā 2- mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vedeti
idamakkhātaṃ vihesāya nissaraṇaṃ.
   {301.3}  Puna caparaṃ āvuso bhikkhuno rūpe 3- manasikaroto
rūpesu  cittaṃ  na  pakkhandati  na  pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
arūpaṃ  kho  panassa  manasikaroto arūpe 4- cittaṃ pakkhandati pasīdati
santiṭṭhati vimuccati tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ
visaṃyuttaṃ rūpehi ye ca rūpapaccayā uppajjanti āsavā vighātapariḷāhā 2-
mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ rūpānaṃ nissaraṇaṃ.
   {301.4}  Puna  caparaṃ  āvuso bhikkhuno sakkāyaṃ manasikaroto
sakkāye  cittaṃ  na  pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
sakkāyanirodhaṃ  kho  panassa  manasikaroto  sakkāyanirodhaṃ  5-  cittaṃ
pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ
suvuṭṭhitaṃ  suvimuttaṃ  visaṃyuttaṃ  sakkāyena  ye  ca  sakkāyapaccayā
uppajjanti  āsavā  vighātapariḷāhā  2-  mutto  so  tehi  na
so taṃ vedanaṃ vedeti idamakkhātaṃ sakkāyassa nissaraṇaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihesāpaccayā. 2 Ma. Yu. vighātā pariḷāhā. 3 Yu. rūpaṃ.
@4 Yu. rūpesu. 5 Ma. Yu. sakkāyanirodhe.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 11 page 252-253. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=11&item=301&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=11&item=301&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=11&item=301&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=11&item=301&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=11&i=301              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=6&A=4096              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=6&A=4096              Contents of The Tipitaka Volume 11 http://84000.org/tipitaka/read/?index_11

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :