ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
           Alagaddūpamasuttaṃ
   [274]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
ariṭṭhassa nāma bhikkhuno gandhavādhipubbassa 1- evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  hoti  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā
yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ
antarāyāyāti  .  assosuṃ  kho  sambahulā  bhikkhū  ariṭṭhassa kira
nāma  bhikkhuno  gandhavādhipubbassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ uppannaṃ
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {274.1} Atha kho te bhikkhū yena ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ etadavocuṃ
saccaṃ kira te āvuso ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti . evaṃ byā
kho  ahaṃ  āvuso  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme
antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ
antarāyāyāti  .  atha  kho te bhikkhū ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaddhabādhi.... ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Etasmā   pāpakā   diṭṭhigatā   vivecetukāmā   samanuyuñjanti
samanuggāhanti  samanubhāsanti  mā  hevaṃ  āvuso  ariṭṭha avaca mā
bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  anekapariyāyena  āvuso ariṭṭha antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā  alañca  pana  te  paṭisevato  antarāyāya  appassādā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  aṭṭhikaṅkhalūpamā  kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo   ettha   bhiyyo   maṃsapesūpamā   kāmā   vuttā
bhagavatā ....
   {274.2} Tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā .... Aṅgārakāsūpamā
kāmā vuttā bhagavatā ... . Supinakūpamā kāmā vuttā bhagavatā ....
Yācitakūpamā kāmā vuttā bhagavatā ... . rukkhaphalūpamā kāmā vuttā
bhagavatā ... . asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā .... Sattisūlūpamā
kāmā  vuttā bhagavatā ... . sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyoti  .  evampi
kho  ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo  tehi  bhikkhūhi samanuyuñjiyamāno
samanuggāhiyamāno  samanubhāsiyamāno  tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ thāmasā
parāmassa 1- abhinivissa voharati evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā  yeme antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   [275]  Yato  kho  te  bhikkhū  nāsakkhiṃsu  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. parāmāsā.
Gandhavādhipubbaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ atha kho te bhikkhū
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ
etadavocuṃ  ariṭṭhassa  nāma bhante bhikkhuno gandhavādhipubbassa evarūpaṃ
pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
yathā  yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā bhagavatā te paṭisevato
nālaṃ  antarāyāyāti  assumhā  kho  mayaṃ  bhante  ariṭṭhassa kira
nāma  bhikkhuno  gandhavādhipubbassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ uppannaṃ
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti
   {275.1} atha kho mayaṃ bhante yena ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
tenupasaṅkamimhā   upasaṅkamitvā   ariṭṭhaṃ   bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ
etadavocumhā saccaṃ kira te āvuso ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā yeme
antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti
evaṃ  vutte bhante ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo amhe etadavoca
evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā
yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ
antarāyāyāti atha kho mayaṃ bhante ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ etasmā
pāpakā  diṭṭhigatā  vivecetukāmā  samanuyuñjimhā  samanuggāhimhā
Samanubhāsimhā  mā  hevaṃ  āvuso  ariṭṭha  avaca  mā  bhagavantaṃ
abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  anekapariyāyena  āvuso ariṭṭha antarāyikā dhammā vuttā
bhagavatā  alañca  pana  te  paṭisevato  antarāyāya  appassādā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  aṭṭhikaṅkhalūpamā  kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo  ettha  bhiyyo .pe. sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyoti
   {275.2}  evampi  kho bhante ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
amhehi   samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno   samanubhāsiyamāno
tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  thāmasā parāmassa abhinivissa voharati evaṃ
byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā yeme
antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti
yato  kho  mayaṃ  bhante  nāsakkhimhā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ
etasmā  pāpakā  diṭṭhigatā  vivecetuṃ atha mayaṃ etamatthaṃ bhagavato
ārocemāti.
   [276]  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ āmantesi ehi
tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ āmantehi
satthā  taṃ  āvuso ariṭṭha āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so
bhikkhu  bhagavato  paṭissutvā  yena  ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ  etadavoca
Satthā taṃ āvuso ariṭṭha āmantetīti . evamāvusoti kho ariṭṭho
bhikkhu  gandhavādhipubbo  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ bhagavā etadavoca
saccaṃ  kira  te  ariṭṭha  evarūpaṃ  pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {276.1}  Evaṃ byā kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato  nālaṃ  antarāyāyāti . kassa kho nāma tvaṃ moghapurisa
mayā  evaṃ  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāsi  .  nanu  mayā moghapurisa
anekapariyāyena  antarāyikā  dhammā  vuttā  alañca  pana  te
paṭisevato  antarāyāya  appassādā  kāmā vuttā mayā bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā
mayā ... . maṃsapesūpamā kāmā vuttā mayā .... Tiṇukkūpamā kāmā
vuttā mayā .... Aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā mayā .... Supinakūpamā
kāmā vuttā mayā .... Yācitakūpamā kāmā vuttā mayā .... Rukkhaphalūpamā
kāmā vuttā mayā .... Asisūnūpamā kāmā vuttā mayā .... Sattisūlūpamā
kāmā vuttā mayā ... . sappasirūpamā kāmā vuttā mayā bahudukkhā
bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo atha ca pana tvaṃ moghapurisa attanā
Duggahitena  amhe ceva abbhācikkhasi attānañca khanasi bahuñca apuññaṃ
pasavasi  tañhi te moghapurisa bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti .
Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi taṃ kiṃ maññatha bhikkhave apināyaṃ 1-
ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo  usmikatopi  imasmiṃ  dhammavinayeti .
Kiñhi 2- siyā bhante no hetaṃ bhanteti . evaṃ vutte ariṭṭho
bhikkhu  gandhavādhipubbo  tuṇhībhūto  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhāyanto appaṭibhāṇo nisīdi.
   [277]  Atha  kho bhagavā ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhavādhipubbaṃ tuṇhībhūtaṃ
maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ  pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā
ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhavādhipubbaṃ  etadavoca  paññāyissasi  kho  tvaṃ
moghapurisa  etena  sakena  pāpakena  diṭṭhigatena  idhāhaṃ  bhikkhū
paṭipucchissāmīti  .  atha  kho bhagavā bhikkhū āmantesi tumhepi me
bhikkhave evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānātha yathāyaṃ ariṭṭho bhikkhu gandhavādhipubbo
attanā   duggahite   amhe  ceva  abbhācikkhati  attānañca
khanati  bahuñca  apuññaṃ pasavatīti . no hetaṃ bhante anekapariyāyena
hi  no  bhante  antarāyikā  dhammā  vuttā bhagavatā alañca pana
te  paṭisevato  antarāyāya  appassādā  kāmā  vuttā bhagavatā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  aṭṭhikaṅkhalūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  .pe.  sappasirūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā
@Footnote: 1 Po. atha panāyaṃ. 2 Po. kiñci siyā.
Bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyoti . sādhu 1- kho me tumhe
bhikkhave  evaṃ  dhammaṃ  desitaṃ  ājānātha  anekapariyāyena hi vo
bhikkhave antarāyikā dhammā vuttā mayā alañca pana te paṭisevato
antarāyāya   appassādā   kāmā  vuttā  mayā  bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo aṭṭhikaṅkhalūpamā kāmā vuttā
mayā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  .pe.
Sappasirūpamā  kāmā  vuttā  mayā  bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha  bhiyyo  atha  ca  panāyaṃ  ariṭṭho  bhikkhu  gandhavādhipubbo
attanā  duggahitena  amhe  ceva  abbhācikkhati  attānañca  khanati
bahuñca  apuññaṃ  pasavati  tañhi  tassa  moghapurisassa  bhavissati
dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya . so vata bhikkhave aññatreva kāmehi
aññatra  kāmasaññāya  aññatra  kāmavitakkehi  kāme  paṭisevissatīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [278]  Idha  bhikkhave ekacce moghapurisā dhammaṃ pariyāpuṇanti
suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ
vedallaṃ  te  taṃ  dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya atthaṃ
na  upaparikkhanti  tesaṃ  te  dhammā  paññāya  atthaṃ  anupaparikkhataṃ
na  nijjhānaṃ  khamanti  te  upārambhānisaṃsā ceva dhammaṃ pariyāpuṇanti
itivādappamokkhānisaṃsā  ca  yassatthāya  dhammaṃ  pariyāpuṇanti  tañcassa
@Footnote: 1 Sī. Yu. sādhu bhikkhave. 2 Ma. sādhu sādhu bhikkhave.
Atthaṃ  nānubhonti  tesaṃ  te  dhammā  duggahitā  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu duggahitattā bhikkhave dhammānaṃ.
   {278.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesī
alagaddapariyesanaṃ caramāno so passeyya mahantaṃ alagaddaṃ tamenaṃ bhoge
vā naṅguṭṭhe vā gaṇheyya tassa so alagaddo paṭinivattitvā hatthe
vā bāhāya vā aññatarasmiṃ vā aṅgapaccaṅge ḍaṃseyya so tatonidānaṃ
maraṇaṃ vā niggaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ taṃ kissa hetu duggahitattā
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce moghapurisā dhammaṃ
pariyāpuṇanti  suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhūtadhammaṃ vedallaṃ te taṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya
atthaṃ na upaparikkhanti tesaṃ te dhammā paññāya atthaṃ anupaparikkhataṃ na
nijjhānaṃ  khamanti  te  upārambhānisaṃsā  ceva  dhammaṃ  pariyāpuṇanti
itivādappamokkhānisaṃsā  ca yassatthāya 1- dhammaṃ pariyāpuṇanti tañcassa
atthaṃ  nānubhonti  tesaṃ  te  dhammā  duggahitā  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu duggahitattā bhikkhave dhammānaṃ.
   [279] Idha pana bhikkhave ekacce kulaputtā dhammaṃ pariyāpuṇanti
suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ abbhūtadhammaṃ
vedallaṃ  te  taṃ  dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ dhammānaṃ paññāya atthaṃ
upaparikkhanti  tesaṃ  te  dhammā  paññāya  atthaṃ  upaparikkhataṃ
@Footnote: 1 Ma. yassa catthāya.
Nijjhānaṃ  khamanti  te  na  ceva upārambhānisaṃsā dhammaṃ pariyāpuṇanti
na  itivādappamokkhānisaṃsā  ca  yassatthāya  dhammaṃ  pariyāpuṇanti
tañcassa  atthaṃ  anubhonti tesaṃ te dhammā sugahitā dīgharattaṃ hitāya
sukhāya saṃvattanti taṃ kissa hetu sugahitattā bhikkhave dhammānaṃ.
   {279.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso alagaddatthiko alagaddagavesī
alagaddapariyesanaṃ  caramāno  so  passeyya  mahantaṃ  alagaddaṃ tamenaṃ
ajapadena  daṇḍena  suniggahitaṃ  niggaṇheyya  ajapadena  daṇḍena
suniggahitaṃ  niggahetvā  gīvāyaṃ  sugahitaṃ  gaṇheyya  kiñcāpi  so
bhikkhave  alagaddo  tassa  purisassa  hatthaṃ  vā bāhaṃ vā aññataraṃ
vā aṅgapaccaṅgaṃ bhogehi palivedheyya atha kho so neva tatonidānaṃ
maraṇaṃ vā niggaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ taṃ kissa hetu sugahitattā
bhikkhave alagaddassa evameva kho bhikkhave idhekacce kulaputtā dhammaṃ
pariyāpuṇanti  suttaṃ  geyyaṃ  veyyākaraṇaṃ  gāthaṃ  udānaṃ  itivuttakaṃ
jātakaṃ  abbhūtadhammaṃ  vedallaṃ  te  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇitvā  tesaṃ
dhammānaṃ  paññāya  atthaṃ  upaparikkhanti  tesaṃ  te  dhammā paññāya
atthaṃ  upaparikkhataṃ  nijjhānaṃ  khamanti  te  na ceva upārambhānisaṃsā
dhammaṃ  pariyāpuṇanti  na  itivādappamokkhānisaṃsā  ca  yassatthāya
dhammaṃ   pariyāpuṇanti  tañcassa  atthaṃ  anubhonti  tesaṃ  te
dhammā  sugahitā  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  saṃvattanti  taṃ  kissa
hetu  sugahitattā  bhikkhave  dhammānaṃ  .  tasmātiha  bhikkhave
Yassa  me  bhāsitassa  atthaṃ  ājāneyyātha  tathā naṃ dhāreyyātha
yassa  ca  pana  me  bhāsitassa  atthaṃ na ājāneyyātha ahaṃ vo
tattheva  paṭipucchitabbo  ye  vā  panassu  viyattā  bhikkhū kullūpamaṃ
vo  bhikkhave  dhammaṃ  desissāmi  nittharaṇatthāya  no gahaṇatthāya taṃ
suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho te
bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [280]  Bhagavā  etadavoca  seyyathāpi  bhikkhave  puriso
addhānamaggapaṭipanno  so  passeyya  mahantaṃ  udakaṇṇavaṃ  orimatīraṃ
sāsaṅkaṃ  sappaṭibhayaṃ  pārimatīraṃ  khemaṃ  appaṭibhayaṃ  na  cāssa nāvā
santāraṇī  uttarasetu  vā  apārā  pāraṃ gamanāya tassa evamassa
ayaṃ  kho  mahā  udakaṇṇavo  orimatīraṃ sāsaṅkaṃ sappaṭibhayaṃ pārimatīraṃ
khemaṃ  appaṭibhayaṃ  natthi ca nāvā santāraṇī uttarasetu vā apārā
pāraṃ  gamanāya  yannūnāhaṃ  tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  saṅkaḍḍhitvā  kullaṃ
bandhitvā  taṃ  kullaṃ  nissāya  hatthehi ca pādehi ca vāyamamāno
sotthinā pāraṃ uttareyyanti.
   {280.1}  Atha  kho  so bhikkhave puriso tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ
saṅkaḍḍhitvā  kullaṃ  bandhitvā taṃ kullaṃ nissāya hatthehi ca pādehi
ca vāyamamāno sotthinā pāraṃ uttareyya tassa [1]- uttiṇṇassa 2-
pāragatassa  evamassa  bahukāro  kho me ayaṃ kullo imāhaṃ kullaṃ
nissāya  hatthehi  ca  pādehi  ca  vāyamamāno  sotthinā  pāraṃ
uttiṇṇo  yannūnāhaṃ  imaṃ  kullaṃ  sīse  3-  vā  āropetvā
@Footnote: 1 Ma. purisassa. 2 Yu. tiṇṇassa. 3 Ma. thale vā ussādetvā udake vā
@opilāpetvā.
Khandhe vā paccāropetvā yenakāmaṃ pakkameyyanti . taṃ kiṃ maññatha
bhikkhave  api  nu  so  puriso  evaṃkārī  tasmiṃ kulle kiccakārī
assāti  .  no hetaṃ bhante . kathaṃkārī ca so bhikkhave puriso
tasmiṃ  kulle kiccakārī assa . idha bhikkhave tassa purisassa [1]-
pāragatassa  evamassa  bahukāro  kho me ayaṃ kullo imāhaṃ kullaṃ
nissāya  hatthehi  ca  pādehi  ca  vāyamamāno  sotthinā  pāraṃ
uttiṇṇo  yannūnāhaṃ  imaṃ kullaṃ thale vā ussāpetvā 2- udake
vā  opilāpetvā  yenakāmaṃ  pakkameyyanti . evaṃkārī kho so
bhikkhave  puriso  tasmiṃ  kulle  kiccakārī  assa . evameva kho
bhikkhave  kullūpamo  mayā  dhammo  desito  nittharaṇatthāya  no
gahaṇatthāya  kullūpamaṃ  vo  bhikkhave  dhammaṃ  desitaṃ  ājānantehi
dhammāpi vo pahātabbā pageva adhammā.
   [281]  Chayimāni  bhikkhave  diṭṭhiṭṭhānāni  . katamāni cha .
Idha  bhikkhave  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī sappurisadhammassa
akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  vedanaṃ  etaṃ  mama esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  saññaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  saṅkhāre etaṃ mama esohamasmi
@Footnote: 1 Yu. tiṇṇassa. Sī. Yu. ussāretvā. 2 Ma. usasādetvā.
Eso  me attāti samanupassati yampidaṃ 1- diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ
pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā  tampi  etaṃ  mama esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  yampidaṃ  2-  diṭṭhiṭṭhānaṃ  so
loko  so  attā  so  pecca  bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassāmīti  tampi  etaṃ  mama
esohamasmi eso me attāti samanupassati.
   {281.1} Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinīto  rūpaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  vedanaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  saññaṃ  netaṃ  mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  saṅkhāre  netaṃ
mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  samanupassati  yampidaṃ  3-
diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā tampi
netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti samanupassati yampidaṃ 3-
diṭṭhiṭṭhānaṃ  so  loko  so  attā so pecca bhavissāmi nicco
dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassāmīti tampi
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso attāti samanupassati so evaṃ
samanupassanto asati na paritassatīti.
   [282]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ etadavoca
siyā  nu  kho  bhante bahiddhā asati paritassanāti . siyā bhikkhūti
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. yampi taṃ.
Bhagavā  avoca  idha  bhikkhu  ekaccassa  evaṃ hoti ahu vata me
taṃ  vata  me  natthi  siyā  vata me taṃ vatāhaṃ na labhāmīti so
socati  kilamati  paridevati  urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ  āpajjati
evaṃ kho bhikkhu bahiddhā asati paritassanā hotīti.
   {282.1}  Siyā  pana bhante bahiddhā asati aparitassanāti .
Siyā bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa na evaṃ hoti ahu vata
me taṃ vata me natthi siyā vata me taṃ vatāhaṃ na labhāmīti so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati na sammohaṃ āpajjati
evaṃ kho bhikkhu bahiddhā asati aparitassanā hotīti.
   {282.2} Siyā nu kho bhante ajjhattaṃ asati paritassanāti .
Siyā bhikkhūti bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa evaṃ diṭṭhi hoti so
loko  so  attā  so  pecca  bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo   sassatisamaṃ   tatheva  ṭhassāmīti  so  suṇāti
tathāgatassa  vā  tathāgatasāvakassa  vā  sabbesaṃ diṭṭhiṭṭhānādhiṭṭhāna-
pariyuṭṭhānābhinivesānusayānaṃ    samugghātāya    sabbasaṅkhārasamathāya
sabbūpadhipaṭinissaggāya    taṇhakkhayāya    virāgāya    nirodhāya
nibbānāya dhammaṃ desentassa.
   {282.3}  Tassevaṃ  hoti  ucchijjissāmi nāmassu vinassissāmi
nāmassu nassu nāma bhavissāmīti so socati kilamati paridevati urattāḷiṃ
kandati  sammohaṃ āpajjati evaṃ kho bhikkhu ajjhattaṃ asati paritassanā
hotīti . siyā 1- pana bhante ajjhattaṃ asati aparitassanāti. Siyā
@Footnote: 1 Po. siyā nukho bhante.
Bhikkhūti  bhagavā avoca idha bhikkhave ekaccassa na evaṃ diṭṭhi hoti
so  loko so attā so pecca bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammo   sassatisamaṃ   tatheva  ṭhassāmīti  so  suṇāti
tathāgatassa  vā  tathāgatasāvakassa  vā  sabbesaṃ diṭṭhiṭṭhānādhiṭṭhāna-
pariyuṭṭhānābhinivesānusayānaṃ    samugghātāya    sabbasaṅkhārasamathāya
sabbūpadhipaṭinissaggāya  taṇhakkhayāya  virāgāya  nirodhāya  nibbānāya
dhammaṃ  desentassa  .  tassa na evaṃ hoti ucchijjissāmi nāmassu
vinassissāmi  nāmassu  nassu  nāma  bhavissāmīti  so na socati na
kilamati  na  paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati na sammohaṃ āpajjati
evaṃ kho bhikkhu ajjhattaṃ asati aparitassanā hoti.
   [283] Taṃ 1- bhikkhave pariggahaṃ pariggaṇheyyātha yvāssa 2- pariggaho
nicco dhuvo sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva tiṭṭheyya 3-
passatha no tumhe bhikkhave taṃ pariggahaṃ yvāssa 2- pariggaho nicco
dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo  sassatisamaṃ  tatheva  tiṭṭheyyāti .
No hetaṃ bhante . sādhu bhikkhave ahampi kho taṃ bhikkhave pariggahaṃ
na  samanupassāmi  yvāssa  2-  pariggaho  nicco  dhuvo  sassato
avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva tiṭṭheyya.
   {283.1}  Taṃ bhikkhave attavādupādānaṃ upādiyetha yassa  4-
attavādupādānaṃ   upādiyato   na   uppajjeyyuṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā   passatha   no   tumhe  bhikkhave  taṃ
@Footnote: 1 Po. tañca bhikkhave. 2 Po. yavāssu pariggaho. 3 Po. tiṭṭheyyāti.
@4 Sī. Yu. yaṃ assa.
Attavādupādānaṃ  yassa  attavādupādānaṃ  upādiyato  na uppajjeyyuṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  no  hetaṃ  bhante  . sādhu
bhikkhave  ahampi  kho  taṃ  bhikkhave attavādupādānaṃ na samanupassāmi
yassa  attavādupādānaṃ  upādiyato  na uppajjeyyuṃ sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā.
   {283.2}  Taṃ  bhikkhave diṭṭhinissayaṃ nissayetha yassa diṭṭhinissayaṃ
nissayato   na   uppajjeyyuṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
passatha no tumhe bhikkhave taṃ diṭṭhinissayaṃ yassa diṭṭhinissayaṃ nissayato
na  uppajjeyyuṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  no  hetaṃ
bhante  .  sādhu  bhikkhave  ahampi  kho  taṃ  bhikkhave diṭṭhinissayaṃ
na  samanupassāmi  yassa  diṭṭhinissayaṃ  nissayato  na  uppajjeyyuṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   [284]  Attani  vā bhikkhave sati attaniyaṃ meti assāti .
Evaṃ bhante . attaniye vā bhikkhave sati attā meti assāti.
Evaṃ bhante . attani ca bhikkhave attaniye 1- ca saccato thetato
anupalabbhiyamāne  yampidaṃ 2- diṭṭhiṭṭhānaṃ so loko so attā so
pecca  bhavissāmi  nicco  dhuvo  sassato avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ
tatheva  ṭhassāmīti  nanāyaṃ  bhikkhave kevalo paripūro bāladhammoti .
Kiñhi no siyā bhante kevalo hi 3- bhante 4- paripūro bāladhammoti.
Taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  rūpaṃ  niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
@Footnote: 1 Po. attaniyeva saccato thetato ca. 2 Po. Ma. yampitaṃ.
@3-4 Sī. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante .
Yampanāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso me attāti . no hetaṃ bhante . taṃ
kiṃ maññatha bhikkhave vedanā .pe. saññā ... Saṅkhārā ... Viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  . aniccaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ
vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yampanāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
   {284.1} No hetaṃ bhante . tasmātiha bhikkhave yaṅkiñci rūpaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  yākāci vedanā .pe. yākāci saññā ... yekeci
saṅkhārā  ...  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ
vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi
na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
   [285]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako rūpasmiṃpi
nibbindati  vedanāyapi  nibbindati saññāyapi nibbindati saṅkhāresupi 1-
nibbindati  viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  2-  virajjati  virāgā
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. pañcasu ṭhānesu pisaddo na dissati. 2 Ma. nibbidā.
Vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti 1- . ayaṃ
vuccati   bhikkhave  bhikkhu  ukkhittapaligho  itipi  saṅkiṇṇaparikkho
itipi  abbhūḷhesiko  itipi  niraggaḷo  itipi  ariyo  pannaddhajo
pannabhāro visaṃyutto itipi.
   {285.1}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu ukkhittapaligho hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  avijjā  pahīnā hoti ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
ukkhittapaligho hoti.
   {285.2}   Kathañca   bhikkhave   bhikkhu   saṅkiṇṇaparikkho
hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno  ponobbhaviko  jātisaṅkhāro
pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato  anabhāvaṅgato  āyatiṃ
anuppādadhammo evaṃ kho bhikkhave bhikkhu saṅkiṇṇaparikkho hoti.
   {285.3}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu abbhūḷhesiko hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  taṇhā  pahīnā  hoti ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
abbhūḷhesiko hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu niraggaḷo hoti . idha
bhikkhave  bhikkhuno  pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  honti
ucchinnamūlāni    tālāvatthukatāni    anabhāvaṅgatāni    āyatiṃ
anuppādadhammāni evaṃ kho bhikkhave bhikkhu niraggaḷo hoti.
   {285.4}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  ariyo  pannaddhajo
pannabhāro   visaṃyutto   hoti  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno
asmimāno   pahīno   hoti   ucchinnamūlo   tālāvatthukato
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
Anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
ariyo pannaddhajo pannabhāro visaṃyutto hoti.
   [286]  Evaṃ  vimuttacittaṃ kho bhikkhave bhikkhuṃ saindā devā
sabrahmakā  sapajāpatikā  anvesantā  nādhigacchanti  idaṃ  nissitaṃ
tathāgatassa  viññāṇanti  taṃ  kissa  hetu diṭṭhevāhaṃ bhikkhave dhamme
tathāgataṃ ananuvajjoti 1- vadāmi . Evaṃvādiṃ kho maṃ bhikkhave evamakkhāyiṃ
eke  samaṇabrāhmaṇā  asatā  tucchā  musā abhūtena abbhācikkhanti
venayiko  samaṇo  gotamo  sato  sattassa  ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ
paññāpetīti  .  yathā  cāhaṃ  bhikkhave  na yathā cāhaṃ na vadāmi
tathā  maṃ  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  asatā  tucchā  musā
abhūtena  abbhācikkhanti  venayiko  samaṇo  gotamo  sato  sattassa
ucchedaṃ  vināsaṃ vibhavaṃ paññāpetīti . pubbe cāhaṃ bhikkhave etarahi
ca dukkhañceva paññāpemi dukkhassa ca nirodhaṃ.
   {286.1} Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ akkosanti paribhāsanti rosenti
vihesenti ghaṭṭenti 2- tatra bhikkhave tathāgatassa na hoti āghāto na
appaccayo na cetaso anabhinandi 3- . Tatra ce bhikkhave pare tathāgataṃ
sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tatra bhikkhave tathāgatassa na
hoti ānando na somanassaṃ [4]- cetaso ubbilāvitattaṃ. Tatra ce bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ananuvijjo. Yu. ananuvejjoti vadāmi. 2 Sī. Ma. Yu. vihesenti ghaṭṭentīti
@ime pāṭhā na dissanti. 3 Sī. Ma. Yu. anabhiraddhi. 4 Ma. Yu. nasaddo dissati.
Pare tathāgataṃ sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tatra bhikkhave
tathāgatassa  evaṃ  hoti  yaṃ  kho idaṃ pubbe pariññātaṃ tattha me
evarūpā kārā karīyantīti.
   [287]  Tasmātiha  bhikkhave  tumhe  cepi pare akkoseyyuṃ
paribhāseyyuṃ roseyyuṃ viheseyyuṃ ghaṭṭeyyuṃ 1- tatra tumhehi na āghāto
na appaccayo na cetaso abhinandi 2- karaṇīyā . tasmātiha bhikkhave
tumhe  cepi  pare  sakkareyyuṃ garukareyyuṃ māneyyuṃ pūjeyyuṃ tatra
tumhehi  na  ānando  na  somanassaṃ  na  cetaso  ubbilāvitattaṃ
karaṇīyaṃ . tasmātiha bhikkhave tumhe cepi pare sakkareyyuṃ garukareyyuṃ
māneyyuṃ  pūjeyyuṃ  tatra  tumhākaṃ  evamassa  yaṃ kho idaṃ pubbe
pariññātaṃ  tattha  no  3- evarūpā kārā karīyantīti . tasmātiha
bhikkhave  yaṃ  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
sukhāya bhavissati.
   {287.1}  Kiñca  bhikkhave  na  tumhākaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  na
tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati .
Vedanā  bhikkhave  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha sā vo pahīnā dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  . saññā bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha
sā vo pahīnā dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati . saṅkhārā bhikkhave
na  tumhākaṃ  te  pajahatha  te vo pahīnā dīgharattaṃ hitāya sukhāya
bhavissanti  .  viññāṇaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ pajahatha taṃ vo
pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ghaṭṭeyyunti pāṭho natthi. Yu. viheseyyuṃ ghaṭṭeyyunti ime pāṭhā na
@disasanti. 2 Sī. Ma. Yu. anabhiraddhi. 3 Po. Ma. me.
Yaṃ  imasmiṃ  jetavane  tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  taṃ  jano  hareyya vā
ḍaheyya  vā  yathāpaccayaṃ  vā  kareyya api nu tumhākaṃ evamassa
amhe  jano harati vā ḍahati vā yathāpaccayaṃ vā karotīti . no
hetaṃ  bhante  taṃ  kissa  hetu  na  hi no etaṃ bhante attā
vā attaniyaṃ vāti.
   {287.2} Evameva kho bhikkhave yaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ
vo  pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya bhavissati . kiñca bhikkhave na
tumhākaṃ  rūpaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati . vedanā bhikkhave .pe. saññā bhikkhave
.pe.  saṅkhārā  bhikkhave  .pe. viññāṇaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ
pajahatha taṃ vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissati.
   [288] Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito  chinnapilotiko  evaṃ  svākkhāte  bhikkhave  mayā dhamme
uttāne  vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike ye te bhikkhū arahanto
khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā  anuppattasadatthā
parikkhīṇabhavasaññojanā    sammadaññāvimuttā   vaṭṭantesaṃ   natthi
paññāpanāya  .  evaṃ  svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno
vivaṭo  pakāsito  chinnapilotiko  evaṃ  svākkhāte  bhikkhave mayā
dhamme  uttāne  vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike  yesaṃ  bhikkhūnaṃ
pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  sabbe  te  opapātikā
Tattha parinibbāyino anāvattidhammā tasmā lokā . evaṃ svākkhāto
bhikkhave  mayā  dhammo  uttāno  vivaṭo  pakāsito  chinnapilotiko
evaṃ  svākkhāte  bhikkhave mayā dhamme uttāne vivaṭe pakāsite
chinnapilotike   yesaṃ   bhikkhūnaṃ   tīṇi   saññojanāni  pahīnāni
rāgadosamohatanubhūtā  sabbe  te  sakadāgāmino  sakideva  imaṃ
lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karissanti.
   {288.1} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe pakāsite chinnapilotike yesaṃ bhikkhūnaṃ tīṇi saññojanāni pahīnāni
sabbe te sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanā.
   {288.2} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe pakāsite chinnapilotike ye te bhikkhū dhammānusārino saddhānusārino
sabbe te sambodhiparāyanā.
   {288.3} Evaṃ svākkhāto bhikkhave mayā dhammo uttāno vivaṭo
pakāsito  chinnapilotiko evaṃ svākkhāte bhikkhave mayā dhamme uttāne
vivaṭe  pakāsite  chinnapilotike  yesaṃ  mayi  saddhāmattaṃ  pemamattaṃ
sabbe te saggaparāyanāti.
   Idamavocabhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
         Alagaddūpamasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
          --------------
            Vammikasuttaṃ
   [289]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmā  kumārakassapo  andhavane  viharati  .  atha kho aññatarā
devatā  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  andhavanaṃ
obhāsetvā  yenāyasmā  kumārakassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  . ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā āyasmantaṃ
kumārakassapaṃ  etadavoca bhikkhu bhikkhu ayaṃ vammiko rattiṃ dhūmāyati 1-
divā  pajjalati  brāhmaṇo  evamāha  abhikkhana  sumedha  satthaṃ
ādāyāti.
   {289.1} Abhikkhananto sumedho satthaṃ ādāya addasa paliṅgaṃ 2-
paliṅgā bhanteti 3- . brāhmaṇo evamāha ukkhipa paliṅgaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  .  abhikkhananto  sumedho satthaṃ ādāya
addasa  uddhumāyikaṃ  uddhumāyikā  bhanteti  .  brāhmaṇo evamāha
ukkhipa  uddhumāyikaṃ  abhikkhana sumedha satthaṃ ādāyāti . abhikkhananto
sumedho  satthaṃ  ādāya  addasa  dvidhāpathaṃ  dvidhāpatho bhanteti .
Brāhmaṇo  evamāha  ukkhipa  dvidhāpathaṃ  abhikkhana  sumedha  satthaṃ
ādāyāti.
   {289.2} Abhikkhananto sumedho satthaṃ ādāya addasa paṅkavāraṃ 4-
paṅkavāro bhanteti . [5]- ukkhipa paṅkavāraṃ abhikkhana sumedha satthaṃ
ādāyāti  .  abhikkhananto  sumedho  satthaṃ  ādāya addasa kummaṃ
@Footnote: 1 Sī. dhūpāyati. 2 Sī. Yu. palaṅgiṃ. 3 Ma. Yu. bhadanteti. sabbattha īdisameva.
@4 Sī. Ma. Yu. caṅgavāraṃ. 5 brāhmaṇo evamāhāti ime pāṭhā naṭṭhā bhaveyyuṃ.
Kummo  bhanteti  .  brāhmaṇo  evamāha  ukkhipa  kummaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  .  abhikkhananto  sumedho satthaṃ ādāya
addasa  asisūnaṃ  asisūnā  bhanteti  .  brāhmaṇo evamāha ukkhipa
asisūnaṃ  abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti . abhikkhananto sumedho
satthaṃ  ādāya  addasa  maṃsapesiṃ  maṃsapesi  bhanteti  . brāhmaṇo
evamāha ukkhipa maṃsapesiṃ abhikkhana sumedha satthaṃ ādāyāti.
   {289.3}  Abhikkhananto  sumedho  satthaṃ ādāya addasa nāgaṃ
nāgo  bhanteti  .  brāhmaṇo evamāha tiṭṭhatu nāgo mā nāgaṃ
ghaṭṭesi namo karohi nāgassāti . ime kho tvaṃ bhikkhu paṇṇarasaṃ pañhe
bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā  puccheyyāsi  yathā  te  bhagavā byākaroti
tathā  naṃ  dhāreyyāsi  . nāhantaṃ bhikkhu passāmi sadevake loke
samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
yo  imesaṃ  pañhānaṃ  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādheyya  aññatra
tathāgatena  vā  tathāgatasāvakena  vā  ito vā pana sutvāti .
Idamavoca sā devatā idaṃ vatvā tattheva antaradhāyi.
   [290]  Atha  kho  āyasmā  kumārakassapo  tassā rattiyā
accayena  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
kumārakassapo  bhagavantaṃ  etadavoca  imaṃ  bhante  rattiṃ  aññatarā
devatā  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  andhavanaṃ
Obhāsetvā yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhitā kho bhante sā devatā maṃ etadavoca bhikkhu bhikkhu
ayaṃ  vammiko  rattiṃ  dhūmāyati  divā  pajjalati brāhmaṇo evamāha
abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti  .  abhikkhananto sumedho satthaṃ
ādāya  addasa  paliṅgaṃ  paliṅgā  bhanteti . brāhmaṇo evamāha
ukkhipa  paliṅgaṃ  abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti . abhikkhananto
sumedho  satthaṃ  ādāya  addasa  uddhumāyikaṃ  uddhumāyikā  bhanteti
.pe.  addasa  nāgaṃ  nāgo  bhanteti  .  brāhmaṇo  evamāha
tiṭṭhatu nāgo mā nāgaṃ ghaṭṭesi namo karohi nāgassāti.
   {290.1}  Ime  kho  tvaṃ  bhikkhu  paṇṇarasa pañhe bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  puccheyyāsi  yathā  te  bhagavā byākaroti tathā naṃ
dhāreyyāsi . nāhantaṃ bhikkhu passāmi sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  yo  imesaṃ  pañhānaṃ
veyyākaraṇena cittaṃ ārādheyya aññatra tathāgatena vā tathāgatasāvakena
vā ito vā pana sutvāti . idamavoca bhante sā devatā idaṃ vatvā
tattheva antaradhāyi . ko nu kho bhante vammiko kā rattiṃ dhūmāyanā
kā divā pajjalanā ko brāhmaṇo ko sumedho kiṃ satthaṃ kā abhikkhanā 1-
kā paliṅgī kā uddhumāyikā ko dvidhāpatho kiṃ paṅkavāraṃ ko kummo kā
@Footnote: 1 Yu. kiṃ abhikkhaṇaṃ.
Asisūnā kā maṃsapesi ko nāgoti.
   [291]  Vammikoti  kho  bhikkhu  imassetaṃ  cātummahābhūtikassa
kāyassa   adhivacanaṃ   mātāpettikasambhavassa   odanakummāsūpacayassa
aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammassa  .  kā  rattiṃ  dhūmāyanāti
yaṃ kho bhikkhu divā kammante ārabbha rattiṃ anuvitakketi anuvicāreti
ayaṃ  rattiṃ  dhūmāyanā . kā divā pajjalanāti yaṃ kho bhikkhu rattiṃ
anuvitakketvā  anuvicāretvā  divā  kammante  payojeti  kāyena
vācāya ayaṃ divā pajjalanā . brāhmaṇoti kho bhikkhu tathāgatassetaṃ
adhivacanaṃ  arahato sammāsambuddhassa . sumedhoti kho bhikkhu sekhassetaṃ
bhikkhuno adhivacanaṃ. Satthanti kho bhikkhu ariyāyetaṃ paññāya adhivacanaṃ.
   {291.1} Abhikkhanāti kho bhikkhu viriyārambhassetaṃ adhivacanaṃ. Paliṅgīti
kho bhikkhu avijjāyetaṃ adhivacanaṃ . ukkhipa paliṅgaṃ pajaha avijjaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  ayametassa  attho . uddhumāyikāti kho
bhikkhu  kodhupāyāsassetaṃ  adhivacanaṃ  .  ukkhipa  uddhumāyikaṃ  pajaha
kodhupāyāsaṃ  abhikkhana  sumedha satthaṃ ādāyāti ayametassa attho .
Dvidhāpathoti  kho  bhikkhu  vicikicchāyetaṃ adhivacanaṃ . ukkhipa dvidhāpathaṃ
pajaha vicikicchaṃ abhikkhana sumedha satthaṃ ādāyāti ayametassa attho .
Paṅkavāranti kho bhikkhu pañcannetaṃ nīvaraṇānaṃ adhivacanaṃ kāmachandanīvaraṇassa
byāpādanīvaraṇassa    thīnamiddhanīvaraṇassa    uddhaccakukkuccanīvaraṇassa
vicikicchānīvaraṇāya   .   ukkhipa   paṅkavāraṃ   pajaha   pañca
Nīvaraṇe  abhikkhana  sumedha  satthaṃ  ādāyāti  ayametassa attho .
Kummoti  kho  bhikkhu  pañcannetaṃ upādānakkhandhānaṃ adhivacanaṃ seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandhassa    vedanūpādānakkhandhassa   saññūpādānakkhandhassa
saṅkhārūpādānakkhandhassa   viññāṇūpādānakkhandhassa   .   ukkhipa
kummaṃ  pajaha  pañcupādānakkhandhe  abhikkhana  sumedha  satthaṃ ādāyāti
ayametassa  attho  .  asisūnāti  kho bhikkhu pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ
adhivacanaṃ  cakkhuviññeyyānaṃ  rūpānaṃ  iṭṭhānaṃ  kantānaṃ  manāpānaṃ
piyarūpānaṃ  kāmūpasañhitānaṃ  rajanīyānaṃ  sotaviññeyyānaṃ  saddānaṃ ...
Ghānaviññeyyānaṃ  gandhānaṃ  ...  jivhāviññeyyānaṃ  rasānaṃ  ...
Kāyaviññeyyānaṃ   phoṭṭhabbānaṃ   iṭṭhānaṃ   kantānaṃ   manāpānaṃ
piyarūpānaṃ kāmūpasañhitānaṃ rajanīyānaṃ.
   {291.2}  Ukkhipa  asisūnaṃ  pajaha  pañca  kāmaguṇe  abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti ayametassa attho . maṃsapesīti kho bhikkhu
nandirāgassetaṃ  adhivacanaṃ  . ukkhipa maṃsapesiṃ pajaha nandirāgaṃ abhikkhana
sumedha  satthaṃ  ādāyāti  ayametassa attho . nāgoti kho bhikkhu
khīṇāsavassetaṃ  bhikkhuno adhivacanaṃ . tiṭṭhatu nāgo mā nāgaṃ ghaṭṭesi
namo karohi nāgassāti ayametassa atthoti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  āyasmā  kumārakassapo bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
         Vammikasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            --------
            Rathavinītasuttaṃ
   [292]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane kalandakanivāpe . atha kho sambahulā jātibhūmikā 1- bhikkhū
jātibhūmiyaṃ  vassaṃ  vuṭṭhā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {292.1} Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū bhagavā etadavoca
ko nu kho bhikkhave jātibhūmiyaṃ jātibhūmikānaṃ bhikkhūnaṃ sabrahmacārīnaṃ evaṃ
sambhāvito  attanā  ca  appiccho  appicchakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā
attanā  ca  santuṭṭho  santuṭṭhikathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā
ca  pavivitto  vivekakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca asaṃsaṭṭho
asaṃsaggakathañca   bhikkhūnaṃ   kattā   attanā  ca  āraddhaviriyo
viriyārambhakathañca   bhikkhūnaṃ   kattā  attanā  ca  sīlasampanno
sīlasampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  samādhisampanno
samādhisampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  paññāsampanno
paññāsampadākathañca  bhikkhūnaṃ  kattā  attanā  ca  vimuttisampanno
vimuttisampadākathañca    bhikkhūnaṃ    kattā    attanā    ca
vimuttiñāṇadassanasampanno vimuttiñāṇadassanasampadākathañca
bhikkhūnaṃ kattā ovādako viññāpako sandassako samādapako samuttejako
sampahaṃsako  sabrahmacārīnanti  .  puṇṇo  nāma  bhante  āyasmā
@Footnote: 1 Sī. Yu. jātibhūmakā.
Mantāṇiputto  jātibhūmiyaṃ  jātibhūmikānaṃ  bhikkhūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  evaṃ
sambhāvito  attanā  ca  appiccho  appicchakathañca  bhikkhūnaṃ  kattā
attanā  ca  santuṭṭho  .pe. attanā ca pavivitto ... attanā
ca asaṃsaṭṭho ... Attanā ca āraddhaviriyo ... Attanā ca sīlasampanno ...
Attanā  ca  samādhisampanno  ... attanā ca paññāsampanno ...
Attanā  ca vimuttisampanno ... attanā ca vimuttiñāṇadassanasampanno
vimuttiñāṇadassanasampadākathañca    bhikkhūnaṃ    kattā   ovādako
viññāpako   sandassako   samādapako   samuttejako  sampahaṃsako
sabrahmacārīnanti.
   [293]  Tena kho pana samayena āyasmā sārīputto bhagavato
avidūre  nisinno  hoti  .  atha  kho  āyasmato  sārīputtassa
etadahosi  lābhā  āyasmato  puṇṇassa  mantāṇiputtassa  suladdhaṃ
āyasmato  puṇṇassa  mantāṇiputtassa  yassa  viññū  sabrahmacārī
satthu  sammukhā  anumāssa  anumāssa  vaṇṇaṃ  bhāsanti  tañca satthā
abbhanumodati  appevanāma  mayampi  kadāci  karahaci  āyasmatā
puṇṇena  mantāṇiputtena  saddhiṃ  samāgamaṃ  gaccheyyāma  appevanāma
siyā kocideva kathāsallāpoti.
   [294]  Atha kho bhagavā rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno yena
sāvatthī  tadavasari  .  tatra sudaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
Anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  assosi  kho  āyasmā  puṇṇo
mantāṇiputto  bhagavā  kira  sāvatthiṃ  anuppatto  sāvatthiyaṃ  viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāmeti  . atha kho āyasmā puṇṇo
mantāṇiputto  senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaraṃ ādāya yena sāvatthī
tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno  yena sāvatthī
jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmo yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {294.1}  Ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ puṇṇaṃ mantāṇiputtaṃ
bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
Atha  kho  āyasmā  puṇṇo  mantāṇiputto bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ katvā yena andhavanaṃ tenupasaṅkami divāvihārāya.
   [295]  Atha  kho  aññataro  bhikkhu  yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  yassa
kho  tvaṃ  āvuso  sārīputta puṇṇassa nāma bhikkhuno mantāṇiputtassa
abhiṇhaṃ  kittayamāno  ahosi  so  bhagavatā  dhammiyā  kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  yena  andhavanaṃ tena pakkanto divāvihārāyāti .
Atha kho āyasmā sārīputto taramānarūpo nisīdanaṃ ādāya āyasmantaṃ
puṇṇaṃ  mantāṇiputataṃ  piṭṭhito  piṭṭhito  anubandhi  sīsānulokī .
Atha  kho  āyasmā  puṇṇo  mantāṇiputto andhavanaṃ ajjhogāhetvā
aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisīdi  āyasmāpi kho sārīputto
andhavanaṃ ajjhogāhetvā aññatarasmiṃ rukkhamūle divāvihāraṃ nisīdi.
   [296] Atha kho āyasmā sārīputto sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yenāyasmā  puṇṇo mantāṇiputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmatā  puṇṇena  mantāṇiputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho
āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ  puṇṇaṃ  mantāṇiputtaṃ  etadavoca
bhagavati no āvuso brahmacariyaṃ vussatīti.
   {296.1} Evamāvusoti . kinnu kho āvuso sīlavisuddhatthaṃ bhagavataṃ
brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ āvuso . kiṃ panāvuso cittavisuddhatthaṃ
bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . no hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso
diṭṭhivisuddhatthaṃ  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti . no hidaṃ āvuso .
Kiṃ  panāvuso  kaṅkhāvitaraṇavisuddhatthaṃ  bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti .
No  hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso maggāmaggañāṇadassanavisuddhatthaṃ
bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti  .  no  hidaṃ  āvuso  .
Kiṃ   panāvuso   paṭipadāñāṇadassanavisuddhatthaṃ   bhagavati  brahmacariyaṃ
vussatīti . no hidaṃ āvuso . kinnu kho āvuso ñāṇadassanavisuddhatthaṃ
Bhagavati  brahmacariyaṃ  vussatīti  .  no  hidaṃ āvuso . kinnu kho
āvuso   sīlavisuddhatthaṃ   bhagavati   brahmacariyaṃ   vussatīti  iti
puṭṭho samāno no hidaṃ āvusoti vadesi kiṃ panāvuso cittavisuddhatthaṃ
bhagavati   brahmacariyaṃ   vussatīti  iti  puṭṭho  samāno  no
hidaṃ  āvusoti  vadesi  kinnu  kho  āvuso  diṭṭhivisuddhatthaṃ bhagavati
brahmacariyaṃ  vussatīti  iti  puṭṭho  samāno  no  hidaṃ  āvusoti
vadesi  kiṃ  panāvuso  kaṅkhāvitaraṇavisuddhatthaṃ ... kinnu kho āvuso
maggāmaggañāṇadassanavisuddhatthaṃ  ...  kiṃ  panāvuso  paṭipadāñāṇadassana-
visuddhatthaṃ  ...  kinnu  kho  āvuso  ñāṇadassanavisuddhatthaṃ  bhagavati
brahmacariyaṃ  vussatīti  iti puṭṭho samāno no hidaṃ āvusoti vadesi
kimatthaṃ carahāvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti . anupādāparinibbānatthaṃ
kho āvuso bhagavati brahmacariyaṃ vussatīti.
   {296.2}  Kinnu kho āvuso sīlavisuddhi anupādāparinibbānanti.
No hidaṃ āvuso . kiṃ panāvuso cittavisuddhi anupādāparinibbānanti.
No hidaṃ āvuso . Kinnu kho āvuso diṭṭhivisuddhi anupādāparinibbānanti.
No hidaṃ āvuso. Kiṃ panāvuso kaṅkhāvitaraṇavisuddhi anupādāparinibbānanti.
No  hidaṃ  āvuso  . kinnu kho āvuso maggāmaggañāṇadassanavisuddhi
anupādāparinibbānanti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  panāvuso
paṭipadāñāṇadassanavisuddhi  anupādāparinibbānanti . no hidaṃ āvuso .
Kinnu  kho  āvuso  ñāṇadassanavisuddhi  anupādāparinibbānanti . no
Hidaṃ  āvuso  .  kiṃ  panāvuso  aññatra  imehi  dhammehi
anupādāparinibbānanti  .  no  hidaṃ  āvuso  .  kinnu  kho
āvuso   sīlavisuddhi   anupādāparinibbānanti   iti   puṭṭho
samāno  no  hidaṃ  āvusoti  vadesi  kiṃ  panāvuso  cittavisuddhi
anupādāparinibbānanti   iti   puṭṭho   samāno   no   hidaṃ
āvusoti   vadesi   kinnu   kho   āvuso   diṭṭhivisuddhi
anupādāparinibbānanti  .pe.  kiṃ  panāvuso  kaṅkhāvitaraṇavisuddhi ...
Kinnu  kho  āvuso  maggāmaggañāṇadassanavisuddhi  ...  kiṃ panāvuso
paṭipadāñāṇadassanavisuddhi  ...  kinnu  kho  āvuso  ñāṇadassanavisuddhi
anupādāparinibbānanti  iti  puṭṭho  samāno  no  hidaṃ  āvusoti
vadesi  kiṃ  panāvuso  aññatra imehi dhammehi anupādāparinibbānanti
iti  puṭṭho  samāno  no hidaṃ āvusoti vadesi yathākathaṃ panāvuso
imassa bhāsitassa attho daṭṭhabboti.
   [297]  Sīlavisuddhiṃ  ce  āvuso  bhagavā  anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa  .  cittavisuddhiṃ  ce āvuso bhagavā anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa  .  diṭṭhivisuddhiṃ  ce āvuso bhagavā anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa . kaṅkhāvitaraṇavisuddhiṃ ce āvuso bhagavā anupādāparinibbānaṃ
paññāpessa    saupādānaññeva   samānaṃ   anupādāparinibbānaṃ
Paññāpessa  .  maggāmaggañāṇadassanavisuddhiṃ  ce  āvuso  bhagavā
anupādāparinibbānaṃ    paññāpessa   saupādānaññeva   samānaṃ
anupādāparinibbānaṃ paññāpessa . paṭipadāñāṇadassanavisuddhiṃ ce āvuso
bhagavā  anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  saupādānaññeva  samānaṃ
anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  .  ñāṇadassanavisuddhiṃ  ce  āvuso
bhagavā  anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  saupādānaññeva  samānaṃ
anupādāparinibbānaṃ  paññāpessa  .  aññatra  ce  āvuso imehi
dhammehi  anupādāparinibbānaṃ  abhavissa  puthujjano  parinibbāyeyya
puthujjano  hi  āvuso  aññatra  imehi  dhammehi  . tenahāvuso
upamante  karissāmi  upamāyapidhekacce  viññū purisā bhāsitassa atthaṃ
ājānanti.
   [298]  Seyyathāpi  āvuso  rañño  pasenadissa  kosalassa
sāvatthiyaṃ  paṭivasantassa  sākete  kiñcideva  accāyikaṃ  karaṇīyaṃ
uppajjeyya  tassa  antarā  ca sāvatthiṃ antarā ca sāketaṃ satta
rathavinītāni  upaṭṭhapeyyuṃ  atha  kho āvuso rājā pasenadi kosalo
sāvatthiyā  nikkhamitvā  antepuradvāre  paṭhamaṃ  rathavinītaṃ  abhirūheyya
paṭhamena  rathavinītena  dutiyaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  paṭhamaṃ  rathavinītaṃ
vissajjeyya  dutiyaṃ  rathavinītaṃ  abhirūheyya  dutiyena  rathavinītena tatiyaṃ
rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  dutiyaṃ  rathavinītaṃ  vissajjeyya  tatiyaṃ  rathavinītaṃ
abhirūheyya  tatiyena  rathavinītena  catutthaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya tatiyaṃ
Rathavinītaṃ  vissajjeyya catutthaṃ rathavinītaṃ abhirūheyya catutthena rathavinītena
pañcamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  catutthaṃ  rathavinītaṃ  vissajjeyya  pañcamaṃ
rathavinītaṃ  abhirūheyya  pañcamena  rathavinītena chaṭṭhaṃ rathavinītaṃ pāpuṇeyya
pañcamaṃ  rathavinītaṃ  vissajjeyya  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  abhirūheyya  chaṭṭhena
rathavinītena  sattamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇeyya  chaṭṭhaṃ rathavinītaṃ vissajjeyya
sattamaṃ rathavinītaṃ abhirūheyya sattamena rathavinītena sāketaṃ anupāpuṇeyya
antepuradvāraṃ   tamenaṃ  antepuradvāragataṃ  samānaṃ  mittāmaccā
ñātisālohitā  evaṃ  puccheyyuṃ  iminā  tvaṃ  mahārāja rathavinītena
sāvatthiyaṃ  sāketaṃ  anuppatto  antepuradvāranti  kathaṃ byākaramāno
nu   kho   āvuso  mahārājā  pasenadi  kosalo  sammā
byākaramāno byākareyyāti.
   {298.1} Evaṃ byākaramāno kho āvuso rājā pasenadi kosalo
sammā  byākaramāno  byākareyya  idha  me sāvatthiyaṃ paṭivasantassa
sākete  kiñcideva accāyikaṃ karaṇīyaṃ uppajji tassa me antarā ca
sāvatthiṃ antarā ca sāketaṃ satta rathavinītāni upaṭṭhapesuṃ atha khvāhaṃ
sāvatthiyā nikkhamitvā antepuradvāre paṭhamaṃ rathavinītaṃ abhiruyhiṃ paṭhamena
rathavinītena dutiyaṃ rathavinītaṃ pāpuṇiṃ paṭhamaṃ rathavinītaṃ nissajjiṃ dutiyaṃ rathavinītaṃ
abhiruyhiṃ dutiyena rathavinītena tatiyaṃ rathavinītaṃ pāpuṇiṃ dutiyaṃ rathavinītaṃ nissajjiṃ
tatiyaṃ  rathavinītaṃ  abhiruyhiṃ  tatiyena rathavinītena catutthaṃ rathavinītaṃ pāpuṇiṃ
tatiyaṃ  rathavinītaṃ nissajjiṃ catutthaṃ rathavinītaṃ abhiruyhiṃ catutthena rathavinītena
Pañcamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇiṃ  catutthaṃ  rathavinītaṃ  nissajjiṃ pañcamaṃ rathavinītaṃ
abhiruyhiṃ  pañcamena  rathavinītena  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇiṃ  pañcamaṃ
rathavinītaṃ  nissajjiṃ  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  abhiruyhiṃ  chaṭṭhena  rathavinītena
sattamaṃ  rathavinītaṃ  pāpuṇiṃ  chaṭṭhaṃ  rathavinītaṃ  nissajjiṃ  sattamaṃ rathavinītaṃ
abhiruyhiṃ  sattamena  rathavinītena  sāketaṃ anuppatto antepuradvāranti
evaṃ  byākaramāno  kho  āvuso  rājā pasenadi kosalo sammā
byākaramāno byākareyyāti
   {298.2} evameva kho āvuso sīlavisuddhi yāvadeva cittavisuddhatthā
cittavisuddhi   yāvadeva   diṭṭhivisuddhatthā   diṭṭhivisuddhi  yāvadeva
kaṅkhāvitaraṇavisuddhatthā   kaṅkhāvitaraṇavisuddhi   yāvadeva  maggāmagga-
ñāṇadassanavisuddhatthā maggāmaggañāṇadassanavisuddhi
yāvadeva    paṭipadāñāṇadassanavisuddhatthā    paṭipadāñāṇadassanavisuddhi
yāvadeva   ñāṇadassanavisuddhatthā   ñāṇadassanavisuddhi   yāvadeva
anupādāparinibbānatthā  anupādāparinibbānatthaṃ  kho  āvuso  bhagavati
brahmacariyaṃ vussatīti.
   [299]  Evaṃ  vutte  āyasmā sārīputto āyasmantaṃ puṇṇaṃ
mantāṇiputtaṃ  etadavoca  ko  nāmo  āyasmā kathañca panāyasmantaṃ
sabrahmacārī  jānantīti  .  puṇṇoti  kho  me  āvuso  nāmaṃ
mantāṇiputtoti ca pana maṃ sabrahmacārī jānantīti . acchariyaṃ āvuso
abbhūtaṃ  āvuso  yathātaṃ  sutavatā  sāvakena sammadeva satthu sāsanaṃ
ājānantena   evamevaṃ   āyasmatā  puṇṇena  mantāṇiputtena
Gambhīrā  gambhīrā  paññā  anumāssa  anumāssa  byākatā  lābhā
sabrahmacārīnaṃ  suladdhaṃ sabrahmacārīnaṃ ye āyasmantaṃ puṇṇaṃ mantāṇiputtaṃ
labhanti  dassanāya  labhanti  payirupāsanāya  velaṇḍukena  1-  cepi
sabrahmacārī  āyasmantaṃ  mantāṇiputtaṃ  muddhanā  pariharantā  labheyyuṃ
dassanāya  labheyyuṃ  payirupāsanāya  tesampi  lābhā  tesampi suladdhaṃ
amhākampi  lābhā  amhākampi  suladdhaṃ  ye  mayaṃ āyasmantaṃ puṇṇaṃ
mantāṇiputtaṃ labhāma dassanāya labhāma payirupāsanāyāti.
   [300] Evaṃ vutte āyasmā puṇṇo mantāṇiputto āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  ko  nāmo  āyasmā  kathañca  panāyasmantaṃ
sabrahmacārī  jānantīti  .  upatissoti  kho  me  āvuso  nāmaṃ
sārīputtoti  ca  pana  maṃ  sabrahmacārī  jānantīti  . satthukappena
vata  kira  bho  sāvakena  saddhiṃ mantayamānā na jānimha āyasmā
sārīputtoti  sace  hi  mayaṃ  jāneyyāma  āyasmā  sārīputtoti
ettakampi  no  nappaṭibhāseyya  acchariyaṃ  āvuso  abbhūtaṃ āvuso
yathātaṃ  sutavatā  sāvakena  sammadeva  satthu  sāsanaṃ ājānantena
evamevaṃ  āyasmatā sārīputtena gambhīrā gambhīrā  paññā anumāssa
anumāssa  pucchitā  lābhā  sabrahmacārīnaṃ  suladdhaṃ  sabrahmacārīnaṃ
ye  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  labhanti  dassanāya  labhanti payirupāsanāya
velaṇḍukena  cepi  sabrahmacārī  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  muddhanā
@Footnote: 1 Sī. Yu. celaṇḍukena.
Pariharantā  labheyyuṃ  dassanāya labheyyuṃ payirupāsanāya tesampi lābhā
tesampi  suladdhaṃ  amhākampi  lābhā  amhākampi  suladdhaṃ  ye mayaṃ
āyasmantaṃ sārīputtaṃ labhāma dassanāya labhāma payirupāsanāyāti.
   Itiha   te  ubhopi  mahānāgā  aññamaññassa  subhāsitaṃ
samanumodiṃsūti.
         Rathavinītasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           -----------
            Nivāpasuttaṃ
   [301]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  na bhikkhave nevāpiko nivāpaṃ nivapati migajātānaṃ
imaṃ  me  nivāpaṃ nivuttaṃ migajātā paribhuñjantā dīghāyukā vaṇṇavanto
ciraṃ  dīghamaddhānaṃ  yāpentūti  .  evañca  kho bhikkhave nevāpiko
nivāpaṃ  nivapati  migajātānaṃ  imaṃ  me  nivāpaṃ  nivuttaṃ  migajātā
anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjissanti  anūpakhajja  mucchitā
bhojanāni  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjissanti  mattā  samānā  pamādaṃ
āpajjissanti  pamattā  samānā  yathākāmakaraṇīyā  bhavissanti  imasmiṃ
nivāpeti.
   [302]  Tatra  bhikkhave  paṭhamā migajātā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ
nevāpikassa  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tattha
anūpakhajja  mucchitā  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu  mattā  samānā
pamādaṃ  āpajjiṃsu  pamattā  samānā  yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ
nevāpikassa  amusmiṃ  nivāpe evañhi te bhikkhave paṭhamā migajātā
na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānubhāvā.
   [303]  Tatra bhikkhave dutiyā migajātā evaṃ samacintesuṃ ye
Kho  te paṭhamā migajātā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa anūpakhajja
mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tattha anūpakhajja mucchitā bhojanāni
bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu mattā samānā pamādaṃ āpajjiṃsu pamattā
samānā  yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  nevāpikassa  amusmiṃ  nivāpe
evañhi  te  paṭhamā  migajātā  na  parimucciṃsu  nevāpikassa
iddhānubhāvā  yannūna  mayaṃ  sabbaso  nivāpabhojanā  paṭivirameyyāma
bhayabhogā  paṭiviratā  araññāyatanāni  ajjhogāhetvā  vihareyyāmāti
te   sabbaso  nivāpabhojanā  paṭiviramiṃsu  bhayabhogā  paṭiviratā
araññāyatanāni ajjhogāhetvā vihariṃsu.
   {303.1}  Tesaṃ  gimhānaṃ  pacchime  māse  tiṇodakasaṅkhaye
adhimattakasimānaṃ   patto  kāyo  hoti  tesaṃ  adhimattakasimānaṃ
pattakāyānaṃ   balaviriyaṃ   parihāyi  balaviriye  parihīne  tameva
nivāpaṃ  nivuttaṃ  nevāpikassa paccāgamiṃsu te tattha anūpakhajja mucchitā
bhojanāni  bhuñjiṃsu  te tattha anūpakhajja mucchitā bhojanāni bhuñjamānā
madaṃ  āpajjiṃsu  mattā  samānā  pamādaṃ āpajjiṃsu pamattā samānā
yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  nevāpikassa  amusmiṃ  nivāpe evañhi te
bhikkhave dutiyāpi migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānubhāvā.
   [304]  Tatra bhikkhave tatiyā migajātā evaṃ samacintesuṃ ye
kho  te  paṭhamā  migajātā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa .pe.
Evañhi te paṭhamā migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānubhāvā
yepi  te  dutiyā migajātā evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā
Migajātā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa .pe. evañhi te paṭhamā
migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānubhāvā yannūna mayaṃ sabbaso
nivāpabhojanā  paṭivirameyyāma  bhayabhogā  paṭiviratā  araññāyatanāni
ajjhogāhetvā   vihareyyāmāti   te  sabbaso  nivāpabhojanā
paṭiviramiṃsu  bhayabhogā  paṭiviratā  araññāyatanāni  ajjhogāhetvā
vihariṃsu  tesaṃ  gimhānaṃ pacchime māse tiṇodakasaṅkhaye adhimattakasimānaṃ
patto   kāyo   hoti   tesaṃ  adhimattakasimānaṃ  pattakāyānaṃ
balaviriyaṃ parihāyi balaviriye parihīne tameva nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa
paccāgamiṃsu  te  tatra  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu te
tatra  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu
mattā  samānā  pamādaṃ  āpajjiṃsu pamattā samānā yathākāmakaraṇīyā
ahesuṃ  nevāpikassa  amusmiṃ nivāpe evañhi te dutiyāpi migajātā
na  parimucciṃsu  nevāpikassa  iddhānubhāvā  yannūna  mayaṃ amuṃ nivāpaṃ
nivuttaṃ  nevāpikassa  upanissāya  āsayaṃ  kappeyyāma  tatrāsayaṃ
kappetvā  amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa ananūpakhajja amucchitā 1-
bhojanāni  bhuñjissāma  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā
na  madaṃ  āpajjissāma  amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjissāma
appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā  bhavissāma  nevāpikassa
amusmiṃ nivāpeti.
   {304.1}  Te  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ nevāpikassa upanissāya
āsayaṃ  kappayiṃsu tatrāsayaṃ kappetvā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa
@Footnote: 1 Po. mucchitā. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tatra  ananūpakhajja
amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na madaṃ āpajjiṃsu amattā samānā
nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā
ahesuṃ  nevāpikassa amusmiṃ nivāpeti 1- tatra bhikkhave nevāpikassa
ca nevāpikaparisāya ca etadahosi apissu 2- nāmime tatiyā migajātā
keṭubhino  iddhimantassu 3- nāmime tatiyā migajātā parajanā imañca
nāma  nivāpaṃ  nivuttaṃ  paribhuñjanti na ca nesaṃ jānāma āgatiṃ vā
gatiṃ  vā  yannūna mayaṃ imaṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mahatīhi daṇḍavāgurāhi 4-
samantā  sappadesaṃ  anuparivāreyyāma appevanāma tatiyānaṃ migajātānaṃ
āsayaṃ passeyyāma yattha te gāhaṃ gaccheyyunti.
   {304.2} Te amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mahatīhi daṇḍavāgurāhi samantā
sappadesaṃ  anuparivāresuṃ  .  addasāsuṃ  kho bhikkhave nevāpiko ca
nevāpikaparisā  ca  tatiyānaṃ  migajātānaṃ  āsayaṃ  yattha  te gāhaṃ
agamaṃsu  .  evañhi  te  bhikkhave tatiyāpi migajātā na parimucciṃsu
nevāpikassa iddhānubhāvā.
   [305]  Tatra  bhikkhave  catutthā  migajātā evaṃ samacintesuṃ
ye kho te paṭhamā migajātā .pe. evañhi te paṭhamā migajātā
na  parimucciṃsu  nevāpikassa iddhānubhāvā yepi te dutiyā migajātā
evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā migajātā .pe. evañhi te
paṭhamā  migajātā  na  parimucciṃsu  nevāpikassa  iddhānubhāvā yannūna
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo natthi. 2 Sī. Yu. saṭhassu. Ma. saṭhāssu. sabūbatth īdisameva.
@3 Po. Ma. iddhimantāssu. sabbattha īdisameva. 4 Sī. Ma. Yu. daṇdavākarāhi.
Mayaṃ  .pe. evañhi te dutiyā migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa
iddhānubhāvā  yepi  te  tatiyā  migajātā  evaṃ samacintesuṃ ye
kho  te  paṭhamā  migajātā  .pe. evañhi te paṭhamā migajātā
na  parimucciṃsu  nevāpikassa iddhānubhāvā yepi te dutiyā migajātā
evaṃ  samacintesuṃ  ye  kho  te paṭhamā migajātā .pe. evañhi
te  paṭhamā  migajātā  na  parimucciṃsu  nevāpikassa  iddhānubhāvā
yannūna  mayaṃ  .pe.  evañhi  te  dutiyā migajātā na parimucciṃsu
nevāpikassa  iddhānubhāvā  yannūna  mayaṃ  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ
nevāpikassa upanissāya āsayaṃ kappeyyāma
   {305.1} tatrāsayaṃ kappetvā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ nevāpikassa
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjissāma  ananūpakhajja  amucchitā
bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjissāma  amattā  samānā
nappamādaṃ  āpajjissāma  appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā
bhavissāma  nevāpikassa  amusmiṃ  nivāpeti  te  amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ
nevāpikassa  upanissāya  āsayaṃ  kappayiṃsu  tatrāsayaṃ kappetvā amuṃ
nivāpaṃ  nivuttaṃ  nevāpikassa  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni
bhuñjiṃsu  te  tattha  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā
na  madaṃ  āpajjiṃsu  amattā samānā nappamādaṃ āpajjiṃsu appamattā
samānā  na  yathākāmakaraṇīyā ahesuṃ nevāpikassa amusmiṃ nivāpe .
Tatra  nevāpikassa  ca  nevāpikaparisāya  ca  etadahosi  apissu
nāmime   tatiyā  migajātā  keṭubhino  iddhimantassu  nāmime
Tatiyā  migajātā  parajanā  .pe.  addasāsuṃ  kho  nevāpiko ca
nevāpikaparisā ca tatiyānaṃ migajātānaṃ āsayaṃ yattha te gāhaṃ agamaṃsu
evañhi  te  tatiyāpi  migajātā na parimucciṃsu nevāpikassa iddhānu
bhāvā  yannūna  mayampi  yattha agati nevāpikassa ca nevāpikaparisāya
ca  tatrāsayaṃ  kappeyyāma  tatrāsayaṃ kappetvā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ
nevāpikassa  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ
āpajjissāma   amattā   samānā   nappamādaṃ   āpajjissāma
appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā  bhavissāma  nevāpikassa
amusmiṃ nivāpeti.
   {305.2} Te yattha agati nevāpikassa ca nevāpikaparisāya ca
tatrāsayaṃ  kappayiṃsu  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ
nevāpikassa  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tattha
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjiṃsu
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na
yathākāmakaraṇīyā ahesuṃ nevāpikassa amusmiṃ nivāpe . tatra bhikkhave
nevāpikassa  ca  nevāpikaparisāya  ca  etadahosi  apissu  nāmime
catutthā  migajātā  keṭubhino iddhimantassu nāmime catutthā migajātā
parajanā  imañca  nāma  nivāpaṃ  nivuttaṃ  paribhuñjanti  na  ca nesaṃ
jānāma āgatiṃ vā gatiṃ vā yannūna mayaṃ imaṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mahatīhi
daṇḍavāgurāhi  samantā  sappadesaṃ  anuparivāreyyāma  appevanāma
catutthānaṃ migajātānaṃ āsayaṃ passeyyāma yattha te gāhaṃ gaccheyyunti
Te  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mahatīhi  daṇḍavāgurāhi samantā sappadesaṃ
anuparivāresuṃ . neva kho bhikkhave addasāsuṃ nevāpiko ca nevāpikaparisā
ca  catutthānaṃ  migajātānaṃ  āsayaṃ  yattha  te  gāhaṃ gaccheyyuṃ .
Tatra  bhikkhave  nevāpikassa ca nevāpikaparisāya ca etadahosi sace
kho  mayaṃ  catutthe  migajāte  ghaṭṭessāma  te  ghaṭṭitā  aññe
ghaṭṭessanti evaṃ imaṃ nivāpaṃ nivuttaṃ sabbaso migajātā riñcissanti 1-
yannūna  mayaṃ  catutthe  migajāte ajjhupekkheyyāmāti . ajjhupekkhiṃsu
kho  bhikkhave  nevāpiko  ca  nevāpikaparisā ca catutthe migajāte
evañhi  te  bhikkhave  catutthāpi  migajātā  parimucciṃsu nevāpikassa
iddhānubhāvā.
   [306] Upamā kho me ayaṃ bhikkhave katā atthassa viññāpanāya.
Ayañcevettha attho . nivāpoti kho bhikkhave pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ
adhivacanaṃ . nevāpikoti kho bhikkhave mārassetaṃ pāpimato adhivacanaṃ.
Nevāpikaparisāti  kho  bhikkhave māraparisāyetaṃ adhivacanaṃ . migajātāti
kho bhikkhave samaṇabrāhmaṇānametaṃ adhivacanaṃ.
   [307]  Tatra  bhikkhave  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā  amuṃ nivāpaṃ
nivuttaṃ  mārassa  amūni  ca lokāmisāni anūpakhajja mucchitā bhojanāni
bhuñjiṃsu  te  tattha  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā madaṃ
āpajjiṃsu  mattā  samānā  pamādaṃ  āpajjiṃsu  pamattā  samānā
yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca
@Footnote: 1 Ma. parimuccissanti.
Lokāmise  evañhi  te  bhikkhave  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā  na
parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā . seyyathāpi te bhikkhave paṭhamā
migajātā tathūpame ahaṃ ime paṭhame samaṇabrāhmaṇe vadāmi.
   [308]  Tatra bhikkhave dutiyā samaṇabrāhmaṇā evaṃ samacintesuṃ
ye  kho  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mārassa
amūni  ca  lokāmisāni  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu te
tattha  anūpakhajja  mucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu
mattā  samānā  pamādaṃ  āpajjiṃsu pamattā samānā yathākāmakaraṇīyā
ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca  lokāmise evañhi
te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā
yannūna  mayaṃ  sabbaso  nivāpabhojanā  lokāmisā  paṭivirameyyāma
bhayabhogā paṭiviratā araññāyatanāni ajjhogāhetvā vihareyyāmāti
   {308.1}  te  sabbaso  nivāpabhojanā  lokāmisā paṭiviramiṃsu
te  sabbaso  nivāpabhojanā lokāmisā paṭiviratā bhayabhogā paṭiviratā
araññāyatanāni  ajjhogāhetvā vihariṃsu te tattha sākabhakkhāpi ahesuṃ
sāmākabhakkhāpi  ahesuṃ  nīvārabhakkhāpi  ahesuṃ  daddulabhakkhāpi  ahesuṃ
haṭabhakkhāpi  ahesuṃ  kaṇabhakkhāpi  ahesuṃ  ācāmabhakkhāpi  ahesuṃ
piññākabhakkhāpi  ahesuṃ  tiṇabhakkhāpi  ahesuṃ  gomayabhakkhāpi  ahesuṃ
vanamūlaphalāhārā  yāpesuṃ  pavattaphalabhojī  tesaṃ  gimhānaṃ  pacchime
māse  tiṇodakasaṅkhaye  adhimattakasimānaṃ  patto  kāyo  hoti tesaṃ
Adhimattakasimānaṃ  pattakāyānaṃ  balaviriyaṃ  parihāyi  balaviriye  parihīne
cetovimutti  parihāyi  cetovimuttiyā parihīnāya tameva nivāpaṃ nivuttaṃ
mārassa  paccāgamiṃsu  tāni  ca  lokāmisāni  te  tattha anūpakhajja
mucchitā  bhojanāni  bhuñjiṃsu  te  tattha anūpakhajja mucchitā bhojanāni
bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu mattā samānā pamādaṃ āpajjiṃsu pamattā
samānā  yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe amusmiṃ
ca  lokāmise  evañhi  te  bhikkhave  dutiyāpi samaṇabrāhmaṇā na
parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā . seyyathāpi te bhikkhave dutiyā
migajātā tathūpame ahaṃ ime dutiye samaṇabrāhmaṇe vadāmi.
   [309]  Tatra bhikkhave tatiyā samaṇabrāhmaṇā evaṃ samacintesuṃ
ye  kho  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā .pe. evañhi te paṭhamā
samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā  yepi  te
dutiyā  samaṇabrāhmaṇā  evaṃ  samacintesuṃ  ye  kho  te  paṭhamā
samaṇabrāhmaṇā  .pe.  evañhi  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā
na parimucciṃsu mārassa iddhānubhāvā yannūna mayaṃ sabbaso nivāpabhojanā
lokāmisā  paṭivirameyyāma  bhayabhogā  paṭiviratā  araññāyatanāni
ajjhogāhetvā   vihareyyāmāti   te  sabbaso  nivāpabhojanā
lokāmisā paṭiviramiṃsu bhayabhogā paṭiviratā araññāyatanāni ajjhogāhetvā
vihariṃsu
   {309.1}  te tattha sākabhakkhāpi ahesuṃ .pe. pavattaphalabhojī
tesaṃ  gimhānaṃ  pacchime  māse  tiṇodakasaṅkhaye  adhimattakasimānaṃ
Patto  kāyo  hoti  tesaṃ  adhimattakasimānaṃ  pattakāyānaṃ  balaviriyaṃ
parihāyi  balaviriye  parihīne  cetovimutti  parihāyi  cetovimuttiyā
parihīnāya tameva nivāpaṃ nivuttaṃ mārassa paccāgamiṃsu tāni lokāmisāni
te  tattha  anūpakhajja mucchitā bhojanāni bhuñjiṃsu te tattha anūpakhajja
mucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  madaṃ  āpajjiṃsu  mattā  samānā
pamādaṃ  āpajjiṃsu  pamattā  samānā  yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ
mārassa  amusmiṃ nivāpe amusmiṃ ca lokāmise evañhi te dutiyāpi
samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa  iddhānubhāvā  yannūna
mayaṃ  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ mārassa amūni ca lokāmisāni upanissāya
āsayaṃ  kappeyyāma  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ
mārassa  amūni  ca  lokāmisāni  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni
bhuñjissāma  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ
āpajjissāma   amattā   samānā   nappamādaṃ   āpajjissāma
appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā  bhavissāma  mārassa
amusmiṃ nivāpe amusmiṃ ca lokāmiseti te amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mārassa
amūni  ca  lokāmisāni  upanissāya  āsayaṃ  kappayiṃsu  . tatrāsayaṃ
kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mārassa  amūni  ca  lokāmisāni
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjiṃsu
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na
yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca
Lokāmise.
   {309.2}  Apica  kho  evaṃ diṭṭhikā ahesuṃ sassato loko
itipi  asassato  loko  itipi  antavā  loko  itipi  anantavā
loko  itipi  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīraṃ  itipi  aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīraṃ
itipi  hoti  tathāgato  parammaraṇā  itipi  na  hoti  tathāgato
parammaraṇā  itipi  hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato parammaraṇā
itipi  neva  hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā itipi evañhi
te  bhikkhave  tatiyāpi  samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa
iddhānubhāvā  .  seyyathāpi te bhikkhave tatiyā migajātā tathūpame
ahaṃ ime tatiye samaṇabrāhmaṇe vadāmi.
   [310] Tatra bhikkhave catutthā samaṇabrāhmaṇā evaṃ samacintesuṃ
ye  kho  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā .pe. evañhi te paṭhamā
samaṇabrāhmaṇā  na parimucciṃsu mārassa iddhānubhāvā yepi te dutiyā
samaṇabrāhmaṇā  evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā samaṇabrāhmaṇā
.pe.  evañhi  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā na parimucciṃsu mārassa
iddhānubhāvā  yannūna mayaṃ .pe. evañhi te dutiyā samaṇabrāhmaṇā
na  parimucciṃsu mārassa iddhānubhāvā yepi te tatiyā samaṇabrāhmaṇā
evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā samaṇabrāhmaṇā .pe. Evañhi te paṭhamā
samaṇabrāhmaṇā  na parimucciṃsu mārassa iddhānubhāvā yepi te dutiyā
samaṇabrāhmaṇā  evaṃ samacintesuṃ ye kho te paṭhamā samaṇabrāhmaṇā
.pe.  Evañhi  te  paṭhamā  samaṇabrāhmaṇā na parimucciṃsu mārassa
iddhānubhāvā  yannūna  mayaṃ  .pe.  evañhi  te  dutiyāpi
samaṇabrāhmaṇā   na   parimucciṃsu   mārassa   iddhānubhāvā
yannūna  mayaṃ  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mārassa  amūni ca lokāmisāni
upanissāya  āsayaṃ  kappeyyāma  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ nivāpaṃ
nivuttaṃ  mārassa  amūni  ca lokāmisāni .pe. ananūpakhajja amucchitā
bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjissāma  amattā  samānā
nappamādaṃ  āpajjissāma  appamattā  samānā  na  yathākāmakaraṇīyā
bhavissāma  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca  lokāmiseti te
amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mārassa  amūni  ca  lokāmisāni  upanissāya
āsayaṃ  kappayiṃsu  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ nivāpaṃ nivuttaṃ mārassa
amūni  ca  lokāmisāni  ananupakhajja  amucchitā bhojanāni bhuñjiṃsu te
tattha  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni bhuñjamānā na madaṃ āpajjiṃsu
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na
yathākāmakaraṇīyā ahesuṃ mārassa amusmiṃ nivāpe amusmiṃ ca lokāmise.
   {310.1} Apica kho evaṃ diṭṭhikā ahesuṃ sassato loko itipi
.pe.  neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇā itipi evañhi
te  tatiyāpi  samaṇabrāhmaṇā  na  parimucciṃsu  mārassa iddhānubhāvā
yannūna  mayaṃ  yattha  agati  mārassa  ca  māraparisāya ca tatrāsayaṃ
kappeyyāma  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ  mārassa
Amūni  ca  lokāmisāni  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni bhuñjissāma
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ āpajjissāma
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjissāma  appamattā  samānā na
yathākāmakaraṇīyā  bhavissāma  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca
lokāmiseti  te  yattha agati mārassa ca māraparisāya ca tatrāsayaṃ
kappayiṃsu  tatrāsayaṃ  kappetvā  amuṃ  nivāpaṃ  nivuttaṃ mārassa amūni
ca  lokāmisāni  ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni bhuñjiṃsu te tattha
ananūpakhajja  amucchitā  bhojanāni  bhuñjamānā  na  madaṃ  āpajjiṃsu
amattā  samānā  nappamādaṃ  āpajjiṃsu  appamattā  samānā  na
yathākāmakaraṇīyā  ahesuṃ  mārassa  amusmiṃ  nivāpe  amusmiṃ  ca
lokāmise  evañhi  te  bhikkhave  catutthāpi  samaṇabrāhmaṇā
parimucciṃsu  mārassa iddhānubhāvā . seyyathāpi te bhikkhave catutthā
migajātā tathūpame ahaṃ ime catutthe samaṇabrāhmaṇe vadāmi.
   [311]  Kathañca bhikkhave agati mārassa ca māraparisāya ca .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ayaṃ  vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ
adassanaṃ gato pāpimato.
   {311.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ .pe. catutthaṃ
Jhānaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu andhamakāsi
māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato.
   {311.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ
samatikkamā    paṭighasaññānaṃ    aṭṭhaṅgamā    nānattasaññānaṃ
amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā
māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato.
   {311.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati  .pe.  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe. sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati .pe.
   {311.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  viharati  paññāya  cassa
disvā āsavā parikkhīṇā honti ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakāsi
māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato tiṇṇo loko
visattikanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Nivāpasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           ------------
           Pāsarāsisuttaṃ 1-
   [312]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā   pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisi  .
Atha  kho  sambahulā  bhikkhū  yena āyasmā ānando tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavocuṃ cirassutā no āvuso
ānanda  bhagavatā  sammukhā  dhammī kathā sādhu mayaṃ āvuso ānanda
labheyyāma bhagavato sammukhā dhammiṃ kathaṃ savanāyāti . tenahāyasmanto
yena  rammakassa  brāhmaṇassa  assamo  tenupasaṅkamatha  appevanāma
labheyyātha  bhagavato  sammukhā dhammiṃ kathaṃ savanāyāti . evamāvusoti
kho te bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṃ.
   {312.1} Atha kho bhagavā sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  āyāmānanda
yena pubbārāmo migāramātu pāsādo tenupasaṅkamissāma divāvihārāyāti.
Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi . Atha kho
bhagavā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  yena pubbārāmo migāramātu
pāsādo  tenupasaṅkami divāvihārāya . atha kho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi āyāmānanda
@Footnote: 1 Yu. ariyapariyesanasuttanti dissati.
Yena  pubbakoṭṭhako  tenupasaṅkamissāma  gattāni  parisiñcitunti .
Evaṃ  bhanteti  kho āyasmā ānando bhagavato paccassosi . atha
kho  bhagavā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  yena  pubbakoṭṭhako
tenupasaṅkami  gattāni  parisiñcituṃ  pubbakoṭṭhake  gattāni parisiñcitvā
paccuttaritvā ekacīvaro aṭṭhāsi gattāni pubbāpayamāno.
   {312.2} Atha kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca ayaṃ
bhante rammakassa brāhmaṇassa assamo avidūre ramaṇīyo bhante rammakassa
brāhmaṇassa  assamo  pāsādiko  bhante  rammakassa  brāhmaṇassa
assamo  sādhu  bhante  bhagavā  yena  rammakassa  brāhmaṇassa
assamo  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  . adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena  .  atha  kho  bhagavā  yena  rammakassa  brāhmaṇassa
assamo  tenupasaṅkami  .  tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū
rammakassa  brāhmaṇassa  assame  dhammiyā  kathāya  sannisinnā
honti  . atha kho bhagavā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi kathāpariyosānaṃ
āgamayamāno.
   [313]  Atha  kho bhagavā kathāpariyosānaṃ viditvā ukkāsitvā
aggaḷaṃ ākoṭesi . vivariṃsu kho te bhikkhū bhagavato dvāraṃ. Atha kho
bhagavā   rammakassa  brāhmaṇassa  assamaṃ  pavisitvā  paññatte
āsane  nisīdi  . nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha
bhikkhave  etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarā kathā
Vippakatāti  .  bhagavantameva  kho  no bhante ārabbha dhammī kathā
vippakatā  atha  bhagavā  anuppattoti  .  sādhu bhikkhave etaṃ kho
bhikkhave  tumhākaṃ  paṭirūpaṃ  kulaputtānaṃ  saddhā  agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitānaṃ  yaṃ  tumhe  dhammiyā  kathāya  sannisīdeyyātha .
Sannipatitānaṃ  vo bhikkhave dvayaṃ karaṇīyaṃ dhammī vā kathā ariyo vā
tuṇhībhāvo . dvemā bhikkhave pariyesanā 1- anariyā ca pariyesanā
ariyā ca pariyesanā.
   [314] Katamā ca bhikkhave anariyā pariyesanā . idha bhikkhave
ekacco  attanā  jātidhammo  samāno  jātidhammaññeva  pariyesati
attanā  jarādhammo  samāno  jarādhammaññeva  pariyesati  attanā
byādhidhammo   samāno   byādhidhammaññeva   pariyesati   attanā
maraṇadhammo  samāno  maraṇadhammaññeva  pariyesati  attanā  sokadhammo
samāno  sokadhammaññeva  pariyesati  attanā  saṅkilesadhammo samāno
saṅkilesadhammaññeva pariyesati.
   {314.1} Kiñca bhikkhave jātidhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ bhikkhave
jātidhammaṃ  dāsidāsaṃ  jātidhammaṃ  ajeḷakaṃ  jātidhammaṃ  kukkuṭasūkaraṃ
jātidhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  jātidhammaṃ  jātarūparajataṃ  jātidhammaṃ .
Jātidhammā  hete  bhikkhave  upadhayo  etthāyaṃ  gadhito  mucchito
ajjhāpanno   attanā   jātidhammo   samāno   jātidhammaññeva
pariyesati.
   {314.2}  Kiñca  bhikkhave  jarādhammaṃ  vadetha  .  puttabhariyaṃ
bhikkhave   jarādhammaṃ  dāsidāsaṃ  jarādhammaṃ  ajeḷakaṃ  jarādhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ariyā ca pariyesanā anariyā ca pariyesanā.
Kukkuṭasūkaraṃ   jarādhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  jarādhammaṃ  jātarūparajataṃ
jarādhammaṃ  .  jarādhammā  hete bhikkhave upadhayo etthāyaṃ gadhito
mucchito  ajjhāpanno  attanā  jarādhammo  samāno  jarādhammaññeva
pariyesati.
   {314.3}  Kiñca  bhikkhave  byādhidhammaṃ  vadetha  . puttabhariyaṃ
bhikkhave  byādhidhammaṃ  dāsidāsaṃ  byādhidhammaṃ  ajeḷakaṃ  byādhidhammaṃ
kukkuṭasūkaraṃ  byādhidhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  byādhidhammaṃ  jātarūparajataṃ
byādhidhammaṃ  . byādhidhammā hete bhikkhave upadhayo etthāyaṃ gadhito
mucchito  ajjhāpanno  attanā  byādhidhammo samāno byādhidhammaññeva
pariyesati.
   {314.4} Kiñca bhikkhave maraṇadhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ bhikkhave
maraṇadhammaṃ  dāsidāsaṃ  maraṇadhammaṃ  aje  ḷakaṃ  maraṇadhammaṃ  kukkuṭasūkaraṃ
maraṇadhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  maraṇadhammaṃ  jātarūparajataṃ  maraṇadhammaṃ .
Maraṇadhammā  hete  bhikkhave  upadhayo  etthāyaṃ  gadhito  mucchito
ajjhāpanno   attanā   maraṇadhammo   samāno   maraṇadhammaññeva
pariyesati.
   {314.5} Kiñca bhikkhave sokadhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ bhikkhave
sokadhammaṃ  dāsi  dāsaṃ  sokadhammaṃ  ajeḷakaṃ  sokadhammaṃ  kukkuṭasūkaraṃ
sokadhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  sokadhammaṃ  jātarūparajataṃ 1- sokadhammaṃ .
Sokadhammā hete bhikkhave upadhayo etthāyaṃ gadhito mucchito ajjhāpanno
attanā sokadhammo samāno sokadhammaññeva pariyesati.
   {314.6}  Kiñca  bhikkhave  saṅkilesadhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ
bhikkhave   saṅkilesadhammaṃ   dāsidāsaṃ   saṅkilesadhammaṃ   ajeḷakaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. jātarūparajataṃ sokadhammanti ime pāṭhā na dissanti.
Saṅkilesadhammaṃ    kukkuṭasūkaraṃ   saṅkilesadhammaṃ   hatthigavāssavaḷavaṃ
saṅkilesadhammaṃ  jātarūparajataṃ  saṅkilesadhammaṃ  .  saṅkilesadhammā hete
bhikkhave  upadhayo  etthāyaṃ  gadhito  mucchito  ajjhāpanno attanā
saṅkilesadhammo  samāno  saṅkilesadhammaññeva  pariyesati  .  ayaṃ
bhikkhave anariyā pariyesanā.
   [315] Katamā ca bhikkhave ariyā pariyesanā . idha bhikkhave
ekacco  attanā  jātidhammo  samāno jātidhamme ādīnavaṃ viditvā
ajātaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati attanā jarādhammo
samāno  jarādhamme  ādīnavaṃ  viditvā  ajaraṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ
nibbānaṃ  pariyesati  attanā  byādhidhammo  samāno  byādhidhamme
ādīnavaṃ  viditvā  abyādhiṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ pariyesati
attanā  maraṇadhammo  samāno  maraṇadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  amataṃ
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati attanā sokadhammo samāno
sokadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  asokaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ
pariyesati  attanā  saṅkilesadhammo  samāno  saṅkilesadhamme ādīnavaṃ
viditvā  asaṅkiliṭṭhaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati .
Ayampi bhikkhave ariyā pariyesanā.
   [316]  Ahampi  sudaṃ bhikkhave pubbeva sambodhā anabhisambuddho
bodhisattova  samāno  attanā  jātidhammo  samāno  jātidhammaññeva
pariyesāmi  attanā  jarādhammo  samāno  jarādhammaññeva pariyesāmi
Attanā  byādhidhammo  samāno  byādhidhammaññeva  pariyesāmi attanā
maraṇadhammo  samāno  maraṇadhammaññeva  pariyesāmi  attanā sokadhammo
samāno  sokadhammaññeva  pariyesāmi  attanā saṅkilesadhammo samāno
saṅkilesadhammaññeva  pariyesāmi  tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi kinnu
kho  ahaṃ  attanā  jātidhammo  samāno  jātidhammaññeva pariyesāmi
attanā jarādhammo samāno ... byādhidhammo samāno ... Maraṇadhammo
samāno ... sokadhammo samāno ... attanā saṅkilesadhammo samāno
saṅkilesadhammaññeva   pariyesāmi  yannūnāhaṃ  attanā  jātidhammo
samāno  jātidhamme  ādīnavaṃ  viditvā  ajātaṃ  anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nibbānaṃ  pariyeseyyaṃ  attanā  jarādhammo  samāno  jarādhamme
ādīnavaṃ  viditvā  ajaraṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ pariyeseyyaṃ
attanā  byādhidhammo  samāno byādhidhamme ādīnavaṃ viditvā abyādhiṃ
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ pariyeseyyaṃ attanā maraṇadhammo samāno
maraṇadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  amataṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ
pariyeseyyaṃ  attanā sokadhammo samāno sokadhamme ādīnavaṃ viditvā
asokaṃ anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ pariyeseyyaṃ attanā saṅkilesadhammo
samāno saṅkilesadhamme ādīnavaṃ viditvā asaṅkiliṭṭhaṃ anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nibbānaṃ pariyeseyyanti.
   [317] So kho ahaṃ bhikkhave aparena samayena daharova samāno
Susukāḷakeso  bhadrena  yobbanena  samannāgato  paṭhamena  vayasā
akāmakānaṃ  mātāpitūnaṃ  assumukhānaṃ rodantānaṃ kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajiṃ
so  evaṃ  pabbajito  samāno  kiṃkusalagavesī  anuttaraṃ  santivarapadaṃ
pariyesamāno  yena  āḷāro  kālāmo  tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā
āḷāraṃ  kālāmaṃ  etadavocaṃ  icchāmahaṃ  āvuso  kālāma  imasmiṃ
dhammavinaye brahmacariyaṃ caritunti.
   {317.1} Evaṃ vutte bhikkhave āḷāro kālāmo maṃ etadavoca
viharatāyasmā tādiso ayaṃ dhammo yattha viññū puriso nacirasseva sakaṃ
ācariyakaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja vihareyyāti . so
kho ahaṃ bhikkhave nacirasseva khippameva taṃ dhammaṃ pariyāpuṇiṃ so kho ahaṃ
bhikkhave   tāvatakeneva   oṭṭhapahatamattena   lapitalāpanamattena
ñāṇavādañca  vadāmi  theravādañca  jānāmi  passāmīti ca paṭijānāmi
ahañceva aññe ca . tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi na kho āḷāro
kālāmo  imaṃ  dhammaṃ kevalaṃ saddhāmattakena sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharāmīti pavedeti addhā āḷāro kālāmo imaṃ dhammaṃ jānaṃ
passaṃ viharatīti.
   {317.2}  Atha  khvāhaṃ  bhikkhave  yena  āḷāro kālāmo
tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā   āḷāraṃ   kālāmaṃ   etadavocaṃ
kittāvatā  no āvuso kālāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  pavedesīti .  evaṃ vutte bhikkhave āḷāro kālāmo
Ākiñcaññāyatanaṃ  pavedesi  .  tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi na
kho  āḷārasseva kālāmassa atthi saddhā mayhaṃpatthi saddhā na kho
āḷārasseva  kālāmassa  atthi  viriyaṃ  mayhaṃpatthi  viriyaṃ  na  kho
āḷārasseva  kālāmassa  atthi  sati  mayhaṃpatthi  sati  na  kho
āḷārasseva  kālāmassa  atthi  samādhi  mayhaṃpatthi  samādhi na kho
āḷārasseva  kālāmassa  atthi  paññā  mayhaṃpatthi paññā yannūnāhaṃ
yaṃ  dhammaṃ  āḷāro  kālāmo  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharāmīti  pavedeti  .  tassa dhammassa sacchikiriyāya padaheyyanti .
So  kho  ahaṃ bhikkhave nacirasseva khippameva taṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja vihāsiṃ.
   {317.3} Atha khvāhaṃ bhikkhave yena āḷāro kālāmo tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  āḷāraṃ  kālāmaṃ etadavocaṃ ettāvatā kho āvuso
kālāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedesīti .
Ettāvatā  kho  ahaṃ  āvuso imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikitvā
upasampajja  pavedemīti  . ahampi kho āvuso kālāma ettāvatā
imaṃ  dhammaṃ  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharāmīti . lābhā
no āvuso suladdhaṃ no āvuso ye mayaṃ āyasmantaṃ tādisaṃ sabrahmacāriṃ
passāma iti yāhaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedemi
taṃ tvaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharasi yaṃ tvaṃ dhammaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharasi  tamahaṃ  dhammaṃ  sayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  pavedemi  iti  yāhaṃ  dhammaṃ
jānāmi  taṃ  tvaṃ dhammaṃ jānāsi yaṃ tvaṃ dhammaṃ jānāsi tamahaṃ dhammaṃ
jānāmi  iti  yādiso  ahaṃ  tādiso  tvaṃ  yādiso tvaṃ tādiso
ahaṃ  ehidāni  āvuso  ubho  vasantā  imaṃ gaṇaṃ pariharāmāti .
Iti kho bhikkhave āḷāro kālāmo ācariyo me samāno antevāsiṃ
maṃ samānaṃ attanā samasamaṃ ṭhapeti uḷārāya ca maṃ pūjāya pūjesi .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  nāyaṃ  dhammo  nibbidāya  na
virāgāya  na  nirodhāya  na  upasamāya na abhiññāya na sambodhāya
na  nibbānāya  saṃvattati  yāvadeva  ākiñcaññāyatanūpapattiyāti .
So  kho  ahaṃ  bhikkhave  taṃ  dhammaṃ  analaṅkaritvā  tamhā dhammā
nibbijja apakkamiṃ.
   [318] So kho ahaṃ bhikkhave kiṃkusalagavesī anuttaraṃ santivarapadaṃ
pariyesamāno  yena  uddako  rāmaputto  tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā
uddakaṃ  rāmaputtaṃ  etadavocaṃ  icchāmahaṃ  āvuso  rāma  imasmiṃ
dhammavinaye  brahmacariyaṃ  caritunti  .  evaṃ vutte bhikkhave uddako
rāmaputto  maṃ  etadavoca  viharatāyasmā tādiso ayaṃ dhammo yattha
viññū  puriso  nacirasseva  sakaṃ  ācariyakaṃ  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  vihareyyāti  .  so  kho  ahaṃ  bhikkhave  nacirasseva
khippameva taṃ dhammaṃ pariyāpuṇiṃ . so kho ahaṃ bhikkhave tāvatakeneva
oṭṭhapahatamattakena      lapitalāpanamattakena     ñāṇavādañca
Vadāmi  theravādañca  pajānāmi  passāmīti  paṭijānāmi  ahañceva
aññe  ca  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi na kho rāmo
imaṃ  dhammaṃ  kevalaṃ  saddhāmattakena  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharāmīti  pavedesi  . addhā rāmo imaṃ dhammaṃ jānaṃ
passaṃ  vihāsīti  .  atha khvāhaṃ bhikkhave yena uddako rāmaputto
tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā   uddakaṃ   rāmaputtaṃ   etadavocaṃ
kittāvatā  no  āvuso  rāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja pavedesīti.
   Evaṃ vutte bhikkhave uddako rāmaputto nevasaññānāsaññāyatanaṃ
pavedesi . tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi na kho rāmasseva ahosi
saddhā mayhaṃpatthi saddhā na kho rāmasseva ahosi viriyaṃ .pe. Sati ...
Samādhi ... paññā mayhaṃpatthi paññā yannūnāhaṃ yaṃ dhammaṃ rāmo sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharāmīti  pavedeti tassa dhammassa
sacchikiriyāya padaheyyanti.
   {318.1} So kho ahaṃ bhikkhave nacirasseva khippameva taṃ dhammaṃ sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā upasampajja vihāsiṃ . atha khvāhaṃ bhikkhave yena
uddako  rāmaputto  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā  uddakaṃ  rāmaputtaṃ
etadavocaṃ ettāvatā no āvuso rāma 1- imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja pavedesīti . ettāvatā kho ahaṃ 2- āvuso
imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedemīti 3-. Ahampi
kho āvuso ettāvatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. rāmo 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. Yu. pavedesīti.
Imaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharāmīti .
Lābhā no āvuso suladdhaṃ no āvuso ye mayaṃ āyasmantaṃ tādisaṃ
sabrahmacāriṃ  passāma  iti yaṃ dhammaṃ rāmo sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja pavedeti taṃ tvaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
viharasi 1- yaṃ tvaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharasi 2-
taṃ dhammaṃ rāmo sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedesi iti 3-
yaṃ dhammaṃ rāmo aññāsi 4- tvaṃ dhammaṃ jānāsi yaṃ tvaṃ dhammaṃ jānāsi taṃ
dhammaṃ rāmo aññāsi 5- iti yādiso rāmo ahosi tādiso tvaṃ yādiso
tvaṃ tādiso rāmo ahosi ehidāni āvuso tuvaṃ [6]- gaṇaṃ pariharāti.
   {318.2} Iti kho bhikkhave uddako rāmaputto sabrahmacārī me
samāno ācariyaṭṭhāne ca maṃ ṭhapesi uḷārāya ca maṃ pūjāya pūjesi.
Tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi nāyaṃ dhammo nibbidāya na virāgāya
na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na sambodhāya na nibbānāya
saṃvattati  yāvadeva  nevasaññānāsaññāyatanūpapattiyāti  .  so  kho
ahaṃ bhikkhave taṃ dhammaṃ analaṅkaritvā tasmā dhammā nibbijja apakkamiṃ.
   [319] So kho ahaṃ bhikkhave kiṃkusalagavesī anuttaraṃ santivarapadaṃ
pariyesamāno  magadhesu  anupubbena  cārikañcaramāno  yena uruvelā
senānigamo  tadavasariṃ  .  tatthaddasaṃ  ramaṇīyaṃ  bhūmibhāgaṃ  pāsādikañca
vanasaṇḍaṃ  nadiñca  sandantiṃ  setakaṃ  supatitthaṃ  ramaṇīyaṃ  samantā  ca
@Footnote: 1-2 Po. pavedesi. 3 Po. itisaddo natthi. 4-5 Po. Ma. abhiññāsi.
@6 Ma. Yu. imaṃ.
Gocaragāmaṃ  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  ramaṇīyo  vata
bhūmibhāgo  pāsādiko ca vanasaṇḍo nadī ca sandati setakā supatitthā
ramaṇīyā  samantā ca gocaragāmo alaṃ vatidaṃ kulaputtassa padhānatthikassa
padhānāyāti  .  so  kho  ahaṃ  bhikkhave  tattheva  nisīdiṃ alamidaṃ
padhānāyāti.
   [320]  So  kho  ahaṃ bhikkhave attanā jātidhammo samāno
jātidhamme  ādīnavaṃ  viditvā  ajātaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ
pariyesamāno  ajātaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ ajjhagamaṃ attanā
jarādhammo samāno ... attanā byādhidhammo samāno ... attanā
maraṇadhammo  samāno ... attanā sokadhammo samāno ... attanā
saṅkilesadhammo  samāno  saṅkilesadhamme  ādīnavaṃ viditvā asaṅkiliṭṭhaṃ
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesamāno  asaṅkiliṭṭhaṃ  anuttaraṃ
yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  ajjhagamaṃ  ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi
akuppā me vimutti ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.
   [321] Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi adhigato kho myāyaṃ dhammo
gambhīro  duddaso  duranubodho  santo  paṇīto  atakkāvacaro nipuṇo
paṇḍitavedanīyo ālayarāmā kho panāyaṃ pajā ālayaratā ālayasammuditā
ālayarāmāya  kho  1-  pajāya ālayaratāya ālayasammuditāya duddasaṃ
idaṃ  ṭhānaṃ  yadidaṃ  idappaccayatāpaṭiccasamuppādo  idampi  kho  ṭhānaṃ
duddasaṃ    yadidaṃ    sabbasaṅkhārasamatho    sabbūpadhipaṭinissaggo
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho pana.
Taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  ahañceva  kho  pana dhammaṃ
deseyyaṃ  pare  ca  me na ājāneyyuṃ so mamassa kilamatho sā
mamassa  vihesāti  .  apissu  maṃ bhikkhave imā anacchariyā gāthā
paṭibhaṃsu pubbe assutapubbā
    kicchena me adhigataṃ   halandāni pakāsituṃ
    rāgadosaparetehi    nāyaṃ dhammo susambudho
    paṭisotagāmiṃ nipuṇaṃ    gambhīraṃ duddasaṃ aṇuṃ
    rāgarattā na dakkhanti  tamokkhandhena āvutāti.
Itiha  me  bhikkhave  paṭisañcikkhato  appossukkatāya  cittaṃ  namati
no dhammadesanāyāti.
   [322]  Atha  kho bhikkhave brahmuno sahampatissa mama cetasā
cetoparivitakkamaññāya  etadahosi  nassati  vata  bho loko vinassati
vata  bho loko yatra hi nāma tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa
appossukkatāya  cittaṃ  namati  no  dhammadesanāyāti  .  atha kho
bhikkhave  brahmā  sahampati seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ
vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva 1- kho 2-
brahmaloke  antarahito mama purato pāturahosi . atha kho bhikkhave
brahmā   sahampati   ekaṃsaṃ   uttarāsaṅgaṃ  karitvā  yenāhaṃ
tenañjalimpaṇāmetvā maṃ etadavoca desetu me bhante bhagavā dhammaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. evamevaṃ. 2 Ma. Yu. khoti saddo natthi.
Desetu  sugato  dhammaṃ  santi  sattā  apparajakkhajātikā assavanatā
dhammassa  parihāyanti  bhavissanti  dhammassa  aññātāroti . idamavoca
bhikkhave brahmā sahampati idaṃ vatvāna athāparaṃ etadavoca
      pāturahosi magadhesu pubbe
      dhammo asuddho samalehi cintito
      apāpuretaṃ amatassa dvāraṃ
      suṇantu dhammaṃ vimalenānubuddhaṃ
      sele yathā pabbatamuddhaniṭṭhito
      yathāpi passe janataṃ samantato
      tathūpamaṃ dhammamayaṃ sumedha
      pāsādamāruyha samantacakkhu
      sokāvakiṇṇaṃ 1- janatamapetasoko
      avekkhassu jātijarābhibhūtaṃ
      uṭṭhehi vīra vijitasaṅgāma
      satthavāha anaṇa vicara loke
   desetu 2- bhagavā dhammaṃ aññātāro bhavissantīti.
   [323]  Atha  khvāhaṃ bhikkhave brahmuno ca ajjhesanaṃ viditvā
sattesu  ca  kāruññataṃ  paṭicca  buddhacakkhunā  lokaṃ  volokesiṃ .
Addasaṃ  kho  ahaṃ  bhikkhave  buddhacakkhunā lokaṃ volokento satte
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. sokāvatiṇṇaṃ. 2 Sī. Ma. Yu. desassu.
Apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre
suviññāpaye  duviññāpaye  appekacce  paralokavajjabhayadassāvino  1-
viharante 2- . seyyathāpi nāma uppaliniyaṃ vā paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ
vā  appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā  puṇḍarīkāni vā
udake  jātāni  udake saṃvaddhāni udakānuggatāni antonimuggapositāni
appekaccāni  uppalāni  vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake
jātāni  udake saṃvaddhāni udakānuggatāni samodakaṇṭhitāni appekaccāni
uppalāni  vā  padumāni vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake
saṃvaddhāni  udakaṃ  accuggamma  tiṭṭhanti  3-  anuppalittāni  udakena
evameva kho ahaṃ bhikkhave buddhacakkhunā lokaṃ volokento addasaṃ satte
apparajakkhe mahārajakkhe tikkhindriye mudindriye svākāre dvākāre
suviññāpaye   duviññāpaye   appekacce  paralokavajjabhayadassāvino
viharante. Atha khvāhaṃ bhikkhave brahmānaṃ sahampatiṃ gāthāya ajjhabhāsiṃ 4-
      apārutā tesaṃ amatassa dvārā
      ye sotavanto pamuñcantu saddhaṃ
      vihiṃsasaññī paguṇaṃ na bhāsiṃ
      dhammaṃ paṇītaṃ manujesu brahmeti.
Atha  kho  bhikkhave  brahmā  sahampati  katāvakāso khomhi bhagavatā
dhammadesanāyāti maṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paralokavajjabhayadassāvine. 2 Ma. ito paraṃ appekacce na
@paralokavajjabhayadassāvine viharanteti dissati. 3 Ma. ṭhitāni . 4 Ma. Yu. paccabhāsiṃ.
   [324]  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi kassa nu kho ahaṃ
paṭhamaṃ  dhammaṃ  deseyyaṃ  ko  imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  ayaṃ  kho  āḷāro  kālāmo
paṇḍito  viyatto  medhāvī  dīgharattaṃ  apparajakkhajātiko  yannūnāhaṃ
āḷārassa kālāmassa paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ so imaṃ dhammaṃ khippameva
ājānissatīti . atha kho maṃ bhikkhave devatā upasaṅkamitvā etadavoca 1-
sattāhakālakato  bhante  āḷāro  kālāmoti . ñāṇañca pana me
dassanaṃ  udapādi  sattāhakālakato  āḷāro  kālāmoti  .  tassa
mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  mahājāniyo  kho  āḷāro  kālāmo
sace hi so imaṃ dhammaṃ suṇeyya khippameva ājāneyyāti.
   {324.1} Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi kassa nu kho paṭhamaṃ dhammaṃ
deseyyaṃ ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti . Tassa mayhaṃ bhikkhave
etadahosi  ayaṃ  kho  uddako rāmaputto paṇḍito viyatto medhāvī
dīgharattaṃ   apparajakkhajātiko   yannūnāhaṃ  uddakassa  rāmaputtassa
paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ so imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti. Atha kho
maṃ  bhikkhave  devatā  upasaṅkamitvā etadavoca 2- abhidosakālakato
bhante  uddako  rāmaputtoti  . ñāṇañca pana me dassanaṃ udapādi
abhidosakālakato  uddako  rāmaputtoti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave
etadahosi  mahājāniyo  kho uddako rāmaputto sace hi so imaṃ
dhammaṃ suṇeyya khippameva ājāneyyāti.
@Footnote: 1-2 Yu. etadavocuṃ.
   {324.2}  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi kassa nu kho ahaṃ
paṭhamaṃ dhammaṃ deseyyaṃ ko imaṃ dhammaṃ khippameva ājānissatīti . Tassa
mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  bahukārā  kho  me pañcavaggiyā bhikkhū
ye  maṃ  padhānapahitattaṃ  upaṭṭhahiṃsu  yannūnāhaṃ  pañcavaggiyānaṃ  bhikkhūnaṃ
paṭhamaṃ  dhammaṃ  deseyyanti  .  tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi kahaṃ
nu kho etarahi pañcavaggiyā bhikkhū viharantīti . addasaṃ kho bhikkhave
dibbena   cakkhunā   visuddhena  atikkantamānusakena  pañcavaggiye
bhikkhū bārāṇasiyaṃ viharante isipatane migadāye . atha khvāhaṃ bhikkhave
uruvelāyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena bārāṇasī tena cārikaṃ pakkāmiṃ.
   [325] Addasā kho maṃ bhikkhave upako ājīvako antarā ca gayaṃ
antarā  ca  bodhiṃ  addhānamaggapaṭipannaṃ  disvāna  maṃ  etadavoca
vippasannāni  kho  te  āvuso  indriyāni  parisuddho  chavivaṇṇo
pariyodāto kaṃsi tvaṃ āvuso uddissa pabbajito ko vā te satthā
kassa vā taṃ dhammaṃ rocesīti . Evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave upakaṃ ājīvakaṃ
gāthāya 1- ajjhabhāsiṃ
       sabbābhibhū sabbavidūhamasmi
       sabbesu dhammesu anūpalitto
       sabbañjaho taṇhakkhaye vimutto
       sayaṃ abhiññāya kamuddiseyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāthāhi.
     Na me ācariyo atthi     sadiso me na vijjati
     sadevakasmi lokasmiṃ     natthi me paṭipuggalo
     ahañhi arahā loke    ahaṃ satthā anuttaro
     ekomhi sammāsambuddho  sītibhūtosmi nibbuto
     dhammacakkaṃ pavattetuṃ        gacchāmi kāsinaṃ puraṃ
     andhabhūtasmi lokasmiṃ       āhaññiṃ 1- amatadundubhinti.
     Yathā kho tvaṃ āvuso paṭijānāsi  arahasi anantajinoti.
     Mādisā ve jinā honti         ye pattā āsavakkhayaṃ
     jitā me pāpakā dhammā          tasmāhaṃ upaka jinoti.
Evaṃ vutte bhikkhave so upako huveyyāvusoti 2- vatvā sīsaṃ okampetvā
ummaggaṃ gahetvā pakkāmi.
   [326]  Atha khvāhaṃ bhikkhave anupubbena cārikañcaramāno yena
bārāṇasī  yena  isipatanaṃ  migadāyo  yena  pañcavaggiyā  bhikkhū
tenupasaṅkamiṃ  .  addasaṃsu  3- kho maṃ bhikkhave pañcavaggiyā  bhikkhū
dūratova  āgacchantaṃ  disvāva  aññamaññaṃ  saṇṭhapesuṃ  ayaṃ  kho
āvuso  samaṇo  gotamo  āgacchati  bāhulliko  padhānavibbhanto
āvatto  bāhullāya  so  neva  abhivādetabbo na paccuṭṭhātabbo
nāssa  pattacīvaraṃ  paṭiggahetabbaṃ  apica  kho āsanaṃ ṭhapetabbaṃ sace
ākaṅkhissati nisīdissatīti . yathā yathā kho ahaṃ bhikkhave upasaṅkamiṃ 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. āhañchaṃ. 2. Ma. hupeyyapāvusoti. Yu. huveyyapāvusoti.
@3 Yu. addasāsuṃ. 4 Yu. upasaṅkamāmi.
Tathā  tathā  pañcavaggiyā  bhikkhū  nāsakkhiṃsu sakāya katikāya saṇṭhātuṃ
appekacce  maṃ  paccuggantvā  pattacīvaraṃ  paṭiggahesuṃ  appekacce
āsanaṃ  paññāpesuṃ  appekacce  pādodakaṃ upaṭṭhapesuṃ apica kho maṃ
nāmena  ca  āvusovādena ca samudācaranti . [1]- ahaṃ bhikkhave
pañcavaggiye  bhikkhū  etadavocaṃ  mā  bhikkhave  tathāgataṃ nāmena ca
āvusovādena   ca  samudācarittha  2-  arahaṃ  bhikkhave  tathāgato
sammāsambuddho  odahatha  bhikkhave  sotaṃ  amatamadhigataṃ  ahamanusāsāmi
ahaṃ  dhammaṃ  desemi  yathānusiṭṭhaṃ  3-  paṭipajjamānā  nacirasseva
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharissathāti.
   {326.1}  Evaṃ  vutte  bhikkhave  pañcavaggiyā  bhikkhū  maṃ
etadavocuṃ  tāyapi  kho  tvaṃ  āvuso  gotama  ariyāya  tāya
paṭipadāya  tāya  dukkarakārikāya  nājjhagamā  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ   kiṃ   pana  tvaṃ  etarahi  bāhulliko
padhānavibbhanto   āvatto   bāhullāya   adhigamissasi   uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesanti  . evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave
pañcavaggiye  bhikkhū  etadavocaṃ  na bhikkhave tathāgato bāhulliko na
padhānavibbhanto  na  āvatto  bāhullāya  arahaṃ  bhikkhave tathāgato
sammāsambuddho  odahatha  bhikkhave  sotaṃ  amatamadhigataṃ  ahamanusāsāmi
ahaṃ  dhammaṃ  desemi  yathānusiṭṭhaṃ paṭipajjamānā nacirasseva yassatthāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. evaṃ vutteti dve pāṭhā dissanti. 2 Ma. samudācaratha.
@3 Ma. Yu. ito paraṃ tathāsaddo dissati.
Kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharissathāti  .  dutiyampi  kho  bhikkhave  pañcavaggiyā
bhikkhū maṃ etadavocuṃ tāyapi kho tvaṃ *- āvuso gotama ariyāya tāya
paṭipadāya  tāya  dukkarakārikāya  nājjhagamā  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanavisesaṃ   kiṃ   pana  tvaṃ  etarahi  bāhulliko
padhānavibbhanto   āvatto   bāhullāya   adhigamissasi   uttari
manussadhammā   alamariyañāṇadassanavisesanti   .   dutiyampi   kho
ahaṃ  bhikkhave  pañcavaggiye  bhikkhū  etadavocaṃ na bhikkhave tathāgato
bāhulliko .pe. Upasampajja viharissathāti.
   {326.2} Tatiyampi kho bhikkhave pañcavaggiyā bhikkhū maṃ etadavocuṃ
tāyapi kho tvaṃ āvuso gotama ariyāya tāya paṭipadāya tāya dukkarakārikāya
nājjhagamā  uttari  manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesaṃ  kiṃ  pana
tvaṃ etarahi bāhulliko padhānavibbhanto āvatto bāhullāya adhigamissasi
uttari  manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesanti  . evaṃ vutte ahaṃ
bhikkhave pañcavaggiye bhikkhū etadavocaṃ abhijānātha me no tumhe bhikkhave
ito pubbe evarūpaṃ bhāsitametanti . no hetaṃ bhante. Na bhikkhave
tathāgato bāhulliko na padhānavibbhanto na āvatto bāhullāya arahaṃ
bhikkhave  tathāgato  sammāsambuddho odahatha bhikkhave sotaṃ amatamadhigataṃ
ahamanusāsāmi  ahaṃ  dhammaṃ  desemi  yathānusiṭṭhaṃ  paṭipajjamānā
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ tavaṃ peḌna tvaṃ
Nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharissathāti  .  asakkhiṃ kho ahaṃ
bhikkhave  pañcavaggiye  bhikkhū  saññāpetuṃ  .  dvepi  sudaṃ bhikkhave
bhikkhū  ovadāmi  tayo  bhikkhū  piṇḍāya  caranti  yaṃ  tayo  bhikkhū
piṇḍāya  caritvā āharanti tena chabbaggā 1-  yāpema . tayopi
sudaṃ  bhikkhave  bhikkhū  ovadāmi  dvepi  bhikkhū  piṇḍāya caranti yaṃ
dvepi bhikkhū piṇḍāya caritvā āharanti tena chabbaggā yāpema.
   {326.3}  Atha  kho  bhikkhave pañcavaggiyā bhikkhū mayā evaṃ
ovadiyamānā  evaṃ  anusāsiyamānā  attanā  jātidhammā  samānā
jātidhamme  ādīnavaṃ  viditvā  ajātaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ
pariyesamānā  ajātaṃ  anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ ajjhagamaṃsu attanā
jarādhammā samānā jarādhamme ādīnavaṃ viditvā ajaraṃ anuttaraṃ yogakkhemaṃ
nibbānaṃ  pariyesamānā  ajaraṃ  anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ ajjhagamaṃsu
attanā byādhidhammā samānā .pe. attanā maraṇadhammā samānā ...
Attanā  sokadhammā  samānā  ... attanā saṅkilesadhammā samānā
saṅkilesadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  asaṅkiliṭṭhaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ
nibbānaṃ  pariyesamānā  asaṅkiliṭṭhaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ
ajjhagamaṃsu  .  ñāṇañca  pana  nesaṃ  dassanaṃ  udapādi  akuppā
@Footnote: 1 Ma. chabbaggiyā. Yu. chabbaggo.
No vimutti ayamantimā jāti natthidāni punabbhavoti.
   [327] Pañcime bhikkhave kāmaguṇā katame pañca cakkhuviññeyyā
rūpā  iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā
sotaviññeyyā  saddā  .pe.  ghānaviññeyyā  gandhā  ...
Jivhāviññeyyā  rasā ... kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajanīyā  ime kho bhikkhave pañca
kāmaguṇā  .  yekeci  bhikkhave  samaṇā vā brāhmaṇā vā ime
pañca  kāmaguṇe  gadhitā  mucchitā  ajjhāpannā  anādīnavadassāvino
anissaraṇapaññā   paribhuñjanti   te   evamassu   veditabbā
anayamāpannā byasanamāpannā yathākāmakaraṇīyā pāpimato.
   [328] Seyyathāpi bhikkhave āraññako migo 2- bandho pāsarāsiṃ
adhisayeyya  so  evamassa  veditabbo  anayamāpanno byasanamāpanno
yathākāmakaraṇīyo  luddassa  āgacchante  ca  ludde  na  yenakāmaṃ
pakkamissatīti evameva kho bhikkhave yekeci samaṇā vā brāhmaṇā vā
ime  pañca kāmaguṇe gadhitā mucchitā ajjhāpannā anādīnavadassāvino
anissaraṇapaññā  paribhuñjanti  te  evamassu  veditabbā anayamāpannā
byasanamāpannā  yathākāmakaraṇīyā  pāpimato  .  yekeci  bhikkhave
samaṇā  vā brāhmaṇā vā ime pañca kāmaguṇe agadhitā amucchitā
anajjhāpannā   ādīnavadassāvino   nissaraṇapaññā   paribhuñjanti
te  evamassu  veditabbā  na  anayamāpannā  na  byasanamāpannā
@Footnote: 1 Ma. Yu. mago.
Na yathākāmakaraṇīyā pāpimato.
   {328.1}  Seyyathāpi  bhikkhave āraññako migo abandho 1-
pāsarāsiṃ  adhisayeyya  so  evamassa  veditabbo  na anayamāpanno
na  byasanamāpanno  na  yathākāmakaraṇīyo  luddassa  āgacchante
ca pana ludde yenakāmaṃ pakkamissatīti evameva kho bhikkhave yekeci
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  ime  pañca  kāmaguṇe  agadhitā
amucchitā    anajjhāpannā   ādīnavadassāvino   nissaraṇapaññā
paribhuñjanti  te  evamassu  veditabbā  na  anayamāpannā  na
byasanamāpannā na yathākāmakaraṇīyā pāpimato.
   {328.2} Seyyathāpi bhikkhave āraññako migo araññe pavane
caramāno visaṭṭho gacchati visaṭṭho tiṭṭhati visaṭṭho nisīdati visaṭṭho seyyaṃ
kappeti  taṃ  kissa  hetu  anāpāthagato bhikkhave luddassa evameva
kho  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati
ayaṃ  vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ
adassanaṃ gato pāpimato.
   {328.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  andhamakāsi māraṃ
apadaṃ  vadhitvā  māracakkhuṃ  adassanaṃ  gato  pāpimato . puna caparaṃ
bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. abaddho.
Aṭṭhaṅgamā   nānattasaññānaṃ   amanasikārā  ananto  ākāsoti
ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccati  bhikkhave bhikkhu
andhamakāsi māraṃ apadaṃ vadhitvā māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato .
Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma
anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe.
Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma
natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  puna
caparaṃ   bhikkhave  bhikkhu  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  puna  caparaṃ
bhikkhave   bhikkhu   sabbaso   nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samatikkamma
saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja  viharati  .  paññāyapassa  disvā
āsavā  parikkhīṇā  honti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave bhikkhu andhamakāsi
māraṃ  apadaṃ  vadhitvā  māracakkhuṃ adassanaṃ gato pāpimato . tiṇṇo
loke  visattikaṃ  so  visaṭṭho  gacchati  visaṭṭho  tiṭṭhati  visaṭṭho
nisīdati  visaṭṭho  seyyaṃ  kappeti  taṃ  kissa  hetu  anāpāthagato
bhikkhave pāpimatoti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Pāsarāsisuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
           ------------
           Cūḷahatthipadopamasuttaṃ
   [329]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
jāṇussoṇi  brāhmaṇo  sabbasetena  vaḷavābhirathena  1-  sāvatthiyā
niyyāti  divādivassa  . addasā kho jāṇussoṇi brāhmaṇo pilotikaṃ
paribbājakaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  pilotikaṃ  paribbājakaṃ
etadavoca handa kuto nu bhavaṃ vacchāyano āgacchati divādivassāti .
Ito  hi  kho ahaṃ bho āgacchāmi samaṇassa gotamassa santikāti .
Kiṃ 2- bhavaṃ gotamassa paññāveyyattiyaṃ paṇḍito maññatīti.
   {329.1} Ko cāhaṃ bho 3- samaṇassa gotamassa paññāveyyattiyaṃ
jānissāmi  sopi  nūnassa  tādisova  yo  samaṇassa  gotamassa
paññāveyyattiyaṃ  jāneyyāti  .  uḷārāya  khalu  bhavaṃ  vacchāyano
samaṇaṃ  gotamaṃ  pasaṃsāya  pasaṃsatīti  .  ko cāhaṃ bho samaṇaṃ gotamaṃ
pasaṃsissāmi pasaṭṭhappasaṭṭhova so bhavaṃ gotamo seṭṭho devamanussānanti.
Taṃ  pana  bhavaṃ  vacchāyano atthavasaṃ passamāno samaṇe gotame evaṃ
abhippasanno hotīti.
   [330]  Ko  cāhaṃ bho samaṇe gotame evaṃ abhippasannomhi
seyyathāpi  bho  kusalo nāgavaniko nāgavanaṃ paviseyya so passeyya
@Footnote: 1 Sī. Yu. vaḷabhīrathena. 2 Sī. Yu. taṃ kiṃ maññati bhavaṃ vacchāyanoti ime pāṭhā
@dissanti. 3 Sī. Yu. ko cāhaṃ bho ko cāti ime pāṭhā dissanti.
Nāgavane  mahantaṃ  hatthipadaṃ  dīghato  ca  āyataṃ tiriyañca vitthataṃ .
So  niṭṭhaṃ  gaccheyya  mahā  vata bho nāgoti evameva kho ahaṃ
yato  addasaṃ  samaṇe  gotame  cattāri  padāni  athāhaṃ niṭṭhamagamaṃ
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅghoti  1-  .  katamāni  cattāri . idhāhaṃ bho
passāmi   ekacce   khattiyapaṇḍite   nipuṇe   kataparappavāde
vālavedhirūpe   te   bhindantā  maññe  caranti  paññāgatena
diṭṭhigatāni  te  suṇanti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  amukaṃ nāma
gāmaṃ vā nigamaṃ vā osarissatīti.
   {330.1}  Te  pañhaṃ  abhisaṅkharonti  imaṃ  mayaṃ pañhaṃ samaṇaṃ
gotamaṃ  upasaṅkamitvā  pucchissāma  evañce  no  puṭṭho  evaṃ
byākarissati  evamassa  mayaṃ  vādaṃ  āropessāma  evañcepi no
puṭṭho  evaṃ byākarissati evampissa mayaṃ vādaṃ āropessāmāti .
Te  suṇanti  samaṇo khalu bho gotamo amukaṃ nāma gāmaṃ vā nigamaṃ
vā  osaṭoti  te  yena  samaṇo gotamo tenupasaṅkamanti . te
samaṇo  gotamo  dhammiyā  kathāya sandasseti samādapeti samuttejeti
sampahaṃseti  te  samaṇena  gotamena  dhammiyā  kathāya  sandassitā
samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  na  ceva  samaṇaṃ gotamaṃ pañhaṃ
pucchanti  kutassa  vādaṃ  āropessanti  aññadatthuṃ  samaṇasseva
gotamassa  sāvakā  sampajjanti  . yadāhaṃ bho samaṇe gotame imaṃ
@Footnote: 1 katthaci potthake supaṭipanno saṅghotipi pāṭho.
Paṭhamaṃ  padaṃ  addasaṃ  athāhaṃ  niṭṭhamagamaṃ  sammāsambuddho  bhagavā
svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno  bhagavato sāvakasaṅghoti .
Puna  caparāhaṃ  bho  passāmi  idhekacce  brāhmaṇapaṇḍite  .pe.
Gahapatipaṇḍite   .pe.   samaṇapaṇḍite   nipuṇe   kataparappavāde
vālavedhirūpe   te   bhindantā  maññe  caranti  paññāgatena
diṭṭhigatāni  te  suṇanti  samaṇo  khalu  bho  gotamo  amukaṃ nāma
gāmaṃ vā nigamaṃ vā osarissatīti.
   {330.2}  Te  pañhaṃ  abhisaṅkharonti  imaṃ  mayaṃ pañhaṃ samaṇaṃ
gotamaṃ  upasaṅkamitvā  pucchissāma  evañce  no  puṭṭho  evaṃ
byākarissati  evamassa  mayaṃ  vādaṃ  āropessāma  evañcepi no
puṭṭho  evaṃ byākarissati evampissa mayaṃ vādaṃ āropessāmāti .
Te suṇanti samaṇo khalu bho gotamo amukaṃ nāma gāmaṃ vā nigamaṃ vā
osaṭoti te yena samaṇo gotamo tenupasaṅkamanti.
   {330.3}  Te  samaṇo  gotamo  dhammiyā kathāya sandasseti
samādapeti  samuttejeti  sampahaṃseti  te samaṇena gotamena dhammiyā
kathāya  sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  na  ceva
samaṇaṃ  gotamaṃ  pañhaṃ  pucchanti  kutassa  vādaṃ  āropessanti
aññadatthuṃ  samaṇaṃyeva  gotamaṃ  okāsaṃ  yācanti agārasmā anagāriyaṃ
pabbajjāya . te samaṇo gotamo pabbājeti te tattha pabbajitā 1-
samānā   2-   vūpakaṭṭhā  appamattā  ātāpino  pahitattā
@Footnote: 1 Sī. Yu. pabbājitā. 2 Sī. Yu. eketi pāṭho atthi.
Viharantā  nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharanti  . te evamāhaṃsu
manaṃ  vata  bho  anassāma  manaṃ  vata bho anassāma mayañhi pubbe
assamaṇāva  samānā  samaṇamhāti  paṭijānimha  abrāhmaṇāva  samānā
brāhmaṇamhāti  paṭijānimha  anarahantāva  samānā  arahantamhāti
paṭijānimha  idāni  khomhā  samaṇā  idāni  khomhā  brāhmaṇā
idāni  khomhā  arahantoti  .  yadāhaṃ  bho samaṇe gotame imaṃ
catutthaṃ  padaṃ  addasaṃ  athāhaṃ  niṭṭhamagamaṃ  sammāsambuddho  bhagavā
svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno  bhagavato sāvakasaṅghoti .
Yato  kho  ahaṃ bho samaṇe gotame imāni cattāri padāni addasaṃ
athāhaṃ  niṭṭhamagamaṃ  sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā
dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [331]  Evaṃ  vutte  jāṇussoṇi  brāhmaṇo  sabbasetā
vaḷavābhirathā  orohitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  tikkhattuṃ  udānaṃ  udānesi  namo  tassa
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  namo  tassa  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa  appevanāma  kadāci  karahaci  tena  samaṇena
gotamena  saddhiṃ  samāgaccheyyāma  appevanāma  siyā  kocideva
kathāsallāpoti  .  atha  kho  jāṇussoṇi  brāhmaṇo yena bhagavā
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho
jāṇussoṇi  brāhmaṇo  yāvatako  ahosi  pilotikāya  paribbājakena
saddhiṃ  kathāsallāpo  taṃ  sabbaṃ bhagavato ārocesi . evaṃ vutte
bhagavā  jāṇussoṇiṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  na  kho  brāhmaṇa
ettāvatā  hatthipadopamo  vitthārena  paripūro  hoti  apica
brāhmaṇa  yathā  hatthipadopamo  vitthārena  paripūro  hoti  taṃ
suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho
jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavato paccassosi.
   [332]  Bhagavā  etadavoca  seyyathāpi  brāhmaṇa nāgavaniko
nāgavanaṃ  paviseyya  so  passeyya nāgavane mahantaṃ hatthipadaṃ dīghato
ca  āyataṃ  tiriyañca  vitthataṃ  yo  hoti  kusalo nāgavaniko neva
tāva  niṭṭhaṃ  gacchati mahā vata bho nāgoti . taṃ kissa hetu .
Santi  hi  brāhmaṇa  nāgavane  vāmanikā nāma hatthiniyo mahāpadā
tāsampetaṃ padaṃ assāti.
   {332.1}   So   tamanugacchati   tamanugacchanto   passati
nāgavane  mahantaṃ  hatthipadaṃ  dīghato  ca  āyataṃ  tiriyañca  vitthataṃ
uccā  ca  nisevitaṃ yo hoti kusalo nāgavaniko neva tāva niṭṭhaṃ
gacchati  mahā  vata  bho  nāgoti . taṃ kissa hetu . santi hi
brāhmaṇa   nāgavane   uccākaḷārikā   nāma   hatthiniyo
mahāpadā tāsampetaṃ padaṃ assāti.
   {332.2}   So   tamanugacchati   tamanugacchanto   passati
Nāgavane  mahantaṃ  hatthipadaṃ  dīghato  ca  āyataṃ  tiriyañca  vitthataṃ
uccā  ca  nisevitaṃ  uccā  ca  dantehi  ārañjitāni yo hoti
kusalo  nāgavaniko  neva  tāva  niṭṭhaṃ  gacchati  mahā  vata  bho
nāgoti  .  taṃ  kissa  hetu  .  santi  hi brāhmaṇa nāgavane
uccākaṇerukā   nāma  hatthiniyo  mahāpadā  tāsampetaṃ  padaṃ
assāti.
   {332.3}  So  tamanugacchati  tamanugacchanto  passati  nāgavane
mahantaṃ hatthipadaṃ dīghato ca āyataṃ tiriyañca vitthataṃ uccā ca nisevitaṃ
uccā  ca  dantehi  ārañjitāni uccā ca sākhābhaṅgaṃ tañca nāgaṃ
passeti  rukkhamūlagataṃ  vā  abbhokāsagataṃ vā gacchantaṃ vā ṭhitaṃ vā
nisinnaṃ vā nipannaṃ vā. So niṭṭhaṃ gacchati ayameva so mahānāgoti.
   {332.4} Evameva kho brāhmaṇa idha tathāgato loke uppajjati
arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ
samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
pakāseti taṃ dhammaṃ suṇāti gahapati vā gahapatiputto vā aññatarasmiṃ vā
kule pacchā jāto so taṃ dhammaṃ sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati so tena
saddhāpaṭilābhena  samannāgato  iti  paṭisañcikkhati sambādho gharāvāso
Rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ ajjhāvasatā
ekantaparipuṇṇaṃ   ekantaparisuddhaṃ   saṅkhalikhitaṃ   brahmacariyaṃ  carituṃ
yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti  . so aparena samayena appaṃ
vā  bhogakkhandhaṃ  pahāya  mahantaṃ  vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā
ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya  kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajati.
   [333] So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharati .
Adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā  paṭivirato  hoti  dinnādāyī
dinnapāṭikaṅkhī  athenena  sucibhūtena  attanā  viharati . abrahmacariyaṃ
pahāya  brahmacārī  hoti  ārācārī virato methunā gāmadhammā .
Musāvādaṃ  pahāya  musāvādā  paṭivirato  hoti saccavādī saccasandho
ṭheto  1-  paccayiko  avisaṃvādako lokassa . pisuṇaṃ vācaṃ pahāya
pisuṇāya  vācāya  paṭivirato hoti ito sutvā na amutra akkhātā
imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya
iti  bhinnānaṃ  vā sandhātā sahitānaṃ vā anuppadātā samaggārāmo
samaggarato    samagganandī    samaggakaraṇiṃ   vācaṃ   bhāsitā
@Footnote: 1 Ma. theto.
Hoti  .  pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti yā
sā  vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā
bahujanamanāpā  tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  .  samphappalāpaṃ
pahāya  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  kālavādī bhūtavādī atthavādī
dhammavādī  vinayavādī  nidhānavatiṃ  vācaṃ  bhāsitā  kālena  sāpadesaṃ
pariyantavatiṃ.
   {333.1}  So  vījagāmabhūtagāmasamārambhā  paṭivirato  hoti .
Ekabhattiko   hoti   rattūparato   virato  vikālabhojanā  .
Naccagītavāditavisūkadassanā   paṭivirato   hoti   .   mālāgandha-
vilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā    paṭivirato    hoti   .
Uccāsayanamahāsayanā  paṭivirato  hoti  .  jātarūparajatapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  āmakadhaññapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Āmakamaṃsapaṭiggahaṇā   paṭivirato  hoti  .  itthīkumārikapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  dāsīdāsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Ajeḷakapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti   .  kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  hatthigavāssavaḷavapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  .  dūteyyapahiṇagamanānuyogā
paṭivirato hoti . kayavikkayā paṭivirato hoti . Tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā
paṭivirato   hoti   .   ukkoṭanavañcananikatisāviyogā  paṭivirato
hoti   .   chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā   paṭivirato
hoti.
   {333.2}   So   santuṭṭho   hoti   kāyaparihārikena
cīvarena     kucchiparihārikena     piṇḍapātena     yena
Yeneva  pakkamati  samādāyeva  pakkamati  . seyyathāpi nāma pakkhī
sakuṇo  yena  yeneva  ḍeti  sapattabhārova  ḍeti evameva bhikkhu
santuṭṭho   hoti   kāyaparihārikena   cīvarena  kucchiparihārikena
piṇḍapātena  yena  yeneva  pakkamati  samādāyeva pakkamati . so
iminā  ariyena  sīlakkhandhena  samannāgato  ajjhattaṃ  anavajjasukhaṃ
paṭisaṃvedeti.
   {333.3}  So  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati .
Sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
na   nimittaggāhī   hoti   nānubyañjanaggāhī   yatvādhikaraṇamenaṃ
manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā
dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati manindriyaṃ
manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  . so iminā ariyena indriyasaṃvarena
samannāgato ajjhattaṃ abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {333.4}  So  abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī  hoti
ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite  pasārite
sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti
asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti uccārapassāvakamme
sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite nisinne sutte jāgarite bhāsite
Tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.
   [334] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā
ca ariyena indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena satisampajaññena
samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ
kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ .
So  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so abhijjhaṃ
loke  pahāya  vigatābhijjhena  cetasā  viharati  abhijjhāya  cittaṃ
parisodheti  .  byāpādapadosaṃ  pahāya  abyāpannacitto  viharati
sabbapāṇabhūtahitānukampī   byāpādapadosā   cittaṃ  parisodheti  .
Thīnamiddhaṃ  pahāya  vigatathīnamiddho  viharati ālokasaññī sato sampajāno
thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  .  uddhaccakukkuccaṃ  pahāya  anuddhato
viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā cittaṃ parisodheti .
Vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī  kusalesu  dhammesu
vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [335]  So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
Idaṃ  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ  itipi  tathāgatanisevitaṃ  itipi
tathāgatārañjitaṃ  itipi  . na tveva tāva ariyasāvako niṭṭhaṃ gacchati
Sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅghoti  . puna caparaṃ brāhmaṇa bhikkhu vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  ... catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  idaṃ  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ
itipi  tathāgatanisevitaṃ  itipi  tathāgatārañjitaṃ  itipi  .  na tveva
tāva  ariyasāvako  niṭṭhaṃ  gacchati sammāsambuddho bhagavā svākkhāto
bhagavatā dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [336]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarati  seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo
.pe.  iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati .
Idampi  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ  itipi  tathāgatanisevitaṃ  itipi
tathāgatārañjitaṃ  itipi  . na tveva tāva ariyasāvako niṭṭhaṃ gacchati
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [337]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  dibbena
Cakkhunā   visuddhena   atikkantamānusakena  .pe.  yathākammūpage
satte  pajānāti  .  idampi  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ itipi
tathāgatanisevitaṃ  itipi  tathāgatārañjitaṃ  itipi  .  na  tveva tāva
ariyasāvako  niṭṭhaṃ  gacchati  sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto
bhagavatā dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
   [338]  So  evaṃ  samāhite  citte  parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti ayaṃ āsavanirodhagāninī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti.
   {338.1}  Idampi  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ  itipi
tathāgatanisevitaṃ  itipi  tathāgatārañjitaṃ  itipi  .  na  tveva tāva
ariyasāvako niṭṭhaṅgato hoti . apica kho niṭṭhaṃ gacchati sammāsambuddho
bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅghoti.
Tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ vimuccati bhavāsavāpi
cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ vimuccati vimuttasmiṃ vimuttamiti
ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ
Itthattāyāti  pajānāti  .  idampi  vuccati  brāhmaṇa  tathāgatapadaṃ
itipi  tathāgatanisevitaṃ  itipi  tathāgatārañjitaṃ  itipi  . ettāvatā
kho  brāhmaṇa  ariyasāvako  niṭṭhaṅgato  hoti  sammāsambuddho
bhagavā   svākkhāto   bhagavatā  dhammo  supaṭipanno  bhagavato
sāvakasaṅghoti  .  ettāvatā  kho  brāhmaṇa  hatthipadopamo
vitthārena paripūro hoti.
   [339]  Evaṃ vutte jāṇussoṇi brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ bhotā gotamena anekapariyāyena dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhagavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti.
        Cūḷahatthipadopamasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ------------
          Mahāhatthipadopamasuttaṃ
   [340]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho āyasmā sārīputto
bhikkhū  āmantesi  āvuso  bhikkhavoti  . āvusoti kho te bhikkhū
āyasmato  sārīputtassa  paccassosuṃ  .  āyasmā  sārīputto
etadavoca  seyyathāpi  āvuso  yānikānici  jaṅgalānaṃ  pāṇānaṃ
padajātāni  sabbāni  tāni  hatthipade  samodhānaṃ  gacchanti  hatthipadaṃ
tesaṃ  aggamakkhāyati  yadidaṃ  mahantattena  evameva  kho  āvuso
yekeci kusalā dhammā sabbe te catūsu ariyasaccesu saṅgahaṃ gacchanti
katamesu  catūsu dukkhe ariyasacce dukkhasamudaye ariyasacce dukkhanirodhe
ariyasacce dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasacce.
   [341]  Katamañcāvuso  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  jātipi dukkhā jarāpi
dukkhā  maraṇaṃpi  dukkhaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāpi  dukkhā
yampicchaṃ  na  labhati  tampi  dukkhaṃ  saṅkhittena  paccupādānakkhandhā
dukkhā   .   katame  cāvuso  pañcupādānakkhandhā  seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho  .  katamo  cāvuso
rūpūpādānakkhandho  cattāri  ca  mahābhūtāni  catunnaṃ  ca  mahābhūtānaṃ
upādārūpaṃ  .  katame  cāvuso  cattāro  mahābhūtā  paṭhavīdhātu
Āpodhātu tejodhātu vāyodhātu.
   [342] Katamā cāvuso paṭhavīdhātu . paṭhavīdhātu siyā ajjhattikā
siyā bāhirā . katamā cāvuso ajjhattikā paṭhavīdhātu . yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  kakkhalaṃ  kharigataṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  kesā lomā nakhā
dantā  taco maṃsaṃ nhārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ vakkaṃ hadayaṃ yakanaṃ kilomakaṃ
pihakaṃ  papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ  yaṃ  vā panaññampi
kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  kakkhalaṃ  kharigataṃ upādinnaṃ ayaṃ vuccatāvuso
ajjhattikā  paṭhavīdhātu  .  yā ceva kho pana ajjhattikā paṭhavīdhātu
yā  ca  bāhirā  paṭhavīdhātu  paṭhavīdhāturevesā  .  taṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā paṭhavīdhātuyā
nibbindati paṭhavīdhātuyā cittaṃ virājeti.
   {342.1} Hoti kho so āvuso samayo yaṃ bāhirā āpodhātu pakuppati
antarahitā tasmiṃ samaye bāhirā paṭhavīdhātu hoti. Tassā hi nāma āvuso
bāhirāya  paṭhavīdhātuyā  tāva  mahallikāya  aniccatā  paññāyissati
khayadhammatā  paññāyissati  vayadhammatā  paññāyissati  vipariṇāmadhammatā
paññāyissati  .  kiṃ  panimassa  mattaṭṭhakassa  kāyassa taṇhupādinnassa
ahanti vā mamanti vā asmīti vā atha khvassa no tevettha hoti. Tañce
āvuso  bhikkhuṃ  pare akkosanti paribhāsanti rosenti vihesenti .
So  evaṃ  pajānāti uppannā kho me ayaṃ sotasamphassajā dukkhā
Vedanā sā ca kho paṭicca no appaṭicca kiṃ paṭicca phassaṃ paṭicca.
Sopi  kho phasso aniccoti passati vedanā aniccāti passati saññā
aniccāti  passati  saṅkhārā  aniccāti  passati  viññāṇaṃ  aniccanti
passati  tassa  dhātārammaṇameva  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati
vimuccati.
   {342.2} Tañce āvuso bhikkhuṃ pare aniṭṭhehi akantehi amanāpehi
samudācaranti   pāṇisamphassenapi  leḍḍusamphassenapi  daṇḍasamphassenapi
satthasamphassenapi  .  so evaṃ pajānāti tathābhūto kho ayaṃ kāyo
yathābhūtasmiṃ  kāye  pāṇisamphassāpi  kamanti  leḍḍusamphassāpi  kamanti
daṇḍasamphassāpi  kamanti  satthasamphassāpi  kamanti . vuttaṃ kho panetaṃ
bhagavatā kakacūpame 1- ovāde ubhatodaṇḍakena cepi bhikkhave kakacena
corā ocarakā aṅgamaṅgāni okkanteyyuṃ tatrāpi yo mano padoseyya
na me so tena sāsanakaroti . āraddhaṃ kho pana me viriyaṃ bhavissati
asallīnaṃ  upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā 2- passaddho kāyo asāraddho
samāhitaṃ  cittaṃ  ekaggaṃ  kāmaṃdāni  imasmiṃ  kāye  pāṇisamphassāpi
kamantu   leḍḍusamphassāpi   kamantu   daṇḍasamphassāpi   kamantu
satthasamphassāpi  kamantu  karīyati hīdaṃ buddhānaṃ sāsananti . tassa ce
āvuso  bhikkhuno  evaṃ  buddhaṃ  anussarato  evaṃ dhammaṃ anussarato
evaṃ  saṅghaṃ  anussarato  upekkhā kusalanissitā na saṇṭhāti . so
@Footnote: 1 Yu. kakacūpamovāde. 2 Yu. asammuṭṭhā.
Tena saṃvijjati saṃvegaṃ āpajjati alābhā vata me na vata me lābhā
dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yassa me evaṃ buddhaṃ anussarato
evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā
na  saṇṭhātīti  . seyyathāpi āvuso suṇisā sassuraṃ disvā saṃvijjati
saṃvegaṃ āpajjati evameva kho āvuso tassa ce bhikkhuno evaṃ buddhaṃ
anussarato  evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā
kusalanissitā  na  saṇṭhāti  .  so tena saṃvijjati saṃvegaṃ āpajjati
alābhā vata me na vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ
yassa me evaṃ buddhaṃ anussarato evaṃ dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ
anussarato upekkhā kusalanissitā na saṇṭhātīti .  tassa ce āvuso
bhikkhuno  evaṃ  buddhaṃ anussarato evaṃ dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ
anussarato  upekkhā  kusalanissitā  saṇṭhāti . so tena attamano
hoti. Ettāvatāpi kho āvuso bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   [343] Katamā cāvuso āpodhātu . āpodhātu siyā ajjhattikā
siyā bāhirā . katamā cāvuso ajjhattikā āpodhātu . Yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ  āpo  āpogataṃ  upādinnaṃ  seyyathīdaṃ  pittaṃ  semhaṃ
pubbo  lohitaṃ  sedo medo assu vasā kheḷo siṅghāṇikā lasikā
muttaṃ  yaṃ  vā  panaññampi  kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  āpo
āpogataṃ  upādinnaṃ  ayaṃ  vuccatāvuso  ajjhattikā  āpodhātu .
Yā ceva kho pana ajjhattikā āpodhātu yā ca bāhirā āpodhātu
āpodhāturevesā  . taṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  āpodhātuyā  nibbindati  āpodhātuyā  cittaṃ
virājeti . hoti kho so āvuso samayo yaṃ bāhirā āpodhātu pakuppati
sā  gāmampi  vahati  nigamampi vahati  nagarampi vahati janapadampi vahati
janapadapadesampi vahati . hoti kho so āvuso samayo yaṃ mahāsamudde
yojanasatikānipi  udakāni  oggacchanti  dviyojanasatikānipi  udakāni
oggacchanti  tiyojanasatikānipi  udakāni  oggacchanti catuyojanasatikānipi
udakāni  oggacchanti  pañcayojanasatikānipi  udakāni  oggacchanti
chayojanasatikānipi  udakāni  oggacchanti  sattayojanasatikānipi  udakāni
oggacchanti.
   {343.1} Hoti kho so āvuso samayo yaṃ mahāsamudde sattatālampi
udakaṃ  saṇṭhāti  chatālampi  udakaṃ saṇṭhāti pañcatālampi udakaṃ saṇṭhāti
catutālampi  udakaṃ  saṇṭhāti  titālampi  udakaṃ  saṇṭhāti  dvitālampi
udakaṃ saṇṭhāti tālamattampi udakaṃ saṇṭhāti . hoti kho so āvuso
samayo  yaṃ  mahāsamudde  sattaporisampi  udakaṃ  saṇṭhāti  chaporisampi
udakaṃ  saṇṭhāti  pañcaporisampi  udakaṃ  saṇṭhāti  catuporisampi  udakaṃ
saṇṭhāti  tiporisampi  udakaṃ  saṇṭhāti  dviporisampi  udakaṃ  saṇṭhāti
porisamattampi  udakaṃ  saṇṭhāti . hoti kho so āvuso samayo yaṃ
Mahāsamudde   aḍḍhaporisampi   udakaṃ   saṇṭhāti   kaṭimattampi
udakaṃ   saṇṭhāti  jannumattampi  udakaṃ  saṇṭhāti  goppakamattampi
udakaṃ  saṇṭhāti  .  hoti kho so āvuso samayo yaṃ mahāsamudde
aṅgulipabbatemanamattampi  udakaṃ  na hoti . tassā hi nāma āvuso
bāhirāya  āpodhātuyā  tāva  mahallikāya  aniccatā  paññāyissati
khayadhammatā     paññāyissati    vayadhammatā    paññāyissati
vipariṇāmadhammatā   paññāyissati  .  kiṃ  panimassa  mattaṭṭhakassa
kāyassa  taṇhupādinnassa  ahanti  vā  mamanti vā asmīti vā atha
khvassa no tevettha hoti . tassa ce āvuso bhikkhuno evaṃ buddhaṃ
anussarato  evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā
kusalanissitā  saṇṭhāti . so tena attamano hoti . ettāvatāpi
kho so āvuso bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   [344] Katamā cāvuso tejodhātu . tejodhātu siyā ajjhattikā
siyā bāhirā . katamā cāvuso ajjhattikā tejodhātu . Yaṃ ajjhattaṃ
paccattaṃ tejo tejogataṃ upādinnaṃ seyyathīdaṃ yena ca santappati yena ca
jirati yena ca pariḍayhati yena ca asitapītakhāyitasāyitaṃ sammā pariṇāmaṃ
gacchati  yaṃ  vā  panaññampi kiñci ajjhattaṃ paccattaṃ tejo tejogataṃ
upādinnaṃ ayaṃ vuccatāvuso ajjhattikā tejodhātu . yā ceva kho pana
ajjhattikā tejodhātu yā ca bāhirā tejodhātu tejodhāturevesā. Taṃ netaṃ
Mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya disvā tejodhātuyā
nibbindati tejodhātuyā cittaṃ virājeti . hoti kho so āvuso samayo
yaṃ  bāhirā  tejodhātu  pakuppati sā gāmampi ḍahati nagarampi ḍahati
nigamampi  ḍahati  janapadampi  ḍahati  janapadapadesampi  ḍahati  .  sā
haritantaṃ  vā  panthantaṃ  vā selantaṃ vā udakantaṃ vā ramaṇīyaṃ vā
bhūmibhāgaṃ āgamma anāhārā nibbāyati.
   {344.1}  Hoti  kho so āvuso samayo yaṃ kukkuṭapattenapi
nhārudaddalenapi aggiṃ gavesanti . tasmā hi nāma āvuso bāhirāya
tejodhātuyā  tāva  mahallikāya  aniccatā  paññāyissati  khayadhammatā
paññāyissati    vayadhammatā    paññāyissati    vipariṇāmadhammatā
paññāyissati  .  kiṃ  panimassa  mattaṭṭhakassa  kāyassa taṇhupādinnassa
ahanti vā mamanti vā asmīti vā atha khvassa no tevettha hoti. Tassa
ce āvuso bhikkhuno evaṃ buddhaṃ anussarato evaṃ dhammaṃ anussarato evaṃ
saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā saṇṭhāti . so tena attamano
hoti. Ettāvatāpi kho so āvuso bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   [345] Katamā cāvuso vāyodhātu . vāyodhātu siyā ajjhattikā
siyā  bāhirā  .  katamā  cāvuso  ajjhattikā vāyodhātu . yaṃ
ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  upādinnaṃ seyyathīdaṃ uddhaṅgamā
vātā  adhogamā  vātā  kucchisayā  vātā  koṭṭhasayā  vātā
Aṅgamaṅgānusārino  vātā  assāso  passāso  iti  vā yaṃ vā
panaññampi  kiñci  ajjhattaṃ  paccattaṃ  vāyo  vāyogataṃ  upādinnaṃ
ayaṃ  vuccatāvuso  ajjhattikā  vāyodhātu  .  yā ceva kho pana
ajjhattikā vāyodhātu yā ca bāhirā vāyodhātu vāyodhāturevesā.
Taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
disvā vāyodhātuyā nibbindati vāyodhātuyā cittaṃ virājeti.
   {345.1} Hoti kho so āvuso samayo yaṃ bāhirā vāyodhātu
pakuppati  sā  gāmampi  vahati  nigamampi  vahati  nagarampi  vahati
janapadampi  vahati  janapadapadesampi  vahati  . hoti kho so āvuso
samayo  yaṃ  gimhānaṃ  pacchime māse tālapaṇṇenapi vidhūpanenapi vātaṃ
pariyesanti  ossavanepi tiṇāni na iñjanti . tassā hi nāmāvuso
bāhirāya  vāyodhātuyā  tāva  mahallikāya  aniccatā  paññāyissati
khayadhammatā  paññāyissati  vayadhammatā  paññāyissati  vipariṇāmadhammatā
paññāyissati  .  kiṃ  panimassa  mattaṭṭhakassa  kāyassa taṇhupādinnassa
ahanti vā mamanti vā asmīti vā atha khvassa no tevettha hoti.
Tañce  āvuso  bhikkhuṃ  pare  akkosanti  paribhāsanti  rosenti
vihesenti . so evaṃ pajānāti uppannā kho me ayaṃ sotasamphassajā
dukkhā  vedanā sā ca kho paṭicca no appaṭicca kiṃ paṭicca phassaṃ
paṭicca  .  sopi  kho  phasso  aniccoti  passati  vedanā
Aniccāti  passati  saññā  aniccāti  passati  saṅkhārā  aniccāti
passati   viññāṇaṃ   aniccanti  passati  tassa  dhātārammaṇameva
cittaṃ pakkhandati pasīdati santiṭṭhati vimuccati.
   {345.2} Tañce āvuso bhikkhuṃ pare aniṭṭhehi akantehi amanāpehi
samudācaranti   pāṇisamphassenapi  leḍḍusamphassenapi  daṇḍasamphassenapi
satthasamphassenapi . so evaṃ pajānāti tathābhūto kho ayaṃ kāyo yathābhūtasmiṃ
kāye  pāṇisamphassāpi  kamanti leḍḍusamphassāpi kamanti daṇḍasamphassāpi
kamanti satthasamphassāpi kamanti . vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā kakacūpame
ovāde ubhatodaṇḍakena cepi bhikkhave kakacena corā ocarakā aṅgamaṅgāni
okkanteyyuṃ tatrāpi yo mano padoseyya na me so tena sāsanakaroti.
Āraddhaṃ kho pana me viriyaṃ bhavissati asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā
passaddho  kāyo asāraddho samāhitaṃ cittaṃ ekaggaṃ kāmaṃdāni imasmiṃ
kāye  pāṇisamphassāpi  kamantu leḍḍusamphassāpi kamantu daṇḍasamphassāpi
kamantu satthasamphassāpi kamantu karīyati hīdaṃ buddhānaṃ sāsananti.
   {345.3} Tassa ce āvuso bhikkhuno evaṃ buddhaṃ anussarato evaṃ
dhammaṃ  anussarato  evaṃ  saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā na
saṇṭhāti . so tena saṃvijjati saṃvegaṃ āpajjati alābhā vata me na
vata me lābhā dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yassa me evaṃ buddhaṃ
anussarato  evaṃ dhammaṃ anussarato  evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā
Kusalanissitā  na  saṇṭhātīti  .  seyyathāpi  āvuso suṇisā sassuraṃ
disvā  saṃvijjati  saṃvegaṃ  āpajjati  evameva  kho  āvuso tassa
ce  bhikkhuno  evaṃ  buddhaṃ anussarato evaṃ dhammaṃ anussarato evaṃ
saṅghaṃ  anussarato  upekkhā  kusalanissitā na saṇṭhāti . so tena
saṃvijjati  saṃvegaṃ  āpajjati  alābhā  vata me na vata me lābhā
dulladdhaṃ vata me na vata me suladdhaṃ yassa me evaṃ buddhaṃ anussarato
evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā
na  saṇṭhātīti . tassa ce āvuso bhikkhuno evaṃ buddhaṃ anussarato
evaṃ  dhammaṃ anussarato evaṃ saṅghaṃ anussarato upekkhā kusalanissitā
saṇṭhāti . so tena attamano hoti . ettāvatāpi kho āvuso
bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   [346]  Seyyathāpi  āvuso  kaṭṭhañca  paṭicca valliñca paṭicca
mattikañca  paṭicca  tiṇañca  paṭicca ākāso parivārito agārantveva
saṅkhyaṃ  gacchati  evameva  kho  āvuso  aṭṭhiñca paṭicca nhāruñca
paṭicca  maṃsañca  paṭicca  cammañca  paṭicca  ākāso  parivārito
rūpantveva  saṅkhyaṃ  gacchati . ajjhattikañce āvuso cakkhuṃ aparibhinnaṃ
hoti  bāhirā  ca  rūpā  na  āpāthaṃ āgacchanti no ca tajjo
samannāhāro  hoti  neva  tāva tajjassa viññāṇabhāgassa pātubhāvo
hoti  .  ajjhattikañca  āvuso  cakkhuṃ  aparibhinnaṃ  hoti  bāhirā
ca  rūpā  āpāthaṃ  āgacchanti  no ca tajjo samannāhāro hoti
Neva tāva tajjassa viññāṇabhāgassa pātubhāvo hoti . yato ca kho
āvuso  ajjhattikañceva  cakkhuṃ  aparibhinnaṃ  hoti  bāhirā ca rūpā
āpāthaṃ  āgacchanti  tajjo  ca  samannāhāro  hoti  .  evaṃ
tajjassa  viññāṇabhāgassa  pātubhāvo  hoti  .  yaṃ tathābhūtassa rūpaṃ
taṃ  rūpūpādānakkhandhe  saṅgahaṃ  gacchati  .  yā tathābhūtassa vedanā
sā  vedanūpādānakkhandhe  saṅgahaṃ  gacchati . yā tathābhūtassa saññā
sā  saññūpādānakkhandhe  saṅgahaṃ gacchati . ye tathābhūtassa saṅkhārā
te  saṅkhārūpādānakkhandhe saṅgahaṃ gacchanti . yaṃ tathābhūtassa viññāṇaṃ
taṃ viññāṇūpādānakkhandhe saṅgahaṃ gacchati.
   {346.1} So evaṃ pajānāti evaṃ kirimesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
saṅgaho sannipāto samavāyo hoti . vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā yo
paṭiccasamuppādaṃ  passati  so  dhammaṃ  passati  yo dhammaṃ passati so
paṭiccasamuppādaṃ  passatīti  .  paṭiccasamuppannā  kho  panime  yadidaṃ
pañcupādānakkhandhā  yo  imesu  pañcasu  upādānakkhandhesu  chando
ālayo  anunayo  ajjhosānaṃ  so  dukkhasamudayo yo imesu pañcasu
upādānakkhandhesu chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ so dukkhanirodhoti .
Ettāvatāpi kho āvuso bhikkhuno bahukataṃ hoti.
   {346.2} Ajjhattikañce āvuso sotaṃ aparibhinnaṃ hoti ... Ghānaṃ
aparibhinnaṃ hoti ... Jivhā aparibhinnā hoti ... Kāyo aparibhinno hoti ...
Ajjhattiko ce āvuso mano aparibhinno hoti bāhirā ca dhammā na āpāthaṃ
Āgacchanti  no  ca  tajjo  samannāhāro  hoti  neva  tāva
tajjassa  viññāṇabhāgassa  pātubhāvo  hoti  .  ajjhattiko  ce
āvuso  mano  aparibhinno  hoti  bāhirā  ca  dhammā  āpāthaṃ
āgacchanti  no  ca tajjo samannāhāro hoti neva tāva tajjassa
viññāṇabhāgassa pātubhāvo hoti . yato ca kho āvuso ajjhattiko
ceva  mano aparibhinno hoti bāhirā ca dhammā āpāthaṃ āgacchanti
tajjo  ca  samannāhāro  hoti  .  evaṃ tajjassa viññāṇabhāgassa
pātubhāvo  hoti  .  yaṃ  tathābhūtassa  rūpaṃ  taṃ  rūpūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ  gacchati  . yā tathābhūtassa vedanā sā vedanūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ  gacchati  .  yā  tathābhūtassa saññā sā saññūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ gacchati . ye tathābhūtassa saṅkhārā te saṅkhārūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ  gacchanti  . yaṃ tathābhūtassa viññāṇaṃ taṃ viññāṇūpādānakkhandhe
saṅgahaṃ gacchati.
   {346.3} So evaṃ pajānāti evaṃ kirimesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
saṅgaho  sannipāto  samavāyo hoti . vuttaṃ kho panetaṃ bhagavatā
yo  paṭiccasamuppādaṃ  passati  so  dhammaṃ passati yo dhammaṃ passati
so  paṭiccasamuppādaṃ  passatīti  .  paṭiccasamuppannā  kho  panime
yadidaṃ  pañcupādānakkhandhā  yo  imesu  pañcasu  upādānakkhandhesu
chando  ālayo  anunayo  ajjhosānaṃ  so dukkhasamudayo yo imesu
pañcasu  upādānakkhandhesu  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  so
dukkhanirodhoti. Ettāvatāpi kho āvuso bhikkhuno bahukataṃ hotīti.
   Idamavoca  āyasmā sārīputto attamanā te bhikkhū āyasmato
sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
       Mahāhatthipadopamasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           ------------
           Mahāsāropamasuttaṃ
   [347]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
gijjhakūṭe  pabbate  .  acirapakkante  devadatte tatra kho bhagavā
devadattaṃ  ārabbha bhikkhū āmantesi idha bhikkhave ekacco kulaputto
saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti otiṇṇomhi jātiyā
jarāya  maraṇena  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  1-  dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  attamano
hoti   paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ahamasmi  lābhī sakkārasilokavā ime
panaññe  bhikkhū  appaññātā  appesakkhāti  .  so  tena
lābhasakkārasilokena  majjati  pamajjati  pamādaṃ  āpajjati  pamatto
samāno dukkhaṃ viharati.
   {347.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato
atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ  atikkamma
pappaṭikaṃ sākhāpalāsaṃ chetvā ādāya pakkameyya sāranti maññamāno.
Tamenaṃ  cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ bhavaṃ puriso
@Footnote: 1 katthaci potthake jarāmaraṇena sokehi ... upāyāsehītipi dissanti.
Aññāsi  sāraṃ  na  aññāsi  phegguṃ  na aññāsi tacaṃ na aññāsi
pappaṭikaṃ  na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato
sāravato  atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ
atikkamma  pappaṭikaṃ  sākhāpalāsaṃ  chetvā  ādāya  pakkanto
sāranti   maññamāno  yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ  tañcassa
atthaṃ  nānubhavissatīti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco kulaputto
saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti otiṇṇomhi jātiyā
jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti.
   {347.2}  So  evaṃ  pabbajito  samāno  lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  attamano hoti
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ahamasmi  lābhī  sakkārasilokavā ime panaññe bhikkhū
appaññātā  appesakkhāti  . so tena lābhasakkārasilokena majjati
pamajjati pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati . Ayaṃ vuccati
bhikkhave  bhikkhu sākhāpalāsaṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca vosānaṃ
āpādi.
   [348] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena lābhasakkārasilokena na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti . so tena lābhasakkārasilokena
na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ  ārādheti  .  so  tāya  sīlasampadāya attamano hoti
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  attānukkaṃseti  paraṃ
vambheti  ahamasmi  sīlavā  kalyāṇadhammo  ime  panaññe  bhikkhū
dussīlā  pāpadhammāti  .  so  tāya  sīlasampadāya majjati pamajjati
pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati.
   {348.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ atikkamma phegguṃ atikkamma tacaṃ pappaṭikaṃ chetvā ādāya pakkameyya
sāranti maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na
vatāyaṃ  bhavaṃ  puriso  aññāsi sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi
tacaṃ  na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ
bhavaṃ  puriso  sāratthiko  sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato
rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ
Atikkamma  tacaṃ  pappaṭikaṃ  chetvā  ādāya  pakkanto  sāranti
maññamāno   yañcassa   sārena   sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco kulaputto saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā
jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti.
   {348.2} So tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na
paripuṇṇasaṅkappo  . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti
na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati appamatto samāno sīlasampadaṃ ārādheti . so
tāya  sīlasampadāya  attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo . so tāya
sīlasampadāya attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi sīlavā kalyāṇadhammo
ime  panaññe bhikkhū dussīlā pāpadhammāti . so tāya sīlasampadāya
majjati  pamajjati  pamādaṃ āpajjati pamatto samāno dukkhaṃ viharati .
Ayaṃ  vuccati bhikkhave bhikkhu pappaṭikaṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca
vosānaṃ āpādi.
   [349] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena lābhasakkārasilokena na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti . so tena lābhasakkārasilokena
na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ  ārādheti  .  so  tāya  sīlasampadāya attamano hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
   {349.1}  So  tāya  sīlasampadāya  na  majjati  nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno samādhisampadaṃ ārādheti .
So  tāya  samādhisampadāya  attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo .
So  tāya  samādhisampadāya  attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ahamasmi
samāhito   ekaggacitto   ime  panaññe  bhikkhū  asamāhitā
vibbhantacittāti  .  so  tāya  samādhisampadāya  majjati  pamajjati
pamādaṃ  āpajjati  pamatto  samāno  dukkhaṃ  viharati  . seyyathāpi
bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato
rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ
tacaṃ  chetvā  ādāya  pakkameyya  sāranti  maññamāno . tamenaṃ
cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ bhavaṃ puriso aññāsi
Sāraṃ  na  aññāsi  phegguṃ  na  aññāsi tacaṃ na aññāsi pappaṭikaṃ
na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  tacaṃ  chetvā  ādāya pakkanto sāranti
maññamāno  yañcassa  sārena sārakaraṇīyaṃ tañcassa atthaṃ nānubhavissatīti
evameva   kho   bhikkhave   idhekacco   kulaputto   saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā
jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi  dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti.
   {349.2}  So  evaṃ  pabbajito  samāno  lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena lābhasakkārasilokena na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti . so tena lābhasakkārasilokena
na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ  ārādheti  .  so  tāya  sīlasampadāya attamano hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya sīlasampadāya na majjati
nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  samādhisampadaṃ
ārādheti . so tāya samādhisampadāya attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo.
So   tāya   samādhisampadāya   attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti
Ahamasmi  samāhito  ekaggacitto  ime  panaññe  bhikkhū asamāhitā
vibbhantacittāti  .  so tāya samādhisampadāya majjati pamajjati pamādaṃ
āpajjati  pamatto  samāno  dukkhaṃ  viharati . ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu tacaṃ aggahesi brahmacariyassa tena ca vosānaṃ āpādi.
   [350] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena
na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
   {350.1} So tena lābhasakkārasilokena na majjati nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  sīlasampadaṃ  ārādheti .
So tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
So tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti. So tāya
sīlasampadāya  na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ āpajjati appamatto
samāno samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya attamano
hoti  no ca kho paripuṇṇasaṅkappo . so tāya samādhisampadāya na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya samādhisampadāya na majjati
Nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  ñāṇadassanaṃ
ārādheti . so tena ñāṇadassanena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo.
So  tena  ñāṇadassanena attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi jānaṃ
passaṃ viharāmi ime panaññe bhikkhū ajānaṃ apassaṃ viharantīti. So tena
ñāṇadassanena  majjati  pamajjati  pamādaṃ  āpajjati  pamatto samāno
dukkhaṃ viharati.
   {350.2}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato
atikkammeva  sāraṃ  phegguṃ  chetvā  ādāya  pakkameyya  sāranti
maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya na vatāyaṃ
bhavaṃ  puriso  aññāsi  sāraṃ  na  aññāsi phegguṃ na aññāsi tacaṃ
na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ  bhavaṃ
puriso  sāratthiko  sāragavesī  sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato
rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ phegguṃ chetvā ādāya
pakkanto  sāranti  maññamāno  yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ
tañcassa  atthaṃ  nānubhavissatīti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco
kulaputto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi
jātiyā   jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
dukkhotiṇṇo   dukkhapareto   appevanāma   imassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa  antakiriyā  paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito
samāno   lābhasakkārasilokaṃ   abhinibbatteti   .  so  tena
Lābhasakkārasilokena  na  attamano  hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo .
So tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti .
So  tena  lābhasakkārasilokena  na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ
āpajjati  appamatto  samāno  sīlasampadaṃ  ārādheti . so tāya
sīlasampadāya  attamano  hoti  no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo .
So  tāya  sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so
tāya  sīlasampadāya  na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati
appamatto samāno samādhisampadaṃ ārādheti.
   {350.3} So tāya samādhisampadāya attamano hoti no ca kho
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  samādhisampadāya  na attānukkaṃseti
na  paraṃ vambheti . so tāya samādhisampadāya na majjati nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  ñāṇadassanaṃ ārādheti .
So tena ñāṇadassanena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo . so tena
ñāṇadassanena  attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ahamasmi  jānaṃ  passaṃ
viharāmi  ime  panaññe  bhikkhū  ajānaṃ  apassaṃ  viharantīti . so
tena  ñāṇadassanena  majjati  pamajjati  pamādaṃ  āpajjati  pamatto
samāno dukkhaṃ viharati . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu phegguṃ aggahesi
brahmacariyassa tena ca vosānaṃ āpādi.
   [351] Idha pana bhikkhave ekacco kulaputto saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti
na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na  attānukkaṃseti
na paraṃ vambheti.
   {351.1}  So  tāya  sīlasampadāya  na  majjati  nappamajjati
nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno samādhisampadaṃ ārādheti .
So tāya samādhisampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
So tāya samādhisampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so
tāya   samādhisampadāya   na   majjati   nappamajjati  nappamādaṃ
āpajjati  appamatto  samāno  ñāṇadassanaṃ  ārādheti  .  so
tena  ñāṇadassanena attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo .
So  tena ñāṇadassanena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so
tena  ñāṇadassanena  na  majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati
appamatto  samāno  samayavimokkhaṃ  ārādheti  . ṭhānaṃ kho panetaṃ
bhikkhave vijjati yaṃ so bhikkhu tāya samayavimuttiyā parihāyethāti.
   {351.2}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato sāraṃ chetvā
ādāya  pakkameyya  sāranti  jānamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ  vadeyya  aññāsi  vatāyaṃ bhavaṃ puriso sāraṃ aññāsi
phegguṃ  aññāsi  tacaṃ  aññāsi  pappaṭikaṃ  aññāsi  sākhāpalāsaṃ
tathāhayaṃ  bhavaṃ  puriso  sāratthiko  sāgavesī sārapariyesanaṃ caramāno
mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  sāraññeva  chetvā  ādāya
pakkanto  sāranti  jānamāno  yañcassa  sārena  sāratharaṇīyaṃ
tañcassa  atthaṃ  anubhavissatīti  evameva  kho  bhikkhave  idhekacco
kulaputto  saddhā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi
jātiyā   jarāya   maraṇena   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
dukkhotiṇṇo  dukkhapareto  appevanāma imassa kevalassa dukkhakkhandhassa
antakiriyā paññāyethāti.
   {351.3}  So  evaṃ  pabbajito  samāno  lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena lābhasakkārasilokena na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tena lābhasakkārasilokena na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
sīlasampadaṃ  ārādheti  .  so  tāya  sīlasampadāya attamano hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya  na
attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . so tāya sīlasampadāya na majjati
Nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno  samādhisampadaṃ
ārādheti  .  so  tāya  samādhisampadāya  attamano  hoti
no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya samādhisampadāya na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  . so tāya samādhisampadāya na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
ñāṇadassanaṃ  ārādheti  .  so  tena  ñāṇadassanena  attamano
hoti  no  ca  kho  paripuṇṇasaṅkappo  . so tena ñāṇadassanena
na  attānukkaṃseti  na paraṃ vambheti . so tena ñāṇadassanena na
majjati  nappamajjati  nappamādaṃ  āpajjati  appamatto  samāno
asamayavimokkhaṃ  ārādheti  .  aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso yaṃ
so bhikkhu tāya asamayavimuttiyā parihāyethāti.
   [352] Iti kho bhikkhave nayidaṃ brahmacariyaṃ lābhasakkārasilokānisaṃsaṃ
na  sīlasampadānisaṃsaṃ  na  samādhisampadānisaṃsaṃ  na  ñāṇadassanānisaṃsaṃ
yā  ca kho ayaṃ bhikkhave akuppā cetovimutti etadatthamidaṃ bhikkhave
brahmacariyaṃ etaṃ sāraṃ etaṃ pariyosānanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāsāropamasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           -------------
           Cūḷasāropamasuttaṃ
   [353]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  atha  kho  piṅgalakoccho
brāhmaṇo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho piṅgalakoccho brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca
yeme  bho gotama samaṇabrāhmaṇā saṅghino gaṇino gaṇācariyā ñātā
yasassino  titthakarā  sādhusammatā  bahujanassa  seyyathīdaṃ  pūraṇo
kassapo  makkhali  gosālo  ajito  kesakambalo  pakudho kaccāyano
sañjayo  velaṭṭhaputto  nigantho  nāṭaputto  sabbe  te  sakāya
paṭiññāya  abbhaññiṃsu  sabbeva  na  abbhaññiṃsu  udāhu  ekacce
abbhaññiṃsu  ekacce  na  abbhaññiṃsūti  .  alaṃ  brāhmaṇa tiṭṭhatetaṃ
sabbe  te  sakāya  paṭiññāya  abbhaññiṃsu  sabbeva  na  abbhaññiṃsu
udāhu  ekacce  abbhaññiṃsu  ekacce  na  abbhaññiṃsūti  dhammaṃ te
brāhmaṇa  desessāmi  taṃ suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti .
Evaṃ bhoti kho piṅgalakoccho brāhmaṇo bhagavato paccassosi.
   [354]  Bhagavā  etadavoca  seyyathāpi  brāhmaṇa  puriso
sāratthiko  sāragavesī  sārapariyesanaṃ  caramāno  mahato  rukkhassa
tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ atikkamma
Tacaṃ  atikkamma  pappaṭikaṃ  sākhāpalāsaṃ  chetvā  ādāya pakkameyya
sāranti  maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso disvā evaṃ vadeyya
na vatāyaṃ bhavaṃ puriso aññāsi sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi
pappaṭikaṃ  na  aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ bhavaṃ puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
atikkammeva  sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ  atikkamma
pappaṭikaṃ   sākhāpalāsaṃ  chetvā  ādāya  pakkanto  sāranti
maññamāno   yañcassa   sārena   sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti.
   {354.1}  Seyyathāpi  vā  pana brāhmaṇa puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
atikkammeva  sāraṃ  atikkamma phegguṃ atikkamma tacaṃ pappaṭikaṃ chetvā
ādāya  pakkameyya  sāranti  maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ  vadeyya  na  vatāyaṃ  bhavaṃ puriso aññāsi sāraṃ na
aññāsi  phegguṃ  na  aññāsi  tacaṃ  na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na
aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ  bhavaṃ  puriso  sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ  pappaṭikaṃ chetvā ādāya
pakkanto  sāranti  maññamāno  yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ
tañcassa atthaṃ nānubhavissatīti.
   {354.2}  Seyyathāpi  vā  pana brāhmaṇa puriso sāratthiko
sāragavesī   sārapariyesanaṃ   caramāno   mahato   rukkhassa
Tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva sāraṃ atikkamma phegguṃ tacaṃ chetvā
ādāya  pakkameyya  sāranti  maññamāno . tamenaṃ cakkhumā puriso
disvā  evaṃ  vadeyya  na  vatāyaṃ  bhavaṃ puriso aññāsi sāraṃ na
aññāsi  phegguṃ  na  aññāsi  tacaṃ  na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na
aññāsi  sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ  bhavaṃ  puriso  sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ  atikkamma  phegguṃ  tacaṃ  chetvā ādāya  pakkanto sāranti
maññamāno   yañcassa   sārena   sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti.
   {354.3}  Seyyathāpi  vā  pana brāhmaṇa puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
atikkammeva  sāraṃ  phegguṃ  chetvā  ādāya  pakkameyya  sāranti
maññamāno  .  tamenaṃ  cakkhumā  puriso  disvā evaṃ vadeyya na
vatāyaṃ  bhavaṃ  puriso  aññāsi sāraṃ na aññāsi phegguṃ na aññāsi
tacaṃ  na  aññāsi  pappaṭikaṃ  na  aññāsi sākhāpalāsaṃ tathāhayaṃ bhavaṃ
puriso  sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa
tiṭṭhato sāravato atikkammeva sāraṃ phegguṃ chetvā ādāya pakkanto
sāranti  maññamāno  yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti.
   {354.4}  Seyyathāpi  vā  pana brāhmaṇa puriso sāratthiko
sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
sāraññeva chetvā ādāya pakkameyya sāranti jānamāno . tamenaṃ
Cakkhumā  puriso  disvā  evaṃ vadeyya aññāsi vatāyaṃ bhavaṃ puriso
sāraṃ  aññāsi  phegguṃ  aññāsi  tacaṃ  aññāsi  pappaṭikaṃ  aññāsi
sākhāpalāsaṃ  tathāhayaṃ  bhavaṃ puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyenaṃ
caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  sāraññeva chetvā
ādāya  pakkanto  sāranti  jānamāno yañcassa sārena sārakaraṇīyaṃ
tañcassa atthaṃ anubhavissatīti.
   [355]  Evameva  kho brāhmaṇa idhekacco kulaputto saddhā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi jātiyā jarāya
maraṇena     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi     dukkhotiṇṇo
dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  attamano hoti
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena attānukkaṃseti
paraṃ  vambheti  ahamasmi  lābhī  sakkārasilokavā  ime  panaññe
bhikkhū  appaññātā  appesakkhāti  .  lābhasakkārasilokena  ca ye
aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya
na  chandaṃ  janeti  na vāyamati olīnavuttiko ca hoti sāthiliko .
Seyyathāpi  so brāhmaṇa puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ
caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ
atikkamma  phegguṃ  atikkamma  tacaṃ  atikkamma  pappaṭikaṃ  sākhāpalāsaṃ
Chetvā  ādāya  pakkanto  sāranti  maññamāno  yañcassa sārena
sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ  nānubhavissatīti  .  tathūpamāhaṃ  brāhmaṇa
imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [356] Idha pana brāhmaṇa ekacco puggalo saddhā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya  maraṇena
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi    dukkhotiṇṇo    dukkhapareto
appevanāma   imassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena
na  attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  .  lābhasakkārasilokena ca
ye  aññe  dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca tesaṃ dhammānaṃ
sacchikiriyāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  anolīnavuttiko  ca  hoti
asāthiliko.
   {356.1} So sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya
attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  sīlasampadāya
attānukkaṃseti  paraṃ  vambheti  ahamasmi  sīlavā  kalyāṇadhammo
ime  panaññe  bhikkhū  dussīlā  pāpadhammāti  .  sīlasampadāya  ca
ye  aññe  dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca tesaṃ dhammānaṃ
sacchikiriyāya  na  chandaṃ  janeti  na  vāyamati  olīnavuttiko  ca
hoti  sāthiliko  .  seyyathāpi  so  brāhmaṇa puriso sāratthiko
Sāragavesī  sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato
atikkammeva  sāraṃ  atikkamma phegguṃ atikkamma tacaṃ pappaṭikaṃ chetvā
ādāya   pakkanto   sāranti  maññamāno  yañcassa  sārena
sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ  nānubhavissatīti  .  tathūpamāhaṃ  brāhmaṇa
imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [357]  Idha  pana  brāhmaṇa  ekacco  .pe.  antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na  attamano
hoti  na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena
na  attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  .  lābhasakkārasilokena ca
ye  aññe  dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca tesaṃ dhammānaṃ
sacchikiriyāya  chandaṃ  janeti  vāyamati  anolīnavuttiko  ca  hoti
asāthiliko  .  so sīlasampadaṃ ārādheti . so tāya sīlasampadāya
attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
   {357.1} So tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
Sīlasampadāya ca ye aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ
dhammānaṃ  sacchikiriyāya  chandaṃ janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti
asāthiliko . so samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya
attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tāya  samādhisampadāya
attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi samāhito ekaggacitto ime panaññe
Bhikkhū  asamāhitā  vibbhantacittāti  . samādhisampadāya ca ye aññe
dhammā  uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca  tesaṃ  dhammānaṃ sacchikiriyāya
chandaṃ  na  janeti  na vāyamati olīnavuttiko ca hoti sāthiliko .
Seyyathāpi  so brāhmaṇa puriso sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ
caramāno  mahato  rukkhassa  tiṭṭhato  sāravato  atikkammeva  sāraṃ
atikkamma  phegguṃ  tacaṃ  chetvā  ādāya  pakkanto  sāranti
maññamāno   yañcassa   sārena   sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ
nānubhavissatīti. Tathūpamāhaṃ brāhmaṇa imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [358] Idha pana brāhmaṇa ekacco puggalo saddhā agārasmā
anagāriyaṃ pabbajito hoti otiṇṇomhi jātiyā jarāya maraṇena .pe.
Antakiriyā paññāyethāti . so evaṃ pabbajito samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti . so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na
paripuṇṇasaṅkappo  . so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti
na paraṃ vambheti . lābhasakkārasilokena ca ye aññe dhammā uttaritarā
ca  paṇītatarā  ca  tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya chandaṃ janeti vāyamati
anolīnavuttiko  ca hoti asāthiliko . so sīlasampadaṃ ārādheti .
So tāya sīlasampadāya attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
So  tāya  sīlasampadāya  na  attānukkaṃseti  na  paraṃ vambheti .
Sīlasampadāya ca ye aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ
Dhammānaṃ  sacchikiriyāya  chandaṃ janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti
asāthiliko . so samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya
attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo. So tāya samādhisampadāya
na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . samādhisampadāya ca ye aññe
dhammā  uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya chandaṃ
janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti asāthiliko . so ñāṇadassanaṃ
ārādheti . so tena ñāṇadassanena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo.
So  tena  ñāṇadassanena attānukkaṃseti paraṃ vambheti ahamasmi jānaṃ
passaṃ  viharāmi  ime  panaññe  bhikkhū  ajānaṃ apassaṃ viharantīti .
Ñāṇadassanena ca ye aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ
dhammānaṃ sacchikiriyāya na chandaṃ janeti na vāyamati olīnavuttiko ca hoti
sāthiliko  . seyyathāpi so brāhmaṇa puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
sāraṃ  phegguṃ chetvā ādāya pakkanto sāranti maññamāno yañcassa
sārena  sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ  nānubhavissatīti  .  tathūpamāhaṃ
brāhmaṇa imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [359] Idha pana brāhmaṇa ekacco puggalo saddhā agārasmā
anagāriyaṃ   pabbajito   hoti   otiṇṇomhi  jātiyā  jarāya
maraṇena     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi     dukkhotiṇṇo
Dukkhapareto  appevanāma  imassa  kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā
paññāyethāti  .  so  evaṃ  pabbajito  samāno lābhasakkārasilokaṃ
abhinibbatteti  .  so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti
na  paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  lābhasakkārasilokena  na
attānukkaṃseti  na  paraṃ  vambheti  .  lābhasakkārasilokena ca ye
aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  anolīnavuttiko ca hoti asāthiliko . so
sīlasampadaṃ  ārādheti . so tāya sīlasampadāya attamano hoti no
ca kho paripuṇṇasaṅkappo.
   {359.1} So tāya sīlasampadāya na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti.
Sīlasampadāya ca ye aññe dhammā uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ
dhammānaṃ  sacchikiriyāya  chandaṃ janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti
asāthiliko . so samādhisampadaṃ ārādheti . so tāya samādhisampadāya
attamano hoti no ca kho paripuṇṇasaṅkappo. So tāya samādhisampadāya
na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti . samādhisampadāya ca ye aññe
dhammā  uttaritarā ca paṇītatarā ca tesaṃ dhammānaṃ sacchikiriyāya chandaṃ
janeti vāyamati anolīnavuttiko ca hoti asāthiliko . so ñāṇadassanaṃ
ārādheti  . so tena ñāṇadassanena attamano hoti no ca kho
paripuṇṇasaṅkappo  .  so  tena  ñāṇadassanena  na  attānukkaṃseti
na paraṃ vambheti . ñāṇadassanena ca ye aññe dhammā uttaritarā ca
Paṇītatarā  ca  tesaṃ  dhammānaṃ  sacchikiriyāya  chandaṃ  janeti vāyamati
anolīnavuttiko  ca  hoti asāthiliko . katame ca brāhmaṇa dhammā
ñāṇadassanena  uttaritarā  ca  paṇītatarā ca . idha brāhmaṇa bhikkhu
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . ayampi kho brāhmaṇa
dhammo  ñāṇadassanena  uttaritaro  ca  paṇītataro  ca . puna caparaṃ
brāhmaṇa  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ
jhānaṃ .pe. Tatiyaṃ jhānaṃ .pe. Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati.
   {359.2} Ayampi kho brāhmaṇa dhammo ñāṇadassanena uttaritaro
ca  paṇītataro  ca . puna caparaṃ brāhmaṇa bhikkhu sabbaso rūpasaññānaṃ
samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā
ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharati .
Ayampi  kho  brāhmaṇa dhammo ñāṇadassanena uttaritaro ca paṇītataro
ca  .  puna  caparaṃ  brāhmaṇa  bhikkhu  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati   .pe.  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi
kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja
viharati  .  ayampi  kho  brāhmaṇa dhammo ñāṇadassanena uttaritaro
Ca  paṇītataro  ca  .  puna  caparaṃ  brāhmaṇa  bhikkhu  sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     samatikkamma     saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja  viharati  .  paññāyapassa  1- disvā āsavā parikkhīṇā
honti  .  ayampi  kho  brāhmaṇa dhammo ñāṇadassanena uttaritaro
ca  paṇītataro  ca  .  ime  kho  brāhmaṇa dhammā ñāṇadassanena
uttaritarā  ca  paṇītatarā  ca  . seyyathāpi so brāhmaṇa puriso
sāratthiko sāragavesī sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato
sāravato  sāraññeva  chetvā ādāya pakkanto sāranti jānamāno
yañcassa  sārena  sārakaraṇīyaṃ  tañcassa  atthaṃ  anubhavissatīti .
Tathūpamāhaṃ brāhmaṇa imaṃ puggalaṃ vadāmi.
   [360] Iti kho brāhmaṇa nayidaṃ brahmacariyaṃ lābha sakkārasilokānisaṃsaṃ
na  sīlasampadānisaṃsaṃ  na  samādhisampadānisaṃsaṃ  na  ñāṇadassanānisaṃsaṃ
yā ca kho ayaṃ brāhmaṇa akuppā cetovimutti etadatthamidaṃ brāhmaṇa
brahmacariyaṃ etaṃ sāraṃ etaṃ pariyosānanti.
   Evaṃ  vutte  piṅgalakoccho  brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  upāsakaṃ
maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
        Cūḷasāropamasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Opammavaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Ma. paññāya cassa.
            Tassuddānaṃ
     moliyatajjanāriṭṭhamāno    andhavanekaṭipuṇṇanivāpo
     rāsikaṇerumahāgajjamāno   sāravaropunapiṅgalakoccho.
         --------------------
           Mahāyamakavaggo
           cūḷagosiṅgasālasuttaṃ
   [361]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā nādike viharati
giñjakāvasathe  .  tena  kho  pana samayena āyasmā ca anuruddho
āyasmā  ca  nandiyo āyasmā ca kimilo 1- gosiṅgasālavanadāye
viharanti  .  atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yena  gosiṅgasālavanadāyo  tenupasaṅkami  . addasā kho dāyapālo
bhagavantaṃ  dūratova  gacchantaṃ  disvāna  bhagavantaṃ  etadavoca  mā
samaṇa  etaṃ  dāyaṃ  pāvisi  santettha tayo kulaputtā attakāmarūpā
viharanti mā tesaṃ aphāsumakāsīti.
   {361.1} Assosi kho āyasmā anuruddho dāyapālassa bhagavatā
saddhiṃ  mantayamānassa  sutvāna  dāyapālaṃ  etadavoca  mā  āvuso
dāyapāla  bhagavantaṃ  vāresi  satthā  no  bhagavā  anuppattoti .
Atha  kho  āyasmā  anuruddho  yenāyasmā  ca nandiyo āyasmā
ca  kimilo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantañca  nandiyaṃ
āyasmantañca    kimilaṃ    etadavoca    abhikkamathāyasmanto
abhikkamathāyasmanto   satthā   no   bhagavā  anuppattoti  .
@Footnote: 1 Yu. kimbiloti dissati.
Atha  kho āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca
kimilo  bhagavantaṃ  paccuggantvā  eko bhagavato pattacīvaraṃ paṭiggahesi
eko  āsanaṃ  paññāpesi  eko  pādodakaṃ  upaṭṭhapesi . nisīdi
bhagavā  paññatte āsane nisajja [1]- pāde pakkhālesi . tepi
kho āyasmanto bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [362]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ bhagavā
etadavoca  kacci  vo  anuruddhā  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ  kacci
piṇḍakena 2- na kilamitthāti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā na ca
mayaṃ  bhante  piṇḍakena kilamimhāti 3- . kacci pana vo anuruddhā
samaggā   sammodamānā   avivadamānā   khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ
piyacakkhūhi  sampassantā  viharathāti . taggha mayaṃ bhante 4- samaggā
sammodamānā   avivadamānā   khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ  piyacakkhūhi
sampassantā  viharāmāti  .  yathākathaṃ pana tumhe anuruddhā samaggā
sammodamānā   avivadamānā   khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ  piyacakkhūhi
sampassantā viharathāti.
   [363] Idha mayhaṃ bhante evaṃ hoti lābhā vata me suladdhaṃ vata me
yohaṃ  evarūpehi  sabrahmacārīhi  saddhiṃ viharāmīti tassa mayhaṃ bhante
imesu  āyasmantesu  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  āvī  ceva
raho ca mettaṃ vacīkammaṃ ... mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ āvī ceva
raho  ca  tassa  mayhaṃ  bhante  evaṃ  hoti yannūnāhaṃ sakaṃ cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. kho bhagavā. 2 Po. piṇḍapātena. 3 Ma. kilamāmāti. 4 Po. tayo
@mayaṃ bhante bhagavā.
Nikkhipitvā  imesaṃyeva  āyasmantānaṃ  cittassa  vasena  vatteyyanti
so  kho ahaṃ bhante sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā imesaṃyeva āyasmantānaṃ
cittassa  vasena vattāmi nānā hi kho no bhante kāyā ekañca
pana maññe cittanti.
   {363.1} Āyasmāpi kho nandiyo .pe. āyasmāpi kho kimilo
bhagavantaṃ etadavoca idha mayhampi kho bhante evaṃ hoti lābhā vata me
suladdhaṃ vata me yohaṃ evarūpehi sabrahmacārīhi saddhiṃ viharāmīti tassa
mayhaṃ  bhante  imesu  āyasmantesu  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ
āvī ceva raho ca mettaṃ vacīkammaṃ ... mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ
āvī  ceva raho ca tassa mayhaṃ bhante evaṃ hoti yannūnāhaṃ sakaṃ
cittaṃ  nikkhipitvā  imesaṃyeva  āyasmantānaṃ  cittassa  vasena
vatteyyanti  so  kho ahaṃ bhante sakaṃ cittaṃ nikkhipitvā imesaṃyeva
āyasmantānaṃ  cittassa  vasena  vattāmi nānā hi kho no bhante
kāyā  ekañca  pana  maññe  cittanti  . evaṃ kho mayaṃ bhante
samaggā   sammodamānā   avivadamānā   khīrodakībhūtā  aññamaññaṃ
piyacakkhūhi sampassantā viharāmāti.
   [364]  Sādhu  sādhu  anuruddhā  kacci  pana  vo anuruddhā
appamattā  ātāpino  pahitattā  viharathāti  .  taggha mayaṃ bhante
appamattā  ātāpino  pahitattā  viharāmāti  .  yathākathaṃ  pana
tumhe  anuruddhā  appamattā ātāpino pahitattā viharathāti . idha
pana  1- bhante amhākaṃ yo paṭhamaṃ gāmato piṇḍāya paṭikkamati so
@Footnote: 1 Po. Ma. panasaddo na dissati.
Āsanāni  paññāpeti pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhapeti 1- avakkārapātiṃ
upaṭṭhapeti  yo  pacchā  gāmato  piṇḍāya  paṭikkamati  sace
hoti  bhuttāvaseso  sace  ākaṅkhati  bhuñjati  no  ce ākaṅkhati
appaharite  vā  chaḍḍeti  appāṇake  vā udake opilāpeti so
āsanāni  paṭisāmeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  paṭisāmeti  avakkārapātiṃ
paṭisāmeti  bhattaggaṃ  sammajjati  yo  passati  pānīyaghaṭaṃ  vā
paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  vaccaghaṭaṃ  vā  rittaṃ tucchaṃ so upaṭṭhapeti 1-
sacāssa hoti avisayhaṃ hatthavikārena dutiyaṃ āmantetvā hatthavilaṅghikena
upaṭṭhapema  2-  na  tveva  mayaṃ  bhante  tappaccayā  vācaṃ
bhindāma  pañcāhikaṃ  kho  pana  mayaṃ  bhante  sabbarattikaṃ  dhammiyā
kathāya  sannisīdāma  evaṃ  kho  mayaṃ  bhante appamattā ātāpino
pahitattā viharāmāti.
   [365]  Sādhu sādhu anuruddhā atthi pana vo anuruddhā evaṃ
appamattānaṃ  ātāpīnaṃ  pahitattānaṃ  viharataṃ  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti . kiṃ hi no siyā
bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharāma  ayaṃ  kho  no  bhante  amhākaṃ appamattānaṃ
ātāpīnaṃ  pahitattānaṃ  viharataṃ  uttari  manussadhammā  alamariyañāṇa-
dassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti  .  sādhu  sādhu  anuruddhā
@Footnote: 1 Ma. upaṭṭhāpeti. 2 Ma. upaṭṭhāpema.
Etassa  pana vo anuruddhā vihārassa samatikkamāya etassa vihārassa
paṭippassaddhiyā   atthañño   uttari  manussadhammā  alamariyañāṇa-
dassanaviseso adhigato phāsuvihāroti . kiṃ hi no siyā bhante idha
mayaṃ  bhante  yāvadeva  ākaṅkhāma  vitakkavicārānaṃ vūpasamā ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāma  etassa  bhante  vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  ayamañño  uttari
manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti.
   {365.1} Sādhu sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  atthañño  uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma pītiyā ca
virāgā  upekkhakā ca viharāma satā ca sampajānā sukhañca kāyena
paṭisaṃvedema  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako satimā sukhavihārīti
tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharāma etassa bhante vihārassa samatikkamāya
etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  ayamañño  uttari  manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti.
   {365.2} Sādhu sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  atthañño  uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma sukhassa ca
pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja  viharāma  etassa  bhante vihārassa samatikkamāya etassa
vihārassa   paṭippassaddhiyā   ayamañño   uttari   manussadhammā
alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti.
   {365.3} Sādhu sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  atthañño  uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma sabbaso
rūpasaññānaṃ   samatikkamā   paṭighasaññānaṃ   amanasikārā   ananto
ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja  viharāma  etassa bhante
vihārassa  samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā ayamañño
uttari manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti.
   {365.4} Sādhu sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā vihārassa
samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā  atthañño  uttari
manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ    samatikkamma    anantaṃ    viññāṇanti
viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   viharāma   .pe.   sabbaso
Viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja  viharāma  .pe.  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ  samatikkamma
nevasaññānāsaññāyatanaṃ   upasampajja   viharāma  etassa  bhante
vihārassa   samatikkamāya   etassa   vihārassa   paṭippassaddhiyā
ayamañño  uttari  manussadhammā  alamariyañāṇadassanaviseso  adhigato
phāsuvihāroti.
   {365.5}  Sādhu  sādhu anuruddhā etassa pana vo anuruddhā
vihārassa  samatikkamāya  etassa  vihārassa  paṭippassaddhiyā atthañño
uttari  manussadhammā alamariyañāṇadassanaviseso adhigato phāsuvihāroti .
Kiṃ hi no siyā bhante idha mayaṃ bhante yāvadeva ākaṅkhāma sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     samatikkamma     saññāvedayitanirodhaṃ
upasampajja  viharāma  paññāyapassa  1-  disvā  āsavā  parikkhīṇā
honti  etassa  bhante  vihārassa  samatikkamāya  etassa vihārassa
paṭippassaddhiyā   ayamañño   uttari  manussadhammā  alamariyañāṇa-
dassanaviseso  adhigato  phāsuvihāroti  .  imasmā ca mayaṃ bhante
phāsuvihārā  aññaṃ  phāsuvihāraṃ  uttaritaraṃ  vā  paṇītataraṃ  vā  na
samanupassāmāti  .  sādhu  sādhu  anuruddhā  etasmā  anuruddhā
phāsuvihārā  añño  phāsuvihāro  uttaritaro  vā  paṇītataro  vā
natthīti.
   [366]  Atha  kho bhagavā āyasmantañca anuruddhaṃ āyasmantañca
nandiyaṃ   āyasmantañca  kimilaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā
@Footnote: 1 Ma. paññāya ca no.
Samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi .
Atha  kho āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca
kimilo  bhagavantaṃ  anusaṃyāyitvā 1- tato paṭinivattitvā āyasmā ca
nandiyo  āyasmā  ca  kimilo  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ  etadavocuṃ
kinnu  kho  mayaṃ  āyasmato  anuruddhassa  evamārocimhā imāsañca
imāsañca  vihārasamāpattīnaṃ  mayaṃ  lābhinoti  yaṃ  no  āyasmā
anuruddho  bhagavato  sammukhā  yāva  āsavānaṃ  khayā pakāsetīti .
Na  kho  me  āyasmanto  evamārocesuṃ  imāsañca  imāsañca
vihārasamāpattīnaṃ  mayaṃ lābhinoti apica kho 2- āyasmantānaṃ cetasā
ceto  paricca  vidito  imāsañca  imāsañca  vihārasamāpattīnaṃ
ime  āyasmanto  lābhinoti  devatāpi  me  etamatthaṃ ārocesuṃ
imāsañca  imāsañca  vihārasamāpattīnaṃ  ime  āyasmanto  lābhinoti
taṃ me 3- bhagavatā pañhābhipuṭṭhena byākatanti.
   [367] Atha kho dīgho parajano yakkho yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ
ṭhito kho dīgho parajano yakkho bhagavantaṃ etadavoca lābhā [4]- bhante
vajjīnaṃ  suladdhalābhā  bhante  vajjīnaṃ  pajāya yattha tathāgato viharati
arahaṃ  sammāsambuddho  ime  ca  tayo  kulaputtā  āyasmā  ca
anuruddho  āyasmā  ca  nandiyo  āyasmā ca kimiloti . dīghassa
parajanassa  yakkhassa  saddaṃ  sutvā  bhummā  devā  saddamanussāvesuṃ
@Footnote: 1 Po. anusāvetvā. 2 Ma. api ca me. 3 Ma. tamenaṃ. 4 Ma. vata.
Lābhā  vata  bho  vajjīnaṃ  suladdhalābhā  vata  bho  vajjīnaṃ pajāya
yattha  tathāgato  viharati  arahaṃ  sammāsambuddho  ime  ca  tayo
kulaputtā  āyasmā ca anuruddho āyasmā ca nandiyo āyasmā ca
kimiloti  .  bhummānaṃ  devānaṃ  saddaṃ  sutvā  cātummahārājikā
devā ... tāvatiṃsā devā ... Yāmā devā ... Tusitā devā ...
Nimmānaratī devā ... Paranimmitavasavattī devā ... Brahmakāyikā devā
saddamanussāvesuṃ  lābhā  vata  bho  vajjīnaṃ  suladdhalābhā  vata bho
vajjīnaṃ  pajāya  yattha  tathāgato  viharati  arahaṃ  sammāsambuddho
ime  ca  tayo  kulaputtā  āyasmā  ca  anuruddho āyasmā ca
nandiyo āyasmā ca kimiloti.
   [368]  Itiha tena khaṇena tena muhuttena yāva brahmalokā
saddā viditā ahesuṃ evametaṃ dīgha evametaṃ dīgha yasmāpi dīgha kulā
ete  tayo  kulaputtā agārasmā anagāriyaṃ pabbajitā tañcepi kulaṃ
ete  tayo kulaputte pasannacittaṃ anussareyya tassapassa 1- kulassa
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  yasmāpi  dīgha  kulaparivaṭṭā  ete tayo
kulaputtā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  so  cepi kulaparivaṭṭo
ete  tayo  kulaputte  pasannacitto  anussareyya  tassapassa
kulaparivaṭṭassa  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  yasmāpi  dīgha  gāmā
ete  tayo  kulaputtā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajitā so cepi
gāmo  ete  tayo  kulaputte  pasannacitto anussareyya tassapassa
@Footnote: 1 Ma. tassapāssa. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Gāmassa  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya yasmāpi dīgha nigamā ete tayo
kulaputtā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā so cepi nigamo ete
tayo  kulaputte  pasannacitto  anussareyya  tassapassa  nigamassa
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya yasmāpi dīgha nagarā ete tayo kulaputtā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  tañcepi  nagaraṃ  ete  tayo
kulaputte  pasannacittaṃ  anussareyya  tassapassa  nagarassa  dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  yasmāpi  dīgha  janapadā  ete  tayo  kulaputtā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  so  cepi  janapado ete tayo
kulaputte  pasannacitto  anussareyya  tassapassa  janapadassa  dīgharattaṃ
hitāya  sukhāya  sabbe  cepi  dīgha khattiyā ete tayo kulaputte
pasannacittā  anussareyyuṃ  sabbesaṃpassa  khattiyānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya
sukhāya sabbe cepi dīgha brāhmaṇā .pe. Sabbe cepi dīgha vessā ...
Sabbe cepi dīgha suddā ete tayo kulaputte pasannacittā anussareyyuṃ
sabbesaṃpassa  suddānaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya sadevako cepi dīgha
loko  samārako  sabrahmako  sassamaṇabrāhmaṇī  pajā  sadevamanussā
ete  tayo  kulaputte  pasannacittā  anussareyya  sadevakassapassa
lokassa   samārakassa   sabrahmakassa  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya
sadevamanussāya  dīgharattaṃ  hitāya sukhāya passa dīgha yāvañcete tayo
kulaputtā   bahujanahitāya  paṭipannā  bahujanasukhāya  lokānukampāya
atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  dīgho  parajano  yakkho bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Cūḷagosiṅgasālasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
           ------------
          Mahāgosiṅgasālasuttaṃ
   [369]  Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā gosiṅgasālavanadāye
viharati  sambahulehi  abhiññātehi  abhiññātehi  therehi  sāvakehi
saddhiṃ  āyasmatā  ca  sārīputtena āyasmatā ca mahāmoggallānena
āyasmatā  ca  mahākassapena  āyasmatā  ca anuruddhena āyasmatā
ca  revatena  āyasmatā  ca  ānandena  aññehi ca abhiññātehi
abhiññātehi  therehi  sāvakehi  saddhiṃ  .  atha  kho  āyasmā
mahāmoggallāno    sāyaṇhasamayaṃ    paṭisallānā    vuṭṭhito
yenāyasmā  mahākassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
mahākassapaṃ   etadavoca   āyāmāvuso   kassapa   yenāyasmā
sārīputto  tenupasaṅkamissāma  dhammassavanāyāti  .  evamāvusoti
kho   āyasmā   mahākassapo   āyasmato  mahāmoggallānassa
paccassosi.
   {369.1} Atha kho āyasmā ca mahāmoggallāno āyasmā ca
mahākassapo āyasmā ca anuruddho yenāyasmā sārīputto tenupasaṅkamiṃsu
dhammassavanāya  .  addasā  kho  āyasmā  ānando āyasmantañca
mahāmoggallānaṃ  āyasmantañca  mahākassapaṃ  āyasmantañca  anuruddhaṃ
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkamante  dhammassavanāya  disvāna
yenāyasmā  revato  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ revataṃ
etadavoca upasaṅkamantā kho amū āvuso revata sappurisā yenāyasmā
Sārīputto  tena  dhammassavanāya  āyāmāvuso  revata  yenāyasmā
sārīputto  tenupasaṅkamissāma  dhammassavanāyāti  . evamāvusoti kho
āyasmā  revato  āyasmato  ānandassa  paccassosi . atha kho
āyasmā  ca revato āyasmā ca ānando yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkamiṃsu dhammassavanāya.
   [370]  Addasā  kho  āyasmā  sārīputto  āyasmantañca
revataṃ  āyasmantañca  ānandaṃ  dūratova  āgacchante  disvāna
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  etu  kho  āyasmā  ānando
svāgataṃ  āyasmato  ānandassa  bhagavato  upaṭṭhākassa  bhagavato
santikāvacarassa  ramaṇīyaṃ  āvuso  ānanda  gosiṅgasālavanaṃ  dosinā
ratti  sabbaphāliphullā  sālā  dibbā  maññe  gandhā  sampavanti
kathaṃrūpena āvuso ānanda bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   {370.1}  Idhāvuso  sārīputta bhikkhu bahussuto hoti sutadharo
sutasanniccayo  ye  te  dhammā  ādikalyāṇā  majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā  sātthā  sabyañjanā  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  abhivadanti tathārūpāssa dhammā bahussutā honti dhatā 1-
vacasā  paricitā  manasānupekkhitā  diṭṭhiyā supaṭividdhā so catassannaṃ
parisānaṃ  dhammaṃ  deseti  parimaṇḍalehi  padabyañjanehi  anuppabandhehi
anusayasamugghātāya  evarūpena  kho  āvuso  sārīputta  bhikkhunā
gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [371]  Evaṃ  vutte āyasmā sārīputto āyasmantaṃ revataṃ
@Footnote: 1 Ma. dhātā.
Etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  revata  āyasmatā  ānandena
yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ āyasmantaṃ revataṃ pucchāma ramaṇīyaṃ
āvuso  revata  gosiṅgasālavanaṃ dosinā ratti sabbaphāliphullā sālā
dibbā  maññe  gandhā  sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso  revata
bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  .  idhāvuso sārīputta bhikkhu
paṭisallānārāmo  hoti  paṭisallānarato  ajjhattaṃ  cetosamathamanuyutto
anirākatajjhāno  vipassanāya  samannāgato  brūhetā  suññāgārānaṃ
evarūpena kho āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [372]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto āyasmantaṃ anuruddhaṃ
etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  anuruddha  āyasmatā  revatena
yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  anuruddhaṃ  pucchāma
ramaṇīyaṃ  āvuso anuruddha gosiṅgasālavanaṃ dosinā ratti sabbaphāliphullā
sālā  dibbā  maññe  gandhā sampavanti kathaṃrūpena āvuso anuruddha
bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  .  idhāvuso sārīputta bhikkhu
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  sahassaṃ  lokānaṃ
voloketi   seyyathāpi  āvuso  sārīputta  cakkhumā  puriso
uparipāsādavaragato    sahassaṃ    nemimaṇḍalānaṃ    volokeyya
evameva  kho  āvuso  sārīputta bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  sahassaṃ  lokānaṃ  voloketi  evarūpena  kho
āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [373] Evaṃ vutte āyasmā sārīputto āyasmantaṃ mahākassapaṃ
etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  kassapa  āyasmatā  anuruddhena
yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ  pucchāma
ramaṇīyaṃ  āvuso  kassapa gosiṅgasālavanaṃ dosinā ratti sabbaphāliphullā
sālā  dibbā  maññe  gandhā  sampavanti kathaṃrūpena āvuso kassapa
bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  .  idhāvuso sārīputta bhikkhu
attanā  ca  āraññako  1-  hoti  āraññakattassa  2-  ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  piṇḍapātiko  hoti  piṇḍapātikattassa  ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  paṃsukūliko  hoti paṃsukūlikattassa ca vaṇṇavādī
attanā  ca  tecīvariko  hoti tecīvarikattassa ca vaṇṇavādī attanā
ca  appiccho  hoti appicchatāya ca vaṇṇavādī attanā ca santuṭṭho
hoti  santuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  pavivitto  hoti
pavivekassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  asaṃsaṭṭho hoti asaṃsaggassa
ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  āraddhaviriyo  hoti  viriyārambhassa ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  sīlasampanno  hoti  sīlasampadāya  ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  samādhisampanno  hoti  samādhisampadāya  ca
vaṇṇavādī  attanā  ca  paññāsampanno  hoti  paññāsampadāya
ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  vimuttisampanno  hoti  vimuttisampadāya
ca   vaṇṇavādī   attanā  ca  vimuttiñāṇadassanasampanno  hoti
vimuttiñāṇadassanasampadāya  ca  vaṇṇavādī  evarūpena  kho  āvuso
@Footnote: 1 Po. Ma. āraññiko. 2 Ma. āraññikattassa.
Sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [374]  Evaṃ  vutte  āyasmā  sārīputto  āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  moggallāna
āyasmatā  mahākassapena  yathāsakaṃ paṭibhānaṃ tatthadāni mayaṃ āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  pucchāma  ramaṇīyaṃ āvuso moggallāna gosiṅgasālavanaṃ
dosinā  ratti  sabbaphāliphullā  sālā  dibbā  maññe  gandhā
sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso  moggallāna  bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  .  idhāvuso sārīputta dve bhikkhū abhidhammakathaṃ kathenti
te  aññamaññaṃ  pucchanti  aññamaññassa  pañhaṃ  puṭṭhā  visajjenti
no ca saṃsādenti 1- dhammī 2- ca nesaṃ kathā pavattanī 3- hoti evarūpena
kho āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   [375]  Atha  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  etadavoca  byākataṃ  kho  āvuso  sārīputta  amhehi
sabbeheva  yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ sārīputtaṃ
pucchāma  ramaṇīyaṃ  āvuso  sārīputta  gosiṅgasālavanaṃ  dosinā ratti
sabbaphāliphullā  sālā  dibbā  maññe  gandhā  sampavanti kathaṃrūpena
āvuso  sārīputta  bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti . idhāvuso
moggallāna  bhikkhu cittaṃ vasaṃ vatteti no ca bhikkhu cittassa vasena
vattati  so  yāya  vihārasamāpattiyā  ākaṅkhati  pubbaṇhasamayaṃ
viharituṃ   tāya  vihārasamāpattiyā  pubbaṇhasamayaṃ  viharati  yāya
@Footnote: 1 Ma. saṃsārenti. 2 Po. pasārenti dhammiyā. 3 Ma. pavattīnī.
Vihārasamāpattiyā   ākaṅkhati   majjhantikasamayaṃ   viharituṃ   tāya
vihārasamāpattiyā  majjhantikasamayaṃ  viharati  yāya  vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā sāyaṇhasamayaṃ
viharati  seyyathāpi  āvuso moggallāna rañño vā rājamahāmattassa
vā  nānārattānaṃ  dussānaṃ dussakaraṇḍako pūro assa so yaññadeva
dussayugaṃ  ākaṅkheyya  pubbaṇhasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva  1- dussayugaṃ
pubbaṇhasamayaṃpārupeyya yaññadevadussayugaṃākaṅkheyyamajjhantikasamayaṃ
pārupituṃ  taṃtadeva  1-  dussayugaṃ  majjhantikasamayaṃ pārupeyya yaññadeva
dussayugaṃ  ākaṅkheyya  sāyaṇhasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva  1- dussayugaṃ
sāyaṇhasamayaṃ pārupeyya evameva kho āvuso moggallāna bhikkhu cittaṃ
vasaṃ vatteti no ca bhikkhu cittassa vasena vattati so yāya vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  pubbaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā pubbaṇhasamayaṃ
viharati  yāya  vihārasamāpattiyā ākaṅkhati majjhantikasamayaṃ viharituṃ tāya
vihārasamāpattiyā  majjhantikasamayaṃ  viharati  yāya  vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā sāyaṇhasamayaṃ
viharati  evarūpena  kho āvuso moggallāna bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti.
   [376] Atha kho āyasmā sārīputto te āyasmante etadavoca
byākataṃ kho āvuso amhehi sabbeheva yathāsakaṃ paṭibhānaṃ āyāmāvuso
yena   bhagavā   tenupasaṅkamissāma   upasaṅkamitvā   etamatthaṃ
@Footnote: 1 Po. tadeva.
Bhagavato  ārocessāma  yathā  no  bhagavā  byākarissati tathā naṃ
dhāressāmāti  .  evaṃ āvusoti kho te āyasmanto āyasmato
sārīputtassa  paccassosuṃ  . atha kho te āyasmanto yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā sārīputto bhagavantaṃ
etadavoca  idha bhante āyasmā ca revato āyasmā ca ānando
yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  dhammassavanāya  addasaṃ  kho  ahaṃ  bhante
āyasmantañca  revataṃ  āyasmantañca  ānandaṃ  dūratova  āgacchante
disvāna  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavocaṃ  etu  kho  āyasmā
ānando  svāgataṃ  āyasmato  ānandassa  bhagavato  upaṭṭhākassa
bhagavato  santikāvacarassa  ramaṇīyaṃ  āvuso  ānanda  gosiṅgasālavanaṃ
dosinā  ratti  sabbaphāliphullā  sālā  dibbā  maññe  gandhā
sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso  ānanda  bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti
   {376.1} evaṃ vutte bhante āyasmā ānando maṃ etadavoca
idhāvuso  sārīputta  bhikkhu  bahussuto  hoti  sutadharo  .pe.
Anusayasamugghātāya  evarūpena  kho  āvuso  sārīputta  bhikkhunā
gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti . sādhu sādhu sārīputta yathātaṃ ānandova
sammā  byākaramāno  byākareyya  ānando hi sārīputta bahussuto
hoti sutadharo sutasanniccayo ye te dhammā ādikalyāṇā majjhekalyāṇā
pariyosānakalyāṇā    sātthā    sabyañjanā    kevalaparipuṇṇaṃ
Parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa  dhammā  bahussutā
honti  dhatā  vacasā  paricitā  manasānupekkhitā diṭṭhiyā supaṭividdhā
so  catassannaṃ  parisānaṃ  dhammaṃ  deseti  parimaṇḍalehi padabyañjanehi
anuppabandhehi anusayasamugghātāyāti.
   [377] Evaṃ vutte ahaṃ bhante āyasmantaṃ revataṃ etadavocaṃ
byākataṃ  kho āvuso revata āyasmatā ānandena yathāsakaṃ paṭibhānaṃ
tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  revataṃ  pucchāma ramaṇīyaṃ āvuso revata
gosiṅgasālavanaṃ  dosinā  ratti  sabbaphāliphullā sālā dibbā maññe
gandhā  sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso revata bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  evaṃ  vutte  bhante āyasmā revato maṃ etadavoca
idhāvuso  sārīputta  bhikkhu  paṭisallānārāmo  hoti  paṭisallānarato
ajjhattaṃ    cetosamathamanuyutto   anirākatajjhāno   vipassanāya
samannāgato  brūhetā  suññāgārānaṃ  evarūpena  kho  āvuso
sārīputta  bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  .  sādhu  sādhu
sārīputta  yathātaṃ revatova sammā byākaramāno byākareyya revato
hi  sārīputta  paṭisallānārāmo  hoti  1- paṭisallānarato ajjhattaṃ
cetosamathamanuyutto   anirākatajjhāno   vipassanāya   samannāgato
brūhetā suññāgārānanti.
   [378] Evaṃ vutte ahaṃ bhante āyasmantaṃ anuruddhaṃ etadavocaṃ
byākataṃ  kho āvuso anuruddha āyasmatā revatena .pe. kathaṃrūpena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho sabbattha natthi.
Āvuso  anuruddha  bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti evaṃ vutte
bhante  āyasmā  anuruddho  maṃ  etadavoca  idhāvuso  sārīputta
bhikkhu  dibbena  cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena sahassaṃ lokānaṃ
voloketi  seyyathāpi  āvuso  cakkhumā  puriso uparipāsādavaragato
sahassaṃ  nemimaṇḍalānaṃ  volokeyya  evameva kho āvuso sārīputta
bhikkhu  dibbena  cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena sahassaṃ lokānaṃ
voloketi  evarūpena kho āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  .  sādhu  sādhu  sārīputta  yathātaṃ anuruddhova sammā
byākaramāno  byākareyya  anuruddho  hi sārīputta dibbena cakkhunā
visuddhena atikkantamānusakena sahassaṃ lokānaṃ voloketīti.
   [379]  Evaṃ  vutte  ahaṃ  bhante  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ
etadavocaṃ byākataṃ kho āvuso kassapa āyasmatā anuruddhena yathāsakaṃ
paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ  pucchāma  .pe.
Kathaṃrūpena  [1]- āvuso kassapa bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti
evaṃ  vutte  bhante āyasmā mahākassapo maṃ etadavoca idhāvuso
sārīputta  bhikkhu  attanā  ca  āraññako  hoti  āraññakattassa
ca vaṇṇavādī attanā ca piṇḍapātiko hoti .pe. Paṃsukūliko hoti ...
Tecīvariko hoti ... appiccho hoti ... Santuṭṭho hoti ... Pavivitto
hoti ... asaṃsaṭṭho  hoti ... āraddhaviriyo hoti ... Sīlasampanno
hoti  ...  samādhisampanno hoti ... paññāsampanno hoti  ...
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kho.
Vimuttisampanno  hoti  ...  attanā  ca  vimuttiñāṇadassanasampanno
hoti  vimuttiñāṇadassanasampadāya  ca  vaṇṇavādī  evarūpena  kho
āvuso sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   {379.1}  Sādhu  sādhu  sārīputta  yathātaṃ  kassapova sammā
byākaramāno  byākareyya  kassapo  hi  sārīputta  attanā  ca
āraññako  hoti  āraññakattassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
piṇḍapātiko  hoti  piṇḍapātikattassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
paṃsukūliko  hoti  paṃsukūlikattassa  ca vaṇṇavādī attanā ca tecīvariko
hoti  tecīvarikattassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca  appiccho hoti
appicchatāya  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca santuṭṭho hoti santuṭṭhiyā
ca  vaṇṇavādī  attanā  ca pavivitto hoti pavivekassa ca vaṇṇavādī
attanā  ca  asaṃsaṭṭho  hoti  asaṃsaggassa ca vaṇṇavādī attanā ca
āraddhaviriyo  hoti  viriyārambhassa  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
sīlasampanno  hoti  sīlasampadāya  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
samādhisampanno  hoti  samādhisampadāya  ca  vaṇṇavādī  attanā  ca
paññāsampanno  hoti  paññāsampadāya  ca  vaṇṇavādī  attanā
ca  vimuttisampanno  hoti  vimuttisampadāya  ca  vaṇṇavādī  attanā
ca   vimuttiñāṇadassanasampanno   hoti   vimuttiñāṇadassanasampadāya
ca vaṇṇavādīti.
   [380]  Evaṃ  vutte ahaṃ bhante āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ
etadavocaṃ  byākataṃ  kho  āvuso  moggallāna  āyasmatā  ca
Mahākassapena   yathāsakaṃ  paṭibhānaṃ  tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  pucchāma  .pe.  kathaṃrūpena  āvuso  moggallāna
bhikkhunā  gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti  evaṃ vutte bhante āyasmā
mahāmoggallāno  maṃ  etadavoca  idhāvuso  sārīputta  dve bhikkhū
abhidhammakathaṃ  kathenti  te  aññamaññaṃ  pañhaṃ  pucchanti  aññamaññassa
pañhaṃ puṭṭhā visajjenti no ca saṃsādenti dhammī ca nesaṃ kathā pavattanī
hoti  evarūpena  kho  āvuso  sārīputta  bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  .  sādhu sādhu sārīputta yathātaṃ moggallānova sammā
byākaramāno byākareyya moggallāno hi sārīputta dhammakathikoti.
   [381]  Evaṃ  vutte  āyasmā  mahāmoggallāno  bhagavantaṃ
etadavoca  atha  khvāhaṃ  bhante  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavocaṃ
byākataṃ  kho āvuso sārīputta amhehi sabbeheva yathāsakaṃ paṭibhānaṃ
tatthadāni  mayaṃ  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  pucchāma  ramaṇīyaṃ  āvuso
sārīputta  gosiṅgasālavanaṃ dosinā ratti sabbaphāliphullā sālā dibbā
maññe  gandhā  sampavanti  kathaṃrūpena  āvuso  sārīputta  bhikkhunā
gosiṅgasālavanaṃ  sobheyyāti evaṃ vutte bhante āyasmā sārīputto
maṃ etadavoca idhāvuso moggallāna bhikkhu cittaṃ vasaṃ vatteti no ca
bhikkhu  cittassa  vasena vattati so yāya vihārasamāpattiyā ākaṅkhati
pubbaṇhasamayaṃ   viharituṃ   tāya   vihārasamāpattiyā   pubbaṇhasamayaṃ
Viharati  yāya  vihārasamāpattiyā  ākaṅkhati  majjhantikasamayaṃ  viharituṃ
tāya  vihārasamāpattiyā  majjhantikasamayaṃ viharati yāya vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā sāyaṇhasamayaṃ
viharati  seyyathāpi  āvuso moggallāna rañño vā rājamahāmattassa
vā  nānārattānaṃ  dussānaṃ dussakaraṇḍako pūro assa so yaññadeva
dussayugaṃ  ākaṅkheyya  pubbaṇhasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva  dussayugaṃ
pubbaṇhasamayaṃ   pārupeyya   yaññadeva   dussayugaṃ   ākaṅkheyya
majjhantikasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva  dussayugaṃ  majjhantikasamayaṃ  pārupeyya
yaññadeva  dussayugaṃ  ākaṅkheyya  sāyaṇhasamayaṃ  pārupituṃ  taṃtadeva
dussayugaṃ sāyaṇhasamayaṃ pārupeyya
   {381.1} evameva kho āvuso moggallāna bhikkhu cittaṃ vasaṃ vatteti
no ca bhikkhu cittassa vasena vattati so yāya vihārasamāpattiyā ākaṅkhati
pubbaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā  pubbaṇhasamayaṃ  viharati
yāya  vihārasamāpattiyā  ākaṅkhati  majjhantikasamayaṃ  viharituṃ  tāya
vihārasamāpattiyā  majjhantikasamayaṃ  viharati  yāya  vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati  sāyaṇhasamayaṃ  viharituṃ  tāya  vihārasamāpattiyā sāyaṇhasamayaṃ
viharati  evarūpena  kho āvuso moggallāna bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  .  sādhu sādhu moggallāna yathātaṃ sārīputtova sammā
byākaramāno  byākareyya  sārīputto  hi  moggallāna  cittaṃ vasaṃ
vatteti  no  ca  sārīputto  cittassa  vasena  vattati so yāya
Vihārasamāpattiyā   ākaṅkhati   pubbaṇhasamayaṃ   viharituṃ   tāya
vihārasamāpattiyā  pubbaṇhasamayaṃ  viharati  yāya  vihārasamāpattiyā
ākaṅkhati   majjhantikasamayaṃ   viharituṃ   tāya   vihārasamāpattiyā
majjhantikasamayaṃ   viharati   yāya   vihārasamāpattiyā   ākaṅkhati
sāyaṇhasamayaṃ   viharituṃ   tāya   vihārasamāpattiyā   sāyaṇhasamayaṃ
viharatīti.
   [382]  Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
kassa  nu kho bhante subhāsitanti . sabbesaṃ vo sārīputta subhāsitaṃ
pariyāyena apica mama vacanaṃ 1- suṇātha yathārūpena bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ
sobheyyāti  idha  sārīputta  bhikkhu  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
nisīdati   pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ
satiṃ  upaṭṭhapetvā  na  tāvāhaṃ  imaṃ  pallaṅkaṃ  bhindissāmi  yāva
me  na  anupādāya  āsavehi cittaṃ vimuccatīti 2- evarūpena kho
sārīputta bhikkhunā gosiṅgasālavanaṃ sobheyyāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te āyasmanto bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāgosiṅgasālasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. vimuccissatīti.
           Mahāgopālasuttaṃ
   [383]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [384]  Bhagavā  etadavoca  ekādasahi  bhikkhave  aṅgehi
samannāgato  gopālako  abhabbo  gogaṇaṃ  pariharituṃ  phātikātuṃ
katamehi  ekādasahi  idha  bhikkhave  gopālako  na  rūpaññū  hoti
na  lakkhaṇakusalo  hoti  na  āsāṭikaṃ  sāṭetā  hoti  na  vaṇaṃ
paṭicchādetā  hoti  na  dhūmaṃ  kattā  hoti  na  titthaṃ  jānāti
na  pītaṃ  jānāti  na  vīthiṃ  jānāti  na  gocarakusalo  hoti
anavasesadohī  ca hoti ye te usabhā gopitaro goparināyakā te
na  atirekapūjāya  pūjetā  hoti  imehi  kho bhikkhave ekādasahi
aṅgehi  samannāgato  gopālako  abhabbo gogaṇaṃ pariharituṃ phātikātuṃ
evameva kho bhikkhave ekādasahi dhammehi samannāgato bhikkhu abhabbo
imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjituṃ  katamehi
ekādasahi  idha  bhikkhave  bhikkhu  na  rūpaññū hoti na lakkhaṇakusalo
hoti  na  āsāṭikaṃ  sāṭetā  hoti  na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti
na  dhūmaṃ  kattā hoti na titthaṃ jānāti  na pītaṃ jānāti na vīthiṃ
jānāti  na  gocarakusalo  hoti  anavasesadohī  ca  hoti  ye
Te  bhikkhū  therā  rattaññū  cirapabbajitā saṅghapitaro saṅghaparināyakā
te na atirekapūjāya pūjetā hoti.
   [385] Kathañca bhikkhave bhikkhu na rūpaññū hoti . idha bhikkhave
bhikkhu  yaṅkiñci  rūpaṃ  sabbaṃ  rūpaṃ  cattāri  mahābhūtāni  catunnañca
mahābhūtānaṃ  upādāyarūpanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na rūpaññū hoti.
   {385.1} Kathañca bhikkhave bhikkhu na lakkhaṇakusalo hoti . idha
bhikkhave  bhikkhu  kammalakkhaṇo  bālo  kammalakkhaṇo paṇḍitoti yathābhūtaṃ
nappajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na lakkhaṇakusalo hoti.
   {385.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu na āsāṭikaṃ sāṭetā hoti.
Idha bhikkhave bhikkhu uppannaṃ kāmavitakkaṃ adhivāseti na pajahati na vinodeti
na  byantīkaroti  na  anabhāvaṅgameti  uppannaṃ byāpādavitakkaṃ .pe.
Uppannaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ  .pe. uppannuppanne pāpake akusale dhamme
adhivāseti na pajahati na vinodeti na byantīkaroti na anabhāvaṅgameti
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na āsāṭikaṃ sāṭetā hoti.
   {385.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti. Idha
bhikkhave bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā nimittaggāhī hoti anubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ asaṃvutaṃ viharantaṃ abhijjhādomanassā pāpakā
akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  na  paṭipajjati na
Rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  na  saṃvaraṃ āpajjati sotena saddaṃ
sutvā ... ghānena gandhaṃ  ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ sāyitvā ...
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya nimittaggāhī
hoti  anubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  na  paṭipajjati  na  rakkhati  manindriyaṃ manindriye na saṃvaraṃ
āpajjati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na vaṇaṃ paṭicchādetā hoti.
   {385.4} Kathañca bhikkhave bhikkhu na dhūmaṃ kattā hoti. Idha bhikkhave bhikkhu
yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  na  vitthārena paresaṃ desetā hoti
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu na dhūmaṃ kattā hoti.
   {385.5} Kathañca bhikkhave bhikkhu na titthaṃ jānāti. Idha bhikkhave bhikkhu
ye te bhikkhū bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikādharā
te kālena kālaṃ upasaṅkamitvā na paripucchati na paripañhati idaṃ bhante
kathaṃ  imassa  ko  atthoti  tassa  te  āyasmanto  avivaṭañceva
na  vivaranti  anuttānīkatañca  na  uttānīkaronti  anekavihitesu  ca
kaṅkhaṭṭhāniyesu  dhammesu  kaṅkhaṃ  na paṭivinodenti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na titthaṃ jānāti.
   {385.6} Kathañca bhikkhave bhikkhu na pītaṃ jānāti. Idha bhikkhave
bhikkhu  tathāgatappavedite  dhammavinaye  desiyamāne na labhati dhammavedaṃ
na labhati atthavedaṃ na labhati dhammūpasañhitaṃ pāmujjaṃ evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na pītaṃ jānāti.
   {385.7} Kathañca bhikkhave bhikkhu na vīthiṃ jānāti. Idha bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
na vīthiṃ jānāti.
   {385.8} Kathañca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave
bhikkhu  cattāro satipaṭṭhāne yathābhūtaṃ nappajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu na gocarakusalo hoti.
   {385.9}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu anavasesadohī ca hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  saddhā  gahapatikā  abhihaṭṭhuṃ  pavārenti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi    tattha   bhikkhu
mattaṃ na jānāti paṭiggahaṇāya evaṃ kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohī
hoti.
   {385.10} Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū
cirapabbajitā  saṅghapitaro saṅghaparināyakā te na atirekapūjāya pūjetā
hoti . idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro saṅghaparināyakā tesu na mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhapeti 1-
āvī  ceva raho ca na mettaṃ vacīkammaṃ ... na mettaṃ manokammaṃ
paccupaṭṭhapeti  āvī  ceva  raho ca evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ye
te  bhikkhū  therā  rattaññū  cirapabbajitā saṅghapitaro saṅghaparināyakā
te  na atirekapūjāya pūjetā hoti imehi kho bhikkhave ekādasahi
dhammehi  samannāgato  bhikkhu  abhabbo  imasmiṃ  dhammavinaye  vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjituṃ.
   [386]  Ekādasahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgato gopālako
bhabbo  gogaṇaṃ  pariharituṃ  phātikātuṃ  katamehi  ekādasahi  idha
@Footnote: 1 Ma. paccupaṭṭhāpeti. evaṃ sabbattha īdisameva.
Bhikkhave  gopālako  rūpaññū  hoti  lakkhaṇakusalo  hoti  āsāṭikaṃ
sāṭetā  hoti  vaṇaṃ  paṭicchādetā  hoti dhūmaṃ kattā hoti titthaṃ
jānāti  pītaṃ  jānāti vīthiṃ jānāti gocarakusalo hoti sāvasesadohī
ca  hoti ye te usabhā gopitaro goparināyakā te atirekapūjāya
pūjetā  hoti  imehi kho bhikkhave ekādasahi aṅgehi samannāgato
gopālako  bhabbo  gogaṇaṃ  pariharituṃ  phātikātuṃ  evameva  kho
bhikkhave  ekādasahi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  bhabbo  imasmiṃ
dhammavinaye  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjituṃ  katamehi  ekādasahi
idha  bhikkhave  bhikkhu  rūpaññū  hoti  lakkhaṇakusalo  hoti  āsāṭikaṃ
sāṭetā  hoti  vaṇaṃ  paṭicchādetā  hoti  dhūmaṃ  kattā  hoti
titthaṃ  jānāti  pītaṃ  jānāti  vīthiṃ  jānāti  gocarakusalo  hoti
sāvasesadohī  ca  hoti ye te bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro saṅghaparināyakā te atirekapūjāya pūjetā hoti.
   [387]  Kathañca  bhikkhave bhikkhu rūpaññū hoti . idha bhikkhave
bhikkhu  yaṅkiñci  rūpaṃ  sabbaṃ  rūpaṃ  cattāri  mahābhūtāni  catunnañca
mahābhūtānaṃ  upādāyarūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu rūpaññū hoti.
   {387.1}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu lakkhaṇakusalo hoti . idha
bhikkhave   bhikkhu  kammalakkhaṇo  bālo  kammalakkhaṇo  paṇḍitoti
yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu lakkhaṇakusalo hoti.
   {387.2}  Kathañca bhikkhave bhikkhu āsāṭikaṃ sāṭetā hoti .
Idha  bhikkhave bhikkhu uppannaṃ kāmavitakkaṃ nādhivāseti pajahati vinodeti
byantīkaroti  anabhāvaṅgameti  uppannaṃ  byāpādavitakkaṃ  ... uppannaṃ
vihiṃsāvitakkaṃ ... uppannuppanne pāpake akusale dhamme nādhivāseti
pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṅgameti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
āsāṭikaṃ sāṭetā hoti.
   {387.3}  Kathañca  bhikkhave bhikkhu vaṇaṃ paṭicchādetā hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati
sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ viññāya na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye
saṃvaraṃ āpajjati evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vaṇaṃ paṭicchādetā hoti .
Kathañca bhikkhave bhikkhu dhūmaṃ kattā hoti . idha bhikkhave bhikkhu yathāsutaṃ
yathāpariyattaṃ dhammaṃ vitthārena paresaṃ desetā hoti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu dhūmaṃ kattā hoti.
   {387.4}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  titthaṃ  jānāti  . idha
bhikkhave  bhikkhu  ye  te  bhikkhū  therā  bahussutā  āgatāgamā
dhammadharā    vinayadharā    mātikādharā    te    kālena
Kālaṃ  upasaṅkamitvā  paripucchati  paripañhati  idaṃ  bhante kathaṃ imassa
ko atthoti tassa te āyasmanto avivaṭañceva vivaranti anuttānīkatañca
uttānīkaronti   anekavihitesu   ca   kaṅkhaṭṭhāniyesu   dhammesu
kaṅkhaṃ paṭivinodenti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu titthaṃ jānāti.
   {387.5} Kathañca bhikkhave bhikkhu pītaṃ jānāti . idha bhikkhave
bhikkhu  tathāgatappavedite  dhammavinaye  desiyamāne  labhati  atthavedaṃ
labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ  pāmujjaṃ  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu pītaṃ jānāti.
   {387.6} Kathañca bhikkhave bhikkhu vīthiṃ jānāti . idha bhikkhave
bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu vīthiṃ jānāti.
   {387.7} Kathañca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave
bhikkhu  cattāro  satipaṭṭhāne  yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu gocarakusalo hoti.
   {387.8}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sāvasesadohī ca hoti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  saddhā  gahapatikā  abhihaṭṭhuṃ  pavārenti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārehi tatra
bhikkhu  mattaṃ  jānāti  paṭiggahaṇāya  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
sāvasesadohī hoti.
   {387.9} Kathañca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū
cirapabbajitā  saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  te  atirekapūjāya pūjetā
hoti . idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  tesu  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhapeti
āvī  ceva  raho  ca  mettaṃ  vacīkammaṃ paccupaṭṭhapeti āvī ceva
Raho  ca mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhapeti āvī ceva raho ca evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  ye  te  bhikkhū therā rattaññū cirapabbajitā
saṅghapitaro  saṅghaparināyakā  te  atirekapūjāya pūjetā hoti imehi
kho  bhikkhave  ekādasahi  dhammehi samannāgato bhikkhu bhabbo imasmiṃ
dhammavinaye vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjitunti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāgopālasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            ---------
           Cūḷagopālasuttaṃ
   [388] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā vajjīsu viharati ukkavelāyaṃ
gaṅgāya nadiyā tīre . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti.
Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [389] Bhagavā etadavoca bhūtapubbaṃ bhikkhave māgadhako gopālako
duppaññajātiko  vassānaṃ  pacchime  māse sāradasamaye asamavekkhitvā
gaṅgāya nadiyā orimatīraṃ asamavekkhitvā pārimatīraṃ atittheneva gāvo
patāresi uttarantīraṃ videhānaṃ 1- . atha kho bhikkhave gāvo majjhe
gaṅgāya  nadiyā  sote  āmaṇḍalikaṃ  karitvā  tattheva  anayabyasanaṃ
āpajjiṃsu taṃ kissa hetu tathā hi so bhikkhave māgadhako gopālako
duppaññajātiko  vassānaṃ  pacchime  māse sāradasamaye asamavekkhitvā
gaṅgāya  nadiyā  orimatīraṃ  asamavekkhitvā  pārimatīraṃ  atittheneva
gāvo patāresi uttarantīraṃ videhānaṃ evameva kho bhikkhave yekeci 2-
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  akusalā  imassa  lokassa  akusalā
parassa  lokassa  akusalā  māradheyyassa  akusalā  amāradheyyassa
akusalā  maccudheyyassa  akusalā  amaccudheyyassa  tesaṃ ye sotabbaṃ
saddahātabbaṃ  maññissanti  tesaṃ  taṃ  bhavissati  dīgharattaṃ  ahitāya
dukkhāya.
   [390]  Bhūtapubbaṃ  bhikkhave māgadhako gopālako sappaññajātiko
@Footnote: 1 Po. Ma. suvidehānaṃ. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. ye hi keci.
Vassānaṃ  pacchime  māse  sāradasamaye samavekkhitvā gaṅgāya nadiyā
orimatīraṃ  samavekkhitvā  pārimatīraṃ  tittheneva  gāvo  patāresi
uttarantīraṃ videhānaṃ . so paṭhamaṃ patāresi ye te usabhā gopitaro
goparināyakā  te  tiriyaṃ  gaṅgāya  sotaṃ  chetvā sotthinā pāraṃ
agamaṃsu  . athāpare patāresi balavagāve dammagāve te 1- tiriyaṃ
gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu . athāpare patāresi
vacchatare  vacchatariyo  tepi  tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā
pāraṃ agamaṃsu.
   {390.1}  Athāpare  patāresi vacchake kisabalike tepi tiriyaṃ
gaṅgāya  sotaṃ  chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu . bhūtapubbaṃ bhikkhave
vacchako  taruṇako  tāvadeva  jātako  mātu  goravakena vuyhamāno
sopi tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamāsi taṃ kissa
hetu  paṇḍitattā  tathā  hi  so  bhikkhave  māgadhako  gopālako
sappaññajātiko  vassānaṃ  pacchime  māse  sāradasamaye samavekkhitvā
gaṅgāya  nadiyā  orimatīraṃ samavekkhitvā pārimatīraṃ tittheneva gāvo
patāresi uttarantīraṃ videhānaṃ evameva kho bhikkhave yekeci 2- samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā kusalā imassa lokassa kusalā parassa lokassa
kusalā  māradheyyassa  kusalā  amāradheyyassa  kusalā  maccudheyyassa
kusalā  amaccudheyyassa  tesaṃ  ye  sotabbaṃ saddahātabbaṃ maññissanti
tesaṃ taṃ bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāya.
@Footnote: 1 Ma. tepi. 2 Ma. ye hi keci.
   [391] Seyyathāpi bhikkhave ye te usabhā gopitaro goparināyakā
tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu evameva kho bhikkhave
ye te bhikkhū arahanto khīṇāsavā vusitavanto katakaraṇīyā ohitabhārā
anuppattasadatthā     parikkhīṇabhavasaññojanā     sammadaññāvimuttā
tepi 1- tiriyaṃ mārassa sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ gatā.
   {391.1}  Seyyathāpi bhikkhave ye te balavagāvo dammagāvo
tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu evameva kho bhikkhave
ye  te  bhikkhū  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātikā  tatthaparinibbāyino  anāvattidhammā  tasmā  lokā tepi
tiriyaṃ mārassa sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ gamissanti.
   {391.2} Seyyathāpi bhikkhave vacchatarā vacchatariyo tiriyaṃ gaṅgāya
sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu evameva kho bhikkhave ye te bhikkhū
tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmino
sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karissanti tepi tiriyaṃ mārassa
sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ gamissanti.
   {391.3} Seyyathāpi bhikkhave vacchakā kisabalikā tiriyaṃ gaṅgāya sotaṃ
chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu evameva kho bhikkhave ye te bhikkhū tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ parikkhayā sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanā
tepi  tiriyaṃ  mārassa sotaṃ chetvā sotthinā pāraṃ agamaṃsu 2- .
Seyyathāpi  so  bhikkhave  vacchako taruṇako tāvadeva jātako mātu
@Footnote: 1 Ma. pisaddo natthi. 2 Ma. gamissanti.
Goravakena  vuyhamāno  tiriyaṃ  gaṅgāya  sotaṃ  chetvā  sotthinā
pāraṃ  agamāsi evameva kho bhikkhave ye te bhikkhū dhammānusārino
saddhānusārino  tepi  tiriyaṃ  mārassa  sotaṃ  chetvā  sotthinā
pāraṃ gamissanti.
   {391.4} Ahaṃ kho pana bhikkhave kusalo imassa lokassa kusalo
parassa  lokassa  kusalo  māradheyyassa kusalo amāradheyyassa kusalo
maccudheyyassa  kusalo  amaccudheyyassa  .  tassa mayhaṃ bhikkhave ye
sotabbaṃ  saddahātabbaṃ  maññissanti  tesaṃ  taṃ  bhavissati  dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti.
   Idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ etadavoca
satthā
     ayaṃ loko paraloko     jānatā suppakāsito
     yañca mārena sampattaṃ   appattaṃ yañca maccunā
     sabbaṃ lokaṃ abhiññāya   sambuddhena pajānatā
     vivaṭaṃ amatadvāraṃ        khemaṃ nibbānapattiyā
     channaṃ pāpimato sotaṃ    viddhastaṃ vinaḷīkataṃ
     pāmujjabahulā 1- hotha  khemaṃ patthetha bhikkhavoti.
        Cūḷagopālasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
           ------------
@Footnote: 1 Po. Ma. pāmojja...
            Cūḷasaccakasuttaṃ
   [392]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane  kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana  samayena saccako
niganthaputto   vesāliyaṃ   paṭivasati  bhassappavādiko  paṇḍitavādo
sādhusammato  bahujanassa  . so vesāliyaṃ parisati evaṃ vācaṃ bhāsati
nāhaṃ  taṃ  passāmi  samaṇaṃ  vā brāhmaṇaṃ vā saṅghiṃ gaṇiṃ gaṇācariyaṃ
apica  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  paṭijānamānaṃ  yo  mayā  vādena
vādaṃ  samāraddho  na saṅkampeyya na sampakampeyya na sampavedheyya
yassa  na  kacchehi  sedā  muñceyyuṃ thūṇañcepāhaṃ acetanaṃ vādena
vādaṃ  samārabheyyaṃ sāpi mayā vādena vādaṃ samāraddhā saṅkampeyya
sampakampeyya sampavedheyya ko pana vādo manussabhūtassāti.
   [393]  Atha  kho  āyasmā assaji pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya vesāliyaṃ 1- piṇḍāya pāvisi . addasā kho saccako
niganthaputto  vesāliyaṃ  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno  anuvicaramāno
āyasmantaṃ  assajiṃ  dūratova  gacchantaṃ  disvāna  yenāyasmā assaji
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  assajinā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi .
Ekamantaṃ  ṭhito  kho  saccako  niganthaputto  āyasmantaṃ  assajiṃ
etadavoca  kathaṃ  pana  bho  assaji samaṇo gotamo sāvake vineti
@Footnote: 1 Ma. vesāliṃ.
Kathaṃbhāgā  ca  pana  samaṇassa  gotamassa  sāvakesu anusāsanī bahulā
pavattatīti . evaṃ kho aggivessana bhagavā sāvake vineti evaṃbhāgā
ca  pana  bhagavato  sāvakesu anusāsanī bahulā pavattati rūpaṃ bhikkhave
aniccaṃ  vedanā  aniccā saññā aniccā saṅkhārā aniccā viññāṇaṃ
aniccaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  anattā  vedanā  anattā  saññā anattā
saṅkhārā  anattā  viññāṇaṃ  anattā sabbe saṅkhārā anattā 1-
sabbe  dhammā  anattāti  evaṃ  kho  aggivessana bhagavā sāvake
vineti  evaṃbhāgā  ca  pana  bhagavato  sāvakesu  anusāsanī bahulā
pavattatīti  .  dussutaṃ  vata bho assaji assumha ye mayaṃ evaṃvādiṃ
samaṇaṃ  gotamaṃ  assumha  appevanāma  mayaṃ  kadāci  karahaci  tena
bhotā  gotamena  saddhiṃ samāgamaṃ 2- gaccheyyāma appevanāma siyā
kocideva  kathāsallāpo  appevanāma  tasmā  pāpakā  diṭṭhigatā
viveceyyāmāti.
   [394]  Tena  kho  pana  samayena  pañcamattāni licchavisatāni
santhāgāre 3- sannipatitāni honti kenacideva karaṇīyena . atha kho
saccako  niganthaputto  yena  te  licchavī tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
te  licchavī  etadavoca  abhikkamantu  bhonto  licchavī  abhikkamantu
bhonto  licchavī  ajja  me  samaṇena gotamena saddhiṃ kathāsallāpo
bhavissati  sace  me  samaṇo  gotamo  tathā patiṭṭhahissati yathā ca
me  ñātaññatarena  sāvakena  assajinā  nāma  bhikkhunā  patiṭṭhitaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha aniccāti dissati. 2 Ma. samāgaccheyyāma. 3 Ma. sandhāgāre.
Seyyathāpi  nāma  balavā puriso dīghalomikaṃ eḷakaṃ lomesu gahetvā
ākaḍḍheyya  parikaḍḍheyya  evamevāhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  vādena
vādaṃ  ākaḍḍhissāmi  parikaḍḍhissāmi  samparikaḍḍhissāmi  seyyathāpi
nāma  balavā  soṇḍikākammakāro  mahantaṃ  soṇḍikākilañjaṃ  gambhīre
udakarahade  pakkhipitvā  kaṇṇe  gahetvā  ākaḍḍheyya  parikaḍḍheyya
samparikaḍḍheyya  evamevāhaṃ samaṇaṃ gotamaṃ vādena vādaṃ ākaḍḍhissāmi
parikaḍḍhissāmi  samparikaḍḍhissāmi  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso
soṇḍikādhutto  thālaṃ  kaṇṇe  gahetvā  odhuneyya  niddhuneyya
nippoṭheyya 1- evamevāhaṃ samaṇaṃ gotamaṃ vādena vādaṃ odhunissāmi
niddhunissāmi  nippoṭhissāmi 2- seyyathāpi nāma kuñjaro saṭṭhihāyano
gambhīraṃ  pokkharaṇiṃ  ogāhetvā  sāṇadhovikaṃ  nāma  kīḷitajātaṃ kīḷati
evamevāhaṃ  samaṇaṃ  gotamaṃ  sāṇadhovikaṃ  maññe  kīḷitajātaṃ kīḷissāmi
abhikkamantu  bhonto  licchavī  abhikkamantu  bhonto  licchavī  ajja
me samaṇena gotamena saddhiṃ kathāsallāpo bhavissatīti.
   {394.1}  Tatthekacce  licchavī  evamāhaṃsu  kiṃ  samaṇo
gotamo  saccakassa  niganthaputtassa  vādaṃ  āropessati  atha  kho
saccako  niganthaputto  samaṇassa  gotamassa  vādaṃ  āropessatīti .
Ekacce  licchavī  evamāhaṃsu kiṃ so bhavamāno saccako niganthaputto
yo  bhagavato  vādaṃ  āropessati  atha  kho  bhagavā  saccakassa
niganthaputtassa   vādaṃ   āropessatīti   .   atha   kho
@Footnote: 1 Po. Ma. nipphoṭeyya. Yu. nicchādeyya. 2 Po. nipphoṭissāmi.
@Ma. nipphoṭessāmi. Yu. nicchādessāmīti dissati.
Saccako   niganthaputto   pañcamattehi   licchavisatehi   parivuto
yena mahāvanaṃ kūṭāgārasālā tenupasaṅkami.
   [395]  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū abbhokāse
caṅkamanti  .  atha  kho  saccako  niganthaputto  yena  te bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te  bhikkhū  etadavoca  kahannukho  bho
etarahi  so  bhavaṃ  gotamo viharati dassanakāmā hi mayaṃ taṃ bhavantaṃ
gotamanti  .  esa  aggivessana  bhagavā  mahāvanaṃ ajjhogāhetvā
aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisinnoti  .  atha kho saccako
niganthaputto  mahatiyā  licchaviparisāya  saddhiṃ  mahāvanaṃ ajjhogāhetvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . tepi
kho  licchavī  appekacce bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu .
Appekacce  bhagavatā  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  appekacce  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  appekacce  bhagavato
santike  nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  . appekacce
tuṇhībhūtā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [396]  Ekamantaṃ  nisinno kho saccako niganthaputto bhagavantaṃ
etadavoca  puccheyyāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  kiñcideva desaṃ sace me
bhavaṃ  gotamo  okāsaṃ  karoti  pañhassa veyyākaraṇāyāti . puccha
Aggivessana  yadākaṅkhasīti  . kathaṃ pana bhavaṃ gotamo sāvake vineti
kathaṃbhāgā  ca  pana  bhoto  gotamassa  sāvakesu  anusāsanī bahulā
pavattatīti  . evaṃ kho ahaṃ aggivessana sāvake vinemi evaṃbhāgā
ca  pana  me  sāvakesu  anusāsanī  bahulā  pavattati rūpaṃ bhikkhave
aniccaṃ  vedanā  aniccā saññā aniccā saṅkhārā aniccā viññāṇaṃ
aniccaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  anattā  vedanā  anattā  saññā anattā
saṅkhārā  anattā  viññāṇaṃ  anattā  sabbe  saṅkhārā  anattā
sabbe  dhammā anattāti evaṃ kho ahaṃ aggivessana sāvake vinemi
evaṃbhāgā ca pana me sāvakesu anusāsanī bahulā pavattatīti.
   {396.1}  Upamā  maṃ  bho gotama paṭibhātīti . paṭibhātu taṃ
aggivessanāti  bhagavā  avoca . seyyathāpi bho gotama yekecime
vījagāmabhūtagāmā  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjanti  sabbe  te
paṭhaviṃ  nissāya  paṭhaviyaṃ  patiṭṭhāya  evamete vījagāmabhūtagāmā vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjanti seyyathāpi vā pana bho gotama yekecime
balakaraṇīyā  kammantā  karīyanti  sabbe  te  paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ
patiṭṭhāya  evamete  balakaraṇīyā  kammantā  karīyanti evameva kho
bho gotama rūpattāyaṃ purisapuggalo rūpe patiṭṭhāya puññaṃ vā apuññaṃ vā
pasavati  vedanattāyaṃ  purisapuggalo  vedanāya  patiṭṭhāya  puññaṃ  vā
apuññaṃ  vā  pasavati  saññattāyaṃ  purisapuggalo  saññāya  patiṭṭhāya
puññaṃ  vā  apuññaṃ  vā  pasavati  saṅkhārattāyaṃ  purisapuggalo
Saṅkhāresu  patiṭṭhāya  puññaṃ  vā  apuññaṃ vā pasavati viññāṇattāyaṃ
purisapuggalo  viññāṇe  patiṭṭhāya  puññaṃ  vā  apuññaṃ  vā
pasavatīti  . nanu taṃ 1- aggivessana evaṃ vadesi rūpaṃ me attā
vedanā  me  attā  saññā  me  attā  saṅkhārā me attā
viññāṇaṃ  me  attāti  .  ahaṃ hi bho gotama evaṃ vadāmi rūpaṃ
me  attā  vedanā me attā saññā me attā saṅkhārā me
attā  viññāṇaṃ  me  attāti  ayañca  mahatī  janatāti . kiṃ hi
te  aggivessana  mahatī  janatā  karissati  iṅgha  tvaṃ aggivessana
sakaṃyeva  vādaṃ  nibbedhehīti  .  ahaṃ hi bho gotama evaṃ vadāmi
rūpaṃ  me  attā vedanā me attā saññā me attā saṅkhārā
me attā viññāṇaṃ me attāti.
   [397]  Tenahi  aggivessana  taññevettha paṭipucchissāmi yathā
te khameyya tathā naṃ 2- byākareyyāsi taṃ kiṃ maññasi aggivessana
vatteyya  rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa  sakasmiṃ  vijite  vaso
ghātetāyaṃ  vā  ghātetuṃ jāpetāyaṃ vā jāpetuṃ pabbājetāyaṃ vā
pabbājetuṃ  seyyathāpi  rañño  pasenadissa  kosalassa  seyyathāpi
vā  pana  rañño  māgadhassa  ajātasattussa  vedehiputtassāti .
Vatteyya  bho  gotama  rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa  sakasmiṃ
vijite  vaso  ghātetāyaṃ  vā  ghātetuṃ  jāpetāyaṃ  vā jāpetuṃ
pabbājetāyaṃ  vā  pabbājetuṃ  seyyathāpi  rañño  pasenadissa
@Footnote: 1 Ma. tvaṃ. 2 Ma. taṃ.
Kosalassa  seyyathāpi  vā  pana  rañño  māgadhassa  ajātasattussa
vedehiputtassa  imesampi  hi  bho gotama saṅghānaṃ gaṇānaṃ seyyathīdaṃ
vajjīnaṃ  mallānaṃ vattati sakasmiṃ vijite vaso ghātetāyaṃ vā ghātetuṃ
jāpetāyaṃ  vā  jāpetuṃ  pabbājetāyaṃ  vā  pabbājetuṃ  kiṃ pana
rañño  khattiyassa  muddhāvasittassa  seyyathāpi  rañño  pasenadissa
kosalassa  seyyathāpi  vā  pana  rañño  māgadhassa  ajātasattussa
vedehiputtassa vatteyya bho gotama vattituñcamarahatīti.
   {397.1}  Taṃ  kiṃ  maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi
rūpaṃ me attāti vattati te tasmiṃ rūpe vaso evaṃ me rūpaṃ hotu
evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti . evaṃ vutte saccako niganthaputto tuṇhī
ahosi  .  dutiyampi  kho  bhagavā  saccakaṃ  niganthaputtaṃ  etadavoca
taṃ  kiṃ  maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi rūpaṃ me attāti
vattati  te tasmiṃ rūpe vaso evaṃ me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ
mā  ahosīti  .  evaṃ  vutte dutiyampi kho saccako niganthaputto
tuṇhī ahosi.
   {397.2}  Atha  kho  bhagavā  saccakaṃ  niganthaputtaṃ etadavoca
byākarohidāni  aggivessana nadāni te tuṇhībhāvassa kālo yo 1-
kho  aggivessana  tathāgatena  yāvatatiyaṃ  sahadhammikaṃ pañhaṃ puṭṭho na
byākaroti etthevassa sattadhā muddhā phalissatīti 2- . Tena kho pana
samayena  vajirapāṇī  yakkho  ayasaṃ vajiraṃ ādāya ādittaṃ sampajjalitaṃ
saṃjotibhūtaṃ  saccakassa  niganthaputtassa  uparivehāya  3- saṇṭhito hoti
@Footnote: 1 Ma. yo koci. 2 Po. Ma. phalati. 3 Ma. uparivehāsaṃ ṭhito hoti.
Sacāyaṃ  saccako  niganthaputto  bhagavatā  yāvatatiyaṃ  sahadhammikaṃ  pañhaṃ
puṭṭho na byākaroti 1- etthevassa sattadhā muddhaṃ phālessāmīti.
Taṃ  kho  pana  vajirapāṇiṃ  yakkhaṃ  bhagavā  ceva passati saccako ca
niganthaputto  .  atha  kho  saccako  niganthaputto  bhīto  saṃviggo
lomahaṭṭhajāto  bhagavantaṃyeva  tāṇaṃ  gavesī bhagavantaṃyeva leṇaṃ gavesī
bhagavantaṃyeva  saraṇaṃ  gavesī  bhagavantaṃ  etadavoca  pucchatu  maṃ  bhavaṃ
gotamo byākarissāmīti.
   [398]  Taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi rūpaṃ
me  attāti  vattati  te tasmiṃ rūpe vaso evaṃ me rūpaṃ hotu
evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti. No hidaṃ bho gotama.
   {398.1}   Manasikarohi   aggivessana  manasikaritvā  kho
aggivessana  byākarohi  na  kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ
pacchimena vā purimaṃ taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi
vedanā me attāti vattati te tāya 2- vedanāya vaso evaṃ me
vedanā hotu evaṃ me vedanā mā ahosīti. No hidaṃ bho gotama.
   {398.2} Manasikarohi aggivessana manasikaritvā kho aggivessana
byākarohi na kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena vā purimaṃ
taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi saññā me attāti
vattati te tāya 3- saññāya vaso evaṃ me saññā hotu evaṃ me
saññā mā ahosīti. No hidaṃ bho gotama.
@Footnote: 1 Ma. byākarissati. 2 Ma. tissaṃ vedanāyaṃ. 3 Ma. tissaṃ saññāyaṃ.
   {398.3}  Manasikarohi  aggivessana manasikaritvā kho aggivessana
byākarohi  na kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena vā
purimaṃ taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi saṅkhārā me
attāti vattati te tesu saṅkhāresu vaso evaṃ me saṅkhārā hontu
evaṃ me saṅkhārā mā ahesunti. No hidaṃ bho gotama.
   {398.4} Manasikarohi aggivessana manasikaritvā kho aggivessana
byākarohi na kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena vā purimaṃ
taṃ kiṃ maññasi aggivessana yaṃ tvaṃ evaṃ vadesi viññāṇaṃ me attāti
vattati te tasmiṃ viññāṇe vaso evaṃ me viññāṇaṃ hotu evaṃ me
viññāṇaṃ mā ahosīti. No hidaṃ bho gotama.
   {398.5} Manasikarohi aggivessana manasikaritvā kho aggivessana
byākarohi na kho te sandhīyati purimena vā pacchimaṃ pacchimena vā purimaṃ
taṃ  kiṃ  maññasi aggivessana rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bho gotama . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti. Dukkhaṃ bho gotama.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu taṃ samanupassituṃ etaṃ
mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṃ 1- bho gotama.
   {398.6} Taṃ kiṃ maññasi aggivessana vedanā ... Saññā ...
Saṅkhārā  ...  viññāṇaṃ  niccaṃ  vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bho
gotama  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bho
gotama  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. hidaṃ.
Samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me  attāti .
No hetaṃ bho gotama.
   {398.7} Taṃ kiṃ maññasi aggivessana yo nu kho dukkhaṃ allīno
dukkhaṃ  upagato  dukkhaṃ  ajjhosito  dukkhaṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
eso  me  attāti samanupassati api nu kho so sāmaṃ vā dukkhaṃ
parijāneyya  dukkhaṃ  vā  parikkhepetvā vihareyyāti . kiñhi siyā
bho gotama no hidaṃ bho gotamāti.
   {398.8}  Taṃ  kiṃ maññasi aggivessana nanu tvaṃ evaṃ sante
dukkhaṃ  allīno  dukkhaṃ  upagato  dukkhaṃ  ajjhosito dukkhaṃ etaṃ mama
esohamasmi  eso  me  attāti samanupassasīti . kiñhi no siyā
bho gotama evametaṃ bho gotamāti.
   [399]  Seyyathāpi  aggivessana puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno tiṇhaṃ kudhāriṃ 1- ādāya vanaṃ paviseyya so
tattha  passeyya mahantaṃ kadalikkhandhaṃ ujuṃ navaṃ akukkuṭajātaṃ 2- tamenaṃ
mūle  chindeyya  mūle  chetvā  agge  chindeyya agge chetvā
pattavaṭṭiṃ  vinibbhujeyya  so  tattha  pattavaṭṭiṃ  vinibbhujanto phegguṃpi
nādhigaccheyya  kuto  sāraṃ  evameva  kho  tvaṃ aggivessana mayā
sakasmiṃ  vāde  samanuyuñjiyamāno  samanubhāsiyamāno  samanuggāhiyamāno
ritto  tuccho  aparaddho bhāsitā kho pana te esā aggivessana
vesāliyaṃ  parisati  vācā nāhantaṃ passāmi samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā
saṅghiṃ  gaṇiṃ  gaṇācariyaṃ  apica  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  paṭijānamānaṃ
yo mayā vādena vādaṃ samāraddho na saṅkampeyya na sampakampeyya
@Footnote: 1 Ma. kuṭhāriṃ. 2 Ma. akukkukajātaṃ.
Na  sampavedheyya  yassa  na  kacchehi sedā muñceyyuṃ thūṇañcepāhaṃ
acetanaṃ  vādena  vādaṃ  samārabheyyaṃ  sāpi  mayā  vādena vādaṃ
samāraddhā  saṅkampeyya  sampakampeyya sampavedheyya ko pana vādo
manussabhūtassāti  tuyhaṃ kho pana aggivessana appekaccāni sedaphusitāni
nalāṭamuttāni   uttarāsaṅgaṃ   vinibbhinditvā   bhūmiyaṃ  patiṭṭhitāni
mayhaṃ  kho pana aggivessana natthi etarahi kāyasmiṃ sedoti . iti
bhagavā  tasmiṃ  parisati  suvaṇṇavaṇṇaṃ  kāyaṃ  vivari  .  evaṃ vutte
saccako  niganthaputto  tuṇhībhūto  maṅkubhūto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhāyanto appaṭibhāṇo nisīdi.
   [400]  Atha  kho  dummukho  licchaviputto  saccakaṃ niganthaputtaṃ
tuṇhībhūtaṃ  maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ  pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ
viditvā  bhagavantaṃ  etadavoca  upamā  maṃ  bhagavā  paṭibhātīti .
Paṭibhātu  taṃ  dummukhāti bhagavā avoca . seyyathāpi bhante gāmassa
vā  nigamassa  vā  avidūre  pokkharaṇī tatrassa kakkaṭako atha kho
bhante  sambahulā  kumārakā  vā  kumārikā  vā  tamhā  gāmā
vā  nigamā  vā  nikkhamitvā  yena sā pokkharaṇī tenupasaṅkameyyuṃ
upasaṅkamitvā  taṃ  pokkharaṇiṃ  ogāhetvā  taṃ  kakkaṭakaṃ  udakā
uddharitvā  thale  patiṭṭhāpeyyuṃ  yaññadeva hi so bhante kakkaṭako
aḷaṃ  abhininnāmeyya  taṃtadeva  te  kumārakā  vā  kumārikā vā
kaṭṭhena  vā  kaṭhalena vā sañchindeyyuṃ sambhañjeyyuṃ  sampalibhañjeyyuṃ
Evañhi  so bhante kakkaṭako sabbehi aḷehi sañchinnehi sambhaggehi
sampalibhaggehi  abhabbo  taṃ pokkharaṇiṃ puna otarituṃ seyyathāpi pubbe
evameva  kho  bhante  yāni  saccakassa  niganthaputtassa visūkāyitāni
visevitāni  vipphanditāni kānici 1- kānici tāni bhagavatā sañchinnāni
sambhaggāni   sampalibhaggāni  abhabbo  cadāni  bhante  saccako
niganthaputto  puna  bhagavantaṃ  upasaṅkamituṃ  yadidaṃ  vādādhippāyoti .
Evaṃ  vutte  saccako  niganthaputto  dummukhaṃ  licchaviputtaṃ etadavoca
āgamehi  tvaṃ  dummukha  āgamehi  tvaṃ dummukha mukharosi tvaṃ dummukha
na  mayaṃ  tayā  saddhiṃ  mantema  idha  mayaṃ bhotā gotamena saddhiṃ
mantema   tiṭṭhatesā  bho  gotama  amhākañceva  aññesañca
puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ vācāvilāpaṃ vilapitaṃ maññeti.
   [401] Kittāvatā ca nu kho bhoto gotamassa sāvako sāsanakaro
hoti  ovādapatikaro  tiṇṇavicikiccho  vigatakathaṃkatho  vesārajjappatto
aparappaccayo  satthu  sāsane  viharatīti  .  idha  aggivessana mama
sāvako  yaṅkiñci  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ
rūpaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya passati . yākāci vedanā .pe. yākāci saññā ...
Yekeci  saṅkhārā  ...  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā  sukhumaṃ  vā  hīnaṃ
@Footnote: 1 Ma. tānipi sabbāni bhagavatā.
Vā  paṇītaṃ  vā  yaṃ  dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
passati  .  ettāvatā  kho  aggivessana mama sāvako sāsanakaro
hoti  ovādapatikaro  tiṇṇavicikiccho  vigatakathaṃkatho  vesārajjappatto
aparappaccayo satthu sāsane viharatīti.
   [402] Kittāvatā pana bho gotama bhikkhu arahaṃ hoti khīṇāsavo
vusitavā  katakaraṇīyo  ohitabhāro anuppattasadattho parikkhīṇabhavasaññojano
sammadaññā  vimuttoti  .  idha  aggivessana  bhikkhu  yaṅkiñci
rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ
vā  sukhumaṃ  vā  hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ
rūpaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya disvā anupādāvimutto hoti . yākāci vedanā ...
Yākāci  saññā  ...  yekeci  saṅkhārā  ... yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya disvā anupādāvimutto hoti.
   {402.1}  Ettāvatā  kho  aggivessana  bhikkhu arahaṃ hoti
khīṇāsavo   vusitavā   katakaraṇīyo  ohitabhāro  anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano    sammadaññā   vimutto   .   evaṃ
vimutto   1-   kho   aggivessana   bhikkhu   tīhānuttariyehi
@Footnote: 1 Ma. vimuttacitato.
Samannāgato    hoti    dassanānuttariyena   paṭipadānuttariyena
vimuttānuttariyena  .  evaṃ  vimuttacitto  [1]- aggivessana bhikkhu
tathāgatañceva  sakkaroti garukaroti māneti pūjeti buddho so bhagavā
bodhāya dhammaṃ deseti danto so bhagavā damathāya dhammaṃ deseti santo
so bhagavā samathāya dhammaṃ deseti tiṇṇo so bhagavā taraṇāya dhammaṃ
deseti parinibbuto so bhagavā parinibbānāya dhammaṃ desetīti.
   [403]  Evaṃ vutte saccako niganthaputto bhagavantaṃ etadavoca
mayameva  bho  gotama  dhaṃsī  mayaṃ  pagabbhā ye mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ
vādena  vādaṃ  āsādetabbaṃ  amaññimha siyā hi bho gotama hatthiṃ
pabhinnaṃ  āsajja  purisassa  sotthibhāvo  na  tveva  bhavantaṃ gotamaṃ
āsajja  purisassa  sotthibhāvo  siyā  hi  bho  gotama  pajjalitaṃ
aggikkhandhaṃ  āsajja  purisassa  sotthibhāvo  na  tveva  bhavantaṃ
gotamaṃ  āsajja  siyā  purisassa  sotthibhāvo siyā hi bho gotama
āsīvisaṃ  ghoravisaṃ  āsajja  purisassa  sotthibhāvo na tveva bhavantaṃ
gotamaṃ  āsajja siyā purisassa sotthibhāvo mayameva bho gotama dhaṃsī
mayaṃ  pagabbhā  ye  mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ vādena vādaṃ āsādetabbaṃ
amaññimha  adhivāsetu  me  bhavaṃ  gotamo  svātanāya  bhattaṃ saddhiṃ
bhikkhusaṅghenāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {403.1}   Atha  kho  saccako  niganthaputto  bhagavato
adhivāsanaṃ   viditvā  te  licchavī  āmantesi  suṇantu  me
bhonto   licchavī   samaṇo   gotamo   nimantito  svātanāya
@Footnote: 1 Po. Ma. khosaddo dissati.
Saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  yena  1-  me  abhihareyyātha  yamassa paṭirūpaṃ
maññeyyāthāti  .  atha  kho te licchavī tassā rattiyā accayena
saccakassa    niganthaputtassa    pañcamattāni    thālipākasatāni
bhattābhihāraṃ  abhihariṃsu  .  atha  kho  saccako  niganthaputto  sake
ārāme  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  paṭiyādāpetvā  bhagavato kālaṃ
ārocāpesi kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti.
   [404] Atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  saccakassa  niganthaputtassa  ārāmo  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena . atha kho saccako
niganthaputto   buddhappamukhaṃ   bhikkhusaṅghaṃ   paṇītena   khādanīyena
bhojanīyena  sahatthā  santappesi  sampavāresi  . atha kho saccako
niganthaputto  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  aññataraṃ  nīcāsanaṃ
gahetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  saccako
niganthaputto  bhagavantaṃ  etadavoca  yamidaṃ bho gotama dāne puññañca
puññamahī  ca  taṃ dāyakānaṃ sukhāyeva hotūti . yaṃ kho aggivessana
tādisaṃ  dakkhiṇeyyaṃ  āgamma  avītarāgaṃ  avītadosaṃ  avītamohaṃ  taṃ
dāyakānaṃ  bhavissati  yaṃ  kho aggivessana mādisaṃ dakkhiṇeyyaṃ āgamma
vītarāgaṃ vītadosaṃ vītamohaṃ taṃ tuyhaṃ bhavissatīti.
         Cūḷasaccakasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. tena.
           Mahāsaccakasuttaṃ
   [405]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ . tena kho pana samayena bhagavā pubbaṇhasamayaṃ
sunivattho  hoti  pattacīvaramādāya  vesāliyaṃ piṇḍāya pavisitukāmo .
Atha  kho  saccako  niganthaputto  jaṅghāvihāraṃ  anucaṅkamamāno
anuvicaramāno  yena  mahāvanaṃ kūṭāgārasālā tenupasaṅkami . addasā
kho  āyasmā  ānando  saccakaṃ  niganthaputtaṃ  dūratova  āgacchantaṃ
disvāna  bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  saccako  niganthaputto
āgacchati   bhassappavādiko  paṇḍitavādo  sādhusammato  bahujanassa
eso  kho  bhante  avaṇṇakāmo  buddhassa  avaṇṇakāmo  dhammassa
avaṇṇakāmo  saṅghassa  sādhu  bhante  bhagavā muhuttaṃ nisīdatu anukampaṃ
upādāyāti . nisīdi bhagavā paññatte āsane . atha kho saccako
niganthaputto  yena  bhagavā  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavatā saddhiṃ
sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [406]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  saccako  niganthaputto
bhagavantaṃ  etadavoca  santi  bho  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā
kāyabhāvanānuyogamanuyuttā  viharanti  no  cittabhāvanaṃ  .  phusanti
hi bho gotama sārīrikaṃ dukkhavedanaṃ . bhūtapubbaṃ bho gotama sārīrikāya
dukkhāya  vedanāya phuṭṭhassa sato ūrukkhambhopi nāma bhavissati hadayampi
Nāma  phalissati  uṇhampi  lohitaṃ  mukhato  uggamissati  ummādampi
pāpuṇissanti 1- cittakkhepaṃ . tassa kho etaṃ bho gotama kāyanvayaṃ cittaṃ
hoti kāyassa vasena vattati taṃ kissa hetu abhāvitattā cittassa .
Santi pana bho gotama eke samaṇabrāhmaṇā cittabhāvanānuyogamanuyuttā
viharanti  no  kāyabhāvanaṃ  .  phusanti  hi bho gotama cittacetasikaṃ
dukkhaṃ  vedanaṃ  . bhūtapubbaṃ bho gotama cetasikāya dukkhāya vedanāya
phuṭṭhassa  sato  ūrukkhambhopi  nāma  bhavissati hadayampi nāma phalissati
uṇhampi  lohitaṃ  mukhato  uggamissati  ummādampi  pāpuṇissanti  1-
cittakkhepaṃ . tassa kho eso bho gotama cittanvayo kāyo hoti
cittassa  vasena  vattati  taṃ  kissa  hetu  abhāvittā kāyassa .
Tassa mayhaṃ bho gotama evaṃ hoti addhā bhoto gotamassa sāvakā
cittabhāvanānuyogamanuyuttā viharanti no kāyabhāvananti.
   [407]  Kinti  pana  te aggivessana kāyabhāvanā sutāti .
Seyyathīdaṃ  nando  vaccho  kiso  saṅkicco  makkhali  gosālo
ete  hi  bho  gotama  acelakā  muttācārā hatthāvalekhanā na
ehibhadantikā  na  tiṭṭhabhadantikā 2- na abhihaṭaṃ na uddissa kataṃ na
nimantanaṃ  sādiyanti  te  na  kumbhimukhā  paṭiggaṇhanti na kalopimukhā
paṭiggaṇhanti  na  eḷakamantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ  na  mūsalamantaraṃ  na
dvinnaṃ  bhuñjamānānaṃ  na gabbhiniyā na pāyamānāya na purisantaragatāya
na  saṅkittīsu  na  yattha  sā  upaṭṭhito  hoti na yattha makkhikā
@Footnote: 1 Po. Ma. pāpuṇissati. 2 Ma. na tiṭṭhabhaddantikā.
Saṇḍasaṇḍacārinī na macchaṃ na maṃsaṃ na suraṃ na merayaṃ na thusodakaṃ pīvanti
te  ekāgārikā vā honti ekālopikā dvāgārikā vā honti
dvālopikā .pe. sattāgārikā vā honti sattālopikā ekissāpi
dattiyā  yāpenti  dvīhipi  dattīhi yāpenti .pe. sattahipi dattīhi
yāpenti  ekāhikampi  āhāraṃ  āhārenti  dvīhikampi  āhāraṃ
āhārenti  .pe.  sattāhikampi  āhāraṃ āhārenti iti evarūpaṃ
aḍḍhamāsikampi pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyuttā viharantīti.
   {407.1} Kiṃ pana te aggivessana tāvatakeneva yāpentīti.
No  hidaṃ  bho  gotama  appekadā bho gotama uḷārāni uḷārāni
khādanīyāni  khādanti  uḷārāni  uḷārāni  bhojanāni  bhuñjanti
uḷārāni  uḷārāni  sāyanīyāni sāyanti uḷārāni uḷārāni pānāni
pīvanti te imaṃ kāyaṃ balaṃ gāhenti nāma brūhenti nāma medenti
nāmāti  . yaṃ kho te aggivessana purimaṃ pahāya pacchā upacinanti
evaṃ imassa kāyassa ācayāpacayo hoti.
   [408]  Kinti  pana  te aggivessana cittabhāvanā sutāti .
Cittabhāvanāya [1]- saccako niganthaputto bhagavatā puṭṭho samāno na
sampāyāsi  .  atha  kho  bhagavā  saccakaṃ  niganthaputtaṃ  etadavoca
yāpi  kho  te  esā  aggivessana  purimā kāyabhāvanā bhāvitā
sāpi  ariyassa  vinaye  no  dhammikā  kāyabhāvanā  kāyabhāvanampi
kho  tvaṃ  aggivessana  na  aññāsi  kuto  pana  tvaṃ cittabhāvanaṃ
@Footnote: 1 Ma. kho.
Jānissasi  apica  aggivessana  yathā  abhāvitakāyo  ca  hoti
abhāvitacitto  ca  bhāvitakāyo  ca  hoti  bhāvitacitto  ca  taṃ
suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho
saccako niganthaputto bhagavato paccassosi.
   [409]  Bhagavā  etadavoca  kathañca aggivessana abhāvitakāyo
ca hoti abhāvitacitto ca . idha aggivessana assutavato puthujjanassa
uppajjati  sukhā  vedanā  so  sukhāya  vedanāya  phuṭṭho samāno
sukhasārāgī  ca  hoti  sukhasārāgitaṃ  ca  āpajjati tassa sā sukhā
vedanā nirujjhati sukhāya vedanāya nirodhā uppajjāti dukkhā vedanā
so  dukkhāya  vedanāya  phuṭṭho  samāno  socati kilamati paridevati
urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ  āpajjati tassa kho esā aggivessana
uppannāpi  sukhā  vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  abhāvitattā
kāyassa  uppannāpi  dukkhā  vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati
abhāvitattā  cittassa  yassakassaci  aggivessana  evaṃ  ubhatopakkhaṃ
uppannāpi  sukhā  vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati  abhāvitattā
kāyassa  uppannāpi  dukkhā  vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati
abhāvitattā  cittassa  evaṃ  kho  aggivessana  abhāvitakāyo  ca
hoti abhāvitacitto ca.
   {409.1}  Kathañca  aggivessana  bhāvitakāyo  ca  hoti
bhāvitacitto  ca  .  idha  aggivessana  sutavato  ariyasāvakassa
uppajjati  sukhā  vedanā  so sukhāya vedanāya phuṭṭho samāno na
Sukhasārāgī  [1]-  hoti na sukhasārāgitaṃ āpajjati tassa sā sukhā
vedanā  nirujjhati sukhāya vedanāya nirodhā uppajjati dakkhā vedanā
so dukkhāya vedanāya phuṭṭho samāno na socati na kilamati na paridevati
na  urattāḷiṃ  kandati  na  sammohaṃ āpajjati tassa kho evaṃ sā
aggivessana  uppannāpi  sukhā  vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati
bhāvitattā  kāyassa  uppannāpi dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya
tiṭṭhati  bhāvitattā  cittassa  yassakassaci aggivessana ubhatopakkhaṃ 2-
uppannāpi  sukhā  vedanā  cittaṃ  na pariyādāya tiṭṭhati bhāvitattā
kāyassa  uppannāpi  dukkhā  vedanā  cittaṃ  na pariyādāya tiṭṭhati
bhāvitattā  cittassa  evaṃ  kho  aggivessana bhāvitakāyo ca hoti
bhāvitacitto  cāti  .  evaṃ  pasanno  ahaṃ bhoto gotamassa bhavaṃ
hi gotamo bhāvitakāyo ca hoti bhāvitacitto cāti.
   [410] Addhā kho te ayaṃ aggivessana āsajja upanīya vācā
bhāsitā  apica  te  ahaṃ byākarissāmi yato kho ahaṃ aggivessana
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito taṃ vata me uppannā vā sukhā vedanā cittaṃ
pariyādāya  ṭhassati  uppannā  vā dukkhā vedanā cittaṃ pariyādāya
ṭhassatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjatīti  .  naha  nūna  bhoto  gotamassa
uppajjati  tathārūpā  sukhā  vedanā  yathārūpā  uppannā  sukhā
vedanā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭheyya  naha  nūna  bhoto gotamassa
@Footnote: 1 Ma. ca. 2 Po. Ma. evaṃ ubhatopakkhaṃ.
Uppajjati  tathārūpā  dukkhā  vedanā  yathārūpā  uppannā  dukkhā
vedanā cittaṃ pariyādāya tiṭṭheyyāti.
   [411]  Kiñhi  no  siyā  aggivessana  idha  aggivessana
pubbeva  sambodhā  anabhisambuddhassa  bodhisattasseva  sato etadahosi
sambādho  gharāvāso  rajāpatho  abbhokāso  pabbajjā nayidaṃ sukaraṃ
agāraṃ   ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ
brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni
vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajeyyanti . so
kho ahaṃ aggivessana aparena samayena daharova samāno susukāḷakeso
bhadrena yobbanena samannāgato paṭhamena vayasā akāmakānaṃ mātāpitūnaṃ
assumukhānaṃ  rodantānaṃ  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni
acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajiṃ.
   {411.1}  So [1]- pabbajito samāno kiṃkusalagavesī anuttaraṃ
santivarapadaṃ  pariyesamāno  yena  āḷāro  kālāmo  tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  āḷāraṃ  kālāmaṃ  etadavocaṃ  icchāmahaṃ  āvuso
kālāma  imasmiṃ  dhammavinaye  brahmacariyaṃ  caritunti  . evaṃ vutte
aggivessana  āḷāro  kālāmo  maṃ  etadavoca  viharatāyasmā
tādiso  ayaṃ  dhammo  nattha viññū puriso nacirasseva sakaṃ ācariyakaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihareyyāti . so kho ahaṃ
aggivessana  nacirasseva  khippameva  taṃ dhammaṃ pariyāpuṇiṃ . so kho
ahaṃ  aggivessana  tāvatakeneva  oṭṭhapahatamattena  lapitalāpanamattena
@Footnote: 1 Ma. evaṃ.
Ñāṇavādañca  vadāmi  theravādañca  jānāmi  passāmīti ca paṭijānāmi
ahañceva  aññe  ca  .  tassa  mayhaṃ aggivessana etadahosi na
kho  āḷāro  kālāmo  imaṃ  dhammaṃ  kevalaṃ  saddhāmattakena sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharāmīti pavedeti addhā āḷāro
kālāmo imaṃ dhammaṃ jānaṃ passaṃ viharatīti . atha khvāhaṃ aggivessana
yena  āḷāro kālāmo tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā āḷāraṃ kālāmaṃ
etadavocaṃ  kittāvatā no āvuso kālāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja [1]- pavedesīti.
   {411.2}  Evaṃ  vutte  aggivessana  āḷāro  kālāmo
ākiñcaññāyatanaṃ   pavedesi   .   tassa  mayhaṃ  aggivessana
etadahosi  na  kho  āḷārasseva  kālāmassa  atthi  saddhā
mayhaṃpatthi  saddhā  na  kho  āḷārasseva  kālāmassa  atthi
viriyaṃ  mayhaṃpatthi  viriyaṃ  na  kho  āḷārasseva  kālāmassa  atthi
sati  mayahaṃpatthi  sati  na  kho  āḷārasseva  kālāmassa  atthi
samādhi  mayhaṃpatthi  samādhi  na  kho  āḷārasseva kālāmassa atthi
paññā  mayhaṃpatthi  paññā  yannū nāhaṃ yaṃ dhammaṃ āḷāro kālāmo
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharāmīti  pavedeti  tassa
dhammassa sacchikiriyāya padaheyyanti.
   {411.3}  So kho ahaṃ aggivessana nacirasseva khippameva taṃ
dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihāsiṃ . atha khvāhaṃ
aggivessana  yena  āḷāro  kālāmo  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā
āḷāraṃ   kālāmaṃ   etadavocaṃ   ettāvatā  no  āvuso
@Footnote: 1 Ma. viharāmīti. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
Kālāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedesīti .
Ettāvatā  kho  ahaṃ  āvuso imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  pavedemīti  .  ahampi  kho  āvuso ettāvatā imaṃ
dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharāmīti  . lābhā
no  āvuso  suladdhaṃ  no  āvuso  ye  mayaṃ āyasmantaṃ tādisaṃ
sabrahmacāriṃ  passāma  iti  yāhaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā sacchikatvā
upasampajja  pavedemi  taṃ  tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharasi  yaṃ  tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharasi  tamahaṃ  dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
pavedemi  iti  yāhaṃ  dhammaṃ  jānāmi  taṃ  tvaṃ dhammaṃ jānāsi yaṃ
tvaṃ  dhammaṃ  jānāsi  tamahaṃ  dhammaṃ  jānāmi  iti  yādiso  ahaṃ
tādiso  tuvaṃ  yādiso  tuvaṃ  tādiso  ahaṃ  ehidāni  āvuso
ubho vasantā imaṃ gaṇaṃ pariharāmāti.
   {411.4} Iti kho aggivessana āḷāro kālāmo ācariyo me
samāno antevāsiṃ maṃ samānaṃ attano samasamaṃ ṭhapesi uḷārāya ca maṃ
pūjāya  pūjesi  . tassa mayhaṃ aggivessana etadahosi nāyaṃ dhammo
nibbidāya  na  virāgāya na nirodhāya na upasamāya na abhiññāya na
sambodhāya na nibbānāya saṃvattati yāvadeva ākiñcaññāyatanūpapattiyāti.
So kho ahaṃ aggivessana taṃ dhammaṃ analaṅkaritvā tasmā dhammā nibbijja
apakkamiṃ.
   [412]  So  kho  ahaṃ  aggivessana  kiṃkusalagavesī  anuttaraṃ
Santivarapadaṃ  pariyesamāno  yena  uddako  rāmaputto  tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  uddakaṃ  rāmaputtaṃ  etadavocaṃ icchāmahaṃ āvuso rāma
imasmiṃ  dhammavinaye  brahmacariyaṃ caritunti . evaṃ vutte aggivessana
uddako  rāmaputto maṃ etadavoca viharatāyasmā tādiso ayaṃ dhammo
yattha viññū puriso nacirasseva sakaṃ ācariyakaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  vihareyyāti  .  so  kho ahaṃ aggivessana nacirasseva
khippameva  taṃ  dhammaṃ  pariyāpuṇiṃ  .  so  kho  ahaṃ  aggivessana
tāvatakeneva   oṭṭhapahatamattena   lapitalāpanamattena  ñāṇavādañca
vadāmi  theravādañca  jānāmi  passāmīti  ca  paṭijānāmi  ahañceva
aññe  ca  .  tassa mayhaṃ aggivessana etadahosi na kho rāmo
imaṃ  dhammaṃ  kevalaṃ  saddhāmattakena  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharāmīti  pavedeti  addhā  rāmo  imaṃ  dhammaṃ jānaṃ
passaṃ viharatīti.
   {412.1}  Atha  khvāhaṃ aggivessana yena uddako rāmaputto
tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā   uddakaṃ   rāmaputtaṃ   etadavocaṃ
kittāvatā  no  āvuso  rāma imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja pavedesīti . evaṃ vutte aggivessana uddako rāmaputto
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  pavedesi   .  tassa  mayhaṃ  aggivessana
etadahosi  na  kho  rāmasseva  ahosi  saddhā  mayhaṃpatthi saddhā
na  kho rāmasseva ahosi viriyaṃ mayahaṃpatthi viriyaṃ na kho rāmasseva
ahosi  sati  mayhaṃpatthi  sati  na  kho  rāmasseva  ahosi samādhi
Mayhaṃpatthi  samādhi  na  kho  rāmasseva  ahosi  paññā  mayhaṃpatthi
paññā  yannūnāhaṃ  yaṃ  dhammaṃ  rāmo  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  viharāmīti  pavedeti  tassa  dhammassa  sacchikiriyāya
padaheyyanti  .  so kho ahaṃ aggivessana nacirasseva khippameva taṃ
dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihāsiṃ . atha khvāhaṃ
aggivessana  yena  uddako  rāmaputto  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā
uddakaṃ  rāmaputtaṃ etadavocaṃ kittāvatā 1- no āvuso rāma imaṃ
dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja pavedesīti.
   {412.2} Ettāvatā kho ahaṃ āvuso imaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja pavedemīti . ahampi kho āvuso ettāvatā
imaṃ  dhammaṃ  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharāmīti . lābhā
no āvuso suladdhaṃ no āvuso ye mayaṃ āyasmantaṃ tādisaṃ sabrahmacāriṃ
passāma  iti  yaṃ  dhammaṃ rāmo sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja
pavedesi taṃ tvaṃ dhammaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharasi yaṃ
tvaṃ  dhammaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharasi taṃ dhammaṃ
rāmo  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  pavedesi  iti  yaṃ
dhammaṃ rāmo aññāsi 2- taṃ tvaṃ dhammaṃ pajānāsi yaṃ dhammaṃ jānāsi
taṃ  dhammaṃ  rāmo aññāsi 3- iti yādiso rāmo ahosi tādiso
tuvaṃ  yādiso  tuvaṃ  tādiso  rāmo  ahosi  ehidāni  āvuso
ubho  vasantā  imaṃ  gaṇaṃ  pariharāmāti  .  iti kho aggivessana
@Footnote: 1 Ma. ettāvatā. 2-3 Po. Ma. abhiññāsi.
Uddako  rāmaputto  sabrahmacārī  me  samāno ācariyaṭṭhāneva maṃ
ṭhapesi  uḷārāya  ca maṃ pūjāya pūjesi . tassa mayhaṃ aggivessana
etadahosi nāyaṃ dhammo nibbidāya na virāgāya na nirodhāya na upasamāya
na  abhiññāya  na  sambodhāya  na  nibbānāya  saṃvattati  yāvadeva
nevasaññānāsaññāyatanūpapattiyāti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana taṃ
dhammaṃ analaṅkaritvā tasmā dhammā nibbijja apakkamiṃ.
   [413] So kho ahaṃ aggivessana kiṃkusalagavesī anuttaraṃ santivarapadaṃ
pariyesamāno  magadhesu  anupubbena  cārikañcaramāno  yena uruvelā
senānigamo  tadavasariṃ  .  tatthaddasaṃ  ramaṇīyaṃ  bhūmibhāgaṃ  pāsādikañca
vanasaṇḍaṃ  nadiñca sandantiṃ 1- setakaṃ supatitthaṃ ramaṇīyaṃ samantā [2]-
gocaragāmaṃ  .  tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi ramaṇīyo vata
bho  bhūmibhāgo  pāsādiko  ca  vanasaṇḍo  nadī ca sandati setakā
supatitthā  ramaṇīyā samantā [3]- gocaragāmo . alamidaṃ kulaputtassa
padhānikassa  padhānāyāti . so kho ahaṃ aggivessana tattheva nisīdiṃ
alamidaṃ padhānāyāti.
   [414] Apissu maṃ aggivessana tisso upamā paṭibhaṃsu anacchariyā
pubbe  assutapubbā  . seyyathāpi aggivessana allaṃ kaṭṭhaṃ sasnehaṃ
udake  nikkhittaṃ  .  atha  puriso  āgaccheyya uttarāraṇiṃ ādāya
aggiṃ  abhinibbattessāmi tejo 4- pātukarissāmīti . taṃ kiṃ maññasi
aggivessana  api  nu  so puriso amuṃ allaṃ kaṭṭhaṃ sasnehaṃ udake
@Footnote: 1 Ma. sandatiṃ. 2-3 Po. Ma. ca . 4 Po. tejodhātuṃ karissāmīti.
Nikkhittaṃ  uttarāraṇiṃ  ādāya  abhimatthento  aggiṃ  abhinibbatteyya
tejo  1- pātukareyyāti . no hidaṃ bho gotama taṃ kissa hetu
aduñhi  bho  gotama  allaṃ  kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ  tañca  pana  udake
nikkhittaṃ  yāvadeva  ca  pana  so puriso kilamathassa vighātassa bhāgī
assāti  evameva  kho  aggivessana  ye  hi  keci samaṇā vā
brāhmaṇā vā kāyena ceva [3]- kāmehi avūpakaṭṭhā viharanti yo
ca  nesaṃ  kāmesu  kāmachando  kāmasneho kāmamucchā kāmapipāsā
kāmapariḷāho so ca ajjhattaṃ na supahīno hoti na supaṭippassaddho.
Opakkamikā  cepi  te bhonto samaṇabrāhmaṇā dukkhā tippā kharā
kaṭukā vedanā vediyanti abhabbāva te ñāṇāya dassanāya anuttarāya
sambodhāya  .  no  cepi te bhonto samaṇabrāhmaṇā opakkamikā
dukkhā tippā kharā kaṭukā vedanā vediyanti abhabbāva te ñāṇāya
dassanāya  anuttarāya sambodhāya . ayaṃ kho maṃ aggivessana paṭhamā
upamā paṭibhāsi anacchariyā pubbe assutapubbā.
   [415]  Aparāpi  kho maṃ aggivessana dutiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā  pubbe  assutapubbā  .  seyyathāpi  aggivessana allaṃ
kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ  ārakā  udakā  thale  nikkhittaṃ  .  atha puriso
āgaccheyya  uttarāraṇiṃ  ādāya  aggiṃ  abhinibbattessāmi  tejo
pātukarissāmīti  .  taṃ  kiṃ maññasi aggivessana api nu kho puriso
amuṃ  allaṃ  kaṭṭhaṃ sasnehaṃ ārakā udakā thale nikkhittaṃ uttarāraṇiṃ
@Footnote: 1 Po. tejodhātuṃ kareyyāti. 2 yevāti padena bhavitabbaṃ. 3 Ma. cittena ca.
Ādāya abhimatthento 1- aggiṃ abhinibbatteyya tejo pātukareyyāti.
No hidaṃ bho gotama taṃ kissa hetu aduñhi bho gotama allaṃ kaṭṭhaṃ
sasnehaṃ  kiñcāpi  ārakā  udakā thale nikkhittaṃ yāvadeva ca pana
so  puriso  kilamathassa  vighātassa  bhāgī assāti . evameva kho
aggivessana ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā kāyena ceva 2- [3]-
kāmehi vūpakaṭṭhā viharanti yo ca nesaṃ kāmesu kāmachando kāmasneho
kāmamucchā  kāmapipāsā  kāmapariḷāho  so ca ajjhattaṃ na supahīno
hoti  na  supaṭippassaddho  .  opakkamikā  cepi  te  bhonto
samaṇabrāhmaṇā  dukkhā  tippā  kharā  kaṭukā  vedanā  vediyanti
abhabbāva  te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya  sambodhāya . no
cepi  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  opakkamikā  dukkhā  tippā
kharā  kaṭukā  vedanā  vediyanti  abhabbāva te ñāṇāya dassanāya
anuttarāya  sambodhāya  .  ayaṃ kho maṃ aggivessana dutiyā upamā
paṭibhāsi anacchariyā pubbe assutapubbā.
   [416]  Aparāpi  kho maṃ aggivessana tatiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā  pubbe  assutapubbā  .  seyyathāpi  aggivessana sukkhaṃ
kaṭṭhaṃ  kolāpaṃ  udakā  thale  nikkhittaṃ . atha puriso āgaccheyya
uttarāraṇiṃ  ādāya aggiṃ abhinibbattessāmi tejo pātukarissāmīti .
Taṃ  kiṃ  maññasi  aggivessana  api  nu kho so puriso amuṃ sukkhaṃ
kaṭṭhaṃ  kolāpaṃ  ārakā  udakā  thale  nikkhittaṃ  uttarāraṇiṃ
@Footnote: 1 Ma. abhimanthento. 2 yevātipadena bhavitabbaṃ. 3 Ma. cittena ca.
Ādāya  abhimatthento aggiṃ abhinibbatteyya tejo pātukareyyāti .
Evaṃ  bho  gotama  taṃ  kissa  hetu  aduñhi  bho  gotama sukkhaṃ
kaṭṭhaṃ kolāpaṃ tañca pana ārakā udakā thale nikkhittanti. Evameva
kho  aggivessana ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā kāyena
ceva 1- [2]- kāmehi vūpakaṭṭhā viharanti yo ca nesaṃ kāmesu kāmachando
kāmasneho  kāmamucchā  kāmapipāsā  kāmapariḷāho so ca ajjhattaṃ
supahīno  hoti  supaṭippassaddho  .  opakkamikā cepi te bhonto
samaṇabrāhmaṇā  dukkhā  tippā  kharā  kaṭukā  vedanā  vediyanti
bhabbāva  te ñāṇāya dassanāya anuttarāya sambodhāya . no cepi
te  bhonto samaṇabrāhmaṇā opakkamikā dukkhā tippā kharā kaṭukā
vedanā  vediyanti  bhabbāva  te  ñāṇāya  dassanāya  anuttarāya
sambodhāya  .  ayaṃ  kho  maṃ  aggivessana tatiyā upamā paṭibhāsi
anacchariyā  pubbe  assutapubbā  .  imā  kho  maṃ  aggivessana
tisso upamāyo paṭibhaṃsu anacchariyā pubbe assutapubbā.
   [417]  Tassa mayhaṃ aggivessana etadahosi yannūnāhaṃ dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā cittaṃ abhiniggaṇheyyaṃ
abhinippīḷeyyaṃ abhisantāpeyyanti . so kho ahaṃ aggivessana dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ abhiniggaṇhāmi
abhinippīḷemi  abhisantāpemi  tassa  mayhaṃ  aggivessana  dantebhi
dantamādhāya  jivhāya  tāluṃ  āhacca  cetasā  cittaṃ abhiniggaṇhato
@Footnote: 1 yevātipadena bhavitabbaṃ. 2 Ma. cittena ca.
Abhinippīḷayato  abhisantāpayato  kacchehi sedā muccanti . seyyathāpi
aggivessana  balavā  puriso  dubbalataraṃ  purisaṃ  sīse vā gahetvā
khandhe  vā  gahetvā  abhiniggaṇheyya  abhinippīḷeyya abhisantāpeyya
evameva  kho  me aggivessana dantebhi dantamādhāya jivhāya tāluṃ
āhacca  cetasā  cittaṃ  abhiniggaṇhato  abhinippīḷayato abhisantāpayato
kacchehi sedā muccanti . āraddhaṃ kho pana me aggivessana viriyaṃ
hoti  asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca  pana
me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena
padhānābhitunnassa  sato . evarūpāpi kho me aggivessana uppannā
dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [418]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  assāsapassāse  uparundhiṃ . tassa mayhaṃ
aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  assāsapassāsesu uparuddhesu
kaṇṇasotehi  vātānaṃ  nikkhantānaṃ  adhimatto  saddo  hoti .
Seyyathāpi  nāma  kammāragaggariyā  dhamamānāya  adhimatto  saddo
hoti  evameva  kho  me  aggivessana  mukhato  ca  nāsato ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  kaṇṇasotehi  vātānaṃ  nikkhantānaṃ
adhimatto  saddo  hoti  .  āraddhaṃ  kho  pana me aggivessana
viriyaṃ  hoti  asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca
Pana  me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena
padhānābhitunnassa  sato  .  evarūpāpi  kho  aggivessana uppannā
dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [419]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca assāsapassāse uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā vātā muddhānaṃ ohananti .
Seyyathāpi  aggivessana balavā puriso tiṇhena sikharena muddhānaṃ 1-
abhimattheyya  evameva  kho me aggivessana mukhato ca nāsato ca
kaṇṇato ca assāsapassāsesu uparuddhesu adhimattā vātā muddhānaṃ 1-
ohananti . āraddhaṃ kho pana me aggivessana viriyaṃ hoti asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca  pana me kāyo hoti
appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa  sato .
Evarūpāpi  kho me aggivessana uppannā dukkhā vedanā cittaṃ na
pariyādāya tiṭṭhati.
   [420]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca assāsapassāse uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca
@Footnote: 1 Ma. muddhani.
Assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā  sīse sīsavedanā honti .
Seyyathāpi  aggivessana  balavā  puriso  gāḷhena  varattakkhandhena
sīse  sīsaveṭṭhanaṃ dadeyya evameva kho me aggivessana mukhato ca
nāsato  ca  kaṇṇato  ca  assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā
sīse  sīsavedanā  honti  .  āraddhaṃ  kho pana me aggivessana
viriyaṃ  hoti  asallīnaṃ  upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho
ca  pana  me  kāyo hoti appaṭippassaddho teneva dukkhappadhānena
padhānābhitunnassa  sato . evarūpāpi kho me aggivessana uppannā
dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [421]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca assāsapassāse uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimattā  vātā kucchiṃ parikantanti .
Seyyathāpi  aggivessana  dakkho  goghātako  vā  goghātakantevāsī
vā  tiṇhena  govikantanena  kucchiṃ  parikanteyya evameva kho me
aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca kaṇṇato ca assāsapassāsesu
uparuddhesu  adhimattā  vātā kucchiṃ parikantanti . āraddhaṃ kho pana
me  aggivessana  viriyaṃ  hoti  asallīnaṃ upaṭṭhitā sati appammuṭṭhā
sāraddho  ca  pana  me  kāyo  hoti  appaṭippassaddho  teneva
Dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa  sato  .  evarūpāpi  kho  me
aggivessana uppannā dukkhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [422]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
appāṇakaṃyeva  jhānaṃ  jhāyeyyanti  .  so  kho  ahaṃ aggivessana
mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato  ca assāsapassāse uparundhiṃ .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  mukhato  ca  nāsato  ca  kaṇṇato ca
assāsapassāsesu  uparuddhesu  adhimatto  kāyasmiṃ  ḍāho  hoti .
Seyyathāpi  aggivessana  dve  balavanto  purisā  dubbalataraṃ  purisaṃ
nānābāhāsu  gahetvā  aṅgārakāsuyā  santāpeyyuṃ  samparitāpeyyuṃ
evameva [1]- kho aggivessana mukhato ca nāsato ca kaṇṇato ca
assāsapassāsesu uparuddhesu adhimatto kāyasmiṃ ḍāho hoti.
   {422.1} Āraddhaṃ kho pana me aggivessana viriyaṃ hoti asallīnaṃ
upaṭṭhitā  sati  appammuṭṭhā  sāraddho  ca  pana me kāyo hoti
appaṭippassaddho  teneva  dukkhappadhānena  padhānābhitunnassa  sato .
Evarūpāpi  kho me aggivessana uppannā dukkhā vedanā cittaṃ na
pariyādāya tiṭṭhati . apissu maṃ aggivessana devatā disvā evamāhaṃsu
kālakato samaṇo gotamoti . ekaccā devatā evamāhaṃsu na kālakato
samaṇo gotamo apica kālaṃ karotīti . ekaccā devatā evamāhaṃsu
na  kālakato  samaṇo  gotamo  napi  kālaṃ  karoti  arahaṃ samaṇo
gotamo vihāro tveva so arahato evarūpo hotīti.
@Footnote: 1 Ma. me.
   [423]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
sabbaso āhārupacchedāya paṭipajjeyyanti . atha kho maṃ aggivessana
devatā  upasaṅkamitvā  etadavocuṃ  mā  kho  tvaṃ mārisa sabbaso
āhārupacchedāya  paṭipajji  sace  kho  tvaṃ  mārisa  sabbaso
āhārupacchedāya  paṭipajjissasi  tassa  te  mayaṃ  dibbaṃ  ojaṃ
lomakūpehi  ajjhoharissāma  tāya  tvaṃ  yāpessasīti . tassa mayhaṃ
aggivessana  etadahosi  ahañceva  kho  pana sabbaso jaddhukaṃ 1-
paṭijāneyyaṃ  imā  ca  me  devatā  dibbaṃ  ojaṃ  lomakūpehi
ajjhohareyyuṃ tāya cāhaṃ yāpeyyaṃ taṃ mama assa musāti . so kho
ahaṃ aggivessana tā devatā paccācikkhāmi alanti vadāmi.
   [424]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  yannūnāhaṃ
thokaṃ  thokaṃ  āhāraṃ  āhāreyyaṃ  pasataṃ  pasataṃ yadi vā muggayūsaṃ
yadi  vā  kulatthayūsaṃ  yadi vā kaḷāyayūsaṃ yadi vā hareṇukayūsanti .
So kho ahaṃ aggivessana thokaṃ thokaṃ āhāraṃ āhāresiṃ pasataṃ pasataṃ
yadi  vā  muggayūsaṃ yadi vā kulatthayūsaṃ yadi vā kaḷāyayūsaṃ yadi vā
hareṇukayūsaṃ  .  tassa  mayhaṃ  aggivessana  thokaṃ  thokaṃ  āhāraṃ
āhārayato  pasataṃ  pasataṃ yadi vā muggayūsaṃ yadi vā kulatthayūsaṃ yadi
vā  kaḷāyayūsaṃ  yadi  vā  hareṇukayūsaṃ  adhimattakasimānaṃ  patto me
kāyo hoti . seyyathāpi nāma asītikapabbāni vā kāḷapabbāni vā
@Footnote: 1 Ma. ajajjitaṃ. Yu. ajaddhukaṃ.
Evamevassu  me  aṅgapaccaṅgāni  bhavanti  tāyevappāhāratāya .
Seyyathāpi  nāma  oṭṭhapadaṃ  evamevassu  me  ānisadaṃ  hoti
tāyevappāhāratāya . seyyathāpi nāma vaṭṭanāvallī evamevassu me
piṭṭhikaṇṭako  uṇṇatāvaṇato  hoti  tāyevappāhāratāya . seyyathāpi
nāma  jarasālāya  gopāṇasiyo  oluggaviluggā  bhavanti  evamevassu
me phāsuḷiyo oluggaviluggā bhavanti tāyevappāhāratāya.
   {424.1} Seyyathāpi nāma gambhīre udapāne udakatārakā gambhīragatā
okkhāyikā  dissanti  evamevassu  me  akkhikūpe 1- akkhitārakā
gambhīragatā  okkhāyikā  dissanti  tāyevappāhāratāya . seyyathāpi
nāma  tittikālābu  āmakacchinno  vātātapena  saṃphusito  hoti
sammilāto  evamevassu me sīse sīsacchavī saṃphusitā hoti sammilātā
tāyevappāhāratāya  .  so  kho  ahaṃ  aggivessana  udaracchaviṃ
parimasissāmīti    piṭṭhikaṇṭakaṃyeva    pariggaṇhāmi    piṭṭhikaṇṭakaṃ
parimasissāmīti  udaracchaviṃyeva  pariggaṇhāmi  yāvassu  me aggivessana
udaracchavī piṭṭhikaṇṭakaṃ allīnā hoti tāyevappāhāratāya.
   {424.2} So kho ahaṃ aggivessana vaccaṃ vā muttaṃ vā karissāmīti
tattheva avakujjo papatāmi tāyevappāhāratāya. So kho ahaṃ aggivessana
imameva  kāyaṃ  assāsento  pāṇinā  gattāni  anumajjāmi  tassa
mayhaṃ  aggivessana  pāṇinā  gattāni anomajjato pūtimūlāni lomāni
kāyasmā  papatanti  tāyevappāhāratāya  .  apissu maṃ aggivessana
@Footnote: 1 Ma. akkhikūpesu.
Manussā  disvā  evamāhaṃsu  kāḷo  samaṇo gotamoti . ekacce
manussā  evamāhaṃsu  na  kāḷo  samaṇo  gotamo  sāmo  samaṇo
gotamoti  .  ekacce  manussā  evamāhaṃsu  na  kāḷo  samaṇo
gotamo  napi  sāmo  maṅguracchavī  samaṇo  gotamoti  .  yāvassu
me  aggivessana  tāva  parisuddho  chavivaṇṇo  pariyodāto upahato
hoti tāyevappāhāratāya.
   [425]  Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi ye kho keci
atītamaddhānaṃ  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  opakkamikā  dukkhā
tippā  kharā kaṭukā vedanā vediyiṃsu etāvaparamaṃ nayito bhiyyo .
Yekeci  1- anāgatamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā vā opakkamikā
dukkhā  tippā  kharā  kaṭukā  vedanā  vediyissanti  etāvaparamaṃ
nayito  bhiyyo . yekeci 2- etarahi samaṇā vā brāhmaṇā vā
opakkamikā dukkhā tippā kharā kaṭukā vedanā vediyanti etāvaparamaṃ
nayito  bhiyyo  .  na  kho  panāhaṃ imāya kaṭukāya dukkarakiriyāya
adhigacchāmi  uttari  manussadhammā  alamariyañāṇadassanavisesaṃ  .  siyā
nu  kho  añño  maggo  bodhāyāti  .  tassa mayhaṃ aggivessana
etadahosi  abhijānāmi  kho  panāhaṃ  pitu sakkassa kammante sitāya
jambuchāyāya  nisinno  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharitā
siyā  nu kho eso maggo bodhāyāti . tassa mayhaṃ aggivessana
@Footnote: 1-2 Ma. yepi hi keci.
Satānusāriviññāṇaṃ  ahosi  eseva  maggo  bodhāyāti  .  tassa
mayhaṃ  aggivessana  etadahosi kinnu kho ahaṃ tassa sukhassa bhāyāmi
yantaṃ  sukhaṃ  aññatreva  kāmehi  aññatra  akusalehi  dhammehīti .
Tassa  mayhaṃ  aggivessana  etadahosi  na  kho  ahaṃ tassa sukhassa
bhāyāmi yantaṃ aññatreva kāmehi aññatra akusalehi dhammehīti.
   [426]  Tassa mayhaṃ aggivessana etadahosi na kho taṃ sukaraṃ
sukhaṃ  adhigantuṃ  [1]- adhimattakasimānaṃ pattakāyena yannūnāhaṃ oḷārikaṃ
āhāraṃ āhāreyyaṃ odanaṃ kummāsanti . so kho ahaṃ aggivessana
oḷārikaṃ āhāraṃ āhāremi 2- odanaṃ kummāsaṃ . tena kho pana
samayena  aggivessana  pañca  bhikkhū  paccupaṭṭhitā honti yanno 3-
samaṇo  gotamo  dhammaṃ  adhigamissati  tanno ārocessatīti . yato
kho  ahaṃ  aggivessana oḷārikaṃ āhāraṃ āhāresiṃ odanaṃ kummāsaṃ
atha  me  te  pañca  bhikkhū  nibbijja  pakkamiṃsu bāhulliko samaṇo
gotamo padhānavibbhanto āvaṭṭo bāhullāyāti.
   [427] So kho ahaṃ aggivessana oḷārikaṃ āhāraṃ āhāretvā
balaṃ  gāhetvā vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ . evarūpāpi
kho  me  aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya
tiṭṭhati  .  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso
ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ ... tatiyaṃ
@Footnote: 1 Ma. evaṃ. 2 Ma. āhāresiṃ. 3 Ma. yaṃ kho.
Jhānaṃ  ... catutthaṃ jhānaṃ upasampajja vihāsiṃ . evarūpāpi kho me
aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati. So
evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe vigatūpakkilese
mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  pubbenivāsānussatiñāṇāya
cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarāmi
seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ
sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarāmi  .  ayaṃ  kho me
aggivessana  rattiyā  paṭhame yāme paṭhamā vijjā adhigatā avijjā
vihatā  vijjā  uppannā  tamo  vihato āloko uppanno yathātaṃ
appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato . evarūpāpi kho me
aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [428]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
sattānaṃ  cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passāmi  cavamāne
upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage  satte  pajānāmi  .pe.  ayaṃ kho me aggivessana
rattiyā  majjhime  yāme  dutiyā  vijjā  adhigatā avijjā vihatā
vijjā  uppannā  tamo  vihato  āloko  uppanno  yathātaṃ
appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato . evarūpāpi kho me
Aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [429]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmesiṃ  .  so  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ
ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ime  āsavāti yathābhūtaṃ abbhaññāsiṃ
ayaṃ  āsavasamudayoti  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhoti
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  ayaṃ  āsavanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
abbhaññāsiṃ  .  tassa me evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi
cittaṃ  vimuccittha  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccittha  avijjāsavāpi  cittaṃ
vimuccittha  .pe.  nāparaṃ itthattāyāti abbhaññāsiṃ . ayaṃ kho me
aggivessana  rattiyā pacchime yāme tatiyā vijjā adhigatā avijjā
vihatā  vijjā  uppannā  tamo  vihato āloko uppanno yathātaṃ
appamattassa  ātāpino  pahitattassa viharato . evarūpāpi kho me
aggivessana uppannā sukhā vedanā cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhati.
   [430] Abhijānāmi kho panāhaṃ aggivessana anekasatāya parisāya
dhammaṃ  desetā  . apissu maṃ ekameko evaṃ maññati mamevārabbha
samaṇo gotamo dhammaṃ desetīti . na kho panetaṃ aggivessana evaṃ
daṭṭhabbaṃ  yāvadeva  viññāpanatthāya  tathāgato  sammadeva  tesaṃ 1-
@Footnote: 1 Ma. paresaṃ.
Dhammaṃ  desetīti  .  so kho ahaṃ aggivessana tassāyeva gāthāya
pariyosāne  tasmiṃyeva  purimasmiṃ  samādhinimitte  ajjhattameva  cittaṃ
saṇṭhapemi  sannisīdāmi  samādahāmi  ekodiṃ  karomi  yena  sudaṃ
niccakappaṃ  viharāmīti  .  okappaniyametaṃ  bhoto  gotamassa  yathātaṃ
arahato  sammāsambuddhassa  abhijānāti  kho  pana  bhavaṃ  gotamo
divā  supitāti  . abhijānāmahaṃ aggivessana gimhānaṃ pacchime māse
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto  catuguṇaṃ  saṅghāṭiṃ  paññāpetvā
dakkhiṇena  passena sato sampajāno niddaṃ okkamitāti . etaṃ kho
bho  gotama  eke  samaṇabrāhmaṇā  sammohavihārasmiṃ  vadantīti .
Na  kho  aggivessana  ettāvatā  sammūḷho vā hoti asammūḷho
vā  apica  aggivessana  yathā  sammūḷho  vā  hoti  asammūḷho
vā  taṃ  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  . evaṃ bhoti
kho saccako niganthaputto bhagavato paccassosi.
   [431]  Bhagavā etadavoca kathañca aggivessana sammūḷho hoti
yassakassaci aggivessana ye āsavā saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  appahīnā  tamahaṃ  sammūḷhoti
vadāmi  āsavānaṃ  hi  aggivessana  appahānā  sammūḷho hoti .
Yassa kassaci aggivessana ye āsavā saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  pahīnā  tamahaṃ  asammūḷhoti
vadāmi  āsavānaṃ  hi  aggivessana  pahānā  asammūḷho  hoti .
Tathāgatassa  kho  aggivessana ye āsavā saṅkilesikā ponobbhavikā
sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  . seyyathāpi
nāma  aggivessana  tālo  matthakacchinno  abhabbo  puna  virūḷhiyā
evameva  kho  aggivessana  tathāgatassa  ye  āsavā saṅkilesikā
ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  pahīnā
ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṅgatā āyatiṃ anuppādadhammāti.
   [432]  Evaṃ vutte saccako niganthaputto bhagavantaṃ etadavoca
acchariyaṃ  bho  gotama abbhūtaṃ bho gotama yāvañcīdaṃ bhoto gotamassa
evaṃ   āsajja  āsajja  vuccamānassa  upanītehi  vacanapathehi
samudācariyamānassa  chavivaṇṇo  ceva  pariyodāyati  mukhavaṇṇo  ca
vippasīdati  yathātaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  abhijānāmahaṃ  bho
gotama  pūraṇaṃ  kassapaṃ vādena vādaṃ samārabhitā sopi mayā vādena
vādaṃ  samāraddho  aññenaññaṃ  paṭicari  bahiddhā  kathaṃ  apanāmesi
kopañca   dosañca   appaccayañca   pātvākāsi  bhoto  pana
gotamassa  evaṃ  āsajja  āsajja vuccamānassa upanītehi vacanapathehi
samudācariyamānassa  chavivaṇṇo  ceva  pariyodāyati  mukhavaṇṇo  ca
vippasīdati  yathātaṃ  arahato  sammāsambuddhassa abhijānāmahaṃ bho gotama
makkhaliṃ gosālaṃ ... ajitaṃ kesakambalaṃ ... Pakudhaṃ kaccāyanaṃ ... Sañjayaṃ
velaṭṭhaputtaṃ  ...  niganthaṃ nāṭaputtaṃ vādena vādaṃ samārabhitā sopi
Mayā  vādena  vādaṃ  samāraddho  aññenaññaṃ  paṭicari bahiddhā kathaṃ
apanāmesi  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātvākāsi  bhoto
pana  gotamassa  evaṃ  āsajja  āsajja  vuccamānassa  upanītehi
vacanapathehi   samudācariyamānassa   chavivaṇṇo   ceva  pariyodāyati
mukhavaṇṇo  ca  vippasīdati  yathātaṃ  arahato  sammāsambuddhassa  handa
cadāni  mayaṃ  bho  gotama gacchāma bahukiccā [1]- bahukaraṇīyāti .
Yassadāni tvaṃ aggivessana kālaṃ maññasīti.
   Atha  kho  saccako  niganthaputto  bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.
         Mahāsaccakasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. mayaṃ.
           Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttaṃ
   [433]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
pubbārāme  migāramātu  pāsāde . atha kho sakko devānamindo
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito  kho sakko devānamindo
bhagavantaṃ  etadavoca  kittāvatā  nu  kho  bhante bhikkhu saṅkhittena
taṇhāsaṅkhayavimutto   hoti   accantaniṭṭho   accantayogakkhemī
accantabrahmacārī accantapariyosāno seṭṭho devamanussānanti.
   [434]  Idha  devānaminda  bhikkhuno sutaṃ hoti sabbe dhammā
nālaṃ  abhinivesāyāti  evañce  taṃ devānaminda bhikkhuno sutaṃ hoti
sabbe  dhammā  nālaṃ  abhinivesāyāti  so  sabbaṃ dhammaṃ abhijānāti
sabbaṃ  dhammaṃ  abhiññāya  sabbaṃ  dhammaṃ  parijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ
pariññāya  yaṅkiñci  vedanaṃ  vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  so  tāsu  vedanāsu  aniccānupassī  viharati  virāgānupassī
viharati  nirodhānupassī  viharati  paṭinissaggānupassī  viharati  so tāsu
vedanāsu   aniccānupassī   viharanto   virāgānupassī  viharanto
nirodhānupassī  viharanto  paṭinissaggānupassī viharanto na kiñci loke
upādiyati   anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ  paccattaññeva
parinibbāyati  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
Itthattāyāti  pajānāti  ettāvatā  kho  devānaminda  bhikkhu
saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimutto  hoti  accantaniṭṭho accantayogakkhemī
accantabrahmacārī  accantapariyosāno  seṭṭho  devamanussānanti .
Atha   kho   sakko   devānamindo   bhagavato   bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
tatthevantaradhāyi.
   [435]  Tena  kho  pana samayena āyasmā mahāmoggallāno
bhagavato avidūre nisinno hoti . Atha kho āyasmato mahāmoggallānassa
etadahosi  kinnu  kho  so  yakkho  bhagavato  bhāsitaṃ  abhisamecca
anumodati  udāhu  no  yannūnāhaṃ  taṃ  yakkhaṃ  jāneyyaṃ  yadi vā
so  yakkho bhagavato bhāsitaṃ abhisamecca anumodati yadi vā noti .
Atha  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  seyyathāpi  nāma  balavā
puriso  sammiñjitaṃ  vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ
sammiñjeyya   evameva   pubbārāme   migāramātu   pāsāde
antarahito devesu tāvatiṃsesu pāturahosi.
   {435.1} Tena kho pana samayena sakko devānamindo ekapuṇḍarīke
uyyāne dibbehi pañcahi turiyasatehi samappito samaṅgībhūto paricāreti.
Addasā kho sakko devānamindo āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ dūratova
āgacchantaṃ  disvāna  tāni  dibbāni pañca turiyasatāni paṭipaṇāmetvā
yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā āyasmantaṃ
Mahāmoggallānaṃ  etadavoca  ehi  kho mārisa moggallāna svāgataṃ
mārisa  moggallāna  cirassaṃ  kho  mārisa  moggallāna  imaṃ
pariyāyamakāsi  yadidaṃ  idhāgamanāya nisīda mārisa moggallāna idamāsanaṃ
paññattanti  .  nisīdi  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  paññatte
āsane . sakkopi kho devānamindo aññataraṃ nīcaṃ āsanaṃ gahetvā
ekamantaṃ nisīdi.
   [436]  Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  sakkaṃ devānamindaṃ āyasmā
mahāmoggallāno  etadavoca yathākathaṃ pana [1]- te kosiya bhagavā
saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ  abhāsi  sādhu  mayampi  etissā
kathāya  bhāgino assāma savanāyāti . mayaṃ kho mārisa moggallāna
bahukiccā   bahukaraṇīyā  appevanāma  sakena  karaṇīyena  apica
devānaṃyeva  tāvatiṃsānaṃ  karaṇīyena  apica  mārisa  moggallāna
sussutaṃyeva  hoti  sugahitaṃ  sumanasikataṃ supadhāritaṃ yanno kho khippameva
antaradhāyati   bhūtapubbaṃ   mārisa  moggallāna  devāsurasaṅgāmo
samūpabyuḷho 2- ahosi tasmiṃ kho pana mārisa moggallāna saṅgāme
devā  jiniṃsu  asurā  parājiniṃsu  so kho ahaṃ mārisa moggallāna
devāsurasaṅgāmaṃ  3-  abhivijinitvā  vijitasaṅgāmo tato paṭinivattitvā
vejayantaṃ  nāma  pāsādaṃ  māpesiṃ  vejayantassa  kho  pana mārisa
moggallāna  pāsādassa  ekasataṃ  niyyūhaṃ  ekamekasmiṃ  niyyūhe
satta  satta  kūṭāgārasatāni  ekamekasmiṃ  kūṭāgāre  satta  satta
@Footnote: 1 Ma. kho. 2 Ma. samupabyūḷho. 3 Ma. taṃ saṅgāmaṃ.
Accharāyo  ekamekissā  accharāya  satta  satta  paricārikāyo
iccheyyāsi  no  tvaṃ  mārisa  moggallāna vejayantassa pāsādassa
rāmaṇeyyakaṃ  daṭṭhunti  . adhivāsesi kho āyasmā mahāmoggallāno
tuṇhībhāvena.
   [437]  Atha  kho  sakko  ca devānamindo vessavaṇṇo ca
mahārājā  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  purakkhatvā yena vejayanto
pāsādo  tenupasaṅkamiṃsu  .  addasāsuṃ  kho sakkassa devānamindassa
paricārikāyo  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  dūratova  āgacchantaṃ
disvāna  ottappamānā  hiriyamānā  sakaṃ  sakaṃ  ovarakaṃ pavisiṃsu .
Seyyathāpi  nāma  suṇisā sassuraṃ disvā ottappati hiriyati evameva
sakkassa  devānamindassa  paricārikāyo  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ
disvā ottappamānā hiriyamānā sakaṃ sakaṃ ovarakaṃ pavisiṃsu.
   {437.1} Atha kho sakko ca devānamindo vessavaṇṇo ca mahārājā
āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  vejayante  pāsāde  anucaṅkamāpenti
anucarāpenti idampi mārisa moggallāna passa vejayantassa pāsādassa
rāmaṇeyyakaṃ  idampi mārisa moggallāna passa vejayantassa pāsādassa
rāmaṇeyyakanti  .  sobhatidaṃ  āyasmato  kosiyassa  yathātaṃ  pubbe
katapuññassa  manussāpi  kiñcideva  rāmaṇeyyakaṃ  disvā  evamāhaṃsu
sobhati vata bho yathā devānaṃ tāvatiṃsānanti tayidaṃ āyasmato kosiyassa
sobhati  yathātaṃ  pubbe  katapuññassāti  .  atha  kho  āyasmato
Mahāmoggallānassa   etadahosi  atibāḷhaṃ  kho  ayaṃ  yakkho
pamatto  viharati  yannūnāhaṃ  imaṃ  yakkhaṃ  saṃvejeyyanti . atha kho
āyasmā  mahāmoggallāno tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāreti 1-
yathā  vejayantaṃ  pāsādaṃ  pādaṅguṭṭhakena  saṅkampesi  sampakampesi
sampavedhesi  .  atha  kho sakko ca devānamindo vessavaṇṇo ca
mahārājā  devā ca tāvatiṃsā acchariyabbhūtacittajātā ahesuṃ acchariyaṃ
vata  bho  abbhūtaṃ  vata bho samaṇassa mahiddhikatā mahānubhāvatā yatra
hi  nāma  dibbabhavanaṃ  pādaṅguṭṭhakena  saṅkampessati  sampakampessati
sampavedhessatīti.
   [438] Atha kho āyasmā mahāmoggallāno sakkaṃ devānamindaṃ
saṃviggaṃ  lomahaṭṭhajātaṃ  viditvā  sakkaṃ  devānamindaṃ  etadavoca
yathākathaṃ  pana  kosiya  bhagavā  saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ abhāsi
sādhu mayampi etissā kathāya bhāgino assāma savanāyāti . idhāhaṃ
mārisa  moggallāna  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃ  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsiṃ  ekamantaṃ  ṭhito  kho
ahaṃ  mārisa  moggallāna  bhagavantaṃ  etadavocaṃ  kittāvatā nu kho
bhante  bhikkhu  saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimutto  hoti  accantaniṭṭho
accantayogakkhemī   accantabrahmacārī  accantapariyosāno  seṭṭho
devamanussānanti
   {438.1}  evaṃ  vutte  mārisa  moggallāna  bhagavā  maṃ
etadavoca  idha  devānaminda  bhikkhuno  sutaṃ  hoti  sabbe dhammā
@Footnote: 1 Ma. abhisaṅkhāsi.
Nālaṃ  abhinivesāyāti  evañce  taṃ devānaminda bhikkhuno sutaṃ hoti
sabbe  dhammā  nālaṃ  abhinivesāyāti  so  sabbaṃ dhammaṃ abhijānāti
sabbaṃ  dhammaṃ  abhiññāya  sabbaṃ  dhammaṃ  parijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ
pariññāya  yaṅkiñci  vedanaṃ  vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ
vā  so  tāsu  vedanāsu  aniccānupassī  viharati  virāgānupassī
viharati  nirodhānupassī  viharati  paṭinissaggānupassī  viharati  so tāsu
vedanāsu   aniccānupassī   viharanto   virāgānupassī  viharanto
nirodhānupassī  viharanto  paṭinissaggānupassī viharanto na kiñci loke
upādiyati   anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ  paccattaññeva
parinibbāyati  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāti  ettāvatā  kho  devānaminda  bhikkhu
saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimutto  hoti  accantaniṭṭho accantayogakkhemī
accantabrahmacārī   accantapariyosāno   seṭṭho  devamanussānanti
evaṃ   kho  me  mārisa  moggallāna  bhagavā  saṅkhittena
taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ abhāsīti.
   {438.2}  Atha  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  sakkassa
devānamindassa   bhāsitaṃ   abhinanditvā  anumoditvā  seyyathāpi
nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ
sammiñjeyya  evameva  devesu  tāvatiṃsesu  antarahito pubbārāme
migāramātu  pāsāde pāturahosi . atha kho sakkassa devānamindassa
paricārikāyo  acirapakkante  āyasmante  mahāmoggallāne  sakkaṃ
Devānamindaṃ  etadavocuṃ  eso  nu  kho te mārisa so bhagavā
satthāti  .  na kho me mārisā so bhagavā satthā sabrahmacārī
me eso āyasmā mahāmogallānoti . lābhā [1]- te mārisa
suladdhaṃ  te  mārisa  yassa te sabrahmacārī evaṃ mahiddhiko evaṃ
mahānubhāvo aho nūna te so bhagavā satthāti.
   [439]  Atha  kho  āyasmā  mahāmoggallāno yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  bhagavantaṃ
etadavoca  abhijānāti  no  bhante  bhagavā āhunaññeva aññatarassa
mahesakkhassa yakkhassa saṅkhittena taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ bhāsitāti.
   {439.1}  Abhijānāmahaṃ  moggallāna idha sakko devānamindo
yenāhaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā maṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi
ekamantaṃ  ṭhito kho moggallāna sakko devānamindo maṃ etadavoca
kittāvatā  nu  kho  bhante  bhikkhu  saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimutto
hoti    accantaniṭṭho   accantayogakkhemī   accantabrahmacārī
accantapariyosāno seṭṭho devamanussānanti
   {439.2}  evaṃ  vutte  ahaṃ moggallāna sakkaṃ devānamindaṃ
etadavocaṃ  idha  devānaminda  bhikkhuno  sutaṃ  hoti  sabbe
dhammā   nālaṃ   abhinivesāyāti   evañce  taṃ  devānaminda
bhikkhuno  sutaṃ  hoti  sabbe  dhammā  nālaṃ  abhinivesāyāti  so
sabbaṃ  dhammaṃ  abhijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ  abhiññāya  sabbaṃ  dhammaṃ
@Footnote: 1 Po. vata.
Parijānāti  sabbaṃ  dhammaṃ  pariññāya  yaṅkiñci  vedanaṃ  vedeti sukhaṃ
vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā so tāsu vedanāsu aniccānupassī
viharati  virāgānupassī  viharati  nirodhānupassī viharati paṭinissaggānupassī
viharati  so  tāsu  vedanāsu  aniccānupassī viharanto virāgānupassī
viharanto  nirodhānupassī  viharanto  paṭinissaggānupassī  viharanto
na  kiñci  loke  upādiyati  anupādiyaṃ  na  paritassati  aparitassaṃ
paccattaññeva  parinibbāyati  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti pajānāti ettāvatā kho devānaminda
bhikkhu   saṅkhittena   taṇhāsaṅkhayavimutto   hoti   accantaniṭṭho
accantayogakkhemī   accantabrahmacārī  accantapariyosāno  seṭṭho
devamanussānanti  evaṃ  kho  ahaṃ  moggallāna  abhijānāmi sakkassa
devānamindassa saṅkhittena taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ bhāsitāti.
   {439.3} Idamavoca bhagavā attamano āyasmā mahāmoggallāno
bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
       Cūḷataṇhāsaṅkhayasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
          -------------
          Mahātaṇhāsaṅkhayasuttaṃ
   [440]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
sātissa  nāma  bhikkhuno  kevaṭṭaputtassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ
uppannaṃ  hoti  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā
tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati  anaññanti  .  assosuṃ  kho
sambahulā  bhikkhū  sātissa  nāma  bhikkhuno  kevaṭṭaputtassa  evarūpaṃ
pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anaññanti.
   {440.1} Atha kho te bhikkhū yena sāti bhikkhu kevaṭṭaputto
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  etadavocuṃ
saccaṃ kira te āvuso sāti evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati
saṃsarati anaññanti . evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati saṃsarati anaññanti .
Atha  kho  te  bhikkhū  sātiṃ  bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ etasmā pāpakā
diṭṭhigatā  vivecetukāmā  samanuyuñjanti  samanuggāhanti  samanubhāsanti
mā  evamāvuso  sāti  avaca  mā  bhagavantaṃ  abbhācikkhi  na hi
sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ vadeyya anekapariyāyena
Āvuso  sāti  paṭiccasamuppannaṃ  viññāṇaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  aññatra
paccayā  natthi  viññāṇassa  sambhavoti  . evampi kho sāti bhikkhu
kevaṭṭaputto  tehi  bhikkhūhi  samanuyuñjiyamāno  samanuggāhiyamāno
samanubhāsiyamāno  tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  thāmasā  parāmassa  1-
abhinivissa voharati evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anaññanti.
   [441] Yato kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu sātiṃ bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ
etasmā  pāpakā  diṭṭhigatā vivecetuṃ atha te bhikkhū yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
sātissa  nāma  bhante  bhikkhuno  kevaṭṭaputtassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ
diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā
tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati anaññanti [2]- atha kho mayaṃ
bhante  yena  sāti bhikkhu kevaṭṭaputto tenupasaṅkamimha upasaṅkamitvā
sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  etadavocumha  saccaṃ  kira  te āvuso
sāti  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati
anaññanti  evaṃ  vutte  bhante  sāti  bhikkhu kevaṭṭaputto amhe
etadavoca  evaṃ  byā  kho  ahaṃ  āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbattha parāmasā. 2 Ma. assumha kho mayaṃ bhante sātissa kira nāma
@bhikkhuno kevaṭṭaputtassa evarūpaṃ pāpakaṃ ... saṃsarati anaññanti.
Ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati  anaññanti
atha  kho  mayaṃ  bhante  sātiṃ bhikkhu kevaṭṭaputtaṃ etasmā pāpakā
diṭṭhigatā  vivecetukāmā  samanuyuñjimha  samanuggāhimha  samanubhāsimha
mā evaṃ āvuso sāti avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu
bhagavato  abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā evaṃ vadeyya anekapariyāyena
āvuso  sāti  paṭiccasamuppannaṃ  viññāṇaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  aññatra
paccayā  natthi viññāṇassa sambhavoti evampi kho bhante sāti bhikkhu
kevaṭṭaputto   amhehi   samanuyuñjiyamāno   samanuggāhiyamāno
samanubhāsiyamāno  tadeva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  thāmasā  parāmassa
abhinivissa  voharati  evaṃ  byā  kho  ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati
anaññanti  yato  kho  mayaṃ  bhante  nāsakkhimhā  sātiṃ  bhikkhuṃ
kevaṭṭaputtaṃ  etasmā  pāpakā  diṭṭhigatā  vivecetuṃ  atha  mayaṃ
etamatthaṃ bhagavato ārocemāti.
   [442]  Atha kho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ
bhikkhu  mama  vacanena  sātiṃ bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ āmantehi satthā taṃ
āvuso sāti āmantetīti . evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
paṭissutvā  yena sāti bhikkhu kevaṭṭaputto tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  etadavoca  satthā  taṃ  āvuso sāti
āmantetīti  .  evamāvusoti  kho  sāti  bhikkhu  kevaṭṭaputto
Tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ
kho  sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  bhagavā  etadavoca saccaṃ kira te
sāti  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  tadevidaṃ  viññāṇaṃ  sandhāvati  saṃsarati
anaññanti  .  evaṃ  byā  kho ahaṃ bhante bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi yathā tadevidaṃ viññāṇaṃ sandhāvati saṃsarati anaññanti.
   {442.1}  Katamantaṃ  sāti viññāṇanti . yvāyaṃ bhante vado
vedeyyo tatra tatra kalyāṇapāpakānaṃ kammānaṃ vipākaṃ paṭisaṃvedetīti.
Kassa nu kho nāma tvaṃ moghapurisa mayā evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānāsi
nanu  mayā  moghapurisa  anekapariyāyena  paṭiccasamuppannaṃ  viññāṇaṃ
vuttaṃ  aññatra  paccayā  natthi  viññāṇassa  sambhavoti  atha  ca
pana  tvaṃ  moghapurisa  attanā  duggahitena amhe ceva abbhācikkhasi
attānañca  khanasi  bahuñca  apuññaṃ  pasavasi  tañhi  te  moghapurisa
bhavissati dīgharataṃ ahitāya dukkhāyāti.
   [443]  Atha  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi taṃ kiṃ maññatha
bhikkhave  apināyaṃ  sāti  bhikkhu  kevaṭṭaputto  usmīkatopi  imasmiṃ
dhammavinayeti . kiñhi siyā bhante no hetaṃ bhanteti . Evaṃ vutte
sāti  bhikkhu  kevaṭṭaputto  tuṇhībhūto  maṅkubhūto  pattakkhandho
adhomukho  pajjhāyanto  appaṭibhāṇo  nisīdi  .  atha  kho  bhagavā
Sātiṃ  bhikkhuṃ  kevaṭṭaputtaṃ  tuṇhībhūtaṃ  maṅkubhūtaṃ  pattakkhandhaṃ  adhomukhaṃ
pajjhāyantaṃ  appaṭibhāṇaṃ  viditvā  sātiṃ bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ etadavoca
paññāyissasi  kho tvaṃ moghapurisa etena sakena pāpakena diṭṭhigatena
idhāhaṃ  bhikkhū  paṭipucchissāmīti  . atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi
tumhepi me bhikkhave evaṃ dhammaṃ desitaṃ ājānātha yathāyaṃ sāti bhikkhu
kevaṭṭaputto  attanā  duggahitena  amhe  ceva  abbhācikkhati
attānañca khanati bahuñca apuññaṃ pasavatīti.
   {443.1}  No  hetaṃ bhante anekapariyāyena hi no bhante
paṭiccasamuppannaṃ   viññāṇaṃ   vuttaṃ  bhagavatā  aññatra  paccayā
natthi  viññāṇassa sambhavoti . sādhu bhikkhave sādhu kho me tumhe
bhikkhave  evaṃ  dhammaṃ desitaṃ ājānātha anekapariyāyena hi bhikkhave
paṭiccasamuppannaṃ  [1]- vuttaṃ mayā aññatra paccayā natthi viññāṇassa
sambhavoti atha ca panāyaṃ sāti bhikkhu kevaṭṭaputto attanā duggahitena
amhe  ceva  abbhācikkhati  attānañca  khanati bahuñca apuññaṃ pasavati
tañhi tassa moghapurisassa bhavissati dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya.
   [444]  Yaññadeva  bhikkhave  paccayaṃ paṭicca uppajjati viññāṇaṃ
tena teneva [2]- saṅkhyaṃ gacchati cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati
viññāṇaṃ  cakkhuviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  sotañca  paṭicca
sadde  ca  uppajjati  viññāṇaṃ  sotaviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati
ghānañca  paṭicca  gandhe  ca  uppajjati  viññāṇaṃ ghānaviññāṇantveva
@Footnote: 1 Ma. viññāṇaṃ. 2 Ma. viññāṇaṃ tveva.
Saṅkhyaṃ  gacchati  jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  viññāṇaṃ
jivhāviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  kāyañca  paṭicca phoṭṭhabbe ca
uppajjati  viññāṇaṃ  kāyaviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  manañca
paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  viññāṇaṃ  manoviññāṇantveva  saṅkhyaṃ
gacchati . seyyathāpi bhikkhave yaññadeva [1]- paṭicca aggi jalati tena
teneva  saṅkhyaṃ  gacchati  kaṭṭhañca  paṭicca aggi jalati kaṭṭhaggitveva
saṅkhyaṃ  gacchati  sakalikañca  paṭicca aggi jalati sakalikaggitveva saṅkhyaṃ
gacchati  tiṇañca  paṭicca  aggi  jalati  tiṇaggitveva  saṅkhyaṃ  gacchati
gomayañca  paṭicca  aggi  jalati gomayaggitveva saṅkhyaṃ gacchati thusañca
paṭicca  aggi  jalati  thusaggitveva  saṅkhyaṃ gacchati saṅkārañca paṭicca
aggi jalati saṅkāraggitveva saṅkhyaṃ gacchati
   {444.1} evameva kho bhikkhave yaññadeva paccayaṃ paṭicca uppajjati
viññāṇaṃ tena teneva saṅkhyaṃ gacchati cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati
viññāṇaṃ  cakkhuviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  sotañca paṭicca sadde
ca  uppajjati  viññāṇaṃ  sotaviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati ghānañca
paṭicca gandhe ca uppajjati viññāṇaṃ ghānaviññāṇantveva saṅkhyaṃ gacchati
jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  viññāṇaṃ jivhāviññāṇantveva
saṅkhyaṃ  gacchati  kāyañca  paṭicca  phoṭṭhabbe  ca uppajjati viññāṇaṃ
kāyaviññāṇantveva  saṅkhyaṃ  gacchati  manañca  paṭicca  dhamme  ca
uppajjati viññāṇaṃ manoviññāṇantveva saṅkhyaṃ gacchati.
@Footnote: 1 Ma. paccayaṃ.
   [445]  Bhūtamidaṃ  bhikkhave  passathāti  .  evaṃ  bhante .
Tadāhārasambhavanti bhikkhave passathāti . evaṃ bhante. Tadāhāranirodhā
yaṃ  bhūtaṃ  taṃ  nirodhadhammanti  bhikkhave passathāti . evaṃ bhante .
Bhūtamidaṃ  nossūti  bhikkhave  kaṅkhāto  uppajjati vicikicchāti . evaṃ
bhante  .  tadāhārasambhavaṃ  nossūti  bhikkhave  kaṅkhāto  uppajjati
vicikicchāti . evaṃ bhante . tadāhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ nirodhadhammaṃ
nossūti  bhikkhave kaṅkhāto uppajjati vicikicchāti . evaṃ bhante .
Bhūtamidanti  bhikkhave  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  yā vicikicchā
sā  pahīyatīti . evaṃ bhante . tadāhārasambhavanti bhikkhave yathābhūtaṃ
sammappaññāya passato yā vicikicchā sā pahīyatīti.
   {445.1} Evaṃ bhante . Tadāhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ nirodhadhammanti
bhikkhave yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā vicikicchā sā pahīyatīti.
Evaṃ bhante . bhūtamidanti bhikkhave itipi vo ettha nibbicikicchāti.
Evaṃ  bhante  .  tadāhārasambhavanti  bhikkhave  itipi  vo  ettha
nibbicikicchāti  .  evaṃ  bhante  .  tadāhāranirodhā  yaṃ bhūtaṃ taṃ
nirodhadhammanti  bhikkhave  itipi  vo  ettha  nibbicikicchāti . evaṃ
bhante  .  bhūtamidanti  bhikkhave  yathābhūtaṃ sammappaññāya sudiṭṭhanti .
Evaṃ  bhante  .  tadāhārasambhavanti  bhikkhave yathābhūtaṃ sammappaññāya
sudiṭṭhanti . evaṃ bhante . tadāhāranirodhā yaṃ bhūtaṃ taṃ nirodhadhammanti
bhikkhave  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhanti  .  evaṃ  bhante .
Imañce  tumhe  bhikkhave  diṭṭhiṃ  evaṃ  parisuddhaṃ  evaṃ pariyodātaṃ
allīyetha keḷāyetha dhaneyyātha 1- mamāyetha api nu tumhe bhikkhave
kullūpamaṃ dhammaṃ desitaṃ ājāneyyātha nittharaṇatthāya no gahaṇatthāyāti.
No hetaṃ bhante . imañce tumhe bhikkhave diṭṭhiṃ evaṃ parisuddhaṃ evaṃ
pariyodātaṃ na allīyetha na keḷāyetha na dhaneyyātha na mamāyetha api nu
me tumhe bhikkhave kullūpamaṃ dhammaṃ desitaṃ ājāneyyātha nittharaṇatthāya
no gahaṇatthāyāti. Evaṃ bhante.
   [446]  Cattārome  bhikkhave  āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ
ṭhitiyā  sambhavesīnaṃ  vā sattānaṃ anuggahāya . katame cattāro .
Kavaḷiṅkāro  āhāro  oḷāriko  vā  sukhumo vā phasso dutiyo
manosañcetanā tatiyā viññāṇaṃ catutthaṃ . ime ca bhikkhave cattāro
āhārā  kiṃnidānā  kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  ime cattāro
āhārā    taṇhānidānā    taṇhāsamudayā    taṇhājātikā
taṇhāpabhavā  .  taṇhā  cāyaṃ  bhikkhave  kiṃnidānā  kiṃsamudayā
kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  taṇhā  vedanānidānā  vedanāsamudayā
vedanājātikā  vedanāpabhavā  .  vedanā  cāyaṃ bhikkhave kiṃnidānā
kiṃsamudayā  kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  vedanā phassanidānā phassasamudayā
phassajātikā  phassapabhavā . phasso cāyaṃ bhikkhave kiṃnidāno kiṃsamudayo
kiṃjātiko  kiṃpabhavo  .  phasso  saḷāyatananidāno  saḷāyatanasamudayo
saḷāyatanajātiko  saḷāyatanapabhavo  .  saḷāyatanañcidaṃ  bhikkhave kiṃnidānaṃ
@Footnote: 1 Ma. dhanāyetha. sabbattha īdisameva.
Kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  .  saḷāyatanaṃ nāmarūpanidānaṃ nāmarūpasamudayaṃ
nāmarūpajātikaṃ  nāmarūpapabhavaṃ  .  nāmarūpañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ
kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  .  nāmarūpaṃ  viññāṇanidānaṃ viññāṇasamudayaṃ
viññāṇajātikaṃ  viññāṇapabhavaṃ  .  viññāṇañcidaṃ  bhikkhave  kiṃnidānaṃ
kiṃsamudayaṃ  kiṃjātikaṃ  kiṃpabhavaṃ  .  viññāṇaṃ  saṅkhāranidānaṃ saṅkhārasamudayaṃ
saṅkhārajātikaṃ  saṅkhārapabhavaṃ  .  saṅkhārā  cime  bhikkhave kiṃnidānā
kiṃsamudayā   kiṃjātikā  kiṃpabhavā  .  saṅkhārā  avijjānidānā
avijjāsamudayā  avijjājātikā  avijjāpabhavā  .  iti kho bhikkhave
avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  viññāṇapaccayā
nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā   saḷāyatanaṃ   saḷāyatanapaccayā  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ     sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā     sambhavanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [447]  Jātipaccayā  jarāmaraṇanti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ
jātipaccayā  nu  kho  bhikkhave jarāmaraṇaṃ no vā kathaṃ vā ettha
hotīti  .  jātipaccayā  bhante  jarāmaraṇaṃ evaṃ no ettha hoti
jātipaccayā  jarāmaraṇanti  .  bhavapaccayā  jātīti  iti kho panetaṃ
vuttaṃ  bhavapaccayā  nu kho bhikkhave jāti no vā kathaṃ vā ettha
hotīti . bhavapaccayā bhante jāti evaṃ no ettha hoti bhavapaccayā
Jātīti.
   {447.1}  Upādānapaccayā  bhavoti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ
upādānapaccayā nu kho bhikkhave bhavo no vā kathaṃ vā ettha hotīti.
Upādānapaccayā bhante bhavo evaṃ no ettha hoti upādānapacacyā
bhavoti  .  taṇhāpaccayā  upādānanti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ
taṇhāpaccayā  nu  kho bhikkhave upādānaṃ no vā kathaṃ vā ettha
hotīti  .  taṇhāpaccayā  bhante upādānaṃ evaṃ no ettha hoti
taṇhāpaccayā  upādānanti  .  vedanāpaccayā  taṇhāti  iti  kho
panetaṃ vuttaṃ vedanāpaccayā nu kho bhikkhave taṇhā no vā kathaṃ vā
ettha hotīti.
   {447.2}  Vedanāpaccayā  bhante  taṇhā  evaṃ  no
ettha   hoti   vedanāpaccayā   taṇhāti  .  phassapaccayā
vedanāti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ  phassapaccayā  nu kho bhikkhave
vedanā  no  vā  kathaṃ vā ettha hotīti . phassapaccayā bhante
vedanā  evaṃ  no  ettha  hoti  phassapaccayā  vedanāti .
Saḷāyatanapaccayā  phassoti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ saḷāyatanapaccayā
nu kho bhikkhave phasso no vā kathaṃ vā ettha hotīti. Saḷāyatanapaccayā
bhante  phasso  evaṃ no ettha hoti saḷāyatanapaccayā phassoti .
Nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ nāmarūpapaccayā
nu  kho  bhikkhave  saḷāyatanaṃ  no vā kathaṃ vā ettha hotīti .
Nāmarūpapaccayā  bhante  saḷāyatanaṃ  evaṃ  no  ettha  hoti
nāmarūpapaccayā     saḷāyatananti     .    viññāṇapaccayā
Nāmarūpanti  iti  kho  panetaṃ vuttaṃ viññāṇapaccayā nu kho bhikkhave
nāmarūpaṃ  no vā kathaṃ vā ettha hotīti . viññāṇapaccayā bhante
nāmarūpaṃ evaṃ no ettha hoti viññāṇapaccayā nāmarūpanti.
   {447.3}  Saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  iti kho panetaṃ vuttaṃ
saṅkhārapaccayā  nu  kho bhikkhave viññāṇaṃ no vā kathaṃ vā ettha
hotīti  .  saṅkhārapaccayā  bhante viññāṇaṃ evaṃ no ettha hoti
saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  .  avijjāpaccayā  saṅkhārāti iti kho
panetaṃ vuttaṃ avijjāpaccayā nu kho bhikkhave saṅkhārā no vā kathaṃ
vā  ettha  hotīti  . avijjāpaccayā bhante saṅkhārā evaṃ no
ettha hoti avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   [448] Sādhu bhikkhave iti kho bhikkhave tumhepi evaṃ vadetha
ahampi  evaṃ  vadāmi  imasmiṃ  sati  idaṃ  hoti  imassuppādā
idaṃ  uppajjati  yadidaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ   viññāṇapaccayā   nāmarūpaṃ   nāmarūpapaccayā  saḷāyatanaṃ
saḷāyatanapaccayā   phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti .
Avijjāya  tveva  asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho  saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā
Saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho   phassanirodhā
vedanānirodho   vedanānirodhā   taṇhānirodho   taṇhānirodhā
upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā jātinirodho
jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   [449]  Jātinirodhā  jarāmaraṇanirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ
jātinirodhā  nu  kho  bhikkhave  jarāmaraṇanirodho no vā kathaṃ vā
ettha  hotīti  .  jātinirodhā  bhante jarāmaraṇanirodho evaṃ no
ettha  hoti  jātinirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  .  bhavanirodhā
jātinirodhoti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ bhavanirodhā nu kho bhikkhave
jātinirodho  no vā kathaṃ vā ettha hotīti . bhavanirodhā bhante
jātinirodho  evaṃ  no  ettha  hoti bhavanirodhā jātinirodhoti .
Upādānanirodhā  bhavanirodhoti  iti kho panetaṃ vuttaṃ upādānanirodhā
nu  kho  bhikkhave  bhavanirodho no vā kathaṃ vā ettha hotīti .
Upādānanirodhā  bhavanirodho  evaṃ no ettha hoti upādānanirodhā
bhavanirodhoti  .  taṇhānirodhā  upādānanirodhoti  iti  kho panetaṃ
vuttaṃ  taṇhānirodhā  nu  kho  bhikkhave  upādānanirodho  no vā
kathaṃ vā ettha hotīti.
   {449.1} Taṇhānirodhā bhante upādānanirodho evaṃ no ettha
hoti   taṇhānirodhā   upādānanirodhoti   .   vedanānirodhā
Taṇhānirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ vedanānirodhā nu kho bhikkhave
taṇhānirodho no vā kathaṃ vā ettha hotīti. Vedanānirodhā bhante
taṇhānirodho evaṃ no ettha hoti vedanānirodhā taṇhānirodhoti.
Phassanirodhā vedanānirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ phassanirodhā nu kho
bhikkhave vedanānirodho no vā kathaṃ vā ettha hotīti. Phassanirodhā
bhante vedanānirodho evaṃ no ettha hoti phassanirodhā vedanānirodhoti.
Saḷāyatananirodhā  phassanirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ saḷāyatananirodhā
nu kho bhikkhave phassanirodho no vā kathaṃ vā ettha hotīti. Saḷāyatananirodhā
bhante phassanirodho evaṃ no ettha hoti saḷāyatananirodhā phassanirodhoti.
   {449.2} Nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ
nāmarūpanirodhā nu kho bhikkhave saḷāyatananirodho no vā kathaṃ vā ettha
hotīti . nāmarūpanirodhā bhante saḷāyatananirodho evaṃ no ettha hoti
nāmarūpanirodhā  saḷāyatananirodhoti  .  viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti
iti kho panetaṃ vuttaṃ viññāṇanirodhā nu kho bhikkhave nāmarūpanirodho no
vā kathaṃ vā ettha hotīti. Viññāṇanirodhā bhante nāmarūpanirodho evaṃ
no  ettha  hoti viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti . saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodhoti
   {449.3} iti kho panetaṃ vuttaṃ saṅkhāranirodhā nu kho bhikkhave
viññāṇanirodho  no  vā kathaṃ vā ettha hotīti . saṅkhāranirodhā
Bhante  viññāṇanirodho  evaṃ  no  ettha  hoti  viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodhoti  .  saṅkhāranirodhā nāmarūpanirodhoti iti kho panetaṃ
vuttaṃ  saṅkhāranirodhā  nu  kho  bhikkhave  viññāṇanirodho  no vā
kathaṃ  vā  ettha  hotīti  . saṅkhāranirodhā bhante viññāṇanirodho
evaṃ  no  ettha  hoti  saṅkhāranirodhā  viññāṇanirodhoti .
Avijjānirodhā  saṅkhāranirodhoti iti kho panetaṃ vuttaṃ avijjānirodhā
nu  kho  bhikkhave  saṅkhāranirodho  no  vā  kathaṃ  vā  ettha
hotīti  .  avijjānirodhā  bhante saṅkhāranirodho evaṃ no ettha
hoti avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   [450] Sādhu bhikkhave iti kho bhikkhave tumhepi evaṃ vadetha
ahampi  evaṃ  vadāmi  imasmiṃ  asati  idaṃ  na  hoti  imassa
nirodhā idaṃ nirujjhati yadidaṃ avijjānirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho   viññāṇanirodhā   nāmarūpanirodho   nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodho   saḷāyatananirodhā   phassanirodho   phassanirodhā
vedanānirodho   vedanānirodhā   taṇhānirodho   taṇhānirodhā
upādānanirodho    upādānanirodhā   bhavanirodho   bhavanirodhā
jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti   evametassa   kevalassa   dukkhakkhandhassa   nirodho
hoti.
   [451] Api nu tumhe bhikkhave evaṃ jānantā evaṃ passantā
Pubbantaṃ  vā  paṭidhāveyyātha  ahesumhā  nu kho mayaṃ atītamaddhānaṃ
na nu kho ahesumhā atītamaddhānaṃ kiṃ nu kho ahesumhā atītamaddhānaṃ
kathaṃ nu kho ahesumhā atītamaddhānaṃ kiṃ hutvā kiṃ ahesumhā nu kho
mayaṃ atītamaddhānanti . no hetaṃ bhante . Api nu tumhe bhikkhave evaṃ
jānantā  evaṃ  passantā  aparantaṃ  vā  paṭidhāveyyātha bhavissāma
nu  kho mayaṃ anāgatamaddhānaṃ na nu kho bhavissāma anāgatamaddhānaṃ kiṃ
nu kho bhavissāma anāgatamaddhānaṃ kathaṃ nu kho bhavissāma anāgatamaddhānaṃ
kiṃ hutvā kiṃ bhavissāma nu kho mayaṃ anāgatamaddhānanti.
   {451.1} No hetaṃ bhante. Api nu tumhe bhikkhave evaṃ jānantā
evaṃ  passantā  etarahi  vā  paccuppannaddhānaṃ  ārabbha  ajjhattaṃ
kathaṃkathī assatha ahaṃ nu khosmi no nu khosmi kinnu khosmi kathaṃ nu khosmi
ayaṃ nu kho satto kuto āgato so kuhiṅgāmī bhavissatīti. No hetaṃ
bhante  .  api nu tumhe bhikkhave evaṃ jānantā evaṃ passantā
evaṃ  vadeyyātha satthā no garu satthu gāraveneva 1- mayaṃ evaṃ
vadeyyāmāti  2- . no hetaṃ bhante . api nu tumhe bhikkhave
evaṃ  jānantā  evaṃ  passantā evaṃ vadeyyātha samaṇo evamāha
samaṇā  ca  na  ca  mayaṃ evaṃ vademāti . no hetaṃ bhante .
Api  nu  tumhe  bhikkhave  evaṃ  jānantā  evaṃ passantā aññaṃ
@Footnote: 1 Ma. gāravena ca. 2 Ma. vademāti.
Satthāraṃ uddiseyyāthāti . no hetaṃ bhante . Api nu tumhe bhikkhave
evaṃ  jānantā  evaṃ  passantā  yāni  tāni  puthusamaṇabrāhmaṇānaṃ
vattakotūhalamaṅgalāni   tāni   sārato  paccāgaccheyyāthāti  .
No hetaṃ bhante . nanu bhikkhave yadeva tumhākaṃ sāmaṃ ñātaṃ sāmaṃ
diṭṭhaṃ sāmaṃ viditaṃ tadeva tumhe vadeyyāthāti 1- . evaṃ bhante.
Sādhu  bhikkhave upanītā kho me tumhe bhikkhave iminā sandiṭṭhikena
dhammena  akālikena  ehipassikena  opanayikena paccattaṃ veditabbena
viññūhi  sandiṭṭhiko  ayaṃ  bhikkhave  dhammo  akāliko  ehipassiko
opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhīti  iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   [452]  Tiṇṇaṃ  kho  pana bhikkhave sannipātā gabbhassāvakkanti
hoti . idha mātāpitaro ca sannipatitā honti mātā ca na utunī hoti
gandhabbo ca na paccupaṭṭhito hoti neva tāva gabbhassāvakkanti hoti.
Idha mātāpitaro ca sannipatitā honti mātā ca utunī hoti gandhabbo ca
na paccupaṭṭhito hoti neva tāva gabbhassāvakkanti hoti. Yato ca kho
bhikkhave mātāpitaro ca sannipatitā honti mātā ca utunī hoti gandhabbo
ca  paccupaṭṭhito  hoti  evaṃ  tiṇṇaṃ  sannipātā  gabbhassāvakkanti
hoti . tamenaṃ bhikkhave mātā nava vā dasa vā māse gabbhaṃ kucchinā
pariharati  mahatā  saṃsayena  garubhāraṃ  tamenaṃ  bhikkhave mātā navannaṃ
@Footnote: 1 Ma. vadethāti.
Vā  dasannaṃ vā māsānaṃ accayena vijāyati mahatā saṃsayena garubhāraṃ
tamenaṃ jātaṃ samānaṃ sakena lohitena posesi.
   [453]  Lohitañhetaṃ  bhikkhave  ariyassa  vinaye  yadidaṃ mātu
thaññaṃ  .  sa  kho  so  bhikkhave kumāro vuḍḍhimanvāya indriyānaṃ
paripākamanvāya  yāni  tāni  kumārakānaṃ  kīḷāpanakāni  tehi  kīḷati
seyyathīdaṃ vaṅkaṃ ghaṭikaṃ mokkhacikaṃ ciṅgulikaṃ 1- pattāḷhakaṃ rathakaṃ dhanukaṃ.
Sa  kho so bhikkhave kumāro vuḍḍhimanvāya indriyānaṃ paripākamanvāya
pañcahi   kāmaguṇehi   samappito   samaṅgībhūto   paricāreti
cakkhuviññeyyehi  rūpehi  iṭṭhehi  kantehi  manāpehi  piyarūpehi
kāmūpasañhitehi  rajanīyehi  pemanīyehi  sotaviññeyyehi saddehi ...
Ghānaviññeyyehi  gandhehi  ...  jivhāviññeyyehi  rasehi  ...
Kāyaviññeyyehi  phoṭṭhabbehi  iṭṭhehi  kantehi  manāpehi piyarūpehi
kāmūpasañhitehi rajanīyehi pemanīyehi.
   {453.1}  So  cakkhunā rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe sārajjati
appiyarūpe   rūpe   byāpajjati  anupaṭṭhitakāyasati  ca  viharati
parittacetaso   tañca   cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   yathābhūtaṃ
nappajānāti  yatthassa  te  pāpakā  akusalā  dhammā  aparisesā
nirujjhanti  .  so  evaṃ  anurodhavirodhaṃ samāpanno yaṅkiñci vedanaṃ
vedeti  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā adukkhamasukhaṃ vā . so taṃ vedanaṃ
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  tassa  taṃ  vedanaṃ
abhinandato   abhivadato   ajjhosāya   tiṭṭhato   uppajjati
@Footnote: 1 Po. piṅgulikaṃ. Ma. ciṅgulakaṃ.
Nandi  yā  vedanāsu  nandi  tadupādānaṃ  tassa  upādānapaccayā
bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hoti . sotena saddaṃ sutvā ... Ghānena gandhaṃ ghāyitvā ...
Jivhāya rasaṃ sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā
dhammaṃ  viññāya  piyarūpe  dhamme  sārajjati  appiyarūpe  dhamme
byāpajjati  anupaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  parittacetaso  tañca
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  te
pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti.
   {453.2}  So evaṃ anurodhavirodhaṃ samāpanno yaṅkiñci vedanaṃ
vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā . So taṃ vedanaṃ abhinandati
abhivadati  ajjhosāya tiṭṭhati . tassa taṃ vedanaṃ abhinandato abhivadato
ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati nandi yā vedanāsu nandi tadupādānaṃ
tassa  upādānapaccayā  bhavo bhavapaccayā jāti jātipaccayā jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   [454] Idha bhikkhave tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavā  so  imaṃ  lokaṃ  sadevakaṃ
samārakaṃ   sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ
Abhiññā  sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  .  taṃ  dhammaṃ  suṇāti gahapati vā
gahapatiputto  vā  aññatarasmiṃ  vā kule pacchā jāto . so taṃ
dhammaṃ  sutvā tathāgate saddhaṃ paṭilabhati . so tena saddhāpaṭilābhena
samannāgato  iti  paṭisañcikkhati  sambādho  gharāvāso  rajāpatho
abbhokāso  pabbajjā nayidaṃ sukaraṃ agāraṃ ajjhāvasatā ekantaparipuṇṇaṃ
ekantaparisuddhaṃ  saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  yannūnāhaṃ  kesamassuṃ
ohāretvā   kāsāyāni   vatthāni  acchādetvā  agārasmā
anagāriyaṃ pabbajeyyanti . so aparena samayena appaṃ vā bhogakkhandhaṃ
pahāya  mahantaṃ vā bhogakkhandhaṃ pahāya appaṃ vā ñātiparivaṭṭaṃ pahāya
mahantaṃ  vā  ñātiparivaṭṭaṃ  pahāya kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni
vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbajati.
   [455] So evaṃ pabbajito samāno bhikkhūnaṃ sikkhāsājīvasamāpanno
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo
nihitasattho lajjī dayāpanno sabbapāṇabhūtahitānukampī viharati.
   {455.1}  Adinnādānaṃ  pahāya  adinnādānā paṭivirato hoti
dinnādāyī dinnapāṭikaṅkhī athenena sucibhūtena attanā viharati.
   {455.2} Abrahmacariyaṃ pahāya brahmacārī hoti ārācārī virato
methunā gāmadhammā . Musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato hoti saccavādī
Saccasandho ṭheto paccayiko avisaṃvādako lokassa.
   {455.3} Pisuṇaṃ vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato hoti
ito sutvā na amutra akkhātā imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā na
imesaṃ akkhātā amūsaṃ bhedāya iti bhinnānaṃ vā sandhātā sahitānaṃ vā
anuppadātā  samaggārāmo  samaggarato  samagganandī  samaggakaraṇiṃ vācaṃ
bhāsitā hoti.
   {455.4} Pharusaṃ vācaṃ pahāya pharusāya vācāya paṭivirato hoti
yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā pemanīyā hadayaṅgamā porī bahujanakantā
bahujanamanāpā tathārūpiṃ vācaṃ bhāsitā hoti.
   {455.5}  Samphappalāpaṃ  pahāya  samphappalāpā paṭivirato hoti
kālavādī bhūtavādī atthavādī dhammavādī vinayavādī nidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā
hoti kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
   {455.6} [1]- Vījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭivirato hoti. Ekabhattiko
hoti  rattūparato  virato  vikālabhojanā  . naccagītavāditavisūkadassanā
paṭivirato   hoti   .   mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā
paṭivirato  hoti  .  uccāsayanamahāsayanā  paṭivirato  hoti .
Jātarūparajatapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti  .  āmakadhaññapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  āmakamaṃsapaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Itthīkumārikapaṭiggahaṇā   paṭivirato  hoti  .  dāsīdāsapaṭiggahaṇā
paṭivirato  hoti  .  khettavatthupaṭiggahaṇā  paṭivirato  hoti .
Ajeḷakapaṭiggahaṇā   paṭivirato   hoti   .  kukkuṭasūkarapaṭiggahaṇā
paṭivirato     hoti     .     hatthigavāssavaḷavapaṭiggahaṇā
@Footnote: 1 Po. Ma. so.
Paṭivirato  hoti  .  dūteyyapahīṇagamanānuyogā  paṭivirato  hoti .
Kayavikkayā  paṭivirato  hoti  .  tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā  paṭivirato
hoti   .  ukkoṭanavañcananikatisāviyogā  paṭivirato  hoti  .
Chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā paṭivirato hoti.
   {455.7}  So  santuṭṭho  hoti  kāyaparihārikena  cīvarena
kucchiparihārikena piṇḍapātena [1]- yena yeneva pakkamati samādāyeva
pakkamati  .  seyyathāpi  nāma  pakkhī  sakuṇo yena yeneva ḍeti
sapattabhārova  ḍeti  evameva bhikkhu santuṭṭho hoti kāyaparihārikena
cīvarena  kucchiparihārikena  piṇḍapātena [2]- yena yeneva pakkamati
samādāyeva pakkamati . so iminā ariyena sīlakkhandhena samannāgato
ajjhattaṃ anavajjasukhaṃ paṭisaṃvedeti.
   {455.8}  So  cakkhunā  rūpaṃ  disvā na nimittaggāhī hoti
nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ
abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa
saṃvarāya  paṭipajjati rakkhati cakkhundriyaṃ cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati .
Sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... Manasā dhammaṃ viññāya na
nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati rakkhati manindriyaṃ manindriye
saṃvaraṃ āpajjati . so iminā ariyena indriyasaṃvarena samannāgato ajjhattaṃ
@Footnote: 1-2 Ma. so.
Abyāsekasukhaṃ paṭisaṃvedeti . so abhikkante paṭikkante sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite sampajānakārī hoti sammiñjite pasārite
sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipatta  cīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti
asite pīte khāyite sāyite sampajānakārī hoti uccārapassāvakamme
sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite  nisinne  sutte  jāgarite
bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārī hoti.
   [456] So iminā ca ariyena sīlakkhandhena samannāgato iminā ca
ariyena indriyasaṃvarena samannāgato iminā ca ariyena satisampajaññena
samannāgato  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati araññaṃ rukkhamūlaṃ pabbataṃ kandaraṃ
giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ . so pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  nisīdati  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya
parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena
cetasā  viharati abhijjhāya cittaṃ parisodheti . byāpādapadosaṃ pahāya
abyāpannacitto   viharati   sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā
cittaṃ parisodheti . thīnamiddhaṃ pahāya vigatathīnamiddho viharati ālokasaññī
sato sampajāno thīnamiddhā cittaṃ parisodheti . uddhaccakukkuccaṃ pahāya
anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā  cittaṃ
parisodheti  .  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati  akathaṃkathī
kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [457]  So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ
dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .pe.  tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ
jhānaṃ upasampajja viharati.
   [458]  So cakkhunā rūpaṃ disvā piyarūpe rūpe na sārajjati
appiyarūpe  rūpe  na  byāpajjati  upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati
appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ pajānāti
yatthassa  te  pāpakā akusalā dhammā aparisesā nirujjhanti . so
evaṃ  anurodhavirodhavippahīno  yaṅkiñci vedanaṃ vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ
vā  adukkhamasukhaṃ  vā  .  so taṃ vedanaṃ nābhinandati nābhivadati na
ajjhosāya  tiṭṭhati  .  tassa taṃ vedanaṃ anabhinandato anabhivadato na
ajjhosāya tiṭṭhato yā vedanāsu nandi sā nirujjhati. Tassa nandinirodhā
upādānanirodho    upādānanirodhā   bhavanirodho   bhavanirodhā
jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
nirujjhanti  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti .
Sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
@Footnote: 1 Ma. sabbattha nanadī.
Piyarūpe  dhamme  na  sārajjati  appiyarūpe  dhamme  na byāpajjati
upaṭṭhitakāyasati  ca  viharati  appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  pajānāti  yatthassa  te  pāpakā  akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhanti  .  so  evaṃ anurodhavirodhavippahīno
yaṅkiñci vedanaṃ vedeti sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā . so
taṃ  vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya tiṭṭhati . tassa
taṃ  vedanaṃ  anabhinandato  anabhivadato  na  ajjhosāya  tiṭṭhato yā
vedanāsu  nandi  sā nirujjhati . tassa nandinirodhā upādānanirodho
upādānanirodhā  bhavanirodho  bhavanirodhā  jātinirodho  jātinirodhā
jarāmaraṇaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  nirujjhanti  evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti . imaṃ kho me tumhe bhikkhave
saṅkhittena  taṇhāsaṅkhayavimuttiṃ  dhāretha  sātiṃ pana bhikkhuṃ kevaṭṭaputtaṃ
mahātaṇhājālataṇhāsaṅghāṭapaṭimukkanti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Mahātaṇhāsaṅkhayasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
           -------------
           Mahāassapurasuttaṃ
   [459]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā aṅgesu viharati
assapuraṃ nāma aṅgānaṃ nigamo . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  samaṇā  samaṇāti  vo  bhikkhave jano sañjānāti tumhe
ca  pana  ke  tumheti  puṭṭhā  samānā  samaṇamhāti  paṭijānātha
tesaṃ  vo  bhikkhave  evaṃsamaññānaṃ  sataṃ  evaṃpaṭiññānaṃ  sataṃ  ye
dhammā  samaṇakaraṇā  ca  brāhmaṇakaraṇā  ca  te  dhamme samādāya
vattissāma  evanno  ayaṃ  amhākaṃ  samaññā  ca  saccā bhavissati
paṭiññā  ca  bhūtā  yesañca  mayaṃ  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhāre 1- paribhuñjāma tesante kārā amhesu mahapphalā
bhavissanti   mahānisaṃsā   amhākañcevāyaṃ   pabbajjā   avañjhā
bhavissati saphalā saudrayāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [460] Katame ca bhikkhave dhammā samaṇakaraṇā ca brāhmaṇakaraṇā
ca  .  hirottappena  samannāgatā  bhavissāmāti  evañhi  vo
bhikkhave  sikkhitabbanti  . siyā kho pana bhikkhave tumhākaṃ evamassa
hirottappenamha   samannāgatā   alamettāvatā   katamettāvatā
anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  [2]- kañci uttariṃ karaṇīyanti
tāvatakeneva  ca  3-  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha  ārocayāmi  vo
@Footnote: 1 Ma. cīvara ... parikkhāraṃ. 2 Po. Ma. no. 3 Ma. sabbattha casaddo natthi.
Bhikkhave  paṭivedayāmi  vo  bhikkhave  mā  vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ
sāmaññattho parihāyi sati 1- uttariṃ karaṇīye.
   [461]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  .  parisuddho no
kāyasamācāro  bhavissati  uttāno vivaṭo na ca chiddavā saṃvuto ca
tāya  ca  pana  parisuddhakāyasamācāratāya nevattānukkaṃsissāma na paraṃ
vambhissāmāti  evañhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbaṃ . siyā kho pana
bhikkhave   tumhākaṃ   evamassa   hirottappenamha   samannāgatā
parisuddho   no  kāyasamācāro  alamettāvatā  katamettāvatā
anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ karaṇīyanti
tāvatakeneva  ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha  ārocayāmi  vo bhikkhave
paṭivedayāmi  vo  bhikkhave mā vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ sāmaññattho
parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [462]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  .  parisuddho no
vacīsamācāro  bhavissati  uttāno  vivaṭo na ca chiddavā saṃvuto ca
tāya  ca  pana  parisuddhavacīsamācāratāya  nevattānukkaṃsissāma na paraṃ
vambhissāmāti  evañhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbaṃ . siyā kho pana
bhikkhave   tumhākaṃ   evamassa   hirottappenamha   samannāgatā
parisuddho  no  kāyasamācāro parisuddho vacīsamācāro alamettāvatā
katamettāvatā  anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  no  kiñci
uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva ca tuṭṭhiṃ āpajjeyyātha ārocayāmi
@Footnote: 1 Po. sabbattha ayaṃ pāṭho natthi.
Vo  bhikkhave paṭivedayāmi vo bhikkhave mā vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ
sāmaññattho parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [463]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  .  parisuddho no
manosamācāro  bhavissati  uttāno vivaṭo na ca chiddavā saṃvuto ca
tāya  ca  pana    parisuddhamanosamācāratāya nevattānukkaṃsissāma na
paraṃ  vambhissāmāti  evañhi  vo  bhikkhave sikkhitabbaṃ . siyā kho
pana  bhikkhave  tumhākaṃ  evamassa  hirottappenamha  samannāgatā
parisuddho  no  kāyasamācāro  parisuddho  vacīsamācāro  parisuddho
manosamācāro  alametatāvatā  katamettāvatā  anuppatto  no
sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva
ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi vo
bhikkhave  mā  vo  sāmaññatthikānaṃ  sataṃ  sāmaññattho parihāyi sati
uttariṃ karaṇīye.
   [464] Kiñca bhikkhave uttariṃ karaṇīyaṃ . parisuddho no ājīvo
bhavissati  uttāno  vivaṭo  na  ca  chiddavā  saṃvuto ca tāya ca
pana  parisuddhājīvatāya  nevattānukkaṃsissāma  na  paraṃ  vambhissāmāti
evañhi  vo bhikkhave sikkhitabbaṃ . siyā kho pana bhikkhave tumhākaṃ
evamassa   hirottappenamha   samannāgatā   parisuddho   no
kāyasamācāro  parisuddho  vacīsamācāro  parisuddho  manosamācāro
parisuddho  ājīvo  alamettāvatā  katamettāvatā  anuppatto  no
Sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ  karaṇīyanti tāvatakeneva ca
tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha  ārocayāmi  vo  bhikkhave  paṭivedayāmi vo
bhikkhave  mā  vo  sāmaññatthikānaṃ  sataṃ  sāmaññattho  parihāyi
sati uttariṃ karaṇīye.
   [465] Kiñca bhikkhave uttariṃ karaṇīyaṃ . indriyesu guttadvārā
bhavissāma  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ  cakkhundriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā anvāssaveyyuṃ tassa saṃvarāya paṭipajjissāma
rakkhissāma  cakkhundriyaṃ  cakkhundriye  saṃvaraṃ  āpajjissāma  .
Sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ ghāyitvā ... Jivhāya rasaṃ
sāyitvā ... kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ... manasā dhammaṃ viññāya
na   nimittaggāhī  nānubyañjanaggāhī  yatvādhikaraṇamenaṃ  manindriyaṃ
asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā  pāpakā  akusalā  dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjissāma  rakkhissāma  manindriyaṃ
manindriye  saṃvaraṃ āpajjissāmāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ .
Siyā  kho  pana  bhikkhave  tumhākaṃ  evamassa  hirottappenamha
samannāgatā  parisuddho  no  kāyasamācāro  parisuddho vacīsamācāro
parisuddho   manosamācāro   parisuddho   ājīvo  indriyesumha
guttadvārā   alamettāvatā   katamettāvatā  anuppatto  no
sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva
Ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi vo
bhikkhave  mā  vo  sāmaññatthikānaṃ  sataṃ  sāmaññattho parihāyi sati
uttariṃ karaṇīye.
   [466]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ . bhojane mattaññū
bhavissāma  paṭisaṅkhā  yoniso  āhāraṃ  āharissāma  neva  davāya
na  madāya  na  maṇḍanāya  na  vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa
ṭhitiyā  yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  brahmacariyānuggahāya  iti  purāṇañca
vedanaṃ  paṭihaṅkhāma  navañca  vedanaṃ  na  uppādessāma  yātrā
ca  no  bhavissati  anavajjatā  ca  phāsuvihāro cāti evañhi vo
bhikkhave  sikkhitabbaṃ  .  siyā  kho pana bhikkhave tumhākaṃ evamassa
hirottappenamha   samannāgatā   parisuddho  no  kāyasamācāro
parisuddho  vacīsamācāro  parisuddho  manosamācāro parisuddho ājīvo
indriyesumha  guttadvārā  bhojane  mattaññuno  alamettāvatā
katamettāvatā   anuppatto   no   sāmaññattho  natthi  no
kiñci  uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva  ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha
ārocayāmi  vo  bhikkhave  paṭivedayāmi  vo  bhikkhave  mā  vo
sāmaññatthikānaṃ sataṃ sāmaññattho parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [467]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  . jāgariyamanuyuttā
bhavissāma  divasaṃ  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇīyehi  dhammehi  cittaṃ
parisodhessāma  rattiyā  paṭhamaṃ yāmaṃ caṅkamena nisajjāya āvaraṇīyehi
Dhammehi  cittaṃ  parisodhessāma  rattiyā  majjhimaṃ  yāmaṃ  dakkhiṇena
passena  sīhaseyyaṃ  kappessāma pādena 1- pādaṃ accādhāya satā
sampajānā  uṭṭhānasaññaṃ  manasikaritvā  rattiyā  pacchimaṃ  yāmaṃ
paccuṭṭhāya  caṅkamena  nisajjāya  āvaraṇīyehi  dhammehi  cittaṃ
parisodhessāmāti  evañhi  vo  bhikkhave  sikkhitabbaṃ  . siyā kho
pana  bhikkhave  tumhākaṃ  evamassa  hirottappenamha  samannāgatā
parisuddho  no  kāyasamācāro  parisuddho  vacīsamācāro  parisuddho
manosamācāro   parisuddho  ājīvo  indriyesumha  guttadvārā
bhojane  mattaññuno  jāgariyaṃ anuyuttā alamettāvatā katamettāvatā
anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  no  kiñci  uttariṃ karaṇīyanti
tāvatakeneva  ca  tuṭṭhiṃ  āpajjeyyātha  ārocayāmi  vo bhikkhave
paṭivedayāmi  vo  bhikkhave mā vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ sāmaññattho
parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [468]  Kiñca  bhikkhave  uttariṃ  karaṇīyaṃ  .  satisampajaññena
samannāgatā   bhavissāma   abhikkante  paṭikkante  sampajānakārī
ālokite  vilokite sampajānakārī sammiñjite pasārite sampajānakārī
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe   sampajānakārī   asite  pīte  khāyite
sāyite  sampajānakārī  uccārapassāvakamme  sampajānakārī  gate
ṭhite  nisinne  sutte  jāgarite bhāsite tuṇhībhāve sampajānakārīti
evañhi  vo bhikkhave sikkhitabbaṃ . siyā kho pana bhikkhave tumhākaṃ
@Footnote: 1 Ma. pāde.
Evamassa  hirottappenamha  samannāgatā parisuddho no kāyasamācāro
parisuddho    vacīsamācāro    parisuddho    manosamācāro
parisuddho  ājīvo  indriyesumha  guttadvārā  bhojane  mattaññuno
jāgariyaṃ  anuyuttā  satisampajaññena  samannāgatā  alamettāvatā
katamettāvatā  anuppatto  no  sāmaññattho  natthi  no  kiñci
uttariṃ  karaṇīyanti  tāvatakeneva ca tuṭṭhiṃ āpajjeyyātha ārocayāmi
vo  bhikkhave paṭivedayāmi vo bhikkhave mā vo sāmaññatthikānaṃ sataṃ
sāmaññattho parihāyi sati uttariṃ karaṇīye.
   [469]  Kiñca  bhikkhave uttariṃ karaṇīyaṃ . idha bhikkhave bhikkhu
vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ  pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ
susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ. So pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
nisīdati   pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ
satiṃ upaṭṭhapetvā . so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena cetasā
viharati  abhijjhāya  cittaṃ  parisodheti  .  byāpādapadosaṃ  pahāya
abyāpannacitto   viharati   sabbapāṇabhūtahitānukampī  byāpādapadosā
cittaṃ parisodheti . thīnamiddhaṃ pahāya vigatathīnamiddho viharati ālokasaññī
sato  sampajāno  thīnamiddhā  cittaṃ  parisodheti  .  uddhaccakukkuccaṃ
pahāya  anuddhato  viharati  ajjhattaṃ  vūpasantacitto  uddhaccakukkuccā
cittaṃ  parisodheti  .  vicikicchaṃ  pahāya  tiṇṇavicikiccho  viharati
akathaṃkathī kusalesu dhammesu vicikicchāya cittaṃ parisodheti.
   [470]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  iṇaṃ ādāya kammante
payojeyya  tassa  te kammantā sampajjeyyuṃ 1- . so yāni ca
porāṇāni  iṇamūlāni  tāni  ca  byantīkareyya  siyā cassa uttariṃ
avasiṭṭhaṃ  dārābharaṇāya  2-  .  tassa  evamassa ahaṃ kho pubbe
iṇaṃ  ādāya  kammante  payojesiṃ  tassa  me  te  kammantā
sampajjiṃsu  sohaṃ  yāni  ca  porāṇāni  tāni  ca  byantīakāsiṃ
atthi ca pana me uttariṃ avasiṭṭhaṃ dārābharaṇāyāti . so tatonidānaṃ
labhetha pāmujjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ.
   {470.1} Seyyathāpi bhikkhave puriso ābādhiko assa dukkhito
bāḷhagilāno  bhattañcassa na chādeyya na cassa kāye balamattā .
So aparena samayena tamhā ābādhā mucceyya bhattañcassa chādeyya
siyā cassa kāye balamattā . Tassa evamassa ahaṃ kho pubbe ābādhiko
ahosiṃ dukkhito bāḷhagilāno bhattañca me na chādesi na ca me āsi
kāye  balamattā  somhi  etarahi tamhā ābādhā mutto bhattañca
me  chādesi  atthi  ca me kāye balamattāti . so tatonidānaṃ
labhetha pāmujjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ.
   {470.2} Seyyathāpi bhikkhave puriso bandhanāgāre bandho 3-
assa  .  so aparena samayena tamhā bandhanā mucceyya sotthinā
abhayena  na  cassa  kiñci  bhogānaṃ  vayo . tassa evamassa ahaṃ
kho   pubbe   bandhanāgāre   bandho   ahosiṃ   somhi
@Footnote: 1 Sī. Yu. samijjheyyuṃ. 2 Po. Ma. dārabharaṇāya. 3 Ma. baddho.
Etarahi  tamhā  bandhanā  mutto  sotthinā  abhayena  natthi  ca
me  kiñci  bhogānaṃ  vayoti  .  so  tatonidānaṃ labhetha pāmujjaṃ
adhigaccheyya somanassaṃ.
   {470.3}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  dāso  assa
anattādhīno  parādhīno  na  yenakāmaṅgamo . so aparena samayena
tamhā  dāsabyā  mucceyya  attādhīno  aparādhīno  bhujisso
yenakāmaṅgamo  .  tassa  evamassa ahaṃ kho pubbe dāso ahosiṃ
anattādhīno  parādhīno  na  yenakāmaṅgamo  somhi  etarahi tamhā
dāsabyā  mutto  attādhīno aparādhīno bhujisso yenakāmaṅgamoti .
So tatonidānaṃ labhetha pāmujjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ.
   {470.4}  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  sadhano  sabhogo
kantāraddhānamaggaṃ  paṭipajjeyya  .  so  aparena  samayena  tamhā
kantārā  nitthareyya  sotthinā  abhayena  na  cassa kiñci bhogānaṃ
vayo . tassa evamassa ahaṃ kho pubbe sadhano sabhogo kantāraddhānamaggaṃ
paṭipajjiṃ  somhi  etarahi  tamhā  kantārā  nitthiṇṇo  sotthinā
abhayena natthi ca me kiñci bhogānaṃ vayoti . so tatonidānaṃ labhetha
pāmujjaṃ adhigaccheyya somanassaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu yathā iṇaṃ
yathā  rogaṃ yathā bandhanāgāraṃ yathā dāsabyaṃ yathā kantāraddhānamaggaṃ
ime pañca nīvaraṇe appahīne attani samanupassati.
   {470.5} Seyyathāpi bhikkhave yathā ānaṇaññaṃ yathā ārogyaṃ yathā
bandhanā mokkhaṃ yathā bhujissaṃ yathā khemantabhūmi 1- evameva kho bhikkhu ime pañca
@Footnote: 1 Ma. khemantabhūmiṃ.
Nīvaraṇe pahīne attani samanuppassati.
   [471]  So ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati .
So  imameva  kāyaṃ vivekajena pītisukhena abhisanneti 1- parisanneti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa vivekajena
pītisukhena  apphutaṃ  hoti  .  seyyathāpi  bhikkhave dakkho nhāpako
vā  nhāpakantevāsī  vā  kaṃsathāle  nhānīyacuṇṇāni  ākīritvā
udakena  paripphosakaṃ  paripphosakaṃ  sanneyya  sāyaṃ  nhānīyapiṇḍi
sinehānuggatā sinehaparetā 2- santarabāhirā phuṭṭhā sinehena na ca
paggharaṇī  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  imameva kāyaṃ vivekajena
pītisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati nāssa kiñci
sabbāvato kāyassa vivekajena pītisukhena apphutaṃ hoti.
   [472]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  so  imameva kāyaṃ
samādhijena  pītisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati
nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  samādhijena  pītisukhena  apphutaṃ
hoti  .  seyyathāpi  bhikkhave  udakarahado  gambhīro  ubbhidodako
@Footnote: 1 Yu. abhisandeti parisandetīti dissanti 2 Ma. snehānuggatā snehaparetā.
Tassa  nevassa  puratthimāya  disāya  udakassa  āyamukhaṃ na pacchimāya
disāya  udakassa  āyamukhaṃ  na  uttarāya  disāya  udakassa āyamukhaṃ
na  dakkhiṇāya  disāya  udakassa  āyamukhaṃ devo pana kālena kālaṃ
sammādhāraṃ  anupaveccheyya  atha  kho  tamhā  ca udakarahadā sītā
vāridhārā ubbhijjitvā tameva udakarahadaṃ sītena vārinā abhisanneyya 1-
parisanneyya  paripūreyya  paripphareyya  nāssa  kiñci  sabbāvato
udakarahadassa  sītena  vārinā  apphutaṃ  assa evameva kho bhikkhave
bhikkhu  imameva  kāyaṃ  samādhijena  pītisukhena  abhisanneti parisanneti
paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa samādhijena
pītisukhena apphutaṃ hoti.
   [473] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu pītiyā ca virāgā upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyaṃ  jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  so  imameva  kāyaṃ  nippītikena  sukhena
abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati nāssa kiñci sabbāvato
kāyassa  nippītikena  sukhena  apphutaṃ  hoti  . seyyathāpi bhikkhave
uppaliniyaṃ  vā  paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ vā appekaccāni uppalāni
vā  padumāni  vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake saṃvaḍḍhāni
udakānuggatāni  antonimuggapositāni  yāva  ca  aggā  yāva  ca
@Footnote: 1 Yu. abhisandeyya parisandeyyāti dissanti.
Mūlā  sītena  vārinā  abhisannāni  parisannāni paripūrāni paripphutāni
nāssa  kiñci  sabbāvataṃ  uppalānaṃ  vā  padumānaṃ  vā puṇḍarīkānaṃ
vā  sītena  vārinā  apphutaṃ  assa  evameva kho bhikkhave bhikkhu
imameva  kāyaṃ  nippītikena  sukhena  abhisanneti parisanneti paripūreti
parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  nippītikena  sukhena
apphutaṃ hoti.
   [474] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahānā dukkhassa ca
pahānā   pubbeva  somanassadomanassānaṃ  aṭṭhaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  .  so
imameva  kāyaṃ  parisuddhena  cetasā  pariyodātena pharitvā nisinno
hoti  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  parisuddhena  cetasā
pariyodātena  apphutaṃ hoti . seyyathāpi bhikkhave puriso odātena
vatthena  sīsaṃ  pārupitvā  nisinno  assa  nāssa kiñci sabbāvato
kāyassa  odātena  vatthena  apphutaṃ  assa evameva kho bhikkhave
bhikkhu  imameva  kāyaṃ  parisuddhena  cetasā  pariyodātena  pharitvā
nisinno  hoti  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  parisuddhena
cetasā pariyodātena apphutaṃ hoti.
   [475]  So  evaṃ  samāhite  citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
pubbenivāsānussatiñāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  anekavihitaṃ
Pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati .
Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  sakamhā  gāmā aññaṃ gāmaṃ gaccheyya
tamhāpi  gāmā  aññaṃ  gāmaṃ  gaccheyya  tamhāpi  gāmā sakaṃyeva
gāmaṃ  paccāgaccheyya  tassa  evamassa  ahaṃ  kho  sakamhā gāmā
amuṃ  gāmaṃ  agañchiṃ  tatra  evaṃ aṭṭhāsiṃ evaṃ nisīdiṃ evaṃ abhāsiṃ
evaṃ  tuṇhī  ahosiṃ  tamhāpi  gāmā  amuṃ  gāmaṃ  agañchiṃ tatrapi
evaṃ  aṭṭhāsiṃ  evaṃ  nisīdiṃ  evaṃ  abhāsiṃ  evaṃ  tuṇhī  ahosiṃ
somhi  tamhā  gāmā  sakaṃyeva  gāmaṃ  paccāgatoti evameva kho
bhikkhave  bhikkhu  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarati seyyathīdaṃ ekampi
jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati.
   [476] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte  sattānaṃ
cutūpapātañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  dibbena  cakkhunā
visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati cavamāne upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  .pe.
Yathākammūpage  satte pajānāti . seyyathāpi bhikkhave dve agārā
sadvārā  tattha  cakkhumā  puriso  majjhe  ṭhito passeyya manusse
gehaṃ   pavisantepi  nikkhamantepi  anucaṅkamantepi  anusañcarantepi
Anuvicarantepi evameva kho bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  .pe.  yathākammūpage
satte pajānāti.
   [477] So evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte anaṅgaṇe
vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite  āneñjappatte āsavānaṃ
khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  .  so  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ime  āsavāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ āsavasamudayoti
yathābhūtaṃ   pajānāti  ayaṃ  āsavanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti
ayaṃ āsavanirodhagāminī paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti.
   {477.1} Tassa evaṃ jānato evaṃ passato kāmāsavāpi cittaṃ
vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati
vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ
karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  .  seyyathāpi  bhikkhave
pabbatasaṅkhepe   udakarahado   accho   vippasanno   anāvilo
tattha  cakkhumā  puriso  tīre  ṭhito  passeyya sippikasambukampi 1-
sakkharakaṭhalampi   macchagumbampi   tiṭṭhantaṃpi   carantaṃpi  .  tassa
evamassa  ayaṃ  kho  udakarahado  accho  vippasanno  anāvilo
tatrīme    sippikasambukāpi    sakkharakaṭhalāpi    macchagumbāpi
@Footnote: 1 Ma. sippisambukampi.
Tiṭṭhantipi  carantipīti  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu  idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ pajānāti .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [478]  Ayaṃ  vuccati  bhikkhave bhikkhu samaṇo itipi brāhmaṇo
itipi  nhātako  itipi  vedagū  itipi sottiyo itipi ariyo itipi
arahā  itipi  .  kathañca bhikkhave bhikkhu samaṇo hoti . samitāssa
honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
samaṇo hoti.
   {478.1}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  brāhmaṇo  hoti .
Bāhitāssa  honti pāpakā akusalā dhammā saṅkilesikā ponobbhavikā
sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  evaṃ  kho  bhikkhave
bhikkhu brāhmaṇo hoti.
   {478.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu nhātako hoti . nhātāssa
honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā evaṃ kho bhikkhave bhikkhu nhātako
hoti.
   {478.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu vedagū hoti. Viditāssa honti
pāpakā akusalā dhammā saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā dukkhavipākā
āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vedagū hoti.
   {478.4} Kathañca bhikkhave bhikkhu sottiyo hoti . nissutāssa
honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
sottiyo hoti.
   {478.5}    Kathañca    bhikkhave    bhikkhu   ariyo
Hoti  .  ārakāssa  honti  pāpakā akusalā dhammā saṅkilesikā
ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  evaṃ
kho bhikkhave bhikkhu ariyo hoti.
   {478.6} Kathañca bhikkhave bhikkhu arahā 1- hoti. Ārakāssa
honti  pāpakā  akusalā  dhammā  saṅkilesikā ponobbhavikā sadarā
dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇīyā evaṃ kho bhikkhave bhikkhu arahā 2-
hotīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Mahāassapurasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           ----------
@Footnote: 1-2 Ma. arahaṃ.
           Cūḷaassapurasuttaṃ
   [479]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā aṅgesu viharati
assapuraṃ nāma aṅgānaṃ nigamo . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti  .  bhadanteti  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā
etadavoca  samaṇā  samaṇāti  vo  bhikkhave jano sañjānāti tumhe
ca  pana  ke  tumheti puṭṭhā samānā samaṇamhāti paṭijānātha tesaṃ
vo bhikkhave evaṃsamaññānaṃ sataṃ evaṃpaṭiññānaṃ sataṃ yā samaṇasāmīcipaṭipadā
taṃ  paṭipadaṃ  paṭipajjissāma evanno ayaṃ amhākaṃ samaññā ca saccā
bhavissati  paṭiññā ca bhūtā yesañca mayaṃ patta cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhāre 1- paribhuñjāma tesaṃ te kārā amhesu
mahapphalā  bhavissanti  mahānisaṃsā  amhākañcevāyaṃ  pabbajjā avañjhā
bhavissati saphalā saudrayāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [480] Kathañca bhikkhave bhikkhu [2]- sāmīcipaṭipadaṃ paṭipanno hoti.
Yassa  kassaci  bhikkhave bhikkhuno abhijjhālussa abhijjhā appahīnā hoti
byāpannacittassa  byāpādo  appahīno  hoti  kodhanassa  kodho
appahīno  hoti  upanāhissa  upanāho  appahīno  hoti  makkhissa
makkho  appahīno  hoti  paḷāsissa  paḷāso  appahīno  hoti
issukissa  issā  appahīnā  hoti  maccharissa  macchariyaṃ  appahīnaṃ
@Footnote: 1 Ma. cīvarapiṇḍapāta ... parikkhāraṃ. 2 Po. na. Ma. na samaṇasāmīcippaṭipadaṃ.
Hoti  saṭhassa  sāṭheyyaṃ  appahīnaṃ hoti māyāvissa māyā appahīnā
hoti  pāpicchassa  pāpikā  icchā  appahīnā  hoti  micchādiṭṭhissa
micchādiṭṭhi  appahīnā  hoti . imesaṃ kho ahaṃ bhikkhave samaṇamalānaṃ
samaṇadosānaṃ  samaṇakasāvānaṃ  1- āpāyikānaṃ ṭhānānaṃ duggativedanīyānaṃ
appahānā [2]- samaṇasāmīcipaṭipadaṃ paṭipannoti na vadāmi . Seyyathāpi
bhikkhave  matajannāma  āvudhajātaṃ  ubhatodhāraṃ  pītanissitaṃ  tadassa
saṅghāṭiyā  sampārutaṃ  sampalivedhitaṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imassa
bhikkhuno pabbajjaṃ vadāmi.
   [481] Nāhaṃ bhikkhave saṅghāṭikassa saṅghāṭidhāraṇamattena sāmaññaṃ
vadāmi . nāhaṃ bhikkhave acelakassa acelakamattena sāmaññaṃ vadāmi.
Nāhaṃ  bhikkhave  rajojallikassa  rajojallikamattena  sāmaññaṃ vadāmi .
Nāhaṃ bhikkhave udakorohakassa udakorohamattena 3- sāmaññaṃ vadāmi.
Nāhaṃ  bhikkhave rukkhamūlikassa rukkhamūlikamattena sāmaññaṃ vadāmi . nāhaṃ
bhikkhave abbhokāsikassa abbhokāsikamattena sāmaññaṃ vadāmi.
   {481.1} Nāhaṃ bhikkhave  ubbhatthakassa ubbhatthakamattena sāmaññaṃ
vadāmi  .  nāhaṃ  bhikkhave  pariyāyabhattikassa  pariyāyabhattikamattena
sāmaññaṃ  vadāmi  . nāhaṃ bhikkhave mantajjhāyikassa mantajjhāyikamattena
sāmaññaṃ  vadāmi  .  nāhaṃ  bhikkhave  jaṭilakassa  jaṭādhāraṇamattena
sāmaññaṃ  vadāmi  .  saṅghāṭikassa  ce bhikkhave saṅghāṭidhāraṇamattena
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. samaṇakasaṭānaṃ. 2 Ma. na. 3 Po. Ma. udakorohaṇamattena.
Abhijjhālussa   puggalassa   abhijjhā   pahīyetha   byāpannacittassa
byāpādo   pahīyetha  kodhanassa  kodho  pahīyetha  upanāhissa
upanāho  pahīyetha  makkhissa  makkho  pahīyetha  paḷāsissa  paḷāso
pahīyetha  issukissa  issā  pahīyetha  maccharissa  macchariyaṃ  pahīyetha
saṭhassa  sāṭheyyaṃ  pahīyetha  māyāvissa  māyā  pahīyetha pāpicchassa
pāpikā  icchā  pahīyetha  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīyetha
tamenaṃ  mittāmaccā  ñātisālohitā  jātameva naṃ saṅghāṭikaṃ kareyyuṃ
saṅghāṭikattameva  samādapeyyuṃ  ehi  tvaṃ  bhadramukha saṅghāṭiko hohi
saṅghāṭikassa  te  sato  saṅghāṭidhāraṇamattena  abhijjhālussa  abhijjhā
pahīyissati byāpannacittassa byāpādo pahīyissati
   {481.2}  kodhanassa  kodho  pahīyissati  upanāhissa upanāho
pahīyissati  makkhissa  makkho  pahīyissati  paḷāsissa  paḷāso pahīyissati
issukissa  issā  pahīyissati  maccharissa  macchariyaṃ  pahīyissati  saṭhassa
sāṭheyyaṃ  pahīyissati  māyāvissa māyā pahīyissati pāpicchassa pāpikā
icchā  pahīyissati  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīyissatīti  . yasmā
ca  kho  ahaṃ  bhikkhave  saṅghāṭikampi  idhekaccaṃ  passāmi abhijjhāluṃ
bayāpannacittaṃ  kodhanaṃ  upanāhiṃ  makkhiṃ  paḷāsiṃ  issukiṃ  macchariṃ
saṭhaṃ  māyāviṃ  pāpicchaṃ  micchādiṭṭhiṃ  1-  tasmā  na  saṅghāṭikassa
saṅghāṭidhāraṇamattena sāmaññaṃ vadāmi . acelakassa ce bhikkhave .pe.
Rajojallikassa ce bhikkhave ... Udakorohakassa ce bhikkhave ... Rukkhamūlikassa
@Footnote: 1 Ma. micachādiṭaṭhikaṃ.
Ce bhikkhave ... abbhokāsikassa ce bhikkhave ... ubbhatthakassa ce
bhikkhave ... pariyāyabhattikassa ce bhikkhave ... mantajjhāyikassa ce
bhikkhave  ...  jaṭilakassa ce bhikkhave jaṭādhāraṇamattena abhijjhālussa
abhijjhā  pahīyetha  byāpannacittassa  byāpādo  pahīyetha  kodhanassa
kodho  pahīyetha  upanāhissa  upanāho  pahīyetha  makkhissa  makkho
pahīyetha  paḷāsissa  paḷāso  pahīyetha  issukissa  issā  pahīyetha
maccharissa macchariyaṃ pahīyetha saṭhassa sāṭheyyaṃ pahīyetha
   {481.3} māyāvissa māyā pahīyetha pāpicchassa pāpikā icchā
pahīyetha  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīyetha  tamenaṃ  mittāmaccā
ñātisālohitā  jātameva  naṃ  jaṭilakaṃ  kareyyuṃ  jaṭilakattameva
samādapeyyuṃ  ehi  tvaṃ bhadramukha jaṭilako hohi jaṭilakassa te sato
jaṭādhāraṇamattena  abhijjhālussa  abhijjhā  pahīyissati  byāpannacittassa
byāpādo  pahīyissati  kodhanassa  kodho  pahīyissati  upanāhissa
upanāho   pahīyissati  makkhissa  makkho   pahīyissati  paḷāsissa
paḷāso   pahīyissati   issukissa  issā  pahīyissati  maccharissa
macchariyaṃ   pahīyissati  saṭhassa  sāṭheyyaṃ  pahīyissati  māyāvissa
māyā  pahīyissati  pāpicchassa pāpikā icchā pahīyissati micchādiṭṭhissa
micchādiṭṭhi  pahīyissatīti  .  yasmā  ca kho ahaṃ bhikkhave jaṭilakampi
idhekaccaṃ  passāmi  abhijjhāluṃ  byāpannacittaṃ  kodhanaṃ  upanāhiṃ
makkhiṃ  paḷāsiṃ  issukiṃ  macchariṃ  saṭhaṃ  māyāviṃ  pāpicchaṃ  micchādiṭṭhiṃ
Tasmā na jaṭilakassa jaṭādhāraṇamattena sāmaññaṃ vadāmi.
   [482]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  samaṇasāmīcipaṭipadaṃ  paṭipanno
hoti  .  yassakassaci  bhikkhave bhikkhuno abhijjhālussa abhijjhā pahīnā
hoti   byāpannacittassa  byāpādo  pahīno  hoti  kodhanassa
kodho  pahīno  hoti  upanāhissa  upanāho  pahīno hoti makkhissa
makkho  pahīno  hoti  paḷāsissa  paḷāso  pahīno  hoti issukissa
issā  pahīnā  hoti  maccharissa  macchariyaṃ  pahīnaṃ  hoti  saṭhassa
sāṭheyyaṃ  pahīnaṃ  hoti  māyāvissa  māyā pahīnā hoti pāpicchassa
pāpikā  icchā  pahīnā  hoti  micchādiṭṭhissa  micchādiṭṭhi  pahīnā
hoti  .  imesaṃ  kho  [1]-  bhikkhave  samaṇamalānaṃ  samaṇadosānaṃ
samaṇakasāvānaṃ   āpāyikānaṃ  ṭhānānaṃ  duggativedanīyānaṃ  pahānā
samaṇasāmīcipaṭipadaṃ paṭipannoti vadāmi.
   {482.1}  So  sabbehi  imehi pāpakehi akusalehi dhammehi
visuddhamattānaṃ  samanupassati  vimuttamattānaṃ  samanupassati  2-  .
Tassa  sabbehi  imehi  pāpakehi  akusalehi  dhammehi visuddhamattānaṃ
samanupassato   vimuttamattānaṃ   samanupassato   pāmujjaṃ   jāyati
pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ  vedeti  sukhino  cittaṃ  samādhiyati  .  so  mettāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ
lokaṃ   mettāsahagatena   cetasā   vipulena   mahaggatena
@Footnote: 1 Ma. ahaṃ. 2 Ma. ime pāṭhā natthi.
Appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharati . karuṇāsahagatena
cetasā ... muditāsahagatena cetasā ... upekkhāsahagatena cetasā
ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti
uddhamadho   tiriyaṃ   sabbadhi   sabbattatāya   sabbāvantaṃ  lokaṃ
upekkhāsahagatena   cetasā   vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  .  seyyathāpi  bhikkhave
pokkharaṇī  acchodakā  sātodakā  sītodakā  setakā 1- supatitthā
ramaṇīyā  .  puratthimāya  cepi  disāya  puriso  āgaccheyya
ghammābhitatto ghammapareto kilanto tasito pipāsito.
   {482.2} So taṃ pokkharaṇiṃ āgamma vineyya udakapipāsaṃ vineyya
ghammapariḷāhaṃ . pacchimāya cepi disāya puriso āgaccheyya ... Uttarāya
cepi disāya puriso āgaccheyya ... dukkhiṇāya cepi disāya puriso
āgaccheyya ... yatokuto cepi [2]- puriso āgaccheyya ghammābhitatto
ghammapareto kilanto tasito pipāsito. So taṃ pokkharaṇiṃ āgamma vineyya
udakapipāsaṃ  vineyya  ghammapariḷāhaṃ  evameva kho bhikkhave khattiyakulā
cepi agārasmā anagāriyaṃ pabbajito hoti . so ca tathāgatappaveditaṃ
dhammavinayaṃ āgamma evaṃ mettaṃ karuṇaṃ muditaṃ upekkhaṃ bhāvetvā labhati
ajjhattaṃ  vūpasamaṃ  [3]-  samaṇasāmīcipaṭipadaṃ  paṭipannoti  vadāmi .
Brāhmaṇakulā cepi ... vessakulā cepi ... suddakulā cepi ...
Yasmākasmā   cepi   kulā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
@Footnote: 1 Po. setodakā 2 Ma. naṃ. 3 Ma. ajjhattaṃ vūpasamā.
Hoti.
   {482.3}  So  ca  tathāgatappaveditaṃ dhammavinayaṃ āgamma evaṃ
mettaṃ  karuṇaṃ muditaṃ upekkhaṃ bhāvetvā labhati ajjhattaṃ vūpasamaṃ [1]-
samaṇasāmīcipaṭipadaṃ  paṭipannoti  vadāmi  . khattiyakulā cepi agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  .  so  ca  āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharati  āsavānaṃ  khayā  samaṇo  hotīti  vadāmi .
Brāhmaṇakulā cepi ... vessakulā cepi ... suddakulā cepi ...
Yasmākasmā  cepi  kulā  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito hoti .
So  ca  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharati  āsavānaṃ
khayā samaṇo hotīti vadāmīti.
   {482.4} Idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Cūḷaassapurasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
          Mahāyamakavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
      giñjakasālavanaṃ 2-    parihātuṃ paññavato
      puna saccanisevo      mukhavaṇṇapasīdattādi
        tasito kevaṭṭassa purajaṭilenāti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. ajjhattaṃ vūpasamā. 2 Ma. giñjakasālavanaṃ pariharituṃ paññavato puna saccakanisedho
@mukhavaṇṇapasīdhanatāpindo kevaṭṭaassapurajaṭilena.
            Cūḷayamakavaggo
            ------
           sāleyyakasuttaṃ
   [483] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikañcaramāno
mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  yena  sālaṃ  1-  nāma  kosalānaṃ
brāhmaṇagāmo   tadavasari   .   assosuṃ   kho  sāleyyakā
brāhmaṇagahapatikā  samaṇo  khalu  bho  gotamo  sakyaputto sakyakulā
pabbajito  kosalesu  cārikañcaramāno  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ
sālaṃ  anuppatto  .  taṃ  kho pana bhavantaṃ gotamaṃ evaṃ kalyāṇo
kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho
vijjācaraṇasampanno   sugato  lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi
satthā  devamanussānaṃ buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ
sabrahmakaṃ   sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedeti  so  dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana  tathārūpānaṃ  arahataṃ dassanaṃ
hotīti.
   {483.1} Atha kho sāleyyakā brāhmaṇagahapatikā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisidiṃsu  appekacce  bhagavatā saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
@Footnote: 1 Ma. sālā nāma.
Kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce yena
bhagavā   tenañjalimpaṇāmetvā   ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
bhagavato  santike nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce
tuṇhībhūtā   ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho
sāleyyakā  brāhmaṇagahapatikā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  ko  nu  kho
bho  gotama  hetu  ko  paccayo  yenamidhekacce  sattā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti
ko  pana  bho  gotama  hetu  ko paccayo yenamidhekacce sattā
kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {483.2} Adhammacariyāvisamacariyāhetu kho gahapatayo evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti  dhammacariyāsamacariyāhetu  kho  gahapatayo  evamidhekacce
sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {483.3} Na kho mayaṃ imassa bhoto gotamassa saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ ājānāma sādhu no bhavaṃ
gotamo  tathā  dhammaṃ  desetu  yathā mayaṃ imassa bhoto gotamassa
saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ
ājāneyyāmāti  .  tenahi  gahapatayo  suṇātha  sādhukaṃ manasikarotha
bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhoti  kho  sāleyyakā  brāhmaṇagahapatikā
bhagavato paccassosuṃ.
   [484]  Bhagavā  etadavoca  tividhaṃ  kho  gahapatayo  kāyena
adhammacariyāvisamacariyā  hoti  catubbidhaṃ  vācāya  adhammacariyāvisamacariyā
hoti tividhaṃ manasā adhammacariyāvisamacariyā hoti.
   {484.1} Kathañca gahapatayo tividhaṃ kāyena adhammacariyā visamacariyā
hoti . idha gahapatayo ekacco pāṇātipātī hoti luddo lohitapāṇī
hatapahate  niviṭṭho  alajjī  1- adayāpanno sabbapāṇabhūtesu 2- .
Adinnādāyī  kho pana hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ gāmagataṃ vā
araññagataṃ  vā  taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti . kāmesu
micchācārī kho pana hoti yā tā māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā
bhāturakkhitā  bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  [3]- sassāmikā saparidaṇḍā
antamaso mālāguḷaparikkhittāpi tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hoti .
Evaṃ kho gahapatayo tividhaṃ kāyena adhammacariyā visamacariyā hoti.
   {484.2}  Kathañca  gahapatayo  catubbidhaṃ  vācāya  adhammacariyā
visamacariyā hoti . idha gahapatayo ekacco musāvādī hoti sabhaggato
vā  parisaggato  4-  vā  ñātimajjhaggato  vā pūgamajjhaggato vā
rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto  sakkhiṃ  puṭṭho  ehambho purisa yaṃ
jānāsi taṃ vadehīti . so ajānaṃ vā āha jānāmīti jānaṃ vā āha
na jānāmīti apassaṃ vā āha passāmīti passaṃ vā āha na passāmīti.
Iti attahetu vā parahetu  vā āmisakiñcikkhahetu vā sampajānamusā
bhāsitā  hoti  .  pisuṇavāco kho pana hoti ito sutvā amutra
@Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. pāṇabhūtesu. 3 Po. Ma. gottarakkhitā
@dhammarakkhitā. 4 Ma. sabhāgato vā parisāgato vā.
Akkhātā  imesaṃ bhedāya amutra vā sutvā imesaṃ akkhātā amūsaṃ
bhedāya  iti samaggānaṃ vā bhedetā 1- bhinnānaṃ vā anuppadātā
vaggārāmo  vaggarato  vagganandī  vaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti .
Pharusavāco  kho  pana  hoti yā sā vācā aṇḍakā 2- kakkasā
parakaṭukā  parābhisajjanī  kodhasāmantā  asamādhisaṃvattanikā  tathārūpiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti  .  samphappalāpī  kho pana hoti akālavādī
abhūtavādī  anatthavādī adhammavādī avinayavādī anidhānavatiṃ vācaṃ bhāsitā
hoti  akālena  anapadesaṃ  apariyantavatiṃ  anatthasañhitaṃ . evaṃ kho
gahapatayo catubbidhaṃ vācāya adhammacariyāvisamacariyā hoti.
   {484.3}  Kathañca gahapatayo tividhaṃ manasā adhammacariyāvisamacariyā
hoti . idha gahapatayo ekacco abhijjhālu hoti yantaṃ parassa paravittūpakaraṇaṃ
taṃ  abhijjhitā  3- hoti aho vata yaṃ parassa taṃ mama assāti .
Byāpannacitto  kho  pana  hoti  paduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā
haññantu vā vajjhantu vā ucchijjantu vā [4]- mā vā ahesunti.
Micchādiṭṭhiko  kho  pana  hoti  viparītadassano  natthi  dinnaṃ  natthi
yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  natthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko
natthi ayaṃ  loko natthi paro loko natthi mātā natthi pitā natthi
sattā  opapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  .  evaṃ  kho  gahapatayo  tividhaṃ  manasā
@Footnote: 1 Po. Ma. bhettā. 2 Ma. kaṇṭakā. 3 Ma. abhijjhātā. 4 Po. Ma.
@vinassant vā .
Adhammacariyā visamacariyā hoti . evaṃ adhammacariyā visamacariyāhetu kho
gahapatayo  evamidhekacce  sattā  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjanti.
   [485] Tividhaṃ kho gahapatayo kāyena dhammacariyā samacariyā hoti.
Catubbidhaṃ  vācāya  dhammacariyāsamacariyā  hoti  .  tividhaṃ  manasā
dhammacariyāsamacariyā hoti.
   {485.1}  Kathañca  gahapatayo tividhaṃ kāyena dhammacariyāsamacariyā
hoti  .  idha gahapatayo ekacco pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā
paṭivirato   hoti   nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno
sabbapāṇabhūtahitānukampī   viharati   .   adinnādānaṃ   pahāya
adinnādānā   paṭivirato  hoti  yantaṃ  parassa  paravittūpakaraṇaṃ
gāmagataṃ  vā  araññagataṃ  vā na taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā
hoti  .  kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti  yā  tā māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā bhāturakkhitā
bhaginirakkhitā  ñātirakkhitā  [1]-  sassāmikā  saparidaṇḍā  antamaso
mālāguḷaparikkhittāpi tathārūpāsu na cārittaṃ āpajjitā hoti. Evaṃ kho
gahapatayo tividhaṃ kāyena dhammacariyāsamacariyā hoti.
   {485.2}  Kathañca  gahapatayo  catubbidhaṃ  vācāya  dhammacariyā
samacariyā hoti . idha gahapatayo ekacco musāvādaṃ pahāya musāvādā
paṭivirato  hoti  sabhaggato  vā  parisaggato  vā  ñātimajjhaggato
vā   pūgamajjhaggato   vā   rājakulamajjhaggato  vā  abhinīto
sakkhiṃ  puṭṭho  ehambho  purisa  yaṃ  jānāsi  taṃ  vadehīti
@Footnote: 1 Ma. gottarakkhitā dhammarakkhitā.
So  ajānaṃ  vā  āha  na  jānāmīti jānaṃ vā āha jānāmīti
apassaṃ  vā  āha  na  passāmīti  passaṃ  vā āha passāmīti .
Iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu vā na sampajānamusā
bhāsitā  hoti  .  pisuṇaṃ  vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato
hoti  ito  sutvā  na  amutra  akkhātā imesaṃ bhedāya amutra
vā  sutvā  na  imesaṃ  akkhātā  amūsaṃ  bhedāya  iti bhinnānaṃ
vā  sandhātā  sahitānaṃ  vā  anuppadātā samaggārāmo samaggarato
samagganandī  samaggakaraṇiṃ  vācaṃ  bhāsitā hoti . pharusaṃ vācaṃ pahāya
pharusāya  vācāya  paṭivirato hoti yā sā vācā nelā kaṇṇasukhā
pemanīyā  hadayaṅgamā  porī  bahujanakantā  bahujanamanāpā  tathārūpiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti . samphappalāpaṃ pahāya samphappalāpā paṭivirato
hoti  kālavādī  bhūtavādī  atthavādī  dhammavādī  vinayavādī nidhānavatiṃ
vācaṃ  bhāsitā  hoti  kālena  sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ .
Evaṃ kho gahapatayo catubbidhaṃ vācāya dhammacariyā samacariyā hoti.
   {485.3}  Kathañca gahapatayo tividhaṃ manasā dhammacariyā samacariyā
hoti  .  idha  gahapatayo  ekacco anabhijjhālu hoti yantaṃ parassa
paravittūpakaraṇaṃ taṃ nābhijjhitā hoti aho vata yaṃ parassa taṃ mama assāti.
Abyāpannacitto  kho  pana  hoti  appaduṭṭhamanasaṅkappo  ime
sattā  averā  abyāpajjhā  anīghā  sukhī  attānaṃ pariharantūti .
Sammādiṭṭhiko  kho  pana  hoti  aviparītadassano  atthi  dinnaṃ atthi
Yiṭṭhaṃ  atthi  hutaṃ  atthi  sukaṭadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko
atthi  ayaṃ  loko  atthi  paro  loko atthi mātā atthi pitā
atthi  sattā  opapātikā  atthi  loke samaṇabrāhmaṇā sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  .  evaṃ  kho  gahapatayo  tividhaṃ  manasā
dhammacariyāsamacariyā  hoti  .  evaṃ  dhammacariyāsamacariyāhetu  kho
gahapatayo  evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   [486]  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  khattiyamahāsālānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā
parammaraṇā  khattiyamahāsālānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa
hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {486.1}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  .pe.
Gahapatimahāsālānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ
vijjati  yaṃ  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  gahapatimahāsālānaṃ
sahabyataṃ upapajjeyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {486.2}  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo  dhammacārī  samacārī
aho  vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ
devānaṃ    sahabyataṃ    upapajjeyyanti    ṭhānaṃ    kho
Panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā parammaraṇā cātummahārājikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa  hetu  tathā  hi  so
dhammacārī samacārī.
   {486.3}  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo  dhammacārī  samacārī
aho  vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ .pe. yāmānaṃ devānaṃ ... Tusitānaṃ devānaṃ ... Nimmānaratīnaṃ
devānaṃ ... paranimmitavasavattīnaṃ devānaṃ ... brahmakāyikānaṃ devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho panetaṃ vijjati yaṃ so kāyassa
bhedā  parammaraṇā  brahmakāyikānaṃ  devānaṃ sahabyataṃ upapajjeyya taṃ
kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {486.4}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  ābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ so kāyassa bhedā parammaraṇā
ābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa hetu tathā hi
so dhammacārī samacārī . ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī
aho  vatāhaṃ kāyassa bhedā parammaraṇā parittābhānaṃ devānaṃ .pe.
Appamāṇābhānaṃ  devānaṃ ... ābhassarānaṃ devānaṃ ... parittasubhānaṃ
devānaṃ ... appamāṇasubhānaṃ devānaṃ ... subhakiṇhakānaṃ devānaṃ ...
Vehapphalānaṃ devānaṃ ... avihānaṃ devānaṃ ... Atappānaṃ devānaṃ ...
Sudassānaṃ devānaṃ ... Sudassīnaṃ devānaṃ ... Akaniṭṭhakānaṃ 1- devānaṃ ...
Ākāsānañcāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   ...   viññāṇañcāyatanūpagānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. akaniṭṭhānaṃ.
Devānaṃ  ...  ākiñcaññāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  ...  nevasaññā-
nāsaññāyatanūpagānaṃ    devānaṃ    sahabyataṃ    upapajjeyyanti
ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati  yaṃ  so  kāyassa bhedā parammaraṇā
nevasaññānāsaññāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   sahabyataṃ   upapajjeyya
taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {486.5}  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo  dhammacārī  samacārī
aho  vatāhaṃ  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihareyyanti
ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ so āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
vihareyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārīti.
   [487]  Evaṃ  vutte  sāseyyakā brāhmaṇagahapatikā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telapajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  ete mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ
gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsake  no  bhavaṃ  gotamo
dhāretu ajjatagge pāṇupete 1- saraṇaṅgateti.
         Sāleyyakasuttaṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. sabbattha pāṇupetaṃ.
            Verañjakasuttaṃ
   [488]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
verañjakā   brāhmaṇagahapatikā  sāvatthiyaṃ  paṭivasanti  kenacideva
karaṇīyena  .  assosuṃ  kho  verañjakā  brāhmaṇagahapatikā  samaṇo
khalu  bho  gotamo  sakyaputto sakyakulā pabbajito sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  . taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ
evaṃ  kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggato  itipi  so  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū  anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho bhagavā so imaṃ lokaṃ
sadevakaṃ  samārakaṃ  sabrahmakaṃ  sassamaṇabrāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti so dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  sādhu  kho  pana tathārūpānaṃ arahataṃ
dassanaṃ hotīti.
   {488.1}  Atha kho verañjakā brāhmaṇagahapatikā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  appekacce  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce yena bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā   ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavato
Santike  nāmagottaṃ  sāvetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
tuṇhībhūtā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ nisinnā kho verañjakā
brāhmaṇagahapatikā  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  ko  nu  kho  bho gotama
hetu  ko paccayo yenamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  ko  pana bho gotama
hetu  ko paccayo yenamidhekacce sattā kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {488.2} Adhammacariyā visamacariyāhetu kho gahapatayo evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti  dhammacariyāsamacariyāhetu  kho  gahapatayo  evamidhekacce
sattā kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjantīti.
   {488.3}  Na  kho  mayaṃ imassa bhoto gotamassa saṅkhittena
bhāsitassa   vitthārena   atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ
ājānāma  sādhu  kho pana bhavaṃ gotamo tathā dhammaṃ desetu yathā
mayaṃ  imassa  bhoto  gotamassa  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena
atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  ājāneyyāmāti  .  tenahi
gahapatayo  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  . evaṃ bhoti
kho verañjakā brāhmaṇagahapatikā bhagavato paccassosuṃ.
   [489]  Bhagavā  etadavoca  tividhaṃ  kho  gahapatayo  kāyena
adhammacārī   visamacārī   hoti  catubbidhaṃ  vācāya  adhammacārī
visamacārī hoti tividhaṃ manasā adhammacārī visamacārī hoti.
   {489.1} Kathañca gahapatayo tividhaṃ kāyena adhammacārī visamacārī hoti.
Idha gahapatayo ekacco pāṇātipātī hoti luddo lohitapāṇī hatapahate
niviṭṭho  alajjī adayāpanno sabbapāṇabhūtesu . adinnādāyī kho pana
hoti  yantaṃ  parassa paravittūpakaraṇaṃ taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā
hoti . kāmesu micchācārī kho pana hoti yā tā māturakkhitā .pe.
Tathārūpāsu cārittaṃ āpajjitā hoti . Evaṃ kho gahapatayo tividhaṃ kāyena
adhammacārī visamacārī hoti.
   {489.2}  Kathañca  gahapatayo  catubbidhaṃ  vācāya  adhammacārī
visamacārī  hoti  . idha gahapatayo ekacco musāvādī hoti .pe.
Sampajānamusā  bhāsitā  hoti  .  pisuṇavāco kho pana hoti ito
sutvā  amutra  akkhātā  .pe. vaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā hoti .
Pharusavāco  kho pana hoti yā sā vācā aṇḍakā kakkasā .pe.
Tathārūpiṃ  vācaṃ  bhāsitā  hoti  .  samphappalāpī  kho  pana hoti
akālavādī   abhūtavādī  .pe.  apariyantavatiṃ  anatthasañhitaṃ  .
Evaṃ kho gahapatayo catubbidhaṃ vācāya adhammacārī visamacārī hoti.
   {489.3}  Kathañca  gahapatayo  tividhaṃ  manasā  adhammacārī
visamacārī  hoti  .  idha  gahapatayo  ekacco  abhijjhālu  hoti
.pe.  taṃ  mama  assāti  .  byāpannacitto  kho  pana  hoti
paduṭṭhamanasaṅkappo  ime  sattā  haññantu  vā  .pe.  mā  vā
ahesunti  .  micchādiṭṭhiko  kho  pana  hoti  viparītadassano natthi
dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  natthi  hutaṃ  .pe. sacchikatvā pavedentīti .
Evaṃ  kho  gahapatayo  tividhaṃ  manasā adhammacārī visamacārī hoti .
Evaṃ  adhammacariyāvisamacariyāhetu  kho  gahapatayo  evamidhekacce
sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti.
   [490]  Tividhaṃ  kho pana gahapatayo kāyena dhammacārī samacārī
hoti  catubbidhaṃ  vācāya  dhammacārī  samacārī  hoti  tividhaṃ  manasā
dhammacārī samacārī hoti.
   {490.1}  Kathañca  gahapatayo tividhaṃ kāyena dhammacārī samacārī
hoti  .  idha gahapatayo ekacco pāṇātipātaṃ pahāya pāṇātipātā
paṭivirato  hoti  nihitadaṇḍo  nihitasattho .pe. sabbapāṇabhūtahitānukampī
viharati  .  adinnādānaṃ  pahāya adinnādānā paṭivirato hoti yantaṃ
parassa  paravittūpakaraṇaṃ na taṃ adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādātā hoti .
Kāmesu  micchācāraṃ pahāya .pe. tathārūpāsu na cārittaṃ āpajjitā
hoti. Evaṃ kho gahapatayo tividhaṃ kāyena dhammacārī samacārī hoti.
   {490.2} Kathañca gahapatayo catubbidhaṃ vācāya dhammacārī samacārī
hoti . idha gahapatayo ekacco musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato
hoti sabhaggato vā .pe. na sampajānamusā bhāsitā hoti . pisuṇaṃ
vācaṃ pahāya pisuṇāya vācāya paṭivirato .pe. Samaggakaraṇiṃ vācaṃ bhāsitā
hoti . pharusaṃ vācaṃ pahāya .pe. tathārūpiṃ 1- vācaṃ bhāsitā hoti.
Samphappalāpaṃ pahāya .pe. kālena sāpadesaṃ pariyantavatiṃ atthasañhitaṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. tathārūpaṃ.
Evaṃ kho gahapatayo catubbidhaṃ vācāya dhammacārī samacārī hoti.
   {490.3}  Kathañca  gahapatayo  tividhaṃ manasā dhammacārī samacārī
hoti  .  idha  gahapatayo  ekacco anabhijjhālu hoti yantaṃ parassa
paravittūpakaraṇaṃ taṃ nābhijjhitā hoti aho vata yaṃ parassa taṃ mama assāti.
Abyāpannacitto  kho  pana  hoti  appaduṭṭhamanasaṅkappo ime sattā
averā abyāpajjhā anīghā sukhī attānaṃ pariharantūti . sammādiṭṭhiko
kho  pana  hoti aviparītadassano atthi dannaṃ atthi yiṭṭhaṃ .pe. sayaṃ
abhiññā sacchikatvā pavedentīti . evaṃ kho gahapatayo tividhaṃ manasā
dhammacārī samacārī hoti.
   {490.4}  Evaṃ  dhammacariyāsamacariyāhetu  kho  gahapatayo
evamidhekacce  sattā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ
lokaṃ upapajjanti.
   [491]  Ākaṅkheyya  ce  gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  khattiyamahāsālānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā
parammaraṇā  khattiyamahāsālānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa
hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.1}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  .pe.
Gahapatimahāsālānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati
yaṃ  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  gahapatimahāsālānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.2}  Ākaṅkheyya  ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho panetaṃ vijjati yaṃ so kāyassa
bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ sahabyataṃ upapajjeyya
taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.3}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  .pe.
Yāmānaṃ  devānaṃ  ...  tusitānaṃ  devānaṃ  ...  nimmānaratīnaṃ
devānaṃ  ...  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  ...  brahmakāyikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  ṭhānaṃ kho panetaṃ vijjati yaṃ so
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  brahmakāyikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.4}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  ābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā
parammaraṇā  ābhānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyya  taṃ  kissa
hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.5}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  parittābhānaṃ  devānaṃ  .pe.
Appamāṇābhānaṃ  devānaṃ ... ābhassarānaṃ devānaṃ ... parittasubhānaṃ
devānaṃ   ...  appamāṇasubhānaṃ  devānaṃ  ...  subhakiṇhakānaṃ
Devānaṃ ... vehapphalānaṃ devānaṃ ... Avihānaṃ devānaṃ ... Atappānaṃ
devānaṃ ... sudassānaṃ devānaṃ ... Sudassīnaṃ devānaṃ ... Akaniṭṭhakānaṃ
devānaṃ   ...   ākāsānañcāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   ...
Viññāṇañcāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   ...   ākiñcaññāyatanūpagānaṃ
devānaṃ   ...  nevasaññānāsaññāyatanūpagānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyyanti  ṭhānaṃ  kho  panetaṃ  vijjati yaṃ so kāyassa bhedā
parammaraṇā   nevasaññānāsaññāyatanūpagānaṃ   devānaṃ   sahabyataṃ
upapajjeyya taṃ kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārī.
   {491.6}  Ākaṅkheyya ce gahapatayo dhammacārī samacārī aho
vatāhaṃ  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja vihareyyanti ṭhānaṃ kho
panetaṃ vijjati yaṃ so āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja vihareyya taṃ
kissa hetu tathā hi so dhammacārī samacārīti.
   [492]  Evaṃ  vutte  verañjakā  brāhmaṇagahapatikā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi
bho  gotama  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telapajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  evameva bhotā gotamena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  ete mayaṃ bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ
Gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsake no bhavaṃ gotamo dhāretu
ajjatagge pāṇupete saraṇaṅgateti.
         Verañjakasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.
           ----------
           Mahāvedallasuttaṃ
   [493]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . atha kho āyasmā mahākoṭṭhiko
sāyaṇhasamayaṃ   paṭisallānā   vuṭṭhito   yenāyasmā  sārīputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi.
   [494]  Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  mahākoṭṭhiko
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca  duppañño  duppaññoti  āvuso
vuccati kittāvatā nu kho āvuso duppaññoti vuccatīti . Nappajānāti
nappajānātīti  kho  āvuso  tasmā  duppaññoti  vuccati  kiñca
nappajānāti   idaṃ  dukkhanti  nappajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti
nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  nappajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  nappajānāti  nappajānāti  nappajānātīti  kho  āvuso
tasmā duppaññoti vuccatīti.
   {494.1}  Sādhāvusoti kho āyasmā mahākoṭṭhiko āyasmato
sārīputtassa   bhāsitaṃ   abhinanditvā   anumoditvā   āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  paññavā  paññavāti  āvuso
vuccati  kittāvatā  nu kho āvuso paññavāti vuccatīti . pajānāti
pajānātīti  kho  āvuso  tasmā  paññavāti vuccati kiñca pajānāti
idaṃ  dukkhanti  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  pajānāti  ayaṃ
Dukkhanirodhoti  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  pajānāti
pajānāti  pajānātīti  kho  āvuso  tasmā  paññavāti vuccatīti .
Viññāṇaṃ  viññāṇanti  āvuso  vuccati  kittāvatā  nu kho āvuso
viññāṇanti  vuccatīti  .  vijānāti  vijānātīti kho āvuso tasmā
viññāṇanti  vuccati  kiñca  vijānāti  sukhantipi  vijānāti  dukkhantipi
vijānāti   adukkhamasukhantipi   vijānāti   vijānāti   vijānātīti
kho āvuso tasmā viññāṇanti vuccatīti.
   {494.2}  Yā  cāvuso  paññā yañca viññāṇaṃ ime dhammā
saṃsaṭṭhā  udāhu  visaṃsaṭṭhā  labbhā ca panimesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā
vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti.
   {494.3}  Yā  cāvuso  paññā yañca viññāṇaṃ ime dhammā
saṃsaṭṭhā  no  visaṃsaṭṭhā  na ca labbhā imesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā
vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetuṃ  yañca  āvuso  pajānāti
taṃ vijānāti yaṃ vijānāti taṃ pajānāti tasmā ime dhammā saṃsaṭṭhā
no  visaṃsaṭṭhā  na  ca  labbhā  imesaṃ  dhammānaṃ  vinibbhujitvā
vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti.
   {494.4}  Yā cāvuso paññā yañca viññāṇaṃ imesaṃ dhammānaṃ
saṃsaṭṭhānaṃ  no  visaṃsaṭṭhānaṃ kiṃ nānākaraṇanti . yā cāvuso paññā
yañca  viññāṇaṃ  imesaṃ  dhammānaṃ  saṃsaṭṭhānaṃ  no visaṃsaṭṭhānaṃ paññā
bhāvetabbā viññāṇaṃ pariññeyyaṃ idaṃ nesaṃ nānākaraṇanti.
   [495]  Vedanā vedanāti āvuso vuccati kittāvatā nu kho
Āvuso vedanāti vuccatīti . vedeti vedetīti kho āvuso tasmā
vedanāti  vuccati  kiñca  vedeti  sukhampi vedeti dukkhampi vedeti
adukkhamasukhampi  vedeti  vedeti  vedetīti  kho  āvuso  tasmā
vedanāti  vuccatīti  .  saññā  saññāti āvuso vuccati kittāvatā
nu  kho  āvuso saññāti vuccatīti . sañjānāti sañjānātīti  kho
āvuso  tasmā  saññāti  vuccati  kiñca  sañjānāti  nīlakampi
sañjānāti  pītakampi  sañjānāti  lohitakampi  sañjānāti  odātampi
sañjānāti  sañjānāti  sañjānātīti  kho  āvuso  tasmā saññāti
vuccatīti.
   {495.1} Yā cāvuso vedanā yā ca saññā yañca viññāṇaṃ
ime  dhammā  saṃsaṭṭhā  udāhu  visaṃsaṭṭhā  labbhā  ca  panimesaṃ
dhammānaṃ  vinibbhujitvā  vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetunti .
Yā  cāvuso  vedanā  yā  ca  saññā  yañca  viññāṇaṃ  ime
dhammā  saṃsaṭṭhā  no  visaṃsaṭṭhā  na  ca  labbhā  imesaṃ dhammānaṃ
vinibbhujitvā  vinibbhujitvā  nānākaraṇaṃ  paññāpetuṃ  yaṃ  cāvuso
vedeti  taṃ  sañjānāti  yaṃ  vijānāti  taṃ vijānāti tasmā ime
dhammā  saṃsaṭṭhā  no  visaṃsaṭṭhā  na  ca  labbhā  imesaṃ dhammānaṃ
vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetunti.
   [496]  Nissaṭṭhena  hāvuso  pañcahi  indriyehi  parisuddhena
manoviññāṇena  kiṃ  neyyanti  .  nissaṭṭhena  ca  āvuso pañcahi
indriyehi   parisuddhena   manoviññāṇena   ananto  ākāsoti
Ākāsānañcāyatanaṃ  neyyaṃ  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ
neyyaṃ  natthi  kiñcīti ākiñcaññāyatanaṃ neyyanti . neyyaṃ panāvuso
dhammaṃ kena jānātīti 1- . neyyaṃ kho āvuso dhammaṃ paññācakkhunā
jānātīti 2- . paññā panāvuso kimatthiyāti . paññā kho āvuso
abhiññatthā pariññatthā pahānatthāti.
   [497]  Katī panāvuso paccayā sammādiṭṭhiyā uppādāyāti .
Dve  kho  āvuso  paccayā  sammādiṭṭhiyā  uppādāya parato ca
ghoso  yoniso  ca  manasikāro  ime kho āvuso dve paccayā
sammādiṭṭhiyā  uppādāyāti  .  katīhi panāvuso aṅgehi anuggahitā
sammādiṭṭhi  cetovimuttiphalā  ca  hoti  cetovimuttiphalānisaṃsā  ca
paññāvimuttiphalā ca hoti paññāvimuttiphalānisaṃsā cāti.
   {497.1}  Pañcahi kho āvuso aṅgehi anuggahitā sammādiṭṭhi
cetovimuttiphalā  ca  hoti  cetovimuttiphalānisaṃsā ca paññāvimuttiphalā
ca  hoti paññāvimuttiphalānisaṃsā ca idhāvuso sammādiṭṭhi sīlānuggahitā
ca  hoti  sutānuggahitā  ca  hoti  sākacchānuggahitā  ca  hoti
samathānuggahitā  ca  hoti  vipassanānuggahitā  ca  hoti imehi kho
āvuso  pañcahaṅgehi  anuggahitā  sammādiṭṭhi  cetovimuttiphalā  ca
hoti   cetovimuttiphalānisaṃsā  ca  paññāvimuttiphalā  ca  hoti
paññāvimuttiphalānisaṃsā cāti.
   [498]  Katī  panāvuso  bhavāti  .  tayome āvuso bhavā
@Footnote: 1-2 Ma. pajānātīti.
Kāmabhavo  rūpabhavo  arūpabhavo  cāti  .  kathaṃ  panāvuso  āyatiṃ
punabbhavābhinibbatti  hotīti  .  avijjānīvaraṇānaṃ  kho  āvuso
sattānaṃ    taṇhāsaññojanānaṃ    tatratatrābhinandanā    evaṃ
āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  hotīti  .  kathaṃ  panāvuso  āyatiṃ
punabbhavābhinibbatti  na  hotīti  .  avijjāvirāgā  kho  āvuso
vijjuppādā   taṇhānirodhā   evaṃ   āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti
na hotīti.
   [499]  Katamaṃ  panāvuso  paṭhamaṃ  jhānanti . idhāvuso bhikkhu
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  idaṃ  vuccatāvuso  paṭhamaṃ
jhānanti  .  paṭhamaṃ  panāvuso  jhānaṃ  kataṅgikanti  .  paṭhamaṃ  kho
āvuso  jhānaṃ  pañcaṅgikaṃ  idhāvuso  paṭhamaṃ  jhānaṃ  pañcaṅgikaṃ
samāpannassa  bhikkhuno vitakko ca vattati vicāro ca pīti ca sukhañca
cittekaggatā  ca  paṭhamaṃ  kho  āvuso jhānaṃ evaṃ pañcaṅgikanti .
Paṭhamaṃ  panāvuso  jhānaṃ  kataṅgavippahīnaṃ  kataṅgasamannāgatanti  . paṭhamaṃ
kho  āvuso  jhānaṃ  pañcaṅgavippahīnaṃ  pañcaṅgasamannāgataṃ  idhāvuso
paṭhamaṃ  jhānaṃ  samāpannassa  bhikkhuno  kāmachando  pahīno  hoti
byāpādo  pahīno  hoti  thīnamiddhaṃ  pahīnaṃ  hoti  uddhacca kukkuccaṃ
pahīnaṃ  hoti  vicikicchā pahīnā hoti vitakko ca vattati vicāro ca
pīti  ca  sukhaṃ  ca cittekaggatā ca paṭhamaṃ kho āvuso jhānaṃ evaṃ
pañcaṅgavippahīnaṃ pañcaṅgasamannāgatanti.
   [500]   Pañcimāni   āvuso  indriyāni  nānāvisayāni
nānāgocarāni  na  aññamaññassa  gocaravisayaṃ  paccanubhonti  seyyathīdaṃ
cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ imesaṃ
kho  āvuso  pañcannaṃ  indriyānaṃ  nānāvisayānaṃ nānāgocarānaṃ na
aññamaññassa  gocaravisayaṃ  paccanubhontānaṃ  kiṃ  paṭisaraṇaṃ  ko  ca
nesaṃ  gocaravisayaṃ  paccanubhotīti  .  pañcimāni  āvuso  indriyāni
nānāvisayāni   nānāgocarāni   na   aññamaññassa   gocaravisayaṃ
paccanubhonti seyyathīdaṃ cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ
kāyindriyaṃ  imesaṃ  kho  āvuso  pañcannaṃ indriyānaṃ nānāvisayānaṃ
nānāgocarānaṃ  na  aññamaññassa  gocaravisayaṃ  paccanubhontānaṃ  mano
paṭisaraṇaṃ mano ca nesaṃ gocaravisayaṃ paccanubhotīti.
   [501]  Pañcimāni  āvuso  indriyāni  seyyathīdaṃ cakkhundriyaṃ
sotindriyaṃ  ghānindriyaṃ  jivhindriyaṃ  kāyindriyaṃ imāni kho āvuso
pañcindriyāni  kiṃ  paṭicca tiṭṭhantīti . pañcimāni āvuso indriyāni
seyyathīdaṃ cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ
imāni  kho  āvuso pañcindriyāni āyuṃ paṭicca tiṭṭhantīti . āyu
panāvuso  kiṃ  paṭicca  tiṭṭhatīti  . āyu usmaṃ paṭicca tiṭṭhatīti .
Usmā  panāvuso  kiṃ  paṭicca  tiṭṭhatīti  .  usmā  āyuṃ paṭicca
tiṭṭhatīti  .  idāneva  kho  mayaṃ  āyasmato  sārīputtassa bhāsitaṃ
evaṃ  ājānāma  āyu  usmaṃ  paṭicca tiṭṭhatīti idāneva kho mayaṃ
Āyasmato  sārīputtassa  bhāsitaṃ  evaṃ  ājānāma  usmā  āyuṃ
paṭicca  tiṭṭhatīti  .  yathākathaṃ  panāvuso  imassa  bhāsitassa attho
daṭṭhabboti  .  tenahāvuso  upamante  karissāmi  upamāyapidhekacce
viññū [1]- bhāsitassa atthaṃ ājānanti seyyathāpi āvuso telappadīpassa
jhāyato  acciṃ  paṭicca  ābhā  paññāyati  ābhaṃ  paṭicca  acci
paññāyati  evameva  kho  āyu  usmaṃ paṭicca tiṭṭhati usmā āyuṃ
paṭicca tiṭṭhatīti . teva nu kho āvuso āyusaṅkhārā te vedanīyā
dhammā  udāhu aññe āyusaṅkhārā aññe vedanīyā dhammāti . na
kho  āvuso teva āyusaṅkhārā te vedanīyā dhammā te āvuso
āyusaṅkhārā abhavissaṃsu te vedanīyā dhammā nayidaṃ saññāvedayitanirodhaṃ
samāpannassa  bhikkhuno  vuṭṭhānaṃ  paññāyetha  yasmā  ca  kho
aññe āyusaṅkhārā aññe vedanīyā dhammā tasmā saññāvedayitanirodhaṃ
samāpannassa bhikkhuno vuṭṭhānaṃ paññāyatīti.
   [502]  Yadā nu kho āvuso imaṃ kāyaṃ katī dhammā jahanti
athāyaṃ  kāyo  ujjhito avakkhitto seti yathā kaṭṭhaṃ acetananti .
Yadā  kho āvuso imaṃ kāyaṃ tayo dhammā jahanti āyu usmā ca
viññāṇaṃ  athāyaṃ  kāyo  ujjhito  avakkhitto  seti  yathā  kaṭṭhaṃ
acetananti  .  yo  2- cāyaṃ āvuso mato kālakato yo cāyaṃ
bhikkhu  saññāvedayitanirodhasamāpanno  imesaṃ  kiṃ  nānākaraṇanti .
Yo  cāyaṃ  āvuso  mato  kālakato  tassa kāyasaṅkhārā niruddhā
@Footnote: 1 Ma. purisā. 2 Ma. yvāyaṃ.
Paṭippassaddhā  vacīsaṅkhārā  niruddhā  paṭippassaddhā  cittasaṅkhārā
niruddhā   paṭippassaddhā   āyu  parikkhīṇā  usmā  vūpasantā
indriyāni  paribhinnāni  yo  cāyaṃ  bhikkhu  saññāvedayitanirodhaṃ
samāpanno  tassapi  kāyasaṅkhārā  niruddhā paṭippassaddhā vacīsaṅkhārā
niruddhā   paṭippassaddhā   cittasaṅkhārā  niruddhā  paṭippassaddhā
āyu    apparikkhīṇā    usmā   avūpasantā   indriyāni
vippasannāni  yo  cāyaṃ  āvuso  mato kālakato yo cāyaṃ bhikkhu
saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno idaṃ nesaṃ nānākaraṇanti.
   [503]  Katī  panāvuso  paccayā adukkhamasukhāya cetovimuttiyā
samāpattiyāti  .  cattāro  kho  āvuso  paccayā  adukkhamasukhāya
cetovimuttiyā  samāpattiyā  idhāvuso  bhikkhu  sukhassa  ca  pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  aṭṭhaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
ime  kho  āvuso  cattāro paccayā adukkhamasukhāya cetovimuttiyā
samāpattiyāti  .  katī  panāvuso paccayā animittāya cetovimuttiyā
samāpattiyāti . dve kho āvuso paccayā animittāya cetovimuttiyā
samāpattiyā  sabbanimittānañca  amanasikāro  animittāya  ca  dhātuyā
manasikāro ime kho āvuso dve paccayā animittāya cetovimuttiyā
samāpattiyāti   .   katī   panāvuso   paccayā   animittāya
cetovimuttiyā  ṭhitiyāti  .  tayo kho āvuso paccayā animittāya
Cetovimuttiyā  ṭhitiyā  sabbanimittānañca  amanasikāro  animittāya
ca  dhātuyā  manasikāro  pubbe ca abhisaṅkhāro ime kho āvuso
tayo  paccayā  animittāya cetovimuttiyā ṭhitiyāti . katī panāvuso
paccayā  animittāya  cetovimuttiyā  vuṭṭhānāyāti  .  dve  kho
āvuso paccayā animittāya cetovimuttiyā vuṭṭhānāya sabbanimittānañca
manasikāro   animittāya   ca   dhātuyā   amanasikāro  ime
kho āvuso dve paccayā animittāya cetovimuttiyā vuṭṭhānāyāti.
   [504]  Yā  cāyaṃ  āvuso appamāṇā cetovimutti yā ca
ākiñcaññā  cetovimutti  yā  ca  suññatā  cetovimutti  yā ca
animittā  cetovimutti  ime  dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā
ca  udāhu  ekatthā  byañjanameva  nānanti . yā cāyaṃ āvuso
appamāṇā  cetovimutti  yā  ca  ākiñcaññā  cetovimutti  yā
ca  suññatā  cetovimutti  yā  ca  animittā  cetovimutti  atthi
kho  āvuso  pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma ime dhammā nānatthā
ceva  nānābyañjanā  ca  atthi  ca āvuso pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ
āgamma  ime  dhammā  ekatthā  byañjanameva  nānaṃ  .  katamo
cāvuso  pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma ime dhammā nānatthā ceva
nānābyañjanā  ca  idhāvuso  bhikkhu  mettāsahagatena cetasā ekaṃ
disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena
Cetasā   vipulena   mahaggatena   appamāṇena   averena
abyāpajjhena pharitvā viharati karuṇāsahagatena ... muditāsahagatena ...
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena   averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  ayaṃ
vuccatāvuso  appamāṇā  cetovimutti . katamā cāvuso ākiñcaññā
cetovimutti  idhāvuso  bhikkhu  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma
natthi   kiñcīti   ākiñcaññāyatanaṃ   upasampajja   viharati  ayaṃ
vuccatāvuso ākiñcaññā cetovimutti.
   {504.1}  Katamā  cāvuso suññatā cetovimutti idha āvuso
bhikkhu  araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato vā iti
paṭisañcikkhati  suññamidaṃ  attena  vā  attaniyena  vāti  ayaṃ
vuccatāvuso  suññatā  cetovimutti  .  katamā  cāvuso  animittā
cetovimutti   idhāvuso   bhikkhu   sabbanimittānaṃ   amanasikārā
animittaṃ   cetosamādhiṃ  upasampajja  viharati  ayaṃ  vuccatāvuso
animittā  cetovimutti  .  ayaṃ kho āvuso pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ
āgamma  ime  dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā ca . katamo
cāvuso  pariyāyo  yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  ime  dhammā ekatthā
byañjanameva  nānaṃ  rāgo  kho  āvuso  pamāṇakaraṇo  doso
pamāṇakaraṇo   moho  pamāṇakaraṇo  te  khīṇāsavassa  bhikkhuno
Pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ
anuppādadhammā  .  yāvatā  kho āvuso appamāṇā cetovimuttiyo
akuppā  tāsaṃ  cetovimutti  aggamakkhāyati  sā  kho  panākuppā
cetovimutti  suññā  rāgena  suññā  dosena  suññā mohena .
Rāgo  kho  āvuso  kiñcano doso kiñcano moho kiñcano te
khīṇāsavassa   bhikkhuno   pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  .  yāvatā  kho  āvuso
ākiñcaññā   cetovimuttiyo   akuppā   tāsaṃ   cetovimutti
aggamakkhāyati  sā  kho  panākuppā  cetovimutti  suññā  rāgena
suññā dosena suññā mohena.
   {504.2} Rāgo kho āvuso nimittakaraṇo doso nimittakaraṇo
moho  nimittakaraṇo  te  khīṇāsavassa  bhikkhuno  pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  .  yāvatā
kho  āvuso  nimittā  cetovimuttiyo  akuppā  tāsaṃ cetovimutti
aggamakkhāyati  sā  kho  panākuppā  cetovimuttati  suññā rāgena
suññā  dosena  suññā mohena . ayaṃ kho āvuso pariyāyo yaṃ
pariyāyaṃ āgamma ime dhammā ekatthā byañjanameva nānanti.
   Idamavocāyasmā  sārīputto  attamano  āyasmā mahākoṭṭhiko
āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandīti.
        Mahāvedallasuttaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
            --------
           Cūḷavedallasuttaṃ
   [505]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha  kho  visākho  upāsako yena
dhammadinnā  bhikkhunī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  dhammadinnaṃ  bhikkhuniṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   [506]  Ekamantaṃ  nisinno  kho visākho upāsako dhammadinnaṃ
bhikkhuniṃ  etadavoca  sakkāyo  sakkāyoti  ayye  vuccati  katamo
nu  kho  ayye  sakkāyo  vutto  bhagavatāti . pañca kho ime
āvuso  visākha  upādānakkhandhā sakkāyo vutto bhagavatā seyyathīdaṃ
rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho  ime  kho  āvuso
visākha pañcupādānakkhandhā sakkāyo vutto bhagavatāti.
   {506.1} Sādhayyeti kho visākho upāsako dhammadinnāya bhikkhuniyā
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  dhammadinnaṃ  bhikkhuniṃ  uttariṃ  pañhaṃ
apucchi  sakkāyasamudayo sakkāyasamudayoti ayye vuccati katamo nu kho
ayye sakkāyasamudayo vutto bhagavatāti . yāyaṃ āvuso visākha taṇhā
ponobbhavikā   nandirāgasahagatā   tatratatrābhinandinī   seyyathīdaṃ
kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  ayaṃ  kho  āvuso  visākha
sakkāyasamudayo vutto bhagavatāti.
   {506.2}  Sakkāyanirodho  sakkāyanirodhoti  ayye  vuccati
katamo  nu  kho  ayye  sakkāyanirodho  vutto  bhagavatāti .
Yo kho āvuso visākha tassāyeva taṇhāya asesavirāganirodho cāgo
paṭinissaggo  mutti anālayo ayaṃ kho āvuso visākha sakkāyanirodho
vutto  bhagavatāti  .  sakkāyanirodhagāminī paṭipadā sakkāyavirodhagāminī
paṭipadāti  ayye  vuccati  katamā nu kho ayye sakkāyanirodhagāminī
paṭipadā vuttā bhagavatāti.
   {506.3} Ayameva kho āvuso visākha ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
sakkāyanirodhagāminī  paṭipadā  vuttā  bhagavatā  seyyathīdaṃ  sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhīti.
   {506.4} Taññeva nu kho ayye upādānaṃ te pañcupādānakkhandhā
udāhu   aññatra  pañcahupādānakkhandhehi  upādānanti  .  na
kho  āvuso visākha taññevupādānaṃ te pañcupādānakkhandhā napi 1-
aññatra  pañcahupādānakkhandhehi  upādānaṃ  yo  kho āvuso visākha
pañcasu upādānakkhandhesu chandarāgo taṃ tattha upādānanti.
   [507]  Kathaṃ panayye sakkāyadiṭṭhi hotīti . idhāvuso visākha
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ vedanaṃ ... Saññaṃ ...
Saṅkhāre  ...  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ
@Footnote: 1 Ma. nāpi.
Kho āvuso visākha sakkāyadiṭṭhi hotīti . kathaṃ panayye sakkāyadiṭṭhi
na  hotīti . idhāvuso visākha sutavā ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato
samanupassati  na rūpavantaṃ vā attānaṃ na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ
vā attānaṃ na vedanaṃ ... na saññaṃ ... na saṅkhāre ... na
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na
attani  vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  evaṃ  kho
āvuso visākha sakkāyadiṭṭhi na hotīti.
   [508] Katamo panayye ariyo aṭṭhaṅgiko maggoti . ayameva
kho  āvuso  visākha ariyo aṭṭhaṅgiko maggo seyyathīdaṃ sammādiṭṭhi
sammāsaṅkappo   sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo
sammāvāyāmo  sammāsati sammāsamādhīti . ariyo panayye aṭṭhaṅgiko
maggo  saṅkhato  udāhu  asaṅkhatoti . ariyo kho āvuso visākha
aṭṭhaṅgiko  maggo saṅkhatoti . ariyena nu kho ayye aṭṭhaṅgikena
maggena tayo khandhā saṅgahitā udāhu tīhi khandhehi ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  saṅgahitoti  . na kho āvuso visākha ariyena aṭṭhaṅgikena
maggena  tayo  khandhā  saṅgahitā  tīhi  ca  kho  āvuso visākha
khandhehi  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  saṅgahito yā cāvuso visākha
sammāvācā  yo  ca  sammākammanto  yo  ca sammāājīvo ime
Dhammā  sīlakkhandhena  saṅgahitā  yo  ca  sammāvāyāmo  yā  ca
sammāsati  yo  ca  sammāsamādhi  ime  dhammā  samādhikkhandhena
saṅgahitā  yā  ca  sammādiṭṭhi yo ca sammāsaṅkappo ime dhammā
paññākkhandhena  saṅgahitāti  .  katamo  panayye  samādhi  katame
dhammā  samādhinimittā  katame  dhammā  samādhiparikkhārā  katamā
samādhibhāvanāti . yā kho āvuso visākha cittassekaggatā ayaṃ samādhi
cattāro   satipaṭṭhānā  samādhinimittā  cattāro  sammappadhānā
samādhiparikkhārā  yā  tesaññeva  dhammānaṃ  āsevanā  bhāvanā
bahulīkammaṃ ayaṃ tattha samādhibhāvanāti.
   [509]  Katī  panayye saṅkhārāti . tayome āvuso visākha
saṅkhārā  kāyasaṅkhāro  vacīsaṅkhāro  cittasaṅkhāroti  .  katamo
panayye  kāyasaṅkhāro katamo vacīsaṅkhāro katamo  cittasaṅkhāroti .
Assāsapassāsā  kho  āvuso  visākha  kāyasaṅkhāro  vitakkavicārā
vacīsaṅkhāro  saññā  ca  vedanā  ca  cittasaṅkhāroti  .  kasmā
panayye   assāsapassāsā  kāyasaṅkhāro  kasmā  vitakkavicārā
vacīsaṅkhāro  kasmā  saññā  ca  vedanā  ca  cittasaṅkhāroti .
Assāsapassāsā  kho  āvuso  visākha  kāyikā  ete  dhammā
kāyapaṭibaddhā  tasmā  assāsapassāsā  kāyasaṅkhāro  pubbe  kho
āvuso  visākha  vitakketvā  vicāretvā  vācaṃ  bhindati  tasmā
vitakkavicārā  vacīsaṅkhāro  saññā  ca vedanā ca cetasikā ete
Dhammā cittapaṭibaddhā tasmā saññā ca vedanā ca cittasaṅkhāroti.
   [510] Kathaṃ 1- panayye saññāvedayitanirodhasamāpatti hotīti .
Na  kho  āvuso  visākha saññāvedayitanirodhaṃ samāpajjantassa bhikkhuno
evaṃ  hoti  ahaṃ  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjissanti  vā  ahaṃ
saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjāmīti  vā  ahaṃ  saññāvedayitanirodhaṃ
samāpannoti  vā  atha  khvassa  pubbeva  tathā cittaṃ bhāvitaṃ hoti
yantaṃ  tathattāya  upanetīti  .  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjantassa
panayye  bhikkhuno  katame  dhammā  paṭhamaṃ  nirujjhanti  yadi  vā
kāyasaṅkhāro yadi vā vacīsaṅkhāro yadi vā cittasaṅkhāroti.
   {510.1}  Saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjantassa  kho  āvuso
visākha  bhikkhuno paṭhamaṃ nirujjhati vacīsaṅkhāro tato kāyasaṅkhāro tato
cittasaṅkhāroti  .  kathaṃ  panayye  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhānaṃ hotīti . na kho āvuso visākha saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhahantassa  bhikkhuno  evaṃ  hoti ahaṃ saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhahissanti  vā  ahaṃ  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā vuṭṭhahāmīti vā
ahaṃ  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā  vuṭṭhitoti  vā  atha  khvassa
pubbeva  tathā  cittaṃ  bhāvitaṃ  hoti  yantaṃ tathattāya upanetīti .
Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā  vuṭṭhahantassa  panayye  bhikkhuno  katame
dhammā paṭhamaṃ uppajjanti yadi vā kāyasaṅkhāro yadi vā vacīsaṅkhāro
@Footnote: 1 Yu. kathañca panayyeti dissati.
Yadi   vā   cittasaṅkhāroti   .  saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhahantassa kho āvuso visākha bhikkhuno paṭhamaṃ uppajjati cittasaṅkhāro
tato kāyasaṅkhāro tato vacīsaṅkhāroti . Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhitaṃ panayye bhikkhuṃ katī phassā phusantīti. Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhitaṃ kho āvuso visākha bhikkhuṃ tayo phassā phusanti suññato phasso
animitto  phasso appaṇihito phassoti . saññāvedayitanirodhasamāpattiyā
vuṭṭhitassa panayye bhikkhuno kiṃninnaṃ cittaṃ hoti kiṃpoṇaṃ kiṃpabbhāranti .
Saññāvedayitanirodhasamāpattiyā  vuṭṭhitassa  kho āvuso visākha bhikkhuno
vivekaninnaṃ cittaṃ hoti vivekapoṇaṃ vivekapabbhāranti.
   [511]  Katī panayye vedanāti . tisso kho imā āvuso
visākha vedanā sukhā vedanā dukkhā vedanā adukkhamasukhā vedanāti.
Katamā  panayye  sukhā  vedanā  katamā  dukkhā  vedanā  katamā
adukkhamasukhā  vedanāti  .  yaṃ  kho  āvuso  visākha kāyikaṃ vā
cetasikaṃ  vā  sukhaṃ  sātaṃ  vedayitaṃ  ayaṃ  sukhā  vedanā yaṃ kho
āvuso  visākha  kāyikaṃ  vā  cetasikaṃ  vā dukkhaṃ asātaṃ vedayitaṃ
ayaṃ  dukkhā  vedanā  yaṃ kho āvuso visākha kāyikaṃ vā cetasikaṃ
vā  neva  sātaṃ  nāsātaṃ vedayitaṃ ayaṃ adukkhamasukhā vedanāti .
Sukhā  panayye  vedanā  kiṃsukhā  kiṃdukkhāti  . sukhā kho āvuso
visākha  vedanā  ṭhitisukhā  vipariṇāmadukkhā  dukkhā vedanā ṭhitidukkhā
Vipariṇāmasukhā  adukkhamasukhā  vedanā  saññāṇasukhā  aññāṇadukkhāti .
Sukhāya  panayye  vedanāya  kiṃ  anusayo  anuseti  dukkhāya
vedanāya  kiṃ  anusayo  anuseti adukkhamasukhāya vedanāya kiṃ anusayo
anusetīti  .  sukhāya  kho  āvuso  visākha vedanāya rāgānusayo
anuseti  dukkhāya  vedanāya  paṭighānusayo  anuseti  adukkhamasukhāya
vedanāya  avijjānusayo anusetīti . sabbāya nu kho ayye sukhāya
vedanāya  rāgānusayo  anuseti  sabbāya  dukkhāya  vedanāya
paṭighānusayo  anuseti  sabbāya  adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo
anusetīti.
   {511.1}  Na  kho āvuso visākha sabbāya sukhāya vedanāya
rāgānusayo  anuseti  na  sabbāya  dukkhāya  vedanāya paṭighānusayo
anuseti  na   sabbāya  adukkhamasukhāya  vedanāya  avijjānusayo
anusetīti  .  sukhāya  panayye  vedanāya  kiṃ  pahātabbaṃ  dukkhāya
vedanāya  kiṃ  pahātabbaṃ  adukkhamasukhāya vedanāya kiṃ pahātabbanti .
Sukhāya  kho  āvuso  visākha  vedanāya  rāgānusayo  pahātabbo
dukkhāya  vedanāya  paṭighānusayo  pahātabbo  adukkhamasukhāya vedanāya
avijjānusayo  pahātabboti  .  sabbāya  nu  kho  ayye  sukhāya
vedanāya  rāgānusayo  pahātabbo  sabbāya  dukkhāya  vedanāya
paṭighānusayo  pahātabbo sabbāya adukkhamasukhāya vedanāya avijjānusayo
pahātabboti  .  na  kho āvuso visākha sabbāya sukhāya vedanāya
rāgānusayo  pahātabbo  na  sabbāya dukkhāya vedanāya paṭighānusayo
Pahātabbo  na  sabbāya  adukkhamasukhāya  vedanāya  avijjānusayo
pahātabbo  idhāvuso  visākha  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  rāgantena  pajahati  na  tattha  rāgānusayo
anuseti  idhāvuso  visākha  bhikkhu  iti  paṭisañcikkhati  kudāssu
nāmahaṃ  tadāyatanaṃ  upasampajja  viharissāmi  yadariyā etarahi āyatanaṃ
upasampajja  viharantīti  iti  anuttaresu vimokkhesu pihaṃ upaṭṭhāpayato
uppajjati  pihapaccayā  1-  domanassaṃ  paṭighantena  pajahati na tattha
paṭighānusayo  anuseti  idhāvuso  visākha  bhikkhu  sukhassa ca pahānā
dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  aṭṭhaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati
avijjantena pajahati na tattha avijjānusayo anusetīti.
   [512] Sukhāya panayye vedanāya kiṃ paṭibhāgoti . sukhāya kho
āvuso  visākha  vedanāya  rāgo  paṭibhāgoti . dukkhāya panayye
vedanāya  kiṃ  paṭibhāgoti . dukkhāya kho āvuso visākha vedanāya
paṭigho  paṭibhāgoti  .  adukkhamasukhāya  panayye  vedanāya  kiṃ
paṭibhāgoti  .  adukkhamasukhāya kho āvuso visākha vedanāya avijjā
paṭibhāgoti  .  avijjāya  panayye kiṃ paṭibhāgoti . avijjāya kho
āvuso visākha vijjā paṭibhāgoti . vijjāya panayye kiṃ paṭibhāgoti.
Vijjāya  kho  āvuso  visākha  vimutti  paṭibhāgoti  .  vimuttiyā
@Footnote: 1 Ma. pihāpaccayā.
Panayye kiṃ paṭibhāgoti . vimuttiyā kho visākha nibbānaṃ paṭibhāgoti.
Nibbānassa  panayye  kiṃ  paṭibhāgoti  . accasarāvuso visākha pañhaṃ
nāsakkhi  pañhānaṃ  pariyantaṃ  gahetuṃ  nibbānogadhaṃ hi āvuso visākha
brahmacariyaṃ  nibbānaparāyanaṃ  nibbānapariyosānaṃ  ākaṅkhamāno ce tvaṃ
āvuso  visākha  bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā etamatthaṃ puccheyyāsi yathā
ca te bhagavā byākaroti tathā naṃ dhāreyyāsīti.
   [513]  Atha  kho  visākho  upāsako dhammadinnāya bhikkhuniyā
bhāsitaṃ   abhinanditvā   anumoditvā   uṭṭhāyāsanā   dhammadinnaṃ
bhikkhuniṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho visākho upāsako yāvatako ahosi dhammadinnāya bhikkhuniyā
saddhiṃ kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi . Evaṃ vutte bhagavā
visākhaṃ  upāsakaṃ  etadavoca  paṇḍitā  visākha  dhammadinnā  bhikkhunī
mahāpaññā  visākha  dhammadinnā  bhikkhunī  mañcepi  tvaṃ  visākha
etamatthaṃ paṭipuccheyyāsi 1- ahampi taṃ evameva byākareyyaṃ yathā taṃ
dhammadinnāya bhikkhuniyā byākataṃ esovetassa attho evametaṃ dhārehīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamano  visākho  upāsako  bhagavato
bhāsitaṃ abhinandīti.
        Cūḷavedallasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. puccheyyāsi.
          Cūḷadhammasamādānasuttaṃ
   [514]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [515] Bhagavā etadavoca cattārīmāni bhikkhave dhammasamādānāni
katamāni  cattāri  atthi  bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ
dukkhavipākaṃ   atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhaṃ
āyatiṃ  sukhavipākaṃ  atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva
āyatiñca sukhavipākaṃ.
   [516]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ
dukkhavipākaṃ  .  santi  bhikkhave  eke  samaṇabrāhmaṇā evaṃvādino
evaṃdiṭṭhino natthi kāmesu dosoti te kāmesu pātabyataṃ āpajjanti.
Te  kho molibandhāhi 1- paribbājikāhi paricārenti te evamāhaṃsu
kiṃsu  nāma  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kāmesu  anāgatabhayaṃ
sampassamānā   kāmānaṃ   pahānamāhaṃsu   kāmānaṃ   pariññaṃ
paññāpenti  2-  sukho  imissā  paribbājikāya  taruṇāya  mudukāya
lomasāya  bāhāya  samphassoti te kāmesu pātabyataṃ āpajjanti .
Te  kāmesu  pātabyataṃ  āpajjitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
@Footnote: 1 Ma. moḷibaddhāhi. 2 Po. Ma. paññapenti. sabbattha īdisameva.
Apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjanti  .  te tattha dukkhā
tippā 1- [2]- kaṭukā vedanā vediyanti te evamāhaṃsu idaṃ kho te
bhonto  samaṇabrāhmaṇā  kāmesu  anāgatabhayaṃ  sampassamānā kāmānaṃ
pahānamāhaṃsu  kāmānaṃ  pariññaṃ  paññāpenti  ime  hi  mayaṃ
kāmahetu  kāmanidānaṃ  dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyāmāti .
Seyyathāpi bhikkhave gimhānaṃ pacchime māse māluvāsipāṭikā phaleyya.
   {516.1}  Atha  kho  taṃ  bhikkhave  māluvāvījaṃ  aññatarasmiṃ
sālamūle nipateyya . atha kho bhikkhave yā tasmiṃ sāle adhivatthā
devatā sā bhītā ubbiggā santāsaṃ āpajjeyya . atha kho bhikkhave
tasmiṃ  sāle  adhivatthāya  devatāya  mittāmaccā  ñātisālohitā
ārāmadevatā  vanadevatā  rukkhadevatā  osadhitiṇavanappatīsu  adhivatthā
devatā saṅgamma samāgamma evaṃ samassāseyyuṃ mā bhavaṃ bhāyi mā bhavaṃ
bhāyi appevanāmetaṃ māluvāvījaṃ moro vā gileyya migo vā khādeyya
davaḍāho  vā  ḍaheyya  vanakammikā  vā  uddhareyyuṃ upacikā vā
uṭṭhaheyyuṃ  avījaṃ vā panassāti . atha kho taṃ bhikkhave māluvāvījaṃ
neva moro gileyya na migo khādeyya na davaḍāho ḍaheyya na vanakammikā
uddhareyyuṃ  na upacikā uṭṭhaheyyuṃ vījañca panassa . taṃ pāvussakena
meghena  abhivuṭṭhaṃ  sammadeva virūheyya . sāssa māluvālatā taruṇā
mudukā lomasā vilambinī . sā taṃ sālaṃ upaniseveyya . atha kho
bhikkhave  tasmiṃ  sāle  adhivatthāya  devatāya  evamassa kiṃsu nāma
@Footnote: 1 Ma. tibbā. sabbattha īdisameva. 2 Po. Ma. kharā. sabbattha īdisameva.
Te  bhonto  mittāmaccā  ñātisālohitā ārāmadevatā vanadevatā
rukkhadevatā  osadhitiṇavanappatīsu  adhivatthā  devatā  māluvāvīje
anāgatabhayaṃ  sampassamānā  saṅgamma  samāgamma  evaṃ  samassāsesuṃ
mā  bhavaṃ  bhāyi  mā  bhavaṃ bhāyi appevanāmetaṃ māluvāvījaṃ moro
vā  gileyya migo vā khādeyya davaḍāho vā ḍaheyya vanakammikā
vā  uddhareyyuṃ  upacikā vā uṭṭhaheyyuṃ avījaṃ vā panassāti sukho
imissā  māluvālatāya  taruṇāya  mudukāya  lomasāya  vilambiniyā
samphassoti  .  sā taṃ sālaṃ anuparivāreyya 1- . sā taṃ sālaṃ
anuparivāretvā [2]- upari viṭabhiṃ karitvā [3]- oghanaṃ janetvā ye tassa
sālassa mahantā mahantā khandhā te padāleyya.
   {516.2} Atha kho bhikkhave tasmiṃ sāle adhivatthāya devatāya
evamassa  idaṃ  kho  te  bhonto  mittāmaccā  ñātisālohitā
ārāmadevatā   vanadevatā   rukkhadevatā   osadhitiṇavanappatīsu
adhivatthā   devatā   māluvāvīje   anāgatabhayaṃ   sampassamānā
saṅgamma  samāgamma  evaṃ  samassāsesuṃ  mā  bhavaṃ  bhāyi mā bhavaṃ
bhāyi  appevanāmetaṃ  māluvāvījaṃ  moro  vā  gileyya migo vā
khādeyya  davaḍāho vā ḍaheyya vanakammikā vā uddhareyyuṃ upacikā
vā  uṭṭhaheyyuṃ  avījaṃ  vā panassāti svāhaṃ māluvāvījahetu dukkhā
tippā kaṭukā vedanā vediyāmīti.
   {516.3}  Evameva kho bhikkhave santi eke samaṇabrāhmaṇā
evaṃvādino      evaṃdiṭṭhino     natthi     kāmesu
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. anuparihareyya. 2. Po. Ma. upari viṭabhiṃ kareyya.
@3 Po. Ma. oghanaṃ janeyya.
Dosoti  te kāmesu pātabyataṃ āpajjanti . te kho molibandhāhi
paribbājikāhi paricārenti . te evamāhaṃsu kiṃsu nāma te bhonto
samaṇabrāhmaṇā   kāmesu   anāgatabhayaṃ   sampassamānā  kāmānaṃ
pahānamāhaṃsu   kāmānaṃ   pariññaṃ  paññāpenti  sukho  imissā
paribbājikāya  taruṇāya  mudukāya  lomasāya  bāhāya samphassoti te
kāmesu  pātabyataṃ āpajjanti . te kāmesu pātabyataṃ āpajjitvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjanti  .  te  tattha dukkhā tippā kaṭukā vedanā vediyanti
te  tattha  evamāhaṃsu  idaṃ  kho  te  bhonto  samaṇabrāhmaṇā
kāmesu  anāgatabhayaṃ  sampassamānā  kāmānaṃ  pahānamāhaṃsu  kāmānaṃ
pariññaṃ  paññāpenti  ime  hi  mayaṃ  kāmahetu  kāmanidānaṃ dukkhā
tippā  kaṭukā  vedanā  vediyāmāti  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave
dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ.
   [517]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco acelako hoti
muttācāro  hatthāvalekhano  na  ehibhadantiko  na tiṭṭhabhadantiko na
abhihataṃ  na  uddissa kataṃ na nimantanaṃ sādiyati . so na kumbhimukhā
paṭiggaṇhāti  na  kaḷopimukhā  paṭiggaṇhāti  na  eḷakamantaraṃ  na
mūsalantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ  na  dvinnaṃ  bhuñjamānānaṃ  na  gabbhiniyā
na  pāyamānāya  na  purisantaragatāya  na  saṅkittīsu  na yattha sā
Upaṭṭhito  hoti  na  yattha  makkhikā  saṇḍasaṇḍacārinī  na  macchaṃ
na  maṃsaṃ na suraṃ na merayaṃ na thusodakaṃ pivati . so ekāgāriko
vā  hoti  ekālopiko dvāgāriko vā hoti dvālopiko .pe.
Sattāgāriko  vā  hoti  sattālopiko  ekissāpi  dattiyā
yāpeti  dvīhipi  dattīhi  yāpeti  .pe.  sattahipi dattīhi yāpeti
ekāhikampi  āhāraṃ āhāreti dvīhikampi āhāraṃ āhāreti .pe.
Sattāhikampi  āhāraṃ  āhāreti  iti  evarūpaṃ  aḍḍhamāsikaṃpi
pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto  viharati  .  so  sākabhakkho  vā
hoti  sāmākabhakkho  vā  hoti nīvārabhakkho vā hoti daddulabhakkho
vā  hoti  haṭabhakkho  vā hoti kaṇabhakkho vā hoti ācāmabhakkho
vā  hoti  piññākabhakkho  vā  hoti  tiṇabhakkho  vā  hoti
gomayabhakkho vā hoti vanamūlaphalāhāro yāpeti pavattaphalabhojī.
   {517.1} So sāṇānipi dhāreti masāṇānipi dhāreti chavadussānipi
dhāreti  paṃsukūlānipi  dhāreti  tirīṭānipi dhāreti ajjinānipi dhāreti
ajjinakkhipampi  dhāreti  kusacīrampi dhāreti [1]- phalakacīrampi dhāreti
kesakambalampi  dhāreti  [2]- uḷūkapakkhampi dhāreti kesamassulocakopi
hoti    kesamassulocanānuyogamanuyutto    ubbhaṭṭhakopi   hoti
āsanapaṭikkhittopi   ukkuṭikopi   hoti   ukkuṭikappadhānamanuyutto
kaṇṭakāpassayikopi   hoti   kaṇṭakāpassaye   seyyaṃ   kappeti
sāyatatiyakampi  udakorohanānuyogamanuyutto  viharati  iti  evarūpaṃ
anekavihitaṃ     kāyassa     ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto
@Footnote: 1 Po. Ma. vākacīrampi dhāreti. 2. Po. Ma. vāḷakambalampi dhāreti.
Viharati  .  so  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjati . idaṃ vuccati bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva
āyatiñca dukkhavipākaṃ.
   [518]  Katamañca  bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ
sukhavipākaṃ  .  idha bhikkhave ekacco pakatiyā tibbarāgajātiko hoti
so  abhikkhaṇaṃ  rāgajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  pakatiyā
tibbadosajātiko  hoti  so  abhikkhaṇaṃ  dosajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  .  pakatiyā  tibbamohajātiko  hoti  so  abhikkhaṇaṃ
mohajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti . so sahāpi dukkhena sahāpi
domanassena  phuṭṭho  samāno  assumukhopi  rodamāno  paripuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati  .  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati . idaṃ vuccati bhikkhave dhammasamādānaṃ
paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ.
   [519]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva
āyatiñca sukhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco pakatiyā na tibbarāgajātiko
hoti  so  abhikkhaṇaṃ  na  rāgajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti .
Pakatiyā  na  tibbadosajātiko  hoti  so abhikkhaṇaṃ na dosajaṃ dukkhaṃ
domanassaṃ   paṭisaṃvedeti   .   pakatiyā  na  tibbamohajātiko
hoti  so  abhikkhaṇaṃ  na  mohajaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti .
So  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ
Vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharati . vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ ... tatiyaṃ jhānaṃ ... catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  .  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  dhammasamādānaṃ
paccuppannasukhañceva  āyatiñca  sukhavipākaṃ  .  imāni  kho  bhikkhave
cattāri dhammasamādānānīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Cūḷadhammasamādānasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           ----------
          Mahādhammasamādānasuttaṃ
   [520]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [521] Bhagavā etadavoca yebhuyyena bhikkhave sattā evaṃkāmā
evaṃchandā   evaṃadhippāyā   aho   vata  aniṭṭhā  akantā
amanāpā [1]- parihāyeyyuṃ iṭṭhā kantā manāpā [1]- abhivaḍḍheyyunti
tesaṃ  bhikkhave  sattānaṃ  evaṃkāmānaṃ  evaṃchandānaṃ  evaṃadhippāyānaṃ
aniṭṭhā  akantā  amanāpā  dhammā  abhivaḍḍhanti  iṭṭhā  kantā
manāpā  dhammā  parihāyanti  tatra  tumhe  bhikkhave  taṃ  kissa
hetu 2- paccethāti . bhagavaṃmūlakā no bhante dhammā bhagavaṃnettikā
bhagavaṃpaṭisaraṇā  sādhu  vata  bhante  bhagavantaṃyeva  paṭibhātu  etassa
bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti . tenahi
bhikkhave  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti
kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [522]  Bhagavā  etadavoca  idha bhikkhave assutavā puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ   adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinīto sevitabbe dhamme na jānāti asevitabbe dhamme na jānāti
@Footnote: 1 Po. Ma. dhammā. 2. Sī. Yu. kiṃ hetuṃ.
Bhajitabbe  dhamme  na  jānāti  abhajitabbe  dhamme na jānāti .
So  sevitabbe  dhamme  ajānanto  asevitabbe dhamme ajānanto
bhajitabbe dhamme ajānanto abhajitabbe dhamme ajānanto asevitabbe
dhamme  sevati  sevitabbe  dhamme  na  sevati  abhajitabbe
dhamme  bhajati  bhajitabbe  dhamme  na  bhajati  . tassa asevitabbe
dhamme  sevato  sevitabbe  dhamme  asevato  abhajitabbe  dhamme
bhajato  bhajitabbe  dhamme  abhajato  aniṭṭhā  akantā  amanāpā
dhammā  abhivaḍḍhanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  parihāyanti
taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasuno.
   {522.1} Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinīto  sevitabbe  dhamme
jānāti  asevitabbe  dhamme  jānāti  bhajitabbe  dhamme  jānāti
abhajitabbe dhamme jānāti . So sevitabbe dhamme jānanto asevitabbe
dhamme  jānanto  bhajitabbe  dhamme  jānanto  abhajitabbe  dhamme
jānanto  asevitabbe  dhamme  na sevati sevitabbe dhamme sevati
abhajitabbe  dhamme  na  bhajati  bhajitabbe  dhamme  bhajati  . tassa
asevitabbe  dhamme  asevato sevitabbe dhamme sevato abhajitabbe
dhamme  abhajato  bhajitabbe dhamme bhajato aniṭṭhā akantā amanāpā
dhammā  parihāyanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  abhivaḍḍhanti
Taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ viddasunoti.
   [523]  Cattārīmāni bhikkhave dhammasamādānāni katamāni cattāri
atthi  bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ
atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhaṃ  āyatiṃ  dukkhavipākaṃ
atthi  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhaṃ  āyatiṃ  sukhavipākaṃ
atthi   bhikkhave   dhammasamādānaṃ   paccuppannasukhañceva  āyatiñca
sukhavipākaṃ.
   [524]  Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva
āyatiñca   dukkhavipākaṃ   taṃ   aviddhā   1-   avijjāgato
yathābhūtaṃ  nappajānāti  idaṃ  kho  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākanti  .  taṃ  aviddhā  avijjāgato  yathābhūtaṃ
nappajānanto  taṃ  sevati  taṃ  na parivajjeti . tassa taṃ sevato
taṃ  apparivajjayato  aniṭṭhā  akantā  amanāpā  dhammā abhivaḍḍhanti
iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  parihāyanti  taṃ  kissa  hetu
evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti.
   {524.1}  Tatra  bhikkhave  yamidaṃ  dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ
āyatiṃ   dukkhavipākaṃ   taṃ   aviddhā   avijjāgato   yathābhūtaṃ
nappajānāti   idaṃ   kho    dhammasamādānaṃ   paccuppannasukhaṃ
āyatiṃ  dukkhavipākanti  .   taṃ  aviddhā  avijjāgato  yathābhūtaṃ
nappajānanto  taṃ  sevati  taṃ  na parivajjeti . tassa taṃ sevato
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha avidavāti dissati.
Taṃ  apparivajjayato  aniṭṭhā  akantā  amanāpā  dhammā abhivaḍḍhanti
iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ
bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti.
   {524.2}  Tatra  bhikkhave  yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ
āyatiṃ  sukhavipākaṃ  taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ
kho  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhaṃ  āyatiṃ  sukhavipākanti  .  taṃ
aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānanto taṃ sevati taṃ na parivajjeti.
Tassa taṃ sevato taṃ apparivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā
abhivaḍḍhanti  iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu
evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti.
   {524.3} Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva
āyatiñca sukhavipākaṃ taṃ aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānāti idaṃ
kho  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva  āyatiñca sukhavipākanti . taṃ
aviddhā avijjāgato yathābhūtaṃ nappajānanto taṃ sevati taṃ na parivajjeti.
Tassa taṃ sevato taṃ apparivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā
abhivaḍḍhanti  iṭṭhā kantā manāpā dhammā parihāyanti taṃ kissa hetu
evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ aviddasunoti.
   [525]  Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākaṃ  taṃ  viddhā 1- vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vidavāti dissati.
Idaṃ kho dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākanti .
Taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti. Tassa
taṃ asevato taṃ parivajjayato aniṭṭhā akantā amanāpā dhammā parihāyanti
iṭṭhā kantā manāpā dhammā abhivaḍḍhanti taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave
hoti yathātaṃ viddasunoti . Tatra bhikkhave yamidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ
āyatiṃ  dukkhavipākaṃ taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti idaṃ kho
dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhaṃ  āyatiṃ  dukkhavipākanti  .  taṃ  viddhā
vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti.
   {525.1} Tassa taṃ asevato taṃ parivajjayato aniṭṭhā akantā
amanāpā  dhammā  parihāyanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā
abhivaḍḍhanti  taṃ  kissa  hetu  evaṃ  hetaṃ  bhikkhave  hoti yathātaṃ
viddasunoti  .  tatra  bhikkhave  yamidaṃ  dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ
āyatiṃ  sukhavipākaṃ  taṃ viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānāti idaṃ kho
dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhaṃ  āyatiṃ  sukhavipākanti  .  taṃ  viddhā
vijjāgato  yathābhūtaṃ  pajānanto  taṃ  na  sevati taṃ parivajjeti .
Tassa  taṃ  asevato  taṃ  parivajjayato  aniṭṭhā  akantā amanāpā
dhammā  parihāyanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  abhivaḍḍhanti
taṃ  kissa  hetu  evaṃ  hetaṃ bhikkhave hoti yathātaṃ viddasunoti .
Tatra  bhikkhave  yamidaṃ  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva  āyatiñca
Sukhavipākaṃ  taṃ  viddhā  vijjāgato  yathābhūtaṃ  pajānāti  idaṃ  kho
dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva  āyatiñca  sukhavipākanti  .  taṃ
viddhā vijjāgato yathābhūtaṃ pajānanto taṃ na sevati taṃ parivajjeti.
Tassa  taṃ  asevato  taṃ  parivajjayato  aniṭṭhā  akantā amanāpā
dhammā  parihāyanti  iṭṭhā  kantā  manāpā  dhammā  abhivaḍḍhanti
taṃ kissa hetu evaṃ hetaṃ bhikkhave hotiyathātaṃ viddasunoti.
   [526]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca  dukkhavipākaṃ  .  idha  bhikkhave  ekacco sahāpi dukkhena
sahāpi  domanassena  pāṇātipātī  hoti  pāṇātipātapaccayā  ca
dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena  sahāpi domanassena
adinnādāyī hoti adinnādānapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti.
Sahāpi   dukkhena   sahāpi  domanassena  kāmesu  micchācārī
hoti kāmesu micchācārapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   {526.1}  Sahāpi dukkhena sahāpi domanassena musāvādī hoti
musāvādapaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti. Sahāpi dukkhena sahāpi
domanassena  pisuṇavāco  hoti  pisuṇavācapaccayā  ca dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pharusavāco hoti
pharusavācapaccayā  ca  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena
sahāpi  domanassena  samphappalāpī  hoti  samphappalāpapaccayā  ca
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena
Abhijjhālu  hoti  abhijjhāpaccayā  ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti .
Sahāpi   dukkhena  sahāpi  domanassena  byāpannacitto  hoti
byāpādapaccayā  ca  dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena
sahāpi  domanassena  micchādiṭṭhi  hoti  micchādiṭṭhipaccayā  ca
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  so  kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  . idaṃ vuccati bhikkhave
dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhañceva āyatiñca dukkhavipākaṃ.
   [527]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ paccuppannasukhaṃ āyatiṃ
dukkhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi sukhena sahāpi somanassena
pāṇātipātī hoti pāṇātipātapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti.
Sahāpi   sukhena   sahāpi   somanassena   adinnādāyī  hoti
adinnādānapaccayā  ca  sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena
sahāpi somanassena kāmesu micchācārī hoti kāmesu micchācārapaccayā
ca  sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi somanassena
musāvādī  hoti  musāvādapaccayā  ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti .
Sahāpi   sukhena   sahāpi   somanassena   pisuṇavāco   hoti
pisuṇavācapaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena
sahāpi somanassena pharusavāco hoti pharusavācapaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ
paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  sukhena  sahāpi  somanassena  samphappalāpī
hoti  samphappalāpapaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti .
Sahāpi  sukhena  sahāpi  somanassena  abhijjhālu hoti abhijjhāpaccayā
ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  sukhena  sahāpi
somanassena  byāpannacitto  hoti  byāpādapaccayā  ca  sukhaṃ
somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  sukhena  sahāpi  somanassena
micchādiṭṭhi  hoti micchādiṭṭhipaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti .
So  kāyassa  bhedā  parammaṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ
upapajjati  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhaṃ
āyatiṃ dukkhavipākaṃ.
   [528]  Katamañca  bhikkhave dhammasamādānaṃ paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ
sukhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi dukkhena sahāpi domanassena
pāṇātipātā   paṭivirato   hoti  pāṇātipātā  veramaṇīpaccayā
ca dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena
adinnādānā   paṭivirato   hoti  adinnādānā  veramaṇīpaccayā
ca  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  dukkhena  sahāpi
domanassena  kāmesu  micchācārā  paṭivirato  hoti  kāmesu
micchācārā  veramaṇīpaccayā  ca  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti .
Sahāpi  dukkhena  sahāpi  domanassena  musāvādā  paṭivirato  hoti
musāvādā  veramaṇīpaccayā  ca  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti .
Sahāpi  dukkhena  sahāpi  domanassena  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato
hoti  pisuṇāya  vācāya  veramaṇīpaccayā  ca  dukkhaṃ  domanassaṃ
Paṭisaṃvedeti  . sahāpi dukkhena sahāpi domanassena pharusāya vācāya
paṭivirato  hoti  pharusāya vācāya veramaṇīpaccayā ca dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  dukkhena  sahāpi domanassena samphappalāpā
paṭivirato  hoti  samphappalāpā  veramaṇīpaccayā  ca  dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  dukkhena  sahāpi  domanassena  anabhijjhālu
hoti  anabhijjhāpaccayā  ca  dukkhaṃ  domanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi
dukkhena  sahāpi  domanassena abyāpannacitto hoti abyāpādapaccayā
ca  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi  dukkhena  sahāpi
domanassena   sammādiṭṭhi  hoti  sammādiṭṭhipaccayā  ca  dukkhaṃ
domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  so  kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjati  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  dhammasamādānaṃ
paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ.
   [529]  Katamañca  bhikkhave  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva
āyatiñca  sukhavipākaṃ . idha bhikkhave ekacco sahāpi sukhena sahāpi
somanassena   pāṇātipātā   paṭivirato   hoti   pāṇātipātā
veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena sahāpi
somanassena   adinnādānā   paṭivirato   hoti   adinnādānā
veramaṇīpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  . sahāpi sukhena
sahāpi  somanassena  kāmesu  micchācārā  paṭivirato hoti kāmesu
micchācārā  veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi
Sukhena  sahāpi  somanassena  musāvādā  paṭivirato hoti musāvādā
veramaṇīpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  . sahāpi sukhena
sahāpi  somanassena  pisuṇāya  vācāya  paṭivirato  hoti  pisuṇāya
vācāya  veramaṇīpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi
sukhena  sahāpi somanassena pharusāya vācāya paṭivirato hoti pharusāya
vācāya  veramaṇīpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ paṭisaṃvedeti . sahāpi
sukhena sahāpi somanassena samphappalāpā paṭivirato hoti samphappalāpā
veramaṇīpaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   {529.1}  Sahāpi sukhena sahāpi somanassena anabhijjhālu hoti
anabhijjhāpaccayā  ca  sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti . sahāpi sukhena
sahāpi  somanassena  abyāpannacitto  hoti  abyāpādapaccayā  ca
sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  sahāpi sukhena sahāpi somanassena
sammādiṭṭhi  hoti sammādiṭṭhipaccayā ca sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedeti .
So  kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati . idaṃ
vuccati   bhikkhave   dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva  āyatiñca
sukhavipākaṃ. Imāni kho bhikkhave cattāri dhammasamādānāni.
   [530]  Seyyathāpi  bhikkhave  tittikālābu visena saṃsaṭṭho .
Atha  puriso  āgaccheyya  jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo
dukkhapaṭikkūlo . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho purisa ayaṃ tittikālābu
visena  saṃsaṭṭho  sace  ākaṅkhasi  piva  tassa  taṃ  pivato  ceva
Na  chādessati  vaṇṇenapi  gandhenapi  rasenapi  pivitvā  ca pana
maraṇaṃ  vā  niggacchasi  maraṇamattaṃ  vā  dukkhanti  .  so  taṃ
appaṭisaṅkhāya  piveyya  nappaṭinissajjeyya  tassa  taṃ  pivato  ceva
na  chādeyya  vaṇṇenapi  gandhenapi  rasenapi pivitvā ca pana maraṇaṃ
vā  niggaccheyya  maraṇamattaṃ  vā  dukkhaṃ  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ
dhammasamādānaṃ  vadāmi  yadidaṃ  dhammasamādānaṃ  paccuppannadukkhañceva
āyatiñca dukkhavipākaṃ.
   [531]  Seyyathāpi  bhikkhave  āpānīyakaṃso  vaṇṇasampanno
gandhasampanno rasasampanno so ca kho visena saṃsaṭṭho . atha puriso
āgaccheyya  jīvitukāmo  amaritukāmo  sukhakāmo  dukkhapaṭikkūlo .
Tamenaṃ  evaṃ  vadeyyuṃ  ambho  purisa  āpānīyakaṃso  vaṇṇasampanno
gandhasampanno  rasasampanno  so  ca  kho  visena  saṃsaṭṭho  sace
ākaṅkhasi  piva  tassa  taṃ  pivato  hi  kho  chādessati vaṇṇenapi
gandhenapi  rasenapi  pivitvā  ca pana maraṇaṃ vā niggacchasi maraṇamattaṃ
vā  dukkhanti  .  so  taṃ appaṭisaṅkhāya piveyya nappaṭinissajjeyya
tassa  taṃ  pivato  hi  kho  chādeyya vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi
pivitvā  ca  pana  maraṇaṃ  vā  niggaccheyya  maraṇamattaṃ  vā dukkhaṃ
tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  dhammasamādānaṃ  vadāmi  yadidaṃ dhammasamādānaṃ
paccuppannasukhaṃ āyatiṃ dukkhavipākaṃ.
   [532] Seyyathāpi bhikkhave pūtimuttaṃ nānābhesajjehi saṃsaṭṭhaṃ .
Atha  puriso  āgaccheyya paṇḍurogī . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ambho
purisa  idaṃ  pūtimuttaṃ  nānābhesajjehi  saṃsaṭṭhaṃ  sace ākaṅkhasi piva
tassa  taṃ  1-  pivato  hi  kho nacchādessati vaṇṇenapi gandhenapi
rasenapi  pivitvā ca pana sukhī bhavissatīti 2- . so taṃ paṭisaṅkhāya
piveyya  nappaṭinissajjeyya  tassa  taṃ  pivato  ceva  nacchādeyya
vaṇṇenapi  gandhenapi  rasenapi  pivitvā ca pana sukhī assa tathūpamāhaṃ
bhikkhave   imaṃ   dhammasamādānaṃ   vadāmi  yadidaṃ  dhammasamādānaṃ
paccuppannadukkhaṃ āyatiṃ sukhavipākaṃ.
   [533] Seyyathāpi bhikkhave dadhi ca madhu ca sappi ca phāṇitañca
ekajjhaṃ  saṃsaṭṭhaṃ  .  atha  puriso  āgaccheyya lohitapakkhandiko .
Tamenaṃ  evaṃ  vadeyyuṃ ambho purisa idaṃ dadhi ca madhu ca sappi ca
phāṇitañca  ekajjhaṃ  saṃsaṭṭhaṃ  sace  ākaṅkhasi piva tassa te pivato
ceva  chādessati  vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi pivitvā ca pana sukhī
bhavissatīti 3- . so taṃ paṭisaṅkhāya piveyya nappaṭinissajjeyya tassa
taṃ  pivato  ceva  chādeyya  vaṇṇenapi  gandhenapi rasenapi pivitvā
ca  pana  sukhī  assa  tathūpamāhaṃ  bhikkhave imaṃ dhammasamādānaṃ vadāmi
yadidaṃ dhammasamādānaṃ paccuppannasukhañceva āyatiñca sukhavipākaṃ.
   [534] Seyyathāpi bhikkhave vassānaṃ pacchime māse saradasamaye
viddhe  vigatavalāhake  deve  ādicco  nabhaṃ abbhussakkamāno sabbaṃ
ākāsagataṃ  tamagataṃ  abhivihacca  bhāsati ca tapati ca virocati 4- ca
@Footnote: 1 Ma. te. 2-3 Po. Ma. bhavissasīti. 4 Po. Ma. bhāsate ca tapate ca virocate ca.
Evameva  kho  bhikkhave  yadidaṃ  dhammasamādānaṃ  paccuppannasukhañceva
āyatiñca    sukhavipākaṃ   tadaññe   puthusamaṇabrāhmaṇaparappavāde
abhivihacca bhāsati ca tapati ca virocati 1- cāti
   idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
       Mahādhammasamādānasuttaṃ niṭṭhitaṃ chaṭṭhaṃ.
              --------
@Footnote: 1 po Ma. bhāsate ca tapate ca virocate cāti.
            Vīmaṃsakasuttaṃ
   [535]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [536]  Bhagavā  etadavoca vīmaṃsakena bhikkhave bhikkhunā parassa
cetopariyāyaṃ   ajānantena   tathāgate  samannesanā  kātabbā
sammāsambuddho  vā  no vā iti viññāṇāyāti . bhagavaṃmūlakā no
bhante  dhammā  bhagavaṃnettikā  bhagavaṃpaṭisaraṇā  sādhu  vata  bhante
bhagavantaṃyeva  paṭibhātu  etassa  bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā
bhikkhū  dhāressantīti  .  tenahi  bhikkhave suṇātha sādhukaṃ manasikarotha
bhāsissāmīti. Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [537]  Bhagavā  etadavoca vīmaṃsakena bhikkhave bhikkhunā parassa
cetopariyāyaṃ  ajānantena  dvīsu  dhammesu  tathāgato samannesitabbo
cakkhusotaviññeyyesu  dhammesu  ye  saṅkiliṭṭhā  cakkhusotaviññeyyā
dhammā saṃvijjanti vā te tathāgatassa no vāti. Tamenaṃ samannesamāno
evaṃ  jānāti  ye  saṅkiliṭṭhā  cakkhusotaviññeyyā dhammā na te
tathāgatassa saṃvijjantīti.
   {537.1}  Yato  naṃ  samannesamāno  evaṃ  jānāti  ye
saṅkiliṭṭhā   cakkhusotaviññeyyā  dhammā  na  te  tathāgatassa
saṃvijjantīti   tato  naṃ  uttariṃ  samannesati  ye  vītimissā
cakkhusotaviññeyyā   dhammā  saṃvijjanti  vā  te  tathāgatassa
No  vāti  .  tamenaṃ samannesamāno evaṃ jānāti ye vītimissā
cakkhusotaviññeyyā dhammā na te tathāgatassa saṃvijjantīti.
   {537.2} Yato naṃ samannesamāno evaṃ jānāti ye vītimissā
cakkhusotaviññeyyā  dhammā  na  te  tathāgatassa  saṃvijjantīti  tato
naṃ  uttariṃ  samannesati  ye  vodātā  cakkhusotaviññeyyā  dhammā
saṃvijjanti  vā  te tathāgatassa no vāti . tamenaṃ samannesamāno
evaṃ  jānāti  ye  vodātā  cakkhusotaviññeyyā dhammā saṃvijjanti
te tathāgatassāti.
   {537.3} Yato naṃ samannesamāno evaṃ jānāti ye vodātā
cakkhusotaviññeyyā  dhammā  saṃvijjanti  te  tathāgatassāti  tato naṃ
uttariṃ  samannesati  dīgharattaṃ  samāpanno  ayamāyasmā  imaṃ  kusalaṃ
dhammaṃ  udāhu  ittarasamāpannoti  .  tamenaṃ  samannesamāno  evaṃ
jānāti  dīgharattaṃ  samāpanno  ayamāyasmā  imaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ
nāyamāyasmā ittarasamāpannoti.
   {537.4} Yato naṃ samannesamāno evaṃ jānāti dīgharattaṃ samāpanno
ayamāyasmā  imaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ nāyamāyasmā ittarasamāpannoti tato
naṃ uttariṃ samannesati ñātajjhāpanno 1- ayamāyasmā bhikkhu yasappatto 2-
saṃvijjantassa  idhekacce  ādīnavāti  .  na tāva bhikkhave bhikkhuno
idhekacce  ādīnavā  saṃvijjanti  yāva  na  ñātajjhāpanno  hoti
yasappatto  .  yato  ca  kho bhikkhave bhikkhu ñātajjhāpanno hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. yattajjhāpannoti dissati. 2 Yu. yasampattoti dissati.
Yasappatto  athassa  idhekacce  ādīnavā  saṃvijjanti  .  tamenaṃ
samannesamāno  evaṃ  jānāti  ñātajjhāpanno  ayamāyasmā  bhikkhu
yasappatto nāssa idhekacce ādīnavā saṃvijjantīti.
   {537.5} Yato naṃ samannesamāno evaṃ jānāti ñātajjhāpanno
ayamāyasmā  bhikkhu yasappatto nāssa idhekacce ādīnavā saṃvijjantīti
tato  naṃ  uttariṃ  samannesati  abhayūparato ayamāyasmā nāyamāyasmā
bhayūparato vītarāgattā kāme na sevati khayā rāgassāti.
   {537.6}  Tamenaṃ  samannesamāno  evaṃ  jānāti abhayūparato
ayamāyasmā  nāyamāyasmā  bhayūparato  vītarāgattā kāme na sevati
khayā rāgassāti . tañce bhikkhave bhikkhuṃ pare evaṃ puccheyyuṃ ke
panāyasmato  ākārā  ke  anvayā  yenāyasmā  evaṃ  vadeti
abhayūparato   ayamāyasmā  nāyamāyasmā  bhayūparato  vītarāgattā
kāme  na sevati khayā rāgassāti . sammā byākaramāno bhikkhave
bhikkhu  evaṃ  byākareyya  tathā  hi  pana ayamāyasmā saṅghe vā
viharanto  eko vā viharanto ye ca tattha sugatā ye ca tattha
duggatā  ye  ca  tattha gaṇamanusāsanti ye ca idhekacce āmisesu
sandissanti  ye  ca  idhekacce  āmisena anupalittā nāyamāyasmā
taṃ tena avajānāti . sammukhā kho pana metaṃ bhagavato sutaṃ sammukhā
paṭiggahitaṃ   abhayūparatohamasmi   nāhamasmi  bhayūparato  vītarāgattā
kāme na sevāmi khayā rāgassāti.
   [538]  Tatra  bhikkhave  tathāgato  uttariṃ  paṭipucchitabbo
ye  saṅkiliṭṭhā  cakkhusotaviññeyyā  dhammā  saṃvijjanti  vā  te
tathāgatassa  no  vāti  .  byākaramāno  bhikkhave tathāgato evaṃ
byākareyya  ye  saṅkiliṭṭhā  cakkhusotaviññeyyā  dhammā  na  te
tathāgatassa  saṃvijjantīti  .  ye vītimissā cakkhusotaviññeyyā dhammā
saṃvijjanti  vā  tathāgatassa  no  vāti  .  byākaramāno bhikkhave
tathāgato  evaṃ byākareyya ye vītimissā cakkhusotaviññeyyā dhammā
na  te tathāgatassa saṃvijjantīti . ye  vodātā cakkhusotaviññeyyā
dhammā saṃvijjanti vā te tathāgatassa no vāti.
   {538.1} Byākaramāno bhikkhave tathāgato evaṃ byākareyya ye
vodātā  cakkhusotaviññeyyā  dhammā  saṃvijjanti  te  tathāgatassa
etapathohamasmi 1- etagocaro no ca tena tammayoti. Evaṃvādiṃ kho
bhikkhave  satthāraṃ  arahati  sāvako  upasaṅkamituṃ  dhammassavanāya tassa
satthā  dhammaṃ  deseti  uttaruttariṃ  paṇītapaṇītaṃ  kaṇha sukkasappaṭibhāgaṃ
yathā  yathā  kho bhikkhave bhikkhuno satthā dhammaṃ deseti uttaruttariṃ
paṇītapaṇītaṃ  kaṇha  sukkasappaṭibhāgaṃ  tathā  tathā  so  tasmiṃ  dhamme
abhiññāya  idhekaccaṃ  dhammaṃ  dhammesu  niṭṭhaṅgacchati  satthari  pasīdati
sammāsambuddho  bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno
saṅghoti . tañce bhikkhave bhikkhuṃ punevaṃ 2- puccheyyuṃ ke panāyasmato
ākārā  ke anvayā yenāyasmā evaṃ vadeti 3- sammāsambuddho
@Footnote: 1 Po. Ma. etaṃpathohamasmi etaṃgocaro. 2 Ma. pare evaṃ. 3 Ma. vadesi.
Bhagavā  svākkhāto  bhagavatā  dhammo  supaṭipanno  saṅghoti .
Sammābyākaramāno  bhikkhave  bhikkhu evaṃ byākareyya idhāhaṃ āvuso
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃ  dhammassavanāya  tassa  me bhagavā dhammaṃ
deseti  uttaruttariṃ  paṇītapaṇītaṃ  kaṇha  sukkasappaṭibhāgaṃ  yathā  yathā
me  āvuso  bhagavā  dhammaṃ  deseti  uttaruttariṃ  paṇītapaṇītaṃ
kaṇha  sukkasappaṭibhāgaṃ  tathā  tathāhaṃ  tasmiṃ  dhamme  abhiññāya
idhekaccaṃ  dhammaṃ  dhammesu  niṭṭhaṅgamaṃ  satthari  pasīdiṃ  sammāsambuddho
bhagavā svākkhāto bhagavatā dhammo supaṭipanno saṅghoti.
   [539]  Yassakassaci  bhikkhave imehi ākārehi imehi padehi
imehi  byañjanehi  tathāgate  saddhā  niviṭṭhā  hoti  mūlajātā
patiṭṭhājātā 1- ayaṃ vuccati bhikkhave ākāravatī saddhā dassanamūlikā
daḷhā  asaṃhāriyā  samaṇena  vā  brāhmaṇena  vā  devena vā
mārena vā brahmunā vā kenaci vā lokasmiṃ . evaṃ kho bhikkhave
tathāgate  dhammasamannesanā  hoti  evañca  pana  tathāgato dhammato
susamanniṭṭho hotīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Vīmaṃsakasuttaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           -----------
@Footnote:Ma. patiṭṭhitā.
            Kosambiyasuttaṃ
   [540]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati
ghositārāme . tena kho pana samayena kosambiyaṃ bhikkhū bhaṇḍanajātā
kalahajātā  vivādāpannā  aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharanti
te  na  ceva  aññamaññaṃ  saññāpenti  na  ca  saññattiṃ upenti
na  ca  aññamaññaṃ  nijjhāpenti  na  ca  nijjhattiṃ upenti . atha
kho  aññataro  bhikkhu  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho
so  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  idha  bhante  kosambiyaṃ  bhikkhū
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharanti  te  na  ceva  aññamaññaṃ  saññāpenti  na
ca  saññattiṃ  upenti  na  ca  aññamaññaṃ  nijjhāpenti  na  ca
nijjhattiṃ upentīti.
   {540.1}  Atha  kho  bhagavā  aññataraṃ  bhikkhuṃ  āmantesi
ehi  tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena te bhikkhū āmantehi satthā vo
āyasmante  āmantetīti  . evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
paṭissutvā  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā te bhikkhū
etadavoca  satthā  āyasmante  āmantetīti  . evamāvusoti kho
te  bhikkhū  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   [541]  Ekamantaṃ  nisinne kho te bhikkhū bhagavā etadavoca
saccaṃ  kira  tumhe  bhikkhave  bhaṇḍanajātā  kalahajātā vivādāpannā
aññamaññaṃ  mukhasattīhi  vitudantā  viharatha  te  na  ceva  aññamaññaṃ
saññāpetha  na  ca  saññattiṃ  upetha  na  ca aññamaññaṃ nijjhāpetha
na ca nijjhattiṃ upethāti . evaṃ bhanteti 1-. Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave
yasmiṃ  tumhe  samaye bhaṇḍanajātā kalahajātā vivādāpannā aññamaññaṃ
mukhasattīhi  vitudantā  viharatha  api  nu  tumhākaṃ  tasmiṃ  samaye
mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu āvī 2- ceva
raho  ca  mettaṃ  vacīkammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu āvī
ceva  raho  ca  mettaṃ  manokammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ hoti sabrahmacārīsu
āvī ceva raho cāti. No hetaṃ bhante.
   {541.1}  Iti kira bhikkhave yasmiṃ tumhe samaye bhaṇḍanajātā
kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ   mukhasattīhi   vitudantā
viharatha neva tumhākaṃ tasmiṃ samaye mettaṃ kāyakammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sabrahmacārīsu āvī ceva raho ca na mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sabrahmacārīsu āvī ceva raho ca na mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ hoti
sabrahmacārīsu  āvī  ceva raho ca atha kiñcarahi tumhe moghapurisā
kiṃjānantā   kiṃpassantā  bhaṇḍanajātā  kalahajātā  vivādāpannā
aññamaññaṃ mukhasattīhi vitudantā viharatha te na ceva aññamaññaṃ saññāpetha
na  ca  saññattiṃ upetha na ca aññamaññaṃ nijjhāpetha na ca nijjhattiṃ
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi. 2 Ma. āvi. sabbattha īdisameva.
Upetha  tañhi  tumhākaṃ  moghapurisā  bhavissati  dīgharattaṃ  ahitāya
dukkhāyāti.
   [542]  Atha  kho  bhagavā  bhikkhū āmantesi chayime bhikkhave
dhammā  sārāṇīyā  1-  piyakaraṇā  garukaraṇā  saṅgahāya avivādāya
sāmaggiyā  ekībhāvāya  saṃvattanti  .  katame cha . idha bhikkhave
bhikkhuno  mettaṃ  kāyakammaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  sabrahmacārīsu  āvī
ceva  raho  ca  ayampi dhammo sārāṇīyo 2- piyakaraṇo garukaraṇo
saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.1} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno mettaṃ vacīkammaṃ paccupaṭṭhitaṃ
hoti  sabrahmacārīsu  āvī ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo
piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā  ekībhāvāya
saṃvattati.
   {542.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno mettaṃ manokammaṃ paccupaṭṭhitaṃ
hoti sabrahmacārīsu āvī ceva raho ca ayampi dhammo sārāṇīyo piyakaraṇo
garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu ye te lābhā dhammikā dhammaladdhā
antamaso  pattapariyāpannamattaṃpi  tathārūpehi  lābhehi  appaṭivibhattabhogī
hoti  sīlavantehi  sabrahmacārīhi  sādhāraṇabhogī  ayampi  dhammo
sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya  sāmaggiyā
ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  yāni  tāni sīlāni
akkhaṇḍāni   acchiddāni   asabalāni   akammāsāni   bhujissāni
@Footnote: 1-2 Ma. sāraṇīyā-sāraṇīyo. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Viññūpasaṭṭhāni  aparāmaṭṭhāni  samādhisaṃvattanikāni  tathārūpesu  sīlesu
sīlasāmaññagato  viharati  sabrahmacārīhi  āvī  ceva raho ca ayampi
dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya
sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.5} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā
niyyāti  takkarassa  sammā  dukkhakkhayāya  tathārūpāya  diṭṭhiyā
diṭṭhisāmaññagato  viharati  sabrahmacārīhi  āvī ceva raho ca ayampi
dhammo  sārāṇīyo  piyakaraṇo  garukaraṇo  saṅgahāya  avivādāya
sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattati.
   {542.6}  Ime kho bhikkhave cha sārāṇīyā dhammā piyakaraṇā
garukaraṇā  saṅgahāya  avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṃvattanti .
Imesaṃ kho bhikkhave channaṃ sārāṇīyānaṃ dhammānaṃ etaṃ aggaṃ etaṃ saṅgāhikaṃ
etaṃ saṅghāṭaniyaṃ yadidaṃ yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti takkarassa
sammā  dukkhakkhayāya  . seyyathāpi bhikkhave kūṭāgārassa etaṃ aggaṃ
etaṃ saṅgāhikaṃ etaṃ saṅghāṭaniyaṃ yadidaṃ kūṭaṃ evameva kho bhikkhave imesaṃ
channaṃ sārāṇīyānaṃ dhammānaṃ etaṃ aggaṃ etaṃ saṅgāhikaṃ etaṃ saṅghāṭaniyaṃ
yadidaṃ  yāyaṃ  diṭṭhi  ariyā  niyyānikā  niyyāti  takkarassa sammā
dukkhakkhayāya.
   [543] Kathañca bhikkhave yāyaṃ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti
takkarassa  sammā  dukkhakkhayāya  .  idha  bhikkhave bhikkhu araññagato
vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā iti paṭisañcikkhati atthi
Nu  kho  me taṃ pariyuṭṭhānaṃ ajjhattaṃ appahīnaṃ yenāhaṃ pariyuṭṭhānena
pariyuṭṭhitacitto  yathābhūtaṃ  nappajāneyyaṃ  nappasseyyanti  .  sace
bhikkhave  bhikkhu  kāmarāgapariyuṭṭhito  hoti  pariyuṭṭhitacittova  hoti
sace  bhikkhave  bhikkhu  byāpādapariyuṭṭhito  hoti  pariyuṭṭhitacittova
hoti  sace bhikkhave bhikkhu thīna middhapariyuṭṭhito hoti pariyuṭṭhitacittova
hoti   sace  bhikkhave  bhikkhu  uddhaccakukkuccapariyuṭṭhito  hoti
pariyuṭṭhitacittova  hoti  sace  bhikkhave  bhikkhu  vicikicchāpariyuṭṭhito
hoti  pariyuṭṭhitacittova  hoti  sace  bhikkhave  bhikkhu idhalokacintāya
pasuto hoti pariyuṭṭhitacittova hoti sace bhikkhave bhikkhu paralokacintāya
pasuto  hoti  pariyuṭṭhitacittova  hoti  sace  bhikkhave  bhikkhu
bhaṇḍanajāto   kalahajāto   vivādāpanno   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudanto  viharati  pariyuṭṭhitacittova  hoti  so  evaṃ  pajānāti
natthi kho me taṃ pariyuṭṭhānaṃ ajjhattaṃ appahīnaṃ yenāhaṃ pariyuṭṭhānena
pariyuṭṭhitacitto  yathābhūtaṃ  nappajāneyyaṃ  nappasseyyaṃ  supaṇihitaṃ  me
mānasaṃ  saccānaṃ  bodhāyāti  .  idamassa paṭhamaṃ ñāṇaṃ adhigataṃ hoti
ariyaṃ lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [544]  Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako iti paṭisañcikkhati imaṃ
nu  kho  ahaṃ  diṭṭhiṃ  āsevanto  bhāvento bahulīkaronto labhāmi
paccattaṃ  samathaṃ  labhāmi  paccattaṃ nibbuttinti . so evaṃ pajānāti
imaṃ  kho  ahaṃ  diṭṭhiṃ  āsevanto bhāvento bahulīkaronto labhāmi
Paccattaṃ  samathaṃ  labhāmi  paccattaṃ  nibbuttinti  .  idamassa  dutiyaṃ
ñāṇaṃ adhigataṃ hoti ariyaṃ lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [545]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāyāhaṃ  diṭṭhiyā  samannāgato  atthi  nu  kho  iti bahiddhā
añño samaṇo vā brāhmaṇo vā tathārūpāya diṭṭhiyā samannāgatoti.
So  evaṃ  pajānāti yathārūpāyāhaṃ diṭṭhiyā samannāgato natthi ito
bahiddhā  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  tathārūpāya
diṭṭhiyā  samannāgatoti  .  idamassa  tatiyaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti
ariyaṃ lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [546]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāya  dhammatāya  diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi
tathārūpāya dhammatāya samannāgatoti . kathaṃrūpāya ca bhikkhave dhammatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  dhammatā  esā  bhikkhave
diṭṭhisampannassa  puggalassa  kiñcāpi  tathārūpiṃ  āpattiṃ  āpajjati
yathārūpāya  āpattiyā  vuṭṭhānaṃ  paññāyati  atha  kho naṃ khippameva
satthari  vā  viññūsu vā sabrahmacārīsu deseti vivarati uttānīkaroti
desetvā  vivaritvā  uttānīkatvā  āyatiṃ  saṃvaraṃ  āpajjati .
Seyyathāpi  bhikkhave  daharo kumāro mando uttānaseyyako hatthena
vā  pādena  vā aṅgāraṃ akkamitvā khippameva paṭisaṃharati evameva
kho  bhikkhave  dhammatā  esā  diṭṭhisampannassa  puggalassa  kiñcāpi
Tathārūpiṃ  āpattiṃ  āpajjati yathārūpāya āpattiyā vuṭṭhānaṃ paññāyati
atha kho naṃ khippameva satthari vā viññūsu vā sabrahmacārīsu deseti
vivarati  uttānīkaroti  desetvā  vivaritvā  uttānīkatvā  āyatiṃ
saṃvaraṃ  āpajjati  .  so  evaṃ  pajānāti  yathārūpāya  dhammatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi  tathārūpāya  dhammatāya
samannāgatoti  .  idamassa  catutthaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti  ariyaṃ
lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [547]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāya  dhammatāya  diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi
tathārūpāya dhammatāya samannāgatoti . kathaṃrūpāya ca bhikkhave dhammatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  dhammatā  esā  bhikkhave
diṭṭhisampannassa  puggalassa  kiñcāpi  yāni  tāni  sabrahmacārīnaṃ
uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  ussukaṃ  āpanno hoti atha khvassa
tibbā pekkhā hoti adhisīlasikkhāya adhicittasikkhāya adhipaññāsikkhāya.
   {547.1}  Seyyathāpi  bhikkhave gāvī taruṇavacchā thabbhañca 1-
āluppati  vacchakañca  apacinati evameva kho bhikkhave dhammatā esā
diṭṭhisampannassa  puggalassa  kiñcāpi  yāni  tāni  sabrahmacārīnaṃ
uccāvacāni  kiṃkaraṇīyāni  tattha  ussukaṃ  āpanno hoti atha khvassa
tibbā pekkhā hoti adhisīlasikkhāya adhicittasikkhāya adhipaññāsikkhāya .
So   evaṃ   pajānāti  yathārūpāya  dhammatāya  diṭṭhisampanno
@Footnote: 1 Ma. thambhañca.
Puggalo  samannāgato  ahampi  tathārūpāya dhammatāya samannāgatoti .
Idamassa  pañcamaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti  ariyaṃ  lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ
puthujjanehi.
   [548]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāya  balatāya  diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi
tathārūpāya  balatāya  samannāgatoti . kathaṃrūpāya ca bhikkhave balatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  balatā  esā  bhikkhave
diṭṭhisampannassa   puggalassa   yaṃ   tathāgatappavedite  dhammavinaye
desiyamāne aṭṭhikatvā 1- manasikatvā sabbacetaso 2- samannāharitvā
ohitasoto dhammaṃ suṇāti . so evaṃ pajānāti yathārūpāya balatāya
diṭṭhisampanno   puggalo   samannāgato   ahampi   tathārūpāya
balatāya  samannāgatoti  .  idamassa  chaṭṭhaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti
ariyaṃ lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ puthujjanehi.
   [549]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  ariyasāvako  iti paṭisañcikkhati
yathārūpāya  balatāya  diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  ahampi
tathārūpāya  balatāya  samannāgatoti . kathaṃrūpāya ca bhikkhave balatāya
diṭṭhisampanno  puggalo  samannāgato  balatā  esā  bhikkhave
diṭṭhisampannassa   puggalassa   yaṃ   tathāgatappavedite  dhammavinaye
desiyamāne  labhati  atthavedaṃ  labhati  dhammavedaṃ  labhati  dhammūpasañhitaṃ
pāmujjaṃ  .  so  evaṃ pajānāti yathārūpāya balatāya diṭṭhisampanno
@Footnote: 1 Ma. aṭṭhiṃkatvā. 2 Ma. sabbacetasā.
Puggalo  samannāgato  ahampi  tathārūpāya  balatāya samannāgatoti .
Idamassa  sattamaṃ  ñāṇaṃ  adhigataṃ  hoti  ariyaṃ  lokuttaraṃ asādhāraṇaṃ
puthujjanehi.
   [550]  Evaṃ  sattaṅgasamannāgatassa kho bhikkhave ariyasāvakassa
dhammatā  susamanniṭṭhā  hoti  sotāpattiphalasacchikiriyāya  .  evaṃ
sattaṅgasamannāgato  kho  bhikkhave ariyasāvako sotāpattiphalasamannāgato
hotīti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
         Kosambiyasuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.
            ---------
           Brahmanimantanikasuttaṃ
   [551]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [552] Bhagavā etadavoca ekamidāhaṃ bhikkhave samayaṃ ukkaṭṭhāyaṃ
viharāmi  subhagavane sālarājamūle . tena kho pana bhikkhave samayena
bakassa  brahmuno  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti  idaṃ
niccaṃ  idaṃ  dhuvaṃ  idaṃ  sassataṃ  idaṃ  kevalaṃ  idaṃ acavanadhammaṃ idaṃ
hi  na  jāyati  na  jīyati  na mīyati na cavati na upapajjati ito
ca  panaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇaṃ  natthīti  .  atha  khvāhaṃ  bhikkhave
bakassa  brahmuno  cetasā  ceto  parivitakkamaññāya  seyyathāpi
nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā
bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva  ukkaṭṭhāyaṃ  subhagavane  sālarājamūle
antarahito tasmiṃ brahmaloke pāturahosi.
   {552.1}  Addasā  kho  maṃ bhikkhave bako brahmā dūratova
āgacchantaṃ  disvāna maṃ etadavoca ehi kho mārisa svāgataṃ mārisa
cirassaṃ  kho  mārisa  imaṃ  pariyāyamakāsi yadidaṃ adhāgamanāya idaṃ hi
mārisa  niccaṃ idaṃ dhuvaṃ idaṃ sassataṃ idaṃ kevalaṃ idaṃ acavanadhammaṃ idaṃ
hi na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjati ito ca panaññaṃ
uttariṃ  nissaraṇaṃ natthīti . evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave bakaṃ brahmānaṃ
Etadavocaṃ  avijjāgato  vata  bho  bako  brahmā  avijjāgato
vata  bho  bako  brahmā  yatra  hi  nāma  aniccaṃyeva  samānaṃ
niccanti  vakkhati  adhuvaṃyeva  samānaṃ  dhuvanti  vakkhati  assassataṃyeva
samānaṃ  sassatanti  vakkhati  akevalaṃyeva  samānaṃ  kevalanti  vakkhati
cavanadhammaṃyeva  samānaṃ  acavanadhammanti  vakkhati  yattha  ca pana jāyati
ca 1- jīyati ca mīyati ca cavati ca upapajjati ca taṃ tathā 2- vakkhati idaṃ
hi  na  jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjatīti santañca
panaññaṃ uttariṃ nissaraṇaṃ natthaññaṃ uttariṃ nissaraṇanti vakkhatīti.
   [553] Atha kho bhikkhave māro pāpimā aññataraṃ brahmapārisajjaṃ
anvāvisitvā maṃ etadavoca bhikkhu bhikkhu metamāsado metamāsado eso
hi  bhikkhu  brahmā  mahābrahmā  abhibhū  anabhibhūto  aññadatthu daso
vasavattī issaro kattā nimmitā 3- seṭṭho sajjitā 4- vasī pitā
bhūta bhabyānaṃ . ahesuṃ kho [5]- bhikkhu tayā pubbe samaṇabrāhmaṇā
lokasmiṃ  paṭhavīgarahakā  paṭhavījigucchakā  āpagarahakā  āpajigucchakā
tejagarahakā  tejajigucchakā  vāyagarahakā  vāyajigucchakā  bhūtagarahakā
bhūtajigucchakā    devagarahakā    devajigucchakā   pajāpatigarahakā
pajāpatijigucchakā   brahmagarahakā   brahmajigucchakā  te  kāyassa
bhedā pāṇupacchedā hīne kāye patiṭṭhitā.
   {553.1}  Ahesuṃ kho pana bhikkhu tayā pubbe samaṇabrāhmaṇā
lokasmiṃ    paṭhavīpasaṃsakā    paṭhavābhinandino    āpapasaṃsakā
āpābhinandino    tejapasaṃsakā   tejābhinandino   vāyapasaṃsakā
@Footnote: 1 Ma. ime casamuccayasaddā natthi. 2 Po. Ma. tañca vakkhati. 3 Ma. Yu. nimmātā.
@4 Ma. sajitā. Yu. sañjitā. 5 Ma. ye.
Vāyābhinandino    bhūtapasaṃsakā    bhūtābhinandino    devapasaṃsakā
devābhinandino      pajāpatipasaṃsakā      pajāpatābhinandino
brahmapasaṃsakā  brahmābhinandino  te  kāyassa  bhedā  pāṇupacchedā
paṇīte  kāye  patiṭṭhitā . kintāhaṃ 1- bhikkhu evaṃ vadāmi iṅgha
tvaṃ  mārisa yadeva te brahmā āha tadeva tvaṃ karohi mā tvaṃ
brahmuno  vacanaṃ  upātivattittho  sace  kho  tvaṃ  bhikkhu brahmuno
vacanaṃ  upātivattissasi  .  seyyathāpi  nāma puriso siriṃ āgacchantiṃ
daṇḍena  paṭippanāmeyya  seyyathāpi  vā  pana  bhikkhu  puriso
narakappapāte  papatanto  hatthehi  ca  pādehi ca paṭhaviṃ virājeyya
evaṃ sampadamidaṃ bhikkhu tuyhaṃ bhavissati.
   {553.2} Iṅgha tvaṃ mārisa yadeva te brahmā āha tadeva tvaṃ
karohi mā tvaṃ brahmuno vacanaṃ upātivattittho nanu tvaṃ bhikkhu passasi
brahmaparisaṃ 2- sannisinnanti 3- . iti kho maṃ bhikkhave māro pāpimā
brahmaparisaṃ  upanesi  .  evaṃ vutte ahaṃ bhikkhave māraṃ pāpimantaṃ
etadavocaṃ jānāmi kho tāhaṃ pāpima mā tvaṃ maññittho na maṃ jānātīti
māro tvamasi pāpima yo ceva pāpima brahmā yā ca brahmaparisā
ye  ca  brahmapārisajjā  sabbeva  tava hatthagatā sabbe 4- tava
vasaṅgatā  tuyhaṃ hi pāpima evaṃ hoti esopi me assa hatthagato
esopi  me  assa  vasaṅgatoti  ahaṃ  kho pana pāpima neva tava
hatthagato neva tava vasaṅgatoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ tāhaṃ. 2 Yu. brahmaṇiṃ parisaṃ. 3 Ma. sannipatitanti.
@4 Ma. Yu. sabbeva.
   [554] Evaṃ vutte bhikkhave bako brahmā maṃ etadavoca ahaṃ
hi  mārisa  niccaṃyeva  samānaṃ  niccanti  vadāmi  dhuvaṃyeva  samānaṃ
dhuvanti  vadāmi  sassataṃyeva  samānaṃ  sassatanti  vadāmi  kevalaṃyeva
samānaṃ  kevalanti  vadāmi  acavanadhammaṃyeva  samānaṃ  acavanadhammanti
vadāmi  .  yattha  ca pana na jāyati na jīyati na mīyati na cavati
na  upapajjati  tadevāhaṃ  vadāmi  idaṃ  hi  na  jāyati  na jīyati
na  mīyati  na  cavati  na  upapajjati  asantañca  panaññaṃ  uttariṃ
nissaraṇaṃ  natthaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇanti  vadāmi  .  ahesuṃ  kho
bhikkhu  tayā  pubbe  samaṇabrāhmaṇā  lokasmiṃ  yāvatakaṃ  tuyhaṃ
kasiṇaṃ āyuṃ tāvatakaṃ te 1- tapokammameva ahosi.
   {554.1} Te kho evaṃ jāneyyuṃ santaṃ 2- vā aññaṃ uttariṃ
nissaraṇaṃ  atthaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇanti  asantaṃ  vā  aññaṃ  uttariṃ
nissaraṇaṃ  natthaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇanti  . kintāhaṃ 3- bhikkhu evaṃ
vadāmi  na  cevaññaṃ  uttariṃ  nissaraṇaṃ  dakkhissasi yāvadeva ca pana
kilamathassa  vighātassa  bhāgī  bhavissasi . sace kho tvaṃ bhikkhu paṭhaviṃ
ajjhosissasi  opasāyiko  me  bhavissasi vatthusāyiko yathākāmakaraṇīyo
bāhiteyyo . sace pana 4- āpaṃ tejaṃ vāyaṃ bhūte deve pajāpatiṃ brahmaṃ
ajjhosissasi  opasāyiko  me  bhavissasi vatthusāyiko yathākāmakaraṇīyo
bāhiteyyoti.
   {554.2} Ahampi kho etaṃ 5- brahme jānāmi. Sace paṭhaviṃ
ajjhosissāmi   opasāyiko   te   bhavissāmi   vatthusāyiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesaṃ. 2 Ma. santañca panaññaṃ. 3 Ma. Yu. taṃ tāhaṃ.
@4 Ma. Yu. panasaddo natthi. 5 Ma. evaṃ.
Yathākāmakaraṇīyo  bāhiteyyo  . sace pana āpaṃ tejaṃ vāyaṃ bhūte
deve  pajāpatiṃ  brahmaṃ  ajjhosissāmi  opasāyiko  te bhavissāmi
vatthusāyiko  yathākāmakaraṇīyo  bāhiteyyo  1-  . apica te ahaṃ
brahme  gatiñca  pajānāmi  jutiñca  pajānāmi  evaṃ  mahiddhiko
bako  brahmā  evaṃ  mahānubhāvo  bako brahmā evaṃ mahesakkho
bako brahmāti.
   {554.3}  Yathākathaṃ  pana  me  tvaṃ mārisa gatiñca pajānāsi
jutiñca   pajānāsi  evaṃ  mahiddhiko  bako  brahmā  evaṃ
mahānubhāvo bako brahmā evaṃ mahesakkho bako brahmāti.
    Yāvatā candimasuriyā pariharanti disā bhanti virocanā
    tāva sahassadhā loko     ettha te vattatī 2- vaso
    paroparañca jānāsi       atho rāga virāginaṃ
    itthabhāvaññathābhāvaṃ      sattānaṃ āgatiṃ gatinti.
Evaṃ  kho  te  ahaṃ  brahme  gatiñca pajānāmi jutiñca pajānāmi
evaṃ  mahiddhiko  bako  brahmā  evaṃ  mahānubhāvo bako brahmā
evaṃ mahesakkho bako brahmāti.
   {554.4}  Atthi kho brahme aññe tayo kāyā tattha 3-
tvaṃ  na  jānāsi na passasi tyāhaṃ jānāmi passāmi . atthi kho
brahme  ābhassarā  nāma  kāyo  . yato tvaṃ cuto idhūpapanno
tassa te aticiranivāsena sā sati muṭṭhā tena taṃ tvaṃ na jānāsi
na  passasi  tamahaṃ  jānāmi  passāmi  .  evampi  kho  ahaṃ
brahme   neva   te  samasamo  abhiññāya  kuto  nīceyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. bāhiteyyoti. 2 Ma. vattate. 3 Po. Ma. taṃ.
Atha kho ahameva tayā bhiyyo . atthi kho brahme subhakiṇhā nāma
kāyo vehapphalā nāma kāyo [1]- taṃ tvaṃ na jānāsi na passasi
tamahaṃ  jānāmi  passāmi  .  evampi kho ahaṃ brahme neva te
samasamo  abhiññāya kuto nīceyyaṃ atha kho ahameva tayā bhiyyo .
Paṭhavī  kho  ahaṃ  brahme  paṭhavito  abhiññāya  yāvatā  paṭhaviyā
paṭhavittena  2-  ananubhūtaṃ  tadabhiññāya  paṭhavī  3- nāhosiṃ paṭhaviyā
nāhosiṃ paṭhavito nāhosiṃ paṭhavī meti nāhosiṃ paṭhaviṃ nābhivadiṃ.
   {554.5} Evampi kho ahaṃ brahme neva te samasamo abhiññāya
kuto nīceyyaṃ atha kho ahameva tayā bhiyyo . Āpaṃ kho ahaṃ brahme
.pe. tejaṃ kho ahaṃ brahme ... Vāyaṃ kho ahaṃ brahme ... Bhūte kho
ahaṃ brahme ... deve kho ahaṃ brahme ... pajāpatiṃ kho ahaṃ
brahme  ...  brahmaṃ kho ahaṃ brahme ... ābhassare kho ahaṃ
brahme ... subhakiṇhe kho ahaṃ brahme ... vehapphale kho ahaṃ
brahme ... abhibhuṃ kho ahaṃ brahme ... sabbaṃ kho ahaṃ brahme
sabbato   abhiññāya   yāvatā  sabbassa  sabbattena  ananubhūtaṃ
tadabhiññāya  sabbaṃ  nāhosiṃ  sabbasmiṃ  nāhosiṃ  sabbato  nāhosiṃ
sabbaṃ  meti nāhosiṃ sabbaṃ nābhivadiṃ . evaṃ 4- kho ahaṃ brahme
neva  te samasamo abhiññāya kuto nīceyyaṃ atha kho ahameva tayā
bhiyyoti  .  sace  kho  te  mārisa sabbassa sabbattena ananubhūtaṃ
tadabhiññāya  mā  heva  te  rittakameva  ahosi  tucchakameva
@Footnote: 1 Ma. abhibhū nāma kāyo ... 2 Ma. Yu. paṭhavattena. 3 Ma. paṭhaviṃ nāpahosiṃ
@4 Ma. Yu. evaṃ pi kho.
Ahosi  1-  .  viññāṇaṃ  anidassanaṃ  anantaṃ  sabbatopabhaṃ  paṭhaviyā
paṭhavittena   ananubhūtaṃ  āpassa  āpattena  ananubhūtaṃ  tejassa
tejattena  ananubhūtaṃ  vāyassa  vāyattena  ananubhūtaṃ bhūtānaṃ bhūtattena
ananubhūtaṃ  devānaṃ  devattena  ananubhūtaṃ  pajāpatissa  pajāpatittena
ananubhūtaṃ   brahmuno  2-  brahmattena  ananubhūtaṃ  ābhassarānaṃ
ābhassarattena   ananubhūtaṃ   subhakiṇhānaṃ   subhakiṇhattena  ananubhūtaṃ
vehapphalānaṃ  vehapphalattena  ananubhūtaṃ  abhibhussa  abhibhuttena  ananubhūtaṃ
sabbassa  sabbattena  ananubhūtaṃ  .  handa  carahi  te  mārisa
antaradhāyāmīti  . handa carahi me tvaṃ brahme antaradhāyassu sace
visahasīti.
   {554.6}  Atha  kho  bhikkhave bako brahmā antaradhāyissāmi
samaṇassa  gotamassa  antaradhāyissāmi  samaṇassa  gotamassāti  nevassu
me  sakkoti  antaradhāyituṃ  .  evaṃ  vutte  ahaṃ  bhikkhave bakaṃ
brahmānaṃ  etadavocaṃ  handa  carahi  te brahme antaradhāyāmīti .
Handa  carahi  me  tvaṃ mārisa antaradhāyassu sace visahasīti . atha
khvāhaṃ bhikkhave tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāresiṃ 3- ettāvatā
brahmā  ca  brahmaparisā  ca  brahmapārisajjā  ca  saddañca  me
suyyanti 4- na ca maṃ dakkhantīti 5-. Antarahito imaṃ gāthaṃ abhāsiṃ
    bhavevāhaṃ bhayaṃ disvā   bhavañca vibhavesinaṃ
    bhavaṃ nābhivadiṃ kiñci    nandiñca na upādiyanti.
@Footnote: 1 Ma. ahosīti. 2 Po. Ma. brahmānaṃ. 3 Sī. Ma. Yu. abhisaṅkhāsiṃ. 4 Sī. Ma. Yu.
@sossanti. 5 Yu. dakkhinti.
   [555]  Atha  kho  bhikkhave  brahmā  ca  brahmaparisā  ca
brahmapārisajjā  ca  acchariyabbhūtacittajātā  ahesuṃ acchariyaṃ vata bho
abbhūtaṃ  vata  bho  samaṇassa  gotamassa  mahiddhikatā  mahānubhāvatā
na  ca vata no ito pubbe diṭṭho vā suto vā añño samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  evaṃ  mahiddhiko  evaṃ  mahānubhāvo  yathā
cāyaṃ samaṇo gotamo [1]- sakyakulā pabbajito bhavarāmāya vata bho
pajāya bhavaratāya bhavasammuditāya samūlaṃ bhavaṃ udabbahīti.
   [556]  Atha  kho  bhikkhave  māro  pāpimā  aññataraṃ
brahmapārisajjaṃ  anvāvisitvā  maṃ  etadavoca sace kho tvaṃ mārisa
evaṃ  pajānāsi  sace tvaṃ evamanubuddho mā sāvake upanesi mā
pabbajite  mā  sāvakānaṃ  dhammaṃ  desesi  mā  pabbajitānaṃ  mā
sāvakesu gedhimakāsi mā pabbajitesu . ahesuṃ kho bhikkhu tayā pubbe
samaṇabrāhmaṇā  lokasmiṃ  arahanto  sammāsambuddhā  paṭijānamānā
te  sāvake  upanesuṃ pabbajite sāvakānaṃ dhammaṃ desesuṃ pabbajitānaṃ
sāvakesu  gedhimakaṃsu  pabbajitesu  sāvake  upanetvā  pabbajite
sāvakānaṃ  dhammaṃ  desetvā  pabbajitānaṃ  sāvakesu  gedhikatacittā
pabbajitesu kāyassa bhedā pāṇupacchedā hīne kāye patiṭṭhitā.
   {556.1} Ahesuṃ kho 2- pana bhikkhu tayā pubbe samaṇabrāhmaṇā
lokasmiṃ  arahanto  sammāsambuddhā  paṭijānamānā  te  na sāvake
upanesuṃ  na pabbajite na sāvakānaṃ dhammaṃ desesuṃ na pabbajitānaṃ na
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakyaputto. 2 Ma. ye.
Sāvakesu  gedhimakaṃsu  na  pabbajite  te na sāvake upanetvā na
pabbajite  na  sāvakānaṃ  dhammaṃ  desetvā  na  pabbajitānaṃ  na
sāvakesu  gedhikatacittā  na pabbajitesu kāyassa bhedā pāṇupacchedā
paṇīte  kāye  patiṭṭhitā  .  tantāhaṃ  bhikkhu  evaṃ vadāmi iṅgha
tvaṃ  mārisa  appossukko  diṭṭhadhammasukhavihāraṃ  anuyutto  viharassu
anakkhātaṃ  kusalaṃ  hi  mārisa  mā paraṃ ovadāhīti . evaṃ vutte
ahaṃ bhikkhave māraṃ pāpimaṃ 1- etadavocaṃ jānāmi kho tāhaṃ pāpima
mā  tvaṃ  maññittho  na  maṃ  jānātīti  māro  tvamasi  pāpima
na  maṃ  tvaṃ  pāpima  hitānukampī evaṃ vadesi ahitānukampī maṃ tvaṃ
pāpima  evaṃ vedesi . tuyhaṃ hi pāpima evaṃ hoti yesaṃ samaṇo
gotamo dhammaṃ desessati te me visayaṃ upātivattissantīti.
   {556.2}  Asammāsambuddhā ca pana te pāpima samaṇabrāhmaṇā
samānā  sammāsambuddhamhāti  paṭijāniṃsu  ahaṃ  kho  pana  pāpima
sammāsambuddhova   samāno   sammāsambuddhomhīti  paṭijānāmi  .
Desentopi hi pāpima tathāgato sāvakānaṃ dhammaṃ tādisova adesentopi
hi pāpima tathāgato sāvakānaṃ dhammaṃ tādisova upanentopi hi pāpima
tathāgato sāvake tādisova anupanentopi hi pāpima tathāgato sāvake
tādisova taṃ kissa hetu tathāgatassa pāpima ye āsavā saṅkilesikā
ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ  jātijarāmaraṇīyā  [2]-
pahīnā    ucchinnamūlā    tālāvatthukatā    anabhāvaṅgatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāpimantaṃ. 2 Ma. Yu. te.
Āyatiṃ  anuppādadhammā  seyyathāpi  pāpima  tālo  matthakacchinno
abhabbo  puna  virūḷhiyā  evameva  kho  pāpima  tathāgatassa  ye
āsavā  saṅkilesikā  ponobbhavikā  sadarā  dukkhavipākā  āyatiṃ
jātijarāmaraṇīyā   [1]-   pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā āyatiṃ anuppādadhammāti.
   Iti hidaṃ mārassa ca anālapanatāya brahmuno ca abhinimantanatāya
tasmā    imassa    veyyākaraṇassa    brahmanimantanikantveva
adhivacananti.
        Brahmanimantanikasuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. te.
           Māratajjanīyasuttaṃ
   [557] Evamme sutaṃ ekaṃ 1- samayaṃ bhagavā bhaggesu viharati
suṃsumāragire  bhesakalāvane  migadāye  .  tena  kho pana samayena
āyasmā  mahāmoggallāno  abbhokāse  caṅkami . tena kho pana
samayena  māro  pāpimā  āyasmato  mahāmoggallānassa  kucchigato
hoti  koṭṭhamanupaviṭṭho  .  atha  kho āyasmato mahāmoggallānassa
etadahosi  kinnu  kho  me  kucchi  garugarutaro 2- viya māsācitaṃ
maññeti . atha kho āyasmā mahāmoggallāno caṅkamā orohitvā
vihāraṃ  pavisitvā  paññattāsane  nisīdi  .  nisajja  kho āyasmā
mahāmoggallāno māraṃ pāpimantaṃ 3- paccattaṃ yoniso manasākāsi.
   [558]  Addasā  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  māraṃ
pāpimantaṃ  kucchigataṃ  koṭṭhamanupaviṭṭhaṃ  disvāna  māraṃ  pāpimantaṃ
etadavoca  nikkhama  pāpima  nikkhama  pāpima  mā tathāgataṃ vihesesi
mā  tathāgatasāvakaṃ  mā te ahosi dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti .
Atha  kho  mārassa  pāpimato etadahosi ajānameva [4]- maṃ ayaṃ
samaṇo  apassaṃ  evamāha nikkhama pāpima nikkhama pāpima mā tathāgataṃ
vihesesi  mā  tathāgatasāvakaṃ  mā  te  ahosi  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāyāti  yopissa  so  satthā  sopi  maṃ neva khippaṃ jāneyya
kuto  ca  pana  maṃ  sāvako  jānissatīti  .  atha kho āyasmā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekaṃ samayaṃ āyasmā mahāmoggallāno bhaggesu viharati ... migadāye.
@2 Ma. garugaro viya. 3 Ma. Yu. dve pāṭhā natthi. 4. Ma. Yu. kho.
Mahāmoggallāno  māraṃ  pāpimantaṃ  etadavoca  evampi  kho tāhaṃ
pāpima  jānāmi  mā  tvaṃ  maññittho  na  maṃ  jānātīti  māro
tvamasi  pāpima  tuyhaṃ  hi pāpima evaṃ hoti ajānameva [1]- maṃ
ayaṃ  samaṇo  apassaṃ  evamāha  nikkhama  pāpima nikkhama pāpima mā
tathāgataṃ  vihesesi  mā  tathāgatasāvakaṃ  mā  te  ahosi dīgharattaṃ
ahitāya  dukkhāyāti  yopissa  so  satthā  sopi  maṃ neva khippaṃ
jāneyya  kuto  ca  pana maṃ ayaṃ sāvako jānissatīti . atha kho
mārassa  pāpimato  etadahosi  jānameva  kho  maṃ  ayaṃ  samaṇo
passaṃ  evamāha  nikkhama  pāpima  nikkhama  pāpima  mā  tathāgataṃ
vihesesi  mā  tathāgatasāvakaṃ  mā  te  ahosi  dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāyāti . atha kho māro pāpimā āyasmato mahāmoggallānassa
mukhato uggantvā paccaggaḷe aṭṭhāsi.
   [559]  Addasā  kho  āyasmā  mahāmoggallāno  māraṃ
pāpimantaṃ  paccaggaḷe  ṭhitaṃ  disvāna  māraṃ  pāpimantaṃ  etadavoca
etthāpi  kho  tāhaṃ  pāpima  passāmi  mā tvaṃ maññittho na maṃ
passatīti  eso  tvaṃ  pāpima  paccaggaḷe  ṭhito  .  bhūtapubbāhaṃ
pāpima  dūsī  nāma  māro  ahosiṃ  tassa  me kāḷī nāma bhaginī
tassā  bhaginiyā  tvaṃ putto so me tvaṃ bhāgineyyo ahosīti .
Tena kho pana [2]- samayena kakusandho bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
loke  uppanno  hoti  .  kakusandhassa  kho pana pāpima bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho. 2 Ma. Yu. pāpima.
Arahato  sammāsambuddhassa  vidhurasañjīvaṃ nāma mahāsāvakayugaṃ 1- ahosi
aggaṃ bhaddayugaṃ . yāvatā kho pana pāpima kakusandhassa bhagavato arahato
sammāsambuddhassa  sāvakā  nāssudha  2-  koci  āyasmatā vidhurena
samasamo  hoti yadidaṃ dhammadesanāya . iminā kho etaṃ 3- pāpima
pariyāyena  āyasmato  vidhurassa  vidhuro  vidhurotveva  4- samaññā
udapādi  . āyasmā pana pāpima sañjīvo araññagatopi rukkhamūlagatopi
suññāgāragatopi  appakasireneva  saññāvedayitanirodhaṃ  samāpajjati .
Bhūtapubbaṃ   pāpima   āyasmā  sañjīvo  aññatarasmiṃ  rukkhamūle
saññāvedayitanirodhaṃ samāpanno nisinno hoti.
   {559.1}  Addasāsuṃ kho pāpima gopālakā pasupālakā kasakā
pathāvino  āyasmantaṃ  sañjīvaṃ aññatarasmiṃ rukkhamūle saññāvedayitanirodhaṃ
samāpannaṃ nisinnaṃ disvāna tesaṃ etadahosi acchariyaṃ vata bho abbhūtaṃ vata
bho ayaṃ samaṇo nisinnako 5- kālakato handa naṃ ḍahāmāti. Atha kho te
pāpima  gopālakā  pasupālakā  kasakā  pathāvino  tiṇañca  kaṭṭhañca
gomayañca  saṅkaḍḍhitvā  āyasmato  sañjīvassa  kāye  upacinitvā
aggiṃ  datvā pakkamiṃsu . atha kho pāpima āyasmā sañjīvo tassā
rattiyā accayena tāya samāpattiyā vuṭṭhahitvā cīvarāni papphoṭetvā
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   gāmaṃ   piṇḍāya
pāvisi  .  addasāsuṃ  kho  te  pāpima  gopālakā  pasupālakā
kasakā  pathāvino  āyasmantaṃ  sañjīvaṃ  piṇḍāya  carantaṃ  disvāna
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāvakayugaṃ. 2 Ma. tesu na ca. 3 Ma. evaṃ. 4 Ma. vidhurassa
@vidhuro teva. 5 Ma. Yu. nisinnakova.
Nesaṃ  etadahosi  acchariyaṃ  vata  bho abbhūtaṃ vata bho ayaṃ samaṇo
nisinnako 1- kālakato svāyaṃ paṭisaññī 2- ṭhitoti. Iminā kho evaṃ
pāpima  pariyāyena  āyasmato  sañjīvassa  sañjīvo  sañjīvotveva
samaññā udapādi.
   [560] Atha kho pāpima dūsissa mārassa etadahosi imesaṃ kho
ahaṃ  bhikkhūnaṃ  sīlavantānaṃ  kalyāṇadhammānaṃ  neva jānāmi āgatiṃ vā
gatiṃ  vā  yannūnāhaṃ  brāhmaṇagahapatike  anvāviseyyaṃ  etha tumhe
bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme akkosatha paribhāsatha rosetha vihesetha
appevanāma  tumhehi  akkosiyamānānaṃ  paribhāsiyamānānaṃ rosiyamānānaṃ
vihesiyamānānaṃ  siyā  cittassa  aññathattaṃ  yathā  naṃ  dūsī  māro
labhetha otāranti . atha kho [4]- pāpima dūsī māro brāhmaṇagahapatike
anvāvisi  etha  tumhe  bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme  akkosatha
paribhāsatha  rosetha  vihesetha  appevanāma  tumhehi akkosiyamānānaṃ
paribhāsiyamānānaṃ   rosiyamānānaṃ  vihesiyamānānaṃ  siyā  cittassa
aññathattaṃ yathā naṃ dūsī māro labhetha otāranti.
   {560.1} Atha kho te pāpima brāhmaṇagahapatikā anvāvisiṭṭhā dūsinā
mārena bhikkhū sīlavante kalyāṇadhamme akkosanti paribhāsanti rosenti
vihesenti ime pana muṇḍakā samaṇakā ibbhā kaṇhā 5- bandhupādāpaccā
jhāyinosmā  jhāyinosmāti  pattakkhandhā  adhomukhā  madhurakajātā
jhāyanti  pajjhāyanti  nijjhāyanti  apajjhāyanti  . seyyathāpi nāma
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisinnakova. 2 Ma. Yu. paṭisañjīvito 3 Ma. sañjivassa sañjivoteva.
@4 Ma. te. 5 Ma. kiṇhā.
Ulūko  rukkhasākhāyaṃ  mūsikaṃ  maggayamāno  jhāyati pajjhāyati nijjhāyati
apajjhāyati   evamevime   muṇḍakā  samaṇakā  ibbhā  kaṇhā
bandhupādāpaccā  jhāyinosmā  jhāyinosmāti  pattakkhandhā  adhomukhā
madhurakajātā  jhāyanti  pajjhāyanti  nijjhāyanti  apajjhāyanti .
Seyyathāpi  nāma  koṭṭho  1- nadītīre macche maggayamāno jhāyati
pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati  evamevime  muṇḍakā  samaṇakā
ibbhā   kaṇhā   bandhupādāpaccā   jhāyinosmā  jhāyinosmāti
pattakkhandhā  adhomukhā  madhurakajātā  jhāyanti  pajjhāyanti nijjhāyanti
apajjhāyanti.
   {560.2}  Seyyathāpi  nāma  viḷāro sandhisamalasaṅkaṭīre mūsikaṃ
maggayamāno  jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati  evamevime
muṇḍakā  samaṇakā  ibbhā  kaṇhā  bandhupādāpaccā  jhāyinosmā
jhāyinosmāti   pattakkhandhā   adhomukhā   madhurakajātā  jhāyanti
pajjhāyanti nijjhāyanti apajjhāyanti.
   {560.3} Seyyathāpi nāma gadrabho vahacchinno sandhisamalasaṅkaṭīre
jhāyati  pajjhāyati  nijjhāyati  apajjhāyati  evamevime  muṇḍakā
samaṇakā  ibbhā  kaṇhā  bandhupādāpaccā  jhāyinosmā jhāyinosmāti
pattakkhandhā  adhomukhā  madhurakajātā  jhāyanti  pajjhāyanti nijjhāyanti
apajjhāyantīti . ye kho pana pāpima tena samayena manussā kālaṃ karonti
yebhuyyena  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjanti.
   [561] Atha kho pāpima kakusandho bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
@Footnote: 1 Ma. Yu. koṭṭhu.
Bhikkhū  āmantesi  anvāvisiṭṭhā  kho  bhikkhave  brāhmaṇagahapatikā
dūsinā  mārena  etha  tumhe  bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme
akkosatha  paribhāsatha  vihesetha  appevanāma tumhehi akkosiyamānānaṃ
paribhāsiyamānānaṃ   rosiyamānānaṃ  vihesiyamānānaṃ  siyā  cittassa
aññathattaṃ  yathā  naṃ  dūsī  māro  labhetha  otāranti  etha
tumhe  bhikkhave  mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatha
tathā  dutiyaṃ  tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
viharatha.
   {561.1} Karuṇāsahagatena cetasā ... Muditāsahagatena cetasā ...
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharatha tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharathāti.
   {561.2} Atha kho te pāpima bhikkhū kakusandhena bhagavatā arahatā
sammāsambuddhena  evaṃ ovadiyamānā evaṃ anusāsiyamānā araññagatāpi
rukkhamūlagatāpi  suññāgāragatāpi  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ disaṃ
pharitvā vihariṃsu tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā
vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā
Vihariṃsu . karuṇāsahagatena cetasā ... muditāsahagatena cetasā ...
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā vihariṃsu tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā vihariṃsu.
   [562]  Atha  kho pāpima dūsissa mārassa etadahosi evampi
kho  ahaṃ  karonto  imesaṃ  bhikkhūnaṃ  sīlavantānaṃ  kalyāṇadhammānaṃ
neva  jānāmi  āgatiṃ  vā  gatiṃ  vā yannūnāhaṃ brāhmaṇagahapatike
anvāviseyyaṃ  etha  tumhe  bhikkhū sīlavante kalyāṇadhamme sakkarotha
garukarotha  mānetha  pūjetha  appevanāma  tumhehi  sakkariyamānānaṃ
garukariyamānānaṃ  māniyamānānaṃ  pūjiyamānānaṃ  siyā  cittassa aññathattaṃ
yathā naṃ dūsī māro labhetha otāranti.
   {562.1}  Atha kho te pāpima dūsī māro brāhmaṇagahapatike
anvāvisi  etha  tumhe  bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme  sakkarotha
garukarotha  mānetha  pūjetha  appevanāma  tumhehi  sakkariyamānānaṃ
garukariyamānānaṃ   māniyamānānaṃ   pūjiyamānānaṃ   siyā   cittassa
aññathattaṃ  yathā naṃ dūsī māro labhetha otāranti . atha kho te
pāpima  brāhmaṇagahapatikā  anvāvisiṭṭhā  dūsinā  mārena  bhikkhū
sīlavante   kalyāṇadhamme   sakkaronti   garukaronti   mānenti
pūjenti . ye kho pana pāpima tena samayena manussā kālaṃ karonti
yebhuyyena kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjanti.
   [563] Atha kho pāpima kakusandho bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
bhikkhū  āmantesi  anvāvisiṭṭhā  kho  bhikkhave  brāhmaṇagahapatikā
dūsinā  mārena  etha  tumhe  bhikkhū  sīlavante  kalyāṇadhamme
sakkarotha   garukarotha  mānetha  pūjetha  appevanāma  tumhehi
sakkariyamānānaṃ   garukariyamānānaṃ   māniyamānānaṃ   pūjiyamānānaṃ
siyā  cittassa aññathattaṃ yathā naṃ dūsī māro labhetha otāranti .
Etha tumhe bhikkhave asubhānupassī kāye viharatha āhāre paṭikkūlasaññino
sabbaloke  anabhiratasaññino  1-  sabbasaṅkhāresu aniccānupassinoti .
Atha kho te pāpima bhikkhū kakusandhena bhagavatā arahatā sammāsambuddhena
evaṃ  ovadiyamānā  evaṃ  anusāsiyamānā araññagatāpi rukkhamūlagatāpi
suññāgāragatāpi  asubhānupassī  kāye vihariṃsu āhāre paṭikkūlasaññino
sabbaloke     anabhiratasaññino     2-    sabbasaṅkhāresu
aniccānupassino.
   [564] Atha kho pāpima kakusandho bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  āyasmatā  vidhurena
pacchāsamaṇena  gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  atha  kho  pāpima dūsī
māro  aññataraṃ  kumārakaṃ  anvāvisitvā sakkharaṃ gahetvā āyasmato
vidhurassa  sīse  pahāramadāsi  sīsaṃ  vobhindi  .  atha  kho pāpima
āyasmā  vidhuro  bhinnena  sīsena  lohitena gaḷantena kakusandhaṃyeva
bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  piṭṭhito  piṭṭhīto anubandhi . atha
@Footnote: 1-2 Ma. anabhiratisaññino.
Kho  pāpima  kakusandho  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho nāgāpalokitaṃ
apalokesi  na  vāyaṃ  dūsī  māro mattamaññāsīti . sahāpalokanāya
ca  pana  pāpima  dūsī  māro  tamhā ca ṭhānā cavi mahānirayañca
upapajji.
   [565]  Tassa kho pana pāpima mahānirayassa tayo nāmadheyyā
honti  chaphassāyataniko  itipi  saṅkusamāhato  itipi  paccattavedanīyo
itipi  .  atha  kho maṃ pāpima nirayapālā upasaṅkamitvā etadavocuṃ
yadā kho te mārisa saṅkunā saṅku hadaye samāgaccheyya atha naṃ tvaṃ
jāneyyāsi  vassasahassaṃ me niraye paccamānassāti . so kho ahaṃ
pāpima  bahūni  vassāni  bahūni  vassasatāni  bahūni  vassasahassāni
tasmiṃ  mahāniraye  apacciṃ  dasasahassāni tasseva mahānirayassa ussade
apacciṃ vuṭṭhānavedanaṃ 1- vediyamāno . tassa mayhaṃ pāpima evarūpo
kāyo hoti seyyathāpi manussassa evarūpaṃ sīsaṃ hoti seyyathāpi macchassa.
   [566] Kīdiso nirayo āsi    yattha dūsī apaccatha
      vidhuraṃ sāvakamāsajja       kakusandhañca brāhmaṇaṃ
      sataṃ āsi ayosaṅku        sabbe paccattavedanā
      īdiso nirayo āsi        yattha dūsī apaccatha
      vidhuraṃ sāvakamāsajja        kakusandhañca brāhmaṇaṃ
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuṭṭhānimaṃ nāma vedanaṃ.
      Tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      majjhe sarassa tiṭṭhanti     vimānā kappaṭṭhāyino
      veḷuriyavaṇṇā rucirā       accimanto pabhassarā
      accharā tattha naccanti     puthū nānattavaṇṇiyo
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo ve buddhena cudito 1-   bhikkhusaṅghassa pekkhato
      migāramātu pāsādaṃ        pādaṅguṭṭhena kampayi
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo vejayantapāsādaṃ       pādaṅguṭṭhena kampayi
      iddhibalena patthaddho      saṃvejesi ca devatā
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo vejayantapāsāde      sakkaṃ so paripucchati
      api āvuso 2- jānāsi    taṇhakkhayavimuttiyo
      tassa sakko viyākāsi     pañhaṃ puṭṭho yathākathaṃ
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo brahmānaṃ 3- paripucchati sudhammāyaṃ abhitosabhaṃ
@Footnote: 1 Ma. codito. 2 Ma. api vāsava .... 3 Ma. brahmaṃ.
      Ajjāpi te āvuso diṭṭhi   yā te diṭṭhi pure ahu
      passasi vītivattantaṃ       brahmaloke pabhassaraṃ
      tassa brahmā viyākāsi    anupubbaṃ yathākathaṃ
      na me mārisa sā diṭṭhi      yā me diṭṭhi pure ahu
      passāmi vītivattantaṃ      brahmaloke pabhassaraṃ
      sohaṃ ajja kathaṃ vajjaṃ       ahaṃ niccomhi sassato
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      yo mahāneruno 1- kūṭaṃ     vimokkhena aphassayi
      vanaṃ pubbavidehānaṃ        ye ca bhūmisayā narā
      yo etamabhijānāti        bhikkhu buddhassa sāvako
      tādisaṃ bhikkhumāsajja       kaṇhadukkhaṃ nigacchasi
      na ve aggi cetayati         ahaṃ bālaṃ ḍahāmiti
      bālo ca jalitaṃ aggiṃ       āsajjana 2- sa ḍayhati
      evameva tuvaṃ māra          āsajjana tathāgataṃ
      sayaṃ ḍahissasi attānaṃ     bālo aggiṃva samphusaṃ
      apuññaṃ pasavi māro       āsajjana tathāgataṃ
      kinnu maññasi pāpima      na me pāpaṃ vipaccati
      karoto cīyati pāpaṃ        cirarattāya kandati 3-
      māra nibbinda buddhamhā  āsammākāsi bhikkhusu
@Footnote: 1 Ma. mahāmeruno. 2 Po. Ma. āsajja naṃ. 3 Po. Ma. Yu. antaka.
      Iti māraṃ atajjesi 1-      bhikkhu bhesakaḷāvane
      tato so dummano yakkho   tatthevantaradhāyathāti.
          Māratajjanīyasuttaṃ niṭṭhitaṃ dasamaṃ.
           Cūḷayamakavaggo pañcamo.
              Tassudānaṃ
      sāleyyaverañjavedalla 2- cūḷamahādhammasamādānaṃ
      vīmaṃsakā ca brahmā dūsī ca māro pañcamo varavaggo
            mūlapaṇṇāsakaṃ niṭṭhitaṃ.
             --------
@Footnote: 1 Sī. Yu. aghaṭṭesi. 2 Ma. sāleyyaverañjaduve ca tuṭṭhi
@           cūḷamahādhammasamādānañca
@           vīmaṃsakā kosambi ca
@           brahmano dūsī ca māro dasamo ca vaggo
@            sāleyyavaggo niṭṭhito pañcamo
@           idaṃ vaggānamuddānaṃ
@     mūlapariyāyo ceva     sīhanādo ca uttamo
@     kakaco ceva gosiṅgo   sāleyyo ca ime pañca
@           mūlapaṇṇāsakaṃ samattaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 261-611. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=274&items=293              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=274&items=293&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=274&items=293              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=274&items=293              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=274              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=214              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=214              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่

Background color :