ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

page410.

Mahagopalasuttam [383] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum. [384] Bhagava etadavoca ekadasahi bhikkhave angehi samannagato gopalako abhabbo goganam pariharitum phatikatum katamehi ekadasahi idha bhikkhave gopalako na rupannu hoti na lakkhanakusalo hoti na asatikam sateta hoti na vanam paticchadeta hoti na dhumam katta hoti na tittham janati na pitam janati na vithim janati na gocarakusalo hoti anavasesadohi ca hoti ye te usabha gopitaro goparinayaka te na atirekapujaya pujeta hoti imehi kho bhikkhave ekadasahi angehi samannagato gopalako abhabbo goganam pariharitum phatikatum evameva kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu abhabbo imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitum katamehi ekadasahi idha bhikkhave bhikkhu na rupannu hoti na lakkhanakusalo hoti na asatikam sateta hoti na vanam paticchadeta hoti na dhumam katta hoti na tittham janati na pitam janati na vithim janati na gocarakusalo hoti anavasesadohi ca hoti ye

--------------------------------------------------------------------------------------------- page411.

Te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka te na atirekapujaya pujeta hoti. [385] Kathanca bhikkhave bhikkhu na rupannu hoti . idha bhikkhave bhikkhu yankinci rupam sabbam rupam cattari mahabhutani catunnanca mahabhutanam upadayarupanti yathabhutam nappajanati evam kho bhikkhave bhikkhu na rupannu hoti. {385.1} Kathanca bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti . idha bhikkhave bhikkhu kammalakkhano balo kammalakkhano panditoti yathabhutam nappajanati evam kho bhikkhave bhikkhu na lakkhanakusalo hoti. {385.2} Kathanca bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti. Idha bhikkhave bhikkhu uppannam kamavitakkam adhivaseti na pajahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavangameti uppannam byapadavitakkam .pe. Uppannam vihimsavitakkam .pe. uppannuppanne papake akusale dhamme adhivaseti na pajahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavangameti evam kho bhikkhave bhikkhu na asatikam sateta hoti. {385.3} Kathanca bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti. Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati na

--------------------------------------------------------------------------------------------- page412.

Rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye na samvaram apajjati sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... Kayena photthabbam phusitva ... manasa dhammam vinnaya nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati na rakkhati manindriyam manindriye na samvaram apajjati evam kho bhikkhave bhikkhu na vanam paticchadeta hoti. {385.4} Kathanca bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti. Idha bhikkhave bhikkhu yathasutam yathapariyattam dhammam na vittharena paresam deseta hoti evam kho bhikkhave bhikkhu na dhumam katta hoti. {385.5} Kathanca bhikkhave bhikkhu na tittham janati. Idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara te kalena kalam upasankamitva na paripucchati na paripanhati idam bhante katham imassa ko atthoti tassa te ayasmanto avivatanceva na vivaranti anuttanikatanca na uttanikaronti anekavihitesu ca kankhatthaniyesu dhammesu kankham na pativinodenti evam kho bhikkhave bhikkhu na tittham janati. {385.6} Kathanca bhikkhave bhikkhu na pitam janati. Idha bhikkhave bhikkhu tathagatappavedite dhammavinaye desiyamane na labhati dhammavedam na labhati atthavedam na labhati dhammupasanhitam pamujjam evam kho bhikkhave bhikkhu na pitam janati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page413.

{385.7} Kathanca bhikkhave bhikkhu na vithim janati. Idha bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam yathabhutam nappajanati evam kho bhikkhave bhikkhu na vithim janati. {385.8} Kathanca bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave bhikkhu cattaro satipatthane yathabhutam nappajanati evam kho bhikkhave bhikkhu na gocarakusalo hoti. {385.9} Kathanca bhikkhave bhikkhu anavasesadohi ca hoti . Idha bhikkhave bhikkhu saddha gahapatika abhihatthum pavarenti civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi tattha bhikkhu mattam na janati patiggahanaya evam kho bhikkhave bhikkhu anavasesadohi hoti. {385.10} Kathanca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka te na atirekapujaya pujeta hoti . idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka tesu na mettam kayakammam paccupatthapeti 1- avi ceva raho ca na mettam vacikammam ... na mettam manokammam paccupatthapeti avi ceva raho ca evam kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka te na atirekapujaya pujeta hoti imehi kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu abhabbo imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitum. [386] Ekadasahi bhikkhave angehi samannagato gopalako bhabbo goganam pariharitum phatikatum katamehi ekadasahi idha @Footnote: 1 Ma. paccupatthapeti. evam sabbattha idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page414.

Bhikkhave gopalako rupannu hoti lakkhanakusalo hoti asatikam sateta hoti vanam paticchadeta hoti dhumam katta hoti tittham janati pitam janati vithim janati gocarakusalo hoti savasesadohi ca hoti ye te usabha gopitaro goparinayaka te atirekapujaya pujeta hoti imehi kho bhikkhave ekadasahi angehi samannagato gopalako bhabbo goganam pariharitum phatikatum evameva kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu bhabbo imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitum katamehi ekadasahi idha bhikkhave bhikkhu rupannu hoti lakkhanakusalo hoti asatikam sateta hoti vanam paticchadeta hoti dhumam katta hoti tittham janati pitam janati vithim janati gocarakusalo hoti savasesadohi ca hoti ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka te atirekapujaya pujeta hoti. [387] Kathanca bhikkhave bhikkhu rupannu hoti . idha bhikkhave bhikkhu yankinci rupam sabbam rupam cattari mahabhutani catunnanca mahabhutanam upadayarupanti yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave bhikkhu rupannu hoti. {387.1} Kathanca bhikkhave bhikkhu lakkhanakusalo hoti . idha bhikkhave bhikkhu kammalakkhano balo kammalakkhano panditoti yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave bhikkhu lakkhanakusalo hoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page415.

{387.2} Kathanca bhikkhave bhikkhu asatikam sateta hoti . Idha bhikkhave bhikkhu uppannam kamavitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti uppannam byapadavitakkam ... uppannam vihimsavitakkam ... uppannuppanne papake akusale dhamme nadhivaseti pajahati vinodeti byantikaroti anabhavangameti evam kho bhikkhave bhikkhu asatikam sateta hoti. {387.3} Kathanca bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti . Idha bhikkhave bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye samvaram apajjati sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya patipajjati rakkhati manindriyam manindriye samvaram apajjati evam kho bhikkhave bhikkhu vanam paticchadeta hoti . Kathanca bhikkhave bhikkhu dhumam katta hoti . idha bhikkhave bhikkhu yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseta hoti evam kho bhikkhave bhikkhu dhumam katta hoti. {387.4} Kathanca bhikkhave bhikkhu tittham janati . idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara te kalena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page416.

Kalam upasankamitva paripucchati paripanhati idam bhante katham imassa ko atthoti tassa te ayasmanto avivatanceva vivaranti anuttanikatanca uttanikaronti anekavihitesu ca kankhatthaniyesu dhammesu kankham pativinodenti evam kho bhikkhave bhikkhu tittham janati. {387.5} Kathanca bhikkhave bhikkhu pitam janati . idha bhikkhave bhikkhu tathagatappavedite dhammavinaye desiyamane labhati atthavedam labhati dhammavedam labhati dhammupasanhitam pamujjam evam kho bhikkhave bhikkhu pitam janati. {387.6} Kathanca bhikkhave bhikkhu vithim janati . idha bhikkhave bhikkhu ariyam atthangikam maggam yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave bhikkhu vithim janati. {387.7} Kathanca bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti. Idha bhikkhave bhikkhu cattaro satipatthane yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave bhikkhu gocarakusalo hoti. {387.8} Kathanca bhikkhave bhikkhu savasesadohi ca hoti . Idha bhikkhave bhikkhu saddha gahapatika abhihatthum pavarenti civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharehi tatra bhikkhu mattam janati patiggahanaya evam kho bhikkhave bhikkhu savasesadohi hoti. {387.9} Kathanca bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka te atirekapujaya pujeta hoti . idha bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka tesu mettam kayakammam paccupatthapeti avi ceva raho ca mettam vacikammam paccupatthapeti avi ceva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page417.

Raho ca mettam manokammam paccupatthapeti avi ceva raho ca evam kho bhikkhave bhikkhu ye te bhikkhu thera rattannu cirapabbajita sanghapitaro sanghaparinayaka te atirekapujaya pujeta hoti imehi kho bhikkhave ekadasahi dhammehi samannagato bhikkhu bhabbo imasmim dhammavinaye vuddhim virulhim vepullam apajjitunti. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Mahagopalasuttam nitthitam tatiyam. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 410-417. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=383&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=383&items=5&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=383&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=383&items=5&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=383              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=8&A=4222              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=8&A=4222              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :