ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.
   [465]  So kho ahaṃ anuruddhā appamatto ātāpī pahitatto
viharanto  parittañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi  parittāni  ca  rūpāni
passāmi  appamāṇañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi appamāṇāni ca rūpāni
passāmi  kevalampi  rattiṃ  kevalampi  divasaṃ  kevalampi rattindivaṃ .
Tassa  mayhaṃ  anuruddhā  etadahosi ko nu kho hetu ko paccayo
yohaṃ  parittañceva  obhāsaṃ sañjānāmi parittāni ca rūpāni passāmi
appamāṇañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi  appamāṇāni  ca  rūpāni
passāmi  kevalampi  rattiṃ  kevalampi divasaṃ kevalampi rattindivanti .
Tassa  mayhaṃ  anuruddhā  etadahosi  yasmiṃ kho samaye paritto me
samādhi  hoti  parittaṃ me tamhi samaye cakkhu hoti sohaṃ parittena
cakkhunā  parittañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi  parittāni  ca  rūpāni
Passāmi  yasmiṃ  pana  samaye  appamāṇo  1-  me  samādhi hoti
appamāṇaṃ  me  tamhi  samaye  cakkhu  hoti  sohaṃ  appamāṇena
cakkhunā  appamāṇañceva  obhāsaṃ  sañjānāmi appamāṇāni ca rūpāni
passāmi kevalampi rattiṃ kevalampi divasaṃ kevalampi rattindivanti.
   {465.1} Yato kho me anuruddhā vicikicchā cittassa upakkilesoti
iti  viditvā  vicikicchā  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi .
Amanasikāro  cittassa upakkilesoti iti viditvā amanasikāro cittassa
upakkileso  pahīno  ahosi  .  thīnamiddhaṃ  cittassa  upakkilesoti
iti  viditvā  thīnamiddhaṃ  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi .
Chambhitattaṃ  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  chambhitattaṃ cittassa
upakkileso  pahīno  ahosi  .  ubbilaṃ cittassa upakkilesoti iti
viditvā  ubbilaṃ  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi . duṭṭhullaṃ
cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  duṭṭhullaṃ cittassa upakkileso
pahīno  ahosi  .  accāraddhaviriyaṃ  cittassa  upakkilesoti  iti
viditvā  accāraddhaviriyaṃ  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi .
Atilīnaviriyaṃ  cittassa  upakkilesoti iti viditvā atilīnaviriyaṃ cittassa
upakkileso  pahīno  ahosi  .  abhijappā  cittassa  upakkilesoti
iti  viditvā  abhijappā  cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi .
Nānattasaññā  cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā  nānattasaññā
cittassa  upakkileso  pahīno  ahosi  .  atinijjhāyitattaṃ  rūpānaṃ
@Footnote: 1 Yu. apparitto.
Cittassa  upakkilesoti  iti  viditvā atinijjhāyitattaṃ rūpānaṃ cittassa
upakkileso  pahīno  ahosi  .  tassa  mayhaṃ anuruddhā etadahosi
ye  kho  me  cittassa  upakkilesā te me pahīnā handadānāhaṃ
tividhena samādhiṃ bhāvesinti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 308-310. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=465&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=465&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=465&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=465&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=465              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=3747              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=3747              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :