ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

page434.

Dhatuvibhangasuttam [673] Evamme sutam ekam samayam bhagava magadhesu carikancaramano yena rajagaham tadavasari yena bhaggavo kumbhakaro tenupasankami upasankamitva bhaggavam kumbhakaram etadavoca sace te bhaggava agaru viharama nivesane 1- ekarattinti . na kho me bhante garu atthi cettha pabbajito pathamam vasupagato hoti sace so anujanati viharatha bhante yathasukhanti. [674] Tena kho pana samayena pukkusati nama kulaputto bhagavantam uddissa saddhaya agarasma anagariyam pabbajito . so tasmim kumbhakaranivesane 2- pathamam vasupagato hoti . atha kho bhagava yenayasma pukkusati tenupasankami upasankamitva ayasmantam pukkusatim etadavoca sace te bhikkhu agaru viharama nivesane ekarattinti . urundam avuso kumbhakaranivesanam viharatayasma yathasukhanti. [675] Atha kho bhagava kumbhakaranivesanam pavisitva ekamantam tinasantharakam pannapetva nisidi pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva . atha kho bhagava bahudeva rattim nisajjaya vitinamesi . ayasmapi kho pukkusati bahudeva @Footnote: 1 Si. Yu. viharamavesane . 2 Si. Yu. kumbhakaravesane.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page435.

Rattim nisajjaya vitinamesi . atha kho bhagavato etadahosi pasadikam nu kho ayam kulaputto iriyati yannunaham puccheyyanti . atha kho bhagava ayasmantam pukkusatim etadavoca kamsi tvam bhikkhu uddissa pabbajito ko va te sattha kassa va tvam dhammam rocesiti. [676] Atthavuso samano gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito tam kho pana bhavantam 1- gotamam evamkalyano kittisaddo abbhuggato itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagavati taham bhagavantam uddissa pabbajito so ca me bhagava sattha tassaham bhagavato dhammam rocemiti . kaham pana bhikkhu etarahi so bhagava viharati araham sammasambuddhoti . atthavuso uttaresu janapadesu savatthi nama nagaram tattha so bhagava etarahi viharati araham sammasambuddhoti . ditthapubbo pana te bhikkhu so bhagava disva ca pana janeyyasiti . na kho me avuso ditthapubbo so bhagava disvaham 2- na janeyyanti. [677] Atha kho bhagavato etadahosi mamam 3- khvayam kulaputto uddissa pabbajito yannunassaham dhammam deseyyanti . atha kho bhagava ayasmantam pukkusatim amantesi dhammam vo 4- bhikkhu desissami tam sunahi sadhukam manasikarohi bhasissamiti . evamavusoti kho ayasma pukkusati bhagavato paccassosi. @Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavantam . 2 Po. Ma. Yu. disva caham . 3 Ma. mamanca khvayam. @4 Po. Ma. Yu. te.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page436.

[678] Bhagava etadavoca chadhaturo ayam bhikkhu puriso chaphassayatano attharasamanopavicaro caturadhitthano yattha thitam mannassava nappavattanti mannassave kho pana nappavattamane muni santoti vuccati pannam nappamajjeyya saccamanurakkheyya cagamanubruheyya santimeva so sikkheyya ayamuddeso chadhatuvibhangassa. [679] Chadhaturo ayam bhikkhu purisoti iti kho panetam vuttam. Kincetam paticca vuttam . chayima bhikkhu dhatuyo pathavidhatu apodhatu tejodhatu vayodhatu akasadhatu vinnanadhatu . chadhaturo ayam bhikkhu purisoti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [680] Chaphassayatano ayam bhikkhu purisoti iti kho panetam vuttam . kincetam paticca vuttam . cakkhu phassayatanam 1- sotam phassayatanam ghanam phassayatanam jivha phassayatanam kayo phassayatanam mano phassayatanam . chaphassayatano ayam bhikkhu purisoti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [681] Attharasamanopavicaro ayam bhikkhu purisoti iti kho panetam vuttam . kincetam paticca vuttam . cakkhuna rupam disva somanassatthaniyam rupam upavicarati domanassatthaniyam rupam upavicarati upekkhatthaniyam rupam upavicarati sotena saddam sutva ... ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... kayena photthabbam phusitva ... Manasa dhammam vinnaya somanassatthaniyam dhammam upavicarati domanassatthaniyam dhammam @Footnote: 1 Ma. Yu. samphassayatanam. sabbattha idisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page437.

Upavicarati upekkhatthaniyam dhammam upavicarati iti cha somanassupavicara cha domanassupavicara cha upekkhupavicara . attharasamanopavicaro ayam bhikkhu purisoti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [682] Caturadhitthano ayam bhikkhu purisoti iti kho panetam vuttam . kincetam paticca vuttam . pannadhitthano saccadhitthano cagadhitthano upasamadhitthano . caturadhitthano ayam bhikkhu purisoti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [683] Pannam nappamajjeyya saccamanurakkheyya cagamanubruheyya santimeva so sikkheyyati iti kho panetam vuttam . kincetam paticca vuttam . kathanca bhikkhu pannam nappamajjati . chayima bhikkhu dhatuyo pathavidhatu apodhatu tejodhatu vayodhatu akasadhatu vinnanadhatu. [684] Katama ca bhikkhu pathavidhatu . pathavidhatu siya ajjhattika siya bahira . katama ca bhikkhu ajjhattika pathavidhatu . yam ajjhattam paccattam kakkhalam kharigatam upadinnam seyyathidam kesa loma nakha danta taco mamsam naharu atthi atthiminjam vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphasam antam antagunam udariyam karisam yam va panannampi kinci ajjhattam paccattam kakkhalam kharigatam upadinnam ayam vuccati bhikkhu ajjhattika pathavidhatu . ya ceva kho pana ajjhattika pathavidhatu ya ca bahira pathavidhatu pathavidhaturevesa .

--------------------------------------------------------------------------------------------- page438.

Tam netam mama nesohamasmi na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya datthabbam . evametam yathabhutam sammappannaya disva pathavidhatuya nibbindati pathavidhatuya cittam virajeti. [685] Katama ca bhikkhu apodhatu. Apodhatu siya ajjhattika siya bahira . katama ca bhikkhu ajjhattika apodhatu . yam ajjhattam paccattam apo apogatam upadinnam seyyathidam pittam semham pubbo lohitam sedo medo assu vasa khelo singhanika lasika muttam yam va panannampi kinci ajjhattam paccattam apo apogatam upadinnam ayam vuccati bhikkhu ajjhattika apodhatu . Ya ceva kho pana ajjhattika apodhatu ya ca bahira apodhatu apodhaturevesa . tam netam mama nesohamasmi na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya datthabbam . evametam yathabhutam sammappannaya disva apodhatuya nibbindati apodhatuya cittam virajeti. [686] Katama ca bhikkhu tejodhatu. Tejodhatu siya ajjhattika siya bahira . katama ca bhikkhu ajjhattika tejodhatu. Yam ajjhattam paccattam tejo tejogatam upadinnam seyyathidam yena ca santappati yena ca jiriyati yena ca paridayhati yena ca asitapitakhayitasayitam sammaparinamam gacchati yam va panannampi kinci

--------------------------------------------------------------------------------------------- page439.

Ajjhattam paccattam tejo tejogatam upadinnam ayam vuccati bhikkhu ajjhattika tejodhatu . ya ceva kho pana ajjhattika tejodhatu ya ca bahira tejodhatu tejodhaturevesa . tam netam mama nesohamasmi na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya datthabbam . evametam yathabhutam sammappannaya disva tejodhatuya nibbindati tejodhatuya cittam virajeti. [687] Katama ca bhikkhu vayodhatu. Vayodhatu siya ajjhattika siya bahira . katama ca bhikkhu ajjhattika vayodhatu . yam ajjhattam paccattam vayo vayogatam upadinnam seyyathidam uddhangama vata adhogama vata kucchisaya vata kotthasaya 1- vata angamanganusarino vata assaso passaso yam va panannampi kinci ajjhattam paccattam vayo vayogatam upadinnam ayam vuccati bhikkhu ajjhattika vayodhatu . ya ceva kho pana ajjhattika vayodhatu ya ca bahira vayodhatu vayodhaturevesa . tam netam mama nesohamasmi na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya datthabbam . evametam yathabhutam sammappannaya disva vayodhatuya nibbindati vayodhatuya cittam virajeti. [688] Katama ca bhikkhu akasadhatu . akasadhatu siya ajjhattika siya bahira . katama ca bhikkhu ajjhattika akasadhatu . yam ajjhattam paccattam akasam akasagatam upadinnam @Footnote: 1 Ma. kotthasaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page440.

Seyyathidam kannacchiddam nasacchiddam mukhadvaram yena ca asitapitakhayitasayitam ajjhoharati yattha ca asitapitakhayitasayitam santitthati yena ca asitapitakhayitasayitam adhobhaga 1- nikkhamati yam va panannampi kinci ajjhattam paccattam akasam akasagatam [2]- upadinnam ayam vuccati bhikkhu ajjhattika akasadhatu . ya ceva kho pana ajjhattika akasadhatu ya ca bahira akasadhatu akasadhaturevesa . tam netam mama nesohamasmi na meso attati evametam yathabhutam sammappannaya datthabbam . evametam yathabhutam sammappannaya disva akasadhatuya nibbindati akasadhatuya cittam virajeti. [689] Athaparam vinnanamyeva avasissati parisuddham pariyodatam tena vinnanena kinci janati 3- sukhantipi vijanati dukkhantipi vijanati adukkhamasukhantipi vijanati . sukhavedaniyam bhikkhu phassam paticca uppajjati sukha vedana . so sukham vedanam vediyamano sukham vedanam vediyamiti pajanati tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodha yam tajjam vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca uppanna sukha vedana sa nirujjhati sa vupasammatiti pajanati . dukkhavedaniyam bhikkhu phassam paticca uppajjati dukkha vedana . so dukkham vedanam vediyamano dukkham vedanam vediyamiti pajanati tasseva dukkhavedaniyassa phassassa nirodha yam tajjam vedayitam dukkhavedaniyam phassam @Footnote: 1 Ma. adhobhagam . 2 Po. Ma. agham aghagatam vivaram viragatam asamphuttham mamsalohitehi .... @3 Po. Ma. tena ca vinnanena kim vijanati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page441.

Paticca uppanna dukkha vedana sa nirujjhati sa vupasammatiti pajanati . adukkhamasukhavedaniyam bhikkhu phassam paticca uppajjati adukkhamasukha vedana . so adukkhamasukham vedanam vediyamano adukkhamasukham vedanam vediyamiti pajanati tasseva adukkhamasukhavedaniyassa phassassa nirodha yam tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam phassam paticca uppanna adukkhamasukha vedana sa nirujjhati sa vupasammatiti pajanati. [690] Seyyathapi bhikkhu dvinnam katthanam sanghata 1- samodhana usma jayati tejo abhinibbattati tesamyeva dvinnam katthanam nanabhava vinikkhepa ya tajja usma sa nirujjhati sa vupasammati evameva kho bhikkhu sukhavedaniyam phassam paticca uppajjati sukha vedana . so sukham vedanam vediyamano sukham vedanam vediyamiti pajanati tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodha yam tajjam vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca uppanna sukha vedana sa nirujjhati sa vupasammatiti pajanati . dukkhavedaniyam bhikkhu phassam paticca uppajjati dukkha vedana . so dukkham vedanam vediyamano dukkham vedanam vediyamiti pajanati tasseva dukkhavedaniyassa phassassa nirodha yam tajjam vedayitam dukkhavedaniyam phassam paticca uppanna dukkha vedana sa nirujjhati sa vupasammatiti pajanati . adukkhamasukhavedaniyam @Footnote: 1 Si. Yu. samphassasamodhana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page442.

Bhikkhu phassam paticca uppajjati adukkhamasukha vedana . so adukkhamasukham vedanam vediyamano adukkhamasukham vedanam vediyamiti pajanati tasseva adukkhamasukhavedaniyassa phassassa nirodha yam tajjam vedayitam adukkhamasukhavedaniyam phassam paticca uppanna adukkhamasukha vedana sa nirujjhati sa vupasammatiti pajanati . athaparam upekkhayeva avasissati parisuddha pariyodata mudu ca kammanna ca pabhassara ca. [691] Seyyathapi bhikkhu dakkho suvannakaro va suvannakarantevasi va ukkam bandheyya ukkam bandhitva ukkamukham alimpeyya ukkamukham alimpetva sandasena jatarupam gahetva ukkamukhe pakkhipeyya . tamenam kalena kalam abhidhameyya kalena kalam udakena paripphoseyya kalena kalam ajjhupekkheyya . Tam hoti jatarupam 1- nihatam ninnitakasavam mudu ca kammannam ca pabhassaranca yassa yassava pilandhanavikatiya akankhati yadi pavattikaya 2- yadi kundalaya yadi giveyyakaya yadi suvannamalaya tancassa attham anubhoti evameva kho bhikkhu athaparam upekkhayeva avasissati parisuddha pariyodata mudu ca kammanna ca pabhassara ca. {691.1} So evam pajanati imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam akasanancayatanam upasamhareyyam tadanudhammanca cittam bhaveyyam evamme ayam upekkha @Footnote: 1 Si. Ma. ito param dhantam suddhantam niddhantanti dissati . 2 Ma. patittikaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page443.

Tannissita tadupadana ciram dighamaddhanam tittheyya imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam vinnanancayatanam upasamhareyyam tadanudhammanca cittam bhaveyyam evamme ayam upekkha tannissita tadupadana ciram dighamaddhanam tittheyya imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam akincannayatanam upasamhareyyam tadanudhammanca cittam bhaveyyam evamme ayam upekkha tannissita tadupadana ciram dighamaddhanam tittheyya imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam nevasannanasannayatanam upasamhareyyam tadanudhammanca cittam bhaveyyam evamme ayam upekkha tannissita tadupadana ciram dighamaddhanam tittheyyati. {691.2} So evam pajanati imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam akasanancayatanam upasamhareyyam tadanudhammanca cittam bhaveyyam sankhatametam imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam vinnanancayatanam upasamhareyyam tadanudhammanca cittam bhaveyyam sankhatametam imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam akincannayatanam upasamhareyyam tadanudhammanca cittam bhaveyyam sankhatametam imance aham upekkham evam parisuddham evam pariyodatam nevasannanasannayatanam upasamhareyyam tadanudhammanca cittam bhaveyyam sankhatametanti. {691.3} So nevabhisankharoti 1- nabhisancetayati bhavaya va vibhavaya va . so anabhisankharonto anabhisancetayanto bhavaya vibhavaya na @Footnote: 1 Ma. so neva tam abhisankharoti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page444.

Kinci loke upadiyati anupadiyam na paritassati aparitassam paccattamyeva parinibbayati khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati. {691.4} So sukhance vedanam vedeti sa aniccati pajanati anajjhositati pajanati anabhinanditati pajanati . dukkhance vedanam vedeti sa aniccati pajanati anajjhositati pajanati anabhinanditati pajanati . adukkhamasukhance vedanam vedeti sa aniccati pajanati anajjhositati pajanati anabhinanditati pajanati. {691.5} So sukhance vedanam vedeti visamyutto nam vedeti. So dukkhance vedanam vedeti visamyutto nam vedeti. Adukkhamasukhance vedanam vedeti visamyutto nam vedeti . so kayapariyantikam vedanam vediyamano kayapariyantikam vedanam vediyamiti pajanati . jivitapariyantikam vedanam vediyamano jivitapariyantikam vedanam vediyamiti pajanati . kayassa bheda [1]- uddham jivitapariyadana idheva sabbavedayitani abhinanditani sitibhavissantiti pajanati. [692] Seyyathapi bhikkhu telanca paticca vattinca paticca telappadipo jhayati . tasseva telassa ca vattiya ca pariyadana annassa ca anupahara anaharo nibbayati evameva kho bhikkhu kayapariyantikam vedanam vediyamano kayapariyantikam vedanam vediyamiti pajanati . jivitapariyantikam vedanam vediyamano jivitapariyantikam vedanam vediyamiti pajanati . kayassa bheda uddham jivitapariyadana idheva @Footnote: 1 Ma. param marana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page445.

Sabbavedayitani abhinanditani sitibhavissantiti pajanati . tasma evam samannagato bhikkhu imina paramena pannadhitthanena samannagato hoti . esa hi bhikkhu parama ariya panna yadidam sabbadukkhakkhaye nanam . tassa sa vimutti sacce thita akuppa hoti . tam hi bhikkhu musa yam mosadhammam tam saccam yam amosadhammam nibbanam tasma evam samannagato bhikkhu imina paramena saccadhitthanena samannagato hoti . etam hi bhikkhu paramam ariyasaccam yadidam amosadhammam nibbanam. {692.1} Tasseva kho pana pubbe aviddasuno upadhi honti samatta samadinna . tyassa pahina honti ucchinnamula talavatthukata anabhavangata ayatim anuppadadhamma tasma evam samannagato bhikkhu imina paramena cagadhitthanena samannagato hoti. Eso hi bhikkhu paramo ariyo cago yadidam sabbupadhipatinissaggo. {692.2} Tasseva kho pana pubbe aviddasuno abhijjha hoti chando sarago svassa pahino hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavangato ayatim anuppadadhammo . tasseva kho pana pubbe aviddasuno aghato hoti byapado sampadoso svassa pahino hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavangato ayatim anuppadadhammo . tasseva kho pana pubbe aviddasuno avijja hoti sammoho sampamoho svassa pahino hoti ucchinnamulo talavatthukato anabhavangato ayatim anuppadadhammo tasma

--------------------------------------------------------------------------------------------- page446.

Evam samannagato bhikkhu imina paramena upasamadhitthanena samannagato hoti . eso hi bhikkhu paramo ariyo upasamo yadidam ragadosamohanam upasamo . pannam nappamajjeyya saccamanurakkheyya cagamanubruheyya santimeva so sikkheyyati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam. [693] Yattha thitam mannassava nappavattanti mannassave kho pana nappavattamane muni santoti vuccatiti iti kho panetam vuttam . Kincetam paticca vuttam . asmiti bhikkhu mannitametam nahamasmiti 1- mannitametam bhavissanti mannitametam na bhavissanti mannitametam rupi bhavissanti mannitametam arupi bhavissanti mannitametam sanni bhavissanti mannitametam asanni bhavissanti mannitametam nevasanninasanni bhavissanti mannitametam . mannitam bhikkhu rogo mannitam gando mannitam sallam . sabbamannitanam tveva bhikkhu samatikkama muni santoti vuccati . muni kho pana bhikkhu santo na jayati na jiyyati na miyyati na kuppati nappiheti . Tampissa 2- bhikkhu natthi yena jayetha ajayamano kim jiyyissati ajiyyamano kim miyyissati amiyyamano kim kuppissati akuppamano kissa pihessati . yattha thitam mannassava nappavattanti mannassave kho pana nappavattamane muni santoti vuccatiti iti yantam vuttam idametam paticca vuttam . Imam kho me tvam bhikkhu sankhittena chadhatuvibhangam dharehiti. @Footnote: 1 Ma. Yu. ayamahasmiti . 2 Po. kincissa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page447.

[694] Atha ayasma pukkusati sattha kira me anuppatto sugato kira me anuppatto sammasambuddho kira me anuppattoti utthayasana ekamsam civaram katva bhagavato padesu sirasa nipatitva bhagavantam etadavoca accayo mam bhante accagama yathabalam yathamulham yathaakusalam yoham bhagavantam avusovadena samudacaritabbam amannissam tassa me bhante bhagava accayam accayato patigganhatu ayatim samvarayati. [695] Taggha tvam bhikkhu accayo accagama yathabalam yathamulham yathaakusalam yam mam tvam avusovadena samudacaritabbam amannittho 1- yato ca kho tvam bhikkhu accayam accayato disva yathadhammam patikkarosi tante mayam patigganhama vuddhi hesa bhikkhu ariyassa vinaye yo accayam accayato disva yathadhammam patikkaroti ayatim samvaram apajjatiti . labheyyaham bhante bhagavato santike upasampadanti . paripunnam pana te bhikkhu pattacivaranti . Na kho me bhante paripunnam pattacivaranti . na kho bhikkhu tathagata aparipunnapattacivaram upasampadentiti. [696] Atha kho ayasma pukkusati bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pattacivarapariyesanam pakkami . atha kho ayasmantam pukkusatim pattacivarapariyesanam carantam [2]- gavi jivita voropesi . atha kho @Footnote: 1 Po. Ma. amannittha . 2 Ma. etthantare vibbhantati dissati. Yu. bhantagavi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page448.

Sambahula bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum yo so bhante pukkusati nama kulaputto bhagavata sankhittena ovadena ovadito so kalakato tassa ka gati ko abhisamparayoti. [697] Pandito bhikkhave pukkusati kulaputto paccapadi 1- dhammassanudhammam na ca mam dhammadhikaranam vihethesi pukkusati bhikkhave kulaputto pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma lokati. Idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. Dhatuvibhangasuttam nitthitam dasamam. ---------- @Footnote: 1 Po. saccavadi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 434-448. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=673&items=25&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=14&item=673&items=25&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=14&item=673&items=25&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=14&item=673&items=25&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=673              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=5049              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=5049              Contents of The Tipitaka Volume 14 http://84000.org/tipitaka/read/?index_14

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :