ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
         Suttantapiṭake saṃyuttanikāyassa
            tatiyo bhāgo
            -------
           khandhavāravaggo
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Khandhasaṃyuttaṃ
            -------
        mūlapaṇṇāsake nakulapitavaggo paṭhamo
   [1]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  bhaggesu  viharati
suṃsumāragire  1-  bhesakaḷāvane migadāye .pe. atha kho nakulapitā
gahapati   yena   bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho nakulapitā
gahapati  bhagavantaṃ  etadavoca  ahamasmi  bhante  jiṇṇo  vuḍḍho
mahallako  addhagato  vayoanuppatto  āturakāyo  abhikkhaṇātaṅko
aniccadassāvī  kho  panāhaṃ  bhante  bhagavato  manobhāvanīyānañca
bhikkhūnaṃ  ovadatu  maṃ  bhante  bhagavā  anusāsatu  maṃ bhante bhagavā
yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   {1.1}  Evametaṃ  gahapati  evametaṃ  gahapati  āturo
hāyaṃ   2-   gahapati   kāyo   aṇḍabhūto   pariyonaddho
@Footnote: 1 Po. Ma. susumāragire .  2 Yu. te.
Yo  hi gahapati imaṃ kāyaṃ pariharanto muhuttaṃpi ārogyaṃ paṭijāneyya
kimaññatra  bālyā  tasmā  tiha  te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ
āturakāyassa  me  sato  cittaṃ  anāturaṃ  bhavissatīti evaṃ hi te
gahapati sikkhitabbanti.
   [2]  Atha  kho  nakulapitā gahapati bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
yenāyasmā  sārīputto  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho
nakulapitaraṃ  gahapatiṃ  āyasmā  sārīputto etadavoca vippasannāni 1-
kho  te  gahapati  indriyāni  parisuddho  mukhavaṇṇo  pariyodāto
alattha no ajja bhagavato sammukhā dhammiṃ kathaṃ savanāyāti . Kiñhi 2-
no  siyā bhante idānāhaṃ bhante bhagavatā dhammiyā kathāya amatena
abhisittoti.
   {2.1}  Yathākathaṃ  pana  tvaṃ  gahapati bhagavatā dhammiyā kathāya
amatena  abhisittoti  .  idhāhaṃ  bhante  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃ . ekamantaṃ
nisinno  khohaṃ  bhante  bhagavantaṃ  etadavocaṃ ahamasmi bhante jiṇṇo
vuḍḍho   mahallako   addhagato   vayoanuppatto   āturakāyo
abhikkhaṇātaṅko   aniccadassāvī  kho  panāhaṃ  bhante  bhagavato
manobhāvanīyānañca  bhikkhūnaṃ  ovadatu  maṃ  bhante bhagavā anusāsatu maṃ
bhante  bhagavā  yaṃ  mama  assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . evaṃ
@Footnote: 1 Po. abhippasannāni . 2 Ma. kathaṃ.
Vutte  maṃ  bhante  bhagavā  etadavoca  evametaṃ gahapati evametaṃ
gahapati  āturo  hāyaṃ  1-  gahapati  kāyo aṇḍabhūto pariyonaddho
yo  hi gahapati imaṃ kāyaṃ pariharanto muhuttaṃpi ārogyaṃ paṭijāneyya
kimaññatra  bālyā  tasmā  tiha  te  gahapati  evaṃ  sikkhitabbaṃ
āturakāyassa  me  sato  cittaṃ  anāturaṃ  bhavissatīti evaṃ hi te
gahapati  sikkhitabbanti  . evaṃ khvāhaṃ bhante bhagavā dhammiyā kathāya
amatena abhisittoti.
   [3] Na hi pana tvaṃ 2- gahapati paṭibhāsi bhagavantaṃ uttariṃ paṭipucchituṃ
kittāvatā  nu  kho bhante āturakāyo ceva hoti āturacitto ca
kittāvatā ca pana āturakāyopi kho hoti no ca āturacittoti .
Dūratopi  kho  mayaṃ  bhante  āgaccheyyāma  āyasmato sārīputtassa
santike  etassa  bhāsitassa  atthamaññātuṃ  sādhu  vatāyasmantaṃ
yeva  sārīputtaṃ  paṭibhātu  etassa  bhāsitassa  atthoti  . tenahi
gahapati  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  . evaṃ bhanteti
kho  nakulapitā  gahapati  āyasmato  sārīputtassa  paccassosi .
Āyasmā sārīputto etadavoca
   [4] Kathañca gahapati āturakāyo ceva hoti āturacitto ca .
Idha  gahapati  assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa
akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī sappurisadhammassa
akovido   sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati
@Footnote: 1 Yu. āturoyaṃ .  2 Ma. Yu. taṃ.
Rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ
ahaṃ  rūpaṃ  mama  rūpanti  pariyuṭṭhaṭṭhāyī  hoti  .  tassa  ahaṃ
rūpaṃ  mama  rūpanti  pariyuṭṭhaṭṭhāyino  taṃ  rūpaṃ  vipariṇamati  aññathā
hoti  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  1-  uppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā.
   {4.1} Vedanaṃ attato samanupassati vedanāvantaṃ vā attānaṃ attani
vā vedanaṃ vedanāya vā attānaṃ ahaṃ vedanā mama vedanāti pariyuṭṭhaṭṭhāyī
hoti . tassa ahaṃ vedanā mama vedanāti pariyuṭṭhaṭṭhāyino sā vedanā
vipariṇamati  aññathā  hoti  tassa  vedanā  vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   {4.2}  Saññaṃ  attato  samanupassati  saññāvantaṃ vā attānaṃ
attani  vā  saññaṃ  saññāya vā attānaṃ ahaṃ saññā mama saññāti
pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti . tassa ahaṃ saññā mama saññāti pariyuṭṭhaṭṭhāyino
sā  saññā  vipariṇamati aññathā hoti tassa saññāvipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   {4.3}  Saṅkhāre  attato  samanupassati  saṅkhāravantaṃ  vā
attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu vā attānaṃ ahaṃ saṅkhārā
mama  saṅkhārāti  pariyuṭṭhaṭṭhāyī  hoti  .  tassa  ahaṃ  saṅkhārā
mama    saṅkhārāti    pariyuṭṭhaṭṭhāyino    te   saṅkhārā
@Footnote: 1 tassa rūpassa vipariṇāmaññathābhāvāti pāṭhena bhavitabbaṃ. catūsupi vedanādīsu eseva
@pāṭho.
Vipariṇamanti  aññathā  hoti  tassa  saṅkhārānaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   {4.4}  Viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  ahaṃ
viññāṇaṃ  mama  viññāṇanti  pariyuṭṭhaṭṭhāyī  hoti  .  tassa  ahaṃ
viññāṇaṃ  mama  viññāṇanti  pariyuṭṭhaṭṭhāyino  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati
aññathā   hoti   tassa  viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā . evaṃ kho gahapati āturakāyo ceva
hoti āturacitto ca.
   [5] Kathañca gahapati āturakāyopi kho hoti no ca āturacitto.
Idha gahapati sutavā ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ ahaṃ
rūpaṃ  mama  rūpanti  na  pariyuṭṭhaṭṭhāyī  hoti  .  tassa  ahaṃ rūpaṃ
mama  rūpanti  apariyuṭṭhaṭṭhāyino  taṃ  rūpaṃ  vipariṇamati  aññathā
hoti  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  1-  nuppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā.
   {5.1}  Na  vedanaṃ  attato  samanupassati  na  vedanāvantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  vedanaṃ  na  vedanāya  vā
@Footnote: 1 yathāvuttena veditabbaṃ. catūsupi vedanādīsu tathā.
Attānaṃ  ahaṃ  vedanā  mama  vedanāti  na pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti .
Tassa  ahaṃ  vedanā  mama  vedanāti apariyuṭṭhaṭṭhāyino sā vedanā
vipariṇamati   aññathā   hoti   tassa  vedanāvipariṇāmaññathābhāvā
nuppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   {5.2}  Na  saññaṃ  attato  samanupassati  na saññāvantaṃ vā
attānaṃ  na attani vā saññaṃ na saññāya vā attānaṃ ahaṃ saññā
mama saññāti na pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti . tassa ahaṃ saññā mama saññāti
apariyuṭṭhaṭṭhāyino  sā  saññā  vipariṇamati  aññathā  hoti  tassa
saññāvipariṇāmaññathābhāvā     nuppajjanti     sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā.
   {5.3} Na saṅkhāre attato samanupassati na saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ
na attani vā saṅkhāre na saṅkhāresu vā attānaṃ ahaṃ saṅkhārā mama
saṅkhārāti na pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti . tassa ahaṃ saṅkhārā mama saṅkhārāti
apariyuṭṭhaṭṭhāyino  te  saṅkhārā  vipariṇamanti  aññathā honti tassa
saṅkhārānaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā  1-  nuppajjanti  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā.
   {5.4}  Na  viññāṇaṃ attato samanupassati na viññāṇavantaṃ vā
attānaṃ  na  attani  vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ ahaṃ
viññāṇaṃ mama viññāṇanti na pariyuṭṭhaṭṭhāyī hoti . tassa ahaṃ viññāṇaṃ
mama  viññāṇanti  apariyuṭṭhaṭṭhāyino  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati aññathā
@Footnote: 1 Sī. Ma. tassa saṅkhāravipariṇāmaññathābhāvā.
Hoti  tassa  viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā  nuppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  .  evaṃ  kho  gahapati  āturakāyopi
kho hoti no ca āturacittoti.
  Idamavoca  āyasmā  sārīputto  attamano  nakulapitā  gahapati
āyasmato sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandīti.
   [6]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakkesu  viharati
devadahaṃ nāma sakyānaṃ nigamo.
  Atha kho sambahulā pacchābhūmagāmikā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .
Ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ icchāma
mayaṃ  bhante  pacchābhūmaṃ  janapadaṃ  gantuṃ  pacchābhūme  janapade nivāsaṃ
kappetunti  . apalokito pana vo bhikkhave sārīputtoti . na kho
no  bhante  apalokito  āyasmā  sārīputtoti apaloketha bhikkhave
sārīputtaṃ  .  sārīputto  bhikkhave  paṇḍito  bhikkhūnaṃ  anuggāhako
sabrahmacārīnanti. Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [7]  Tena  kho  pana  samayena āyasmā sārīputto bhagavato
avidūre  aññatarasmiṃ  elagalāgumbe nisinno hoti . atha kho te
bhikkhū  bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yenāyasmā sārīputto tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
Kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā
kho  te  bhikkhū  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavocuṃ  icchāma  mayaṃ
āvuso  sārīputta  pacchābhūmaṃ  janapadaṃ  gantuṃ  pacchābhūme  janapade
nivāsaṃ kappetunti 1-. Apalokito no satthāti.
   {7.1}  Santi hāvuso nānāverajjagataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ pucchitāro
khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi   gahapatipaṇḍitāpi  samaṇapaṇḍitāpi
paṇḍitā  hāvuso  manussā  vīmaṃsakā  kiṃvādāyasmantānaṃ  2- satthā
kimakkhāyīti  .  kacci  vo  āyasmantānaṃ dhammā sussutā suggahitā
sumanasikatā  sūpadhāritā  suppaṭividdhā  paññāya  yathā  byākaramānā
āyasmanto vuttavādino ceva bhagavato assatha na ca bhagavantaṃ abhūtena
abbhācikkheyyātha dhammassa cānudhammaṃ byākareyyātha na ca koci sahadhammiko
vādānupāto 3- gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti . dūratopi kho mayaṃ
āvuso  āgaccheyyāma  āyasmato  sārīputtassa  santike  etassa
bhāsitassa   atthamaññātuṃ  sādhu  vatāyasmantaṃ  yeva  sārīputtaṃ
paṭibhātu etassa bhāsitassa atthoti.
   [8]  Tenahāvuso  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha bhāsissāmīti .
Evamāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ .
Āyasmā  sārīputto  etadavoca  santi  hāvuso  nānāverajjagataṃ
bhikkhuṃ   pañhaṃ   pucchitāro   khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi
gahapatipaṇḍitāpi   samaṇapaṇḍitāpi   paṇḍitā   hāvuso   manussā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. kiṃvādi panāyasmantānaṃ . 3 Po. Ma. Yu.
@vādānuvādo.
Vīmaṃsakā  kiṃvādāyasmantānaṃ  satthā  kimakkhāyīti  .  evaṃ  puṭṭhā
tumhe  āvuso  evaṃ  byākareyyātha  chandarāgavinayakkhāyī kho no
āvuso satthāti.
   {8.1} Evaṃ byākatepi kho āvuso assu yeva uttariṃ pañhaṃ
pucchitāro   khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi   gahapatipaṇḍitāpi
samaṇapaṇḍitāpi    paṇḍitā    hāvuso   manussā   vīmaṃsakā
kismiṃ  panāyasmantānaṃ  chandarāgavinayakkhāyī  satthāti  . evaṃ puṭṭhā
tumhe  āvuso  evaṃ  byākareyyātha  rūpe  kho  āvuso
chandarāgavinayakkhāyī  satthā  .  vedanāya  .  saññāya  .
Saṅkhāresu. Viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī satthāti.
   {8.2} Evaṃ byākatepi kho āvuso assu yeva uttariṃ pañhaṃ
pucchitāro   khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi   gahapatipaṇḍitāpi
samaṇapaṇḍitāpi  paṇḍitā  hāvuso  manussā vīmaṃsakā kiṃ panāyasmantānaṃ
ādīnavaṃ  disvā  rūpe  chandarāgavinayakkhāyī  satthā . vedanāya .
Saññāya  .  saṅkhāresu . viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī satthāti .
Evaṃ puṭṭhā tumhe āvuso evaṃ byākareyyātha rūpe kho āvuso avītarāgassa 1-
avītachandassa  avītapemassa  avītapipāsassa  avītapariḷāhassa  avītataṇhassa
tassa  rūpassa  vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā . vedanāya . saññāya . saṅkhāresu avītarāgassa
.pe.   avītataṇhassa   tesaṃ   saṅkhārānaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. avigatarāgassātyādi pāṭho dissati. sabbattha īdisameva.
Uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   viññāṇe
avītarāgassa  avītachandassa  avītapemassa  avītapipāpassa  avītapariḷāhassa
avītataṇhassa    tassa    viññāṇassa    vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   idaṃ   kho
no āvuso ādīnavaṃ disvā rūpe chandarāgavinayakkhāyī satthā 1- .
Vedanāya  . saññāya . saṅkhāresu . viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī
satthāti.
   {8.3} Evaṃ byākatepi kho āvuso assu yeva uttariṃ pañhaṃ
pucchitāro   khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi   gahapatipaṇḍitāpi
samaṇapaṇḍitāpi  paṇḍitā  hāvuso  manussā vīmaṃsakā kiṃ panāyasmantānaṃ
ānisaṃsaṃ  disvā  rūpe  chandarāgavinayakkhāyī  satthā . vedanāya .
Saññāya  .  saṅkhāresu . viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī satthāti .
Evaṃ puṭṭhā tumhe āvuso evaṃ byākareyyātha rūpe kho āvuso vītarāgassa
vītachandassa  vītapemassa  vītapipāsassa  vītapariḷāhassa  vītataṇhassa tassa
rūpassa    vipariṇāmaññathābhāvā   nuppajjanti   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā . vedanāya . saññāya . saṅkhāresu vītarāgassa
vītachandassa   vītapemassa  vītapipāsassa  vītapariḷāhassa  vītataṇhassa
tesaṃ    saṅkhārānaṃ    vipariṇāmaññathābhāvā    nuppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   viññāṇe   vītarāgassa
vītachandassa    vītapemassa    vītapipāsassa    vītapariḷāhassa
vītataṇhassa    tassa    viññāṇassa    vipariṇāmaññathābhāvā
@Footnote: 1 Po. Yu. satthāti.
Nuppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā . idaṃ kho no āvuso
ānisaṃsaṃ  disvā  rūpe  chandarāgavinayakkhāyī  satthā . vedanāyaṃ .
Saññāya. Saṅkhāresu. Viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī satthāti.
   [9] Akusale cāvuso dhamme upasampajja viharato diṭṭhe 1- ceva
dhamme  sukho  vihāro  abhavissa  avighāto  anupāyāso apariḷāho
kāyassa  ca  bhedā  paraṃ  maraṇā sugati pāṭikaṅkhā na yidaṃ bhagavā
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  vaṇṇeyya  .  yasmā ca kho āvuso
akusale  dhamme  upasampajja  viharato  diṭṭhe  ceva dhamme dukkho
vihāro  savighāto  saupāyāso  sapariḷāho  kāyassa  ca  bhedā
paraṃ  maraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  tasmā  bhagavā akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānaṃ vaṇṇeti.
   [10]  Kusale cāvuso dhamme upasampajja viharato diṭṭhe ceva
dhamme  dukkho  vihāro  abhavissa  savighāto saupāyāso sapariḷāho
kāyassa  ca  bhedā  paraṃ maraṇā duggati pāṭikaṅkhā na yidaṃ bhagavā
kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ vaṇṇeyya . yasmā ca kho āvuso kusale
dhamme upasampajja viharato diṭṭhe ceva dhamme sukho vihāro avighāto
anupāyāso  apariḷāho  kāyassa  ca  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugati
pāṭikaṅkhā tasmā bhagavā kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ vaṇṇetīti.
  Idamavoca āyasmā sārīputto . attamanā te bhikkhū āyasmato
sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
@Footnote: 1 Po. Yu. diṭṭheva.
   [11]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākaccāno 1-
avantīsu viharati kuraraghare 2- papāte 3- pabbate. Atha kho haliddikāni 4-
gahapati   yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  haliddikāni  gahapati āyasmantaṃ mahākaccānaṃ etadavoca
vuttamidaṃ bhante bhagavā aṭṭhakavaggiye māgaṇḍiyapañhe
        okaṃ pahāya aniketasārī
        gāme akubbaṃ muni santhavāni
        kāmehi ritto apurakkharāno
        kathaṃ na viggayha janena kayirāti.
  Imassa  nu  kho  bhante  bhagavā  saṅkhittena  bhāsitassa  kathaṃ
vitthārena attho daṭṭhabboti.
   [12]   Rūpadhātu   kho   gahapati   viññāṇassa   oko
rūpadhāturāgavinibandhañca  pana viññāṇaṃ okasārīti vuccati . vedanādhātu
kho   gahapati   viññāṇassa   oko   vedanādhāturāgavinibandhañca
pana  viññāṇaṃ  okasārīti  vuccati  .  saññādhātu  kho  gahapati
viññāṇassa   oko   saññādhāturāgavinibandhañca   pana   viññāṇaṃ
okasārīti  vuccati  .  saṅkhāradhātu  kho gahapati viññāṇassa oko
saṅkhāradhāturāgavinibandhañca  pana  viññāṇaṃ  okasārīti  vuccati .
@Footnote: 1 Po. mahākaccāyano . 2 Po. kuppaghare . 3 Po. Ma. pavatte . 4 Sī. Ma.
@hāliddikāni.
Evaṃ kho gahapati okasārī hoti.
   [13] Kathañca gahapati anokasārī hoti . rūpadhātuyā kho gahapati
yo  chando  yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upāyupādānā
cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā  te tathāgatassa pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  1-  anabhāvaṅkatā 2- āyatiṃ anuppādadhammā tasmā
tathāgato  anokasārīti  vuccati  .  vedanādhātuyā  kho gahapati .
Saññādhātuyā  kho  gahapati  .  saṅkhāradhātuyā  kho  gahapati .
Viññāṇadhātuyā  kho  gahapati yo chando yo rāgo yā nandi yā
taṇhā  ye  upāyupādānā  cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā  te
tathāgatassa   pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅkatā
āyatiṃ  anuppādadhammā  tasmā  tathāgato  anokasārīti  vuccati .
Evaṃ kho gahapati anokasārī hoti.
   [14]  Kathañca  gahapati  niketasārī  hoti  . rūpanimittaniketa-
visāravinibandhā  kho  gahapati  niketasārīti  vuccati  .  saddanimitta
.pe.  gandhanimitta  ...  rasanimitta  ...  phoṭṭhabbanimitta  ...
Dhammanimittaniketavisāravinibandhā    kho    gahapati   niketasārīti
vuccati. Evaṃ kho gahapati niketasārī hoti.
   [15]  Kathañca  gahapati  aniketasārī  hoti . rūpanimittaniketa-
visāravinibandhā    kho    gahapati    tathāgatassa   pahīnā
ucchinnamūlā    tālāvatthukatā    anabhāvaṅkatā    āyatiṃ
anuppādadhammā     tasmā     tathāgato    aniketasārīti
@Footnote: 1 Po. vatthugatā .  2 Yu. anabhāvakatā.
Vuccati  .  saddanimitta  .pe.  gandhanimitta  ...  rasanimitta ...
Phoṭṭhabbanimitta    ...   dhammanimittaniketavisāravinibandhā   kho
gahapati   tathāgatassa   pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā
anabhāvaṅkatā   āyatiṃ   anuppādadhammā   tasmā   tathāgato
aniketasārīti vuccati. Evaṃ kho gahapati aniketasārī hoti.
   [16]  Kathañca gahapati gāme santhavajāto hoti . idha gahapati
ekacco  gihīhi  saṃsaṭṭho  viharati  sahanandī sahasokī sukhitesu sukhito
dukkhitesu  dukkhito  uppannesu  kiccakaraṇīyesu  attanā  tesu yogaṃ
āpajjati. Evaṃ kho gahapati gāme santhavajāto hoti.
   [17] Kathañca gahapati gāme na santhavajāto hoti . Idha gahapati
bhikkhu  gihīhi  asaṃsaṭṭho  viharati na sahanandī na sahasokī na sukhitesu
sukhito  na  dukkhitesu  dukkhito uppannesu kiccakaraṇīyesu na attanā
tesu yogaṃ āpajjati. Evaṃ kho gahapati gāme na santhavajāto hoti.
   [18]  Kathañca gahapati kāmehi na ritto hoti . idha gahapati
ekacco  kāmesu  avītarāgo  1-  hoti  avītachando  avītapemo
avītapipāso  avītapariḷāho  avītataṇho  .  evaṃ  kho  gahapati
kāmehi na ritto hoti.
   [19] Kathañca gahapati kāmehi ritto hoti. Idha gahapati ekacco
kāmesu  vītarāgo  hoti vītachando vītapemo vītapipāso vītapariḷāho
@Footnote: 1 katthaci avigatarāgotyādipi pāṭho dissati.
Vītataṇho. Evaṃ kho gahapati kāmehi ritto hoti.
   [20]  Kathañca  gahapati  purakkharāno 1- hoti . idha gahapati
ekaccassa evaṃ hoti evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānaṃ evaṃvedano siyaṃ
anāgatamaddhānaṃ   evaṃsañño  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃsaṅkhāro
siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃviññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti .
Evaṃ kho gahapati purakkharāno hoti.
   [21]  Kathañca  gahapati  apurakkharāno  hoti  .  idha gahapati
ekaccassa na evaṃ hoti evaṃrūpo siyaṃ anāgatamaddhānaṃ evaṃvedano siyaṃ
anāgatamaddhānaṃ   evaṃsañño  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃsaṅkhāro
siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃviññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti .
Evaṃ kho gahapati apurakkharāno hoti.
   [22] Kathañca gahapati kathaṃ viggayha janena kattā hoti . idha
gahapati  ekacco  evarūpiṃ kathaṃ kattā hoti na tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānāsi  ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ  ājānāmi kiṃ tvaṃ imaṃ dhammavinayaṃ
ājānissasi   micchāpaṭipanno   tvamasi  ahamasmi  sammāpaṭipanno
pure  vacanīyaṃ  pacchā  avaca  pacchā  vacanīyaṃ pure avaca sahitamme
asahitante  adhiciṇṇante  viparāvattaṃ āropito te vādo cara 2-
vādappamokkhāya  niggahitosi  nibbedhehi  3- vā sace pahosīti .
Evaṃ kho gahapati kathaṃ viggayha janena kattā hoti.
@Footnote: 1 Po. purekkharāno . 2 Po. paravādappamokkhāya . 3 nibbeṭhehīti vā pāṭho.
   [23]  Kathañca gahapati kathaṃ na viggayha janena kattā hoti .
Idha  gahapati  bhikkhu  na  evarūpiṃ  kathaṃ  kattā hoti na tvaṃ imaṃ
dhammavinayaṃ  ājānāsi  ahaṃ  imaṃ  dhammavinayaṃ ājānāmi kiṃ tvaṃ imaṃ
dhammavinayaṃ   ājānissasi   micchāpaṭipanno   tvamasi   ahamasmi
sammāpaṭipanno  pure vacanīyaṃ pacchā avaca pacchā vacanīyaṃ pure avaca
sahitamme  asahitante  adhiciṇṇante  viparāvattaṃ  āropito  te
vādo  cara  vādappamokkhāya  niggahitosi  nibbedhehi  vā  sace
pahosīti. Evaṃ kho gahapati kathaṃ na viggayha janena kattā hoti.
   [24]  Iti  kho  gahapati  yantaṃ  vuttaṃ bhagavatā aṭṭhakavaggiye
māgaṇḍiyapañhe
        okaṃ pahāya aniketasārī
        gāme akubbaṃ muni santhavāni
        kāmehi ritto apurakkharāno
        kathaṃ na viggayha janena kayirāti.
  Imassa  kho  gahapati  bhagavatā  saṅkhittena  bhāsitassa  evaṃ
vitthārena attho daṭṭhabboti.
   [25] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ āyasmā mahākaccāno avantīsu
viharati  kuraraghare  papāte  pabbate . atha kho haliddikāni gahapati
yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
mahākaccānaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho
Haliddikāni  gahapati  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  vuttamidaṃ
bhante bhagavatā sakkapañhe ye te samaṇabrāhmaṇā taṇhāsaṅkhayavimuttā
te   accantaniṭṭhā   accantayogakkhemino   accantabrahmacārino
accantapariyosānā  seṭṭhā  devamanussānanti  .  imassa  nu  kho
bhante  bhagavatā  saṅkhittena  bhāsitassa  kathaṃ  vitthārena  attho
daṭṭhabboti.
   [26] Rūpadhātuyā kho gahapati yo chando yo rāgo yā nandi
yā  taṇhā  ye  upāyupādānā  cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā
tesaṃ  khayā  virāgā  nirodhā cāgā paṭinissaggā cittaṃ suvimuttanti
vuccati  .  vedanādhātuyā  kho  gahapati  .pe. saññādhātuyā kho
gahapati  . saṅkhāradhātuyā kho gahapati . viññāṇadhātuyā kho gahapati
yo  chando  yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upāyupādānā
cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā tesaṃ khayā virāgā nirodhā cāgā
paṭinissaggā  cittaṃ  suvimuttanti  vuccati  .  iti kho gahapati yantaṃ
vuttaṃ  bhagavatā sakkapañhe ye te samaṇabrāhmaṇā taṇhāsaṅkhayavimuttā
te   accantaniṭṭhā   accantayogakkhemino   accantabrahmacārino
accantapariyosānā  seṭṭhā  devamanussānanti  .  imassa  kho
gahapati  bhagavatā  saṅkhittena  bhāsitassa  evaṃ  vitthārena  attho
daṭṭhabboti.
   [27]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
Jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  samādhiṃ  bhikkhave  bhāvetha . samāhito bhikkhave
bhikkhu  yathābhūtaṃ pajānāti . kiñca 1- yathābhūtaṃ pajānāti . rūpassa
samudayañca   atthaṅgamañca   vedanāya   samudayañca   atthaṅgamañca
saññāya   samudayañca   atthaṅgamañca   saṅkhārānaṃ   samudayañca
atthaṅgamañca viññāṇassa samudayañca atthaṅgamañca.
   [28] Ko ca bhikkhave rūpassa samudayo ko [2]- vedanāya samudayo
ko  saññāya  samudayo  ko  saṅkhārānaṃ  samudayo  ko viññāṇassa
samudayo  .  idha  bhikkhave abhinandati abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati .
Kiñca  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  rūpaṃ  abhinandati
abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  rūpaṃ  abhinandato  abhivadato
ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi  yā  rūpe nandi tadupādānaṃ
tassupādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   sambhavanti   .   evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   {28.1}  Vedanaṃ  abhinandati  .pe.  saññaṃ  abhinandati .pe.
Saṅkhāre   abhinandati   .pe.   viññāṇaṃ  abhinandati  abhivadati
ajjhosāya   tiṭṭhati   tassa   viññāṇaṃ  abhinandato  abhivadato
ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi  yā  viññāṇe  nandi
tadupādānaṃ   tassupādānapaccayā   bhavo   bhavapaccayā   jāti
@Footnote: 1 Po. sabbattha kiñcīti dissati . 2 Po. etthantare casaddo dissati. ito
@paraṃ īdisameva.
.pe.  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti .
Ayaṃ  bhikkhave  rūpassa  samudayo ayaṃ vedanāya samudayo ayaṃ saññāya
samudayo ayaṃ saṅkhārānaṃ samudayo ayaṃ viññāṇassa samudayo.
   [29]  Ko  ca  bhikkhave rūpassa atthaṅgamo ko vedanāya .
Ko  saññāya  . ko saṅkhārānaṃ . ko viññāṇassa atthaṅgamo .
Idha  bhikkhave  nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati . kiñca
nābhinandati nābhivadati nājjhosāya tiṭṭhati.
   {29.1}  Rūpaṃ  nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati
tassa   rūpaṃ  anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  yā
rūpe  nandi  sā  nirujjhati  tassa  nandinirodhā  upādānanirodho
upādānanirodhā   bhavanirodho   .pe.   evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   {29.2}  Vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati
tassa  vedanaṃ  anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  yā
vedanāya  nandi  sā  nirujjhati  tassa  nandinirodhā upādānanirodho
upādānanirodhā   bhavanirodho   bhavanirodhā  jātinirodho  .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   {29.3} Saññaṃ nābhinandati .pe. saṅkhāre nābhinandati nābhivadati
nājjhosāya tiṭṭhati tassa saṅkhāre anabhinandato anabhivadato anajjhosāya
tiṭṭhato  yā  saṅkhāresu  nandi  sā  nirujjhati  tassa nandinirodhā
upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho  .pe.  evametassa
kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  viññāṇaṃ  nābhinandati
Nābhivadati   nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa  viññāṇaṃ  anabhinandato
anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  yā  viññāṇe  nandi  sā
nirujjhati   tassa   nandinirodhā   upādānanirodho   .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   {29.5} Ayaṃ bhikkhave rūpassa atthaṅgamo ayaṃ vedanāya atthaṅgamo
ayaṃ  saññāya  atthaṅgamo ayaṃ saṅkhārānaṃ atthaṅgamo ayaṃ viññāṇassa
atthaṅgamoti.
   [30] Sāvatthiyaṃ 1- . tatra kho .pe. Paṭisallāne 2- bhikkhave
yogamāpajjatha  .  paṭisallīno  bhikkhave  bhikkhu yathābhūtaṃ pajānāti .
Kiñca  yathābhūtaṃ  pajānāti . rūpassa samudayañca atthaṅgamañca vedanāya
samudayañca   atthaṅgamañca   saññāya   samudayañca   atthaṅgamañca
saṅkhārānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   viññāṇassa   samudayañca
atthaṅgamañca. (yathā paṭhamasutte vitthāro tathā vitthāretabbaṃ 3-).
   [31] Sāvatthiyaṃ . tatra kho .pe. Upādānaparitassanañca 4- vo
bhikkhave  desissāmi  anupādānaaparitassanañca  5-  taṃ suṇātha sādhukaṃ
manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato
paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca
   [32] Kathañca bhikkhave upādānaparitassanā hoti . idha bhikkhave
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
@Footnote: 1 Ma. sāvatthinidānaṃ. Yu. sāvatthi . 2 Po. paṭisallāno . 3 Ma. Yu.
@vitthāretabbo . 4 Ma. Yu. upādāparitassanañca . 5 Ma. Yu. anupādāaparitassanañca.
Sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ tassa taṃ rūpaṃ vipariṇamati
aññathā  hoti  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  rūpavipariṇāmānuparivatti-
viññāṇaṃ  hoti  tassa  rūpavipariṇāmānuparivattijā  paritassanādhamma-
samuppādā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso  pariyādānā
uttāsavā ca hoti vighātavā ca apekkhavā ca upādāya ca paritassati.
   {32.1}  Vedanaṃ attato samanupassati vedanāvantaṃ vā attānaṃ
attani vā vedanaṃ vedanāya vā attānaṃ tassa sā vedanā vipariṇamati
aññathā   hoti   tassa   vedanāvipariṇāmaññathābhāvā  vedanā-
vipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ  hoti  tassa  vedanāvipariṇāmānuparivattijā
paritassanādhammasamuppādā   cittaṃ   pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso
pariyādānā uttāsavā ca hoti vighātavā ca apekkhavā ca upādāya
ca paritassati.
   {32.2}  Saññaṃ  attato samanupassati .pe. saṅkhāre attato
samanupassati saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu
vā  attānaṃ  tassa te saṅkhārā vipariṇamanti aññathā honti tassa
saṅkhārānaṃ   vipariṇāmaññathābhāvā   saṅkhāravipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ
hoti  tassa  saṅkhāravipariṇāmānuparivattijā  paritassanādhammasamuppādā
cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti cetaso pariyādānā uttāsavā ca hoti
vighātavā  ca  apekkhavā  ca  upādāya  ca paritassati . viññāṇaṃ
Attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā
viññāṇaṃ   viññāṇasmiṃ   vā   attānaṃ  tassa  taṃ  viññāṇaṃ
vipariṇamati   aññathā   hoti   tassa  viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā
viññāṇavipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ    hoti    tassa   viññāṇa-
vipariṇāmānuparivattijā  paritassanādhammasamuppādā  cittaṃ  pariyādāya
tiṭṭhanti  cetaso  pariyādānā  uttāsavā  ca  hoti vighātavā ca
apekkhavā  ca  upādāya  ca  paritassati  .  evaṃ  kho bhikkhave
upādānaparitassanā hoti.
   [33]  Kathañca  bhikkhave  anupādānaaparitassanā  hoti  . idha
bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ
vā attānaṃ na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ tassa taṃ rūpaṃ
vipariṇamati   aññathā  hoti  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  na
rūpavipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ     hoti     tassa     na
rūpavipariṇāmānuparivattijā     paritassanādhammasamuppādā     cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso  apariyādānā  na  ceva  uttāsavā
hoti na vighātavā na apekkhavā anupādāya ca na paritassati.
   {33.1}  Na  vedanaṃ  attato  samanupassati  na  vedanāvantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  vedanaṃ  na  vedanāya  vā
attānaṃ   tassa   sā   vedanā   vipariṇamati   aññathā
Hoti   tassa   vedanāvipariṇāmaññathābhāvā   na   vedanā-
vipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ   hoti   tassa   na   vedanā-
vipariṇāmānuparivattijā     paritassanādhammasamuppādā     cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso  apariyādānā  na  ceva  uttāsavā
hoti na vighātavā na apekkhavā anupādāya ca na paritassati.
   {33.2}  Na  saññaṃ  .pe. na saṅkhāre attato samanupassati
na saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ na attani vā saṅkhāre na saṅkhāresu
vā  attānaṃ  tassa  te  saṅkhārā  vipariṇamanti  aññathā  honti
tassa   saṅkhāravipariṇāmaññathābhāvā  na  saṅkhāravipariṇāmānuparivatti-
viññāṇaṃ   hoti   tassa   na   saṅkhāravipariṇāmānuparivattijā
paritassanādhammasamuppādā   cittaṃ   pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso
apariyādānā  na ceva uttāsavā hoti na vighātavā na apekkhavā
anupādāya ca na paritassati.
   {33.3}  Na  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na viññāṇavantaṃ
vā  attānaṃ  na attani vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ
tassa  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati  aññathā  hoti  tassa  viññāṇa-
vipariṇāmaññathābhāvā    na    viññāṇavipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ
hoti  tassa  na viññāṇavipariṇāmānuparivattijā paritassanādhammasamuppādā
cittaṃ pariyādāya tiṭṭhanti cetaso apariyādānā na ceva uttāsavā
hoti na vighātavā na apekkhavā anupādāya ca na paritassati. Evaṃ
kho bhikkhave anupādānaaparitassanā hotīti.
   [34]  Sāvatthiyaṃ  .  tatra  kho  .pe. upādānaparitassanañca
vo  bhikkhave  desissāmi  anupādānaaparitassanañca  taṃ  suṇātha
.pe.  kathañca  bhikkhave  upādānaparitassanā  hoti . idha bhikkhave
assutavā  puthujjano rūpaṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti
samanupassati  tassa  taṃ  rūpaṃ  vipariṇamati  aññathā  hoti  tassa
rūpavipariṇāmaññathābhāvā     uppajjanti     sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  .  vedanaṃ  etaṃ  mama .pe. saññaṃ etaṃ mama
.pe.  saṅkhāre  etaṃ mama .pe. viññāṇaṃ etaṃ mama esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  tassa  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati
aññathā   hoti   tassa  viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   evaṃ   kho   bhikkhave
upādānaparitassanā hoti.
   [35]  Kathañca  bhikkhave  anupādānaaparitassanā  hoti  . idha
bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  rūpaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na
meso  attāti  samanupassati  tassa  taṃ  rūpaṃ  vipariṇamati  aññathā
hoti   tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  nuppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  . vedanaṃ netaṃ mama . saññaṃ netaṃ mama .
Saṅkhāre  netaṃ  mama . viññāṇaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti  samanupassati  tassa  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati  aññathā
hoti   tassa   viññāṇavipariṇā   maññathābhāvā   nuppajjanti
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   evaṃ   kho   bhikkhave
anupādānaaparitassanā hotīti.
   [36]  Sāvatthiyaṃ  .  tatra  kho .pe. rūpaṃ bhikkhave aniccaṃ
atītānāgataṃ  ko  pana  vādo  paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ
bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  atītasmiṃ  rūpasmiṃ  anapekkho  hoti
anāgataṃ   rūpaṃ   nābhinandati  paccuppannassa  rūpassa  nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti  .  vedanā aniccā .pe.
Saññā  aniccā  .pe.  saṅkhārā  aniccā atītānāgatā ko pana
vādo  paccuppannānaṃ  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
atītesu  saṅkhāresu  anapekkho hoti anāgate saṅkhāre nābhinandati
paccuppannānaṃ  saṅkhārānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hoti . viññāṇaṃ aniccaṃ atītānāgataṃ ko pana vādo paccuppannassa.
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  atītasmiṃ  viññāṇasmiṃ
anapekkho  hoti  anāgataṃ  viññāṇaṃ  nābhinandati  paccuppannassa
viññāṇassa nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hotīti.
   [37] Sāvatthiyaṃ . tatra kho .pe. Rūpaṃ bhikkhave dukkhaṃ atītānāgataṃ
ko pana vādo paccuppannassa . evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
atītasmiṃ  rūpasmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ  rūpaṃ  nābhinandati
paccuppannassa  rūpassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno
hoti  . vedanā dukkhā . saññā dukkhā . saṅkhārā dukkhā .
Viññāṇaṃ  dukkhaṃ  atītānāgataṃ  ko  pana  vādo  paccuppannassa .
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  atītasmiṃ  viññāṇasmiṃ
anapekkho  hoti  anāgataṃ  viññāṇaṃ  nābhinandati  paccuppannassa
viññāṇassa nibbidāya virāgāya nirodhāya paṭipanno hotīti.
   [38]  Sāvatthiyaṃ  .  tatra kho .pe. rūpaṃ bhikkhave anattā
atītānāgataṃ  ko  pana vādo paccuppannassa . evaṃ passaṃ bhikkhave
sutavā  ariyasāvako  atītasmiṃ  rūpasmiṃ anapekkho hoti anāgataṃ rūpaṃ
nābhinandati  paccuppannassa  rūpassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya
paṭipanno  hoti  .  vedanā  anattā  .  saññā  anattā .
Saṅkhārā  anattā  .  viññāṇaṃ  anattā  atītānāgataṃ  ko  pana
vādo  paccuppannassa  .  evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako
atītasmiṃ   viññāṇasmiṃ   anapekkho   hoti  anāgataṃ  viññāṇaṃ
nābhinandati   paccuppannassa   viññāṇassa   nibbidāya   virāgāya
nirodhāya paṭipanno hotīti.
          Nakulapitavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     nakulapitā devadahā       dvepi haliddikāni ca
     samādhi paṭisallānaṃ 1-      upādānaparitassanā 2- duve
     atītānāgatapaccuppannā  vaggo tena pavuccati.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭisallānā . 2 Po. Ma. upādāparitassanā.
      Khandhasaṃyuttassa mūlapaṇṇāsake aniccavaggo dutiyo
   [39]  Evamme sutaṃ sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave
aniccaṃ  vedanā  aniccā  saññā  aniccā  saṅkhārā  aniccā
viññāṇaṃ  aniccaṃ  .  evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako
rūpasmiṃpi  nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  saññāyapi  nibbindati
saṅkhāresupi  nibbindati  viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati
virāgā  vimuccati  . vimuttasmiṃ vimuttamiti 1- ñāṇaṃ hoti . khīṇā
jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti
pajānātīti.
   [40]  Sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave dukkhaṃ vedanā
dukkhā  saññā  dukkhā  saṅkhārā  dukkhā  viññāṇaṃ  dukkhaṃ .
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [41] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave anattā vedanā
anattā  saññā  anattā  saṅkhārā  anattā  viññāṇaṃ anattā .
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  rūpasmiṃpi  nibbindati
vedanāyapi   nibbindati   saññāyapi   nibbindati   saṅkhāresupi
nibbindati    viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ   virajjati
virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti . khīṇā
@Footnote: 1 vimuttamhītītī vā pāṭho.
Jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti
pajānātīti.
   [42] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave aniccaṃ yadaniccaṃ
taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Vedanā  aniccā  yadaniccaṃ  taṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ tadanattā yadanattā
taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  saññā  aniccā  .pe.  saṅkhārā
aniccā  .pe.  viññāṇaṃ  aniccaṃ  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ
tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ passaṃ .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [43] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave  dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ
tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  vedanā dukkhā .
Saññā  dukkhā  .  saṅkhārā  dukkhā  . viññāṇaṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ
tadanattā  yadanattā  taṃ  netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evaṃ passaṃ .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [44] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave anattā taṃ netaṃ
Mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .pe.  evaṃ  passaṃ  bhikkhave .pe. nāparaṃ itthattāyāti
pajānātīti.
   [45] Sāvatthiyaṃ . tatra kho. Rūpaṃ bhikkhave aniccaṃ yopi hetu yopi
paccayo  rūpassa  uppādāya  sopi anicco . aniccasambhūtaṃ bhikkhave
rūpaṃ kuto niccaṃ bhavissati . vedanā aniccā yopi hetu yopi paccayo
vedanāya  uppādāya  sopi  anicco  .  aniccasambhūtā  bhikkhave
vedanā  kuto  niccā  bhavissati  .  saññā aniccā . saṅkhārā
aniccā  yopi  hetu  yopi  paccayo  saṅkhārānaṃ uppādāya sopi
anicco  .  aniccasambhūtā  bhikkhave  saṅkhārā  kuto  niccā
bhavissanti  .  viññāṇaṃ  aniccaṃ  yopi  hetu  yopi  paccayo
viññāṇassa   uppādāya   sopi   anicco   .  aniccasambhūtaṃ
bhikkhave  viññāṇaṃ  kuto  niccaṃ  bhavissati  .  evaṃ  passaṃ .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [46]  Sāvatthiyaṃ  .  tatra kho . rūpaṃ bhikkhave dukkhaṃ yopi
hetu  yopi  paccayo rūpassa uppādāya sopi dukkho . dukkhasambhūtaṃ
bhikkhave  rūpaṃ  kuto  sukhaṃ  bhavissati  . vedanā dukkhā . saññā
dukkhā  .  saṅkhārā  dukkhā  . viññāṇaṃ dukkhaṃ yopi hetu yopi
paccayo  viññāṇassa  uppādāya  sopi  dukkho  .  dukkhasambhūtaṃ
bhikkhave  viññāṇaṃ  kuto  sukhaṃ  bhavissati  .  evaṃ  passaṃ
.pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [47] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave anattā yopi hetu
yopi  paccayo  rūpassa  uppādāya  sopi  anattā . anattasambhūtaṃ
bhikkhave  rūpaṃ  kuto attā bhavissati . vedanā anattā . saññā
anattā  .  saṅkhārā  anattā  .  viññāṇaṃ anattā yopi hetu
yopi  paccayo  viññāṇassa  uppādāya  sopi  anattā anattasambhūtaṃ
bhikkhave  viññāṇaṃ  kuto  attā  bhavissati  .  evaṃ passaṃ .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [48]  Sāvatthiyaṃ . ārāme . atha kho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  nirodho  nirodhoti  bhante  vuccati katamesānaṃ
kho bhante dhammānaṃ nirodho 1- nirodhoti vuccatīti. Rūpaṃ kho ānanda
aniccaṃ  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ
nirodhadhammaṃ tassa nirodho nirodhoti vuccati . vedanā aniccā saṅkhatā
paṭiccasamuppannā  khayadhammā  vayadhammā  virāgadhammā  nirodhadhammā
tassā  nirodho  nirodhoti  vuccati . saññā aniccā . saṅkhārā
aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  khayadhammā  vayadhammā virāgadhammā
nirodhadhammā  tesaṃ  nirodho  nirodhoti  vuccati  . viññāṇaṃ aniccaṃ
saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  khayadhammaṃ  vayadhammaṃ  virāgadhammaṃ  nirodhadhammaṃ
@Footnote: 1 Yu. sabbattha nirodhāti dissati.
Tassa  nirodho  nirodhoti  vuccati  . imesaṃ kho ānanda dhammānaṃ
nirodho nirodhoti vuccatīti.
           Aniccavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     aniccaṃ dukkhaṃ anattā     yadaniccāpare tayo
     hetunāpi tayo vuttā     ānandena ca te dasāti.
           ----------
      Khandhasaṃyuttassa mūlapaṇṇāsake bhāravaggo tatiyo
   [49] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . bhārañca vo bhikkhave desissāmi
bhārahārañca [1]- bhāranikkhepanañca taṃ suṇātha .pe. Etadavoca katamo
ca bhikkhave bhāro . pañcupādānakkhandhātissa vacanīyaṃ . bhārādānañca
ayaṃ  katame  pañca  .  rūpūpādānakkhandho  vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho  saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho .
Ayaṃ vuccati bhikkhave bhāro.
   [50] Katamo ca bhikkhave bhārahāro . puggalotissa vacanīyaṃ .
Svāyaṃ  āyasmā  evaṃnāmo  evaṃgotto  . ayaṃ vuccati bhikkhave
bhārahāro.
   [51] Katamañca bhikkhave bhārādānaṃ . yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā
nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  .  seyyathīdaṃ  .  kāmataṇhā
bhavataṇhā vibhavataṇhā. Idaṃ vuccati bhikkhave bhārādānaṃ.
   [52] Katamañca bhikkhave bhāranikkhepanaṃ . yo tassā yeva taṇhāya
asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo . idaṃ vuccati
bhikkhave  bhāranikkhepananti  .  idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato
athāparaṃ etadavoca satthā
   [53] Bhārā have pañcakkhandhā   bhārahāro ca puggalo
     bhārādānaṃ dukkhaṃ loke       bhāranikkhepanaṃ sukhaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare bhārādānañcāti dissati.
     Nikkhipitvā garuṃ bhāraṃ        aññaṃ bhāraṃ anādiya
     samūlaṃ taṇhaṃ abbuyha        nicchāto parinibbutoti.
   [54]  Sāvatthiyaṃ  .  tatra  kho . pariññeyye ca bhikkhave
dhamme  desessāmi  pariññañca  taṃ  suṇātha  . katame ca bhikkhave
pariññeyyā dhammā . rūpaṃ bhikkhave pariññeyyo 1- dhammo vedanā
pariññeyyo   dhammo  saññā  pariññeyyo  dhammo  saṅkhārā
pariññeyyo  dhammo  viññāṇaṃ  pariññeyyo  dhammo  .  ime
vuccanti bhikkhave pariññeyyā dhammā.
   [55]  Katamā ca bhikkhave pariññā . yo bhikkhave rāgakkhayo
dosakkhayo mohakkhayo. Ayaṃ vuccati bhikkhave pariññāti.
   [56] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave anabhijānaṃ aparijānaṃ
avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya vedanaṃ anabhijānaṃ aparijānaṃ
avirājayaṃ   appajahaṃ   abhabbo  dukkhakkhayāya  saññaṃ  anabhijānaṃ
.pe.  saṅkhāre  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ abhabbo
dukkhakkhayāya  viññāṇaṃ  anabhijānaṃ  aparijānaṃ  avirājayaṃ  appajahaṃ
abhabbo dukkhakkhayāya.
   [57]  Rūpañca  kho  bhikkhave  abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ
bhabbo  dukkhakkhayāya  vedanaṃ  abhijānaṃ  .  saññaṃ  . saṅkhāre .
Viññāṇaṃ abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyāti.
   [58] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . yo bhikkhave rūpasmiṃ chandarāgo
@Footnote: 1 Po. sabbattha pariññeyyā dhammāti dissati.
Taṃ  pajahatha  evaṃ  taṃ  rūpaṃ pahīnaṃ bhavissati ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ
anabhāvaṅkataṃ  āyatiṃ  anuppādadhammaṃ  . yo vedanāya chandarāgo taṃ
pajahatha evaṃ sā vedanā pahīnā bhavissati ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅkatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  .  yo  saññāya chandarāgo
taṃ  pajahatha  evaṃ  sā  saññā  pahīnā  bhavissati  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅkatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  .  yo
saṅkhāresu chandarāgo taṃ pajahatha evaṃ te saṅkhārā pahīnā bhavissanti
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅkatā  āyatiṃ anuppādadhammā .
Yo  viññāṇasmiṃ  chandarāgo  taṃ  pajahatha  evaṃ  taṃ viññāṇaṃ pahīnaṃ
bhavissati   ucchinnamūlaṃ   tālāvatthukataṃ   anabhāvaṅkataṃ   āyatiṃ
anuppādadhammanti.
   [59] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . pubbeva me bhikkhave sambodhā
anabhisambuddhassa  bodhisattasseva  sato etadahosi ko nu kho rūpassa
assādo ko ādīnavo kiṃ nissaraṇaṃ . ko vedanāya assādo ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ . ko saññāya assādo ko ādīnavo kiṃ
nissaraṇaṃ  . ko saṅkhārānaṃ assādo ko ādīnavo kiṃ nissaraṇaṃ .
Ko viññāṇassa assādo ko ādīnavo kiṃ nissaraṇanti.
   {59.1}  Tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi yaṃ kho rūpaṃ paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  rūpassa  assādo  yaṃ rūpaṃ aniccaṃ
dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ ayaṃ rūpassa ādīnavo yo rūpasmiṃ chandarāgavinayo
Chandarāgappahānaṃ  idaṃ  rūpassa  nissaraṇaṃ  .  yaṃ  vedanaṃ  paṭicca
uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ ayaṃ vedanāya assādo yā 1- vedanā
aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā  ayaṃ  vedanāya  ādīnavo  yo
vedanāya  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ idaṃ vedanāya nissaraṇaṃ .
Yaṃ  saññaṃ  paṭicca  uppajjati . yaṃ saṅkhāre paṭicca uppajjati sukhaṃ
somanassaṃ  ayaṃ  saṅkhārānaṃ  assādo ye saṅkhārā aniccā dukkhā
vipariṇāmadhammā   ayaṃ  saṅkhārānaṃ  ādīnavo  yo  saṅkhāresu
chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  saṅkhārānaṃ  nissaraṇaṃ  .  yaṃ
viññāṇaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  viññāṇassa
assādo   yaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ
viññāṇassa   ādīnavo   yo   viññāṇasmiṃ   chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ viññāṇassa nissaraṇaṃ.
   [60]  Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave imesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
evaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato  nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  na abbhaññāsiṃ neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake
loke  samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya
anuttaraṃ   sammāsambodhiṃ   abhisambuddho   2-  paccaññāsiṃ  .
Yato  ca  khohaṃ  bhikkhave  imesaṃ  pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ evaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  athāhaṃ  bhikkhave  sadevake loke
@Footnote: 1 po Ma. yaṃ . 2 Ma. Yu. abhisambuddhoti.
Samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ  abhisambuddho  paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana
me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā jāti natthidāni
punabbhavoti.
   [61] Sāvatthiyaṃ . tatra kho. Rūpassāhaṃ bhikkhave assādapariyesanaṃ
acariṃ  yo  rūpassa  assādo  tadajjhagamaṃ  yāvatā rūpassa assādo
paññāya  me  so  sudiṭṭho  . rūpassāhaṃ bhikkhave ādīnavapariyesanaṃ
acariṃ  yo  rūpassa  ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā rūpassa ādīnavo
paññāya  me  so  sudiṭṭho  . rūpassāhaṃ bhikkhave nissaraṇapariyesanaṃ
acariṃ  yaṃ  rūpassa  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  rūpassa  nissaraṇaṃ
paññāya  me  taṃ  sudiṭṭhaṃ  .  vedanāyāhaṃ bhikkhave . saññāyāhaṃ
bhikkhave  .  saṅkhārānāhaṃ  bhikkhave  .  viññāṇassāhaṃ  bhikkhave
assādapariyesanaṃ  acariṃ  yo  viññāṇassa  assādo  tadajjhagamaṃ
yāvatā  viññāṇassa  assādo  paññāya  me  so  sudiṭṭho .
Viññāṇassāhaṃ  bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo  viññāṇassa
ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  viññāṇassa  ādīnavo  paññāya
me  so  sudiṭṭho  .  viññāṇassāhaṃ  bhikkhave  nissaraṇapariyesanaṃ
acariṃ  yaṃ  viññāṇassa  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  viññāṇassa
nissaraṇaṃ paññāya me taṃ sudiṭṭhaṃ.
  Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  imesaṃ  pañcannaṃ  upādānakkhandhānaṃ
Assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  na  abbhaññāsiṃ  .pe.  paccaññāsiṃ  1- .
Ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā
jāti natthidāni punabbhavoti.
   [62]  Sāvatthiyaṃ  . tatra kho . no cedaṃ bhikkhave rūpassa
assādo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā rūpasmiṃ sārajjeyyuṃ . yasmā
ca  kho  bhikkhave  atthi  rūpassa  assādo  tasmā sattā rūpasmiṃ
sārajjanti  .  no  cedaṃ  bhikkhave  rūpassa ādīnavo abhavissa na
yidaṃ  sattā  rūpasmiṃ  nibbindeyyuṃ . yasmā ca kho bhikkhave atthi
rūpassa  ādīnavo  tasmā  sattā  rūpasmiṃ  nibbindanti  .  no
cedaṃ  bhikkhave  rūpassa  nissaraṇaṃ  abhavissa  na yidaṃ sattā rūpasmā
nissareyyuṃ  .  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  rūpassa nissaraṇaṃ
tasmā  sattā  rūpasmā  nissaranti . no cedaṃ bhikkhave vedanāya
assādo  abhavissa  .pe.  no  cedaṃ  bhikkhave  saññāya . no
cedaṃ bhikkhave saṅkhārānaṃ assādo abhavissa na yidaṃ sattā saṅkhāresu
sārajjeyyuṃ  .  yasmā ca kho bhikkhave atthi saṅkhārānaṃ assādo
tasmā sattā saṅkhāresu sārajjanti . no cedaṃ bhikkhave saṅkhārānaṃ
ādīnavo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  saṅkhāresu  nibbindeyyuṃ .
Yasmā  ca  kho  bhikkhave atthi saṅkhārānaṃ ādīnavo tasmā sattā
saṅkhāresu  nibbindanti  .  no  cedaṃ bhikkhave saṅkhārānaṃ nissaraṇaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. abbhaññāsiṃ.
Abhavissa  na  yidaṃ  sattā saṅkhārehi nissareyyuṃ . yasmā ca kho
bhikkhave  atthi  saṅkhārānaṃ  nissaraṇaṃ  tasmā  sattā  saṅkhārehi
nissaranti  .  no  cedaṃ  bhikkhave  viññāṇassa  assādo abhavissa
na  yidaṃ  sattā  viññāṇasmiṃ  sārajjeyyuṃ  .  yasmā  ca  kho
bhikkhave  atthi  viññāṇassa  assādo  tasmā  sattā  viññāṇasmiṃ
sārajjanti  .  no cedaṃ bhikkhave viññāṇassa ādīnavo abhavissa na
yidaṃ sattā viññāṇasmiṃ nibbindeyyuṃ . yasmā ca kho bhikkhave atthi
viññāṇassa  ādīnavo  tasmā  sattā  viññāṇasmiṃ  nibbindanti .
No  cedaṃ  bhikkhave  viññāṇassa  nissaraṇaṃ  abhavissa na yidaṃ sattā
viññāṇasmā  nissareyyuṃ . yasmā ca kho bhikkhave atthi viññāṇassa
nissaraṇaṃ tasmā sattā viññāṇasmā nissaranti.
   [63] Yāvakīvañca bhikkhave sattā imesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  na  abbhaññiṃsu 1- neva tāva bhikkhave sattā
sadevake  2- loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya
sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā  vippamuttā  vimariyādikatena
cetasā vihariṃsu 3- . yato ca kho bhikkhave sattā imesaṃ pañcannaṃ
upādānakkhandhānaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  abbhaññiṃsu  atha  bhikkhave  sattā
sadevake  4- loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbhaññaṃsu . 2-4 Ma. Yu. sadevakā lokā samārakā sabrahmakā ....
@3 Po. vicariṃsu.
Sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā  vippamuttā  vimariyādikatena
cetasā viharantīti.
   [64]  Sāvatthiyaṃ . tatra kho . yo bhikkhave rūpaṃ abhinandati
dukkhaṃ  so  abhinandati  yo  dukkhaṃ  abhinandati  aparimutto  so
dukkhasmāti  vadāmi  .  yo  vedanaṃ  abhinandati  .  yo  saññaṃ
abhinandati  .  yo  saṅkhāre  abhinandati . yo viññāṇaṃ abhinandati
dukkhaṃ  so  abhinandati  yo  dukkhaṃ  abhinandati  aparimutto  so
dukkhasmāti vadāmi.
   [65] Yo ca kho bhikkhave rūpaṃ nābhinandati dukkhaṃ so nābhinandati
yo  dukkhaṃ  nābhinandati  parimutto  so  dukkhasmāti vadāmi . yo
vedanaṃ  nābhinandati  .  yo  saññaṃ  nābhinandati  . yo saṅkhāre
nābhinandati  .  yo  viññāṇaṃ  nābhinandati  dukkhaṃ  so  nābhinandati
yo dukkhaṃ nābhinandati parimutto so dukkhasmāti vadāmīti.
   [66] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . yo bhikkhave rūpassa uppādo
ṭhiti  abhinibbatti  pātubhāvo  dukkhasseso  uppādo  rogānaṃ  ṭhiti
jarāmaraṇassa  pātubhāvo  . yo vedanāya . yo saññāya . yo
saṅkhārānaṃ  .  yo viññāṇassa uppādo ṭhiti abhinibbatti pātubhāvo
dukkhasseso uppādo rogānaṃ ṭhiti jarāmaraṇassa pātubhāvo.
   [67]  Yo  ca  bhikkhave  rūpassa nirodho vūpasamo atthaṅgamo
dukkhasseso nirodho rogānaṃ vūpasamo jarāmaraṇassa atthaṅgamo . yo
Vedanāya  .  yo  saññāya . yo saṅkhārānaṃ . yo viññāṇassa
nirodho  vūpasamo  atthaṅgamo  dukkhasseso  nirodho  rogānaṃ
vūpasamo jarāmaraṇassa atthaṅgamoti.
   [68] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . aghañca vo bhikkhave desessāmi
aghamūlañca  taṃ  suṇātha  .  katamañca  bhikkhave aghaṃ . rūpaṃ bhikkhave
aghaṃ  vedanā  aghaṃ  saññā  aghaṃ  saṅkhārā  aghaṃ viññāṇaṃ aghaṃ .
Idaṃ vuccati bhikkhave aghaṃ.
   [69]  Katamañca  bhikkhave aghamūlaṃ . yāyaṃ taṇhā ponobbhavikā
nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  .  seyyathīdaṃ  .  kāmataṇhā
bhavataṇhā vibhavataṇhā. Idaṃ vuccati bhikkhave aghamūlanti.
   [70] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . pabhaṅguñca bhikkhave desissāmi
appabhaṅguñca taṃ suṇātha . kiñca bhikkhave pabhaṅgu kiṃ 1- appabhaṅgu.
Rūpaṃ  bhikkhave  pabhaṅgu  yo  tassa  nirodho  vūpasamo  atthaṅgamo
idaṃ  appabhaṅgu  .  vedanā  pabhaṅgu  yo tassā nirodho vūpasamo
atthaṅgamo  idaṃ  appabhaṅgu  .  saññā  pabhaṅgu  .  saṅkhārā
pabhaṅgu  yo  tesaṃ  nirodho  vūpasamo atthaṅgamo idaṃ appabhaṅgu .
Viññāṇaṃ  pabhaṅgu  yo  tassa  nirodho  vūpasamo  atthaṅgamo  idaṃ
appabhaṅgūti.
          Bhāravaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Yu. kiñca.
            Tassuddānaṃ
     bhāraṃ pariññaṃ parijānaṃ     chandarāgaṃ catutthakaṃ
     assādā ca tayo vuttā   abhinandanamaṭṭhamaṃ
     uppādaṃ aghamūlaṃ ca       ekādasamo pabhaṅgūti.
           -------------
     Khandhasaṃyuttassa mūlapaṇṇāsake natumhākavaggo catuttho
   [71]  Sāvatthiyaṃ . tatra kho . yaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ
pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ  hitāya  sukhāya bhavissati . kiñca bhikkhave
na  tumhākaṃ  . rūpaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  .  vedanā  na tumhākaṃ taṃ pajahatha sā
vo  pahīnā  hitāya  sukhāya  bhavissati  .  saññā na tumhākaṃ .
Saṅkhārā  na  tumhākaṃ  te pajahatha te vo pahīnā hitāya sukhāya
bhavissanti  .  viññāṇaṃ  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo pahīnaṃ
hitāya sukhāya bhavissati.
   [72] Seyyathāpi bhikkhave yaṃ imasmiṃ jetavane tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ
taṃ  jano  hareyya  vā ḍaheyya vā yathāpaccayaṃ vā kareyya api
nu  tumhākaṃ evamassa amhe jano harati vā ḍahati vā yathāpaccayaṃ
vā karotīti . no hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu. Na hi no etaṃ
bhante attā vā attaniyaṃ vāti . evameva kho bhikkhave rūpaṃ na
tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissati . vedanā
na  tumhākaṃ  taṃ pajahatha sā vo pahīnā hitāya sukhāya bhavissati .
Saññā  na  tumhākaṃ  .  saṅkhārā  na  tumhākaṃ  . viññāṇaṃ na
tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissatīti.
   [73]  Sāvatthiyaṃ . tatra kho . yaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ
pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ  hitāya  sukhāya bhavissati . kiñca bhikkhave
na  tumhākaṃ  . rūpaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ
hitāya  sukhāya  bhavissati  .  vedanā  na  tumhākaṃ  .  saññā
na  tumhākaṃ  .  saṅkhārā  na  tumhākaṃ  . viññāṇaṃ na tumhākaṃ
taṃ  pajahatha  taṃ  vo  pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissati . yaṃ bhikkhave
na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ hitāya sukhāya bhavissatīti.
   [74] Sāvatthiyaṃ 1- . atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca sādhu me
bhante  bhagavā  saṅkhittena  dhammaṃ  desetu  yamahaṃ  bhagavato  dhammaṃ
sutvā eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto vihareyyanti .
Yaṃ kho bhikkhu 2- anuseti tena saṅkhaṃ gacchati yaṃ nānuseti na tena
saṅkhaṃ gacchatīti. Aññātaṃ bhagavā aññātaṃ sugatāti.
   {74.1}  Yathākathaṃ  pana tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena  atthaṃ  ājānāsīti  .  rūpañce  bhante anuseti tena
saṅkhaṃ  gacchati  .  vedanañce  anuseti  .  saññañce anuseti .
Saṅkhāre ce anuseti . viññāṇañce anuseti tena saṅkhaṃ gacchati.
Rūpañce bhante nānuseti na tena saṅkhaṃ gacchati. Vedanañce nānuseti
na tena saṅkhaṃ gacchati . saññañce . saṅkhāre ce . Viññāṇañce
@Footnote: 1 Po. sāvatthiyaṃ ārāme. Yu. sāvatthiārāme . 2 Po. bhikkhave.
Nānuseti  na  tena saṅkhaṃ gacchati . imassa khvāhaṃ bhante bhagavatā
saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   [75] Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena
bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  . rūpañce bhikkhu anuseti
tena saṅkhaṃ gacchati . vedanañce . saññañce . saṅkhāre ce .
Viññāṇañce  anuseti  tena  saṅkhaṃ  gacchati  .  rūpañce  bhikkhu
nānuseti  na  tena  saṅkhaṃ  gacchati . vedanañce . saññañce .
Saṅkhāre  ce  . viññāṇañce nānuseti na tena saṅkhaṃ gacchati .
Imassa  kho  bhikkhu  mayā  saṅkhittena  bhāsitassa  evaṃ vitthārena
attho daṭṭhabboti.
   [76] Atha kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi .
Atha  kho  so bhikkhu eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto
viharanto  nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā
anagāriyaṃ   pabbajanti   tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti abbhaññāsi .
Aññataro ca pana so bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [77] Sāvatthiyaṃ . atha kho aññataro bhikkhu yena bhagavā .pe.
Ekamantaṃ  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca sādhu me
Bhante  bhagavā  saṅkhittena  dhammaṃ  desetu  yamahaṃ  bhagavato  dhammaṃ
sutvā eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto vihareyyanti .
Yaṃ  kho  bhikkhu anuseti taṃ anumiyyati 1- yaṃ anumiyyati tena saṅkhaṃ
gacchati  yaṃ  nānuseti  na  taṃ  anumiyyati  yaṃ nānumiyyati na tena
saṅkhaṃ gacchatīti. Aññātaṃ bhagavā aññātaṃ sugatāti.
   {77.1}  Yathākathaṃ  pana tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena atthaṃ ājānāsīti . rūpañce bhante anuseti taṃ anumiyyati
yaṃ anumiyyati tena saṅkhaṃ gacchati . vedanañce anuseti . saññañce
anuseti . saṅkhāre ce anuseti . viññāṇañce anuseti taṃ anumiyyati
yaṃ anumiyyati tena saṅkhaṃ gacchati . rūpañce bhante nānuseti na taṃ
anumiyyati  yaṃ  nānumiyyati  na  tena  saṅkhaṃ  gacchati . vedanañce
nānuseti  .  saññañce  nānuseti  . saṅkhāre ce nānuseti .
Viññāṇañce  nānuseti  na  taṃ  anumiyyati  yaṃ nānumiyyati na tena
saṅkhaṃ  gacchati . imassa khvāhaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa
evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   [78] Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena
bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  . rūpañce bhikkhu anuseti
taṃ  anumiyyati  yaṃ  anumiyyati  tena saṅkhaṃ gacchati . vedanañce .
Saññañce  .  saṅkhāre  ce . viññāṇañce anuseti taṃ anumiyyati
yaṃ  anumiyyati  tena  saṅkhaṃ  gacchati . rūpañce bhikkhu nānuseti na
@Footnote: 1 Ma. Yu. anumīyati. sabbattha īdisameva.
Taṃ  anumiyyati  yaṃ  nānumiyyati na tena saṅkhaṃ gacchati . vedanañce
nānuseti  .  saññañce  nānuseti  . saṅkhāre ce nānuseti .
Viññāṇañce  nānuseti  na  taṃ  anumiyyati yaṃ nānumiyyati  na tena
saṅkhaṃ  gacchati  .  imassa  kho  bhikkhu  mayā saṅkhittena bhāsitassa
evaṃ  vitthārena  attho  daṭṭhabboti .pe. aññataro ca pana so
bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [79]  Sāvatthiyaṃ  . atha kho āyasmā ānando sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ nisinnaṃ kho
āyasmantaṃ  ānandaṃ  bhagavā  etadavoca  sace  taṃ  ānanda evaṃ
puccheyyuṃ  katamesaṃ  āvuso  ānanda  dhammānaṃ  uppādo paññāyati
vayo  paññāyati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyatīti  .  evaṃ  puṭṭho
tvaṃ  ānanda  kinti  byākareyyāsīti  .  sace  maṃ bhante evaṃ
puccheyyuṃ  katamesaṃ  āvuso  ānanda  dhammānaṃ  uppādo paññāyati
vayo  paññāyati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyatīti  .  evaṃ  puṭṭho
ahaṃ  bhante  evaṃ  byākareyyaṃ  rūpassa  kho  āvuso  uppādo
paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati .
Vedanāya  .  saññāya  .  saṅkhārānaṃ  .  viññāṇassa  uppādo
paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati .
Imesaṃ  kho  āvuso  dhammānaṃ  uppādo paññāyati vayo paññāyati
Ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyatīti  .  evaṃ  puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ
byākareyyanti.
   [80]  Sādhu  sādhu  ānanda  rūpassa  kho ānanda uppādo
paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati .
Vedanāya  .  saññāya  .  saṅkhārānaṃ  .  viññāṇassa  uppādo
imesaṃ  kho  ānanda  dhammānaṃ  uppādo paññāyati vayo paññāyati
ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyatīti  .  evaṃ puṭṭho tvaṃ ānanda evaṃ
byākareyyāsīti.
   [81]  Sāvatthiyaṃ  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ ānandaṃ
bhagavā etadavoca sace taṃ ānanda evaṃ puccheyyuṃ katamesaṃ āvuso
ānanda   dhammānaṃ   uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha
ṭhitānaṃ  1-  aññathattaṃ  paññāyittha  .  katamesaṃ dhammānaṃ uppādo
paññāyissati  vayo  paññāyissati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyissati .
Katamesaṃ  dhammānaṃ  uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitānaṃ
aññathattaṃ  paññāyatīti  .  evaṃ  puṭṭho  tvaṃ  ānanda  kinti
byākareyyāsīti . sace maṃ bhante evaṃ paccheyyuṃ katamesaṃ āvuso
ānanda  dhammānaṃ  uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha  ṭhitānaṃ
aññathattaṃ paññāyittha.
   {81.1}  Katamesaṃ  dhammānaṃ  uppādo  paññāyissati  vayo
paññāyissati    ṭhitānaṃ    aññathattaṃ    paññāyissati   .
@Footnote: 1 Ma. ṭhitassa. sabbattha īdisameva.
Katamesaṃ   dhammānaṃ   uppādo   paññāyati   vayo  paññāyati
ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyatīti  .  evaṃ  puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ
byākareyyaṃ  yaṃ  kho  āvuso  rūpaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ vipariṇataṃ tassa
uppādo   paññāyittha   vayo  paññāyittha  ṭhitassa  aññathattaṃ
paññāyittha  .  yā  vedanā  atītā  niruddhā  vipariṇatā  tassā
uppādo   paññāyittha   vayo  paññāyittha  ṭhitāya  aññathattaṃ
paññāyittha . yā saññā . ye saṅkhārā atītā niruddhā vipariṇatā
tesaṃ  uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ
paññāyittha  .  yaṃ  viññāṇaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ  vipariṇataṃ  tassa
uppādo   paññāyittha   vayo  paññāyittha  ṭhitassa  aññathattaṃ
paññāyittha  .  imesaṃ  kho  āvuso dhammānaṃ uppādo paññāyittha
vayo paññāyittha ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyittha.
   {81.2} Yaṃ kho āvuso rūpaṃ ajātaṃ apātubhūtaṃ tassa uppādo
paññāyissati  vayo  paññāyissati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyissati .
Yā  vedanā ajātā apātubhūtā tassā uppādo paññāyissati vayo
paññāyissati  ṭhitāya  aññathattaṃ  paññāyissati  .  yā  saññā .
Ye  saṅkhārā  ajātā  apātubhūtā  tesaṃ  uppādo  paññāyissati
vayo  paññāyissati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ  paññāyissati  .  yaṃ
viññāṇaṃ  ajātaṃ  apātubhūtaṃ  tassa  uppādo  paññāyissati  vayo
paññāyissati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyissati  .  imesaṃ  kho
Āvuso  dhammānaṃ  uppādo  paññāyissati  vayo  paññāyissati
ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyissati.
   {81.3} Yaṃ kho āvuso rūpaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ tassa uppādo paññāyati
vayo  paññāyati  ṭhitassa aññathattaṃ paññāyati . yā vedanā jātā
pātubhūtā .pe. yā saññā . ye saṅkhārā jātā pātubhūtā tesaṃ
uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyati .
Yaṃ  viññāṇaṃ  jātaṃ  pātubhūtaṃ  tassa  uppādo  paññāyati  vayo
paññāyati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati  .  imesaṃ  kho  āvuso
dhammānaṃ  uppādo  paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitānaṃ  aññathattaṃ
paññāyatīti. Evaṃ puṭṭho ahaṃ bhante evaṃ byākareyyanti.
   [82]  Sādhu sādhu ānanda yaṃ kho ānanda rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ
vipariṇataṃ  tassa  uppādo  paññāyittha  vayo  paññāyittha  ṭhitassa
aññathattaṃ  paññāyittha  .  yā  vedanā  .  yā saññā . ye
saṅkhārā  .  yaṃ  viññāṇaṃ  atītaṃ  niruddhaṃ vipariṇataṃ tassa uppādo
paññāyittha   vayo  paññāyittha  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyittha
imesaṃ  kho  ānanda  dhammānaṃ  uppādo  paññāyittha  vayo
paññāyittha ṭhitānaṃ aññathattaṃ paññāyittha.
   {82.1}  Yaṃ  kho  ānanda  rūpaṃ  ajātaṃ  apātubhūtaṃ  tassa
uppādo    paññāyissati    vayo   paññāyissati   ṭhitassa
aññathattaṃ  paññāyissati  .  yā  vedanā  .  yā  saññā .
Ye  saṅkhārā  .  yaṃ  viññāṇaṃ  ajātaṃ apātubhūtaṃ tassa uppādo
Paññāyissati    vayo    paññāyissati   ṭhitassa   aññathattaṃ
paññāyissati  .  imesaṃ  kho  ānanda  dhammānaṃ  uppādo
paññāyissati    vayo    paññāyissati   ṭhitānaṃ   aññathattaṃ
paññāyissati.
   {82.2}  Yaṃ kho ānanda rūpaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ tassa uppādo
paññāyati  vayo  paññāyati  ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati  .  yā
vedanā jātā pātubhūtā .pe. yā saññā . ye saṅkhārā . Yaṃ
viññāṇaṃ  jātaṃ  pātubhūtaṃ  tassa  uppādo paññāyati vayo paññāyati
ṭhitassa  aññathattaṃ  paññāyati  .  imesaṃ  kho  ānanda  dhammānaṃ
uppādo   paññāyati   vayo   paññāyati   ṭhitānaṃ  aññathattaṃ
paññāyatīti. Evaṃ puṭṭho tvaṃ ānanda evaṃ byākareyyāsīti.
   [83] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . dhammānudhammapaṭipannassa bhikkhave
bhikkhuno  ayamanudhammo  hoti  yaṃ  rūpe nibbidābahulo 1- vihareyya
vedanāya  nibbidābahulo  vihareyya  saññāya  nibbidābahulo vihareyya
saṅkhāresu   nibbidābahulo   vihareyya  viññāṇe  nibbidābahulo
vihareyya  .  so  rūpe  nibbidābahulo viharanto . vedanāya .
Saññāya  .  saṅkhāresu  .  viññāṇe nibbidābahulo viharanto rūpaṃ
parijānāti . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ parijānāti.
So  rūpaṃ  parijānaṃ  .  vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ
parijānaṃ   parimuccati  rūpamhā  parimuccati  vedanāya  parimuccati
saññāya   parimuccati   saṅkhārehi   parimuccati   viññāṇamhā
@Footnote: 1 Yu. sabbattha nibbidābahulanti dissati.
Parimuccati  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi upāyāsehi parimuccati dukkhasmāti vadāmīti.
   [84] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . dhammānudhammapaṭipannassa bhikkhave
bhikkhuno  ayamanudhammo  hoti  yaṃ  rūpe  aniccānupassī vihareyya .
Vedanāya  .  saññāya  .  saṅkhāresu  . viññāṇe aniccānupassī
vihareyya  .  so  rūpe  aniccānupassī viharanto . vedanāya .
Saññāya  .  saṅkhāresu  .  viññāṇe  aniccānupassī  viharanto
rūpaṃ  parijānāti  .  vedanaṃ  .  saññaṃ  . saṅkhāre . viññāṇaṃ
parijānāti . so rūpaṃ parijānaṃ . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre.
Viññāṇaṃ   parijānaṃ   parimuccati  rūpamhā  parimuccati  vedanāya
parimuccati  saññāya  parimuccati  saṅkhārehi  parimuccati  viññāṇamhā
parimuccati  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi upāyāsehi parimuccati dukkhasmāti vadāmīti.
   [85] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . dhammānudhammapaṭipannassa bhikkhave
bhikkhuno  ayamanudhammo  hoti  yaṃ  rūpe  dukkhānupassī  vihareyya .
Vedanāya  .  saññāya  .  saṅkhāresu  .  viññāṇe dukkhānupassī
vihareyya  .  so  rūpe  dukkhānupassī viharanto  . vedanāya .
Saññāya  .  saṅkhāresu  .  viññāṇe  dukkhānupassī  viharanto
rūpaṃ  parijānāti  .  vedanaṃ  .  saññaṃ  . saṅkhāre . viññāṇaṃ
parijānāti . so rūpaṃ parijānaṃ . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre.
Viññāṇaṃ   parijānaṃ   parimuccati  rūpamhā  parimuccati  vedanāya
parimuccati  saññāya  parimuccati  saṅkhārehi  parimuccati  viññāṇamhā
parimuccati  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi upāyāsehi parimuccati dukkhasmāti vadāmīti.
   [86] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . dhammānudhammapaṭipannassa bhikkhave
bhikkhuno  ayamanudhammo  hoti  yaṃ  rūpe  anattānupassī vihareyya .
Vedanāya  .  saññāya  .  saṅkhāresu  . viññāṇe anattānupassī
vihareyya . so 1- rūpe anattānupassī viharanto . vedanāya .
Saññāya  .  saṅkhāresu  .  viññāṇe  anattānupassī  viharanto
rūpaṃ  parijānāti  .  vedanaṃ  .  saññaṃ  . saṅkhāre . viññāṇaṃ
parijānāti . so rūpaṃ parijānaṃ . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre.
Viññāṇaṃ   parijānaṃ   parimuccati  rūpamhā  parimuccati  vedanāya
parimuccati  saññāya  parimuccati  saṅkhārehi  parimuccati  viññāṇamhā
parimuccati  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi upāyāsehi parimuccati dukkhasmāti vadāmīti.
          Natumhākavaggo catuttho.
             Tassuddānaṃ
     natumhākena dve vuttā   bhikkhūhi apare duve
     ānandena ca dve vuttā   anudhammehi dve dukāti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. yo.
     Khandhasaṃyuttassa mūlapaṇṇāsake attadīpavaggo pañcamo
   [87]  Sāvatthiyaṃ  . tatra kho  . attadīpā bhikkhave viharatha
attasaraṇā  anaññasaraṇā  dhammadīpā  dhammasaraṇā  anaññasaraṇā .
Attadīpānaṃ  bhikkhave  viharataṃ  attasaraṇānaṃ  anaññasaraṇānaṃ  dhammadīpānaṃ
dhammasaraṇānaṃ  anaññasaraṇānaṃ  yonisova  1-  upaparikkhitabbo kiṃjātikā
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā kiṃpahotikāti.
   {87.1}  Kiṃjātikā ca bhikkhave sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
kiṃpahotikā  .  idha  bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī
ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī
sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato
samanupassati rūpavantaṃ vā attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ
tassa  taṃ  rūpaṃ vipariṇamati aññathā hoti tassa rūpavipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  .  vedanaṃ  attato
samanupassati  vedanāvantaṃ  vā  attānaṃ attani vā vedanaṃ vedanāya
vā  attānaṃ  tassa  sā  vedanā  vipariṇamati aññathā hoti tassa
vedanāvipariṇāmaññathābhāvā     uppajjanti    sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  . saññaṃ . saṅkhāre attato samanupassati .pe.
Viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ vā attānaṃ attani vā
viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ  tassa taṃ viññāṇaṃ vipariṇamati aññathā
@Footnote: 1 Yu. yoniyeva. Ma. yoni upaparikkhitabbā.
Hoti    tassa    viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā    uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā.
   [88] Rūpassa tveva bhikkhave aniccataṃ viditvā vipariṇāmaṃ virāgaṃ
nirodhaṃ  pubbe  ceva  rūpaṃ  etarahi  ca  sabbaṃ rūpaṃ aniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammanti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  ye
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  te  pahiyyanti  tesaṃ  pahānā  na
paritassati aparitassaṃ sukhaṃ viharati sukhavihārī bhikkhu tadaṅganibbutoti vuccati.
Vedanāya  tveva  bhikkhave aniccataṃ viditvā vipariṇāmaṃ virāgaṃ nirodhaṃ
pubbe  ceva  vedanā  etarahi ca sabbā vedanā aniccā dukkhā
vipariṇāmadhammāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  ye
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  te  pahiyyanti  tesaṃ  pahānā  na
paritassati  aparitassaṃ  sukhaṃ  viharati  sukhavihārī  bhikkhu  tadaṅganibbutoti
vuccati  .  saññāya . saṅkhārānaṃ tveva bhikkhave aniccataṃ viditvā
vipariṇāmaṃ virāgaṃ nirodhaṃ pubbe ceva saṅkhārā etarahi ca sabbe saṅkhārā
aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
passato   ye  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  te  pahiyyanti
tesaṃ  pahānā  na  paritassati aparitassaṃ sukhaṃ viharati sukhavihārī bhikkhu
tadaṅganibbutoti  vuccati  .  viññāṇassa  tveva  bhikkhave  aniccataṃ
viditvā  vipariṇāmaṃ  virāgaṃ nirodhaṃ pubbe ceva viññāṇaṃ etarahi ca
sabbaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammanti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
Sammappaññāya  passato  ye  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  te
pahiyyanti  tesaṃ  pahānā  na  paritassati  aparitassaṃ  sukhaṃ  viharati
sukhavihārī bhikkhu tadaṅganibbutoti vuccatīti.
   [89]  Sāvatthiyaṃ  .  tatra kho . sakkāyasamudayagāminiñca vo
bhikkhave  paṭipadaṃ  desessāmi  sakkāyanirodhagāminiñca  paṭipadaṃ  taṃ
suṇātha  .  katamā  ca bhikkhave sakkāyasamudayagāminī paṭipadā . idha
bhikkhave  assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ  rūpasmiṃ  vā  attānaṃ vedanaṃ attato
.pe.  saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ
vā attānaṃ . ayaṃ vuccati bhikkhave [1]- sakkāyasamudayagāminī paṭipadāti.
Iti   hidaṃ   bhikkhave  vuccati  dukkhasamudayagāminī  samanupassanāti
ayamevettha attho.
   [90]  Katamā  ca bhikkhave sakkāyanirodhagāminī paṭipadā . idha
bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  rūpaṃ  na rūpasmiṃ vā attānaṃ na
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakkāyasamudayagāminī paṭipadā.
Vedanaṃ attato . na saññaṃ . na saṅkhāre . na viññāṇaṃ attato
samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani  vā
viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  .  ayaṃ  vuccati bhikkhave
sakkāyanirodhagāminī  paṭipadāti  .  iti  hidaṃ  bhikkhave  vuccati
dukkhanirodhagāminī samanupassanāti ayamevettha atthoti.
   [91] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave aniccaṃ yadaniccaṃ
taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passato  cittaṃ  virajjati vimuccati
anupādāya āsavehi . vedanā aniccā . saññā . saṅkhārā .
Viññāṇaṃ  aniccaṃ  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ dukkhaṃ tadanattā yadanattā
taṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
passato cittaṃ virajjati vimuccati anupādāya āsavehi.
   [92]  Rūpadhātuyā  ce  bhikkhave bhikkhuno cittaṃ virattaṃ vimuttaṃ
hoti  anupādāya  āsavehi . vedanādhātuyā ce . saññādhātuyā
ce  . saṅkhāradhātuyā ce . viññāṇadhātuyā ce bhikkhave bhikkhuno
cittaṃ  virattaṃ  vimuttaṃ  hoti  anupādāya  āsavehi  . vimuttattā
ṭhitaṃ  ṭhitattā  santusitaṃ  santusitattā  na  paritassati  aparitassaṃ
paccattaññeva  parinibbāyati  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
Kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [93] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave aniccaṃ yadaniccaṃ
taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Vedanā aniccā . saññā aniccā . saṅkhārā aniccā . Viññāṇaṃ
aniccaṃ yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ.
   {93.1} Evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya passato pubbantānudiṭṭhiyo
na  honti  pubbantānudiṭṭhīnaṃ  asati  aparantānudiṭṭhiyo  na  honti
aparantānudiṭṭhīnaṃ  asati  thāmasā  parāmāso  na  hoti . thāmasā
parāmāse  asati  rūpasmiṃ  vedanāya  saññāya saṅkhāresu viññāṇasmiṃ
cittaṃ  virajjati  vimuccati  anupādāya  āsavehi  .  vimuttattā
ṭhitaṃ  ṭhitattā  santusitaṃ  santusitattā  na  paritassati  aparitassaṃ
paccattaññeva  parinibbāyati  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [94] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  anekavihitaṃ  attānaṃ  samanupassamānā  samanupassanti
sabbe  te pañcupādānakkhandhe samanupassanti etesaṃ vā aññataraṃ .
Katame  pañca . idha bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī
.pe.   sappurisadhamme   avinīto   rūpaṃ  attato  samanupassati
Rūpavantaṃ vā attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ. Vedanaṃ.
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  attato samanupassati viññāṇavantaṃ
vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   {94.1}  Iti ayañceva samanupassanā 1- asmīti cassa adhigataṃ
hoti  . asmīti kho pana bhikkhave adhigate atha pañcannaṃ indriyānaṃ
avakkanti   hoti   cakkhundriyassa   sotindriyassa  ghānindriyassa
jivhindriyassa kāyindriyassa . atthi bhikkhave mano atthi dhammā atthi
avijjādhātu  .  avijjāsamphassajena  bhikkhave  vedayitena  phuṭṭhassa
assutavato  puthujjanassa  asmītipissa  hoti  ayamahamasmītipissa  hoti
bhavissantipissa  hoti  na bhavissantipissa hoti rūpī bhavissantipissa hoti
arūpī  bhavissantipissa  hoti  saññī  bhavissantipissa  hoti  asaññī
bhavissantipissa hoti nevasaññināsaññī bhavissantipissa hoti.
   {94.2} Tiṭṭhanti kho pana bhikkhave tattheva pañcindriyāni athettha
sutavato  ariyasāvakassa  avijjā  pahīyati  vijjā  uppajjati  tassa
avijjāvirāgā  vijjuppādā  asmītipissa  na  hoti  ayamahamasmītipissa
na  hoti  bhavissantipissa  na  hoti na bhavissantipissa na hoti rūpī
bhavissantipissa  na  hoti  arūpī  bhavissantipissa  na  hoti  saññī
bhavissantipissa   na  hoti  asaññī  bhavissantipissa  na  hoti
nevasaññināsaññī bhavissantipissa na hotīti.
   [95]  Sāvatthiyaṃ  .  tatra kho . pañca ca bhikkhave khandhe
@Footnote: 1 Po. samanupassanāti. Ma. samanupassati.
Desessāmi  pañcupādānakkhandhe  ca  taṃ  suṇātha  .  katame  ca
bhikkhave  pañcakkhandhā  . yaṅkiñci bhikkhave rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ
vā yaṃ dūre santike vā. Ayaṃ vuccati rūpakkhandho. Yā kāci vedanā.
Yā  kāci  saññā  .  ye keci saṅkhārā atītānāgatapaccuppannā
paccuppannā  ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā
hīnā vā paṇītā vā ye dūre santike vā. Ayaṃ vuccati saṅkhārakkhandho.
Yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā.
Ayaṃ vuccati viññāṇakkhandho. Ime vuccanti bhikkhave pañcakkhandhā.
   [96] Katame ca bhikkhave pañcupādānakkhandhā. Yaṅkiñci bhikkhave rūpaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ
vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sāsavaṃ upādāniyaṃ. Ayaṃ vuccati
rūpūpādānakkhandho . Yā kāci vedanā .pe. Yā dūre santike vā sāsavā
upādāniyā . ayaṃ vuccati vedanūpādānakkhandho. Yā kāci saññā .pe.
Yā dūre santike vā sāsavā upādāniyā. Ayaṃ vuccati saññūpādānak-
khandho . ye keci saṅkhārā .pe. Sāsavā upādāniyā. Ayaṃ vuccati
saṅkhārūpādānakkhandho  .  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
.pe.  Yaṃ  dūre  santike  vā sāsavaṃ upādāniyaṃ . ayaṃ vuccati
viññāṇūpādānakkhandho    .    ime   vuccanti   bhikkhave
pañcupādānakkhandhāti.
   [97]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha  kho  soṇo gahapatiputto yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  .pe.  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho
soṇaṃ  gahapatiputtaṃ  bhagavā  etadavoca  ye  hi keci soṇa samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  aniccena  rūpena  dukkhena  vipariṇāmadhammena
seyyohamasmīti  vā  samanupassanti  sadisohamasmīti  vā  samanupassanti
hīnohamasmīti  vā samanupassanti kimaññatra 1- yathābhūtassa adassanā .
Aniccāya  vedanāya  dukkhāya  vipariṇāmadhammāya  seyyohamasmīti  vā
samanupassanti   sadisohamasmīti   vā   samanupassanti   hīnohamasmīti
vā  samanupassanti  kimaññatra  yathābhūtassa  adassanā  .  aniccāya
saññāya  .  aniccehi  saṅkhārehi  dukkhehi  vipariṇāmadhammehi
seyyohamasmīti  vā  samanupassanti  sadisohamasmīti  vā  samanupassanti
hīnohamasmīti  vā  samanupassanti  kimaññatra  yathābhūtassa  adassanā .
Aniccena  viññāṇena  dukkhena  vipariṇāmadhammena  seyyohamasmīti vā
samanupassanti  sadisohamasmīti  vā  samanupassanti  hīnohamasmīti  vā
samanupassanti kimaññatra yathābhūtassa adassanā.
   [98]  Ye  ca  kho keci soṇa samaṇā vā brāhmaṇā vā
aniccena  rūpena  dukkhena  vipariṇāmadhammena  seyyohamasmītipi  na
@Footnote: 1 Yu. kimaññattha. sabbattha idīsameva.
Samanupassanti   sadisohamasmītipi   na   samanupassanti  hīnohamasmītipi
na  samanupassanti  kimaññatra  yathābhūtassa  dassanā  .  aniccāya
vedanāya  .  aniccāya  saññāya  .  aniccehi  saṅkhārehi .
Aniccena  viññāṇena  dukkhena  vipariṇāmadhammena  seyyohamasmītipi
na    samanupassanti    sadisohamasmītipi    na   samanupassanti
hīnohamasmītipi   na   samanupassanti   kimaññatra   yathābhūtassa
dassanā.
   [99]  Taṃ  kiṃ  maññasi soṇa rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ
bhante . vedanā niccā vā aniccā vāti . aniccā bhante .
Saññā  . saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṃ bhante.
   [100]  Tasmā  tiha  soṇa yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ
vā  yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Yā kāci vedanā . yā kāci saññā . ye keci saṅkhārā .
Yaṅkiñci   viññāṇaṃ   atītānāgatapaccuppannaṃ   ajjhattaṃ   vā
bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre
santike  vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso
attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
  Evaṃ  passaṃ  soṇa  sutavā  ariyasāvako  rūpasmiṃpi  nibbindati
vedanāyapi   nibbindati   saññāyapi   nibbindati   saṅkhāresupi
nibbindati  viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā
vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [101] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane
kalandakanivāpe  .  atha  kho  soṇo  gahapatiputto  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  soṇaṃ gahapatiputtaṃ bhagavā etadavoca ye hi
keci  soṇa  samaṇā vā brāhmaṇā vā rūpaṃ nappajānanti rūpasamudayaṃ
nappajānanti    rūpanirodhaṃ   nappajānanti   rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ
nappajānanti  .  vedanaṃ  nappajānanti  vedanāsamudayaṃ  nappajānanti
vedanānirodhaṃ  nappajānanti  vedanānirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti .
Saññaṃ  nappajānanti  .pe.  saṅkhāre  nappajānanti  saṅkhārasamudayaṃ
nappajānanti   saṅkhāranirodhaṃ  nappajānanti  saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ
nappajānanti  .  viññāṇaṃ  nappajānanti  viññāṇasamudayaṃ  nappajānanti
Viññāṇanirodhaṃ      nappajānanti     viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
nappajānanti  .  namete soṇa samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu
vā  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  vā  brāhmaṇasammatā  na  ca pana
te  āyasmanto  sāmaññatthaṃ  vā  brāhmaññatthaṃ  vā  diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharanti.
   [102]  Ye ca kho keci soṇa samaṇā vā brāhmaṇā vā
rūpaṃ   pajānanti   rūpasamudayaṃ   pajānanti  rūpanirodhaṃ  pajānanti
rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānanti  .  vedanaṃ  pajānanti  .pe. saññaṃ
pajānanti  . saṅkhāre pajānanti . viññāṇaṃ pajānanti viññāṇasamudayaṃ
pajānanti   viññāṇanirodhaṃ   pajānanti   viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
pajānanti  . te khome soṇa samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu
ceva  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  ca  brāhmaṇasammatā  te  ca
panāyasmanto    sāmaññatthañca    brāhmaññatthañca    diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharantīti.
   [103]  Sāvatthiyaṃ . tatra kho .pe. etadavoca aniccaññeva
bhikkhave  bhikkhu  rūpaṃ  aniccanti  passati  sāssa  hoti  sammādiṭṭhi
sammā  passaṃ  nibbindati  .  nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā
nandikkhayo  nandirāgakkhayā  cittaṃ  vimuttaṃ  suvimuttanti  vuccati .
Aniccaññeva  bhikkhave  bhikkhu  vedanaṃ  aniccāti passati sāssa hoti
sammādiṭṭhi  sammā  passaṃ  nibbindati  .  nandikkhayā  rāgakkhayo
Rāgakkhayā  nandikkhayo  nandirāgakkhayā  cittaṃ  vimuttaṃ  suvimuttanti
vuccati  .  aniccaññeva  bhikkhave  bhikkhu  saññaṃ  aniccāti  passati
.pe.  anicce  yeva  bhikkhave  bhikkhu  saṅkhāre aniccāti passati
sāssa  hoti  sammādiṭṭhi  sammā  passaṃ  nibbindati  . nandikkhayā
rāgakkhayo  rāgakkhayā  nandikkhayo  nandirāgakkhayā  cittaṃ  vimuttaṃ
suvimuttanti  vuccati  .  aniccaññeva  bhikkhave  bhikkhu  viññāṇaṃ
aniccanti  passati  sāssa  hoti  sammādiṭṭhi  sammā  passaṃ
nibbindati   nandikkhayā   rāgakkhayo   rāgakkhayā   nandikkhayo
nandirāgakkhayā cittaṃ vimuttaṃ suvimuttanti vuccatīti.
   [104] Sāvatthiyaṃ . tatra kho .pe. etadavoca rūpaṃ bhikkhave
yoniso  manasikarotha  rūpāniccatañca  yathābhūtaṃ  samanupassatha  .  rūpaṃ
bhikkhave  bhikkhu  yoniso  manasikaronto  rūpāniccatañca  yathābhūtaṃ
samanupassanto  rūpasmiṃ  nibbindati  nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā
nandikkhayo  nandirāgakkhayā  cittaṃ  vimuttaṃ  suvimuttanti  vuccati .
Vedanaṃ  bhikkhave  yoniso  manasikarotha  vedanāniccatañca  yathābhūtaṃ
samanupassatha  .  vedanaṃ  bhikkhave  bhikkhu  yoniso  manasikaronto
vedanāniccatañca   yathābhūtaṃ   samanupassanto  vedanāya  nibbindati
nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā  nandikkhayo  nandirāgakkhayā cittaṃ
vimuttaṃ suvimuttanti vuccati . saññaṃ bhikkhave. Saṅkhāre bhikkhave yoniso
manasikarotha  saṅkhārāniccatañca  yathābhūtaṃ  samanupassatha  .  saṅkhāre
Bhikkhave  bhikkhu  yoniso  manasikaronto  saṅkhārāniccatañca  yathābhūtaṃ
samanupassanto  saṅkhāresu  nibbindati  .  nandikkhayā  rāgakkhayo
rāgakkhayā  nandikkhayo  nandirāgakkhayā  cittaṃ  vimuttaṃ  suvimuttanti
vuccati  .  viññāṇaṃ  bhikkhave  yoniso manasikarotha viññāṇāniccatañca
yathābhūtaṃ  samanupassatha . viññāṇaṃ bhikkhave bhikkhu yoniso manasikaronto
viññāṇāniccatañca    yathābhūtaṃ    samanupassanto    viññāṇasmiṃ
nibbindati  .  nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā  nandikkhayo
nandirāgakkhayā cittaṃ vimuttaṃ suvimuttanti vuccatīti.
         Attadīpavaggo pañcamo.
           Tassuddānaṃ
     attadīpā paṭipadā      dve ca honti aniccatā
     samanupassanā khandhā     dve soṇā dve nandikkhayena cāti.
          Mūlapaṇṇāsakaṃ samattaṃ.
        Tassa mūlapaṇṇāsakavaggassuddānaṃ
     nakulapitā anicco ca     bhārena natumhākena ca
     attadīpena paṇṇāso   paṭhamo tena vuccatīti.
          -------------
     Khandhasaṃyuttassa majjhimapaṇṇāsake upāyavaggo paṭhamo
   [105] Sāvatthiyaṃ . tatra kho .pe. Etadavoca upāyo bhikkhave
avimutto  anupāyo  vimutto  .  rūpūpāyaṃ  vā  bhikkhave viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ   tiṭṭheyya   rūpārammaṇaṃ   rūpappatiṭṭhaṃ   nandūpasevanaṃ
vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ āpajjeyya .pe. saṅkhārūpāyaṃ vā bhikkhave
viññāṇaṃ   tiṭṭhamānaṃ   tiṭṭheyya  saṅkhārārammaṇaṃ  saṅkhārappatiṭṭhaṃ
nandūpasevanaṃ vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya.
   {105.1} Yo bhikkhave evaṃ vadeyya ahaṃ aññatra rūpā aññatra
vedanāya  aññatra  saññāya  aññatra  saṅkhārehi  viññāṇassa
āgatiṃ vā gatiṃ vā cutiṃ vā upapattiṃ vā vuḍḍhiṃ vā virūḷhiṃ vā vepullaṃ
vā  paññapessāmīti  netaṃ ṭhānaṃ vijjati . rūpadhātuyā ce bhikkhave
bhikkhuno  .  vedanādhātuyā  ce bhikkhave bhikkhuno . saññādhātuyā
ce  bhikkhave  bhikkhuno  . saṅkhāradhātuyā ce bhikkhave bhikkhuno .
Viññāṇadhātuyā  ce  bhikkhave  bhikkhuno rāgo pahīno hoti rāgassa
pahānā   vocchijjatārammaṇaṃ   patiṭṭhā  viññāṇassa  na  hoti
tadappatiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  anabhisaṅkhacca  vimuttaṃ  vimuttattā
ṭhitaṃ  ṭhitattā  santusitaṃ  santusitattā  na  paritassati  aparitassaṃ
paccattaññeva  parinibbāyati  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [106] Sāvatthiyaṃ . tatra kho . Pañcimāni bhikkhave bījajātāni.
Katamāni  pañca  .  mūlabījaṃ  khandhabījaṃ  phalabījaṃ  aggabījaṃ bījabījaññeva
pañcamaṃ  .  imāni  cassu  bhikkhave  pañca  bījajātāni  akkhaṇḍāni
apūtikāni  avātātapappahatāni  1-  sārādāni  sukhasayitāni paṭhavī ca
nāssa  āpo  ca nāssa . api numāni bhikkhave pañca bījajātāni
vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyyunti . no hetaṃ bhante . imāni
cassu  bhikkhave  pañca  bījajātāni akkhaṇḍāni 2- .pe. sukhasayitāni
paṭhavī  ca  assa  āpo  ca  assa . api numāni bhikkhave pañca
bījajātāni vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyyunti. Evaṃ bhante.
   [107] Seyyathāpi bhikkhave paṭhavīdhātu evaṃ catasso viññāṇaṭṭhitiyo
daṭṭhabbā  .  seyyathāpi  bhikkhave  āpodhātu  evaṃ  nandirāgo
daṭṭhabbo  .  seyyathāpi  bhikkhave  pañca bījajātāni evaṃ viññāṇaṃ
sāhāraṃ  daṭṭhabbaṃ  .  rūpūpāyaṃ  3-4-  bhikkhave viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya  rūpārammaṇaṃ  rūpappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ  vuḍḍhiṃ
virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjeyya  .  vedanūpāyaṃ vā bhikkhave viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya  .pe.  nandūpasevanaṃ  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ
āpajjeyya  .  saññūpāyaṃ  vā  .pe.  saṅkhārūpāyaṃ vā bhikkhave
viññāṇaṃ   tiṭṭhamānaṃ   tiṭṭheyya  saṅkhārārammaṇaṃ  saṅkhārappatiṭṭhaṃ
nandūpasevanaṃ  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjeyya  . yo bhikkhave
evaṃ  vadeyya  ahaṃ  aññatra  rūpā  aññatra  vedanāya  aññatra
@Footnote: 1 Yu. avātātapahatāni . 2 Yu. khaṇḍāni . 3 Ma. rupupayaṃ . 4 Ma. vāsaddo
@natthi.
Saññāya  aññatra  saṅkhārehi  viññāṇassa  āgatiṃ  vā  gatiṃ  vā
cutiṃ  vā  upapattiṃ  vā  vuḍḍhiṃ  vā  virūḷhiṃ  vā  vepullaṃ vā
paññapessāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {107.1} Rūpadhātuyā ce bhikkhave bhikkhuno rāgo pahīno hoti
rāgassa  pahānā  vocchijjatārammaṇaṃ patiṭṭhā viññāṇassa na hoti .
Vedanādhātuyā  ce . saññādhātuyā ce . saṅkhāradhātuyā ce .
Viññāṇadhātuyā  ce  bhikkhave  bhikkhuno rāgo pahīno hoti rāgassa
pahānā  vocchijjatārammaṇaṃ  patiṭṭhā  viññāṇassa  na  hoti .
Tadappatiṭṭhitaṃ   viññāṇaṃ   avirūḷhaṃ   anabhisaṅkhacca  1-  vimuttaṃ
vimuttattā  ṭhitaṃ  ṭhitattā  santusitaṃ  santusitattā  na  paritassati
aparitassaṃ  paccattaññeva  parinibbāyati  .  khīṇā  jāti  .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [108] Sāvatthī . tatra kho . bhagavā udānaṃ udānesi no
cassaṃ 2- no ca me siyā na bhavissati 3- na me bhavissatīti evaṃ
vimuccamāno 4- bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni saññojanānīti.
   [109]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca
yathākathaṃ pana bhante no cassaṃ no ca me siyā na bhavissati na me
bhavissatīti  evaṃ  vimuccamāno  5-  bhikkhu  chindeyya orambhāgiyāni
saññojanānīti  .  idha  bhikkhu assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī
.pe.  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ
@Footnote: 1 Yu. anabhisaṅkhārañca . 2 Yu. cassa . 3 Ma. nābhavissa . 4 Ma. adhimuccamāno.
@5 Yu. adhimuccamāno.
Vā  attānaṃ  attani  vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ . vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  attato samanupassati viññāṇavantaṃ
vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   {109.1} So aniccaṃ rūpaṃ aniccaṃ rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
aniccaṃ  vedanaṃ  aniccā vedanāti yathābhūtaṃ nappajānāti aniccaṃ saññaṃ
aniccā  saññāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  anicce saṅkhāre aniccā
saṅkhārāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  aniccaṃ viññāṇaṃ aniccaṃ viññāṇanti
yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {109.2}  Dukkhaṃ  rūpaṃ  dukkhaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti
dukkhaṃ  vedanaṃ . dukkhaṃ saññaṃ . dukkhe saṅkhāre . dukkhaṃ viññāṇaṃ
dukkhaṃ viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {109.3}  Anattaṃ  rūpaṃ  anattaṃ  rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
anattaṃ  vedanaṃ  .  anattaṃ  saññaṃ . anatte saṅkhāre . anattaṃ
viññāṇaṃ anattaṃ viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {109.4} Saṅkhataṃ rūpaṃ saṅkhataṃ rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti saṅkhataṃ
vedanaṃ . saṅkhataṃ saññaṃ . saṅkhate saṅkhāre . Saṅkhataṃ viññāṇaṃ saṅkhataṃ
viññāṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  rūpaṃpi 1- bhavissatīti yathābhūtaṃ
nappajānāti  vedanāpi  bhavissati  . saññāpi bhavissati . saṅkhārāpi
bhavissanti. Viññāṇampi bhavissatīti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   [110] Sutavā ca kho bhikkhu 2- ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpaṃ vibhavissatīti .  2 Yu. bhikkhave.
Sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato
samanupassati  .pe.  na vedanaṃ . na saññaṃ . na saṅkhāre . na
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  .  so  aniccaṃ  rūpaṃ  aniccaṃ
rūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  aniccaṃ  vedanaṃ  .  aniccaṃ  saññaṃ .
Anicce  saṅkhāre  .  aniccaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  viññāṇanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .  dukkhaṃ rūpaṃ .pe. dukkhaṃ viññāṇaṃ . anattaṃ
rūpaṃ  .pe.  anattaṃ  viññāṇaṃ  .  saṅkhataṃ  rūpaṃ  .pe.  saṅkhataṃ
viññāṇaṃ  saṅkhataṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  rūpaṃpi
bhavissatīti  yathābhūtaṃ  pajānāti  vedanā  . saññā . saṅkhārā .
Viññāṇampi  bhavissatīti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  so rūpassa vibhavā
vedanāya  vibhavā  saññāya  vibhavā  saṅkhārānaṃ  vibhavā  viññāṇassa
vibhavā . evaṃ kho bhikkhu no cassaṃ no ca me siyā na bhavissati na me
bhavissatīti  evaṃ  vimuccamāno  bhikkhu  chindeyya  orambhāgiyāni
saññojanānīti.
   [111]  Evaṃ vimuccamāno bhante bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni
saññojanāni  .  kathaṃ  pana  bhante jānato kathaṃ passato anantarā
āsavānaṃ khayo hotīti . idha bhikkhu assutavā puthujjano .pe. 1-
atasitāye ṭhāne tāsaṃ āpajjati . tāso heso bhikkhu assutavato
puthujjanassa  no  cassaṃ  no  ca  me  siyā na bhavissati na me
bhavissatīti  .  sutavā  ca kho bhikkhu ariyasāvako .pe. atasitāye
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. peyyālo natthi.
Ṭhāne na tāsaṃ āpajjati . Na heso bhikkhu tāso sutavato ariyasāvakassa
no cassaṃ no ca me siyā na bhavissati na me bhavissatīti. Rūpūpāyaṃ vā
bhikkhu   viññāṇaṃ  tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya  rūpārammaṇaṃ  rūpappatiṭṭhaṃ
nandūpasevanaṃ  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ āpajjeyya . vedanūpāyaṃ vā
bhikkhu  .  saññūpāyaṃ  vā bhikkhu . saṅkhārūpāyaṃ vā bhikkhu viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya  saṅkhārārammaṇaṃ  saṅkhārappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ
vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya . so 1- bhikkhu evaṃ vadeyya
ahamaññatra  rūpā  aññatra  vedanāya  aññatra  saññāya  aññatra
saṅkhārehi viññāṇassa āgatiṃ vā gatiṃ vā cutiṃ vā upapattiṃ vā vuḍḍhiṃ
vā virūḷhiṃ vā vepullaṃ vā paññapessāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {111.1} Rūpadhātuyā ce bhikkhu bhikkhuno rāgo pahīno hoti rāgassa
pahānā  vocchijjatārammaṇaṃ  patiṭṭhā  viññāṇassa  na  hoti .
Vedanādhātuyā ce bhikkhu bhikkhuno . saññādhātuyā ce bhikkhu bhikkhuno.
Saṅkhāradhātuyā  ce  bhikkhu  bhikkhuno  .  viññāṇadhātuyā ce bhikkhu
bhikkhuno  rāgo  pahīno  hoti  rāgassa  pahānā vocchijjatārammaṇaṃ
patiṭṭhā  viññāṇassa  na  hoti  .  tadappatiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ avirūḷhaṃ
anabhisaṅkhacca  vimuttaṃ  vimuttattā  ṭhitaṃ  ṭhitattā santusitaṃ santusitattā
na  paritassati  aparitassaṃ  paccattaññeva  parinibbāyati . khīṇā jāti
.pe.  nāparaṃ  itthattāyāti pajānāti . evaṃ kho bhikkhu jānato
evaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hotīti.
@Footnote: 1 Po. Ma. yo.
   [112] Sāvatthī . tatra kho. Pañcime bhikkhave upādānakkhandhā.
Katame  pañca  . seyyathīdaṃ . rūpūpādānakkhandho vedanūpādānakkhandho
saññūpādānakkhandho  saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandho .
Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  ime  pañcupādānakkhandhe catuparivaṭṭaṃ yathābhūtaṃ
na abbhaññāsiṃ neva tāvāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake sabrahmake
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho  1-  paccaññāsiṃ  .  yato  ca khvāhaṃ bhikkhave ime
pañcupādānakkhandhe   catuparivaṭṭaṃ   yathābhūtaṃ   abbhaññāsiṃ  athāhaṃ
bhikkhave  sadevake  .pe.  sadevamanussāya  anuttaraṃ  sammāsambodhiṃ
abhisambuddho paccaññāsiṃ.
   {112.1}  Kathaṃ  2- catuparivaṭṭaṃ . rūpaṃ abbhaññāsiṃ rūpasamudayaṃ
abbhaññāsiṃ    rūpanirodhaṃ    abbhaññāsiṃ    rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ
abbhaññāsiṃ  vedanaṃ  abbhaññāsiṃ  . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ
abbhaññāsiṃ    viññāṇasamudayaṃ    abbhaññāsiṃ    viññāṇanirodhaṃ
abbhaññāsiṃ viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ abbhaññāsiṃ.
   [113] Katamañca bhikkhave rūpaṃ . cattāro ca mahābhūtā catunnañca
mahābhūtānaṃ upādāyarūpaṃ . idaṃ vuccati bhikkhave rūpaṃ . Āhārasamudayā
rūpasamudayo  āhāranirodhā  rūpanirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo   rūpanirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi
.pe.  sammāsamādhi  .  ye  hi  keci  bhikkhave  samaṇā  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhisambuddhoti .  2 Ma. kathañca.
Brāhmaṇā  vā  evaṃ  rūpaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpasamudayaṃ abhiññāya
evaṃ  rūpanirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya
rūpassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā  te  supaṭipannā
ye  supaṭipannā  te  imasmiṃ  dhammavinaye gādhanti . ye ca kho
keci  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā evaṃ rūpaṃ abhiññāya
evaṃ  rūpasamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpanirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ
rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  rūpassa  nibbidā  virāgā  nirodhā
anupādā  vimuttā  te suvimuttā ye suvimuttā te kebalino 1-
ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [114] Katamā ca bhikkhave vedanā. Cha yime bhikkhave vedanākāyā
cakkhusamphassajā  vedanā  sotasamphassajā  vedanā  ghānasamphassajā
vedanā   jivhāsamphassajā   vedanā   kāyasamphassajā  vedanā
manosamphassajā vedanā . ayaṃ vuccati bhikkhave vedanā. Phassasamudayā
vedanāsamudayo  phassanirodhā vedanānirodho ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  vedanānirodhagāminīpaṭipadā  . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi  .  ye  hi  keci  bhikkhave  samaṇā vā brāhmaṇā
vā  evaṃ  vedanaṃ  abhiññāya  evaṃ  vedanāsamudayaṃ abhiññāya evaṃ
vedanānirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  vedanānirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya
vedanāya  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā te supaṭipannā
ye  supaṭipannā  te  imasmiṃ  dhammavinaye gādhanti . ye ca kho
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kevalino.
Keci  bhikkhave  samaṇā  vā brāhmaṇā vā evaṃ vedanaṃ abhiññāya
evaṃ  vedanāsamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ  vedanānirodhaṃ abhiññāya evaṃ
vedanānirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  .pe.  vaṭṭaṃ  tesaṃ  natthi
paññāpanāya.
   [115] Katamā ca bhikkhave saññā . Cha yime bhikkhave saññākāyā
rūpasaññā   saddasaññā   gandhasaññā   rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā
dhammasaññā  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  saññā  .  phassasamudayā
saññāsamudayo  phassanirodhā  saññānirodho  ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  saññānirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi
.pe. sammāsamādhi . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā evaṃ saññaṃ abhiññāya .pe. Vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [116] Katame ca bhikkhave saṅkhārā. Cha yime bhikkhave cetanākāyā
rūpasañcetanā   saddasañcetanā   gandhasañcetanā   rasasañcetanā
phoṭṭhabbasañcetanā  dhammasañcetanā  .  ime  vuccanti  bhikkhave
saṅkhārā  .  phassasamudayā saṅkhārasamudayo phassanirodhā saṅkhāranirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadā .
Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {116.1} Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ saṅkhāre
abhiññāya evaṃ saṅkhārasamudayaṃ abhiññāya evaṃ saṅkhāranirodhaṃ abhiññāya evaṃ
Saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  saṅkhārānaṃ  nibbidāya  virāgāya
nirodhāya  paṭipannā  te  supaṭipannā  ye  supaṭipannā te imasmiṃ
dhammavinaye gādhanti.
   {116.2} Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ
saṅkhāre  abhiññāya evaṃ saṅkhārasamudayaṃ abhiññāya evaṃ saṅkhāranirodhaṃ
abhiññāya  evaṃ  saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  saṅkhārānaṃ
nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimuttā te suvimuttā ye suvimuttā
te kebalino ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [117] Katamañca bhikkhave viññāṇaṃ . Cha yime bhikkhave viññāṇakāyā
cakkhuviññāṇaṃ    sotaviññāṇaṃ    ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ
kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  viññāṇaṃ .
Nāmarūpasamudayā   viññāṇasamudayo   nāmarūpanirodhā   viññāṇanirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  viññāṇanirodhagāminīpaṭipadā .
Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {117.1} Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ
viññāṇaṃ   abhiññāya   evaṃ   viññāṇasamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ
viññāṇanirodhaṃ    abhiññāya    evaṃ   viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
abhiññāya  viññāṇassa  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā
te supaṭipannā ye supaṭipannā te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti.
   {117.2}  Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā   evaṃ   viññāṇaṃ   abhiññāya   evaṃ   viññāṇasamudayaṃ
Abhiññāya   evaṃ   viññāṇanirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  viññāṇa-
nirodhagāminīpaṭipadaṃ   abhiññāya   viññāṇassa   nibbidā  virāgā
nirodhā  anupādā  vimuttā  te  suvimuttā  ye  suvimuttā  te
kebalino ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāyāti.
   [118]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  sattaṭṭhānakusalo  bhikkhave  bhikkhu  tividhūpaparikkhī
imasmiṃ  dhammavinaye  kebalī  vusitavā uttamapurisoti vuccati . kathañca
bhikkhave  bhikkhu  sattaṭṭhānakusalo  hoti  . idha bhikkhave bhikkhu rūpaṃ
pajānāti  rūpasamudayaṃ  pajānāti  rūpanirodhaṃ  pajānāti  rūpanirodha-
gāminīpaṭipadaṃ  pajānāti . rūpassa assādaṃ pajānāti rūpassa ādīnavaṃ
pajānāti rūpassa nissaraṇaṃ pajānāti . vedanaṃ pajānāti . saññaṃ .
Saṅkhāre   .   viññāṇaṃ  pajānāti  viññāṇasamudayaṃ  pajānāti
viññāṇanirodhaṃ  pajānāti  viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ  pajānāti  .
Viññāṇassa  assādaṃ  pajānāti  viññāṇassa  ādīnavaṃ  pajānāti
viññāṇassa nissaraṇaṃ pajānāti.
   [119]  Katamañca  bhikkhave  rūpaṃ  .  cattāro  ca mahābhūtā
catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpaṃ  . idaṃ vuccati bhikkhave rūpaṃ .
Āhārasamudayā  rūpasamudayo  āhāranirodhā  rūpanirodho  ayameva
Ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  rūpanirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {119.1} Yaṃ rūpaṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ rūpassa
assādo yaṃ rūpaṃ aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ ayaṃ rūpassa ādīnavo yo
rūpasmiṃ chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ idaṃ rūpassa nissaraṇaṃ . ye hi
keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ rūpaṃ abhiññāya evaṃ rūpasamudayaṃ
abhiññāya  evaṃ  rūpanirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ
abhiññāya  evaṃ  rūpassa  assādaṃ  abhiññāya  evaṃ rūpassa ādīnavaṃ
abhiññāya  evaṃ  rūpassa  nissaraṇaṃ  abhiññāya  rūpassa  nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  paṭipannā  te  supaṭipannā  ye  supaṭipannā
te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti.
   {119.2} Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ rūpaṃ
abhiññāya  evaṃ  rūpasamudayaṃ abhiññāya evaṃ rūpanirodhaṃ abhiññāya evaṃ
rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  evaṃ rūpassa assādaṃ abhiññāya evaṃ
rūpassa  ādīnavaṃ  abhiññāya  evaṃ  rūpassa nissaraṇaṃ abhiññāya rūpassa
nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimuttā te suvimuttā ye suvimuttā
te kebalino ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [120] Katamā ca bhikkhave vedanā. Cha yime bhikkhave vedanākāyā
cakkhusamphassajā  vedanā  .pe.  manosamphassajā  vedanā  .
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave  vedanā  .  phassasamudayā  vedanāsamudayo
Phassanirodhā  vedanānirodho  ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
vedanānirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .p.
Sammāsamādhi  .  yaṃ  vedanaṃ  paṭicca  uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ
vedanāya  assādo yā 1- vedanā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā
ayaṃ vedanāya ādīnavo yo vedanāya chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ
idaṃ vedanāya nissaraṇaṃ.
   {120.1} Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ vedanaṃ
abhiññāya  evaṃ vedanāsamudayaṃ abhiññāya evaṃ vedanānirodhaṃ abhiññāya
evaṃ  vedanānirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya  evaṃ  vedanāya  assādaṃ
abhiññāya  evaṃ vedanāya ādīnavaṃ abhiññāya evaṃ vedanāya nissaraṇaṃ
abhiññāya  vedanāya  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā te
supaṭipannā ye supaṭipannā te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti. Ye ca kho
keci  bhikkhave  samaṇā  vā brāhmaṇā vā evaṃ vedanaṃ abhiññāya
.pe. Vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [121] Katamā ca bhikkhave saññā . Cha yime bhikkhave saññākāyā
rūpasaññā   saddasaññā   gandhasaññā   rasasaññā  phoṭṭhabbasaññā
dhammasaññā  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  saññā  .  phassasamudayā
saññāsamudayo  phassanirodhā  saññānirodho  ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko
maggo  saññānirodhagāminīpaṭipadā  .  seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi .pe.
Sammāsamādhi .pe. Vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
@Footnote: 1 Yu. yaṃ.
   [122] Katame ca bhikkhave saṅkhārā. Cha yime bhikkhave cetanākāyā
rūpasañcetanā .pe. dhammasañcetanā . Ime vuccanti bhikkhave saṅkhārā.
Phassasamudayā saṅkhārasamudayo phassanirodhā saṅkhāranirodho ayameva ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadā . seyyathīdaṃ . Sammādiṭṭhi
.pe. Sammāsamādhi.
   {122.1} Yaṃ saṅkhāre paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ saṅkhārānaṃ
assādo ye saṅkhārā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā ayaṃ saṅkhārānaṃ
ādīnavo  yo  saṅkhāresu  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ
saṅkhārānaṃ nissaraṇaṃ . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
evaṃ  saṅkhāre  abhiññāya  evaṃ  saṅkhārasamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ
saṅkhāranirodhaṃ  abhiññāya  evaṃ  saṅkhāranirodhagāminīpaṭipadaṃ  abhiññāya
.pe.  saṅkhārānaṃ  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipannā  te
supaṭipannā  ye  supaṭipannā  te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti .pe.
Vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
   [123] Katamañca bhikkhave viññāṇaṃ . Cha yime bhikkhave viññāṇakāyā
cakkhuviññāṇaṃ    sotaviññāṇaṃ    ghānaviññāṇaṃ    jivhāviññāṇaṃ
kāyaviññāṇaṃ  manoviññāṇaṃ  .  idaṃ  vuccati  bhikkhave  viññāṇaṃ .
Nāmarūpasamudayā   viññāṇasamudayo   nāmarūpanirodhā   viññāṇanirodho
ayameva  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  viññāṇanirodhagāminīpaṭipadā .
Seyyathīdaṃ. Sammādiṭṭhi .pe. Sammāsamādhi.
   {123.1}  Yaṃ  viññāṇaṃ  paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ ayaṃ
viññāṇassa  assādo  yaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ ayaṃ
viññāṇassa   ādīnavo   yo   viññāṇasmiṃ   chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ  idaṃ  viññāṇassa  nissaraṇaṃ  .  ye  hi  keci
bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  evaṃ  viññāṇaṃ  abhiññāya
evaṃ  viññāṇasamudayaṃ  abhiññāya  evaṃ  viññāṇanirodhaṃ  abhiññāya
evaṃ   viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ   abhiññāya   evaṃ  viññāṇassa
assādaṃ  abhiññāya  evaṃ  viññāṇassa  ādīnavaṃ  abhiññāya  evaṃ
viññāṇassa   nissaraṇaṃ   abhiññāya   viññāṇassa   nibbidāya
virāgāya  nirodhāya  paṭipannā  te  supaṭipannā  ye  supaṭipannā
te imasmiṃ dhammavinaye gādhanti.
   {123.2} Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā evaṃ
viññāṇaṃ  abhiññāya  evaṃ viññāṇasamudayaṃ abhiññāya evaṃ viññāṇanirodhaṃ
abhiññāya   evaṃ   viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ   abhiññāya   evaṃ
viññāṇassa   assādaṃ   abhiññāya  evaṃ  viññāṇassa  ādīnavaṃ
abhiññāya   evaṃ  viññāṇassa  nissaraṇaṃ  abhiññāya  viññāṇassa
nibbidā  virāgā  nirodhā  anupādā  vimuttā  te suvimuttā ye
suvimuttā te kebalino ye kebalino vaṭṭaṃ tesaṃ natthi paññāpanāya.
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sattaṭṭhānakusalo hoti.
   [124] Kathañca bhikkhave bhikkhu tividhūpaparikkhī hoti . idha bhikkhave
bhikkhu  dhātuso  upaparikkhati  āyatanaso  upaparikkhati paṭiccasamuppādaso
Upaparikkhati  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  tividhūpaparikkhī hoti .
Sattaṭṭhānakusalo  bhikkhave  bhikkhu  tividhūpaparikkhī  imasmiṃ  dhammavinaye
kebalī vusitavā uttamapurisoti vuccatīti.
   [125]  Sāvatthī  .  tatra  kho . tathāgato bhikkhave arahaṃ
sammāsambuddho  rūpassa  nibbidā  virāgā nirodhā anupādā vimutto
sammāsambuddhoti  vuccati  .  bhikkhupi  bhikkhave  paññāvimutto rūpassa
nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimutto paññāvimuttoti vuccati .
Tathāgato  bhikkhave  arahaṃ  sammāsambuddho vedanāya nibbidā virāgā
nirodhā  anupādā  vimutto  sammāsambuddhoti  vuccati  .  bhikkhupi
bhikkhave  paññāvimutto  vedanāya  nibbidā  .pe.  paññāvimuttoti
vuccati  .  tathāgato  bhikkhave  arahaṃ  sammāsambuddho  saññāya .
Saṅkhārānaṃ . viññāṇassa nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimutto
sammāsambuddhoti  vuccati  . bhikkhupi bhikkhave paññāvimutto viññāṇassa
nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimutto paññāvimuttoti vuccati.
   [126] Tatra [1]- bhikkhave ko viseso ko adhippāyaso kiṃ
nānākaraṇaṃ  tathāgatassa  arahato  sammāsambuddhassa  paññāvimuttena
bhikkhunāti  .  bhagavaṃmūlakā  no  bhante  dhammā  bhagavaṃnettikā
bhagavaṃpaṭisaraṇā  sādhu  vata  bhante  bhagavantaññeva  paṭibhātu  etassa
bhāsitassa  attho  bhagavato  sutvā  bhikkhū  dhāressantīti . tenahi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. etthantare khosaddo dissati.
Bhikkhave  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti
kho  te  bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . bhagavā etadavoca tathāgato
bhikkhave  arahaṃ  sammāsambuddho  anuppannassa  maggassa  uppādetā
asañjātassa  maggassa  sañjānetā  anakkhātassa  maggassa  akkhātā
maggaññū maggavidū maggakovido 1- . maggānugā ca bhikkhave etarahi
sāvakā viharanti pacchā samannāgatā . ayaṃ kho bhikkhave viseso ayaṃ
adhippāyaso  idaṃ  nānākaraṇaṃ  tathāgatassa  arahato  sammāsambuddhassa
paññāvimuttena bhikkhunāti.
   [127]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  bārāṇasiyaṃ  viharati  isipatane
migadāye  . tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi .pe.
Etadavoca  rūpaṃ  bhikkhave  anattā  . rūpañca hidaṃ bhikkhave attā
abhavissa  na  yidaṃ  rūpaṃ  ābādhāya  saṃvatteyya  labbhetha ca rūpe
evaṃ me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti. Yasmā ca kho bhikkhave
rūpaṃ anattā tasmā rūpaṃ ābādhāya saṃvattati na ca labbhati rūpe evaṃ
me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti. Vedanā bhikkhave 2- anattā.
   {127.1}  Vedanā  ca  hidaṃ  bhikkhave  attā  abhavissa
na  yidaṃ  vedanā  ābādhāya  saṃvatteyya  labbhetha  ca vedanāya
evaṃ  me vedanā hotu evaṃ me vedanā mā ahosīti . Yasmā
ca  kho  bhikkhave  vedanā  anattā  tasmā  vedanā  ābādhāya
@Footnote: 1 Po. maggāmaggakovido .  2 Sī. Ma. bhikkhaveti pāṭho na dissati.
Saṃvattati  na  ca  labbhati  vedanāya  evaṃ  me  vedanā  hotu
evaṃ me vedanā mā ahosīti. Saññā bhikkhave anattā.
   {127.2} Saṅkhārā bhikkhave anattā . Saṅkhārā ca hidaṃ bhikkhave
attā abhavissaṃsu na yidaṃ saṅkhārā ābādhāya saṃvatteyyuṃ labbhetha ca
saṅkhāresu evaṃ me saṅkhārā hontu evaṃ me saṅkhārā mā ahesunti.
Yasmā ca kho bhikkhave saṅkhārā anattā tasmā saṅkhārā ābādhāya
saṃvattanti  na  ca  labbhati  saṅkhāresu  evaṃ me saṅkhārā hontu
evaṃ me saṅkhārā mā ahesunti.
   {127.3}  Viññāṇaṃ  bhikkhave  anattā  .  viññāṇañca  hidaṃ
bhikkhave  attā  abhavissa  na  yidaṃ  viññāṇaṃ ābādhāya saṃvatteyya
labbhetha  ca  viññāṇe evaṃ me viññāṇaṃ hotu evaṃ me viññāṇaṃ
mā  ahosīti  .  yasmā ca kho bhikkhave viññāṇaṃ anattā tasmā
viññāṇaṃ  ābādhāya  saṃvattati  na  ca  labbhati viññāṇe evaṃ me
viññāṇaṃ hotu evaṃ me viññāṇaṃ mā ahosīti.
   [128] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vā  taṃ sukhaṃ vāti .
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ  bhante . vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ
vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā
Taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No hetaṃ bhante.
   [129]  Tasmā tiha bhikkhave yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ dūre santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  yā kāci vedanā
atītānāgatapaccuppannā .pe. yā dūre santike vā sabbā vedanā
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  yā  kāci  saññā  .  ye  keci
saṅkhārā  atītānāgatapaccuppannā  .pe.  ye  dūre  santike vā
sabbe saṅkhārā netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ   sammappaññāya   daṭṭhabbaṃ   .   yaṅkiñci   viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ
vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
   [130]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  rūpasmiṃpi
nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  saññāyapi  nibbindati  saṅkhāresupi
nibbindati    viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ   virajjati
Virāgā  vimuccati  . vimuttasmiṃ vimuttamiti 1- ñāṇaṃ hoti . khīṇā
jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
  Idamavoca  bhagavā  .  attamanā  pañcavaggiyā  bhikkhū  bhagavato
bhāsitaṃ  abhinanduṃ  2-  .  imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne
pañcavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti.
   [131] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
Atha kho mahali 3- licchavī yena bhagavā tenupasaṅkami .pe. Ekamantaṃ
nisinno kho mahali licchavī bhagavantaṃ etadavoca pūraṇo bhante kassapo
evamāha  natthi  hetu  natthi  paccayo sattānaṃ saṅkilesāya ahetū
appaccayā  sattā  saṅkilissanti  natthi hetu natthi paccayo sattānaṃ
visuddhiyā  ahetū  appaccayā  sattā  visujjhantīti  .  idha bhagavā
kimāhāti  .  atthi mahali hetu atthi paccayo sattānaṃ saṅkilesāya
sahetū  sappaccayā  sattā  saṅkilissanti  atthi  mahali  hetu atthi
paccayo sattānaṃ visuddhiyā sahetū sappaccayā sattā visujjhantīti.
   {131.1}  Katamo  pana bhante hetu katamo paccayo sattānaṃ
saṅkilesāya kathaṃ sahetū sappaccayā sattā saṅkilissantīti.
   {131.2}   Rūpañca  hidaṃ  mahali  ekantadukkhaṃ  abhavissa
dukkhānupatitaṃ  dukkhāvakkantaṃ  anavakkantaṃ  sukhena  na  yidaṃ  sattā
@Footnote: 1 vimuttamhītīti vā pāṭho . 2 Po. abhinandunti . 3 Po. Ma. Yu. mahāli.
Rūpasmiṃ  sārajjeyyuṃ  .  yasmā ca kho mahali rūpaṃ sukhaṃ sukhānupatitaṃ
sukhāvakkantaṃ anavakkantaṃ 1- dukkhena tasmā sattā rūpasmiṃ sārajjanti
sārāgā  saññujjanti saññogā saṅkilissanti . ayaṃpi 2- kho mahali
hetu ayaṃ paccayo sattānaṃ saṅkilesāya . Evaṃpi 3- sahetū sappaccayā
sattā saṅkilissanti.
   {131.3}  Vedanā  ca  hidaṃ  mahali  ekantadukkhā  abhavissa
dukkhānupatitā   dukkhāvakkantā  anavakkantā  sukhena  na  yidaṃ
sattā vedanāya sārajjeyyuṃ . yasmā ca kho mahali vedanā sukhā
sukhānupatitā   sukhāvakkantā   anavakkantā   dukkhena   tasmā
sattā  vedanāya  sārajjanti  sārāgā  saññujjanti  saññogā
saṅkilissanti  .  ayaṃpi  kho  mahali  hetu  ayaṃ  paccayo sattānaṃ
saṅkilesāya. Evaṃpi sahetū sappaccayā sattā saṅkilissanti.
   {131.4} Saññā ca hidaṃ mahali. Saṅkhārā ca hidaṃ mahali ekantadukkhā
abhavissaṃsu  dukkhānupatitā  dukkhāvakkantā  anavakkantā sukhena na yidaṃ
sattā saṅkhāresu sārajjeyyuṃ . yasmā ca kho mahali saṅkhārā sukhā
sukhānupatitā  sukhāvakkantā  anavakkantā  dukkhena  tasmā  sattā
saṅkhāresu  sārajjanti sārāgā saññujjanti saññogā saṅkilissanti .
Ayaṃpi kho mahali hetu ayaṃ paccayo sattānaṃ saṅkilesāya. Evaṃpi sahetū
sappaccayā sattā saṅkilissanti.
   {131.5}  Viññāṇañca  hidaṃ  mahali  ekantadukkhaṃ  abhavissa
dukkhānupatitaṃ    dukkhāvakkantaṃ    anavakkantaṃ   sukhena   na
yidaṃ   sattā   viññāṇasmiṃ   sārajjeyyuṃ   .  yasmā  ca
@Footnote: 1 Po. avakkantaṃ dukkhena .  2 Ma. ayaṃ .  3 Ma. evaṃ.
Kho  mahali  viññāṇaṃ  sukhaṃ  sukhānupatitaṃ  sukhāvakkantaṃ  anavakkantaṃ
dukkhena   tasmā   sattā  viññāṇasmiṃ  sārajjanti  sārāgā
saññujjanti  saññogā  saṅkilissanti  .  ayaṃpi  kho  mahali  hetu
ayaṃ  paccayo  sattānaṃ  saṅkilesāya  .  evaṃpi sahetū sappaccayā
sattā saṅkilissantīti.
   [132]  Katamo  pana  bhante  hetu  katamo paccayo sattānaṃ
visuddhiyā  kathaṃ  sahetū  sappaccayā  sattā  visujjhantīti  . rūpañca
hidaṃ  mahali  ekantasukhaṃ  abhavissa  sukhānupatitaṃ sukhāvakkantaṃ anavakkantaṃ
dukkhena  na  yidaṃ  sattā  rūpasmiṃ  nibbindeyyuṃ . yasmā ca kho
mahali  rūpaṃ  dukkhaṃ  dukkhānupatitaṃ dukkhāvakkantaṃ anavakkantaṃ 1- sukhena
tasmā  sattā  rūpasmiṃ  nibbindanti  nibbindaṃ  virajjanti  virāgā
visujjhanti . ayaṃpi kho mahali hetu ayaṃ paccayo sattānaṃ visuddhiyā.
Evaṃpi  sahetū  sappaccayā  sattā  visujjhanti  . vedanā ca hidaṃ
mahali  ekantasukhā  abhavissa  .pe.  saññā  ca  hidaṃ  mahali .
Saṅkhārā  ca  hidaṃ  mahali  ekantasukhā  abhavissaṃsu  .  viññāṇañca
hidaṃ  mahali  ekantasukhaṃ  abhavissa  sukhānupatitaṃ sukhāvakkantaṃ anavakkantaṃ
dukkhena  na  yidaṃ  sattā  viññāṇasmiṃ  nibbindeyyuṃ  . yasmā ca
kho  mahali  viññāṇaṃ dukkhaṃ dukkhānupatitaṃ dukkhāvakkantaṃ anavakkantaṃ 2-
sukhena  tasmā  sattā  viññāṇasmiṃ  nibbindanti  nibbindaṃ  virajjanti
virāgā  visujjhanti  . ayaṃpi kho mahali hetu ayaṃ paccayo sattānaṃ
@Footnote: 1-2 Po. avakkantaṃ dukkhena.
Visuddhiyā. Evaṃpi sahetū sappaccayā sattā visujjhantīti.
   [133] Sāvatthī . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave ādittaṃ vedanā
ādittā   saññā   ādittā  saṅkhārā  ādittā  viññāṇaṃ
ādittaṃ . evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako rūpasmiṃpi nibbindati
vedanāyapi  .  saññāyapi  . saṅkhāresupi . viññāṇasmiṃpi nibbindati
nibbindaṃ virajjati .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [134]  Sāvatthī . tatra kho . tayome bhikkhave niruttipathā
adhivacanapathā    paññattipathā    asaṅkiṇṇā    asaṅkiṇṇapubbā
na  saṅkiyanti  na  saṅkiyissanti  appaṭikuṭṭhā  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhi . katame tayo . yaṃ [1]- bhikkhave rūpaṃ atītaṃ niruddhaṃ vipariṇataṃ
ahosīti  tassa  saṅkhā  ahosīti  tassa  samaññā  ahosīti  tassa
paññatti na tassa saṅkhā atthīti na tassa saṅkhā bhavissatīti.
   {134.1}  Yā  vedanā  atītā  niruddhā vipariṇatā ahosīti
tassā  saṅkhā  ahosīti  tassā  samaññā  ahosīti tassā paññatti
na tassā saṅkhā atthīti na tassā saṅkhā bhavissatīti . yā saññā
.pe.  ye  saṅkhārā  atītā  niruddhā  vipariṇatā ahesunti tesaṃ
saṅkhā  ahesunti  tesaṃ  samaññā  ahesunti  tesaṃ  paññatti  na
tesaṃ  saṅkhā  atthīti  na  tesaṃ saṅkhā bhavissantīti . yaṃ viññāṇaṃ
atītaṃ  niruddhaṃ  vipariṇataṃ  ahosīti  tassa  saṅkhā  ahosīti  tassa
samaññā  ahosīti  tassa  paññatti  na  tassa  saṅkhā  atthīti
@Footnote: 1 Yu. etthantare hisaddo dissati.
Na tassa saṅkhā bhavissatīti.
   [135]  Yaṃ  bhikkhave  rūpaṃ  ajātaṃ  apātubhūtaṃ bhavissatīti tassa
saṅkhā  bhavissatīti  tassa  samaññā  bhavissatīti  tassa  paññatti
na  tassa  saṅkhā atthīti na tassa saṅkhā ahosīti . yā vedanā
ajātā   apātubhūtā   bhavissatīti   tassā  saṅkhā  bhavissatīti
tassā  samaññā  bhavissatīti  tassā  paññatti  na  tassā  saṅkhā
atthīti  na tassā saṅkhā ahosīti . yā saññā . ye saṅkhārā
ajātā  apātubhūtā  bhavissantīti  tesaṃ  saṅkhā  bhavissantīti  tesaṃ
samaññā  bhavissantīti  tesaṃ  paññatti  na  tesaṃ  saṅkhā  atthīti
na  tesaṃ  saṅkhā  ahesunti  .  yaṃ  viññāṇaṃ  ajātaṃ  apātubhūtaṃ
bhavissatīti  tassa  saṅkhā  bhavissatīti  tassa  samaññā  bhavissatīti
tassa paññatti na tassa saṅkhā atthīti na tassa saṅkhā ahosīti.
   [136]  Yaṃ  bhikkhave  rūpaṃ jātaṃ pātubhūtaṃ atthīti tassa saṅkhā
atthīti  tassa  samaññā  atthīti  tassa  paññatti  na  tassa saṅkhā
ahosīti  na  tassa  saṅkhā  bhavissatīti  .  yā  vedanā  jātā
pātubhūtā  .pe.  atthīti  tassā  paññatti  na  tassā  saṅkhā
ahosīti  na  tassā  saṅkhā  bhavissatīti  .  yā  saññā . ye
saṅkhārā  jātā  pātubhūtā  atthīti  tesaṃ  saṅkhā  atthīti  tesaṃ
samaññā  atthīti  tesaṃ  paññatti  na  tesaṃ  saṅkhā  ahesunti na
Tesaṃ  saṅkhā  bhavissantīti  .  yaṃ  viññāṇaṃ  jātaṃ pātubhūtaṃ atthīti
tassa  saṅkhā  atthīti  tassa  samaññā  atthīti  tassa  paññatti
na tassa saṅkhā ahosīti na tassa saṅkhā bhavissatīti. Ime kho bhikkhave
tayo   niruttipathā   adhivacanapathā   paññattipathā   asaṅkiṇṇā
asaṅkiṇṇapubbā  na  saṅkiyanti  na  saṅkiyissanti appaṭikuṭṭhā samaṇehi
brāhmaṇehi viññūhi.
   [137]  Yepi  te  bhikkhave  ahesuṃ ukkalā 1- vassabhaññā
ahetukavādā 2-  akiriyavādā natthikavādā tepime tayo niruttipathe
adhivacanapathe   paññattipathe   na  garahitabbaṃ  na  paṭikkositabbaṃ
amaññiṃsu. Taṃ kissa hetu. Nindābyārosaupārambhabhayāti.
       Majjhimapaṇṇāsakassa upāyavaggo paṭhamo.
           Tassuddānaṃ 3-
  upāyo bījaṃ 4- upādānaṃ 5-    parivaṭṭaṃ 6- [7]- sattaṭṭhānañca
  buddho 8- pañcavaggi 9- mahalī   āditto 9- niruttipathena cāti.
          --------------
@Footnote: 1 Po. ukkaṇṇavassasaññā .  2 Po. Ma. Yu. ahetuvādā .  3 Yu. tatruddānaṃ.
@4 Po. vattaṃ .  5 Po. upādānaṃ ca. Ma. Yu. udānaṃ .  6 Yu. upādānaṃ.
@7 Yu. etthantare parivaṭṭanti dissati .  8 Ma. Yu. sambuddho . 9 Ma. Yu. pañca
@mahāli ādittā (vaggo).
     Khandhasaṃyuttassa majjhimapaṇṇāsake arahantavaggo dutiyo
   [138]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassārāme  .  atha kho aññataro bhikkhu yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho so 1- bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena dhammaṃ desetu yamahaṃ bhagavato
dhammaṃ  sutvā  eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto
vihareyyanti . upādiyamāno kho bhikkhu bandho mārassa anupādiyamāno
mutto pāpimatoti. Aññātaṃ bhagavā aññātaṃ sugatāti.
   {138.1}  Yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena  atthaṃ ājānāsīti 2- . rūpaṃ kho bhante upādiyamāno
bandho  mārassa  anupādiyamāno  mutto  pāpimato  .  vedanaṃ
upādiyamāno  bandho  mārassa  anupādiyamāno  mutto pāpimato .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  upādiyamāno  bandho  mārassa
anupādiyamāno  mutto  pāpimato  . imassa khvāhaṃ bhante bhagavatā
saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   {138.2} Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāsi . rūpaṃ kho bhikkhu upādiyamāno
bandho  mārassa  anupādiyamāno  mutto  pāpimato  .  vedanaṃ .
Saññaṃ   .   saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  upādiyamāno  bandho
@Footnote: 1 Po. soti pāṭho natthi . 2 Po. jānāsi.
Mārassa  anupādiyamāno  mutto  pāpimato  .  imassa  kho bhikkhu
mayā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena attho daṭṭhabboti.
   [139]  Atha  kho  so  bhikkhu  bhagavato  bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  1-
katvā  pakkāmi . atha kho so bhikkhu eko vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā
sammadevāgārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati 2- .
Khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
abbhaññāsi. Aññataro ca pana so bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [140]  Sāvatthiyaṃ . ārāme . ekamantaṃ nisinno kho so
bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena
dhammaṃ  desetu  .pe. ātāpī pahitatto vihareyyanti . maññamāno
kho  bhikkhu  bandho  mārassa  amaññamāno  mutto  pāpimatoti .
Aññātaṃ bhagavā aññātaṃ sugatāti.
   {140.1} Yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu mayā  saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena  atthaṃ  ājānāsīti  .  rūpaṃ  kho  bhante  maññamāno
bandho  mārassa  amaññamāno  mutto  pāpimato  .  vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  maññamāno  bandho  mārassa
amaññamāno  mutto  pāpimato  .  imassa  khvāhaṃ bhante bhagavatā
saṅkhittena  bhāsitassa  evaṃ  vitthārena atthaṃ ājānāmīti . sādhu
@Footnote: 1 Yu. padakkhiṇaṃ katvāti natthi .  2 Yu. vihāsi.
Sādhu  bhikkhu  sādhu  kho  tvaṃ  bhikkhu  mayā  saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  . rūpaṃ kho bhikkhu maññamāno bandho
mārassa  amaññamāno  mutto  pāpimato  .  vedanaṃ  . saññaṃ .
Saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  maññamāno  bandho  mārassa  amaññamāno
mutto  pāpimato  .  imassa kho bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa
evaṃ  vitthārena  attho  daṭṭhabboti  .pe.  aññataro  ca  pana
so bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [141] Sāvatthī . tatra kho . ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu
bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena .pe.
Pahitatto  vihareyyanti  .  abhinandamāno kho bhikkhu bandho mārassa
anabhinandamāno  mutto  pāpimatoti  .  aññātaṃ  bhagavā  aññātaṃ
sugatāti  .  yathākathaṃ  pana  tvaṃ  bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena atthaṃ ājānāsīti . rūpaṃ kho [1]- bhante abhinandamāno
bandho  mārassa  anabhinandamāno  mutto  pāpimato  .  vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  abhinandamāno  bandho  mārassa
anabhinandamāno  mutto  pāpimato  . imassa khvāhaṃ bhante bhagavatā
saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   {141.1} Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāsi . rūpaṃ kho bhikkhu abhinandamāno
bandho mārassa anabhinandamāno mutto pāpimato . vedanaṃ . Saññaṃ.
@Footnote: 1 Yu. etthantare panasaddo dissati.
Saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  abhinandamāno bandho mārassa anabhinandamāno
mutto  pāpimato  .  imassa kho bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa
evaṃ  vitthārena  attho  daṭṭhabboti  .pe.  aññataro  ca  pana
so bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [142]  Sāvatthiyaṃ . ārāme . ekamantaṃ nisinno kho so
bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena
dhammaṃ  desetu  .pe.  vihareyyanti . yaṃ kho bhikkhu aniccaṃ tatra
te 1- chando pahātabboti . aññātaṃ bhagavā aññātaṃ sugatāti .
Yathākathaṃ  pana  tvaṃ  bhikkhu  mayā  saṅkhittena  bhāsitassa vitthārena
atthaṃ  ājānāsīti  .  rūpaṃ  kho bhante aniccaṃ tatra me chando
pahātabbo  .  vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ aniccaṃ
tatra [2]- me chando pahātabbo . imassa khvāhaṃ bhante bhagavatā
saṅkhittena  bhāsitassa  evaṃ  vitthārena atthaṃ ājānāmīti . sādhu
sādhu  bhikkhu  sādhu  kho  tvaṃ  bhikkhu  mayā  saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena atthaṃ ājānāsi . rūpaṃ kho bhikkhu aniccaṃ tatra te [3]-
chando  pahātabbo  . vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
aniccaṃ  tatra  te  chando  pahātabbo . imassa kho bhikkhu mayā
saṅkhittena  bhāsitassa  evaṃ  vitthārena  attho  daṭṭhabboti .pe.
Aññataro ca pana so bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [143]  Sāvatthī . ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Po. vo. . 2 Po. etthantare casaddo dissati.
@3 Yu. etthantare khosaddo dissati.
Etadavoca  sādhu  me  bhante  bhagavā  saṅkhittena  dhammaṃ desetu
.pe.  vihareyyanti  .  yaṃ  kho  bhikkhu  dukkhaṃ tatra te chando
pahātabboti. Aññātaṃ bhagavā aññātaṃ sugatāti.
   {143.1}  Yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena atthaṃ ājānāsīti . rūpaṃ kho bhante dukkhaṃ tatra me chando
pahātabbo . vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ dukkhaṃ tatra
me  chando pahātabbo . imassa khvāhaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena
bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   {143.2} Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāsi . rūpaṃ kho bhikkhu dukkhaṃ tatra
te chando pahātabbo . vedanā . saññā . saṅkhārā. Viññāṇaṃ
dukkhaṃ tatra te chando pahātabbo . imassa kho bhikkhu mayā saṅkhittena
bhāsitassa evaṃ vitthārena attho daṭṭhabboti .pe. aññataro ca pana
so bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [144]  Sāvatthiyaṃ . ārāme . ekamantaṃ nisinno kho so
bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena
dhammaṃ  desetu  .pe.  vihareyyanti  .  yo  kho bhikkhu anattā
tatra  te  chando  pahātabboti  .  aññātaṃ  bhagavā  aññātaṃ
sugatāti  .  yathākathaṃ  pana  tvaṃ  bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena  atthaṃ  ājānāsīti  .  rūpaṃ kho bhante anattā tatra
Me chando pahātabbo . vedanā . saññā . saṅkhārā. Viññāṇaṃ
anattā  tatra  me  chando  pahātabbo  . imassa khvāhaṃ bhante
bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   {144.1} Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāsi . rūpaṃ kho bhikkhu anattā tatra
te chando pahātabbo . vedanā . saññā . saṅkhārā. Viññāṇaṃ
anattā  tatra  te  chando pahātabbo . imassa kho bhikkhu mayā
saṅkhittena  bhāsitassa  evaṃ  vitthārena  attho  daṭṭhabboti .pe.
Aññataro ca pana so bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [145]  Sāvatthī . tatra kho . ekamantaṃ nisinno kho so
bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena
dhammaṃ  desetu  .pe.  vihareyyanti  .  yaṃ  kho bhikkhu anattaniyaṃ
tatra  te  chando  pahātabboti  .  aññātaṃ  bhagavā  aññātaṃ
sugatāti  .  yathākathaṃ  pana  tvaṃ  bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa
vitthārena  atthaṃ  ājānāsīti  . rūpaṃ kho bhante anattaniyaṃ tatra
me  chando  pahātabbo  .  vedanā  . saññā . saṅkhārā .
Viññāṇaṃ  anattaniyaṃ  tatra  me  chando  pahātabbo  .  imassa
khvāhaṃ  bhante  bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ
ājānāmīti.
   {145.1}  Sādhu  sādhu  bhikkhu  sādhu  kho tvaṃ bhikkhu mayā
saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  ājānāsi  .  rūpaṃ kho
Bhikkhu  anattaniyaṃ  tatra  te  chando  pahātabbo  .  vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  anattaniyaṃ  tatra  te chando
pahātabbo  .  imassa  kho bhikkhu mayā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ
vitthārena  attho  daṭṭhabboti  .pe.  aññataro  ca  pana  so
bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [146]  Sāvatthī . tatra kho . ekamantaṃ nisinno kho so
bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena
dhammaṃ  desetu  yamahaṃ  bhagavato dhammaṃ sutvā .pe. vihareyyanti .
Yaṃ  kho  bhikkhu  rajaniyasaṇṭhitaṃ 1- tatra te chando pahātabboti .
Aññātaṃ  bhagavā  aññātaṃ  sugatāti  .  yathākathaṃ  pana  tvaṃ bhikkhu
mayā  saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ ājānāsīti . rūpaṃ
kho bhante rajaniyasaṇṭhitaṃ tatra me chando pahātabbo . vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  rajaniyasaṇṭhitaṃ tatra me chando
pahātabbo  .  imassa  khvāhaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa
evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   {146.1} Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu mayā saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāsi . rūpaṃ kho bhikkhu rajaniyasaṇṭhitaṃ
tatra te chando pahātabbo . Vedanā. Saññā. Saṅkhārā. Viññāṇaṃ
rajaniyasaṇṭhitaṃ tatra te chando pahātabbo . imassa kho bhikkhu mayā
saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena attho daṭṭhabboti .pe. Aññataro
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajanīyasaṇṭhitaṃ. sabbattha diisameva. Po. rajanīyaṃ saṇṭhi
Ca pana so bhikkhu arahataṃ ahosīti.
   [147] Sāvatthī . tatra kho . āyasmā rādho yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  kathaṃ  nu  kho
bhante  jānato  kathaṃ  passato  imasmiñca  saviññāṇake  kāye
bahiddhā  ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na hontīti .
Yaṅkiñci  rādha  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā  sabbaṃ  rūpaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati . yā kāci vedanā .
Yā  kāci  saññā  .  ye  keci saṅkhārā . yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  .pe.  yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ
viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  .  evaṃ kho rādha jānato evaṃ
passato  imasmiñca  saviññāṇake  kāye  bahiddhā  ca sabbanimittesu
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  na  hontīti  .pe.  aññataro  ca
panāyasmā rādho arahataṃ ahosīti.
   [148] Sāvatthī . Tatra kho. Āyasmā surādho bhagavantaṃ etadavoca
kathaṃ  nu  kho  bhante  jānato kathaṃ passato imasmiñca saviññāṇake
kāye   bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānāpagataṃ
mānasaṃ  hoti  vidhā  samatikkantaṃ  santaṃ  1-  suvimuttanti .
@Footnote: 1 Po. Yu. santanti natthi.
Yaṅkiñci  surādha  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  .pe.  yaṃ 1- dūre
santike  vā  sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā  anupādā  vimutto
hoti . yā kāci vedanā . Yā kāci saññā. Ye keci saṅkhārā.
Yaṅkiñci   viññāṇaṃ   atītānāgatapaccuppannaṃ  .pe.  yaṃ  dūre
santike  vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso
attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā  anupādā
vimutto hoti . evaṃ kho surādha jānato evaṃ passato imasmiñca
saviññāṇake  kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāra-
mānāpagataṃ  mānasaṃ  hoti  vidhā  samatikkantaṃ  santaṃ  suvimuttanti
.pe. Aññataro ca panāyasmā surādho arahataṃ ahosīti.
          Arahantavaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
     upādiyamaññamānā      athābhinandamāno ca
     aniccaṃ dukkhaṃ anattā ca   anattaniyaṃ rajaniyasaṇṭhitaṃ
     rādhasurādhena te dasāti.
           -------------
@Footnote: 1 Yu. yaṃ dūre vā.
     Khandhasaṃyuttassa majjhimapaṇṇāsake khajjaniyavaggo tatiyo
   [149]  Sāvatthī . tatra kho . assutavā bhikkhave puthujjano
rūpassa  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ nappajānāti .
Vedanāya  .  saññāya  .  saṅkhārānaṃ  .  viññāṇassa assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  sutavā  ca kho
bhikkhave  ariyasāvako  rūpassa  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  pajānāti  .  vedanāya  .  saññāya  . saṅkhārānaṃ .
Viññāṇassa assādañca ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ pajānātīti.
   [150] Sāvatthī . tatra kho . assutavā bhikkhave puthujjano
rūpassa   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  vedanāya  .  saññāya .
Saṅkhārānaṃ  .  viññāṇassa  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  sutavā  ca kho
bhikkhave  ariyasāvako  rūpassa  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ pajānāti . vedanāya . saññāya .
Saṅkhārānaṃ  .  viññāṇassa  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca
ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ pajānātīti.
   [151] Sāvatthī . tatra kho. Sutavā bhikkhave ariyasāvako rūpassa
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
Yathābhūtaṃ  pajānāti  .  vedanāya  .  saññāya  . saṅkhārānaṃ .
Viññāṇassa   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca
nissaraṇañca yathābhūtaṃ pajānātīti.
   [152] Sāvatthī . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave aniccaṃ yadaniccaṃ
taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  aniccaṃ yadaniccaṃ
taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  rūpasmiṃpi  nibbindati
vedanāyapi  .  saññāyapi  .  saṅkhāresupi  .  viññāṇasmiṃpi
nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ
vimuttamiti  1-  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  .  yāvatā
bhikkhave  sattāvāsā  yāvatā bhavaggaṃ ete aggā ete seṭṭhā
lokasmiṃ  yadidaṃ  arahantoti  .  idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna
sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [153] Sukhino vata arahanto     taṇhā tesaṃ na vijjati
     asmimāno samucchinno     mohajālaṃ padālitaṃ.
@Footnote: 1 vimuttamhītīti vā pāṭho.
     Anejante 1- anuppattā   cittaṃ tesaṃ anāvilaṃ
     loke anupalittā te 2-    brahmabhūtā anāsavā.
     Pañcakkhandhe pariññāya     sattasaddhammagocarā
     pasaṃsiyā sappurisā         puttā buddhassa orasā.
     Sattaratanasampannā        tīsu sikkhāsu sikkhitā
     anuvicaranti mahāvīrā       pahīnabhayabheravā.
     Dasahaṅgehi sampannā      mahānāgā samāhitā
     ete kho seṭṭhā lokasmiṃ    taṇhā tesaṃ na vijjati.
     Asekkhañāṇaṃ uppannaṃ     antimoyaṃ 3- samussayo
     yo sāro brahmacariyassa    tasmiṃ aparapaccayā 4-.
     Vidhāsu na vikampanti        vippamuttā punabbhavā
     dantabhūmiṃ anuppattā      te loke vijitāvino.
     Uddhaṃ tiriyaṃ apācinaṃ        nandi tesaṃ na vijjati
     nadanti te sīhanādaṃ        buddhā loke anuttarāti.
   [154] Sāvatthī . tatra kho . rūpaṃ bhikkhave aniccaṃ yadaniccaṃ
taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ tadanattā yadanattā taṃ netaṃ mama nesohamasmi
na   meso   attāti   evametaṃ   yathābhūtaṃ   sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  .pe.  evaṃ  passaṃ  bhikkhave sutavā ariyasāvako rūpasmiṃpi
nibbindati   vedanāyapi  .  saññāyapi  .  saṅkhāresupi  .
@Footnote: 1 Ma. anejaṃ. Yu. anejanto . 2 Po. vo .  3 Ma. antimassa . 4 Po. aparapaccayo.
Viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  . yāvatā bhikkhave
sattāvāsā  yāvatā  bhavaggaṃ ete aggā ete seṭṭhā lokasmiṃ
yadidaṃ arahantoti.
   [155]  Sāvatthī  .  tatra  kho . sīho bhikkhave migarājā
sāyaṇhasamayaṃ  āsayā  nikkhamati  āsayā  nikkhamitvā  vijambhati
vijambhitvā  samantā  catuddisā  anuviloketi  samantā  catuddisā
anuviloketvā  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ  nadati  tikkhattuṃ  sīhanādaṃ naditvā
gocarāya pakkamati . ye hi 1- keci bhikkhave tiracchānagatā pāṇā
sīhassa  migarañño  nadato  saddaṃ  suṇanti  yebhuyyena  bhayaṃ  saṃvegaṃ
santāsaṃ  āpajjanti  bilaṃ  bilāsayā  pavisanti  dakaṃ  2- dakāsayā
pavisanti  vanaṃ  vanāsayā  pavisanti  ākāsaṃ  pakkhino  bhajanti .
Yepi  te  bhikkhave  rañño  nāgā  gāmanigamarājadhānīsu  daḷhehi
varattehi 3- bandhanehi 4- bandhā tepi tāni bandhanāni sañchinditvā
sampadāletvā  bhītā  muttakarīsaṃ cajamānā 5- yena vā tena vā
palāyanti  .  evaṃmahiddhiko  6-  kho  bhikkhave  sīho  migarājā
tiracchānagatānaṃ pāṇānaṃ evaṃmahesakkho evaṃmahānubhāvo.
   [156] Evameva kho bhikkhave yadā tathāgato loke uppajjati
@Footnote: 1 Po. Yu. hisaddo natathi . 2 Po. udakaṃ udakāsayā .  3 Yu. yottehī.
@4 Ma. Yu. bandhanehīti na dissati . 5 Yu. mocantā . 6 Po. evaṃmahiddhiyo..
Arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū anuttaro
purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavā  so  dhammaṃ
deseti  iti  rūpaṃ  iti  rūpassa  samudayo  iti rūpassa atthaṅgamo
iti  vedanā  .  iti  saññā . iti saṅkhārā . iti viññāṇaṃ
iti  viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamoti .
Yepi  te  bhikkhave  devā dīghāyukā vaṇṇavanto sukhabahulā uccesu
vimānesu  ciraṭṭhitikā  tepi  1-  tathāgatassa  dhammadesanaṃ  sutvā
yebhuyyena  bhayaṃ  saṃvegaṃ santāsaṃ āpajjanti aniccāva 2- kira bho
mayaṃ  samānā  niccamhāti  amaññimha  addhuvāva  kira  bho  sayaṃ
samānā  dhuvamhāti  amaññimha  asassatāva  kira  bho  mayaṃ samānā
sassatamhāti  amaññimha  mayaṃpi  kira  bho  aniccā  addhuvā
asassatā  sakkāyapariyāpannāti  .  evaṃmahiddhiko  kho  bhikkhave
tathāgato  sadevakassa  lokassa  evaṃmahesakkho  evaṃmahānubhāvoti .
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna 3- sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [157] Yadā buddho abhiññāya    dhammacakkaṃ pavattayi
     sadevakassa lokassa         satthā appaṭipuggalo.
     Sakkāyassa nirodhañca        sakkāyassa ca sambhavaṃ
     ariyaṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ          dukkhūpasamagāminaṃ.
     Yepi dīghāyukā devā         vaṇṇavanto yasassino
     bhītā santāsamāpāduṃ 4-      sīhassevitare migā.
@Footnote: 1 Yu. tepi kho .  2 Po. aniccā vata . 3 Yu. vatvā . 4 santāsā sīhanādaṃ.
     Avītivattā sakkāyaṃ         aniccā kira bho mayaṃ
     sutvā arahato vākyaṃ        vippamuttassa tādinoti.
   [158] Sāvatthī . tatra kho . ye hi keci bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussaramānā  anussaranti
sabbe  te  pañcupādānakkhandhe anussaranti etesaṃ vā aññataraṃ .
Katame  pañca  .  evaṃrūpo  ahosiṃ  atītamaddhānanti  iti vā hi
bhikkhave  anussaramāno  rūpaññeva  anussarati  . evaṃvedano ahosiṃ
atītamaddhānanti  iti  vā  hi  bhikkhave  anussaramāno  vedanaññeva
anussarati  .  evaṃsañño  ahosiṃ  atītamaddhānanti  . evaṃsaṅkhāro
ahosiṃ  atītamaddhānanti  .  evaṃviññāṇo  ahosiṃ  atītamaddhānanti
iti vā hi bhikkhave anussaramāno viññāṇaññeva anussarati.
   [159] Kiñca 1- bhikkhave rūpaṃ vadetha. Ruppatīti kho bhikkhave tasmā
rūpanti  vuccati . kena ruppati . sītenapi ruppati uṇhenapi ruppati
jighacchāyapi   ruppati  pipāsāyapi  ruppati  ḍaṃsamakasavātātapasirīsapa-
samphassenapi ruppati. Ruppatīti kho bhikkhave tasmā rūpanti vuccati.
  Kiñca bhikkhave vedanaṃ vadetha . vedayatīti 2- kho bhikkhave tasmā
vedanāti vuccati . kiñca vedayati 3- . Sukhaṃpi vedayati dukkhaṃpi vedayati
adukkhamasukhaṃpi vedayati. Vedayatīti kho bhikkhave tasmā vedanāti vuccati.
  Kiñca  bhikkhave  saññaṃ vadetha . sañjānātīti 4- kho bhikkhave
@Footnote: 1 Po. kiñci. sabbattha īdisameva . 2 Yu. vediyantīti . 3 Yu. vediyati.
@4 Po. pajānātīti.
Tasmā  saññāti  vuccati  .  kiñca sañjānāti . nīlaṃpi sañjānāti
pītakaṃpi  sañjānāti  lohitakaṃpi  sañjānāti  odātaṃpi  sañjānāti .
Sañjānātīti kho bhikkhave tasmā saññāti vuccati.
  Kiñca bhikkhave saṅkhāre vadetha. Saṅkhataṃ abhisaṅkharontīti kho bhikkhave
tasmā  saṅkhārāti  vuccanti  . kiñca saṅkhataṃ abhisaṅkharonti . rūpaṃ
rūpattāya  saṅkhataṃ  abhisaṅkharonti  vedanaṃ  vedanattāya  saṅkhataṃ
abhisaṅkharonti  saññaṃ  saññattāya  saṅkhataṃ  abhisaṅkharonti  saṅkhāre
saṅkhārattāya   saṅkhataṃ   abhisaṅkharonti   viññāṇaṃ  viññāṇattāya
saṅkhataṃ  abhisaṅkharonti  . saṅkhataṃ abhisaṅkharontīti kho bhikkhave tasmā
saṅkhārāti vuccanti.
  Kiñci  bhikkhave  viññāṇaṃ  vadetha  .  vijānātīti kho bhikkhave
tasmā  viññāṇanti  vuccati  .  kiñca  vijānanti  1- . ambilaṃpi
vijānāti  tittakaṃpi  vijānāti  kaṭukaṃpi  vijānāti  madhuraṃpi  vijānāti
khārikaṃpi  vijānāti  akhārikaṃpi  vijānāti loṇikaṃpi vijānāti aloṇikaṃpi
vijānāti. Vijānātīti kho bhikkhave tasmā viññāṇanti vuccati.
   [160]  Tatra  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
ahaṃ  kho  etarahi  rūpena  khajjāmi  atītaṃpāhaṃ  addhānaṃ evameva
rūpena  khajjiṃ  seyyathāpi  etarahi  paccuppannena  rūpena  khajjāmi
ahañceva  kho  pana  anāgataṃ rūpaṃ abhinandeyyaṃ anāgataṃpāhaṃ addhānaṃ
evameva  rūpena  khajjeyyaṃ  seyyathāpi  etarahi  paccuppannena
rūpena  khajjāmīti . so iti paṭisaṅkhāya atītasmiṃ rūpasmiṃ anapekkho
@Footnote: 1 Po. Yu. vijānāti.
Hoti  anāgataṃ  rūpaṃ  nābhinandati  paccuppannassa  rūpassa  nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   {160.1} Ahaṃ kho etarahi vedanāya khajjāmi atītaṃpāhaṃ addhānaṃ
evameva  vedanāya khajjiṃ seyyathāpi etarahi paccuppannāya vedanāya
khajjāmi  ahañceva kho pana anāgataṃ vedanaṃ abhinandeyyaṃ anāgataṃpāhaṃ
addhānaṃ evameva vedanāya khajjeyyaṃ seyyathāpi etarahi paccuppannāya
vedanāya khajjāmīti . so iti paṭisaṅkhāya atītāya vedanāya anapekkho
hoti  anāgataṃ  vedanaṃ  nābhinandati paccuppannāya vedanāya nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   {160.2} Ahaṃ kho etarahi saññāya khajjāmi. Ahaṃ kho etarahi
saṅkhārehi  khajjāmi  atītaṃpāhaṃ  addhānaṃ  evameva saṅkhārehi khajjiṃ
seyyathāpi  etarahi  paccuppannehi saṅkhārehi khajjāmi ahañceva kho
pana  anāgate  saṅkhāre abhinandeyyaṃ anāgataṃpāhaṃ addhānaṃ evameva
saṅkhārehi  khajjeyyaṃ  seyyathāpi  etarahi  paccuppannehi saṅkhārehi
khajjāmīti . so iti paṭisaṅkhāya atītesu saṅkhāresu anapekkho hoti
anāgate  saṅkhāre  nābhinandati  paccuppannānaṃ  saṅkhārānaṃ nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   {160.3} Ahaṃ kho etarahi viññāṇena khajjāmi atītaṃpāhaṃ addhānaṃ
evameva  viññāṇena  khajjiṃ  seyyathāpi  etarahi  paccuppannena
viññāṇena  khajjāmi  ahañceva  kho  pana  anāgataṃ  viññāṇaṃ
abhinandeyyaṃ  anāgataṃpāhaṃ  addhānaṃ  evameva  viññāṇena  khajjeyyaṃ
Seyyathāpi  etarahi  paccuppannena  viññāṇena  khajjāmīti  .  so
iti  paṭisaṅkhāya  atītasmiṃpi  viññāṇasmiṃ  anapekkho  hoti  anāgataṃ
viññāṇaṃ   nābhinandati   paccuppannassa   viññāṇassa   nibbidāya
virāgāya nirodhāya paṭipanno hoti.
   [161] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ 1- bhante.
Vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ bhante.
   [162]  Tasmā tiha bhikkhave yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā  sukhumaṃ  vā  hīnaṃ
vā  paṇītaṃ vā yaṃ dūre [2]- santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama
nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ sammappaññāya
daṭṭhabbaṃ  . yā kāci vedanā . yā kāci saññā . ye keci
saṅkhārā  .  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  .pe.
Yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama nesohamasmi
@Footnote: 1 Yu. no etaṃ bhante . 2 Po. etthantare vāsaddo dissati.
Na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Ayaṃ  vuccati  bhikkhave  ariyasāvako  apacināti no ācināti pajahati
na 1- upādiyati visineti na 2- ussineti vidhūpeti na sandhūpeti.
   [163]  Kiñca  apacināti no ācināti . rūpaṃ apacināti no
ācināti  .  vedanaṃ  . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ apacināti
no  ācināti  .  kiñca  pajahati na upādiyati . rūpaṃ pajahati na
upādiyati  .  vedanaṃ  .  saññaṃ  . saṅkhāre . viññāṇaṃ pajahati
na  upādiyati  .  kiñca visineti na ussineti . rūpaṃ visineti na
ussineti  .  vedanaṃ  .  saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ visineti
na  ussineti  .  kiñca vidhūpeti na sandhūpeti . rūpaṃ vidhūpeti na
sandhūpeti  .  vedanaṃ  .  saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ vidhūpeti
na  sandhūpeti  .  evaṃ passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako rūpasmiṃpi
nibbindati  vedanāyapi  .  saññāyapi . saṅkhāresupi . viññāṇasmiṃpi
nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti . khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ
nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu neva
ācināti  na  apacināti apacinitvā ṭhito neva pajahati na upādiyati
pajahitvā  ṭhito  neva visineti na ussineti visinetvā ṭhito neva
vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhito.
   [164] Kiñca neva ācināti na apacināti apacinitvā ṭhito .
@Footnote: 1-2 Yu. no.
Rūpaṃ  neva  ācināti  na apacināti apacinitvā ṭhito . vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  neva  ācināti  na apacināti
apacinitvā  ṭhito  .  kiñca  neva  pajahati na upādiyati pajahitvā
ṭhito . rūpaṃ neva pajahati na upādiyati pajahitvā ṭhito . Vedanaṃ.
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  neva  pajahati  na  upādiyati
pajahitvā  ṭhito  .  kiñca  neva visineti na ussineti visinetvā
ṭhito . rūpe 1- neva visineti na ussineti visinetvā ṭhito. Vedanaṃ.
Saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ neva visineti na ussineti visinetvā
ṭhito . kiñca neva vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhito . rūpaṃ
neva vidhūpeti na sandhūpeti vidhūpetvā ṭhito . vedanaṃ . saññaṃ .
Saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  neva  vidhūpeti  na  sandhūpeti  vidhūpetvā
ṭhito  .  evaṃ  vimuttacittaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhuṃ saindā devā
sabrahmakā sapajāpatikā ārakāva namassanti
     namo te purisājañña     namo te purisuttama
     yassa te nābhijānāma     yampi nissāya jhāyasīti.
   [165]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakkesu  viharati  kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme . atha kho bhagavā kismiñci 2- deva pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ 3-
paṇāmetvā    pubbaṇhasamayaṃ    nivāsetvā   pattacīvaramādāya
kapilavatthuṃ   piṇḍāya   pāvisi  kapilavatthusmiṃ  piṇḍāya  caritvā
pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  mahāvanaṃ  tenupasaṅkami  4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpaṃ . 2 Po. kismiñcipi . 3 Po. bhikkhusaṅghetipi dissati . 4 Po.
@tena upasaṅkamīti dissati.
Divāvihārāya   mahāvanaṃ   ajjhogahetvā  veluvalaṭṭhikāya  mūle
divāvihāraṃ 1- nisīdi.
   {165.1} Atha kho bhagavato rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  mayā  kho bhikkhusaṅgho pabāḷho 2- santettha
bhikkhū  navā  acirapabbajitā adhunāgatā imaṃ dhammavinayaṃ tesaṃ mamaṃ 3-
apassantānaṃ  siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  seyyathāpi  nāma
vacchassa  taruṇassa  mātaraṃ  apassantassa  siyā  aññathattaṃ  siyā
vipariṇāmo  evameva  4-  santettha bhikkhū navā acirapabbajitā 5-
adhunāgatā  imaṃ  dhammavinayaṃ  tesaṃ  mamaṃ apassantānaṃ siyā aññathattaṃ
siyā  vipariṇāmo  seyyathāpi nāma bījānaṃ taruṇānaṃ udakaṃ alabhantānaṃ
siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  evameva santettha bhikkhū navā
acirapabbajitā  adhunāgatā  imaṃ  dhammavinayaṃ  tesaṃ  mamaṃ  alabhantānaṃ
dassanāya  siyā  aññathattaṃ  siyā vipariṇāmo yannūnāhaṃ yatheva mayā
pubbe  bhikkhusaṅgho  anuggahito  evameva  etarahi  anuggaṇheyyaṃ
bhikkhusaṅghanti.
   [166]  Atha  kho  brahmā  sahampati  bhagavato  cetasā
cetoparivitakkamaññāya  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ
vā  bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ sammiñjeyya evameva
brahmaloke  antarahito  bhagavato  purato  pāturahosi  . atha kho
brahmā  sahampati  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca evametaṃ bhagavā evametaṃ
@Footnote: 1 Po. divāvihāre . 2 Yu. pavāḷho . 3 Po. mama . 4 Yu. evamevaṃ . 5 Po.
@acirapabbajitvā
Sugata  bhagavatā  bhante  bhikkhusaṅgho  1-  pabāḷho santettha bhikkhū
navā  acirapabbajitā  adhunāgatā  imaṃ  dhammavinayaṃ  tesaṃ  bhagavantaṃ
apassantānaṃ siyā aññathattaṃ siyā vipariṇāmo
   {166.1} seyyathāpi nāma vacchassa taruṇassa mātaraṃ apassantassa
siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo  evameva santettha bhikkhū navā
acirapabbajitā  adhunāgatā  imaṃ  dhammavinayaṃ tesaṃ bhagavantaṃ apassantānaṃ
siyā  aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo seyyathāpi nāma bījānaṃ taruṇānaṃ
udakaṃ alabhantānaṃ siyā aññathattaṃ siyā vipariṇāmo evameva santettha
bhikkhū  navā  acirapabbajitā  adhunāgatā imaṃ dhammavinayaṃ tesaṃ bhagavantaṃ
alabhantānaṃ   dassanāya   siyā   aññathattaṃ  siyā  vipariṇāmo
abhinandatu  bhante  bhagavā  bhikkhusaṅghaṃ  abhivadatu  bhante  bhagavā
bhikkhusaṅghaṃ  yatheva  [2]-  bhagavatā  pubbe  bhikkhusaṅgho  anuggahito
evameva  etarahi  anuggaṇhātu  bhikkhusaṅghanti  . adhivāsesi bhagavā
tuṇhībhāvena . atha kho brahmā sahampati bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyi.
   [167] Atha kho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito yena
nigrodhārāmo   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi . nisajja kho bhagavā tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkhāresi 3-
yathā te bhikkhū 4- ekadvīhikāya 5- sārajjamānarūpā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu .
@Footnote: 1 Po. saṅgho . 2 Yu. etthantare bhanteti dissati . 3 Yu. abhisaṅkhāyi.
@abhisaṅkhasi. 4 Ma. Yu. (ekavihakāya sārajjāyamānarūpā yenāhaṃ tenupasaṅkameyyuṃ
@te bhikkhū) 5 Yu. ekavihakāya sārajjāyamānarūpā.
Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū bhagavā etadavoca antamidaṃ bhikkhave
jīvikānaṃ  yadidaṃ  piṇḍolyaṃ  .  abhisāpoyaṃ  1-  bhikkhave  lokasmiṃ
piṇḍolo  vicarasi  pattapāṇi 2- . tañca kho etaṃ 3-  bhikkhave
kulaputtā  upenti  atthavasikā atthavasaṃ paṭicca neva rājābhinītā na
corābhinītā na iṇaṭṭhā na bhayaṭṭhā na ājīvikāpakatā 4- apica kho
otiṇṇāmha 5- jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi
domanassehi  upāyāsehi  dukkhotiṇṇā  6- dukkhaparetā appevanāma
imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññāyethāti.
   {167.1} Evaṃ pabbajito cāyaṃ bhikkhave kulaputto so ca hoti
abhijjhālū  kāmesu  tibbasārāgo  byāpannacitto  paduṭṭhamanasaṅkappo
muṭṭhassatī  asampajāno  asamāhito  vibbhantacitto  pākatindriyo .
Seyyathāpi bhikkhave chavālātaṃ ubhato padittaṃ majjhe gūthagataṃ neva gāme
kaṭṭhatthaṃ 7- pharati nāraññe kaṭṭhatthaṃ pharati . tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ
puggalaṃ vadāmi gihibhogā ca parihīno sāmaññatthaṃ ca na paripūreti.
   [168] Tayome bhikkhave akusalavitakkā kāmavitakko byāpādavitakko
vihiṃsāvitakko  . ime ca kho bhikkhave tayo akusalavitakkā taṃ 8-
aparisesā  nirujjhanti  catūsu  vā  satipaṭṭhānesu  supatiṭṭhitacittassa
viharato  animittaṃ  vā  samādhiṃ  bhāvayato  .  yāvañcidaṃ  bhikkhave
alameva  animitto  samādhi  bhāvetuṃ  9-  .  animitto  bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. abhisāpāyaṃ. Po. abhisāpāya . 2 Ma. Yu. pattapāṇīti. 3 Yu. evaṃ.
@4 Yu. jīvīkāpakatā. Po. ājīvikākatā . 5 Yu. otiṇṇamhi. Po. otiṇṇomhi.
@6 Po. Yu. dukkhotiṇṇo . 7 Po. Yu. kaṭṭhattaṃ . 8 Sī. naṃ. Ma. kva.
@9 Yu. bhāvituṃ.
Samādhi bhāvito bahulīkato mahapphalo hoti mahānisaṃso.
   [169]  Dvemā bhikkhave diṭṭhiyo bhavadiṭṭhi ca vibhavadiṭṭhi ca .
Tatra  [1]- bhikkhave sutavā ariyasāvako iti paṭisañcikkhati atthi nu
kho  taṃ  kiñci lokasmiṃ yamahaṃ upādiyamāno na vajjavā assanti .
So evaṃ pajānāti natthi nu kho taṃ kiñci lokasmiṃ yamahaṃ upādiyamāno
na vajjavā assanti 2- . so evaṃ pajānāti ahañca 3- rūpaññeva
upādiyamāno    upādiyeyyaṃ    vedanaññeva    upādiyamāno
upādiyeyyaṃ   saññaññeva  upādiyamāno  upādiyeyyaṃ  saṅkhāre
yeva   upādiyamāno  upādiyeyyaṃ  viññāṇaññeva  upādiyamāno
upādayeyyaṃ  tassa  me  assa  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhaveyyuṃ evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo assa 4-.
   {169.1} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti. Aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . Dukkhaṃ bhante. Yaṃ
panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama
esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ bhante . vedanā.
Saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ .pe. tasmā tiha bhikkhave.
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [170]  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme .
@Footnote:[1] Ma. Yu. khosaddo dissati .  2 Ma. Yu. assaṃ .  3 Ma. ahañhi.
@4 Ma. assāti.
Atha  kho  bhagavā  pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya kosambiṃ
piṇḍāya   pāvisi   kosambiyaṃ   piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  sāmaṃ  senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya
anāmantetvā   upaṭṭhāke   anapaloketvā  bhikkhusaṅghaṃ  eko
adutiyo cārikaṃ pakkāmi.
   [171]  Atha  kho  aññataro  bhikkhu  acirapakkantassa  bhagavato
yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
ānandaṃ  etadavoca  ehāvuso 1- ānanda bhagavā sāmaṃ senāsanaṃ
saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya anāmantetvā upaṭṭhāke anapaloketvā
bhikkhusaṅghaṃ  eko  adutiyo  cārikaṃ  pakkantoti  .  yasmiṃ āvuso
samaye  bhagavā  sāmaṃ  senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya
anāmantetvā  upaṭṭhāke  anapaloketvā  bhikkhusaṅghaṃ eko adutiyo
cārikaṃ  pakkamati 2- ekova bhagavā tasmiṃ samaye viharitukāmo hoti
na bhagavā tasmiṃ samaye kenaci anubandhitabbo hotīti.
   [172]  Atha  kho  bhagavā  anupubbena cārikaṃ caramāno yena
pālileyyakaṃ  3- tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā pālileyyake viharati
bhaddasālamūle  .  atha  kho  sambahulā bhikkhū yenāyasmā ānando
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ sammodiṃsu
sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā kho te bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ cirassutā 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. esāvuso . 2 Yu. pakkāmi . 3 Sī. pārileyyakaṃ.
@4 Ma. cirassaṃ sutā.
Kho  no  āvuso  ānanda  bhagavato sammukhā dhammī kathā icchāma
mayaṃ  āvuso  ānanda bhagavato sammukhā dhammiṃ kathaṃ sotunti . atha
kho  āyasmā  ānando  tehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  yena pālileyyakaṃ
bhaddasālamūlaṃ  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū
bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   [173] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno evañcetaso
parivitakko  udapādi  kathaṃ  nu  kho jānato kathaṃ passato anantarā
āsavānaṃ  khayo  hotīti . atha kho bhagavā tassa bhikkhuno cetasā
cetoparivivitakkamaññāya  bhikkhū  1-  āmantesi  vicayaso  desito
bhikkhave  mayā  dhammo  vicayaso  desitā  cattāro  satipaṭṭhānā
vicayaso  desitā  cattāro sammappadhānā vicayaso desitā cattāro
iddhipādā  vicayaso  desitāni  pañcindriyāni  vicayaso  desitāni
pañca  balāni  vicayaso  desitā  satta bojjhaṅgā vicayaso desito
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo . evaṃ vicayaso [2]- desito bhikkhave mayā
dhammo evaṃ vicayaso desito 3- kho bhikkhave mayā dhammo . Atha
ca  panidhekaccassa  bhikkhuno  evaṃ  cetaso parivitakko udapādi kathaṃ
nu kho jānato kathaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hotīti.
   [174] Kathañca bhikkhave jānato kathaṃ passato anantarā āsavānaṃ
khayo  hoti  . idha bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī
@Footnote: 1 Po. bhikkhuṃ . 2 Yu. khosaddo dissati . 3 Ma. Yu. desite- dhamme.
Ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī
.pe.  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  . yā
kho pana sā bhikkhave samanupassanā saṅkhāro so . So pana saṅkhāro
kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  1- . avijjāsamphassajena
bhikkhave  vedayitena  phuṭṭhassa assutavato puthujjanassa uppannā taṇhā
tatojo so saṅkhāro . iti kho bhikkhave sopi [2]- saṅkhāro anicco
saṅkhato   paṭiccasamuppanno   sāpi  taṇhā  aniccā  saṅkhatā
paṭiccasamuppannā  sāpi  vedanā  . sopi phasso . sāpi avijjā
aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  . evaṃpi kho bhikkhave jānato
evaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [175]  Na heva kho 3- rūpaṃ attato samanupassati apica kho
rūpavantaṃ attānaṃ samanupassati . yā kho pana sā bhikkhave samanupassanā
saṅkhāro  so  . so pana saṅkhāro kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
kiṃpabhavo . avijjāsamphassajena bhikkhave vedayitena phuṭṭhassa assutavato
puthujjanassa  uppannā  taṇhā  tatojo  so saṅkhāro . iti kho
bhikkhave  sopi  saṅkhāro  anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno sāpi
taṇhā . sāpi vedanā . sopi phasso . sāpi avijjā aniccā
saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  .  evaṃpi  kho  bhikkhave jānato evaṃ
passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [176]  Na  heva  kho  rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ
@Footnote: 1 Yu. kiṃpabhavoti . 2 Yu. khosaddo dissati . 3 Po. na so ca kho.
Attānaṃ  samanupassati  apica  kho  attani  rūpaṃ  samanupassati . yā
kho pana sā bhikkhave samanupassanā saṅkhāro so . So pana saṅkhāro
kiṃnidāno  kiṃsamudayo kiṃjātiko kiṃpabhavo . avijjāsamphassajena bhikkhave
vedayitena  phuṭṭhassa  assutavato puthujjanassa uppannā taṇhā tatojo
so saṅkhāro . iti kho bhikkhave sopi saṅkhāro anicco saṅkhato
paṭiccasamuppanno  sāpi taṇhā . sāpi vedanā . sopi phasso .
Sāpi  avijjā  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  . evaṃpi kho
bhikkhave jānato evaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [177]  Na  heva  kho  rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ
attānaṃ  samanupassati  na  attani  rūpaṃ samanupassati apica kho rūpasmiṃ
attānaṃ  samanupassati  .  yā  kho  pana sā bhikkhave samanupassanā
saṅkhāro  so  . so pana saṅkhāro kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
kiṃpabhavo . avijjāsamphassajena bhikkhave vedayitena phuṭṭhassa assutavato
puthujjanassa  uppannā  taṇhā  tatojo  so saṅkhāro . iti kho
bhikkhave  sopi  saṅkhāro  anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno sāpi
taṇhā . sāpi vedanā . sopi phasso . sāpi avijjā aniccā
saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  .  evaṃpi  kho  bhikkhave jānato evaṃ
passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [178]  Na  heva  kho  rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ
attānaṃ  na  attani  rūpaṃ  na  rūpasmiṃ  attānaṃ  samanupassati apica
Kho  vedanaṃ  attato samanupassati . apica kho vedanāvantaṃ attānaṃ
samanupassati  .  apica  kho  attani  vedanaṃ  samanupassati  . apica
kho  vedanāya  attānaṃ samanupassati . apica kho saññaṃ attato .
Apica  kho  saṅkhāre attato samanupassati . apica kho saṅkhāravantaṃ
attānaṃ  samanupassati  .  apica kho attani saṅkhāre samanupassati .
Apica  kho  saṅkhāresu  attānaṃ  samanupassati . apica kho viññāṇaṃ
attato  samanupassati  .  apica  kho  viññāṇavantaṃ  attānaṃ .
Apica  kho  attani  viññāṇaṃ  .  apica  kho  viññāṇasmiṃ attānaṃ
samanupassati.
   {178.1}  Yā  kho pana sā bhikkhave samanupassanā saṅkhāro
so . so pana saṅkhāro kiṃnidāno .pe. Kiṃpabhavo. Avijjāsamphassajena
bhikkhave  vedayitena  phuṭṭhassa assutavato puthujjanassa uppannā taṇhā
tatojo so saṅkhāro . Iti kho bhikkhave sopi saṅkhāro anicco saṅkhato
paṭiccasamuppanno . sāpi taṇhā . sāpi vedanā . sopi phasso.
Sāpi avijjā aniccā saṅkhatā paṭiccasamuppannā . evaṃpi kho bhikkhave
jānato evaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [179] Na heva kho rūpaṃ attato samanupassati . na vedanaṃ.
Na  saññaṃ  .  na  saṅkhāre  .  na viññāṇaṃ attato samanupassati
apica  kho  evaṃdiṭṭhī  hoti  so  attā so loko so pecca
bhavissāmi  nicco  dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammoti  .  yā kho
Pana  sā  bhikkhave sassatadiṭṭhi saṅkhāro so . so pana saṅkhāro
kiṃnidāno  .pe.  evaṃpi  kho  bhikkhave  jānato  evaṃ  passato
anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [180] Na heva kho rūpaṃ attato samanupassati . Na vedanaṃ. Na
saññaṃ  .  na  saṅkhāre  .  na  viññāṇaṃ  attato  samanupassati
nāpi  evaṃdiṭṭhī hoti so attā so loko so pecca bhavissāmi
nicco  dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammoti apica kho evaṃdiṭṭhī hoti
no cassaṃ no ca me siyā na bhavissāmi 1- na me bhavissatīti 2-.
Yā  kho pana sā bhikkhave ucchedadiṭṭhi saṅkhāro so . so pana
saṅkhāro  kiṃnidāno  kiṃsamudayo  kiṃjātiko  kiṃpabhavo  .  avijjā-
samphassajena  bhikkhave  vedayitena  phuṭṭhassa  assutavato  puthujjanassa
uppannā  taṇhā tatojo so saṅkhāro . iti kho bhikkhave sopi
saṅkhāro anicco .pe. evaṃpi kho bhikkhave jānato evaṃ passato
anantarā āsavānaṃ khayo hoti.
   [181] Na heva kho rūpaṃ attato samanupassati . Na vedanaṃ. Na
saññaṃ  .  na  saṅkhāre . na viññāṇaṃ attato samanupassati .pe.
Na  viññāṇasmiṃ  attānaṃ  3- samanupassati nāpi evaṃdiṭṭhī hoti so
attā  so  loko  so  pecca  bhavissāmi nicco dhuvo sassato
avipariṇāmadhammoti  nāpi  evaṃdiṭṭhī  hoti  no  cassaṃ  no  ca
me  siyā  na  bhavissāmi  na  me  bhavissatīti  apica  kho kaṅkhī
@Footnote: 1 Ma. nābhavissaṃ . 2 Po. bhavissa .  3 Ma. attato.
Hoti vicikicchī 1- aniṭṭhaṅgato saddhamme. Yā 2- kho pana sā bhikkhave
kaṅkhitā vicikicchitā aniṭṭhaṅgatatā saddhamme saṅkhāro so.
   {181.1}  So  pana  saṅkhāro kiṃnidāno kiṃsamudayo kiṃjātiko
kiṃpabhavo  .  avijjāsamphassajena  bhikkhave  vedayitena  phuṭṭhassa
assutavato  puthujjanassa  uppannā  taṇhā tatojo so saṅkhāro .
Iti 3- kho bhikkhave sopi saṅkhāro anicco saṅkhato paṭiccasamuppanno
sāpi  taṇhā  aniccā  saṅkhatā  paṭiccasamuppannā  sāpi  vedanā
aniccā   saṅkhatā   paṭiccasamuppannā  sopi  phasso  anicco
saṅkhato  paṭiccasamuppanno   sāpi  avijjā  aniccā  saṅkhatā
paṭiccasamuppannā  .  evaṃpi  kho  bhikkhave  jānato evaṃ passato
anantarā āsavānaṃ khayo hotīti.
   [182]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sāvatthiyaṃ  viharati  pubbārāme
migāramātupāsāde  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  .  tena kho pana
samayena  bhagavā  tadahuposathe  paṇṇarase  puṇṇāya  4-  puṇṇamāya
rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto ajjhokāse nisinno hoti.
   [183] Atha kho aññataro bhikkhu uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca
puccheyyāhaṃ bhante bhagavantaṃ kiñci 5- deva desaṃ sace me bhagavā
okāsaṃ  karoti  pañhassa  veyyākaraṇāyāti  .  tenahi tvaṃ bhikkhu
sake  āsane  nisīditvā  puccha yadākaṅkhasīti . evaṃ bhanteti kho
so  bhikkhu  bhagavato  paṭissutvā  sake  āsane nisīditvā bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Po. vicikicchitā adiṭṭhigatā .  2 Po. yā kho panimā bhikkhave.
@3 Po. evaṃ kho. 4 Po. saṃpuṇṇāya . 5 Po. kiñci teneva.
Etadavoca  ime nu kho bhante pañcupādānakkhandhā . seyyathīdaṃ .
Rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho  viññāṇūpādānakkhandhoti  .  ime  kho  bhikkhu
pañcupādānakkhandhā  .  seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.
Viññāṇūpādānakkhandhoti.
   [184] Sādhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  1-  ime kho pana
bhante  pañcupādānakkhandhā  kiṃmūlakāti  .  ime  kho  bhikkhu
pañcupādānakkhandhā chandamūlakāti .pe.
  Taññeva 2- nu kho bhante upādānaṃ te ca 3- pañcupādānakkhandhā.
Udāhu  aññatra  pañcahi  4- upādānakkhandhehi 4- upādānanti .
Na kho bhikkhu taññeva upādānaṃ te ca pañcupādānakkhandhā napi 5-
aññatra  pañcahi  upādānakkhandhehi  upādānaṃ  apica yo 6- tattha
chandarāgo taṃ 7- tattha upādānanti.
   [185] Sādhu bhanteti kho so bhikkhu .pe. uttariṃ pañhaṃ apucchi
siyā  pana  bhante  pañcupādānakkhandhesu  chandarāgavemattatāti .
Siyā  bhikkhūti  bhagavā avoca idha bhikkhu ekaccassa 8- evaṃ hoti
evaṃrūpo  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ  evaṃvedano  siyaṃ  anāgatamaddhānaṃ
evaṃsañaño   9-   siyaṃ   anāgatamaddhānaṃ  evaṃsaṅkhāro  siyaṃ
@Footnote: 1 Po. pucchi . 2 Po. tadaññeva .  3 Sī. Ma. cakāro na dissati.
@4 Yu. pañcupādānakkhandhehi . 5 Ma. Yu. nāpi. Po. pisaddo na dissati.
@6 Po. kho. 7 Po. tanti na dissati .  8 Po. ekassa yathā evaṃ.
@9 Po. Yu. evaṃsaññī.
Anāgatamaddhānaṃ  evaṃviññāṇo  siyaṃ  anāgatamaddhānanti  1- . evaṃ
kho bhikkhu siyā pañcupādānakkhandhesu chandarāgavemattatāti.
   [186] Sādhu bhanteti kho so bhikkhu .pe. uttariṃ pañhaṃ apucchi
kittāvatā  nu  kho  bhante  khandhānaṃ  khandhādhivacananti  . yaṅkiñci
bhikkhu  2-  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre [3]- santike
vā . Ayaṃ vuccati rūpakkhandho 4-. Yā kāci vedanā. Yā kāci saññā.
Ye  keci  saṅkhārā  .  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ dūre santike vā . Ayaṃ vuccati viññāṇakkhandho. Ettāvatā [5]-
kho bhikkhu khandhānaṃ khandhādhivacananti.
   [187]  Sādhu  bhanteti  kho  so  bhikkhu .pe. apucchi ko
nu  kho  bhante  hetu  ko  paccayo rūpakkhandhassa paññāpanāya .
Ko  hetu  ko paccayo vedanākkhandhassa paññāpanāya . ko hetu
ko  paccayo  saññākkhandhassa  paññāpanāya  .  ko  hetu  ko
paccayo  saṅkhārakkhandhassa  paññāpanāya  .  ko hetu ko paccayo
viññāṇakkhandhassa  paññāpanāyāti  .  cattāro  kho bhikkhu mahābhūtā
hetu  cattāro  mahābhūtā paccayo 6- rūpakkhandhassa paññāpanāya .
Phasso  hetu phasso paccayo vedanākkhandhassa paññāpanāya . phasso
hetu  phasso  paccayo  saññākkhandhassa  paññāpanāya  .  phasso
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na dissati . 2 Yu. bhikkhave .  3 Po. vāsaddo dissati.
@4 Po. rūpakkhandhoti . 5 Po. casaddo dissati . 6 Po. paccayā.
Hetu  phasso  paccayo  saṅkhārakkhandhassa  paññāpanāya  .  nāmarūpaṃ
hetu nāmarūpaṃ paccayo viññāṇakkhandhassa paññāpanāyāti.
   [188]  Sādhu  bhanteti  kho  so  bhikkhu .pe. apucchi kathaṃ
nu kho bhante sakkāyadiṭṭhi hotīti . idha bhikkhu assutavā puthujjano
ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto
sappurisānaṃ   adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme
avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ attani
vā  rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre .
Viññāṇaṃ   attato   samanupassati   viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ
attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  .  evaṃ  kho
bhikkhu sakkāyadiṭṭhi hotīti.
   [189]  Sādhu  bhanteti  kho  so  bhikkhu .pe. apucchi kathaṃ
pana bhante sakkāyadiṭṭhi na hotīti . idha bhikkhu sutavā ariyasāvako
ariyānaṃ  dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme suvinīto sappurisānaṃ
dassāvī  sappurisadhammassa  1-  kovido  sappurisadhamme  suvinīto
na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ vā attānaṃ na attani
vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ . na vedanaṃ . na saññaṃ . na
saṅkhāre  .  na  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  viññāṇaṃ  na  viññāṇasmiṃ  vā
attānaṃ. Evaṃ kho bhikkhu sakkāyadiṭṭhi na hotīti.
@Footnote: 1 Po. sappurisadhammesu.
   [190]  Sādhu  bhanteti  kho  so bhikkhu .pe. ko nu kho
bhante  rūpassa  assādo  ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  .  ko
vedanāya  .  ko  saññāya . ko saṅkhārānaṃ . ko viññāṇassa
assādo  ko  ādīnavo  kiṃ  nissaraṇanti  .  yaṃ  kho  bhikkhu
rūpaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  rūpassa  assādo
yaṃ  rūpaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāṇadhammaṃ  ayaṃ  rūpassa ādīnavo yo
rūpasmiṃ  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  rūpassa  nissaraṇaṃ .
Yaṃ vedanaṃ paṭicca . yaṃ saññaṃ paṭicca . yaṃ 1- saṅkhāre paṭicca.
Yaṃ  viññāṇaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  viññāṇassa
assādo   yaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ
viññāṇassa   ādīnavo   yo   viññāṇasmiṃ   chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ viññāṇassa nissaraṇanti.
   [191] Sādhu bhanteti kho so bhikkhu bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā
anumoditvā  bhagavantaṃ  uttariṃ  pañhaṃ  apucchi  kathaṃ  nu kho bhante
jānato  kathaṃ  passato  imasmiñca  saviññāṇake  kāye  bahiddhā
ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā  na  hontīti .
Yaṅkiñci  bhikkhu  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā  sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  .  yā  kāci  vedanā .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ye.
Yā  kāci  saññā  .  ye  keci saṅkhārā . yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ  vā
sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  passati  .  evaṃ  kho bhikkhu jānato evaṃ passato
imasmiñca  [1]-  saviññāṇake  kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na hontīti.
   [192] Tena kho pana samayena aññatarassa bhikkhuno evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  iti  kira  bho  rūpaṃ anattā . vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  anattā  anattakatāni kammāni
kammattānaṃ 2- phusissantīti . atha kho bhagavā tassa bhikkhuno cetasā 3-
cetoparivitakkamaññāya  bhikkhū  āmantesi  ṭhānaṃ  kho panetaṃ bhikkhave
vijjati  yaṃ  idhekacco  moghapuriso  avijjāgato  4- taṇhādhigatena
cetasā  satthu  sāsanaṃ  atidhāvitabbaṃ  5-  maññeyya iti kira bho
rūpaṃ anattā . vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ anattā
anattakatāni  kammāni  kammattānaṃ  phusissantīti  6-  .  paṭipucchā
vinītā kho me tumhe bhikkhave tatra tatra tesu tesu 7- dhammesu taṃ
kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante.
Vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
@Footnote: 1 Po. panasaddo dissati . 2 Ma. u. 106. kamattānaṃ. Ma. kathamattānaṃ. Sī. Yu.
@katamattānaṃ . 3 Po. cetaso . 4 Po. avijjātaṇhādhigatena. Ma. Yu. avidvā
@avijjāgato taṇhādhipateyyena . 5 Po. atividhātabbaṃ.
@6 Yu. itisaddo na dissati. 7 Po. Yu. tesūti na dissati.
Vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti.
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ  bhante  .  tasmā  tiha  .pe. evaṃ passaṃ .pe. nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
     Dve khandhā taññeva siyaṃ     adhivacanaṃ ca hetunā 1-
     sakkāyena 2- duve vuttā    assādaviññāṇakena ca
     ete dasavidhā vuttā        hoti bhikkhu pucchāyāti 3- 4-.
           Khajjaniyavaggo tatiyo.
             Tassuddānaṃ
     assādo dve samudayā 5-   arahantehi apare dve
     sīho 6- khajjanipiṇḍolyaṃ   pālileyyena puṇṇamāti.
           -------------
@Footnote: 1 Po. dve diṭṭhā taññeva piyaṃ adhivacanā ca hetunā . 2 Yu. sattā yena.
@3 Po. paccayā . 4 Sī. ayaṃ gāthā na dissati . 5 Po. samudayo . 6 Yu. sīhā.
     Khandhasaṃyuttassa majjhimapaṇṇāsake theravaggo catuttho
   [193]  Sāvatthiyaṃ viharati . ārāme . tatra kho āyasmā
ānando  bhikkhū āmantesi āvuso bhikkhaveti 1- . āvusoti kho
te  bhikkhū  āyasmato ānandassa paccassosuṃ . āyasmā ānando
etadavoca  puṇṇo  nāma  āvuso  āyasmā mantānīputto amhākaṃ
navakānaṃ sataṃ bahūpakāro hoti so amhe iminā ovādena ovadati
upādāya  āvuso  ānanda  asmīti hoti no anupādāya . kiñca
upādāya  asmīti  hoti  no  anupādāya . rūpaṃ upādāya asmīti
hoti  no anupādāya . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ
upādāya asmīti hoti no anupādāya.
   {193.1}  Seyyathāpi āvuso ānanda itthī vā puriso vā
daharo 2- yuvā maṇḍanakajātiko ādāse vā parisuddhe pariyodāte
acche  vā  udakapatte  sakaṃ  mukhanimittaṃ  paccavekkhamāno upādāya
passeyya no anupādāya . evameva kho āvuso ānanda rūpaṃ upādāya
asmīti hoti no anupādāya . vedanaṃ . Saññaṃ. Saṅkhāre. Viññāṇaṃ
upādāya asmīti hoti no anupādāya.
   {193.2}  Taṃ  kiṃ  maññasi  āvuso ānanda rūpaṃ niccaṃ vā
aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  āvuso  .  vedanā  .  saññā .
Saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ
āvuso  .pe.  tasmā  tiha  .  evaṃ  passaṃ  .pe.  nāparaṃ
@Footnote: 1 Yu. bhikkhavo . 2 Po. daharo vā yuvā vā.
Itthattāyāti  pajānāti  1-  .  puṇṇo  nāma āvuso āyasmā
mantānīputto  amhākaṃ  navakānaṃ  sataṃ  bahūpakāro hoti so amhe
iminā  ovādena  ovadati  imaṃ 2- pana me āyasmato puṇṇassa
mantānīputtassa dhammadesanaṃ sutvā dhammo abhisamitoti 3-..
   [194] Sāvatthiyaṃ viharati . ārāme . tena kho pana samayena
āyasmā  tisso  bhagavato  pitucchāputto  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ
evamāroceti  api  me  āvuso  madhurakajāto viya kāyo disāpi
me  na  pakkhāyanti  dhammāpi  maṃ  4- nappaṭibhanti thīnamiddhañca me
cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhati anabhirato ca 5- brahmacariyaṃ carāmi hoti
ca me dhammesu vicikicchāti.
   [195]  Atha  kho  sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ āyasmā bhante tisso
bhagavato  pitucchāputto  sambahulānaṃ  bhikkhūnaṃ  evamāroceti api me
āvuso  madhurakajāto viya kāyo disāpi me na pakkhāyanti dhammāpi
maṃ  nappaṭibhanti  thīnamiddhañca  me  cittaṃ pariyādāya tiṭṭhati anabhirato
ca brahmacariyaṃ carāmi hoti ca me dhammesu vicikicchāti.
   {195.1} Atha kho bhagavā aññataraṃ bhikkhuṃ āmantesi ehi tvaṃ bhikkhu
mama vacanena tissaṃ bhikkhuṃ āmantehi satthā taṃ āvuso tissa āmantetīti.
Evaṃ bhanteti kho so bhikkhu bhagavato paṭissutvā yenāyasmā tisso
@Footnote: 1 Ma. Yu. pajānātīti .  2 Ma. Yu. idañca pana . 3 Yu. abhisametoti.
@4 Po. me nappaṭilabhanti . 5 Po. va.
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  tissaṃ  etadavoca  satthā
taṃ  āvuso  tissa  āmantetīti  . evaṃ āvusoti kho āyasmā
tisso  tassa  bhikkhuno  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  tissaṃ  bhagavā  etadavoca saccaṃ kira tvaṃ
tissa sambahulānaṃ bhikkhūnaṃ evamārocesi api me āvuso madhurakajāto
viya kāyo .pe. hoti ca me dhammesu vicikicchāti. Evaṃ bhante.
Taṃ  kiṃ  maññasi  tissa  rūpe  avītarāgassa  1-  avītatacchandassa
avītapemassa   avītapipāsassa  avītapariḷāhassa  avītataṇhassa  tassa
rūpassa   vipariṇāmaññathābhāvā   uppajjanti   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsāti. Evaṃ bhante.
   {195.2} Sādhu sādhu tissa evaṃ hetaṃ tissa hoti yathātaṃ rūpe
avītarāgassa . vedanāya . saññāya . saṅkhāresu avītarāgassa .pe.
Tesaṃ  saṅkhārānaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsāti . evaṃ bhante . Sādhu sādhu tissa evaṃ hetaṃ tissa
hoti  yathātaṃ  saṅkhāresu  avītarāgassa  .  viññāṇe  avītarāgassa
avītacchandassa    avītapemassa   avītapipāsassa   avītapariḷāhassa
avītataṇhassa   tassa  viññāṇassa  pariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti  .  evaṃ  bhante  . sādhu sādhu
tissa evaṃ hetaṃ tissa hoti yathātaṃ viññāṇe avītarāgassa.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. avigatarāgassa ... avigatataṇhassa . 2 Po. yathābhūtaṃ.
   [196]  Taṃ  kiṃ  maññasi  tissa  rūpe vītarāgassa vītacchandassa
vītapemassa  vītapipāsassa  vītapariḷāhassa  vītataṇhassa  tassa  rūpassa
vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti .
No hetaṃ bhante . sādhu sādhu tissa evaṃ hetaṃ tissa hoti yathātaṃ
rūpe vītarāgassa . vedanāya . saññāya . saṅkhāresu . Viññāṇe
vītarāgassa  vītacchandassa  vītapemassa  vītapipāsassa  vītapariḷāhassa
vītataṇhassa    tassa    viññāṇassa    vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsāti   .  no  hetaṃ
bhante . sādhu sādhu tissa evaṃ hetaṃ tissa hoti yathātaṃ viññāṇe
vītarāgassa  . taṃ kiṃ maññasi tissa rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .pe. vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante .pe. tasmā tiha .
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [197]  Seyyathāpi  1-  tissa  dve  purisā eko puriso
amaggakusalo eko puriso maggakusalo tamenaṃ so amaggakusalo puriso
amuṃ  maggakusalaṃ  purisaṃ maggaṃ puccheyya so evaṃ vadeyya evaṃ 2-
bho  purisa  ayaṃ  maggo  tena muhuttaṃ gaccha tena muhuttaṃ gantvā
dakkhissasi  dvedhāpathaṃ  3- tattha vāmaṃ muñcitvā dakkhiṇaṃ gaṇha tena
muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi  tibbaṃ  vanasaṇḍaṃ
tena  muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ gantvā dakkhissasi mahantaṃ ninnaṃ
@Footnote: 1 Yu. seyyathāpissa . 2 Ma. ehi . 3 Yu. dvidhāpathaṃ.
Pallalaṃ  tena  muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā  dakkhissasi
sobbhaṃ  papātaṃ  tena  muhuttaṃ  gaccha  tena  muhuttaṃ  gantvā
dakkhissasi samaṃ bhūmibhāgaṃ ramaṇīyaṃ 1-.
   {197.1} Upamā kho myāyaṃ tissa katā atthassa viññāpanāya
ayaṃ cevettha attho . puriso amaggakusaloti kho tissa puthujjanassetaṃ
adhivacanaṃ . puriso maggakusaloti kho tissa tathāgatassetaṃ adhivacanaṃ arahato
sammāsambuddhassa . dvedhāpathoti kho tissa vicikicchāyetaṃ adhivacanaṃ .
Vāmo  maggoti  kho tissa aṭṭhaṅgikassetaṃ micchāmaggassa adhivacanaṃ .
Seyyathīdaṃ . micchādiṭṭhiyā .pe. micchāsamādhissa . dakkhiṇo maggoti
kho  tissa ariyassetaṃ aṭṭhaṅgikassa maggassa adhivacanaṃ . seyyathīdaṃ .
Sammādiṭṭhiyā  .pe.  sammāsamādhissa  .  tibbo  vanasaṇḍoti  kho
tissa  avijjāyetaṃ  adhivacanaṃ  .  mahantaṃ ninnaṃ pallalanti kho tissa
kāmānametaṃ adhivacanaṃ . sobbho papātoti kho tissa kodhupāyāsassetaṃ
adhivacanaṃ  .  samo  bhūmibhāgo  ramaṇīyoti  kho  tissa nibbānassetaṃ
adhivacanaṃ  .  abhirama  tissa abhirama tissa ahamovādena ahamanuggahena
ahamanusāsaniyāti  2-  .  idamavoca  bhagavā . attamano āyasmā
tisso bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
   [198]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  sārīputto  sāvatthiyaṃ viharati
@Footnote: 1 Ma. ramaṇīyanti . 2 Ma. ahamāmisadhammānuggahena mamovādena mamānusāsaniyāti.
Jetavane  anāthapiṇḍikassārāme  . tena kho pana samayena yamakassa
nāma  bhikkhuno  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  hoti  tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā 1- khīṇāsavo bhikkhu kāyassa
bhedā ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇāti.
   {198.1} Assosuṃ kho sambahulā bhikkhū yamakassa kira nāma bhikkhuno
evarūpaṃ  pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi yathā khīṇāsavo bhikkhu kāyassa bhedā ucchijjati vinassati na hoti
parammaraṇāti . atha kho te bhikkhū yenāyasmā yamako tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  yamakena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā
kho te bhikkhū āyasmantaṃ yamakaṃ etadavocuṃ saccaṃ kira te 2- āvuso
yamaka  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo bhikkhu kāyassa bhedā ucchijjati
vinassati  na  hoti  parammaraṇāti  . evaṃ khvāhaṃ āvuso bhagavatā
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo  bhikkhu  kāyassa bhedā
ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇāti.
   {198.2} Mā āvuso yamaka evaṃ avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi
na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ vadeyya khīṇāsavo bhikkhu
kāyassa bhedā ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇāti . Evaṃpi kho
@Footnote: 1 Po. yathāpi . 2 votipi pāṭho.
Āyasmā  yamako tehi bhikkhūhi vuccamāno tatheva taṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
thāmasā  parāmāsā  abhinivissaṃ  1-  voharati tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo bhikkhu kāyassa bhedā ucchijjati
vinassati na hoti parammaraṇāti.
   {198.3} Yato kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu āyasmantaṃ yamakaṃ etasmā
pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ. Atha kho te bhikkhū uṭṭhāyāsanā yenāyasmā
sārīputto tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā āyasmantaṃ sārīputtaṃ etadavocuṃ
yamakassa  nāma  āvuso  sārīputta bhikkhuno evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ
uppannaṃ tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi yathā khīṇāsavo bhikkhu
kāyassa  bhedā ucchijjati vinassati na hoti parammaraṇāti sādhāyasmā
sārīputto  yena yamako bhikkhu tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti .
Adhivāsesi kho āyasmā sārīputto tuṇhībhāvena.
   [199]  Atha kho āyasmā sārīputto sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yenāyasmā  yamako  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā āyasmatā
yamakena  saddhiṃ  sammodi  .pe.  ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā
sārīputto  āyasmantaṃ  yamakaṃ  etadavoca  saccaṃ  kira te āvuso
yamaka  evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ [2]- tathāhaṃ bhagavatā dhammaṃ
desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo bhikkhu kāyassa bhedā ucchijjati
vinassati  na  hoti  parammaraṇāti  . evaṃ khvāhaṃ āvuso bhagavatā
@Footnote: 1 Sī. parāmassa abhinivissa . 2 Po. hoti.
Dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā  khīṇāsavo  bhikkhu  kāyassa bhedā
ucchijjati  vinassati  na  hoti  parammaraṇāti  .  taṃ  kiṃ  maññasi
āvuso yamaka rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ āvuso .pe.
Vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti  . aniccaṃ āvuso . tasmā tiha .pe. evaṃ passaṃ .pe.
Nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [200] Taṃ kiṃ maññasi āvuso yamaka rūpaṃ tathāgatoti samanupassasīti.
No  hetaṃ āvuso . vedanaṃ tathāgatoti samanupassasīti . no hetaṃ
āvuso . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ tathāgatoti samanupassasīti.
No hetaṃ āvuso.
   [201]  Taṃ  kiṃ  maññasi  āvuso  yamaka  rūpasmiṃ  tathāgatoti
samanupassasīti  .  no  hetaṃ  āvuso . aññatra rūpā tathāgatoti
samanupassasīti  .  no  hetaṃ  āvuso . vedanāya .pe. aññatra
vedanāya  .pe.  saññāya  .  aññatra saññāya . saṅkhāresu .
Aññatra  saṅkhārehi  .  viññāṇasmiṃ  tathāgatoti  samanupassasīti .
No  hetaṃ āvuso . aññatra viññāṇā tathāgatoti samanupassasīti .
No hetaṃ āvuso.
   [202]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso yamaka rūpaṃ 1- . vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  tathāgatoti  samanupassasīti .
No hetaṃ āvuso.
@Footnote: 1 Ma. rūpaṃ. vedanaṃ. saññaṃ. saṅkhāre. Yu. rūpā.
   [203]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso yamaka ayaṃ so arūpī avedano
asaññī  asaṅkhāro  aviññāṇo  tathāgatoti  samanupassasīti  .  no
hetaṃ āvuso . ettha ca te āvuso yamaka diṭṭheva dhamme saccato
tathato  1-  tathāgato  anupalabbhiyamāno  kallaṃ  nu  te  taṃ
veyyākaraṇaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā
khīṇāsavo  bhikkhu  kāyassa  bhedā  ucchijjati  vinassati  na  hoti
parammaraṇāti  .  ahu  kho  me  taṃ  āvuso  sārīputta  pubbe
aviddasuno  2-  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  idañca  pana  me  āyasmato
sārīputtassa  dhammadesanaṃ  sutvā  tañceva  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  pahīnaṃ
dhammo ca me abhisamitoti.
   [204] Sace taṃ āvuso yamaka evaṃ puccheyyuṃ yo so āvuso
yamaka  bhikkhu  arahaṃ  khīṇāsavo  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
kiṃ hotīti evaṃ puṭṭho tvaṃ āvuso yamaka kinti byākareyyāsīti .
Sace  maṃ  āvuso  evaṃ  puccheyyuṃ yo so āvuso yamaka bhikkhu
arahaṃ  khīṇāsavo  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  kiṃ  hotīti
evaṃ  puṭṭho  3-  ahamāvuso  evaṃ  byākareyyaṃ  rūpaṃ  kho
āvuso  aniccaṃ  yadaniccaṃ taṃ dukkhaṃ yaṃ dukkhaṃ taṃ niruddhaṃ tadatthaṃ 4-
gataṃ  .  vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  . viññāṇaṃ aniccaṃ
yadaniccaṃ  taṃ  dukkhaṃ  yaṃ  dukkhaṃ  taṃ  niruddhaṃ  tadatthaṃ  gatanti evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. thetato  2 Po. avindasuno . 3 Ma. puṭṭhāhaṃ āvuso . 4 Yu.
@tamatthagataṃ.
Puṭṭho ahaṃ āvuso evaṃ byākareyyanti.
   [205]  Sādhu sādhu āvuso yamaka tenahāvuso yamaka upamante
karissāmi  etasseva  atthassa  bhiyyoso  mattāya  ñāṇāya .
Seyyathāpi  āvuso  yamaka  gahapati  vā  gahapatiputto  vā aḍḍho
mahaddhano  mahābhogo  so  ca  ārakkhasampanno  tassa koci deva
puriso  uppajjeyya  anatthakāmo  ahitakāmo  ayogakkhemakāmo
jīvitā  voropetukāmo  tassa  evamassa  ayaṃ  kho  gahapati  vā
gahapatiputto   vā  aḍḍho  mahaddhano  mahābhogo  so  ca
ārakkhasampanno  na  hāyaṃ  1-  sukaro  pasayha jīvitā voropetuṃ
yannūnāhaṃ  anupakhajja  jīvitā  voropeyyanti . so taṃ gahapatiṃ vā
gahapatiputtaṃ  vā  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadeyya  upaṭṭhaheyyantaṃ 2-
bhanteti . tamenaṃ so gahapati vā gahapatiputto vā upaṭṭhāpeyya so
upaṭṭhaheyya  pubbuṭṭhāyī  pacchānipātī  kiṃkārapaṭisāvī  manāpacārī
piyavādī  tassa  so  gahapati  vā  gahapatiputto  vā mittatopi naṃ
daheyya 3- suhajjatopi naṃ daheyya tasmiñca vissāsaṃ āpajjeyya .
Yadā  kho  āvuso tassa purisassa evamassa saṃvissaṭṭho kho myāyaṃ
gahapati  vā  gahapatiputto  vāti  atha naṃ rahogataṃ viditvā tiṇhena
satthena jīvitā voropeyya.
   {205.1}  Taṃ  kiṃ  maññasi āvuso yamaka yadāpi so puriso
amuṃ  gahapatiṃ  vā  gahapatiputtaṃ  vā  upasaṅkamitvā  evamāha
upaṭṭhaheyyaṃ   taṃ  bhanteti  tadāpi  so  vadhakova  vadhakañca
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāyaṃ . 2 Po. upaṭṭhaheyyanti . 3 Po. dadeyya. Ma. saddhaheyyaṃ.
Pana  santaṃ  na aññāsi vadhako meti . yadāpi so upaṭṭhāti 1-
pubbuṭṭhāyī   pacchānipātī   kiṃkārapaṭisāvī   manāpacārī  piyavādī
tadāpi so vadhakova vadhakañca pana santaṃ na aññāsi vadhako meti .
Yadāpi  naṃ  rahogataṃ  viditvā  tiṇhena  satthena jīvitā voropeti
tadāpi so vadhakova vadhakañca pana santaṃ na aññāsi vadhako meti .
Evamāvusoti.
   [206]  Evameva  kho  āvuso  assutavā puthujjano ariyānaṃ
adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ
adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ
attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ
rūpasmiṃ  vā  attānaṃ . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ
attato samanupassati .pe. Viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   {206.1} So aniccaṃ rūpaṃ aniccaṃ rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
aniccaṃ  vedanaṃ  aniccā vedanāti yathābhūtaṃ nappajānāti aniccaṃ saññaṃ
aniccā  saññāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  anicce saṅkhāre aniccā
saṅkhārāti   yathābhūtaṃ   nappajānāti  aniccaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ
viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {206.2}  Dukkhaṃ rūpaṃ dukkhaṃ rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti dukkhaṃ
vedanaṃ  . dukkhaṃ saññaṃ . dukkhe saṅkhāre . dukkhaṃ viññāṇaṃ dukkhaṃ
viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {206.3} Anattaṃ rūpaṃ anattaṃ 2- rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
@Footnote: 1 Yu. upaṭṭhahati .  2 Po. Ma. Yu. sabbattha anattāti dissati.
Anattaṃ  vedanaṃ  .  anattaṃ  saññaṃ . anatte saṅkhāre . anattaṃ
viññāṇaṃ anattaṃ viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {206.4}  Saṅkhataṃ  rūpaṃ  saṅkhataṃ  rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
saṅkhataṃ vedanaṃ . saṅkhataṃ saññaṃ . saṅkhate saṅkhāre. Saṅkhataṃ viññāṇaṃ
saṅkhataṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ nappajānāti . vadhakaṃ rūpaṃ vadhakaṃ rūpanti
yathābhūtaṃ nappajānāti vadhakaṃ vedanaṃ . vadhakaṃ saññaṃ. Vadhake saṅkhāre.
Vadhakaṃ  viññāṇaṃ  vadhakaṃ  viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti . so rūpaṃ
upeti upādiyati adhiṭṭhāti attā meti vedanaṃ . Saññaṃ. Saṅkhāre.
Viññāṇaṃ  upeti  upādiyati  adhiṭṭhāti  attā  meti  .  tassime
pañcupādānakkhandhā  upetā  1-  upādinnā  dīgharattaṃ  ahitāya
dukkhāya saṃvattanti.
   [207]  Sutavā  ca kho āvuso ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  .pe.  sappurisadhamme
suvinīto  na  rūpaṃ attato samanupassati na rūpavantaṃ vā 2- attānaṃ
na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ na vedanaṃ . Na saññaṃ.
Na  saṅkhāre  .  na  viññāṇaṃ attato samanupassati na viññāṇavantaṃ
vā attānaṃ na attani vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   {207.1}  So  aniccaṃ  rūpaṃ  aniccaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  aniccaṃ  vedanaṃ  .  aniccaṃ  saññaṃ  .  anicce
@Footnote: 1 uppannātipi upentātipi pāṭho . 2 Po. Ma. Yu. vāsaddo na paññāyati.
Saṅkhāre  .  aniccaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  .  dukkhaṃ  rūpaṃ  dukkhaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ pajānāti dukkhaṃ
vedanaṃ  .  dukkhaṃ  saññaṃ  .  dukkhe  saṅkhāre . dukkhaṃ viññāṇaṃ
dukkhaṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  anattaṃ  rūpaṃ  anattaṃ
rūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  anattaṃ  vedanaṃ  .  anattaṃ  saññaṃ .
Anatte  saṅkhāre  .  anattaṃ  viññāṇaṃ  anattaṃ  viññāṇanti
yathābhūtaṃ pajānāti.
   {207.2}  Saṅkhataṃ  rūpaṃ  saṅkhataṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti
saṅkhataṃ  vedanaṃ  .  saṅkhataṃ  saññaṃ . saṅkhate saṅkhāre . saṅkhataṃ
viññāṇaṃ  saṅkhataṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  vadhakaṃ  rūpaṃ
vadhakaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  vadhakaṃ vedanaṃ . vadhakaṃ saññaṃ .
Vadhake  saṅkhāre  vadhakā  saṅkhārāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  vadhakaṃ
viññāṇaṃ  vadhakaṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  so  rūpaṃ na
upeti  na  upādiyati  na  adhiṭṭhāti  1- attā meti vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  na  upeti  na  upādiyati na
adhiṭṭhāti  attā meti . tassime pañcupādānakkhandhā anupetā 2-
anupādinnā  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya saṃvattantīti . evañhetaṃ 3-
āvuso  sārīputta  hoti yesaṃ āyasmantānaṃ tādisā sabrahmacārino
anukampakā  atthakāmā  ovādakā  anusāsakā  idañca  pana  me
@Footnote: 1 Ma. Yu. nādhiṭṭhāti . 2 anuppannāti vā anuppentāti vā pāṭho.
@3 Sī. evaṃ hi te. Ma. evametaṃ.
Āyasmato  sārīputtassa  dhammadesanaṃ  sutvā  anupādāya  āsavehi
cittaṃ vimuttanti. [1]-
   [208] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgāra-
sālāyaṃ  .  tena  kho pana samayena āyasmā anurādho bhagavato
avidūre  araññakuṭikāyaṃ  viharati  .  atha kho sambahulā aññatitthiyā
paribbājakā  yenāyasmā  anurādho  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
āyasmatā  anurādhena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te
aññatitthiyā  paribbājakā  āyasmantaṃ  anurādhaṃ  etadavocuṃ yo so
āvuso  anurādha  tathāgato  uttamapuriso  paramapuriso paramapattipatto
taṃ  tathāgato  imesu  catūsu  ṭhānesu paññāpayamāno paññapeti 2-
hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  na hoti tathāgato parammaraṇāti
vā  hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇāti vā neva
hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vāti 3-.
   {208.1}  Evaṃ  vutte āyasmā anurādho te aññatitthiye
paribbājake  etadavoca  yo  so  āvuso  tathāgato uttamapuriso
paramapuriso  paramapattipatto  taṃ  tathāgato  aññatra  imehi  catūhi
ṭhānehi  paññāpayamāno  paññapeti  hoti tathāgato parammaraṇāti vā
na hoti tathāgato parammaraṇāti vā hoti ca na ca hoti tathāgato parammaraṇāti
vā neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vāti. Evaṃ vutte
@Footnote: 1 Yu. idamavoca āyasmā sārīputto. attamano āyasmā yamako āyasmato
@sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandītīti dissati .  2 Po. Ma. Yu. paññāpeti
@3 Po. Yu. vā.
Te  aññatitthiyā  paribbājakā  āyasmantaṃ  anurādhaṃ etadavocuṃ so
cāyaṃ  bhikkhu  navo  bhavissati  acirapabbajito thero vā pana bālo
abyattoti  . atha kho aññatitthiyā paribbājakā āyasmantaṃ anurādhaṃ
navavādena ca bālavādena ca apasādetvā uṭṭhāyāsanā pakkamiṃsu.
   [209]  Atha  kho  āyasmato anurādhassa acirapakkantesu tesu
aññatitthiyesu paribbājakesu etadahosi sace kho maṃ te aññatitthiyā
paribbājakā  uttariṃ  [1]-  puccheyyuṃ  kathaṃ  byākaramāno na 2-
khvāhaṃ  tesaṃ  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  vuttavādī ceva bhagavato
assaṃ  na  ca  bhagavantaṃ  abhūtena  abbhācikkheyyaṃ dhammassa cānudhammaṃ
byākareyyaṃ  na  ca  koci  sahadhammiko  vādānupāto 3- gārayhaṃ
ṭhānaṃ  āgaccheyyāti  . atha kho āyasmā anurādho yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho
āyasmā  anurādho  bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ  bhante  bhagavato
avidūre  araññakuṭikāyaṃ  viharāmi  atha  kho  bhante  sambahulā
aññatitthiyā  paribbājakā  yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  .pe.  maṃ
etadavocuṃ yo so āvuso anurādha tathāgato uttamapuriso paramapuriso
paramapattipatto  taṃ  tathāgato  imesu  catūsu ṭhānesu paññāpayamāno
paññapeti  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  na  hoti tathāgato
parammaraṇāti  vā  hoti  ca  na  ca  hoti tathāgato parammaraṇāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pañhaṃ . 2 Po. Ma. Yu. nu . 3 vādānuvādotipi pāṭho.
Vā neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vāti.
   {209.1}  Evaṃ vuttāhaṃ bhante te aññatitthiye paribbājake
etadavocaṃ  yo  so  āvuso  tathāgato  uttamapuriso  paramapuriso
paramapattipatto  taṃ  tathāgato  aññatra  imehi  catūhi  ṭhānehi
paññāpayamāno  paññapeti  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā
.pe. neva hoti na na hoti tathāgato parammaraṇāti vāti . Evaṃ
vutte  bhante  te  aññatitthiyā  paribbājakā  maṃ etadavocuṃ so
cāyaṃ  bhikkhu  navo  bhavissati  acirapabbajito thero vā pana bālo
abyattoti  .  atha  kho  maṃ bhante te aññatitthiyā paribbājakā
navavādena ca bālavādena ca apasādetvā uṭṭhāyāsanā pakkamiṃsu.
   {209.2} Tassa mayhaṃ bhante acirapakkantesu tesu aññatitthiyesu
paribbājakesu  etadahosi sace kho maṃ te aññatitthiyā paribbājakā
uttariṃ puccheyyuṃ kathaṃ byākaramāno na 1- khvāhaṃ tesaṃ aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ  vuttavādī  ceva  bhagavato  assaṃ  na  ca  bhagavantaṃ
abhūtena  abbhācikkheyyaṃ  dhammassa  cānudhammaṃ  byākareyyaṃ  na  ca
koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti.
   [210] Taṃ kiṃ maññasi anurādha rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. nu.
Hetaṃ  bhante  .  vedanā  .  saññā  . saṅkhārā . viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ  bhante .pe. tasmā tiha
.pe. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [211]   Taṃ   kiṃ  maññasi  anurādha  rūpaṃ  tathāgatoti
samanupassasīti . no hetaṃ bhante . vedanaṃ . saññaṃ . Saṅkhāre.
Viññāṇaṃ tathāgatoti samanupassasīti. No hetaṃ bhante.
   [212]  Taṃ  kiṃ  maññasi  anurādha  rūpasmiṃ  tathāgatoti
samanupassasīti  .  no  hetaṃ  bhante  . aññatra rūpā tathāgatoti
samanupassasīti  .  no  hetaṃ  bhante  . vedanāya .pe. aññatra
vedanāya  .pe.  saññāya  .  aññatra saññāya . saṅkhāresu .
Aññatra  saṅkhārehi  .  viññāṇasmiṃ  .  aññatra  viññāṇā
tathāgatoti samanupassasīti. No hetaṃ bhante.
   [213]  Taṃ kiṃ maññasi anurādha rūpaṃ . vedanā . saññā .
Saṅkhārā. Viññāṇaṃ tathāgatoti samanupassasīti. No hetaṃ bhante.
   [214]  Taṃ  kiṃ  maññasi  anurādha  ayaṃ  so arūpī avedano
asaññī  asaṅkhāro  aviññāṇo  tathāgatoti  samanupassasīti  .  no
hetaṃ  bhante  .  ettha ca te anurādha diṭṭheva dhamme saccato
tathato  1- tathāgato anupalabbhiyamāno kallaṃ nu te taṃ veyyākaraṇaṃ
yo  so  āvuso  tathāgato uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto
@Footnote: 1 evaṃ vuttākārena veditabbaṃ.
Taṃ  tathāgato  aññatra  imehi  catūhi  ṭhānehi  paññāpayamāno
paññapeti  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  na  hoti tathāgato
parammaraṇāti  vā  hoti  ca  na  ca  hoti tathāgato parammaraṇāti
vā  neva  hoti  na  na  hoti  tathāgato parammaraṇāti vāti .
No  hetaṃ  bhante  .  sādhu sādhu anurādha pubbe cāhaṃ anurādha
etarahi ca dukkhañceva paññapemi dukkhassa ca nirodhanti.
   [215] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe . tena kho pana samayena āyasmā vakkali kumbhakāranivesane
viharati  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  .  atha kho āyasmā
vakkali  upaṭṭhāke  āmantesi  etha  tumhe āvuso yena bhagavā
tenupasaṅkamatha  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  bhagavato  pāde sirasā
vandatha  vakkali  bhante  bhikkhu  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno
so  bhagavato  pāde  sirasā  vandatīti  evañca  vadetha  sādhu
kira  bhante  bhagavā  yena  vakkali  bhikkhu  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ
upādāyāti  .  evamāvusoti  kho te bhikkhū āyasmato vakkalissa
paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  .pe.
Bhagavantaṃ  etadavocuṃ  vakkali  bhante  bhikkhu  ābādhiko  dukkhito
bāḷhagilāno  so  bhagavato  pāde  sirasā  vandati  evañca pana
vadeti  sādhu  kira  bhante bhagavā yena vakkali bhikkhu tenupasaṅkamatu
anukampaṃ upādāyāti. Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   [216] Atha kho bhagavā nivāsetvā pattacīvaramādāya yenāyasmā
vakkali  tenupasaṅkami  .  addasā  kho  āyasmā  vakkali bhagavantaṃ
dūratova  āgacchantaṃ  disvāna  mañcake  samañcopi 1- . atha kho
bhagavā  āyasmantaṃ  vakkaliṃ etadavoca alaṃ vakkali mā tvaṃ mañcake
samañcopi    santīmāni   āsanāni   paññattāni   tatthāhaṃ
nisīdissāmīti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane . nisajja kho
bhagavā  āyasmantaṃ vakkaliṃ etadavoca kacci te vakkali khamanīyaṃ kacci
yāpanīyaṃ  kacci  dukkhā  vedanā  paṭikkamanti  no  abhikkamanti .
Paṭikkamo sānaṃ paññāyati no abhikkamoti.
   {216.1} Na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā
vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ paññāyati no
paṭikkamoti . kacci te vakkali na kiñci kukkuccaṃ na koci vippaṭisāroti.
Taggha me bhante anappakaṃ kukkuccaṃ anappako [2]- vippaṭisāroti .
Kacci pana taṃ vakkali attā sīlato na upavadatīti . na kho maṃ bhante
attā sīlato upavadatīti . no ce kira taṃ vakkali attā sīlato upavadati
atha  kiñci te kukkuccaṃ ko ca vippaṭisāroti . cirapaṭikāhaṃ bhante
bhagavantaṃ  dassanāya upasaṅkamitukāmo natthi ca me kāyasmiṃ  tāvatikā
balamattā yāvatāhaṃ 3- bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkameyyanti.
   {216.2} Alaṃ vakkali kiṃ te iminā pūtikāyena diṭṭhena.
@Footnote: 1 Ma. Yu. samadhosi . 2 Yu. casaddo dissati . 3 Po. yāhaṃ. Yu. yāyāhaṃ.
   {216.3} Yo kho vakkali dhammaṃ passati so maṃ passati yo maṃ
passati so dhammaṃ passati . dhammaṃ hi vakkali passanto maṃ passati maṃ
passanto  dhammaṃ  passati  .  taṃ  kiṃ maññasi vakkali . rūpaṃ niccaṃ
vā  aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No  hetaṃ  bhante . vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .pe. Eso me attāti.
No  hetaṃ bhante . tasmā tiha .pe. evaṃ passaṃ .pe. nāparaṃ
itthattāyāti  pajānātīti  .  atha  kho  bhagavā āyasmantaṃ vakkaliṃ
iminā  ovādena  ovaditvā  uṭṭhāyāsanā  yena  gijjhakūṭo
pabbato tena pakkami 1-.
   [217]  Atha  kho  āyasmā  vakkali  acirapakkantassa bhagavato
upaṭṭhāke  āmantesi  etha maṃ āvuso mañcakaṃ āropetvā yena
isigilipassaṃ  2-  kāḷasilā  tenupasaṅkamatha  kathaṃ  hi  nāma mādiso
antaraghare  kālaṃ  kattabbaṃ  maññeyyāti  . evamāvusoti kho te
bhikkhū  āyasmato  vakkalissa  paṭissutvā  āyasmantaṃ  vakkaliṃ mañcakaṃ
āropetvā  yena  isigilipassaṃ kāḷasilā tenupasaṅkamiṃsu . atha kho
bhagavā  tañca  rattiṃ tañca divasāvasesaṃ gijjhakūṭe pabbate vihāsi .
@Footnote: 1 Ma. tenupasaṅkami . 2 Yu. isigilipassakālasilā.
Atha  kho  dve  devatāyo  abhikkantāya  rattiyā  abhikkantavaṇṇā
kevalakappaṃ  gijjhakūṭaṃ  obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu .pe.
Ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  .  ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā bhagavantaṃ
etadavoca  vakkali  bhante  bhikkhu  vimokkhāya  cetetīti . aparā
devatā  bhagavantaṃ  etadavoca  so  hi  nūna so bhante suvimutto
vimuccissatīti  .  idamavocuṃ  tā  devatāyo  idaṃ  vatvā bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyiṃsu.
   [218] Atha kho bhagavā tassā rattiyā accayena bhikkhū āmantesi
etha  tumhe bhikkhave yena vakkali bhikkhu tenupasaṅkamatha upasaṅkamitvā
vakkaliṃ  bhikkhuṃ  evaṃ  vadetha  suṇāvuso  tvaṃ  1- vakkali bhagavato
vacanaṃ  dvinnaṃ  2-  devatānaṃ  imaṃ āvuso rattiṃ dve devatāyo
abhikkantāya   rattiyā   abhikkantavaṇṇā   kevalakappaṃ   gijjhakūṭaṃ
obhāsetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu ekamantaṃ ṭhitā kho āvuso ekā
devatā  bhagavantaṃ  etadavoca  vakkali  bhante  bhikkhu  vimokkhāya
cetetīti  .  aparā devatā bhagavantaṃ etadavoca so hi nūna so
bhante  suvimutto  vimuccissatīti  .  bhagavā  ca taṃ āvuso vakkali
evamāha  mā  bhāyi  vakkali  mā  bhāyi vakkali apāpakante 3-
maraṇaṃ  bhavissati  apāpikā  kālakiriyāti  . evaṃ bhanteti kho te
@Footnote: 1 Po. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Po. Ma. Yu. davinnañca. 3 Po. apāpikante.
Bhikkhū  bhagavato  paṭissutvā  yenāyasmā  vakkali  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  vakkaliṃ  etadavocuṃ  suṇāvuso  vakkali
bhagavato vacanaṃ dvinnañca devatānanti.
   [219]  Atha kho āyasmā vakkali upaṭṭhāke āmantesi etha
maṃ  āvuso  mañcakā  oropetha  kathaṃ  hi  nāma mādiso ucce
āsane  nisīditvā  tassa  bhagavato  sāsanaṃ sotabbaṃ maññeyyāti .
Evamāvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato  vakkalissa  paṭissutvā
āyasmantaṃ  vakkaliṃ  mañcakā  oropesuṃ  imaṃ  āvuso rattiṃ dve
devatāyo  abhikkantāya  rattiyā  .pe. ekamantaṃ aṭṭhaṃsu ekamantaṃ
ṭhitā kho āvuso ekā devatā bhagavantaṃ etadavoca vakkali bhante
bhikkhu vimokkhāya cetetīti.
   {219.1} Aparā devatā bhagavantaṃ etadavoca so hi nūna so
bhante  suvimutto  vimuccissatīti  .  bhagavā  ca taṃ āvuso vakkali
evamāha mā bhāyi vakkali mā bhāyi vakkali apāpakante maraṇaṃ bhavissati
apāpikā kālakiriyāti . tenahāvuso mama vacanena bhagavato pāde sirasā
vandatha  vakkali  bhante  bhikkhu ābādhiko dukkhito bāḷhagilāno so
bhagavato pāde sirasā vandati evañca vadeti 1- rūpaṃ aniccaṃtāhaṃ bhante
na kaṅkhāmi yadaniccaṃ taṃ dukkhanti na vicikicchāmi yadaniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāma-
dhammaṃ natthi me tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti na vicikicchāmi.
Vedanā  aniccātāhaṃ  bhante  na  kaṅkhāmi  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti
@Footnote: 1 Ma. vadetha.
Na  vicikicchāmi  yadaniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi  me  tattha
chando  vā  rāgo  vā  pemaṃ  vāti  na vicikicchāmi . saññā
aniccātāhaṃ  bhante  na kaṅkhāmi yadaniccaṃ taṃ dukkhanti na vicikicchāmi
yadaniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi  me  tattha  chando  vā
rāgo  vā  pemaṃ  vāti  na vicikicchāmi . saṅkhārā aniccātāhaṃ
bhante  na  kaṅkhāmi  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti na vicikicchāmi yadaniccaṃ
dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi me tattha chando vā rāgo vā pemaṃ
vāti  na  vicikicchāmi  .  viññāṇaṃ  aniccaṃtāhaṃ bhante na kaṅkhāmi
yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti  na  vicikicchāmi  yadaniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
natthi me tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti na vicikicchāmīti.
Evamāvusoti  kho  te  bhikkhū  āyasmato  vakkalissa  paṭissutvā
pakkamiṃsu  .  atha kho āyasmā vakkali acirapakkantesu tesu bhikkhūsu
satthaṃ āharesi.
   [220] Atha kho te bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  bhikkhū
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  vakkali  bhante  bhikkhu  ābādhiko  dukkhito
bāḷhagilāno  so  bhagavato  pāde  sirasā vandati evañca vadeti
rūpaṃ  aniccaṃtāhaṃ  bhante  na  kaṅkhāmi  yadaniccaṃ  taṃ  dukkhanti  na
vicikicchāmi  yadaniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi  me tattha chando
vā rāgo vā pemaṃ vāti na vicikicchāmi . vedanā . saññā.
Saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  aniccaṃtāhaṃ  bhante na kaṅkhāmi yadaniccaṃ taṃ
dukkhanti  na  vicikicchāmi  yadaniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  natthi
me tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti na vicikicchāmīti.
   [221] Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi āyāma bhikkhave yena
isigilipassaṃ  kāḷasilā  tenupasaṅkamissāma  yattha  vakkalinā kulaputtena
satthaṃ āharitanti . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
Atha  kho bhagavā sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ yena isigilipassaṃ kāḷalilā
tenupasaṅkami  .  addasā  kho  bhagavā  āyasmantaṃ vakkaliṃ dūratova
mañcake  vivattakkhandhaṃ  seyyamānaṃ  1-  . tena kho pana samayena
dhūmāyitattaṃ  timirāyitattaṃ  gacchateva  purimadisaṃ  2-  gacchati pacchimadisaṃ
gacchati  uttaradisaṃ  gacchati  dakkhiṇadisaṃ  gacchati  uddhaṃdisaṃ  3- gacchati
adhodisaṃ gacchati anudisaṃ . atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi passatha no
tumhe bhikkhave evaṃ dhūmāyitattaṃ timirāyitattaṃ gacchateva purimadisaṃ .pe.
Gacchati anudisanti . evaṃ bhante . eso kho bhikkhave māro pāpimā
vakkalissa  kulaputtassa  viññāṇaṃ  samanvesati  4-  kattha  vakkalissa
kulaputtassa  viññāṇaṃ  patiṭṭhitanti  .  appatiṭṭhitena  ca  bhikkhave
viññāṇena vakkali kulaputto parinibbutoti.
   [222] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandaka-
nivāpe . tena kho pana samayena āyasmā assaji kassapakārāme
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. semānaṃ . 2 Ma. Yu. purimaṃ ... pacchimaṃ ... uttaraṃ ...
@dakkhiṇaṃ ... 3 Yu. uddhaṃ gacchati adho . 4 Sī. Yu. samannesati.
Viharati  ābādhiko  dukkhito  bāḷhagilāno  .  atha kho āyasmā
assaji  upaṭṭhāke  āmantesi  etha  tumhe āvuso yena bhagavā
tenupasaṅkamatha  upasaṅkamitvā  mama  vacanena  bhagavato  pāde sirasā
vandatha  assaji  bhante  bhikkhu ābādhiko dukkhito bāḷhagilāno so
bhagavato pāde sirasā vandatīti 1- evañca vadetha sādhu kira bhante
bhagavā  yena  assaji  bhikkhu  tenupasaṅkamatu anukampaṃ upādāyāti .
Evamāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato assajissa paṭissutvā yena
bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
assaji  bhante  bhikkhu ābādhiko dukkhito bāḷhagilāno so bhagavato
pāde sirasā vandati evañca vadeti sādhu kira bhante bhagavā yena
assaji  bhikkhu  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ  upādāyāti  .  adhivāsesi
bhagavā tuṇhībhāvena.
   [223]  Atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yenāyasmā  assaji  tenupasaṅkami  . addasā kho āyasmā assaji
bhagavantaṃ  dūratova 2- āgacchantaṃ disvāna mañcake samañcopi 3- .
Atha  kho bhagavā āyasmantaṃ 4- assajiṃ etadavoca alaṃ assaji mā
tvaṃ  mañcake  samañcopi  santīmāni  āsanāni  paññattāni  tatthāhaṃ
nisīdissāmīti  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane . nisajja kho
bhagavā  āyasmantaṃ  assajiṃ  etadavoca  kacci  te  assaji khamanīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. vandati . 2 Yu. vasaddo na dissati . 3 Yu. samatthosi. Ma. samadhosi.
@4 Yu. āyasmato assajissa.
Kacci yāpanīyaṃ .pe. Paṭikkamo sānaṃ paññāyati no abhikkamoti.
   {223.1} Na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ .pe. abhikkamo
sānaṃ paññāyati no paṭikkamoti . kacci te assaji na kiñci kukkuccaṃ
na koci vippaṭisāroti . taggha me bhante anappakaṃ kukkuccaṃ anappako
vippaṭisāroti . kacci pana taṃ assaji attā sīlato na upavadatīti.
Na  kho  maṃ  bhante attā sīlato upavadatīti . no ce kira taṃ
assaji  attā  sīlato  upavadati  atha kiñca 1- te kukkuccaṃ ko
ca vippaṭisāroti . Pubbe khvāhaṃ bhante gelaññe 2- passambhetvā [3]-
kāyasaṅkhāre 4- viharāmi sohaṃ 5- samādhiṃ na paṭilabhāmi tassa mayhaṃ bhante
taṃ samādhiṃ appaṭilabhato evaṃ hoti no 6- ca khvāhaṃ parihāyāmīti. Ye
te  assaji  samaṇabrāhmaṇā  samādhisārakā  samādhisāmaññā  tesantaṃ
samādhiṃ appaṭilabhataṃ evaṃ hoti no cassu mayaṃ parihāyāmāti.
   {223.2} Taṃ kiṃ maññasi assaji rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti. Aniccaṃ
bhante .pe. viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .
Tasmā  tiha  .pe.  evaṃ  passaṃ  .pe.  nāparaṃ  itthattāyāti
pajānāti  .  so sukhañce vedanaṃ vedayati sā aniccāti pajānāti
anajjhositāti   pajānāti   anabhinanditāti   pajānāti  dukkhañce
vedanaṃ  vedayati  sā  aniccāti  pajānāti  anajjhositāti pajānāti
anabhinanditāti  pajānāti  adukkhamasukhañce  vedanaṃ  vedayati  sā
aniccāti  .pe.  anabhinanditāti  pajānāti  . so sukhañce vedanaṃ
@Footnote: 1 Po. kismiñci. 2 Yu. gelaññaṃ [3] Ma. Yu. passambhetvāti āmeṇḍitaṃ.
@4 Yu. kāyasaṅkhāre vippaṭisārī viharāmi . 5 Yu. sotaṃ . 6 Po. no ce. Ma. no
@cassāhaṃ. Yu. no no ca.
Vedayati 1- visaññutto naṃ vedayati dukkhañce vedanaṃ vedayati visaññutto
naṃ 2- vedayati adukkhamasukhañce vedanaṃ vedayati visaññutto naṃ vedayati
sā  aniccāti  pajānāti  .pe.  anabhinanditāti  pajānāti . so
kāyapariyantikañce  vedanaṃ vedayamāno kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vedayāmīti
pajānāti  jīvitapariyantikañce  vedanaṃ  vedayamāno  jīvitapariyantikaṃ
vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti  kāyassa bhedā uddhaṃ jīvitapariyādānā
idheva sabbavedayitāni anabhinanditāni sītibhavissantīti pajānāti.
   [224]  Seyyathāpi  assaji  telañca  paṭicca  vaṭṭiñca paṭicca
telappadīpo  jhāyeyya  tasseva telassa ca vaṭṭiyā ca pariyādānā
anāhāro  nibbāyeyya . evameva kho assaji bhikkhu kāyapariyantikaṃ
vedanaṃ  vedayamāno  kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti
jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ vedayāmīti
pajānāti   kāyassa   bhedā  uddhaṃ  jīvitapariyādānā  idheva
sabbavedayitāni anabhinanditāni sītibhavissantīti pajānātīti.
   [225]  Ekaṃ  samayaṃ sambahulā therā bhikkhū kosambiyaṃ viharanti
ghositārāme . tena kho pana samayena āyasmā khemako badarikārāme
viharati  ābādhiko  dukkhito bāḷhagilāno . atha kho therā bhikkhū
sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhitā  āyasmantaṃ  dāsakaṃ  āmantesuṃ
ehi  tvaṃ  āvuso  dāsaka  yena  khemako  bhikkhu  tenupasaṅkama
@Footnote: 1 Po. Yu. vediyati . 2 Po. na..
Upasaṅkamitvā  khemakaṃ  bhikkhuṃ evaṃ vadehi therā taṃ āvuso khemaka
evamāhaṃsu  kacci  te  āvuso khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ kacci dukkhā
vedanā  paṭikkamanti  no  abhikkamanti  paṭikkamo  sānaṃ  paññāyati
no  abhikkamoti  .  evamāvusoti  kho āyasmā dāsako therānaṃ
bhikkhūnaṃ  paṭissutvā  yenāyasmā  khemako  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  khemakaṃ  etadavoca therā taṃ āvuso khemaka evamāhaṃsu
kacci  te  āvuso  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ kacci dukkhā vedanā
paṭikkamanti   no   abhikkamanti   paṭikkamo   sānaṃ  paññāyati
no  abhikkamoti  .  na  me āvuso khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā
me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ
paññāyati no paṭikkamoti.
   [226] Atha kho āyasmā dāsako yena therā bhikkhū tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā there bhikkhū etadavoca khemako āvuso bhikkhu evamāha
na  me  āvuso  khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā vedanā
abhikkamanti  no  paṭikkamanti  abhikkamo  sānaṃ  paññāyati  no
paṭikkamoti . ehi tvaṃ āvuso dāsaka yena khemako bhikkhu tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā  khemakaṃ  bhikkhuṃ evaṃ vadehi therā taṃ āvuso khemaka
evamāhaṃsu pañcime āvuso upādānakkhandhā vuttā bhagavatā. Seyyathīdaṃ.
Rūpūpādānakkhandho    vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho
saṅkhārūpādānakkhandho    viññāṇūpādānakkhandho    .   imesu
Āyasmā  khemako  pañcasu  upādānakkhandhesu  kiñci attaṃ 1- vā
attaniyaṃ vā samanupassatīti.
   {226.1} Evamāvusoti kho āyasmā dāsako therānaṃ bhikkhūnaṃ
paṭissutvā yenāyasmā khemako tenupasaṅkami .pe. therā taṃ āvuso
khemaka evamāhaṃsu pañcime āvuso upādānakkhandhā vuttā bhagavatā.
Seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho .
Imesu  āyasmā  khemako pañcasu upādānakkhandhesu kiñci attaṃ vā
attaniyaṃ vā samanupassatīti . pañcime āvuso upādānakkhandhā vuttā
bhagavatā . seyyathīdaṃ . Rūpūpādānakkhandho .pe. Viññāṇūpādānakkhandho.
Imesu  khvāhaṃ āvuso pañcasu upādānakkhandhesu na kiñci attaṃ vā
attaniyaṃ vā samanupassāmīti.
   [227] Atha kho āyasmā dāsako yena therā bhikkhū tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  there  bhikkhū  etadavoca  khemako  āvuso  bhikkhu
evamāha  pañcime  upādānakkhandhā vuttā bhagavatā . seyyathīdaṃ .
Rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho  .  imesu  khvāhaṃ
āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu 2- na kiñci attaṃ vā attaniyaṃ
vā samanupassāmīti.
   {227.1}  Ehi  tvaṃ  āvuso  dāsaka yena khemako bhikkhu
tenupasaṅkama  upasaṅkamitvā  khemakaṃ  bhikkhuṃ  evaṃ  vadehi  therā
taṃ  āvuso  khemaka  evamāhaṃsu  pañcime  āvuso upādānakkhandhā
vuttā  bhagavatā  .  seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.
Viññāṇūpādānakkhandho  .  no  ce  kirāyasmā  khemako  imesu
@Footnote: 1 Yu. attānaṃ .  2 Po. pañcupādānakkhandhesu.
Pañcasu  upādānakkhandhesu  kiñci  attaṃ  vā  attaniyaṃ  vā
samanupassati tenahāyasmā khemako arahaṃ khīṇāsavoti.
   {227.2} Evamāvusoti kho āyasmā dāsako therānaṃ bhikkhūnaṃ
paṭissutvā  yenāyasmā  khemako  .pe. therā taṃ āvuso khemaka
evamāhaṃsu  pañcime  āvuso  upādānakkhandhā  vuttā  bhagavatā .
Seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho .pe. viññāṇūpādānakkhandho . no
ce  kirāyasmā khemako imesu pañcasu upādānakkhandhesu kiñci attaṃ
vā attaniyaṃ vā samanupassati tenahāyasmā khemako arahaṃ khīṇāsavoti.
Pañcime  āvuso  upādānakkhandhā  vuttā bhagavatā . seyyathīdaṃ .
Rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho  .  imesu  khvāhaṃ
āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  na  kiñci  attaṃ  vā attaniyaṃ
vā  samanupassāmi  na  camhi  arahaṃ  khīṇāsavo  apica me āvuso
pañcasu  upādānakkhandhesu  asmīti  adhigataṃ  ayamahamasmīti  ca 1- na
samanupassāmīti.
   [228]  Atha  kho  āyasmā  dāsako  yena  therā  bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  there bhikkhū etadavoca khemako āvuso
bhikkhu  evamāha pañcime āvuso upādānakkhandhā vuttā bhagavatā .
Seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho .
Imesu  khvāhaṃ  āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  na kiñci attaṃ
vā  attaniyaṃ  vā  samanupassāmi  na  camhi  arahaṃ khīṇāsavo apica
@Footnote: 1 Ma. na ca.
Me  āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  asmīti adhigataṃ ayamahamasmīti
ca na 1- samanupassāmīti.
   {228.1} Ehi tvaṃ āvuso dāsaka yena khemako bhikkhu tenupasaṅkama
upasaṅkamitvā khemakaṃ bhikkhuṃ evaṃ vadehi therā taṃ āvuso khemaka evamāhaṃsu
yametaṃ āvuso khemaka asmīti vadesi kimetaṃ asmīti vadesi. Rūpaṃ asmīti
vadesi . aññatra rūpā asmīti vadesi. Vedanaṃ. Saññaṃ. Saṅkhāre.
Viññāṇaṃ  asmīti  vadesi .pe. aññatra viññāṇā asmīti vadesi .
Yametaṃ āvuso khemaka asmīti vadesi kimetaṃ asmīti vadesīti. Evamāvusoti
kho āyasmā dāsako therānaṃ bhikkhūnaṃ paṭissutvā yenāyasmā khemako
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  khemakaṃ  etadavoca  therā
taṃ  āvuso khemaka evamāhaṃsu yametaṃ āvuso khemaka asmīti vadesi
kimetaṃ asmīti vadesi . rūpaṃ asmīti vadesi . aññatra rūpā asmīti
vadesi . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ asmīti vadesi.
Aññatra  viññāṇā  asmīti vadesi . yametaṃ āvuso khemaka asmīti
vadesi  kimetaṃ  asmīti  vadesīti . alaṃ āvuso dāsaka kiṃ imāya
sandhāvanikāya  āharāvuso  daṇḍaṃ  ahameva  yena  therā  bhikkhū
tenupasaṅkamissāmīti.
   [229] Atha kho āyasmā khemako daṇḍamolambha 2- yena therā
bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  therehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  sammodi
@Footnote: 1 Po. nasaddo na dissati. 2 Ma. daṇḍamolumbha.
Sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  khemakaṃ therā bhikkhū etadavocuṃ
yametaṃ  āvuso khemaka asmīti vadesi kimetaṃ asmīti vadesi . rūpaṃ
asmīti vadesi . aññatra rūpā asmīti vadesi . vedanaṃ . Saññaṃ.
Saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  asmīti  vadesi  .  aññatra  viññāṇā
asmīti vadesi . yametaṃ āvuso khemaka asmīti vadesi kimetaṃ asmīti
vadesīti  .  na  khvāhaṃ  āvuso rūpaṃ asmīti vadāmi napi aññatra
rūpā asmīti vadāmi na vedanaṃ . na saññaṃ. Na saṅkhāre. Na viññāṇaṃ
asmīti  vadāmi  napi  aññatra  viññāṇā  asmīti vadāmi apica me
āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  asmīti  adhigataṃ  ayamahamasmīti
na ca samanupassāmi.
   {229.1}  Seyyathāpi  āvuso  uppalassa  vā padumassa vā
puṇḍarīkassa  vā gandho yo nu kho evaṃ vadeyya pattassa gandhoti
vā  1-  vaṇṇassa  gandhoti  vā  kiñjakkhassa  2-  gandhoti vā
sammā  nu kho so vadamāno vadeyyāti . no hetaṃ āvuso .
Yathākathaṃ  panāvuso  sammā  byākaramāno byākareyyāti . pupphassa
gandhoti  kho  āvuso  sammā  byākaramāno  byākareyyāti .
Evameva  khvāhaṃ  āvuso  na  rūpaṃ  asmīti  vadāmi napi aññatra
rūpā  asmīti  vadāmi  na vedanaṃ . na saññaṃ . na saṅkhāre .
@Footnote: 1 Yu. vāsaddo na dissati. 2 Ma. kiñjakkharāya. Po. kiñjakkhussa.
Na  viññāṇaṃ  asmīti  vadāmi  napi  aññatra  viññāṇā  asmīti
vadāmi  apica  me  āvuso  pañcasu  upādānakkhandhesu  asmīti
adhigataṃ ayamahamasmīti na ca samanupassāmi.
   {229.2}  Kiñcāpi  āvuso  ariyasāvakassa  pañcorambhāgiyāni
saññojanāni  pahīnāni  bhavanti  atha  khvassa hoti yeva 1- pañcasu
upādānakkhandhesu  anusahagato  asmīti  māno  asmīti chando asmīti
anusayo  asamūhato . so aparena samayena pañcasu upādānakkhandhesu
udayabbayānupassī  viharati  iti  rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo iti vedanā . iti saññā . Iti saṅkhārā. Iti viññāṇaṃ
iti  viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamoti .
Tassimesu  pañcasu  upādānakkhandhesu  udayabbayānupassino  viharato
yopissa  hoti  pañcasu  upādānakkhandhesu  anusahagato asmīti māno
asmīti chando asmīti anusayo asamūhato sopi samugghātaṃ gacchati.
   {229.3} Seyyathāpi āvuso vatthaṃ saṅkiliṭṭhaṃ malaggahitaṃ tamenaṃ
sāmikā  rajakassa  anuppadajjuṃ  2- tamenaṃ rajako ūse vā khāre
vā  gomaye  vā  saṃmadditvā  acche  udake vikkhāleti kiñcāpi
taṃ  hoti  vatthaṃ  parisuddhaṃ  pariyodātaṃ  atha  khvassa hoti yo ca
anusahagato  ūsagandho vā khāragandho vā gomayagandho vā asamūhato
tamenaṃ  rajako  sāmikānaṃ  deti  tamenaṃ  sāmikā  gandhaparibhāvite
karaṇḍake   nikkhipanti   yopissa  hoti  anusahagato  ūsagandho
@Footnote: 1 Ma. yo ca . 2 Po. anupadatthuṃ.
Vā  khāragandho  vā  gomayagandho  vā  asamūhato sopi samugghātaṃ
gacchati  .  evameva  kho  āvuso  kiñcāpi  ariyasāvakassa
pañcorambhāgiyāni  saññojanāni  pahīnāni  bhavanti  atha  khvassa
hotiyeva  pañcasu  upadānakkhandhesu  anusahagato  asmīti  māno
asmīti  chando  asmīti  anusayo  asamūhato  so  aparena samayena
pañcasu  upādānakkhandhesu  udayabbayānupassī  viharati  iti  rūpaṃ
iti  rūpassa  samudayo  iti rūpassa atthaṅgamo iti vedanā . iti
saññā  .  iti  saṅkhārā  .  iti  viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa
samudayo iti viññāṇassa atthaṅgamoti.
   {229.4} Tassimesu pañcasu upādānakkhandhesu udayabbayānupassino
viharato  yopissa  hoti  pañcasu upādānakkhandhesu anusahagato asmīti
māno asmīti chando asmīti anusayo asamūhato sopi samugghātaṃ gacchatīti.
   [230] Evaṃ vutte therā bhikkhū āyasmantaṃ khemakaṃ etadavocuṃ
na kho [1]- mayaṃ āyasmantaṃ khemakaṃ vihesāpekkhā apucchimhā 2- api
cāyasmā khemako pahoti 3- tassa bhagavato sāsanaṃ vitthārena ācikkhituṃ
desetuṃ  paññapetuṃ  4-  paṭṭhapetuṃ vivarituṃ vibhajituṃ uttānīkātuṃ yadidaṃ
āyasmatā  khemakena  tassa  bhagavato  sāsanaṃ  vitthārena ācikkhitaṃ
desitaṃ paññapitaṃ paṭṭhapitaṃ vivaritaṃ vibhajitaṃ uttānīkatanti.
  Idamavoca  āyasmā  khemako  .  attamanā  therā  bhikkhū
āyasmato  khemakassa  bhāsitaṃ  abhinanduṃ  .  imasmiñca  pana
@Footnote: 1 Yu. panasaddo dissati . 2 Ma. Yu. pucchimha . 3 Ma. pahosi.
@4 Ma. Yu. paññāpetuṃ.
Veyyākaraṇasmiṃ  bhaññamāne  saṭṭhīmattānaṃ  therānaṃ  bhikkhūnaṃ anupādāya
āsavehi cittāni vimucciṃsu āyasmato ca 1- khemakassāti.
   [231]  Ekaṃ samayaṃ sambahulā therā bhikkhū bārāṇasiyaṃ viharanti
isipatane  migadāye  .  atha  kho  āyasmā  channo sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  apāpuraṇaṃ  2-  ādāya  vihārena  vihāraṃ
upasaṅkamitvā there bhikkhū etadavoca ovadantu maṃ āyasmanto therā
anusāsantu  maṃ  āyasmanto therā karontu me āyasmanto therā
dhammiṃ kathaṃ yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti.
   [232]  Evaṃ vutte therā bhikkhū āyasmantaṃ channaṃ etadavocuṃ
rūpaṃ  kho  āvuso  channa  aniccaṃ vedanā aniccā saññā aniccā
saṅkhārā  aniccā  viññāṇaṃ  aniccaṃ  .  rūpaṃ anattā vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  anattā  sabbe  saṅkhārā
aniccā  sabbe  dhammā  anattāti . atha kho āyasmato channassa
etadahosi mayhaṃpi kho 3- evaṃ hoti rūpaṃ aniccaṃ vedanā. Saññā.
Saṅkhārā . viññāṇaṃ aniccaṃ . rūpaṃ anattā vedanā . saññā .
Saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  anattā  sabbe saṅkhārā aniccā sabbe
dhammā  anattāti  atha  ca  pana  me sabbasaṅkhārasamathe sabbūpadhi-
paṭinissagge  taṇhakkhaye  virāge  nirodhe  nibbāne  cittaṃ  na
pakkhandati  na  pasīdati  na  santiṭṭhati na 4- vimuccati paritassanā-
upādānaṃ  uppajjati  paccudāvattati  mānasaṃ  atha  kocarahi  me
@Footnote: 1 Yu. khemakassa cāti . 2 Ma. Yu. avāpuraṇaṃ . 3 Ma. Yu. etanti dissati.
@4 Ma. nādhimuccati.
Attāti . na kho panetaṃ 1- dhammaṃ passato hoti ko nu kho me
tathā dhammaṃ deseyya yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti.
   [233]  Atha  kho  āyasmato  channassa  etadahosi ayaṃ kho
āyasmā  ānando  kosambiyaṃ  viharati  ghositārāme  satthu  ceva
saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  ca  me
āyasmā  ānando  tathā  dhammaṃ  desetuṃ  yathāhaṃ dhammaṃ passeyyaṃ
atthi  ca  me  āyasmante  ānande tāvatikā vissaṭṭhi yannūnāhaṃ
yenāyasmā ānando tenupasaṅkameyyanti . atha kho āyasmā channo
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  yena kosambī ghositārāmo
yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā channo āyasmantaṃ
ānandaṃ etadavoca
   {233.1}  ekamidāhaṃ  āvuso  ānanda  samayaṃ  bārāṇasiyaṃ
viharāmi  isipatane  migadāye  atha  khvāhaṃ  āvuso  sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā   vuṭṭhito  apāpuraṇaṃ  ādāya  vihārena  vihāraṃ
upasaṅkamitvā  2- there bhikkhū etadavocaṃ ovadantu maṃ āyasmanto
therā  anusāsantu  maṃ āyasmanto therā karontu me āyasmanto
therā dhammiṃ kathaṃ yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti . evaṃ vutte maṃ āvuso
therā  bhikkhū etadavocuṃ rūpaṃ kho āvuso channa aniccaṃ vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ aniccaṃ . rūpaṃ anattā .pe.
@Footnote: 1 Ma. panevaṃ .  2 Ma. upasaṅkamiṃ.
Viññāṇaṃ  anattā  sabbe  saṅkhārā  aniccā  sabbe  dhammā
anattāti.
   {233.2}  Tassa  mayhaṃ āvuso etadahosi mayhaṃpi kho evaṃ
hoti  rūpaṃ  aniccaṃ  .pe.  viññāṇaṃ  aniccaṃ  .  rūpaṃ  anattā
vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  anattā sabbe
saṅkhārā  aniccā  sabbe  dhammā  anattāti  atha  ca  pana me
sabbasaṅkhārasamathe  sabbūpadhipaṭinissagge  taṇhakkhaye  virāge  nirodhe
nibbāne  cittaṃ  na  pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
paritassanāupādānaṃ  uppajjati  paccudāvattati  mānasaṃ  atha  kocarahi
me attāti . na kho panetaṃ dhammaṃ passato hoti ko nu kho me
tathā dhammaṃ deseyya yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti.
   {233.3}  Tassa mayhaṃ āvuso etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  kosambiyaṃ  viharati  ghositārāme  satthu  ceva  saṃvaṇṇito
sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ pahoti ca me āyasmā ānando
tathā dhammaṃ desetuṃ yathāhaṃ dhammaṃ passeyyaṃ atthi ca āyasmante ānande
tāvatikā vissaṭṭhi yannūnāhaṃ yenāyasmā ānando tenupasaṅkameyyanti.
Ovadatu maṃ āyasmā ānando anusāsatu maṃ āyasmā ānando karotu me
āyasmā ānando dhammiṃ kathaṃ yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti.
   [234] Ettakenapi mayaṃ āyasmato channassa attamanā abhiraddhā
taṃ 1- āyasmā channo āviakāsisi 2- khīlaṃ pabhindi 3- odahāvuso
@Footnote: 1 Ma. api nāma taṃ . 2 Ma. Yu. āviakāsi . 3 Ma. bhinadi.
Channa  sotaṃ  bhabbosi  dhammaṃ  viññātunti  .  atha kho āyasmato
channassa  tāvatakeneva  uḷāraṃ  pītipā  mojjaṃ  uppajji  bhabbo
kirasmi dhammaṃ viññātunti.
   {234.1} Sammukhā metaṃ āvuso channa bhagavato sutaṃ sammukhā [1]-
paṭiggahitaṃ  kaccānagottaṃ  bhikkhuṃ  ovadantassa dvayanissito khvāyaṃ 2-
kaccāna  loko yebhuyyena atthitañceva natthitañca . lokasamudayaṃ kho
kaccāna  yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā loke natthitā sā na
hoti . lokanirodhaṃ kho kaccāna yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā
loke  atthitā  sā  na  hoti  .  upāyupādānābhinivesavinibandho
khvāyaṃ  kaccāna  loko  yebhuyyena  tassa  upāyupādānaṃ  cetaso
adhiṭṭhānābhinivesānusayaṃ  na  upeti na upādiyati na adhiṭṭhāti attā
meti  dukkhameva  uppajjamānaṃ  uppajjati  dukkhaṃ nirujjhamānaṃ nirujjhatīti
na  kaṅkhati  na vicikicchati aparappaccayā ñāṇamevassa ettha hoti .
Ettāvatā kho kaccāna sammādiṭṭhi hoti . sabbamatthīti kho kaccāna
ayameko anto sabbaṃ natthīti ayaṃ dutiyo anto. Ete te kaccāna
ubho ante anupagamma majjhena tathāgato dhammaṃ deseti avijjāpaccayā
saṅkhārā saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ .pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hoti . avijjāya  tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho
.pe. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Evametaṃ
āvuso  ānanda  hoti  yesaṃ āyasmantānaṃ tādisā sabrahmacārayo
@Footnote: 1 Yu. casaddo dissati . 2 Ma. khavāhaṃ.
Anukampakā   atthakāmā  ovādakā  anusāsakā  idañca  pana
me āyasmato ānandassa dhammadesanaṃ sutvā dhammo abhisamitoti 1-.
   [235]  Sāvatthī  . atha kho āyasmā rāhulo yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā rāhulo bhagavantaṃ etadavoca kathannu
kho  bhante  jānato  kathaṃ  passato  imasmiñca saviññāṇake kāye
bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na hontīti.
   {235.1}  Yaṅkiñci  rāhula rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ
vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā  sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati . yā kāci vedanā . yā kāci
saññā  .  ye  keci saṅkhārā . yaṅkiñci viññāṇaṃ atītānāgata-
paccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  .pe.  sabbaṃ  viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  passati  .  evaṃ kho rāhula jānato evaṃ passato
imasmiñca   saviññāṇake   kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu
ahaṅkāramamaṅkāramānānusayā na hontīti.
   [236] Sāvatthī . ārāme . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
rāhulo bhagavantaṃ etadavoca kathaṃ nu kho bhante jānato kathaṃ passato
imasmiñca   saviññāṇake   kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu
@Footnote: 1 Yu. abhisametoti.
Ahaṅkāramamaṅkāramānāpagataṃ  mānasaṃ  hoti  vidhā  samatikkantaṃ  santaṃ
suvimuttanti  .  yaṅkiñci  rāhula  rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ
vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā .pe. yaṃ dūre santike vā sabbaṃ
rūpaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya disvā anupādā vimutto hoti . yā kāci vedanā.
Yā  kāci  saññā  .  ye  keci saṅkhārā . yaṅkiñci viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ
vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  anupādā  vimutto  hoti  .  evaṃ  kho
rāhula  jānato  evaṃ  passato  imasmiñca  saviññāṇake  kāye
bahiddhā   ca  sabbanimittesu  ahaṅkāramamaṅkāramānāpagataṃ  mānasaṃ
hoti vidhā samatikkantaṃ santaṃ suvimuttanti.
          Theravaggo catuttho.
           Tassuddānaṃ bhavati
     ānando tisso yamako     anurādho ca vakkali
     assaji khemako [1]- channo   rāhulā 2- apare dve
     theravaggoti 3- vuccatīti.
          -----------------
@Footnote: 1 Po. dāsakoti dissati . 2 Yu. rāhulo. Po. rāhulo atha theravaggo tena
@vuccatīti. Ma. theravaggoti vuccatīti natthi .  3 Yu. vaggo tena pavuccati.
     Khandhasaṃyuttassa majjhimapaṇṇāsake pupphavaggo pañcamo
   [237]  Sāvatthī . tatra kho .pe. seyyathāpi bhikkhave nadī
pabbateyyā  ohāriṇī dūraṅgamā sīghasotā tassā ubhato 1- tīresu
kāsā  cepi  jātā  assu  te  naṃ  ajjholambeyyuṃ kusā cepi
jātā  assu  te  naṃ  ajjholambeyyuṃ  pabbajā 2- cepi jātā
assu  te  naṃ  ajjholambeyyuṃ vīraṇā 3- cepi jātā assu te
naṃ  ajjholambeyyuṃ rukkhā cepi jātā assu te naṃ ajjholambeyyuṃ
tassā  puriso  sotena  vuyhamāno  kāse  4-  cepi gaṇheyya
te  palujjeyyuṃ  so tatonidānaṃ anayabyasanaṃ āpajjeyya kuse cepi
gaṇheyya  . pabbaje cepi gaṇheyya . vīraṇe cepi gaṇheyya .
Rukkhe  cepi  gaṇheyya  te palujjeyyuṃ so tatonidānaṃ anayabyasanaṃ
āpajjeyya  .  evameva kho bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ
adassāvī  ariyadhammassa  akovido  ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ
adassāvī  sappurisadhammassa  akovido  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ
attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā  rūpaṃ
rūpasmiṃ  vā  attānaṃ  tassa  taṃ  rūpaṃ  palujjati  so  tatonidānaṃ
anayabyasanaṃ  āpajjati  . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ
attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ubhosu . 2 Sī. babbajā . 3 Ma. Yu. bīraṇā. Po. viraṇāpesi.
@4 Po. kāsacesaṃ.
Viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  tassa  taṃ  viññāṇaṃ  palujjati
so tatonidānaṃ anayabyasanaṃ āpajjati.
   [238] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .  vedanā  .  saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . tasmā tiha bhikkhave
.pe. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [239]  Sāvatthī  . tatra kho .pe. nāhaṃ bhikkhave lokena
vivadāmi . loko 1- ca kho bhikkhave mayā vivadati . na bhikkhave
dhammavādī kenaci 2- lokasmiṃ vivadati . yaṃ bhikkhave natthisammataṃ loke
paṇḍitānaṃ  ahaṃpi  taṃ  natthīti  vadāmi  .  yaṃ  bhikkhave atthisammataṃ
loke  paṇḍitānaṃ  ahaṃpi  taṃ  atthīti vadāmi 3- . kiñci bhikkhave
natthisammataṃ  loke  paṇḍitānaṃ  yamahaṃ natthīti vadāmi . rūpaṃ bhikkhave
niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  natthisammataṃ  loke  paṇḍitānaṃ
ahaṃpi taṃ natthīti vadāmi . vedanā . saññā . Saṅkhārā. Viññāṇaṃ
niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  natthisammataṃ  loke  paṇḍitānaṃ
ahampi  taṃ  natthīti  vadāmi . idaṃ kho bhikkhave natthisammataṃ loke
paṇḍitānaṃ  yamahaṃ  4-  natthīti  vadāmi . kiñca bhikkhave atthisammataṃ
loke  paṇḍitānaṃ  yamahaṃ  atthīti  vadāmi  .  rūpaṃ bhikkhave aniccaṃ
dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  atthisammataṃ  loke  paṇḍitānaṃ  ahaṃpi  taṃ
atthīti  vadāmi  .  vedanā  .  saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
@Footnote: 1 Yu. loko ca mayā vivadati. Ma. lokova mayā vivadati . 2 Po. kenapi kho
@lokasmiṃ . 3 Po. vadāmīti . 4 Ma. ahampitaṃ. Yu. yamahaṃpi.
Aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  atthisammataṃ  loke  paṇḍitānaṃ  ahaṃpi
taṃ  atthīti vadāmi . idaṃ kho bhikkhave atthisammataṃ loke paṇḍitānaṃ
yamahaṃ atthīti vadāmi.
   [240] Atthi bhikkhave loke lokadhammo taṃ 1- tathāgato abhisambujjhati
abhisameti abhisambujjhitvā abhisametvā ācikkhati deseti paññapeti 2-
paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti . Kiñca bhikkhave loke lokadhammo
taṃ  tathāgato  abhisambujjhati  abhisameti  abhisambujjhitvā  abhisametvā
ācikkhati deseti paññapeti paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti .
Rūpaṃ  bhikkhave  loke  lokadhammo  taṃ tathāgato abhisambujjhati .pe.
Uttānīkaroti.
   {240.1} Yo bhikkhave tathāgatena evaṃ ācikkhiyamāne desiyamāne
paññapiyamāne paṭṭhapiyamāne vivariyamāne vibhajiyamāne uttānīkariyamāne 3-
na jānāti na passati tamahaṃ bhikkhave bālaṃ 4- puthujjanaṃ andhaṃ acakkhukaṃ
ajānantaṃ apassantaṃ kinti karomi . Vedanā bhikkhave. Saññā bhikkhave.
Saṅkhārā bhikkhave . viññāṇaṃ bhikkhave loke lokadhammo taṃ tathāgato
abhisambujjhati   abhisameti  abhisambujjhitvā  abhisametvā  ācikkhati
deseti paññapeti paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti.
   {240.2} Yo bhikkhave tathāgatena evaṃ ācikkhiyamāne desiyamāne
paññapiyamāne  paṭṭhapiyamāne vivariyamāne vibhajiyamāne uttānīkariyamāne
@Footnote: 1 sabbavāresu yanti vā pāṭho . 2 Po. Ma. paññāpeti.
@3 Po. uttānī kariyamāne .  4 Po. bālaputhujjanaṃ.
Na  jānāti  na  passati  tamahaṃ  bhikkhave  bālaṃ  puthujjanaṃ  andhaṃ
acakkhukaṃ ajānantaṃ apassantaṃ kinti karomi.
   [241] Seyyathāpi bhikkhave uppalaṃ vā padumaṃ vā puṇḍarīkaṃ vā
udake  jātaṃ  udake saṃvaḍḍhaṃ 1- udakā accuggamma ṭhāti anupalittaṃ
udakena . evameva kho bhikkhave tathāgato loke jāto 2- loke
saṃvaḍḍho 3- lokaṃ abhibhuyya viharati anupalitto lokenāti.
   [242] Ekaṃ samayaṃ bhagavā ayujjhāyaṃ 4- viharati gaṅgāya nadiyā
tīre  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū āmantesi seyyathāpi bhikkhave
ayaṃ  gaṅgā  nadī  mahantaṃ pheṇapiṇḍaṃ 5- āvaheyya tamenaṃ cakkhumā
puriso passeyya nijjhāyeyya yoniso upaparikkheyya tassa 6- passato
nijjhāyato  yoniso  upaparikkhato  rittakaññeva khāyeyya tucchakaññeva
khāyeyya  asārakaññeva  khāyeyya  kiñhi siyā bhikkhave pheṇapiṇḍe
sāro . evameva kho bhikkhave yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ 7-
.pe.  yaṃ  dūre  santike vā taṃ bhikkhu passati nijjhāyati yoniso
upaparikkhati  tassa  passato  nijjhāyato  yoniso  upaparikkhato
rittakaññeva  khāyati  tucchakaññeva  khāyati  asārakaññeva  khāyati
kiñhi siyā bhikkhave rūpe sāro.
   [243] Seyyathāpi bhikkhave saradasamaye thullaphusitake deve vassante
udake  udakapubbuḷaṃ  8- uppajjati ceva nirujjhati ca tamenaṃ cakkhumā
@Footnote: 1 saṃvaddhanti pāṭho . 2 Po. Yu. loke jātoti dve pāṭhā na dissati.
@3 saṃvaddhoti vā pāṭho . 4 Yu. ayojjhāyaṃ . 5 Po. pheṇupiṇḍaṃ.
@6 Ma. Yu. tanti dissati. 7 Yu. atitānāgataṃ . 8 udakabubbuḷantipi pāṭho.
Puriso  passeyya  nijjhāyeyya  yoniso upaparikkheyya tassa passato
nijjhāyato  yoniso  upaparikkhato  rittakaññeva khāyeyya tucchakaññeva
khāyeyya  asārakaññeva  khāyeyya  kiñhi siyā bhikkhave udakapubbuḷe
sāro . evameva kho bhikkhave yā kāci vedanā atītānāgatapaccuppannā
.pe.  yā  dūre santike vā taṃ bhikkhu passati nijjhāyati yoniso
upaparikkhati  tassa  passato  nijjhāyato  yoniso  upaparikkhato
rittakaññeva   khāyati   tucchakaññeva   khāyati   asārakaññeva
khāyati kiñhi siyā bhikkhave vedanāya sāro.
   [244]  Seyyathāpi  bhikkhave  gimhānaṃ  pacchime  māse ṭhite
majjhantike kāle marīci 1- phandati tamenaṃ cakkhumā puriso passeyya
nijjhāyeyya  yoniso  upaparikkheyya  tassa  passato  nijjhāyato
yoniso  upaparikkhato  rittakaññeva  khāyeyya  .pe.  kiñhi  siyā
bhikkhave marīcikāya sāro. Evameva kho bhikkhave yā kāci saññā .pe.
   [245]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  sāratthiko  sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno tiṇhaṃ kudhāriṃ ādāya vanaṃ paviseyya so tattha
passeyya  mahantaṃ  kadalikkhandhaṃ  ujuṃ  navaṃ  akukkujakajātaṃ 2- tamenaṃ
mūle  chindeyya  mūle  chetvā  agge  chindeyya agge chetvā
pattavaṭṭiṃ  vinibbhujjeyya  so  tattha  pattavaṭṭiṃ  vinibbhujjanto
@Footnote: 1 Ma. Yu. marīcikā. 2 Sī. akukkajātaṃ. Po. akatajajātaṃ. Ma. akukkukajātaṃ.
Phegguṃpi  nādhigaccheyya  kuto sāraṃ tamenaṃ cakkhumā puriso passeyya
nijjhāyeyya  yoniso  upaparikkheyya  tassa  passato  nijjhāyato
yoniso  upaparikkhato  rittakaññeva  khāyeyya  tucchakaññeva khāyeyya
asārakaññeva  khāyeyya  kiñhi siyā bhikkhave kadalikkhandhe sāro .
Evameva  kho  bhikkhave  ye keci saṅkhārā atītānāgatapaccuppannā
.pe.  ye  dūre santike vā taṃ bhikkhu passati nijjhāyati yoniso
upaparikkhati  tassa  passato  nijjhāyato  yoniso  upaparikkhato
rittakaññeva  khāyati  tucchakaññeva  khāyati  asārakaññeva  khāyati
kiñhi siyā bhikkhave saṅkhāresu sāro.
   [246]  Seyyathāpi bhikkhave māyākāro vā māyākārantevāsī
vā cātummahāpathe 1- māyaṃ vidaṃseyya tamenaṃ cakkhumā puriso passeyya
nijjhāyeyya  yoniso  upaparikkheyya  tassa  passato  nijjhāyato
yoniso  upaparikkhato  rittakaññeva  khāyeyya  tucchakaññeva khāyeyya
asārakaññeva  khāyeyya  kiñhi  siyā  bhikkhave  māyāya sāro .
Evameva  kho  bhikkhave  yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ
.pe.  yaṃ  dūre  santike vā taṃ bhikkhu passati nijjhāyati yoniso
upaparikkhati  tassa  passato  nijjhāyato  yoniso  upaparikkhato
rittakaññeva  khāyati  tucchakaññeva  khāyati  asārakaññeva  khāyati
kiñhi  siyā  bhikkhave  viññāṇe  sāro  .  evaṃ passaṃ bhikkhave
sutavā  ariyasāvako  rūpasmiṃpi  nibbindati vedanāyapi . saññāyapi .
@Footnote: 1 Yu. mahāpathe.
Saṅkhāresupi  .  viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati virāgā
vimuccati  .  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  .pe.  nāparaṃ
itthattāyāti pajānātīti.
  Idamavoca  bhagavā  idaṃ  vatvāna  sugato  athāparaṃ  etadavoca
satthā
   [247] Pheṇapiṇḍūpamaṃ rūpaṃ      vedanā pubbuḷūpamā
     marīcikūpamā saññā         saṅkhārā kadalūpamā
     māyūpamañca viññāṇaṃ       desitādiccabandhunā 1-.
     Yathā 2- yathā nijjhāyati     yoniso upaparikkhati
     rittakaṃ tucchakaṃ hoti        yo naṃ passati yoniso.
     Imañca kāyaṃ ārabbha        bhūripaññena desitaṃ
     pahānaṃ 3- tiṇṇaṃ dhammānaṃ    rūpaṃ passatha chaḍḍitaṃ.
     Āyu usmā ca viññāṇaṃ      yadā kāyaṃ jahantimaṃ
     apaviṭṭho tadā seti        parabhattaṃ acetanaṃ.
     Etādisāyaṃ santāno       māyāyaṃ bālalāpinī
     vadhako eko 4- akkhāto    sāro ettha na vijjati.
     Evaṃ khandhe avekkheyya       bhikkhu āraddhavīriyo
     divā vā yadi vā ratti 5-     sampajāno paṭissato.
     Pajahe 6- sabbasaṃyogaṃ       kareyya saraṇattano
     careyyādittasīsova         patthayaṃ accutaṃ padanti.
@Footnote: 1 Yu. dīpitādiccabandhunā . 2 Po. yathā naṃ nijjhati .  3 Po. pahāsi. Ma. pahānā.
@4 Ma. esa. Yu. eso . 5 Ma. Yu. rattiṃ .  6 Ma. Yu. jaheyya.
   [248]  Sāvatthī . atha kho aññataro bhikkhu .pe. ekamantaṃ
nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca atthi nu kho bhante
kiñci  rūpaṃ  yaṃ  rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ sassatisamaṃ
tatheva  ṭhassati . atthi nu kho bhante kāci vedanā yā vedanā
niccā  dhuvā  sassatā  avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ tatheva ṭhassati .
Atthi  nu  kho  bhante  kāci  saññā  yā  saññā .pe. atthi
nu  kho bhante keci saṅkhārā ye saṅkhārā niccā dhuvā sassatā
avipariṇāmadhammā  sassatisamaṃ  tatheva ṭhassanti . atthi nu kho bhante
kiñci  viññāṇaṃ  yaṃ  viññāṇaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ
sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassatīti  . natthi kho bhikkhu kiñci rūpaṃ yaṃ rūpaṃ
niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati .
Natthi kho bhikkhu kāci vedanā . kāci saññā . keci saṅkhārā.
Kiñci  viññāṇaṃ  yaṃ  viññāṇaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ
sassatisamaṃ tatheva ṭhassati 1-.
   [249]  Atha  kho bhagavā parittaṃ gomayapiṇḍaṃ pāṇinā gahetvā
taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  ettakopi kho bhikkhu attabhāvapaṭilābho natthi
nicco  dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo sassatisamaṃ tatheva ṭhassati .
Ettako  cepi  bhikkhu  attabhāvapaṭilābho  abhavissa  nicco  dhuvo
sassato  avipariṇāmadhammo  na  yidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha
sammādukkhakkhayāya   .  yasmā  ca  kho  bhikkhu  ettakopi
@Footnote: 1 Ma. Yu. ṭhassatīti.
Attabhāvapaṭilābho  natthi  nicco  dhuvo  sassato  avipariṇāmadhammo
tasmā brahmacariyavāso paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   [250] Bhūtapubbāhaṃ bhikkhu rājā ahosiṃ khattiyo muddhāvasitto.
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño  sato  khattiyassa  muddhāvasittassa
caturāsīti  nagarasahassāni  ahesuṃ  kusāvatirājadhānippamukhāni  1- .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño sato khattiyassa muddhāvasittassa caturāsīti
pāsādasahassāni  ahesuṃ  dhammapāsādappamukhāni  .  tassa mayhaṃ bhikkhu
rañño  sato  khattiyassa  muddhāvasittassa  caturāsīti kūṭāgārasahassāni
ahesuṃ  mahābyūhakūṭāgārappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño
sato  khattiyassa  muddhāvasittassa  caturāsīti  pallaṅkasahassāni  ahesuṃ
dantamayāni  sāramayāni  sovaṇṇamayāni  rūpiyamayāni  gonakatthatāni
paṭikatthatāni    paṭalikatthatāni   kadalimigapavarapaccattharaṇāni   2-
sauttaracchadāni  ubhatolohitakūpadhānāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu
rañño  sato  khattiyassa  muddhāvasittassa  caturāsīti  nāgasahassāni
ahesuṃ   sovaṇṇālaṅkārāni   sovaṇṇadhajāni   hemajālapaṭicchannāni
uposathanāgarājappamukhāni.
   {250.1} Tassa mayhaṃ bhikkhu rañño sato khattiyassa muddhāvasittassa
caturāsīti  assasahassāni  ahesuṃ  sovaṇṇālaṅkārāni  sovaṇṇadhajāni
hemajālapaṭicchannāni  valāhakaassarājappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ bhikkhu
rañño  sato  khattiyassa muddhāvasittassa caturāsīti rathasahassāni ahesuṃ
sovaṇṇālaṅkārāni     sovaṇṇadhajāni     hemajālapaṭicchannāni
@Footnote: 1 Yu. kusāvatināma . 2 Po. kadalipittapaccattharaṇāni.
Paṭicchannāni  vejayantarathappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño
sato  khattiyassa  muddhāvasittassa  caturāsīti  maṇisahassāni  ahesuṃ
maṇiratanappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu  rañño  sato  khattiyassa
muddhāvasittassa caturāsīti itthīsahassāni ahesuṃ bhaddādevippamukhāni 1-.
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  .pe.  caturāsīti  khattiyasahassāni  ahesuṃ
anuyantāni  pariṇāyakaratanappamukhāni  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhu  .pe.
Caturāsīti  dhenusahassāni  ahesuṃ  dukulasandanāni  kaṃsūpadharaṇāni 2- .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  .pe.  caturāsīti  vatthakoṭisahassāni  ahesuṃ
khomasukhumāni  koseyyasukhumāni  kambalasukhumāni  kappāsikasukhumāni .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhu  .pe. caturāsīti thālipākasahassāni ahesuṃ sāyaṃ
pātaṃ bhattābhihāro abhihariyittha.
   [251] Tesaṃ kho pana bhikkhu caturāsītiyā nagarasahassānaṃ ekaññeva
taṃ nagaraṃ hoti yamahaṃ tena samayena ajjhāvasāmi kusāvatī rājadhānī.
Tesaṃ  kho  pana  bhikkhu  caturāsītiyā  pāsādasahassānaṃ eko yeva
so  pāsādo  hoti  yamahaṃ  tena  samayena  ajjhāvasāmi  dhammo
pāsādo  .  tesaṃ  kho  pana bhikkhu caturāsītiyā kūṭāgārasahassānaṃ
ekaññeva  taṃ  kūṭāgāraṃ  hoti  yamahaṃ  tena samayena ajjhāvasāmi
mahābyūhaṃ  kūṭāgāraṃ  .  tesaṃ  kho  pana  bhikkhu  caturāsītiyā
pallaṅkasahassānaṃ  eko  yeva  so  pallaṅko  hoti  yamahaṃ
tena  samayena  paribhuñjāmi  dantamayo  vā  sāramayo  vā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. subhaddā- . 2 Po. kaṃsucanāraṇāni. Yu. kaṃsu ....
Suvaṇṇamayo  vā rūpiyamayo vā . tesaṃ kho pana bhikkhu caturāsītiyā
nāgasahassānaṃ  eko  yeva  so nāgo hoti yamahaṃ tena samayena
abhirūhāmi uposatho nāgarājā.
   {251.1} Tesaṃ kho pana bhikkhu caturāsītiyā assasahassānaṃ eko
yeva so asso hoti yamahaṃ tena samayena abhirūhāmi balāho 1- assarājā.
Tesaṃ kho pana bhikkhu caturāsītiyā rathasahassānaṃ eko yeva so ratho hoti
yamahaṃ tena samayena abhirūhāmi vejayanto ratho . tesaṃ kho pana bhikkhu
caturāsītiyā itthīsahassānaṃ ekā yeva sā itthī hoti yā maṃ tena
samayena  paccupaṭṭhāti  khattiyā  vā  velāmikā vā . tesaṃ kho
pana  bhikkhu  caturāsītiyā  vatthakoṭisahassānaṃ  ekaññeva  taṃ vatthayugaṃ
hoti  yamahaṃ  tena  samayena  paridahāmi khomasukhumaṃ vā koseyyasukhumaṃ
vā  kambalasukhumaṃ  vā  kappāsikasukhumaṃ  vā . tesaṃ kho pana bhikkhu
caturāsītiyā  thālipākasahassānaṃ  eko  yeva  so  thālipāko
hoti  yato  nāḷikodanaparamaṃ  bhuñjāmi tadupiyaṃ ca sūpabyañjanaṃ 2- .
Iti  kho  bhikkhu  sabbe  te  saṅkhārā atītā niruddhā vipariṇatā
evaṃ aniccā kho bhikkhu saṅkhārā evaṃ addhuvā kho bhikkhu saṅkhārā
evaṃ anassāsikā kho bhikkhu sabbe 3- saṅkhārā . yāvañcidaṃ bhikkhu
alameva sabbasaṅkhāresu 4- nibbindituṃ alaṃ virajjituṃ alaṃ vimuccitunti.
   [252]  Sāvatthī  . ārāme . ekamantaṃ nisinno kho so
@Footnote: 1 Ma. balāhako . 2 Sī. Ma. sūpeyyaṃ . 3 Ma. Yu. sabbeti na dissati.
@4 Yu. sabbesu.
Bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  atthi  nu  kho  bhante kiñci rūpaṃ yaṃ
rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ sassatisamaṃ tatheva ṭhassati .
Atthi  nu  kho  bhante  kāci  vedanā yā vedanā niccā dhuvā
sassatā  avipariṇāmadhammā  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati  .  atthi nu
kho  bhante  kāci  saññā  .pe.  keci saṅkhārā ye saṅkhārā
niccā  dhuvā  sassatā avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti .
Atthi  nu  kho  bhante  kiñci  viññāṇaṃ  yaṃ  viññāṇaṃ  niccaṃ dhuvaṃ
sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassatīti  .  natthi kho
bhikkhu  kiñci  rūpaṃ  yaṃ  rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ
sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati  .  natthi  kho bhikkhu kāci vedanā .
Kāci  saññā  .  keci  saṅkhārā  . kiñci viññāṇaṃ yaṃ viññāṇaṃ
niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ sassatisamaṃ tatheva ṭhassatīti 1-.
   [253]  Atha  kho  bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsuṃ āropetvā
taṃ bhikkhuṃ etadavoca ettakaṃpi kho bhikkhu rūpaṃ natthi niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ
avipariṇāmadhammaṃ  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati  .  ettakaṃpi  ce 2-
bhikkhu  rūpaṃ  abhavissa  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  na yidaṃ
brahmacariyavāso  paññāyetha  sammādukkhakkhayāya  .  yasmā  ca
kho  bhikkhu  ettakaṃpi  rūpaṃ  natthi niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ
tasmā  brahmacariyavāso  paññāyati  sammādukkhakkhayāya  . ettakāpi
kho  bhikkhu  vedanā  natthi  niccā  dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā
@Footnote: 1 Po. itisaddo na dissati . 2 Ma. Yu. cepi.
Sassatisamaṃ tatheva ṭhassati.
   {253.1} Ettakāpi ce bhikkhu vedanā abhavissa niccā dhuvā
sassatā  avipariṇāmadhammā  na  yidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha
sammādukkhakkhayāya  . yasmā ca kho bhikkhu ettakāpi vedanā natthi
niccā  dhuvā  sassatā  avipariṇāmadhammā  tasmā  brahmacariyavāso
paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   {253.2} Ettakāpi kho bhikkhu saññā .pe. ettakāpi kho
bhikkhu saṅkhārā natthi niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ
tatheva ṭhassanti . ettakā cepi bhikkhu saṅkhārā abhavissaṃsu niccā dhuvā
sassatā  avipariṇāmadhammā  na  yidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha
sammādukkhakkhayāya . yasmā ca kho bhikkhu ettakāpi saṅkhārā natthi
niccā  dhuvā  sassatā  avipariṇāmadhammā  tasmā  brahmacariyavāso
paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   {253.3}  Ettakaṃpi  kho  bhikkhu  viññāṇaṃ  natthi niccaṃ dhuvaṃ
sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati  .  ettakaṃ
cepi  bhikkhu  viññāṇaṃ  abhavissa  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ
na  yidaṃ  brahmacariyavāso paññāyetha sammādukkhakkhayāya . yasmā ca
kho  bhikkhu ettakaṃpi viññāṇaṃ natthi niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ
tasmā brahmacariyavāso paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   [254]  Taṃ  kiṃ maññasi bhikkhu rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .  vedanā  .  saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .pe. tasmā tiha .pe.
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [255]  Sāvatthī  . ārāme . ekamantaṃ nisinno kho so
bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  atthi  nu  kho  bhante kiñci rūpaṃ yaṃ
rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ sassatisamaṃ tatheva ṭhassati .
Atthi  nu  kho bhante kāci vedanā .pe. kāci saññā . keci
saṅkhārā  .  kiñci  viññāṇaṃ  yaṃ  viññāṇaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ
avipariṇāmadhammaṃ  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassatīti  .  natthi  kho  bhikkhu
kiñci  rūpaṃ  yaṃ  rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ sassatisamaṃ
tatheva  ṭhassati  .  natthi  kho  bhikkhu kāci vedanā .pe. kāci
saññā  .  keci  saṅkhārā  .  kiñci  viññāṇaṃ  yaṃ  viññāṇaṃ
niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ sassatisamaṃ tatheva ṭhassatīti.
   [256] Sāvatthī . ārāme . anamataggāyaṃ 1- bhikkhave saṃsāro
pubbā   koṭi   na   paññāyati   avijjānīvaraṇānaṃ   sattānaṃ
taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  .  hoti  so  bhikkhave
samayo  yaṃ mahāsamuddo ussussati visussati na bhavati . na tvevāhaṃ
bhikkhave  avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ
saṃsarataṃ  dukkhassa  antakiriyaṃ vadāmi . hoti so bhikkhave samayo yaṃ
sineru  pabbatarājā  ḍayhati 2- vinassati na bhavati . na tvevāhaṃ
bhikkhave  avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. anamataggoyaṃ . 2 Sī. uḍḍayhati.
Saṃsarataṃ  dukkhassa  antakiriyaṃ  vadāmi  .  hoti so bhikkhave samayo
yaṃ  mahāpaṭhavī  ḍayhati  vinassati  na bhavati . na tvevāhaṃ bhikkhave
avijjānīvaraṇānaṃ    sattānaṃ    taṇhāsaññojanānaṃ    sandhāvataṃ
saṃsarataṃ dukkhassa antakiriyaṃ vadāmi.
   [257]  Seyyathāpi bhikkhave sā gaddūlabandho daḷhe khīle vā
thambhe  vā upanibandho 2- tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā anuparidhāvati
anuparivattati  .  evameva kho bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ
adassāvī  .pe.  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato samanupassati
.pe.  vedanaṃ  attato samanupassati . saññaṃ . saṅkhāre attato
samanupassati  .  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ . so
rūpaññeva  anuparidhāvati  anuparivattati  vedanaññeva  . saññaññeva .
Saṅkhāre  yeva  .  viññāṇaññeva anuparidhāvati anuparivattati . so
rūpaṃ  anuparidhāvaṃ  anuparivattaṃ  vedanaṃ  .  saññaṃ  .  saṅkhāre .
Viññāṇaṃ  anuparidhāvaṃ  anuparivattaṃ  na  parimuccati  rūpamhā  na
parimuccati  vedanāya  na  parimuccati  saññāya  na  parimuccati
saṅkhārehi  na  parimuccati  viññāṇamhā  na  parimuccati  jātiyā
jarāya   maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi
upāyāsehi na parimuccati dukkhasmāti vadāmi.
   {257.1}  Sutavā  ca  kho  bhikkhave  ariyasāvako  ariyānaṃ
dassāvī   .pe.   sappurisadhamme   suvinīto   na   rūpaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. baddūlabaddho . 2 Po. uparibandho. Ma. Yu. upanibaddho.
Attato  samanupassati . na vedanaṃ . na saññaṃ . na saṅkhāre .
Na   viññāṇaṃ   attato  samanupassati  na  viññāṇavantaṃ  vā
attānaṃ  na  attani  vā  viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ .
So  rūpaṃ  nānuparidhāvati  nānuparivattati  vedanaṃ  .  saññaṃ .
Saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  nānuparidhāvati  nānuparivattati  .  so rūpaṃ
ananuparidhāvaṃ  ananuparivattaṃ  vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ
ananuparidhāvaṃ  ananuparivattaṃ  parimuccati  rūpamhā  parimuccati  vedanāya
parimuccati  saññāya  parimuccati  saṅkhārehi  parimuccati  viññāṇamhā
parimuccati  jātiyā  jarāya  maraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi
domanassehi upāyāsehi parimuccati dukkhasmāti vadāmīti.
   [258]  Sāvatthī . ārāme . anamataggāyaṃ bhikkhave saṃsāro
pubbā   koṭi   na   paññāyati   avijjānīvaraṇānaṃ   sattānaṃ
taṇhāsaññojanānaṃ   sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  [1]-  .  seyyathāpi
bhikkhave  sā  gaddūlabandho daḷhe khīle vā thambhe vā upanibandho
so gacchati cepi tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā upagacchati tiṭṭhati cepi
tameva  khīlaṃ vā thambhaṃ vā upatiṭṭhati nisīdati cepi tameva khīlaṃ vā
thambhaṃ  vā  upanisīdati  nipajjati  cepi  tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā
upanipajjati  . evameva kho bhikkhave assutavā puthujjano rūpaṃ etaṃ
mama  esohamasmi  eso  me  attāti  samanupassati  vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  etaṃ  mama esohamasmi eso
@Footnote: 1 Po. dukkhassa antakiriyaṃ vadāmīti dissati.
Me attāti samanupassati . so gacchati cepi imeva 1- pañcupādānak-
khandhe  upagacchati  tiṭṭhati  cepi  imeva  pañcupādānakkhandhe
upatiṭṭhati  nisīdati  cepi  imeva  pañcupādānakkhandhe  upanisīdati
nipajjati  cepi  imeva  pañcupādānakkhandhe  upanipajjati  .  tasmā
tiha  bhikkhave  abhikkhaṇaṃ  sakaṃ  cittaṃ  paccavekkhitabbaṃ  dīgharattamidaṃ
cittaṃ saṅkiliṭṭhaṃ rāgena dosena mohenāti.
   [259] Cittasaṅkilesā bhikkhave sattā saṅkilissanti cittavodānā
sattā visujjhanti . diṭṭhaṃ vo 2- bhikkhave caraṇannāma 3- cittanti.
Evambhante  .  tampi  kho  bhikkhave caraṇaṃ nāma cittaṃ citteneva
cintitaṃ  4-  .  tenapi  kho bhikkhave caraṇena cittena cittaññeva
cittataraṃ  .  tasmā tiha bhikkhave abhikkhaṇaṃ sakaṃ cittaṃ paccavekkhitabbaṃ
dīgharattamidaṃ  cittaṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  rāgena  dosena  mohenāti .
Cittasaṅkilesā   bhikkhave   sattā   saṅkilissanti  cittavodānā
sattā visujjhanti.
   {259.1}  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekanikāyaṃpi  samanupassāmi
evaṃ  cittaṃ  yathayidaṃ  bhikkhave  tiracchānagatā  pāṇā . tepi kho
bhikkhave tiracchānagatā pāṇā citteneva cintitā 5- . tehipi kho
bhikkhave  tiracchānagatehi  pāṇehi  cittaññeva  cittataraṃ  .  tasmā
tiha  bhikkhave  [6]-  abhikkhaṇaṃ sakaṃ cittaṃ paccavekkhitabbaṃ dīgharattamidaṃ
cittaṃ  saṅkiliṭṭhaṃ  rāgena  dosena  mohenāti  .  cittasaṅkilesā
bhikkhave sattā saṅkilissanti cittavodānā sattā visujjhanti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime . 2 Po. kho . 3 Po. abhikkhaṇannāma . 4 Ma. cittitaṃ.
@5 Po. vikatā. Yu. cittatā . 6 Po. Yu. bhikkhunāti dissati.
   {259.2} Seyyathāpi bhikkhave rajako vā cittakārako vā sati 1-
rajanāya vā lākhāya vā haliddiyā vā nīlāya vā mañjeṭṭhāya 2- vā
suparimaṭṭe 3- vā phalake 4- bhittiyā vā dussapaṭe 5- vā itthīrūpaṃ vā
purisarūpaṃ vā abhinimmineyya sabbaṅgapaccaṅgaṃ 6- . Evaṃ 7- kho bhikkhave
assutavā   puthujjano  rūpaññeva  abhinibbattento  abhinibbatteti
vedanaññeva  .  saññaññeva  .  saṅkhāre  yeva . viññāṇaññeva
abhinibbattento  abhinibbatteti  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ
vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . Vedanā. Saññā. Saṅkhārā.
Viññāṇaṃ  niccaṃ  vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante . tasmā tiha
bhikkhave. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
   [260] Sāvatthī . jānatohaṃ bhikkhave passato āsavānaṃ khayaṃ vadāmi
no  ajānato no apassato . kiñca bhikkhave jānato kiṃ passato
āsavānaṃ  khayo hoti . iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo  iti  vedanā . iti saññā . iti saṅkhārā . iti
viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo  iti viññāṇassa atthaṅgamoti .
Evaṃ kho bhikkhave jānato evaṃ passato āsavānaṃ khayo hoti.
   [261]  Bhāvanānuyogaṃ  ananuyuttassa  bhikkhave  bhikkhuno viharato
kiñcāpi  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  me  anupādāya
āsavehi  cittaṃ vimucceyyāti atha khvassa neva anupādāya āsavehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. satīti natthi. 2 Ma. mañjiṭṭhāya. Yu. mañjeṭṭhiyā. 3 Ma. suparimatthe.
@4 Po. Ma. Yu. phalake vā . 5 dussavattheti vā pāṭho . 6 Po. sabbaṃ cittakaraṃ.
@Ma. Yu. sabbaṅgapaccaṅgiṃ . 7 Ma. Yu. evameva.
Cittaṃ  vimuccati  .  taṃ  kissa hetu . abhāvitattātissa vacanīyaṃ .
Kissa  abhāvitattā  . abhāvitattā catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ abhāvitattā
catunnaṃ   sammappadhānānaṃ   abhāvitattā   catunnaṃ   iddhipādānaṃ
abhāvitattā   pañcannaṃ   indriyānaṃ   abhāvitattā   pañcannaṃ
balānaṃ  abhāvitattā  sattannaṃ  bojjhaṅgānaṃ  abhāvitattā  ariyassa
aṭṭhaṅgikassa maggassa.
   {261.1}  Seyyathāpi  bhikkhave  kukkuṭiyā  aṇḍāni  aṭṭha
vā dasa vā dvādasa vā tānassu kukkuṭiyā na sammāadhisayitāni na
sammāpariseditāni  na  sammāparibhāvitāni  kiñcāpi  tassā  kukkuṭiyā
evaṃ  icchā uppajjeyya aho vata me kukkuṭapotakā pādanakhasikhāya
vā   mukhatuṇḍakena   vā   aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā
abhinibbhijjeyyunti  atha  kho  abhabbāva  1-  te  kukkuṭapotakā
pādanakhasikhāya  vā  mukhatuṇḍakena vā aṇḍakosaṃ padāletvā sotthinā
abhinibbhijjituṃ  . taṃ kissa hetu . tathā hi pana bhikkhave kukkuṭiyā
aṇḍāni  aṭṭha  vā  dasa  vā  dvādasa  vā  tānassu kukkuṭiyā
na  sammāadhisayitāni  na  sammāpariseditāni  na sammāparibhāvitāni .
Evameva  kho  bhikkhave  bhāvanānuyogaṃ ananuyuttassa bhikkhuno viharato
kiñcāpi  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho  vata  me  anupādāya
āsavehi  cittaṃ vimucceyyāti atha khvassa neva anupādāya āsavehi
cittaṃ vimuccati . taṃ kissa hetu . abhāvitattātissa vacanīyaṃ . Kissa
abhāvitattā  .  abhāvitattā  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ  abhāvitattā
@Footnote: 1 Po. abhūtapubbā.
Catunnaṃ   sammappadhānānaṃ   abhāvitattā   catunnaṃ   iddhipādānaṃ
abhāvitattā   pañcannaṃ   indriyānaṃ   abhāvitattā   pañcannaṃ
balānaṃ   abhāvitattā   sattannaṃ   bojjhaṅgānaṃ   abhāvitattā
ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa.
   {261.2}  Bhāvanānuyogaṃ  anuyuttassa bhikkhave bhikkhuno viharato
kiñcāpi  evaṃ  1-  icchā uppajjeyya aho vata me anupādāya
āsavehi  cittaṃ  vimucceyyāti  atha  khvassa  anupādāya  āsavehi
cittaṃ  vimuccati  .  taṃ  kissa  hetu . bhāvitattātissa vacanīyaṃ .
Kissa  bhāvitattā  .  bhāvitattā  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ bhāvitattā
catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  bhāvitattā  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  bhāvitattā
pañcannaṃ  indriyānaṃ  bhāvitattā  pañcannaṃ  balānaṃ  bhāvitattā
sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ bhāvitattā ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa.
   {261.3} Seyyathāpi bhikkhave kukkuṭiyā aṇḍāni aṭṭha vā dasa
vā dvādasa vā tānassu kukkuṭiyā sammāadhisayitāni sammāpariseditāni
sammāparibhāvitāni kiñcāpi tassā kukkuṭiyā na evaṃ icchā uppajjeyya
aho  vata  me  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya vā mukhatuṇḍakena vā
aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā  abhinibbhijjeyyunti  atha  kho
bhabbāva  te  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya  vā  mukhatuṇḍakena  vā
aṇḍakosaṃ  padāletvā  sotthinā abhinibbhijjituṃ . taṃ kissa hetu .
Tathā hi pana bhikkhave kukkuṭiyā aṇḍāni aṭṭha vā dasa vā dvādasa
vā   tānassu   kukkuṭiyā   sammāadhisayitāni  sammāpariseditāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. na evaṃ.
Sammāparibhāvitāni  .  evameva  kho bhikkhave bhāvanānuyogamanuyuttassa
bhikkhuno viharato kiñcāpi na evaṃ icchā uppajjeyya aho vata me
anupādāya  āsavehi  cittaṃ  vimucceyyāti  atha  khvassa anupādāya
āsavehi cittaṃ vimuccati . taṃ kissa hetu . Bhāvitattātissa vacanīyaṃ.
Kissa  bhāvitattā  .  bhāvitattā  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ bhāvitattā
catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  bhāvitattā  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  bhāvitattā
pañcannaṃ  indriyānaṃ  bhāvitattā  pañcannaṃ  balānaṃ  bhāvitattā
sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ bhāvitattā ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa.
   [262] Seyyathāpi bhikkhave phalabhaṇḍassa 1- vā phalabhaṇḍantevāsissa
vā  vāsijaṭe  dissante vā aṅgulipadāni dissanti aṅguṭṭhapadā no
ca khvassa evamassa ñāṇaṃ hoti ettakaṃ vā 2- me ajja vāsijaṭassa
khīṇaṃ  ettakaṃ  hiyyo ettakaṃ pareti atha khvassa khīṇākhīṇanteva 3-
ñāṇaṃ  hoti  .  evameva  kho  bhikkhave  bhāvanānuyogamanuyuttassa
bhikkhuno  viharato  kiñcāpi na evaṃ  ñāṇaṃ hoti ettakaṃ vā me
ajja āsavānaṃ khīṇaṃ ettakaṃ hiyyo  ettakaṃ pareti atha khvassa khīṇe
khīṇanteva  ñāṇaṃ  hoti  . seyyathāpi bhikkhave sāmuddikāya nāvāya
vettabandhanabandhāya  chammāsāni  udake  pariyādāya  hemantikena
thalaṃ    ukkhittāya    vātātapaparetāni    vettabandhanāni
tāni  pavussakena  meghena  abhippavuṭṭhāni  4-  appakasireneva
@Footnote: 1 Ma. palagaṇḍassa palagaṇḍantevāsissa. 2 Ma. vata.
@3 Ma. khīṇaṃ khīṇanteva. 4 Yu. abhippavattāni.
Paṭippassambhanti  pūtikāni  bhavanti  .  evameva  kho  bhikkhave
bhāvanānuyogamanuyuttassa    bhikkhuno   viharato   appakasireneva
saññojanāni paṭippassambhanti pūtikāni bhavantīti.
   [263]  Sāvatthī  .  aniccasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā
sabbaṃ  kāmarāgaṃ  pariyādiyati  sabbaṃ  rūparāgaṃ  pariyādiyati  sabbaṃ
bhavarāgaṃ  pariyādiyati  sabbaṃ  avijjaṃ  pariyādiyati  sabbaṃ  asmimānaṃ
samūhanati . seyyathāpi bhikkhave saradasamaye kassako 1- mahānaṅgalena
kassanto 2- sabbāni mūlasantānakāni sampadālento kassati. Evameva
kho  bhikkhave  aniccasaññā  bhāvitā  bahulīkatā  sabbaṃ  kāmarāgaṃ
pariyādiyati  sabbaṃ  rūparāgaṃ  pariyādiyati  sabbaṃ  bhavarāgaṃ  pariyādiyati
sabbaṃ avijjaṃ pariyādiyati sabbaṃ asmimānaṃ samūhanati.
   [264] Seyyathāpi bhikkhave pabbajalāyako 3- pabbajaṃ lāyitvā
agge gahetvā odhunāti nidhunāti nipphoṭeti 4- . evameva kho
bhikkhave aniccasaññā bhāvitā .pe.
   [265] Seyyathāpi bhikkhave ambapiṇḍiyā vaṇḍacchinnāya 5- yāni
tatra ambāni vaṇḍappaṭibaddhāni sabbāni tāni tanvayāni 6- bhavanti.
Evameva kho bhikkhave aniccasaññā bhāvitā bahulīkatā .pe.
   [266] Seyyathāpi bhikkhave kūṭāgārassa yā kāci gopānasiyo
sabbā  tā  kūṭaṅgamā  kūṭaninnā  kūṭasamosaraṇā  kūṭaṃ  tāsaṃ
@Footnote: 1 Yu. kasako. 2 Po. kassantoti natthi. sabbāni mūle santānakāni
@sapadāvento. 3 Po. sabbaphalayako sabbaphalāyitvā aggiṃ gahetvā.
@4 Po. nicchedeti. Ma. Yu. nicchodeti. 5 Po. vaṇṭacchinnāya vaṇḍacchinnāni.
@6 Sī. Ma. tadanvayāni.
Aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaññā bhāvitā .pe.
   [267] Seyyathāpi bhikkhave ye keci mūlagandhā kāḷānusārī 1- tesaṃ
aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaññā bhāvitā .pe.
   [268] Seyyathāpi bhikkhave ye keci sāragandhā lohitacandanaṃ tesaṃ
aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaññā bhāvitā .pe.
   [269] Seyyathāpi bhikkhave ye keci pupphagandhā vassikaṃ tesaṃ
aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaññā bhāvitā .pe.
   [270] Seyyathāpi bhikkhave ye keci kuṭṭharājāno 2- sabbe te
rañño  cakkavattissa  anuyantā  3-  bhavanti rājā tesaṃ cakkavatti
aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaññā bhāvitā .pe.
   [271] Seyyathāpi bhikkhave yā kāci tārakarūpānaṃ pabhā sabbā
tā  candimappabhāya  kalaṃ  nāgghanti  soḷasiṃ  candappabhā  tāsaṃ
aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaññā bhāvitā .pe.
   [272] Seyyathāpi bhikkhave saradasamaye visuddhe 4- vigatabalāhake
deve ādicco nabhaṃ abbhussakkamāno 5- sabbaṃ ākāsagataṃ tamagataṃ 6-
abhivihacca bhāsate ca tapate ca virocate ca . Evameva kho bhikkhave
aniccasaññā  bhāvitā  bahulīkatā  sabbaṃ  kāmarāgaṃ  pariyādiyati
sabbaṃ  rūparāgaṃ  pariyādiyati  sabbaṃ  bhavarāgaṃ  pariyādiyati  sabbaṃ
avijjaṃ pariyādiyati sabbaṃ asmimānaṃ samūhanati 7-.
@Footnote: 1 Ma. kālānusārigandho. 2 Po. Yu. maddarājāno kuḍḍarājāno. 3 anuyuttātipi
@pāṭho. 4 Ma. Yu. viddhe. 5 Yu. abbhussukkamāno. 6 Po. avitabbaṃ.
@7 Po. Yu. sabbavāresu samūhantīti dissati.
   [273]  Kathaṃ  bhāvitā ca bhikkhave aniccasaññā kathaṃ bahulīkatā
sabbaṃ  kāmarāgaṃ  pariyādiyati  .pe.  sabbaṃ  asmimānaṃ  samūhanati .
Iti  rūpaṃ  iti  rūpassa  samudayo  iti  rūpassa  atthaṅgamo  iti
vedanā  .  iti  saññā  . iti saṅkhārā . iti viññāṇaṃ iti
viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamoti  .  evaṃ
bhāvitā  kho  bhikkhave  aniccasaññā evaṃ bahulīkatā sabbaṃ kāmarāgaṃ
pariyādiyati  sabbaṃ  rūparāgaṃ  pariyādiyati  sabbaṃ  bhavarāgaṃ  pariyādiyati
sabbaṃ avijjaṃ pariyādiyati sabbaṃ asmimānaṃ samūhanatīti.
          Pupphavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ.
     Nadī pupphañca pheṇañca     gomayañca nakhasikhaṃ
     sāmuddakaṃ dve ca gaddūlā  nāvasaññāya te dasāti 1-.
         Majjhimapaṇṇāsako samatto.
        Tassa majjhimapaṇṇāsakassa vagguddānaṃ
     upāyo arahanto ca       khajjanitherasavhayaṃ 2-
     pupphavaggena paṇṇāsa     dutiyo 3- tena pavuccati.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. suddhikaṃ dve ca gaddūlā vāsijaṭaṃ aniccatāti . 2 Yu. khajjanitherasambhayaṃ.
@3 Ma. Yu. dutiyo tena vuccatīti.
      Khandhasaṃyuttassa cullapaṇṇāsake antavaggo paṭhamo
   [274]  Sāvatthī  .pe.  tatra  .pe.  avoca  cattārome
bhikkhave antā . katame cattāro . sakkāyanto sakkāyasamudayanto
sakkāyanirodhanto sakkāyanirodhagāminīpaṭipadanto.
   [275] Katamo ca bhikkhave sakkāyanto . Pañcupādānakkhandhātissa
vacanīyaṃ  .  katame  pañca  .  seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho
vedanūpādānakkhandho    saññūpādānakkhandho   saṅkhārūpādānakkhandho
viññāṇūpādānakkhandho. Ayaṃ vuccati bhikkhave sakkāyanto.
   [276]  Katamo  ca bhikkhave sakkāyasamudayanto . yāyaṃ taṇhā
ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  .  seyyathīdaṃ .
Kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
sakkāyasamudayanto.
   [277] Katamo ca bhikkhave sakkāyanirodhanto . yo tassā yeva
taṇhāya  asesavirāganirodho  cāgo  paṭinissaggo mutti anālayo .
Ayaṃ vuccati bhikkhave sakkāyanirodhanto.
   [278] Katamo ca bhikkhave sakkāyanirodhagāminīpaṭipadanto. Ayameva 1-
ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi  .  ayaṃ vuccati bhikkhave sakkāyanirodhagāminīpaṭipadanto .
@Footnote: 1 Po. ayamevāti natthi.
Ime kho bhikkhave cattāro antāti.
   [279] Sāvatthī . Dukkhañca vo bhikkhave desissāmi 1- dukkhasamudayañca
dukkhanirodhañca dukkhanirodhagāminīpaṭipadañca taṃ suṇātha.
   [280]  Katamañca  bhikkhave  dukkhaṃ  .  pañcupādānakkhandhātissa
vacanīyaṃ  .  katame  pañca . seyyathīdaṃ . rūpūpādānakkhandho .pe.
Viññāṇūpādānakkhandho. Idaṃ vuccati bhikkhave dukkhaṃ.
   [281]  Katamo  ca  bhikkhave  dukkhasamudayo  .  yāyaṃ taṇhā
ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  .  seyyathīdaṃ .
Kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā. Ayaṃ vuccati bhikkhave dukkhasamudayo.
   [282] Katamo ca bhikkhave dukkhanirodho . Yo tassāyeva taṇhāya
asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo . ayaṃ vuccati
bhikkhave dukkhanirodho.
   [283]  Katamā  ca bhikkhave dukkhanirodhagāminīpaṭipadā . ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagāminīpaṭipadāti.
   [284] Sāvatthī. Sakkāyañca vo bhikkhave desissāmi sakkāyasamudayañca
sakkāyanirodhañca sakkāyanirodhagāminīpaṭipadañca 2- taṃ suṇātha.
   [285]  Katamo ca bhikkhave sakkāyo . pañcupādānakkhandhātissa
@Footnote: 1 Ma. desessāmi . 2 Ma. Yu. sakkāyanirodhagāminiñca paṭipadaṃ.
Vacanīyaṃ  .  katame  pañca . seyyathīdaṃ . rūpūpādānakkhandho .pe.
Viññāṇūpādānakkhandho. Ayaṃ vuccati bhikkhave sakkāyo.
   [286]  Katamo  ca  bhikkhave  sakkāyasamudayo . yāyaṃ taṇhā
ponobbhavikā  nandirāgasahagatā  tatratatrābhinandinī  .  seyyathīdaṃ .
Kāmataṇhā bhavataṇhā vibhavataṇhā. Ayaṃ vuccati bhikkhave sakkāyasamudayo.
   [287] Katamo ca bhikkhave sakkāyanirodho. Yo tassāyeva taṇhāya
asesavirāganirodho cāgo paṭinissaggo mutti anālayo . ayaṃ vuccati
bhikkhave sakkāyanirodho.
   [288] Katamā ca bhikkhave sakkāyanirodhagāminīpaṭipadā . ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
.pe. Sammāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave sakkāyanirodhagāminīpaṭipadāti.
   [289]  Sāvatthī . pariññeyye ca bhikkhave dhamme desissāmi
pariññañca 1- pariññātāviñca puggalaṃ taṃ suṇātha.
   [290] Katame ca bhikkhave pariññeyyā dhammā . rūpaṃ bhikkhave
pariññeyyo  dhammo  vedanā  saññā  .pe. saṅkhārā . viññāṇaṃ
pariññeyyo dhammo. Ime vuccanti bhikkhave pariññeyyā dhammā.
   [291]  Katamā  ca bhikkhave pariññā . rāgakkhayo dosakkhayo
mohakkhayo. Ayaṃ vuccati bhikkhave pariññā.
@Footnote: 1 Po. Yu. pariññā ca.
   [292]  Katamo ca bhikkhave pariññātāvī puggalo . arahātissa
vacanīyaṃ . yo ayaṃ 1- āyasmā evaṃnāmo evaṃgotto. Ayaṃ vuccati
bhikkhave pariññātāvī puggaloti.
   [293] Sāvatthī . pañcime bhikkhave upādānakkhandhā . katame
pañca . seyyathīdaṃ . rūpūpādānakkhandho .pe. Viññāṇūpādānakkhandho.
Ye  [2]-  keci  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā imesaṃ
pañcannaṃ   upādānakkhandhānaṃ  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  nappajānanti  .  namete  bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā  samaṇesu  ceva  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  ca brāhmaṇasammatā
te  ca  panāyasmanto  sāmaññatthaṃ  vā brāhmaññatthaṃ vā diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharanti.
   [294] Ye ca 3- kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā
vā  imesaṃ  pañcannaṃ  upādānakkhandhānaṃ  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānanti  .  te  khome  bhikkhave  samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  samaṇesu  ceva  samaṇasammatā  brāhmaṇesu
ca  brāhmaṇasammatā  te  ca  panāyasmanto  sāmaññatthaṃ  vā
brāhmaññatthaṃ  vā  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja viharantīti.
   [295]  Pañcime  bhikkhave upādānakkhandhā . katame pañca .
@Footnote: 1 Ma. svāyaṃ . 2 Yu. hisaddo dissati . 3 Po. casaddo natthi.
Seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho .
Ye  keci  bhikkhave  samaṇā  vā  brāhmaṇā vā imesaṃ pañcannaṃ
upādānakkhandhānaṃ  samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca
nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  nappajānanti  .pe. pajānanti . sayaṃ abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharantīti.
   [296]  Pañcime  bhikkhave upādānakkhandhā . katame pañca .
Seyyathīdaṃ  .  rūpūpādānakkhandho  .pe.  viññāṇūpādānakkhandho .
Yato 1- kho bhikkhave ariyasāvako imesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ
pajānāti  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  ariyasāvako  sotāpanno
avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
   [297] Sāvatthī . pañcime bhikkhave upādānakkhandhā . katame
pañca . seyyathīdaṃ . rūpūpādānakkhandho .pe. Viññāṇūpādānakkhandho.
Yato  kho  bhikkhave  2-  imesaṃ  pañcannaṃ  upādānakkhandhānaṃ
samudayañca  atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ
viditvā  anupādā  vimutto  hoti  .  ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu
arahaṃ  khīṇāsavo  vusitavā  katakaraṇīyo  ohitabhāro  anuppattasadattho
parikkhīṇabhavasaññojano sammadaññā vimuttoti.
   [298] Sāvatthī . rūpe bhikkhave yo chando yo rāgo yā
nandi  yā taṇhā taṃ pajahatha evantaṃ rūpaṃ pahīnaṃ bhavissati ucchinnamūlaṃ
@Footnote: 1 Yu. yato ca kho .  2 Ma. Yu. yato kho bhikkhave bhikkhu.
Tālāvatthukataṃ  anabhāvaṅkataṃ  āyatiṃ  anuppādadhammaṃ  .  vedanāya
.pe. saññāya . saṅkhāresu . viññāṇe yo chando yo rāgo yā
nandi  yā  taṇhā  taṃ  pajahatha  evantaṃ  viññāṇaṃ  pahīnaṃ bhavissati
ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ anabhāvaṅkataṃ āyatiṃ anuppādadhammanti.
   [299] Sāvatthī . rūpe bhikkhave yo chando yo rāgo yā
nandi yā taṇhā ye upāyupādānā cetaso adhiṭṭhānābhinivesānusayā
te  pajahatha  evantaṃ  rūpaṃ  pahīnaṃ bhavissati ucchinnamūlaṃ tālāvatthukataṃ
anabhāvaṅkataṃ  āyatiṃ  anuppādadhammaṃ  .  vedanāya  .  saññāya .
Saṅkhāresu  yo  chando .pe. evante saṅkhārā pahīnā bhavissanti
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅkatā  āyatiṃ anuppādadhammā .
Viññāṇe  yo  chando  yo  rāgo  yā  nandi yā taṇhā ye
upāyupādānā  cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā te pajahatha evantaṃ
viññāṇaṃ  pahīnaṃ  bhavissati  ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ  anabhāvaṅkataṃ
āyatiṃ anuppādadhammanti.
            Antavaggo.
            Tassuddānaṃ
     anto dukkhañca sakkāyo   pariññeyyā samaṇā duve
     sotāpanno arahā ca      duve ca chandappahīnāti 1-.
           -------------
@Footnote: 1 Sī. chandarāgiyāti. Ma. chandarāginoti. Yu. chandarāgiyoti.
     Khandhasaṃyuttassa cullapaṇṇāsake dhammakathikavaggo dutiyo
   [300]  Sāvatthī  .  atha  kho aññataro bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  .pe.  nisinno  kho  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
avijjā  avijjāti  bhante  vuccati  katamā nu kho bhante avijjā
kittāvatā  ca avijjāgato hotīti . idha bhikkhu assutavā puthujjano
rūpaṃ  nappajānāti  rūpasamudayaṃ  nappajānāti  rūpanirodhaṃ  nappajānāti
rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānāti  vedanaṃ  nappajānāti  .  saññaṃ
nappajānāti  .  saṅkhāre  nappajānāti  .  viññāṇaṃ  nappajānāti
.pe.  viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānāti  .  ayaṃ  vuccati
bhikkhu avijjā ettāvatā ca avijjāgato hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 1-198. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=1&items=611              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=1&items=611&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=1&items=611              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=1&items=611              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6017              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6017              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :