ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [256] Sāvatthī . ārāme . anamataggāyaṃ 1- bhikkhave saṃsāro
pubbā   koṭi   na   paññāyati   avijjānīvaraṇānaṃ   sattānaṃ
taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ  saṃsarataṃ  .  hoti  so  bhikkhave
samayo  yaṃ mahāsamuddo ussussati visussati na bhavati . na tvevāhaṃ
bhikkhave  avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ
saṃsarataṃ  dukkhassa  antakiriyaṃ vadāmi . hoti so bhikkhave samayo yaṃ
sineru  pabbatarājā  ḍayhati 2- vinassati na bhavati . na tvevāhaṃ
bhikkhave  avijjānīvaraṇānaṃ  sattānaṃ  taṇhāsaññojanānaṃ  sandhāvataṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. anamataggoyaṃ . 2 Sī. uḍḍayhati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page182.

Saṃsarataṃ dukkhassa antakiriyaṃ vadāmi . hoti so bhikkhave samayo yaṃ mahāpaṭhavī ḍayhati vinassati na bhavati . na tvevāhaṃ bhikkhave avijjānīvaraṇānaṃ sattānaṃ taṇhāsaññojanānaṃ sandhāvataṃ saṃsarataṃ dukkhassa antakiriyaṃ vadāmi. [257] Seyyathāpi bhikkhave sā gaddūlabandho daḷhe khīle vā thambhe vā upanibandho 2- tameva khīlaṃ vā thambhaṃ vā anuparidhāvati anuparivattati . evameva kho bhikkhave assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī .pe. sappurisadhamme avinīto rūpaṃ attato samanupassati .pe. vedanaṃ attato samanupassati . saññaṃ . saṅkhāre attato samanupassati . viññāṇaṃ attato samanupassati viññāṇavantaṃ vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ . so rūpaññeva anuparidhāvati anuparivattati vedanaññeva . saññaññeva . Saṅkhāre yeva . viññāṇaññeva anuparidhāvati anuparivattati . so rūpaṃ anuparidhāvaṃ anuparivattaṃ vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . Viññāṇaṃ anuparidhāvaṃ anuparivattaṃ na parimuccati rūpamhā na parimuccati vedanāya na parimuccati saññāya na parimuccati saṅkhārehi na parimuccati viññāṇamhā na parimuccati jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi na parimuccati dukkhasmāti vadāmi. {257.1} Sutavā ca kho bhikkhave ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī .pe. sappurisadhamme suvinīto na rūpaṃ @Footnote: 1 Ma. Yu. baddūlabaddho . 2 Po. uparibandho. Ma. Yu. upanibaddho.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page183.

Attato samanupassati . na vedanaṃ . na saññaṃ . na saṅkhāre . Na viññāṇaṃ attato samanupassati na viññāṇavantaṃ vā attānaṃ na attani vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ . So rūpaṃ nānuparidhāvati nānuparivattati vedanaṃ . saññaṃ . Saṅkhāre . viññāṇaṃ nānuparidhāvati nānuparivattati . so rūpaṃ ananuparidhāvaṃ ananuparivattaṃ vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ ananuparidhāvaṃ ananuparivattaṃ parimuccati rūpamhā parimuccati vedanāya parimuccati saññāya parimuccati saṅkhārehi parimuccati viññāṇamhā parimuccati jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi parimuccati dukkhasmāti vadāmīti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 181-183. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=256&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=256&items=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=256&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=256&items=2&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=256              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7854              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7854              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :