ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.
   [517]  Ekam  samayam  ayasma  sariputto  rajagahe viharati
veluvane kalandakanivape . atha kho ayasma sariputto pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  rajagaham 1- pindaya pavisi rajagahe
sapadanam  pindaya  caritva  tam  pindapatam  annataram  kuddamulam  2-
nissaya bhunjati 3- . atha kho sucimukhi 4- paribbajika yenayasma
sariputto   tenupasankami   upasankamitva  ayasmantam  sariputtam
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajagahe . 2 Po. kutamulam. Yu. kuddam . 3 Ma. Yu. paribhunjati.
@4 Po. Ma. Yu. sucimukhi.
Etadavoca  kim  nu  kho  samana  adhomukho  bhunjasiti . na khvaham
bhagini  adhomukho  bhunjamiti  .  tenahi samana ubbhamukho bhunjasiti .
Na  khvaham  bhagini  ubbhamukho  bhunjamiti  . tenahi samana disamukho
bhunjasiti  .  na  khvaham  bhagini  disamukho  bhunjamiti  .  tenahi
samana  vidisamukho  bhunjasiti  .  na  khvaham  bhagini  vidisamukho
bhunjamiti.
   {517.1} Kim nu samana adhomukho bhunjasiti iti puttho samano na
khvaham  bhagini  adhomukho  bhunjamiti  vadesi  tenahi samana ubbhamukho
bhunjasiti  iti  puttho  samano na khvaham bhagini ubbhamukho bhunjamiti
vadesi  tenahi  samana  disamukho  bhunjasiti  iti  puttho  samano
na  khvaham  bhagini  disamukho  bhunjamiti  vadesi  tenahi  samana
vidisamukho  bhunjasiti  iti  puttho  samano  na  khvaham  bhagini
vidisamukho bhunjamiti vadesi
   {517.2} kathancarahi 1- samana bhunjasiti . ye hi keci bhagini
samanabrahmana  vatthuvijjatiracchanavijjaya  micchajivena  jivikam  2-
kappenti ime vuccanti bhagini samanabrahmana adhomukha bhunjanti 3-.
Ye  hi  keci  bhagini  samanabrahmana  nakkhattavijjatiracchanavijjaya
micchajivena  jivikam  kappenti  ime  vuccanti  bhagini samanabrahmana
ubbhamukha  bhunjanti  .  ye  hi  keci  bhagini  samanabrahmana
duteyyapahinagamananuyoga   4-   micchajivena   jivikam  kappenti
ime  vuccanti  bhagini  samanabrahmana  disamukha  bhunjanti  . ye
hi   keci   bhagini   samanabrahmana   angavijjatiracchanavijjaya
@Footnote: 1 Po. kathancarasi . 2 Po. jivitam . 3 Ma. Yu. bhunjantiti . 4 Ma. ...nuyogaya.
Micchajivena  jivikam  kappenti  ime  vuccanti  bhagini samanabrahmana
vidisamukha bhunjanti.
   {517.3}  So  khvaham  bhagini  na  vatthuvijjatiracchanavijjaya
micchajivena   jivikam   kappemi  na  nakkhattavijjatiracchanavijjaya
micchajivena  jivikam  kappemi  na duteyyapahinagamananuyoga micchajivena
jivikam  kappemi  na  angavijjatiracchanavijjaya  micchajivena  jivikam
kappemi  dhammena  bhikkham  pariyesami  dhammena  bhikkham  pariyesitva
bhunjamiti  .  atha kho sucimukhi paribbajika rajagahe rathiyaya rathiyam
singhatakena  singhatakam  upasankamitva  evamarocesi  dhammikam samana
sakyaputtiya  aharam  aharenti  anavajjam  samana  sakyaputtiya
aharam aharenti detha samananam sakyaputtiyanam pindanti.
           Sariputtasamyuttam.
            Tassuddanam
     vivekam avitakkam 1- ca        piti upekkhacatutthakam
     akasanceva vinnanam      akincanevasannina 2-
     nirodho 3- navamo vutto    dasamam sucimukhi cati.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. vivekajam avitakkam . 2 Yu. akincanneva. Ma. akincamevasannina.
@3 Po. nirodham. Yu. nirodhenagahe vutto.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 295-297. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=517&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=17&item=517&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=17&item=517&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=17&item=517&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=517              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8345              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8345              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :