ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [267] 21 Dveme bhikkhave bala katame dve yo ca accayam
accayato  na  passati  yo  ca  accayam  desentassa yathadhammam na
Patigganhati  ime  kho  bhikkhave dve bala . dveme bhikkhave
pandita  katame  dve  yo  ca  accayam accayato passati yo ca
accayam  desentassa  yathadhammam patigganhati ime kho bhikkhave dve
panditati.
   [268] 22 Dveme bhikkhave tathagatam abbhacikkhanti katame dve
duttho  va  dosantaro  saddho va duggahitena ime kho bhikkhave
dve tathagatam abbhacikkhantiti.
   [269] 23 Dveme bhikkhave tathagatam abbhacikkhanti katame dve
yo  ca  abhasitam  alapitam  tathagatena  bhasitam  lapitam tathagatenati
dipeti  yo  ca  bhasitam  lapitam  tathagatena  abhasitam  alapitam
tathagatenati dipeti ime kho bhikkhave dve tathagatam abbhacikkhanti.
Dveme  bhikkhave  tathagatam  nabbhacikkhanti  katame  dve  yo ca
abhasitam  alapitam  tathagatena  abhasitam  alapitam  tathagatenati dipeti
yo  ca  bhasitam lapitam tathagatena bhasitam lapitam tathagatenati dipeti
ime kho bhikkhave dve tathagatam nabbhacikkhantiti.
   [270]  24  Dveme  bhikkhave tathagatam abbhacikkhanti katame
dve  yo ca neyyattham suttantam nitattho suttantoti dipeti yo ca
nitattham suttantam neyyattho suttantoti dipeti ime kho bhikkhave dve
tathagatam  abbhacikkhanti  .  dveme bhikkhave tathagatam nabbhacikkhanti
katame  dve  yo  ca  neyyattham  suttantam  neyyattho suttantoti
Dipeti  yo  ca  nitattham  suttantam  nitattho  suttantoti  dipeti
ime kho bhikkhave dve tathagatam nabbhacikkhantiti.
   [271]  25  Paticchannakammantassa  bhikkhave  dvinnam  gatinam
annatara  gati  patikankha  nirayo  va tiracchanayoni va 1- .
Appaticchannakammantassa  bhikkhave  dvinnam  gatinam  annatara  gati
patikankha deva va manussa vati.
   [272]  26  Micchaditthikassa  bhikkhave dvinnam gatinam annatara
gati patikankha nirayo va tiracchanayoni va 1- . sammaditthikassa
bhikkhave  davinnam gatinam annatara gati patikankha deva va manussa
vati.
   [273] 27 Dussilassa bhikkhave dve patiggaha 2- nirayo va
tiracchanayoni va 1- . silavato bhikkhave dve patiggaha 3- deva va
manussa vati.
   [274]  28  Dvaham  bhikkhave  atthavase  sampassamano
arannavanapatthani  pantani  senasanani  patisevami  katame  dve
attano  ca  ditthadhammasukhaviharam  sampassamano  pacchimanca  janatam
anukampamano  ime  kho aham bhikkhave dve atthavase sampassamano
arannavanapatthani pantani senasanani patisevamiti.
   [275] 29 Dveme bhikkhave dhamma vijjabhagiya katame dve
samatho ca vipassana ca . samatho bhikkhave bhavito kimatthamanubhoti 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. va-ti. 2-3 Ma. patiggaha. 4 Ma. Yu. kamatthamanubhoti. ito param
@idisameva.
Cittam  bhaviyati  1-  cittam  bhavitam  kimatthamanubhoti yo rago so
pahiyati  .  vipassana bhikkhave bhavita kimatthamanubhoti panna bhaviyati
panna bhavita kimatthamanubhoti ya avijja sa pahiyatiti 2-.
   [276]  30  Ragupakkilittham  va  bhikkhave cittam na vimuccati
avijjupakkilittha  va  panna  na  bhaviyati  iti  kho  bhikkhave
ragaviraga cetovimutti avijjaviraga pannavimuttiti.
          Balavaggo tatiyo.
   [277]  31  Asappurisabhuminca  vo  bhikkhave  desessami
sappurisabhuminca  tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti .
Evambhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca
katama  ca  bhikkhave  asappurisabhumi asappuriso bhikkhave akatannu hoti
akatavedi   asabbhihetam  bhikkhave  upannatam  yadidam  akatannuta
akatavedita  kevala  esa  bhikkhave asappurisabhumi yadidam akatannuta
akatavedita  sappuriso  ca  kho  bhikkhave  katannu  hoti  katavedi
sabbhihetam  bhikkhave  upannatam  yadidam  katannuta  katavedita kevala
esa bhikkhave sappurisabhumi yadidam katannuta kataveditati.
   [278]  32 Dvinnaham bhikkhave na suppatikaram vadami katamesam
dvinnam matu ca pitu ca . ekena bhikkhave amsena mataram parihareyya
ekena  amsena  pitaram  parihareyya vassasatayuko vassasatajivi so ca
nesam   ucchadanaparimaddananhapanasambahanena   patijaggeyya   tepi
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhaviyati. 2 Ma. Yu. pahiyati.
Tattheva  muttakarisam cajeyyum na tveva bhikkhave matapitunnam katam va
hoti patikatam va imissa ca bhikkhave mahapathaviya pahutasattaratanaya 1-
matapitaro  issaradhipacce  rajje patitthapeyya na tveva bhikkhave
matapitunnam katam va hoti patikatam va tam kissa hetu bahupakara 2-
bhikkhave  matapitaro  puttanam  apadaka  posaka imassa lokassa
dassetaro . yo ca kho bhikkhave matapitaro assaddhe saddhasampadaya
samadapeti  niveseti  patitthapeti  dussile  silasampadaya samadapeti
niveseti  patitthapeti  macchari  cagasampadaya  samadapeti  niveseti
patitthapeti   duppanne   pannasampadaya  samadapeti  niveseti
patitthapeti  ettavata  kho  bhikkhave  matapitunnam  katanca
hoti patikatancati [3]-.
   [279]  33  Athakho  annataro  brahmano  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi ekamantam nisinno kho so
brahmano  bhagavantam  etadavoca  kimvadi bhavam gotamo kimakkhayiti .
Kiriyavadi  caham  brahmana  akiriyavadi  cati . yathakatham pana bhavam
gotamo kiriyavadi ca akiriyavadi cati . akiriyam kho aham brahmana
vadami  kayaduccaritassa  vaciduccaritassa  manoduccaritassa  anekavihitanam
papakanam  akusalanam  dhammanam  akiriyam  vadami  kiriyanca  kho  aham
brahmana   vadami   kayasucaritassa   vacisucaritassa  manosucaritassa
anekavihitanam kusalanam dhammanam kiriyam vadami evam kho aham brahmana
@Footnote: 1 Ma. pahutaratanaya. 2 Ma. bahukara. 3 Yu. atikatancati.
Kiriyavadi  ca  akiriyavadi  cati  .  abhikkantam bho gotama .pe.
Upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [280]  34  Athakho  anathapindiko  gahapati  yena  bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  ekamantam  nisinno  kho  anathapindiko  gahapati  bhagavantam
etadavoca  kati  nu kho bhante loke dakkhineyya kattha ca danam
databbanti  .  dve  kho  gahapati  loke dakkhineyya sekho ca
asekho  ca  ime kho gahapati dve loke dakkhineyya ettha ca
danam  databbanti  .  idamavoca  bhagava  idam  vatvana  sugato
athaparam etadavoca sattha
        sekho ca asekho ca imasmim loke
        ahuneyya yajamananam honti
     te ujubhuta kayena      vacaya uda cetasa
     khettantam yajamananam    ettha dinnam malapphalanti.
   [281]  35  Ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma sariputto
savatthiyam viharati pubbarame migaramatupasade . tatra kho ayasma
sariputto bhikkhu amantesi avuso bhikkhavoti . avusoti kho te
bhikkhu  ayasmato  sariputtassa  paccassosum  . ayasma sariputto
etadavoca   ajjhattasannojananca   avuso  puggalam  desessami
bahiddhasannojananca tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evam
Avusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum. Ayasma
sariputto  etadavoca  katamo  cavuso  ajjhattasannojano  puggalo
idhavuso bhikkhu silava hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu
so  kayassa  bheda  parammarana annataram devanikayam upapajjati so
tato  cuto  agami  hoti  aganta  itthattam  ayam vuccatavuso
ajjhattasannojano puggalo agami aganta itthattam.
   {281.1}  Katamo cavuso bahiddhasannojano puggalo idhavuso
bhikkhu  silava  hoti patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati sikkhapadesu so
annataram  santam  cetovimuttim  upasampajja viharati so kayassa bheda
parammarana annataram devanikayam upapajjati so tato cuto anagami hoti
anaganta  itthattam  ayam  vuccatavuso  bahiddhasannojano  puggalo
anagami  anaganta itthattam . puna ca param avuso bhikkhu silava
hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno  anumattesu
vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati sikkhapadesu so kamanamyeva
nibbidaya  viragaya  nirodhaya  patipanno  hoti  so  bhavanamyeva
nibbidaya  viragaya  nirodhaya  patipanno  hoti  so  tanhakkhayaya
patipanno  hoti  so  lobhakkhaya  patipanno  hoti  so  kayassa
Bheda  parammarana  annataram  devanikayam  upapajjati so tato cuto
anagami   hoti   anaganta   itthattam   ayam  vuccatavuso
bahiddhasannojano puggalo anagami anaganta itthattanti.
   Athakho  sambahula samacitta devata yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  atthamsu  ekamantam
thita  kho ta devata bhagavantam etadavocum eso bhante ayasma
sariputto  pubbarame  migaramatupasade bhikkhunam ajjhattasannojananca
puggalam  deseti  bahiddhasannojananca  hattha  bhante  parisa  sadhu
bhante  bhagava  yenayasma  sariputto  tenupasankamatu  anukampam
upadayati. Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   {281.2} Athakho bhagava seyyathapi nama balava puriso samminjitam
va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evameva jetavane
antarahito  pubbarame  migaramatupasade  ayasmato  sariputtassa
pamukhe 1- paturahosi. Nisidi bhagava pannatte asane.
   {281.3}  Ayasmapi  kho  sariputto bhagavantam abhivadetva
ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinnam kho ayasmantam sariputtam bhagava
etadavoca  idha  sariputta  sambahula  samacitta  devata  yenaham
tenupasankamimsu   upasankamitva   mam   abhivadetva   ekamantam
atthamsu  ekamantam  thita  kho  sariputto  ta  devata  mam
etadavocum  eso  bhante  ayasma  sariputto  pubbarame
@Footnote: 1 Ma. sammukhe.
Migaramatupasade  bhikkhunam  ajjhattasannojananca  puggalam  deseti
bahiddhasannojananca  hattha  bhante  parisa  sadhu  bhante  bhagava
yenayasma  sariputto  tenupasankamatu  anukampam  upadayati  ta
kho  pana  sariputta  devata  dasapi hutva visatimpi hutva timsampi
hutva  cattalisampi  hutva  pannasampi  hutva  satthimpi  hutva
araggakotinitudanamattepi titthanti na ca annamannam byabadhenti
   {281.4} siya kho pana te 1- sariputta evamassa tattha nuna tasam
devatanam tathacittam bhavitam yena ta devata dasapi hutva visatimpi hutva
timsampi  hutva  cattalisampi  hutva  pannasampi  hutva  satthimpi
hutva   araggakotinitudanamattepi  titthanti  na  ca  annamannam
byabadhentiti na kho panetam sariputta evam datthabbam idheva [2]-
sariputta  tasam devatanam tathacittam bhavitam yena ta devata dasapi
hutva  .pe.  na  ca  annamannam  byabadhenti  tasma  tiha
sariputta  evam  sikkhitabbam  santindriya  bhavissama  santamanasati
evanhi te 3- sariputta sikkhitabbam santindriyananhi te 4- sariputta
santamanasanam  santamyeva  kayakammam  bhavissati  santam  vacikammam  santam
manokammam  santamyevupaharam  upaharissama  sabrahmacarisuti  evanhi
te  5-  sariputta  sikkhitabbam  anassum  kho sariputta annatitthiya
paribbajaka ye imam dhammapariyayam nassosunti.
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi . 2 Ma. kho 3-4-5 Ma. Yu. vo.
   [282] 36 Ekam samayam ayasma mahakaccano varanaya viharati
kaddamadahatire  1-  .  athakho aramadando brahmano yenayasma
mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  mahakaccanena
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi  ekamantam  nisinno  kho  aramadando brahmano ayasmantam
mahakaccanam etadavoca ko nu kho bho kaccana hetu ko paccayo
yena  khattiyapi  khattiyehi  vivadanti  brahmanapi  brahmanehi
vivadanti    gahapatikapi    gahapatikehi    vivadantiti   .
Kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanahetu 2-
kho    brahmana    khattiyapi    khattiyapi    vivadanti
brahmanapi brahmanehi vivadanti gahapatikapi gahapatikehi vivadantiti.
   {282.1} Ko pana bho kaccana hetu ko paccayo yena samanapi
samanehi    vivadantiti    .    ditthiragavinivesavinibandhapaligedha-
pariyutthanajjhosanahetu  3-  kho  brahmana  samanapi  samanehi
vivadantiti  .  atthi pana bho kaccana koci lokasmim yo imanceva
kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam   4-   samatikkanto
imanca    ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam    5-
samatikkantoti  .  atthi  brahmana  lokasmim  yo  imanceva
kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam   6-   samatikkanto
imanca    ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam    7-
samatikkantoti  . ko pana so bho kaccana lokasmim yo imanceva
@Footnote: 1 Ma. bhaddasaritire. 2-3-4-5-6-7 Ma. kamaragabhinivesa ....
Kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam samatikkanto
imanca ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam
samatikkantoti  .  atthi  brahmana  puratthimesu  janapadesu  savatthi
nama  nagaram  tattha so bhagava etarahi viharati araham sammasambuddho
so  hi  brahmana  bhagava  imanceva kamaragavinivesavinibandhapaligedha-
pariyutthanajjhosanam   samatikkanto   imanca   ditthiragavinivesa-
vinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam   samatikkantoti   .   evam
vutte  aramadando  brahmano  utthayasana  ekamsam uttarasangam
karitva   dakkhinajanumandalam   pathaviyam  nihantva  yena  bhagava
tenanjalimpanametva  tikkhattum  udanam  udanesi  namo  tassa
bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  namo  tassa  bhagavato  arahato
sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa yo hi
so  bhagava  imanceva  kamaragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam
samatikkanto   imanca  ditthiragavinivesavinibandhapaligedhapariyutthanajjhosanam
samatikkantoti  .  abhikkantam  bho  kaccana  abhikkantam bho kaccana
seyyathapi  bho  kaccana  nikkujjitam va ukkujjeyya paticchannam va
vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telappajjotam
dhareyya  cakkhumanto  rupani  dakkhantiti evamevam bhota kaccanena
anekapariyayena  dhammo  pakasito  esaham bho kaccana tam bhavantam
gotamam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam  bhavam
kaccano dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [283] 37 Ekam samayam ayasma mahakaccano madhurayam viharati
gundavane . athakho kandarayano brahmano yenayasma mahakaccano
tenupasankami   upasankamitva   ayasmata  mahakaccanena  saddhim
sammodi  .pe.  ekamantam  nisinno  kho  kandarayano  brahmano
ayasmantam  mahakaccanam  etadavoca  sutammetam  bho  kaccana  na
samano  kaccano  brahmane  jinne  vuddhe  mahallake  addhagate
vayoanuppatte abhivadeti va paccuttheti va asanena va nimantetiti
tayidam  bho  kaccana tatheva na hi bhavam kaccano brahmane jinne
vuddhe  mahallake addhagate vayoanuppatte abhivadeti va paccuttheti
va asanena va nimanteti tayidam bho kaccana na sampannamevati.
   {283.1}  Atthi  brahmana  tena  bhagavata janata passata
arahata  sammasambuddhena  vuddhibhumi  ca akkhata daharabhumi ca vuddho
cepi brahmana hoti asitiko 1- va navutiko va vassasatiko va jatiya
so  ca  kame paribhunjati kamamajjhe vasati kamaparilahena paridayhati
kamavitakkehi khajjati kamapariyesanaya ussukko athakho so balo na
therotveva sankham gacchati daharo cepi brahmana hoti yuva susukalakeso
bhadrena yobbanena samannagato pathamena vayasa so ca na kame paribhunjati
na  kamamajjhe  vasati  na kamaparilahena paridayhati na kamavitakkehi
khajjati na kamapariyesanaya ussukko athakho so pandito therotveva
sankham  gacchatiti . evam vutte kandarayano brahmano utthayasana
@Footnote: 1 Ma. asitiko va navutiko va.
Ekamsam  uttarasangam karitva daharanam sudam 1- bhikkhunam pade sirasa
vandati  vuddha  bhavanto  vuddhabhumiyam  thita  dahara  mayam  daharabhumiyam
thita  abhikkantam  bho  kaccana  .pe.  upasakam mam bhavam kaccano
dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [284] 38 Yasmim bhikkhave samaye cora balavanto honti rajano
tasmim  samaye dubbala honti tasmim bhikkhave samaye ranno na phasu
hoti  atiyatum va niyyatum va paccantime va janapade anusannatum
brahmanagahapatikanampi tasmim samaye na phasu hoti atiyatum va niyyatum
va bahirani va kammantani pativekkhitum . Evameva kho bhikkhave yasmim
samaye  papabhikkhu  balavanto  honti  pesala  bhikkhu  tasmim samaye
dubbala  honti  tasmim  bhikkhave  samaye  pesala  bhikkhu tunhibhuta
tunhibhutava sanghamajjhe sankasayanti paccantime va janapade bhajanti 2-
tayidam  bhikkhave  hoti  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa
anatthaya ahitaya dukkhaya devamanussanam.
   {284.1} Yasmim bhikkhave samaye rajano balavanto honti cora
tasmim samaye dubbala honti tasmim bhikkhave samaye ranno phasu hoti
atiyatum  va  niyyatum  va  paccantime  va  janapade anusannatum
brahmanagahapatikanampi  tasmim  samaye  phasu  hoti  atiyatum  va
niyyatum  va  bahirani  va  kammantani  pativekkhitum . evameva
kho  bhikkhave  yasmim samaye pesala bhikkhu balavanto honti papaka
bhikkhu  tasmim  samaye  dubbala  honti  tasmim  bhikkhave  samaye
@Footnote: 1 Ma. satam . 2 Ma. acchanti.
Papabhikkhu  tunhibhuta  tunhibhutava  sanghamajjhe  sankasayanti yena va
[1]-  Tena  va  papatanti  2- tayidam bhikkhave hoti bahujanahitaya
bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [285]  39  Dvinnaham  bhikkhave  micchapatipattim  na vannemi
gihissa  va  pabbajitassa  va  gihi  va  bhikkhave  pabbajito va
micchapatipanno  micchapatipattadhikaranahetu  naradhako  hoti  nayam
dhammam  kusalam  .  dvinnaham  bhikkhave  sammapatipattim vannemi gihissa
va pabbajitassa va gihi va bhikkhave  pabbajito va sammapatipanno
sammapatipattadhikaranahetu aradhako hoti nayam dhammam kusalanti.
   [286]  40  Ye  te bhikkhave bhikkhu duggahitehi suttantehi
byanjanapatirupakehi  atthanca  dhammanca  patibahanti  te  bhikkhave
bhikkhu  bahujanahitaya  patipanna  bahujanasukhaya  bahuno  janassa
anatthaya  ahitaya  dukkhaya devamanussanam bahunca te bhikkhave bhikkhu
apunnam  pasavanti tecimam saddhammam antaradhapenti . ye te bhikkhave
bhikkhu  suggahitehi  suttantehi  byanjanapatirupakehi  atthanca  dhammanca
anulomenti  te  bhikkhave  bhikkhu bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya
bahuno  janassa  atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam bahunca te
bhikkhave bhikkhu punnam pasavanti tecimam saddhammam thapentiti.
          Samacittavaggo catuttho.
   [287] 41 Dvema bhikkhave parisa katama dve uttana ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana. 2 Ma. pakkamanti.
Parisa gambhira ca parisa . katama ca bhikkhave uttana parisa idha
bhikkhave  yassam parisayam bhikkhu uddhata honti unnala capala mukhara
vikinnavaca   mutthassati  asampajana  asamahita  vibbhantacitta
pakatindriya  ayam  vuccati  bhikkhave uttana parisa . katama ca
bhikkhave  gambhira  parisa  idha  bhikkhave  yassam  parisayam  bhikkhu
anuddhata  honti  anunnala  acapala  amukhara  avikinnavaca
upatthitassati  sampajana  samahita  ekaggacitta  samvutindriya  ayam
vuccati  bhikkhave gambhira parisa . ima kho bhikkhave dve parisa
etadaggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam gambhira parisati.
   [288]  42 Dvema bhikkhave parisa katama dve vagga ca
parisa samagga ca parisa . katama ca bhikkhave vagga parisa idha
bhikkhave  yassam  parisayam  bhikkhu bhandanajata kalahajata vivadapanna
annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharanti  ayam  vuccati  bhikkhave
vagga  parisa  . katama ca bhikkhave samagga parisa idha bhikkhave
yassam  parisayam  bhikkhu samagga sammodamana avivadamana khirodakibhuta
annamannam  piyacakkhuhi  sampassanta  viharanti  ayam  vuccati  bhikkhave
samagga parisa . ima kho bhikkhave dve parisa etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam parisanam yadidam samagga parisati.
   [289] 43 Dvema bhikkhave parisa  katama dve anaggavati ca
parisa  aggavati  ca parisa . katama ca bhikkhave anaggavati parisa
Idha bhikkhave yassam parisayam thera bhikkhu bahullika 1- honti sathalika
vokkamane  pubbangama  paviveke  nikkhittadhura  na  viriyam arabhanti
appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa sacchikiriyaya
tesam  pacchima  janata  ditthanugatim apajjati sapi hoti bahullika
sathalika  vokkamane  pubbangama  paviveke  nikkhittadhura  na viriyam
arabhati  appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa
sacchikiriyaya  ayam  vuccati  bhikkhave  anaggavati parisa . katama ca
bhikkhave aggavati parisa idha bhikkhave yassam parisayam thera bhikkhu na
bahullika  honti  na  sathalika  vokkamane nikkhittadhura paviveke
pubbangama  viriyam  arabhanti  appattassa  pattiya  anadhigatassa
adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya tesam pacchima janata ditthanugatim
apajjati  sapi hoti na bahullika na sathalika vokkamane [2]-
nikkhittadhura  paviveke  pubbangama viriyam arabhati appattassa pattiya
anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa  sacchikiriyaya ayam vuccati bhikkhave
aggavati  parisa  .  ima  kho  bhikkhave  dve parisa etadaggam
bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam aggavati parisati.
   [290] 44 Dvema bhikkhave parisa katama dve anariya ca
parisa ariya ca parisa . katama ca bhikkhave anariya parisa idha
bhikkhave  yassam  parisayam  bhikkhu  idam  dukkhanti yathabhutam nappajananti
ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  nappajananti ayam dukkhanirodhoti yathabhutam
@Footnote: 1 Ma. Yu. bahulika. sabbattha idisameva. 2 Ma. na.
Nappajananti  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  nappajananti
ayam vuccati bhikkhave anariya parisa . katama ca bhikkhave ariya parisa
idha  bhikkhave  yassam  parisayam bhikkhu idam dukkhanti yathabhutam pajananti
ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajananti  ayam  dukkhanirodhoti yathabhutam
pajananti  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajananti ayam
vuccati  bhikkhave  ariya parisa . ima kho bhikkhave dve parisa
etadaggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam ariya parisati.
   [291] 45 Dvema bhikkhave parisa katama dve parisakasato 1-
ca  parisamando  ca  . katamo ca bhikkhave parisakasato idha bhikkhave
yassam  parisayam  bhikkhu chandagatim gacchanti dosagatim gacchanti mohagatim
gacchanti  bhayagatim  gacchanti  ayam  vuccati  bhikkhave  parisakasato .
Katamo  ca  bhikkhave  parisamando  idha bhikkhave yassam parisayam bhikkhu
na  chandagatim  gacchanti  na dosagatim gacchanti na mohagatim gacchanti
na  bhayagatim  gacchanti ayam vuccati bhikkhave parisamando . ima kho
bhikkhave  dve  parisa  etadaggam  bhikkhave  imasam dvinnam parisanam
yadidam parisamandoti.
   [292] 46 Dvema bhikkhave parisa katama dve ukkacitavinita
parisa no patipucchavinita patipucchavinita parisa no ukkacitavinita.
Katama  ca  bhikkhave  ukkacitavinita parisa no patipucchavinita idha
bhikkhave yassam parisayam bhikkhu ye te suttanta tathagatabhasita gambhira
@Footnote: 1 Ma. parisakasato ca parisamando ca.
Gambhirattha   lokuttara   sunnatapatisamyutta   tesu  bhannamanesu
na  sussusanti  na  sotam  odahanti  na  annacittam  upatthapenti
na  ca  te  dhamme  uggahetabbam  pariyapunitabbam mannanti ye pana
te  suttanta  kavikata  1-  kaveyya  cittakkhara cittabyanjana
bahiraka  savakabhasita  tesu bhannamanesu sussusanti sotam odahanti
annacittam  upatthapenti  te  ca dhamme uggahetabbam pariyapunitabbam
mannanti  te  [2]-  tam  dhammam  pariyapunitva na ceva annamannam
patipucchanti na pativivaranti 3- idam kathamimassa kvatthoti te avivatanceva
na  vivaranti  anuttanikatanca  na  uttanikaronti  anekavihitesu  ca
kankhathaniyesu  dhammesu  kankham  nappativinodenti ayam vuccati bhikkhave
ukkacitavinita  parisa  no  patipucchavinita  . katama ca bhikkhave
patipucchavinita parisa no ukkacitavinita idha bhikkhave yassam parisayam
bhikkhu ye te suttanta kavikata kaveyya cittakkhara cittabyanjana
bahiraka  savakabhasita  tesu  bhannamanesu na sussusanti na  sotam
odahanti na annacittam upatthapenti na ca te dhamme uggahetabbam
pariyapunitabbam  mannanti  ye  pana  te  suttanta  tathagatabhasita
gambhira  gambhirattha  lokuttara  sunnatapatisamyutta  tesu bhannamanesu
sussusanti  sotam  odahanti  annacittam upatthapenti te ca dhamme
uggahetabbam  pariyapunitabbam  mannanti  te  tam  dhammam  pariyapunitva
annamannam  patipucchanti  pativivaranti  idam  kathamimassa  kvatthoti  te
@Footnote: 1 Ma. Yu. kavita. 2 Ma. ca . 3 Ma. na ca pativicaranti.
Avivatanceva  vivaranti  anuttanikatanca  uttanikaronti  anekavihitesu
ca  kankhathaniyesu  dhammesu kankham pativinodenti ayam vuccati bhikkhave
patipucchavinita parisa no ukkacitavinita . ima kho bhikkhave dve
parisa etadaggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam patipucchavinita
parisa no ukkacitavinitati.
   [293] 47 Dvema bhikkhave parisa katama dve amisagaru 1-
parisa no saddhammagaru 2- saddhammagaru parisa no amisagaru. Katama
ca  bhikkhave  amisagaru  parisa  no saddhammagaru idha bhikkhave yassam
parisayam  bhikkhu  gihinam  odatavasananam  sammukha  annamannassa  vannam
bhasanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhagavimutto  asuko  pannavimutto
asuko  kayasakkhi  asuko  ditthippatto  asuko saddhavimutto asuko
dhammanusari  asuko  saddhanusari  asuko  silava  kalyanadhammo
asuko  dussilo  papadhammoti te tena labham labhanti te tam labham
labhitva  gadhita  3-  mucchita  ajjhopanna  anadinavadassavino
anissaranapanna  paribhunjanti  ayam  vuccati  bhikkhave  amisagaru parisa
no saddhammagaru.
   {293.1} Katama ca bhikkhave saddhammagaru parisa no amisagaru
idha  bhikkhave  yassam parisayam bhikkhu na gihinam odatavasananam sammukha
annamannassa  vannam  bhasanti  asuko  bhikkhu  ubhatobhagavimutto
asuko  pannavimutto  asuko  kayasakkhi  asuko  ditthippatto
asuko  saddhavimutto  asuko  dhammanusari  asuko  saddhanusari
asuko   silava  kalyanadhammo  asuko  dussilo  papadhammoti
@Footnote: 1-2 Yu. amisagaru saddhammagaru. 3 Ma. gathita.
Te  tena  labham  labhanti te tam labham labhitva agadhita amucchita
anajjhopanna   adinavadassavino   nissaranapanna   paribhunjanti
ayam  vuccati  bhikkhave  saddhammagaru  parisa  no amisagaru . ima
kho  bhikkhave  dve  parisa  etadaggam  bhikkhave  imasam  dvinnam
parisanam yadidam saddhammagaru parisa no amisagaruti.
   [294]  48 Dvema bhikkhave parisa katama dve visama ca
parisa  sama  ca parisa . katama ca bhikkhave visama parisa idha
bhikkhave  yassam  parisayam  adhammakammani  pavattanti  dhammakammani
nappavattanti  avinayakammani  pavattanti  vinayakammani  nappavattanti
adhammakammani  dippanti  dhammakammani  na  dippanti  avinayakammani
dippanti  vinayakammani  na  dippanti  ayam  vuccati  bhikkhave  visama
parisa  .  visamatta  bhikkhave  parisaya  adhammakammani  pavattanti
dhammakammani  nappavattanti  avinayakammani  pavattanti  vinayakammani
nappavattanti   adhammakammani   dippanti   dhammakammani   na
dippanti avinayakammani dippanti vinayakammani na dippanti.
   {294.1}  Katama ca bhikkhave sama parisa idha bhikkhave yassam
parisayam   dhammakammani   pavattanti   adhammakammani  nappavattanti
vinayakammani    pavattanti    avinayakammani    nappavattanti
dhammakammani    dippanti    adhammakammani    na   dippanti
vinayakammani  dippanti  avinayakammani  na  dippanti  ayam  vuccati
bhikkhave  sama  parisa  .  samatta  bhikkhave parisaya dhammakammani
pavattanti    adhammakammani    nappavattanti    vinayakammani
Pavattanti   avinayakammani   nappavattanti   dhammakammani  dippanti
adhammakammani  na  dippanti  vinayakammani  dippanti  avinayakammani
na  dippanti  . ima kho bhikkhave dve parisa etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam parisanam yadidam sama parisati.
   [295]  49  Dvema bhikkhave parisa katama dve adhammika
ca parisa dhammika ca parisa .pe. ima kho bhikkhave dve parisa
etadaggam bhikkhave imasam dvinnam parisanam yadidam dhammika parisati.
   [296] 50 Dvema bhikkhave parisa katama dve adhammavadini
ca  parisa dhammavadini ca parisa . katama ca bhikkhave adhammavadini
parisa  idha  bhikkhave yassam parisayam bhikkhu adhikaranam adiyanti dhammikam
va  adhammikam  va  te tam adhikaranam adiyitva na ceva annamannam
sannapenti  na  ca  sannattim  upagacchanti  na  ca  nijjhapenti
na  ca  nijjhattim  upagacchanti  te  asannattibala  anijjhattibala
appatinissaggamantino  tameva  adhikaranam  thamasa  paramassa  1-
abhinivissa  voharanti  idameva  saccam  moghamannanti  ayam  vuccati
bhikkhave adhammavadini parisa . katama ca bhikkhave dhammavadini parisa
idha  bhikkhave  yassam  parisayam  bhikkhu adhikaranam adiyanti dhammikam va
adhammikam va te tam adhikaranam adiyitva annamannam sannapenti ceva
@Footnote: 1 Ma. paramasa.
Sannattinca   upagacchanti   nijjhapenti   ca  1-  nijjhattinca
upagacchanti   te   sannattibala  nijjhattibala  patinissaggamantino
na  tameva  adhikaranam  thamasa  paramassa  2-  abhinivissa voharanti
idameva saccam moghamannanti ayam vuccati bhikkhave dhammavadini parisa .
Ima  kho  bhikkhave  dve parisa etadaggam bhikkhave imasam dvinnam
parisanam yadidam dhammavadini parisati.
          Parisavaggo pancamo.
             [3]-
         Pathamo pannasako samatto.
           ----------
           Dutiyapannasako
   [297]  51  Dveme  bhikkhave puggala loke uppajjamana
uppajjanti  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  bahuno  janassa  atthaya
hitaya  sukhaya  devamanussanam  katame  dve  tathagato  ca  araham
sammasambuddho  raja  ca  cakkavatti  ime  kho  bhikkhave  dve
puggala   loke   uppajjamana   uppajjanti   bahujanahitaya
bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [298] 52 Dveme bhikkhave puggala loke uppajjamana uppajjanti
acchariyamanussa  katame  dve  tathagato  ca  araham  sammasambuddho
raja  ca  cakkavatti  ime  kho  bhikkhave  dve puggala loke
@Footnote: 1 Ma. Yu. ceva. 2 Ma. paramasa.
@3 Ma. Yu.     tassuddanam
@      uttana vagga aggavati
@      ariya kasato ca pancamo
@      ukkacitaamisanceva
@      visama adhamma dhammiyena cati.
Uppajjamana uppajjanti acchariyamanussati.
   [299] 53 Dvinnam bhikkhave puggalanam kalakiriya bahuno janassa
anutappa hoti katamesam dvinnam tathagatassa ca arahato sammasambuddhassa
ranno   ca   cakkavattissa   imesam  kho  bhikkhave  dvinnam
puggalanam kalakiriya bahuno janassa anutappa hotiti.
   [300] 54 Dveme bhikkhave thuparaha katame dve tathagato
ca  araham  sammasambuddho  raja  ca cakkavatti ime kho bhikkhave
dve thuparahati.
   [301] 55 Dveme bhikkhave buddha katame dve tathagato ca
araham  sammasambuddho  paccekabuddho  ca  ime  kho bhikkhave dve
buddhati.
   [302]  56 Dveme bhikkhave asaniya phalantiya na santasanti
katame dve bhikkhu ca khinasavo hatthajaniyo ca  ime kho bhikkhave
dve asaniya phalantiya na santasantiti.
   [303]  57 Dveme bhikkhave asaniya phalantiya na santasanti
katame dve bhikkhu ca khinasavo assajaniyo ca ime kho bhikkhave
dve asaniya phalantiya na santasantiti.
   [304]  58 Dveme bhikkhave asaniya phalantiya na santasanti
katame dve bhikkhu ca khinasavo siho ca migaraja ime kho bhikkhave
Dve asaniya phalantiya na santasantiti.
   [305]  59 Dveme bhikkhave atthavase sampassamana kimpurisa
manusim vacam na bhasanti katame dve ma ca musa bhanimha ma ca
param  abhutena  abbhacikkhimhati  ime  kho bhikkhave dve atthavase
sampassamana kimpurisa manusim vacam na bhasantiti.
   [306]  60  Dvinnam  bhikkhave dhammanam atitto appativano
matugamo  kalam  karoti  katamesam  dvinnam methunadhammasamapattiya ca
vijayanassa  ca  imesam  kho  bhikkhave  dvinnam  dhammanam  atitto
appativano matugamo kalam karotiti.
   [307]  61  Asantasannivasanca  vo  bhikkhave  desessami
santasannivasanca  tam  sunatha  sadhukam  manasikarotha  bhasissamiti .
Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum . Bhagava etadavoca
kathanca  bhikkhave  asantasannivaso  hoti  kathanca asanto sannivasanti
idha  bhikkhave  therassa bhikkhuno evam hoti theropi mam na vadeyya
majjhimopi  mam  na  vadeyya  navopi  mam  na vadeyya therampaham na
vadeyyam  majjhimampaham  na  vadeyyam navampaham na vadeyyam thero cepi
mam  vadeyya  ahitanukampi  mam  vadeyya  no hitanukampi  noti nam
vadeyyam  viheseyyampi  1-  nam  passampissa  na patikareyyam majjhimo
cepi mam vadeyya ... navo cepi mam vadeyya ahitanukampi mam vadeyya
no  hitanukampi  noti  nam vadeyyam viheseyyampi 2- nam passampissa
@Footnote: 1-2 Ma. vihatheyyam.
Na  patikareyyam  majjhimassapi  bhikkhuno  evam  hoti  .pe. navassapi
bhikkhuno  evam  hoti  theropi  mam  na  vadeyya majjhimopi mam na
vadeyya  navopi  mam  na  vadeyya therampaham na vadeyyam majjhimampaham
na vadeyyam navampaham na vadeyyam thero cepi mam vadeyyam ahitanukampi
mam  vadeyya  no  hitanukampi  noti  nam  vadeyyam viheseyyampi nam
passampissa na patikareyyam majjhimo cepi mam vadeyya ... navo cepi
mam  vadeyya  ahitanukampi  mam  vadeyya  no  hitanukampi noti nam
vadeyyam viheseyyampi nam passampissa na patikareyyam evam kho bhikkhave
asantasannivaso hoti evanca asanto sannivasanti.
   {307.1}  Kathanca  bhikkhave  santasannivaso  hoti  kathanca
santo sannivasanti idha bhikkhave therassa bhikkhuno evam hoti theropi
mam vadeyya majjhimopi mam vadeyya navopi mam vadeyya therampaham vadeyyam
majjhimampaham  vadeyyam  navampaham  vadeyyam  thero  cepi  mam vadeyya
hitanukampi  mam  vadeyya  no  ahitanukampi  sadhuti nam vadeyyam na
nam viheseyyam passampissa patikareyyam majjhimo cepi mam vadeyya ...
Navo  cepi  mam  vadeyya  hitanukampi mam vadeyya no ahitanukampi
sadhuti nam vadeyyam na nam viheseyyam passampissa patikareyyam majjhimassapi
bhikkhuno  evam  hoti  .pe. navassapi bhikkhuno evam hoti theropi
mam  vadeyya  majjhimopi  mam  vadeyya  navopi mam vadeyya therampaham
vadeyyam  majjhimampaham  vadeyyam  navampaham  vadeyyam  thero  cepi mam
Vadeyya  hitanukampi mam vadeyya no ahitanukampi sadhuti nam vadeyyam
na  nam  viheseyyam  passampissa  patikareyyam  majjhimo  cepi  mam
vadeyya  ...  navo cepi mam vadeyya hitanukampi mam vadeyya no
ahitanukampi  sadhuti  nam  vadeyyam  na  nam  viheseyyam  passampissa
patikareyyam  evam  kho  bhikkhave  santasannivaso  hoti  evanca
santo sannivasantiti.
   [308] 62 Yasmim bhikkhave adhikarane ubhatovacisamsaro ditthipalaso
cetaso  aghato  appaccayo  anabhiraddhi  ajjhattam  avupasantam hoti
tasmetam  bhikkhave  adhikarane patikankham dighattaya kharattaya valattaya
samvattissati  bhikkhu ca na phasum viharissanti . yasmim ca kho bhikkhave
adhikarane  ubhatovacisamsaro  ditthipalaso cetaso aghato appaccayo
anabhiraddhi  ajjhattam  suvupasantam  hoti  tasmetam  bhikkhave  adhikarane
patikankham  na  dighattaya  kharattaya  valattaya samvattissati bhikkhu ca
phasum viharissantiti.
          Puggalavaggo pathamo.
   [309] 63 Dvemani bhikkhave sukhani katamani dve gihisukhanca
pabbajjasukhanca 1- imani kho bhikkhave dve sukhani etadaggam bhikkhave
imesam dvinnam sukhanam yadidam pabbajjasukhanti 2-.
   [310] 64 Dvemani bhikkhave sukhani katamani dve kamasukhanca
nekkhammasukhanca  imani  kho bhikkhave dve sukhani etadaggam bhikkhave
@Footnote: 1-2 Ma. pabbajitasukhanca.
Imesam dvinnam sukhanam yadidam nekkhammasukhanti.
   [311] 65 Dvemani bhikkhave sukhani katamani dve upadhisukhanca
nirupadhisukhanca  imani  kho  bhikkhave  dve sukhani etadaggam bhikkhave
imesam dvinnam sukhanam yadidam nirupadhisukhanti.
   [312] 66 Dvemani bhikkhave sukhani katamani dve sasavanca
sukham  anasavanca  sukham  imani  kho bhikkhave dve sukhani etadaggam
bhikkhave imesam dvinnam sukhanam yadidam anasavasukhanti 1-.
   [313] 67 Dvemani bhikkhave sukhani katamani dve samisanca
sukham  niramisanca  sukham  imani  kho bhikkhave dve sukhani etadaggam
bhikkhave imesam dvinnam sukhanam yadidam niramisam sukhanti.
   [314] 68 Dvemani bhikkhave sukhani katamani dve ariyasukhanca
anariyasukhanca  imani  kho  bhikkhave  dve sukhani etadaggam bhikkhave
imesam dvinnam sukhanam yadidam ariyasukhanti.
   [315] 69 Dvemani bhikkhave sukhani katamani dve kayikanca
sukham  cetasikanca  sukham  imani  kho bhikkhave dve sukhani etadaggam
bhikkhave imesam dvinnam sukhanam yadidam cetasikam sukhanti.
   [316] 70  Dvemani bhikkhave sukhani katamani dve sappitikanca
sukham  nippitikanca  sukham  imani  kho bhikkhave dve sukhani etadaggam
bhikkhave imesam dvinnam sukhanam yadidam nippitikam sukhanti.
   [317] 71 Dvemani bhikkhave sukhani katamani dve satasukhanca
@Footnote: 1 anasavam sukhanti padena bhavitabbam.
Upekkhasukhanca  imani  kho bhikkhave dve sukhani etadaggam bhikkhave
imesam dvinnam sukhanam yadidam upekkhasukhanti .
   [318] 72 Dvemani  bhikkhave sukhani katamani dve samadhisukhanca
asamadhisukhanca  imani  kho  bhikkhave dve sukhani etadaggam bhikkhave
imesam dvinnam sukhanam yadidam samadhisukhanti.
   [319]  73  Dvemani  bhikkhave  sukhani  katamani  dve
sappitikarammananca   sukham  nippitikarammananca  sukham  imani  kho
bhikkhave  dve sukhani etadaggam bhikkhave imesam dvinnam sukhanam yadidam
nippitikarammanam sukhanti.
   [320]  74  Dvemani  bhikkhave  sukhani  katamani  dve
satarammananca  sukham  upekkharammananca  sukham  imani  kho  bhikkhave
dve  sukhani  etadaggam  bhikkhave  imesam  dvinnam  sukhanam  yadidam
upekkharammanam sukhanti.
   [321]  75  Dvemani  bhikkhave  sukhani  katamani  dve
ruparammananca  sukham  aruparammananca  sukham  imani kho bhikkhave dve
sukhani   etadaggam  bhikkhave  imesam  dvinnam  sukhanam  yadidam
aruparammanam sukhanti.
           Sukhavaggo dutiyo.
   [322] 76 Sanimitta bhikkhave uppajjanti papaka akusala dhamma
no  animitta tasseva nimittassa pahana evante papaka akusala
Dhamma na hontiti.
   [323] 77 Sanidana bhikkhave uppajjanti papaka akusala dhamma
no  anidana tasseva nidanassa pahana evante papaka akusala
dhamma na hontiti.
   [324] 78 Sahetuka bhikkhave uppajjanti papaka akusala dhamma
no  ahetuka tasseva  hetussa pahana evante papaka akusala
dhamma na hontiti.
   [325] 79 Sasankhara bhikkhave uppajjanti papaka akusala dhamma
no asankhara tesamyeva sankharanam pahana evante papaka akusala
dhamma na hontiti.
   [326]  80  Sappaccaya bhikkhave uppajjanti papaka akusala
dhamma  no appaccaya tasseva paccayassa pahana evante papaka
akusala dhamma na hontiti.
   [327] 81 Sarupa bhikkhave uppajjanti papaka akusala dhamma
no  arupa  tasseva  rupassa  pahana  evante papaka akusala
dhamma na hontiti.
   [328] 82 Savedana bhikkhave uppajjanti papaka akusala dhamma
no avedana tassayeva vedanaya pahana evante papaka akusala
dhamma na hontiti.
   [329] 83 Sasanna bhikkhave uppajjanti papaka akusala dhamma
No  asanna tassayeva sannaya pahana evante papaka akusala
dhamma na hontiti.
   [330]  84  Savinnana bhikkhave uppajjanti papaka akusala
dhamma  no  avinnana  tasseva  vinnanassa  pahana  evante
papaka akusala dhamma na hontiti.
   [331] 85 Sankhatarammana bhikkhave uppajjanti papaka akusala
dhamma  no  asankhatarammana  tasseva  sankhatassa pahana evante
papaka akusala dhamma na hontiti.
          Sanimittavaggo tatiyo.
   [332] 86 Dveme bhikkhave dhamma katame dve cetovimutti
ca pannavimutti ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [333] 87 Dveme bhikkhave dhamma katame dve paggaho ca
avikkhepo ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [334]  88  Dveme  bhikkhave dhamma katame dve namanca
rupanca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [335]  89 Dveme bhikkhave dhamma katame dve vijja ca
vimutti ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [336]  90  Dveme  bhikkhave dhamma katame dve bhavaditthi
ca vibhavaditthi ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [337]  91  Dveme bhikkhave dhamma katame dve ahirikanca
Anottappanca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [338]  92  Dveme  bhikkhave dhamma katame dve hiri ca
ottappanca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [339] 93 Dveme bhikkhave dhamma katame dve dovacassata
ca papamittata ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [340] 94 Dveme bhikkhave dhamma katame dve sovacassata
ca kalyanamittata ca ime kho bhikkhave dve dhammati
   [341] 95 Dveme bhikkhave dhamma katame dve dhatukusalata
ca manasikarakusalata ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [342] 96 Dveme bhikkhave dhamma katame dve apattikusalata
ca apattivutthanakusalata ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
          Dhammavaggo catuttho.
   [343] 97  Dveme bhikkhave bala katame dve yo ca anagatam
bharam  vahati  yo  ca  agatam bharam na vahati ime kho bhikkhave
dve balati.
   [344]  98  Dveme bhikkhave pandita katame dve yo ca
agatam  bharam  vahati  yo  ca  anagatam bharam na vahati ime kho
bhikkhave dve panditati.
   [345]  99  Dveme  bhikkhave bala katame dve yo ca
akappiye  kappiyasanni  yo  ca  kappiye  akappiyasanni  ime  kho
Bhikkhave dve balati.
   [346]  100 Dveme bhikkhave pandita katame dve yo ca
akappiye  akappiyasanni  yo  ca  kappiye  kappiyasanni  ime  kho
bhikkhave dve panditati.
   [347]  101 Dveme bhikkhave bala katame dve yo  ca
anapattiya  apattisanni  yo  ca  apattiya anapattisanni ime
kho bhikkhave dve balati.
   [348]  102 Dveme bhikkhave pandita katame dve yo ca
anapattiya  anapattisanni  yo   ca  apattiya  apattisanni
ime kho bhikkhave dve panditati.
   [349]  103  Dveme bhikkhave bala katame dve yo ca
adhamme  dhammasanni  yo  ca  dhamme adhammasanni ime kho bhikkhave
dve balati.
   [350]  104 Dveme bhikkhave pandita katame dve yo ca
adhamme  adhammasanni  yo  ca  dhamme dhammasanni ime kho bhikkhave
dve panditati.
   [351]  105  Dveme bhikkhave bala katame dve yo ca
avinaye  vinayasanni  yo  ca  vinaye avinayasanni ime kho bhikkhave
dve balati.
   [352]  106 Dveme bhikkhave pandita katame dve yo ca
Avinaye  avinayasanni  yo  ca  vinaye vinayasanni ime kho bhikkhave
dve panditati.
   [353] 107 Dvinnam bhikkhave asava vaddhanti katamesam dvinnam
yo  ca  nakukkuccayitabbam  kukkuccayati  yo  ca kukkuccayitabbam na
kukkuccayati imesam kho bhikkhave dvinnam asava vaddhantiti.
   [354]  108  Dvinnam  bhikkhave asava na vaddhanti katamesam
dvinnam  yo  ca  nakukkuccayitabbam  na  kukkuccayati  yo  ca
kukkuccayitabbam   kukkuccayati   imesam  kho  bhikkhave  dvinnam
asava na vaddhantiti.
   [355] 109 Dvinnam bhikkhave asava vaddhanti katamesam dvinnam
yo  ca  akappiye  kappiyasanni yo ca kappiye akappiyasanni imesam
kho bhikkhave dvinnam asava vaddhantiti.
   [356]  110  Dvinnam  bhikkhave asava na vaddhanti katamesam
dvinnam  yo  ca  akappiye akappiyasanni yo ca kappiye kappiyasanni
imesam kho bhikkhave dvinnam asava na vaddhantiti.
   [357] 111 Dvinnam bhikkhave  asava vaddhanti katamesam dvinnam
yo  ca  anapattiya  apattisanni yo ca apattiya anapattisanni
imesam kho bhikkhave dvinnam asava vaddhantiti.
   [358]  112  Dvinnam  bhikkhave asava na vaddhanti katamesam
dvinnam  yo  ca  anapattiya  anapattisanni  yo  ca  apattiya
Apattisanni imesam kho bhikkhave dvinnam asava na vaddhantiti.
   [359] 113 Dvinnam bhikkhave asava vaddhanti katamesam dvinnam
yo  ca  adhamme  dhammasanni  yo  ca  dhamme  adhammasanni imesam
kho bhikkhave dvinnam asava vaddhantiti.
   [360]  114  Dvinnam  bhikkhave asava na vaddhanti katamesam
dvinnam  yo  ca  adhamme  adhammasanni  yo  ca  dhamme dhammasanni
imesam kho bhikkhave dvinnam asava na vaddhantiti.
   [361] 115 Dvinnam bhikkhave asava vaddhanti katamesam dvinnam
yo  ca  avinaye  vinayasanni  yo  ca  vinaye avinayasanni imesam
kho bhikkhave dvinnam asava vaddhantiti.
   [362]  116  Dvinnam  bhikkhave asava na vaddhanti katamesam
dvinnam  yo  ca  avinaye  avinayasanni  yo  ca  vinaye vinayasanni
imesam kho bhikkhave dvinnam asava na vaddhantiti.
          Balavaggo pancamo.
         Dutiyo pannasako samatto.
           -----------
           Tatiyapannasako
   [363]  117 Dvema bhikkhave asa duppajaha katama dve
labhasa ca jivitasa ca ima kho bhikkhave dve asa duppajahati.
   [364] 118 Dveme bhikkhave puggala dullabha lokasmim katame
Dve  yo  ca  pubbakari  yo  ca  katannu  katavedi  ime kho
bhikkhave dve puggala dullabha lokasminti.
   [365] 119 Dveme bhikkhave puggala dullabha lokasmim katame
dve  titto  ca  tappeta  ca ime kho bhikkhave dve puggala
dullabha lokasminti.
   [366] 120 Dveme bhikkhave puggala duttappaya katame dve
yo  ca  laddham laddham nikkhipati yo ca laddham laddham vissajjeti ime
kho bhikkhave dve puggala duttappayati.
   [367] 121 Dveme bhikkhave puggala sutappaya katame dve
yo  ca laddham laddham na nikkhipati yo ca laddham laddham na vissajjeti
ime kho bhikkhave dve puggala sutappayati.
   [368] 122 Dveme bhikkhave paccaya ragassa uppadaya katame
dve  subhanimittanca  ayoniso  ca  manasikaro  ime  kho bhikkhave
dve paccaya ragassa uppadayati.
   [369] 123 Dveme bhikkhave paccaya dosassa uppadaya katame
dve  patighanimittanca  ayoniso  ca  manasikaro  ime kho bhikkhave
dve paccaya dosassa uppadayati.
   [370] 124 Dveme bhikkhave paccaya micchaditthiya uppadaya
katame  dve  parato ca ghoso ayoniso ca manasikaro ime kho
bhikkhave dve paccaya micchaditthiya uppadayati.
   [371] 125 Dveme bhikkhave paccaya sammaditthiya uppadaya
katame  dve  parato  ca ghoso yoniso ca manasikaro ime kho
bhikkhave dve paccaya sammaditthiya uppadayati.
   [372] 126 Dvema bhikkhave apattiyo katama dve lahuka
ca apatti garuka ca apatti ima kho bhikkhave dve apattiyoti.
   [373]  127  Dvema  bhikkhave  apattiyo  katama  dve
dutthulla  ca  apatti  adutthulla  ca apatti ima kho bhikkhave
dve apattiyoti.
   [374] 128 Dvema bhikkhave apattiyo katama dve savasesa
ca  apatti  anavasesa  ca  apatti  ima  kho bhikkhave dve
apattiyoti.
         Asavaggo pathamo 1-.
   [375] 129 Saddho bhikkhave bhikkhu evam samma ayacamano
ayaceyya tadiso homi yadisa sariputtamoggallanati esa bhikkhave
tula etam pamanam mama savakanam bhikkhunam yadidam sariputtamoggallanati.
   [376] 130 Saddha bhikkhave bhikkhuni evam samma ayacamana
ayaceyya tadisa 2- homi yadisa 3- khema ca bhikkhuni uppalavanna
cati  esa  bhikkhave  tula  etam pamanam mama savikanam bhikkhuninam
yadidam khema ca bhikkhuni uppalavanna cati.
   [377] 131 Saddho bhikkhave upasako evam samma ayacamano
@Footnote: 1 Yu. ekadasamo. 2-3 Ma. tadisi yadisi. ito param idisameva.
Ayaceyya  tadiso  homi  yadiso citto ca gahapati hatthako ca
alavakoti  esa  bhikkhave  tula  etam  pamanam  mama  savakanam
upasakanam yadidam citto ca gahapati hatthako ca alavakoti.
   [378] 132 Saddha bhikkhave upasika evam samma ayacamana
ayaceyya  tadisa  homi  yadisa  khujjuttara  ca  upasika
velukantakiya  ca  nandamatati  esa  bhikkhave tula etam pamanam
mamasavikanam  upasikanam  yadidam khujjuttara ca upasika velukantakiya
ca nandamatati.
   [379]  133  Dvihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato balo
abyatto  asappuriso  khatam  upahatam  attanam  pariharati  savajjo
ca  hoti  sanuvajjo  1-  vinnunam  bahunca apunnam pasavati katamehi
dvihi  ananuvicca  apariyogahetva  avannarahassa  vannam  bhasati
ananuvicca  apariyogahetva  vannarahassa  avannam  bhasati  imehi
kho  bhikkhave dvihi dhammehi samannagato balo abyatto asappuriso
khatam  upahatam  attanam pariharati savajjo ca hoti sanuvajjo vinnunam
bahunca  apunnam  pasavati  .  dvihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato
pandito  byatto  sappuriso  akkhatam  anupahatam  attanam  pariharati
anavajjo  ca  hoti ananuvajjo vinnunam bahunca punnam pasavati katamehi
dvihi  anuvicca  pariyogahetva avannarahassa avannam bhasati anuvicca
pariyogahetva  vannarahassa vannam bhasati imehi kho bhikkhave dvihi
@Footnote: 1 Ma. sabbattha casaddo atthi.
Dhammehi  samannagato  pandito  byatto  sappuriso  akkhatam anupahatam
attanam  pariharati  anavajjo  ca  hoti  ananuvajjo  vinnunam bahunca
punnam pasavatiti.
   [380] 134 Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato balo abyatto
asappuriso khatam upahatam attanam pariharati savajjo ca hoti sanuvajjo
vinnunam   bahunca  apunnam  pasavati  katamehi  dvihi  ananuvicca
apariyogahetva  appasadaniye  thane  pasadam  upadamseti ananuvicca
apariyogahetva  pasadaniye  thane appasadam upadamseti imehi kho
bhikkhave  dvihi dhammehi samannagato balo abyatto asappuriso khatam
upahatam  attanam  pariharati  savajjo  ca  hoti  sanuvajjo vinnunam
bahunca apunnam pasavati . dvihi bhikkhave dhammehi samannagato pandito
byatto  sappuriso  akkhatam  anupahatam  attanam pariharati anavajjo ca
hoti  ananuvajjo  vinnunam  bahunca  punnam  pasavati  katamehi  dvihi
anuvicca  pariyogahetva  appasadaniye  thane  appasadam upadamseti
anuvicca  pariyogahetva  pasadaniye thane pasadam upadamseti imehi
kho  bhikkhave  dvihi dhammehi samannagato pandito byatto sappuriso
akkhatam  anupahatam  attanam  pariharati  anavajjo  ca hoti ananuvajjo
vinnunam bahunca punnam pasavatiti.
   [381] 135 Dvisu bhikkhave micchapatipajjamano balo abyatto
asappuriso khatam upahatam attanam pariharati savajjo ca hoti sanuvajjo
Vinnunam  bahunca  apunnam  pasavati  katamesu dvisu matari ca pitari ca
imesu  kho  bhikkhave  dvisu  micchapatipajjamano  balo  abyatto
asappuriso  khatam  upahatam  attanam  pariharati  savajjo  ca  hoti
sanuvajjo  vinnunam  bahunca  apunnam  pasavati  .  dvisu  bhikkhave
sammapatipajjamano  pandito  byatto  sappuriso  akkhatam  anupahatam
attanam  pariharati  anavajjo  ca  hoti  ananuvajjo  vinnunam bahunca
punnam  pasavati  katamesu  dvisu matari ca pitari ca imesu kho 1-
bhikkhave  dvisu  sammapatipajjamano pandito byatto sappuriso akkhatam
anupahatam  attanam  pariharati  anavajjo  ca  hoti ananuvajjo vinnunam
bahunca punnam pasavatiti.
   [382] 136 Dvisu bhikkhave micchapatipajjamano balo abyatto
asappuriso  khatam  upahatam  attanam  pariharati  savajjo  ca  hoti
sanuvajjo  vinnunam  bahunca  apunnam  pasavati katamesu dvisu tathagate
ca  tathagatasavake  ca imesu kho bhikkhave dvisu micchapatipajjamano
balo  abyatto  asappuriso  khatam  upahatam  attanam  pariharati
savajjo  ca  hoti  sanuvajjo  vinnunam  bahunca apunnam pasavati .
Dvisu  bhikkhave  sammapatipajjamano pandito byatto sappuriso akkhatam
anupahatam  attanam  pariharati  anavajjo  ca  hoti ananuvajjo vinnunam
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi.
Bahunca  punnam  pasavati  katamesu  dvisu  tathagate ca tathagatasavake
ca  imesu  kho  bhikkhave dvisu sammapatipajjamano pandito byatto
sappuriso  akkhatam  anupahatam  attanam  pariharati  anavajjo  ca hoti
ananuvajjo vinnunam bahunca punnam pasavatiti.
   [383] 137 Dveme bhikkhave dhamma katame dve sacittavodananca
na  ca  kinci  loke  upadiyati  ime  kho  bhikkhave  dve
dhammati.
   [384] 138 Dveme  bhikkhave  dhamma katame dve kodho ca
upanaho ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [385] 139 Dveme bhikkhave dhamma katame dve kodhavinayo
ca upanahavinayo ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
         Ayacanavaggo dutiyo 1-.
   [386] 140 Dvemani bhikkhave danani katamani dve amisadananca
dhammadananca  imani  kho  bhikkhave  dve  danani  etadaggam
bhikkhave imesam dvinnam dananam yadidam dhammadananti.
   [387] 141 Dveme bhikkhave yaga katame dve amisayago
ca dhammayago ca ime kho bhikkhave dve yaga etadaggam bhikkhave
imesam dvinnam yaganam yadidam dhammayagoti.
   [388] 142 Dveme bhikkhave caga katame dve amisacago
ca dhammacago ca ime kho bhikkhave dve caga etadaggam bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. davadasamo.
Imesam dvinnam caganam yadidam dhammacagoti.
   [389] 143 Dveme bhikkhave pariccaga katame dve amisapariccago
ca  dhammapariccago  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  pariccaga
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam pariccaganam yadidam dhammapariccagoti .
   [390] 144 Dveme bhikkhave bhoga katame dve amisabhogo
ca dhammabhogo ca ime kho bhikkhave dve bhoga etadaggam bhikkhave
imesam dvinnam bhoganam yadidam dhammabhogoti.
   [391] 145 Dveme bhikkhave sambhoga katame dve amisasambhogo
ca  dhammasambhogo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  sambhoga
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam sambhoganam yadidam dhammasambhogoti.
   [392] 146 Dveme bhikkhave samvibhaga katame dve amisasamvibhago
ca  dhammasamvibhago  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  samvibhaga
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam samvibhaganam yadidam dhammasamvibhagoti.
   [393]  147  Dveme  bhikkhave  sangaha  katame  dve
amisasangaho ca dhammasangaho ca ime kho bhikkhave dve sangaha etadaggam
bhikkhave imesam dvinnam sangahanam yadidam dhammasangahoti.
   [394]  148  Dveme  bhikkhave  anuggaha  katame  dve
amisanuggaho ca dhammanuggaho ca ime kho bhikkhave dve anuggaha
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam anuggahanam yadidam dhammanuggahoti.
   [395]  149  Dvema  bhikkhave  anukampa  katama  dve
Amisanukampa ca dhammanukampa ca ima kho bhikkhave dve anukampa
etadaggam bhikkhave imasam dvinnam anukampanam yadidam dhammanukampati.
          Danavaggo tatiyo 1-
   [396] 150 Dveme bhikkhave santhara katame dve amisasantharo
ca  dhammasantharo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  santhara
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam santharanam yadidam dhammasantharoti.
   [397]  151  Dveme  bhikkhave  patisanthara  katame dve
amisapatisantharo  ca  dhammapatisantharo  ca ime kho bhikkhave dve
patisanthara  etadaggam  bhikkhave  imesam  dvinnam patisantharanam yadidam
dhammapatisantharoti.
   [398] 152 Dvema bhikkhave esana katama dve amisesana
ca dhammesana ca ima kho bhikkhave dve esana etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam esananam yadidam dhammesanati.
   [399] 153 Dvema bhikkhave pariyesana katama dve amisapariyesana
ca  dhammapariyesana  ca  ima  kho  bhikkhave  dve  pariyesana
etadaggam bhikkhave imasam dvinnam pariyesananam yadidam dhammapariyesanati.
   [400]  154  Dvema  bhikkhave  pariyetthiyo  katama dve
amisapariyetthi  ca  dhammapariyetthi  ca  ima  kho  bhikkhave  dve
pariyetthiyo  etadaggam  bhikkhave  imasam  dvinnam  pariyetthinam  yadidam
dhammapariyetthiti.
@Footnote: 1 Yu. terasamo.
   [401]  155 Dvema bhikkhave puja katama dve amisapuja
ca  dhammapuja  ca ima kho bhikkhave dve puja etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam pujanam yadidam dhammapujati.
   [402] 156 Dvemani bhikkhave atitheyyani 1- katamani dve
amisatitheyyanca  dhammatitheyyanca  imani  kho  bhikkhave  dve
atitheyyani 2- etadaggam bhikkhave imesam dvinnam atitheyyanam 3- yadidam
dhammatitheyyanti.
   [403] 157 Dvema bhikkhave iddhiyo katama dve amisiddhi
ca  dhammiddhi ca ima kho bhikkhave dve iddhiyo etadaggam bhikkhave
imasam dvinnam iddhinam yadidam dhammiddhiti.
   [404] 158 Dvema bhikkhave vuddhiyo katama dve amisavuddhi
ca  dhammavuddhi  ca  ima  kho  bhikkhave  dve  vuddhiyo etadaggam
bhikkhave imasam dvinnam vuddhinam yadidam dhammavuddhiti.
   [405] 159 Dvemani bhikkhave ratanani katamani dve amisaratananca
dhammaratananca  imani  kho  bhikkhave  dve  ratanani  etadaggam
bhikkhave imesam dvinnam ratananam yadidam dhammaratananti.
   [406] 160 Dveme bhikkhave sannicaya katame dve amisasannicayo
ca  dhammasannicayo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  sannicaya
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam sannicayanam yadidam dhammasannicayoti.
   [407]  161  Dvemani  bhikkhave  vepullani katamani dve
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. atitheyyani. 3 Ma. Yu. atitheyyanam.
Amisavepullanca  dhammavepullanca imani kho bhikkhave dve vepullani
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam vepullanam yadidam dhammavepullanti.
         Santharavaggo catuttho 1-.
   [408] 162 Dveme bhikkhave dhamma katame dve samapattikusalata
ca  samapattivutthanakusalata  ca  ime  kho  bhikkhave  dve
dhammati.
   [409] 163 Dveme bhikkhave dhamma katame dve ajjavanca 2-
maddavanca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [410]  164 Dveme bhikkhave dhamma katame dve khanti ca
soraccam ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [411] 165 Dveme bhikkhave dhamma katame dve sakhalyanca
patisantharo ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [412] 166 Dveme bhikkhave dhamma katame dve avihimsa 3- ca
soceyyanca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [413] 167 Dveme bhikkhave dhamma katame dve indriyesu
aguttadvarata  ca bhojane amattannuta ca ime kho bhikkhave dve
dhammati.
   [414] 168 Dveme bhikkhave dhamma katame dve indriyesu
guttadvarata  ca  bhojane  mattannuta ca ime kho bhikkhave dve
dhammati.
@Footnote: 1 Yu. cuddasamo . 2 Ma. Yu. ajjavanca .  3 Ma. ahimsa ca.
   [415] 169 Dveme bhikkhave dhamma katame dve patisankhanabalanca
bhavanabalanca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [416]  170  Dveme bhikkhe dhamma katame dve satibalanca
samadhibalanca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [417] 171 Dveme bhikkhave dhamma katame dve samatho ca
vipassana ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [418]  172 Dveme bhikkhave dhamma katame dve silavipatti
ca ditthivipatti ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [419] 173 Dveme bhikkhave dhamma katame dve silasampada
ca ditthisampada ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [420]  174 Dveme bhikkhave dhamma katame dve silavisuddhi
ca ditthivisuddhi ca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [421] 175 Dveme bhikkhave dhamma katame dve ditthivisuddhi
ca yatha ditthissa ca padhanam ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [422] 176 Dveme bhikkhave dhamma katame dve asantutthita
ca  kusalesu  dhammesu appativanita ca padhanasmim ime kho bhikkhave
dve dhammati.
   [423] 177 Dveme bhikkhave dhamma katame dve mutthasaccanca
asampajannanca ime kho bhikkhave dve dhammati.
   [424]  178  Dveme bhikkhave dhamma katame dve sati ca
Sampajannanca ime kho bhikkhave dve dhammati.
         Samapattivaggo pancamo 1-.
         Tatiyo pannasako samatto.
        Pannasakasangahita suttanta 2-
   [425] 179 Dveme bhikkhave dhamma katame dve kodho ca
upanaho ... makkho ca palaso ca ... issa ca macchariyanca ...
Maya ca satheyyanca ... ahirikanca anottappanca ime kho bhikkhave
dve dhammati. 3-
   [426] 180 Dveme bhikkhave dhamma katame dve akkodho ca
anupanaho ca ... amakkho ca apalaso ca ... Anissa ca amacchariyanca
... amaya ca asatheyyanca ... Hiri ca ottappanca ime kho bhikkhave
dve dhammati.
   [427] 181 Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato dukkham viharati
katamehi dvihi kodhena ca upanahena ca ... Makkhena ca palasena ca ...
Issaya ca macchariyena ca ... Mayaya ca satheyyena ca ... Ahirikena
ca  anottappena ca imehi kho bhikkhave dvihi dhammehi samannagato
dukkham viharatiti.
   [428]  182 Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato sukham viharati
katamehi dvihi akkodhena ca anupanahena ca ... Amakkhena ca apalasena
ca ... anissaya ca amacchariyena ca ... amayaya ca asatheyyena
@Footnote: 1 Yu. pannarasamo. 2 Ma. kodhapeyyala. 3 Ma. Yu. sabbattha itisaddo natthi
Ca ... hiriya ca ottappena ca imehi kho bhikkhave dvihi dhammehi
samannagato sukham viharatiti.
   [429] 183 Dveme bhikkhave dhamma sekhassa bhikkhuno parihanaya
samvattanti  katame  dve  kodho  ca upanaho ca ... makkho ca
palaso ca ... issa ca macchariyanca ... Maya ca satheyyanca ...
Ahirikanca  anottappanca  ime  kho  bhikkhave dve dhamma sekhassa
bhikkhuno parihanaya samvattantiti.
   [430] 184 Dveme bhikkhave dhamma sekhassa bhikkhuno aparihanaya
samvattanti katame dve akkodho ca anupanaho ca ... amakkho ca
apalaso ca ... anissa ca amacchariyanca ... Amaya ca asatheyyanca
...  hiri ca ottappanca ime kho bhikkhave dve dhamma sekhassa
bhikkhuno aparihanaya samvattantiti.
   [431]  185  Dvihi  bhikkhave  dhammehi samannagato yathabhatam
nikkhitto evam niraye katamehi dvihi kodhena ca upanahena ca ...
Makkhena ca palasena ca ... issaya ca macchariyena ca ... Mayaya ca
satheyyena ca ... ahirikena ca anottappena ca imehi kho bhikkhave
dvihi dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam nirayeti.
   [432]  186  Dvihi  bhikkhave  dhammehi samannagato yathabhatam
nikkhitto evam sagge katamehi dvihi akkodhena ca anupanahena ca ...
Amakkhena ca apalasena ca ... Anissaya ca amacchariyena ca ... Amayaya
Ca  asatheyyena  ca  ... hiriya ca ottappena ca imehi kho
bhikkhave  dvihi  dhammehi  samannagato  yathabhatam  nikkhitto  evam
saggeti.
   [433]  187  Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato idhekacco
kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati
katamehi dvihi kodhena ca upanahena ca ... Makkhena ca palasena ca ...
... Issaya ca macchariyena ca ... Mayaya ca satheyyena ca ... Ahirikena
ca  anottappena ca imehi kho bhikkhave dvihi dhammehi samannagato
idhekacco  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam
upapajjatiti.
   [434]  188  Dvihi bhikkhave dhammehi samannagato idhekacco
kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam upapajjati katamehi
dvihi akkodhena ca anupanahena ca  ... amakkhena ca apalasena ca
... anissaya ca amacchariyena ca ... Amayaya ca asatheyyena ca ...
Hiriya ca ottappena ca imehi kho bhikkhave dvihi dhammehi samannagato
idhekacco kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjatiti.
   [435] 189 Dveme bhikkhave dhamma akusala ... Dveme bhikkhave
dhamma kusala ... Dveme bhikkhave dhamma savajja ... Dveme bhikkhave
dhamma anavajja ... dveme bhikkhave dhamma dukkhudraya ... Dveme
bhikkhave dhamma sukhudraya ... dveme bhikkhave dhamma dukkhavipaka ...
Dveme  bhikkhave  dhamma  sukhavipaka ... dveme bhikkhave dhamma
sabyapajjha  ... dveme bhikkhave dhamma abyapajjha katame dve
akkodho ca anupanaho ca ... amakkho ca apalaso ca ... Anissa
ca amacchariyanca ... amaya ca asatheyyanca ... Hiri ca ottappanca
ime kho bhikkhave dve dhamma abyapajjhati.
   [436] 190 Dveme bhikkhave atthavase paticca tathagatena savakanam
sikkhapadam  pannattam  katame  dve  sanghasutthutaya sanghaphasutaya ...
Dummankunam  puggalanam  niggahaya  pesalanam bhikkhunam phasuviharaya ...
Ditthadhammikanam  asavanam  samvaraya  samparayikanam asavanam patighataya
... ditthadhammikanam veranam samvaraya samparayikanam veranam patighataya
... ditthadhammikanam vajjanam samvaraya samparayikanam vajjanam patighataya
... ditthadhammikanam bhayanam samvaraya samparayikanam bhayanam patighataya ...
Ditthadhammikanam  akusalanam  dhammanam  samvaraya  samparayikanam  akusalanam
dhammanam patighataya ... Gihinam anukampaya papicchanam [1]- pakkhupacchedaya
... appasannanam pasadaya pasannanam bhiyyobhavaya ... Saddhammatthitiya
vinayanuggahaya  ime kho bhikkhave dve atthavase paticca tathagatena
savakanam sikkhapadam pannattanti.
   [437] 191 Dveme bhikkhave atthavase paticca tathagatena savakanam patimokkham
pannattam  ... patimokkhuddesa pannatta 2- ... patimokkhatthapanam
pannattam  ...  pavarana  pannatta  ... pavaranatthapanam pannattam
@Footnote: 1 Ma. bhikkhunam . 2 Ma. patimokkhuddeso pannatto.
... Tajjaniyakammam pannattam ... niyassakammam pannattam ... Pabbajaniyakammam
pannattam  ...  patisaraniyakammam pannattam ... ukkhepaniyakammam pannattam
... parivasadanam pannattam ... Mulayapatikassanam pannattam ... Manattadanam
pannattam ... Abbhanam pannattam ... Osaranam 1- pannattam ... Nissaranam 2-
pannattam  ...  upasampada  pannatta ... nattikammam pannattam ...
Nattidutiyakammam  pannattam  ...  natticatutthakammam  pannattam  ...
Appannatte  pannattam ... pannatte anuppannattam ... sammukhavinayo
pannatto ... sativinayo pannatto ... amulhavinayo pannatto ...
Patinnatakaranam pannattam ... yebhuyyasika pannatta ... Tassapapiyasika
pannatta  ...  tinavattharako  pannatto katame dve sanghasutthutaya
sanghaphasutaya  ...  dummankunam  puggalanam niggahaya pesalanam bhikkhunam
phasuviharaya ... ditthadhammikanam asavanam samvaraya samparayikanam asavanam
patighataya ... ditthadhammikanam veranam samvaraya samparayikanam veranam
patighataya ... ditthadhammikanam vajjanam samvaraya samparayikanam vajjanam
patighataya ... ditthadhammikanam bhayanam samvaraya ... Samparayikanam bhayanam
patighataya ... ditthadhammikanam akusalanam dhammanam samvaraya samparayikanam
akusalanam dhammanam patighataya ... gihinam anukampaya papicchanam [3]-
pakkhupacchedaya ... appasannanam pasadaya pasannanam bhiyyobhavaya ...
Saddhammatthitiya  vinayanuggahaya  ime  kho  bhikkhave dve atthavase
paticca tathagatena savakanam tinavattharako pannattoti.
@Footnote: 1 Ma. osaraniyam. Yu. vosaraniyam . 2 Ma. Yu. nissaraniyam . 3 Ma. bhikkhunam.
   [438] 192 Ragassa bhikkhave abhinnaya dve dhamma bhavetabba
katame  dve  samatho  ca  vipassana ca ragassa bhikkhave abhinnaya
ime dve dhamma bhavetabbati .  ragassa bhikkhave parinnaya ...
Parikkhayaya ... pahanaya ... khayaya ... Vayaya ... Viragaya ...
Nirodhaya ... Cagaya ... Patinissaggaya ime dve dhamma bhavetabbati.
   [439]  193  Dosassa  ...  mohassa ... kodhassa ...
Upanahassa ... Makkhassa ... Palasassa ... Issaya ... Macchariyassa ...
Mayaya ... Satheyyassa ... Thambhassa ... Sarambhassa ... Manassa ...
Atimanassa ... madassa ... Pamadassa ... Abhinnaya ... Parinnaya ...
Parikkhayaya ... Pahanaya ... Khayaya ... Vayaya ... Viragaya ... Nirodhaya
... Cagaya ... Patinissaggaya ime dve dhamma bhavetabbati.
        [1]- Dukanipato samatto 2-.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. idamavoca bhagava attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti. ragapeyyalam
@nitthitam. 2 Ma. dukanipatapali nitthita.
@Footnote:     **********************************
@     *    hanra 126 nir m+mikhramula    *
@     **********************************
        Suttantapitake anguttaranikayassa
            tikanipato
             -----
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Pathamapannasako
           balavaggo pathamo
   [440] 1 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum. Bhagava etadavoca
yanikanici bhikkhave bhayani uppajjanti sabbani tani balato uppajjanti
no  panditato  yekeci  upaddava  uppajjanti sabbe te balato
uppajjanti  no  panditato  yekeci  upasagga  uppajjanti  sabbe
te  balato  uppajjanti  no  panditato  . seyyathapi bhikkhave
nalagara va tinagara va aggi mukko 1- kutagaranipi dahati
ullittavalittani  nivatani  phusitaggalani  pihitavatapanani  evameva
kho  bhikkhave  yanikanici  bhayani uppajjanti sabbani tani balato
uppajjanti  no  panditato yekeci upaddava uppajjanti sabbe te
balato  uppajjanti  no  panditato  yekeci  upasagga uppajjanti
sabbe  te  balato  uppajjanti  no panditato iti kho bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. mutto.
Sappatibhayo  balo  appatibhayo pandito saupaddavo balo anupaddavo
pandito  saupasaggo  balo  anupasaggo  pandito  natthi  bhikkhave
panditato  bhayam  natthi  panditato  upaddavo  natthi  panditato
upasaggo . tasma tiha bhikkhave evam sikkhitabbam yehi tihi dhammehi
samannagato  balo  veditabbo  te  tayo  dhamme abhinivajjetva
yehi tihi dhammehi samannagato pandito veditabbo te tayo dhamme
samadaya vattissamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [441]  2  Kammalakkhano bhikkhave balo kammalakkhano pandito
apadane sobhati 1- panna 2-. Tihi bhikkhave dhammehi samannagato balo
veditabbo  katamehi  tihi kayaduccaritena vaciduccaritena manoduccaritena
imehi  kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato balo veditabbo .
Tihi  bhikkhave  dhammehi samannagato pandito veditabbo katamehi tihi
kayasucaritena  vacisucaritena  manosucaritena  imehi  kho bhikkhave tihi
dhammehi  samannagato  pandito  veditabbo  . tasma tiha bhikkhave
evam  sikkhitabbam  yehi  tihi dhammehi samannagato balo veditabbo
te  tayo  dhamme  abhinivajjetva  yehi tihi dhammehi samannagato
pandito veditabbo te tayo dhamme  samadaya vattissamati evanhi
vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [442] 3 Tinimani bhikkhave balassa balalakkhanani balanimittani
@Footnote: 1 Ma. apadanasobhani. 2 Ma. Yu. pannati.
Balapadanani  katamani  tini  idha  bhikkhave  balo  duccintitacinti
ca hoti dubbhasitabhasi [1]- dukkatakammakari [2]- no cetam 3- bhikkhave
balo  duccintitacinti  ca abhavissa dubbhasitabhasi dukkatakammakari kena
nam  pandita  janeyyum balo ayam bhavam asappurisoti yasma ca kho
bhikkhave  balo  duccintitacinti ca hoti dubbhasitabhasi dukkatakammakari
tasma  nam  pandita  jananti  balo ayam bhavam asappurisoti imani
kho bhikkhave tini balassa balalakkhanani balanimittani balapadanani.
   {442.1}   Tinimani  bhikkhave  panditassa  panditalakkhanani
panditanimittani  panditapadanani  katamani  tini  idha  bhikkhave
pandito  sucintitacinti  ca  hoti  subhasitabhasi  sukatakammakari  no
cetam  4-  bhikkhave  pandito  sucintitacinti ca abhavissa subhasitabhasi
sukatakammakari  kena  nam  pandita  janeyyum  pandito  ayam  bhavam
sappurisoti  yasma  ca  kho bhikkhave pandito sucintitacinti ca hoti
subhasitabhasi  sukatakammakari  tasma  nam  pandita  jananti  pandito
ayam bhavam sappurisoti imani kho bhikkhave tini panditassa panditalakkhanani
panditanimittani  panditapadanani  .  tasma  tiha  bhikkhave  evam
sikkhitabbam  yehi  tihi  dhammehi  samannagato balo veditabbo te
tayo  dhamme abhinivajjetva yehi tihi dhammehi samannagato pandito
veditabbo  te  tayo  dhamme samadaya vattissamati evanhi vo
bhikkhave sikkhitabbanti.
@Footnote: 1-2 Po. Ma. ca. ito param idisameva. 3-4 Ma. Yu. no cedam.
   [443] 4 Tihi bhikkhave dhammehi samannagato balo veditabbo
katamehi  tihi  accayam  accayato na passati accayam accayato disva
yathadhammam na patikkaroti parassa kho pana accayam desentassa yathadhammam
na  patigganhati  imehi  kho  bhikkhave  tihi  dhammehi samannagato
balo  veditabbo  .  tihi  bhikkhave dhammehi samannagato pandito
veditabbo  katamehi  tihi  accayam accayato passati accayam accayato
disva  yathadhammam  patikkaroti  parassa  kho pana accayam desentassa
yathadhammam  patigganhati  imehi  kho  bhikkhave  tihi  dhammehi
samannagato pandito veditabboti.
   [444] 5 Tihi bhikkhave dhammehi samannagato balo veditabbo
katamehi  tihi  ayoniso  panham  katta  hoti  ayoniso  panham
vissajjeta  hoti  parassa  kho  pana  yoniso  panham  vissajjitam
parimandalehi  padabyanjanehi  silitthehi  upagatehi nabbhanumodita 1-
hoti imehi kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato balo veditabbo.
Tihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato  pandito  veditabbo  katamehi
tihi  yoniso  panham  katta hoti yoniso panham vissajjeta hoti
parassa  kho  pana yoniso panham vissajjitam parimandalehi padabyanjanehi
silitthehi upagatehi abbhanumodita 2- hoti imehi kho bhikkhave tihi
dhammehi samannagato pandito veditabboti.
   [445] 6 Tihi bhikkhave dhammehi samannagato balo veditabbo
@Footnote: 1 Ma. Yu. nabbhanumodita. 2 Ma. Yu. abbhanumodita.
Katamehi  tihi  akusalena  kayakammena akusalena vacikammena akusalena
manokammena  imehi  kho  bhikkhave tihi dhammehi samannagato balo
veditabbo  . tihi bhikkhave dhammehi samannagato pandito veditabbo
katamehi  tihi  kusalena  kayakammena  kusalena  vacikammena  kusalena
manokammena  imehi  kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato pandito
veditabboti.
   [446] 7 Tihi bhikkhave dhammehi samannagato balo veditabbo
katamehi tihi savajjena kayakammena savajjena vacikammena savajjena
manokammena  imehi  kho  bhikkhave tihi dhammehi samannagato balo
veditabbo  .  tihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato  pandito
veditabbo   katamehi  tihi  anavajjena  kayakammena  anavajjena
vacikammena  anavajjena  manokammena  imehi  kho  bhikkhave  tihi
dhammehi samannagato pandito veditabboti.
   [447] 8 Tihi bhikkhave dhammehi samannagato balo veditabbo
katamehi  tihi sabyapajjhena 1- kayakammena sabyapajjhena vacikammena
sabyapajjhena  manokammena  imehi  kho  bhikkhave  tihi  dhammehi
samannagato  balo veditabbo . tihi bhikkhave dhammehi samannagato
pandito  veditabbo  katamehi  tihi  abyapajjhena  kayakammena
abyapajjhena vacikammena abyapajjhena manokammena imehi kho bhikkhave
tihi dhammehi samannagato pandito veditabbo . tasma tiha bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. sabyabajjhena.
Evam  sikkhitabbam  yehi  tihi dhammehi samannagato balo veditabbo
te  tayo  dhamme  abhinivajjetva  yehi tihi dhammehi samannagato
pandito veditabbo te tayo dhamme samadaya vattissamati evanhi
vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [448] 9 Tihi bhikkhave dhammehi samannagato balo abyatto
asappuriso  khatam  upahatam  attanam  pariharati  savajjo  ca  hoti
sanuvajjo  [1]-  vinnunam  bahunca  apunnam  pasavati  katamehi  tihi
kayaduccaritena  vaciduccaritena manoduccaritena imehi kho bhikkhave tihi
dhammehi samannagato balo abyatto asappuriso khatam upahatam attanam
pariharati  savajjo  ca  hoti  sanuvajjo  vinnunam  bahunca  apunnam
pasavati  .  tihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato  pandito byatto
sappuriso  akkhatam  anupahatam  attanam  pariharati  anavajjo  ca hoti
ananuvajjo  [2]-  vinnunam  bahunca  punnam  pasavati  katamehi  tihi
kayasucaritena  vacisucaritena  manosucaritena  imehi  kho bhikkhave tihi
dhammehi   samannagato   pandito  byatto  sappuriso  akkhatam
anupahatam  attanam  pariharati  anavajjo  ca  hoti ananuvajjo vinnunam
bahunca punnam pasavatiti.
   [449] 10 Tihi bhikkhave dhammehi samannagato tayo male appahaya
yathabhatam  nikkhitto  evam  niraye  katamehi  tihi dussilo ca hoti
dussilyamalancassa  appahinam  hoti  issuki  ca  hoti  issamalancassa
@Footnote: 1-2 Po. Ma. ca. ito param idisameva.
Appahinam  hoti  macchari  ca  hoti  maccheramalancassa  appahinam hoti
imehi  kho  bhikkhave  tihi  dhammehi samannagato ime tayo male
appahaya  yathabhatam  nikkhitto evam niraye . tihi bhikkhave dhammehi
samannagato tayo male pahaya yathabhatam nikkhitto evam sagge katamehi
tihi  silava  ca  hoti  dussilyamalancassa  pahinam  hoti anissuki ca
hoti  issamalancassa  pahinam hoti amacchari ca hoti maccheramalancassa
pahinam  hoti  imehi  kho  bhikkhave  tihi  dhammehi  samannagato
ime tayo male pahaya yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
          Balavaggo pathamo.
            Tassuddanam
     bhayalakkhana 1- cinta ca  accayanca ayoniso
     akusalanca savajjam      sabyapajjham 2- khatam malanti.
           ----------
          Rathakaravaggo dutiyo
   [450] 11 Tihi bhikkhave dhammehi samannagato natako 3- bhikkhu
bahujanahitaya  patipanno  hoti bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya
ahitaya  dukkhaya  devamanussanam katamehi tihi ananulomike kayakamme
samadapeti   ananulomike   vacikamme  samadapeti  ananulomikesu
dhammesu  samadapeti  imehi  kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato
natako 4- bhikkhu bahujanahitaya patipanno hoti bahujanasukhaya bahuno
@Footnote: 1 Ma. bhayam lakkhanacinti ca. 2 Ma. sabyabajjham. 3-4 Ma. nato.
Janassa  anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussanam . tihi bhikkhave
dhammehi  samannagato  natako  bhikkhu  bahujanahitaya  patipanno hoti
bahujanasukhaya  bahuno  janassa  atthaya  hitaya  sukhaya devamanussanam
katamehi  tihi  anulomike kayakamme samadapeti anulomike vacikamme
samadapeti  anulomikesu  dhammesu  samadapeti  imehi  kho bhikkhave
tihi  dhammehi samannagato natako bhikkhu bahujanahitaya patipanno hoti
bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
   [451] 12 Tinimani bhikkhave ranno khattiyassa muddhabhisittassa 1-
yavajivam  saraniyani  2- bhavanti katamani tini yasmim bhikkhave padese
raja khattiyo muddhabhisitto jato hoti idam bhikkhave pathamam ranno
khattiyassa  muddhabhisittassa yavajivam saraniyam 3- hoti . puna ca param
bhikkhave yasmim padese  raja khattiyo muddhabhisitto hoti idam bhikkhave
dutiyam  ranno  khattiyassa  muddhabhisittassa  yavajivam  saraniyam hoti .
Puna ca param bhikkhave yasmim padese raja khattiyo muddhabhisitto sangamam
abhivijinitva  vijitasangamo tameva sangamasisam ajjhavasati idam bhikkhave
tatiyam  ranno  khattiyassa  muddhabhisittassa  yavajivam  saraniyam hoti .
Imani  kho  bhikkhave  tini ranno khattiyassa muddhabhisittassa yavajivam
saraniyani bhavanti.
   {451.1}  Evameva  kho  bhikkhave tinimani bhikkhussa yavajivam
saraniyani  bhavanti  katamani  tini  yasmim  bhikkhave  padese  bhikkhu
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. muddhavasittassa. ito param idisameva . 2-3 Ma. saraniyani
@saraniyam. ito param idisameva.
Anagariyam  pabbajito  hoti  idam  bhikkhave  pathamam  bhikkhussa yavajivam
saraniyam hoti . puna ca param bhikkhave yasmim padese bhikkhu idam dukkhanti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  pajanati  idam  bhikkhave  dutiyam  bhikkhussa  yavajivam saraniyam
hoti  . puna ca param bhikkhave yasmim padese bhikkhu asavanam khaya
anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja  viharati  idam bhikkhave tatiyam bhikkhussa yavajivam
saraniyam hoti . imani kho bhikkhave tini bhikkhussa yavajivam saraniyani
bhavantiti.
   [452] 13 Tayome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame tayo niraso asamso vigataso . katamo ca bhikkhave puggalo
niraso idha bhikkhave ekacco puggalo nice kule paccajato hoti
candalakule va venakule 1- va nesadakule va rathakarakule va [2]-
pukkusakule va dalidde appannapanabhojane kasiravuttike yattha kasirena
ghasacchado  labbhati  so  ca hoti dubbanno duddasiko okotimako
bahvabadho kano va kuni va khanjo va pakkhahato va na labhi
annassa   panassa   vatthassa   yanassa   malagandhavilepanassa
seyyavasathapadipeyyassa so sunati  itthannamo kira khattiyo khattiyehi
khattiyabhisekena  abhisittoti tassa na evam hoti kadassu 3- nama
@Footnote: 1 Ma. venakule. 2 Po. kumbhakarakule va. 3 Po. Ma. Yu. sabbattha kudassu.
Mampi   khattiya  khattiyabhisekena  abhisincissantiti  ayam  vuccati
bhikkhave puggalo niraso.
   {452.1}  Katamo  ca bhikkhave puggalo asamso idha bhikkhave
ranno khattiyassa muddhabhisittassa jettho putto hoti abhisekena 1-
anabhisitto  macalappatto  so  sunati  itthannamo  kira  khattiyo
khattiyehi khattiyabhisekena abhisittoti tassa evam hoti kadassu nama
mampi  khattiya  khattiyabhisekena  abhisincissantiti  ayam vuccati bhikkhave
puggalo asamso.
   {452.2} Katamo ca bhikkhave puggalo vigataso idha bhikkhave raja
hoti  khattiyo  muddhabhisitto  so sunati itthannamo kira khattiyo
khattiyehi  khattiyabhisekena  abhisittoti tassa na evam hoti kadassu
nama  mampi  khattiya  khattiyabhisekena  abhisincissantiti  tam  kissa
hetu  ya  hissa  bhikkhave  pubbe  anabhisittassa  abhisekasa
sassa patippassaddha ayam vuccati bhikkhave puggalo vigataso.
   {452.3} Ime kho bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana
lokasmim . evameva kho bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana
bhikkhusu katame tayo niraso asamso vigataso katamo ca bhikkhave puggalo
niraso  idha  bhikkhave  ekacco puggalo dussilo hoti papadhammo
asuci  sankassarasamacaro  paticchannakammanto  assamano  samanapatinno
abrahmacari  brahmacaripatinno  antoputi  avassuto kasambujato so
sunati  itthannamo  kira bhikkhu asavanam khaya anasavam cetovimuttim
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiseko.
Pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
viharatiti  tassa  na  evam  hoti  kadassu  nama ahampi asavanam
khaya  anasavam cetovimuttim pannavimuttim dittheva dhamme sayam abhinna
sacchikatva  upasampajja  viharissamiti  ayam  vuccati  bhikkhave puggalo
niraso.
   {452.4} Katamo ca bhikkhave puggalo asamso idha bhikkhave bhikkhu
silava  hoti  kalyanadhammo  so  sunati  itthannamo  kira bhikkhu
asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim dittheva dhamme
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharatiti  tassa  evam hoti
kadassu  nama  ahampi  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim
pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
viharissamiti ayam vuccati bhikkhave puggalo asamso.
   {452.5} Katamo ca bhikkhave puggalo vigataso idha bhikkhave bhikkhu
araham hoti khinasavo so sunati itthannamo kira bhikkhu asavanam khaya
anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna
sacchikatva  upasampajja  viharatiti tassa na evam hoti kadassu nama
ahampi  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim pannavimuttim dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja viharissamiti tam kissa
hetu  ya  hissa  bhikkhave  pubbe  avimuttassa vimuttasa sassa
patippassaddha  ayam  vuccati bhikkhave puggalo vigataso . ime kho
bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana bhikkhusuti.
   [453] 14 Yopi so bhikkhave raja cakkavatti dhammiko dhammaraja
sopi nama 1- arajakam cakkam pavattetiti. Evam vutte annataro bhikkhu
bhagavantam  etadavoca  ko  pana bhante ranno cakkavattissa dhammikassa
dhammaranno rajati  . dhammo bhikkhuti bhagava avoca idha bhikkhu raja
cakkavatti  dhammiko  dhammaraja  dhammamyeva nissaya dhammam sakkaronto
dhammam  garukaronto  dhammam  apacayamano  dhammaddhajo  dhammaketu
dhammadhipateyyo dhammikam rakkhavaranaguttim samvidahati antojanasmim.
   {453.1} Puna ca param bhikkhu raja cakkavatti dhammiko dhammaraja
dhammamyeva nissaya dhammam sakkaronto dhammam garukaronto dhammam apacayamano
dhammaddhajo  dhammaketu  dhammadhipateyyo dhammikam rakkhavaranaguttim samvidahati
khattiyesu  anuyantesu  balakayasmim  brahmanagahapatikesu negamajanapadesu
samanabrahmanesu migapakkhisu . sa kho so bhikkhu raja cakkavatti dhammiko
dhammaraja  dhammamyeva  nissaya  dhammam sakkaronto dhammam garukaronto
dhammam  apacayamano  dhammaddhajo  dhammaketu  dhammadhipateyyo  dhammikam
rakkhavaranaguttim  samvidahitva  antojanasmim  dhammikam  rakkhavaranaguttim
samvidahitva  khattiyesu  anuyantesu  balakayasmim  brahmanagahapatikesu
negamajanapadesu   samanabrahmanesu  migapakkhisu  dhammeneva  cakkam
pavatteti tam hoti cakkam appativattiyam kenaci manussabhutena paccatthikena
panina  .  evameva  kho  bhikkhu  tathagato araham sammasambuddho
dhammiko  dhammaraja  dhammamyeva  nissaya  dhammam  sakkaronto  dhammam
garukaronto   dhammam   apacayamano   dhammaddhajo   dhammaketu
@Footnote: 1 Po. sopi na rajakam. Ma. sopi na arajakam.
Dhammadhipateyyo   dhammikam  rakkhavaranaguttim  samvidahati  kayakammasmim
evarupam kayakammam sevitabbam evarupam kayakammam na sevitabbanti.
   {453.2}  Puna  ca param bhikkhu tathagato araham sammasambuddho
dhammiko  dhammaraja  dhammamyeva  nissaya  dhammam  sakkaronto  dhammam
garukaronto  dhammam apacayamano dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo
dhammikam  rakkhavaranaguttim  samvidahati  vacikammasmim  evarupam  vacikammam
sevitabbam evarupam vacikammam na sevitabbanti.
   {453.3}  Puna  ca param bhikkhu tathagato araham sammasambuddho
dhammiko  dhammaraja  dhammamyeva  nissaya  dhammam  sakkaronto  dhammam
garukaronto  dhammam apacayamano dhammaddhajo dhammaketu dhammadhipateyyo
dhammikam  rakkhavaranaguttim  samvidahati  manokammasmim  evarupam  manokammam
sevitabbam  evarupam  manokammam na sevitabbanti . sa kho so bhikkhu
tathagato  araham  sammasambuddho  dhammiko  dhammaraja  dhammamyeva
nissaya  dhammam  sakkaronto  dhammam  garukaronto dhammam apacayamano
dhammaddhajo   dhammaketu  dhammadhipateyyo  dhammikam  rakkhavaranaguttim
samvidahitva   kayakammasmim   dhammikam   rakkhavaranaguttim  samvidahitva
vacikammasmim   dhammikam   rakkhavaranaguttim   samvidahitva  manokammasmim
dhammeneva  anuttaram  dhammacakkam pavatteti tam hoti cakkam appativattiyam
samanena  va  brahmanena va devena va marena va brahmuna
va kenaci va lokasminti.
   [454]  15  Ekam samayam bhagava baranasiyam viharati isipatane
migadaye . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti
Te bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca bhutapubbam bhikkhave
raja ahosi pacetano 1- nama athakho bhikkhave raja pacetano rathakaram
amantesi ito me samma rathakara channam masanam accayena sangamo
bhavissati sakkhasi 2- me samma rathakara navam cakkayugam katunti sakkomi
devati  kho bhikkhave rathakaro ranno pacetanassa paccassosi athakho
bhikkhave rathakaro chahi masehi charattunehi ekam cakkam nitthapesi.
   {454.1} Athakho bhikkhave raja pacetano rathakaram amantesi
ito me samma rathakara channam divasanam accayena  sangamo bhavissati
nitthitam navam cakkayuganti imehi kho deva chahi masehi charattunehi ekam
cakkam nitthitanti sakkhasi 3- pana me samma rathakara imehi chahi divasehi
dutiyam cakkam nitthapetunti sakkomi devati kho bhikkhave rathakaro ranno
pacetanassa  paccassosi  athakho bhikkhave rathakaro chahi divasehi dutiyam
cakkam  nitthapetva  navam  cakkayugam  adaya yena raja pacetano
tenupasankami  upasankamitva  rajanam  pacetanam  etadavoca  idante
deva navam cakkayugam nitthitanti . yanca te idam samma rathakara cakkam
chahi  masehi nitthitam charattunehi yanca te idam cakkam chahi divasehi
nitthitam  imesam  kim  nanakaranam nesam kinci nanakaranam passamiti .
Atthesam  deva  nanakaranam  passatu  devo nanakarananti . athakho
bhikkhave  rathakaro  yam  tam cakkam chahi divasehi nitthitam tam pavattesi
tam  pavattitam  samanam  yavatika  abhisankharassa gati tavatikam gantva
@Footnote: 1 Ma. sabbattha sacetano nama . 2-3 Po. Ma. sakkhissasi.
Cingulayitva  bhumiyam  papati  yam  pana tam cakkam chahi masehi nitthitam
charattunehi  tam  pavattesi  tam  pavattitam  samanam  yavatika
abhisankharassa gati tavatikam gantva akkhahatam manne atthasi.
   {454.2} Ko nu kho samma rathakara hetu ko paccayo yamidam
cakkam chahi divasehi nitthitam tam pavattitam samanam yavatika abhisankharassa
gati  tavatikam  gantva  cingulayitva  bhumiyam  papati ko pana samma
rathakara  hetu  ko  paccayo  yamidam  cakkam  chahi  masehi nitthitam
charattunehi   tam   pavattitam  samanam  yavatika  abhisankharassa
gati  tavatikam  gantva  akkhahatam  manne  atthasiti  .  yamidam
deva  cakkam  chahi  divasehi  nitthitam  tassa  nemipi  savanka
sadosa  sakasava  arapi  savanka  sadosa  sakasava  nabhipi
savanka  sadosa  sakasava  tam  nemiyapi  savankatta  sadosatta
sakasavatta   aranampi   savankatta   sadosatta  sakasavatta
nabhiyapi   savankatta   sadosatta   sakasavatta   pavattitam
samanam  yavatika  abhisankharassa  gati tavatikam gantva cingulayitva
bhumiyam  papati  .  yam  pana [1]- deva cakkam chahi masehi nitthitam
charattunehi  tassa  nemipi  avanka  adosa  akasava  arapi
avanka  adosa  akasava  nabhipi  avanka  adosa  akasava
tam  nemiyapi  avankatta  adosatta  akasavatta  aranampi
avankatta   adosatta   akasavatta   nabhiyapi   avankatta
adosatta  akasavatta  pavattitam  samanam  yavatika  abhisankharassa
gati  tavatikam  gantva  akkhahatam  manne  atthasiti . siya kho
pana  bhikkhave  tumhakam  evamassa  anno  nuna  tena  samayena
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam.
So  rathakaro  ahositi na kho panetam bhikkhave evam datthabbam aham
tena samayena so rathakaro ahosim tadaham bhikkhave kusalo daruvankanam
darudosanam  darukasavanam  etarahi  kho  panaham  bhikkhave  araham
sammasambuddho  kusalo  kayavankanam  kayadosanam  kayakasavanam
kusalo  vacivankanam  vacidosanam  vacikasavanam  kusalo  manovankanam
manodosanam  manokasavanam  .  yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa
va  bhikkhuniya  va  kayavanko  appahino  kayadoso kayakasavo
vacivanko  appahino  vacidoso  vacikasavo  manovanko  appahino
manodoso  manokasavo  evam  papatita  te  bhikkhave  imasma
dhammavinaya  seyyathapi  tam  cakkam  chahi  divasehi  nitthitam . yassa
kassaci  bhikkhave  bhikkhussa  va  bhikkhuniya  va  kayavanko pahino
kayadoso  kayakasavo  vacivanko  pahino  vacidoso  vacikasavo
manovanko  pahino  manodoso  manokasavo  evam  patitthita
te  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye seyyathapi tam cakkam chahi masehi
nitthitam  charattunehi  .  tasmatiha  bhikkhave  evam  sikkhitabbam
kayavankam  pajahissama  kayadosam  kayakasavam  vacivankam  pajahissama
vacidosam    vacikasavam   manovankam   pajahissama   manodosam
manokasavanti evanhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [455]  16  Tihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato  bhikkhu
apannakapatipadam  1-  patipanno  hoti  yoni  cassa  araddha
hoti  asavanam  khayaya  katamehi  tihi  idha  bhikkhave  bhikkhu
indriyesu    guttadvaro    hoti    bhojane   mattannu
hoti   jagariyam   anuyutto   hoti  .   kathanca  bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. apannakatam ....
Bhikkhu  indriyesu  guttadavaro  hoti  idha  bhikkhave bhikkhu cakkhuna
rupam   disva   na   nimittaggahi   hoti   nanubyanjanaggahi
yatvadhikaranamenam  cakkhundriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa
papaka  akusala  dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya patipajjati
rakkhati  cakkhundriyam  cakkhundriye  samvaram  apajjati  sotena  saddam
sutva .pe. ghanena gandham ghayitva .pe. jivhaya rasam sayitva
.pe.  kayena  photthabbam  phusitva  .pe.  manasa dhammam vinnaya
na   nimittaggahi   hoti   nanubyanjanaggahi   yatvadhikaranamenam
manindriyam  asamvutam  viharantam  abhijjhadomanassa  papaka  akusala
dhamma  anvassaveyyum  tassa  samvaraya  patipajjati  rakkhati manindriyam
manindriye  samvaram  apajjati  evam  kho  bhikkhave bhikkhu indriyesu
guttadvaro hoti.
   {455.1}  Kathanca  bhikkhave bhikkhu bhojane mattannu hoti idha
bhikkhave bhikkhu patisankha yoniso aharam ahareti neva davaya na
madaya  na  mandanaya na vibhusanaya yavadeva amassa kayassa thitiya
yapanaya   vihimsuparatiya   brahmacariyanuggahaya   iti  purananca
vedanam  patihankhami  navanca  vedanam  na  uppadessami yatra ca
me bhavissati anavajjata ca phasuviharo cati evam kho bhikkhave bhikkhu
bhojane mattannu hoti.
   {455.2}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  jagariyam  anuyutto hoti
idha  bhikkhave  bhikkhu  divasam  cankamena  nisajjaya  avaraniyehi
dhammehi  cittam  parisodheti  rattiya  pathamam  yamam  cankamena
nisajjaya    avaraniyehi    dhammehi   cittam   parisodheti
Rattiya  majjhimam  yamam  dakkhinena  passena  sihaseyyam  kappeti
padena  1-  padam  accadhaya  sato  sampajano  utthanasannam
manasikaritva  rattiya  pacchimam  yamam  paccutthaya cankamena nisajjaya
avaraniyehi  dhammehi  cittam  parisodheti  evam  kho bhikkhave bhikkhu
jagariyam  anuyutto  hoti  .  imehi  kho  bhikkhave tihi dhammehi
samannagato   bhikkhu   apannakapatipadam   patipanno  hoti  yoni
cassa araddha hoti asavanam khayayati.
   [456]  17  Tayome  bhikkhave  dhamma  attabyabadhayapi
samvattanti    parabyabadhayapi    samvattanti   ubhayabyabadhayapi
samvattanti  katame  tayo  kayaduccaritam  vaciduccaritam  manoduccaritam
ime  kho  bhikkhave  tayo  dhamma  attabyabadhayapi  samvattanti
parabyabadhayapi   samvattanti   ubhayabyabadhayapi   samvattanti  .
Tayome  bhikkhave  dhamma  neva  attabyabadhayapi  samvattanti  na
parabyabadhayapi   samvattanti   na   ubhayabyabadhayapi  samvattanti
katame  tayo  kayasucaritam  vacisucaritam  manosucaritam ime kho bhikkhave
tayo  dhamma  neva  attabyabadhayapi samvattanti na parabyabadhayapi
samvattanti na ubhayabyabadhayapi samvattantiti.
   [457] 18 Sace vo bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam
puccheyyum  devalokupapattiya  avuso  samano  gotamo  brahmacariyam
vussatiti 2- nanu tumhe bhikkhave evam puttha attiyeyyatha harayeyyatha
jiguccheyyathati . evam bhante . iti kira tumhe bhikkhave dibbena
ayuna  attiyatha  harayatha  jigucchatha  dibbena  vannena  dibbena
@Footnote: 1 Ma. Yu. pade padam. 2 Ma. vussathati.
Sukhena  dibbena  yasena  dibbena  adhipateyyena  attiyatha  harayatha
jigucchatha  .  pageva  kho  pana  bhikkhave  tumhehi  kayaduccaritena
attiyitabbam   harayitabbam   jigucchitabbam   vaciduccaritena   ...
Manoduccaritena attiyitabbam harayitabbam jigucchitabbanti.
   [458] 19 Tihi bhikkhave angehi samannagato papaniko abhabbo
anadhigatam va bhogam adhigantum adhigatam va bhogam phatikatum 1- katamehi tihi
idha  bhikkhave  papaniko  pubbanhasamayam na sakkaccam kammantam adhitthati
majjhantikasamayam  na  sakkaccam  kammantam  adhitthati  sayanhasamayam  na
sakkaccam  kammantam  adhitthati  imehi  kho  bhikkhave  tihi  angehi
samannagato  papaniko  abhabbo  anadhigatam va bhogam adhigantum adhigatam
va bhogam phatikatum . evameva kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato
bhikkhu  abhabbo anadhigatam va kusalam dhammam adhigantum  adhigatam va kusalam
dhammam  phatikatum  katamehi  tihi  idha  bhikkhave  bhikkhu  pubbanhasamayam
na  sakkaccam  samadhinimittam  adhitthati  majjhantikasamayam  na  sakkaccam
samadhinimittam  adhitthati  sayanhasamayam  na  sakkaccam  samadhinimittam
adhitthati  imehi  kho  bhikkhave  tihi  dhammehi  samannagato bhikkhu
abhabbo  anadhigatam  va kusalam dhammam adhigantum adhigatam va kusalam dhammam
phatikatum  .  tihi  bhikkhave angehi samannagato papaniko bhabbo
anadhigatam va bhogam adhigantum adhigatam va bhogam phatikatum katamehi tihi
@Footnote: 1 Po. Ma. phatim katum. sabbattha idisameva.
Idha  bhikkhave  papaniko  pubbanhasamayam  sakkaccam  kammantam  adhitthati
majjhantikasamayam  sakkaccam  kammantam  adhitthati  sayanhasamayam  sakkaccam
kammantam  adhitthati  imehi  kho  bhikkhave tihi angehi samannagato
papaniko  bhabbo  anadhigatam  va  bhogam  adhigantum adhigatam va bhogam
phatikatum  . evameva kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato bhikkhu
bhabbo  anadhigatam  va  kusalam dhammam adhigantum adhigatam va kusalam dhammam
phatikatum  katamehi  tihi  idha  bhikkhave  bhikkhu pubbanhasamayam sakkaccam
samadhinimittam   adhitthati   majjhantikasamayam   sakkaccam  samadhinimittam
adhitthati  sayanhasamayam  sakkaccam  samadhinimittam  adhitthati  imehi
kho  bhikkhave  tihi  dhammehi samannagato bhikkhu bhabbo anadhigatam va
kusalam dhammam adhigantum adhigatam va kusalam dhammam phatikatunti.
   [459] 20 Tihi bhikkhave angehi samannagato papaniko nacirasseva
mahantattam 1- vepullattam papunati bhogesu katamehi tihi idha bhikkhave
papaniko  cakkhuma ca hoti vidhuro ca nissayasampanno ca . kathanca
bhikkhave  papaniko  cakkhuma  hoti  idha  bhikkhave  papaniko paniyam
janati idam paniyam evam kitam evam vikkayamanam ettakam mulam bhavissati
ettako  udayoti  evam  kho bhikkhave papaniko cakkhuma hoti .
Kathanca  bhikkhave  papaniko  vidhuro  hoti  idha  bhikkhave papaniko
kusalo  hoti paniyam ketunca vikketunca evam kho bhikkhave papaniko
vidhuro  hoti . kathanca bhikkhave papaniko nissayasampanno hoti idha
@Footnote: 1 Po. mahattam va vepullam va Ma. mahattam vepullattam Yu. mahantattam va vepullattam
@va. ito param idisameva.
Bhikkhave  papaniko  1-  ye  te  gahapati  va gahapatiputta va
addha  mahaddhana  mahabhoga  te nam evam jananti ayam kho bhavam
papaniko  cakkhuma  ca  vidhuro  ca  patibalo  puttadaranca posetum
amhakanca kalena kalam anuppadatunti te nam bhogehi nipatanti 2-
ito  samma  papanika  bhoge  haritva  3-  puttadaranca posehi
amhakanca  kalena  kalam anuppadehiti evam kho bhikkhave papaniko
nissayasampanno hoti . imehi kho bhikkhave tihi angehi samannagato
papaniko nacirasseva mahantattam vepullattam papunati bhogesu.
   {459.1} Evameva kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato bhikkhu
nacirasseva  mahantattam  vepullattam  papunati  kusalesu  dhammesu
katamehi  tihi  idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuma  ca hoti vidhuro ca
nissayasampanno   ca   .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuma
hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  idam  dukkhanti yathabhutam pajanati ...
Ayam    dukkhanirodhagamini   patipadati   yathabhutam   pajanati
evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  cakkhuma  hoti  .  kathanca  bhikkhave
bhikkhu   vidhuro   hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  araddhaviriyo
viharati   akusalanam   dhammanam   pahanaya   kusalanam  dhammanam
upasampadaya    thamava    dalhaparakkamo    anikkhittadhuro
kusalesu  dhammesu  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  vidhuro  hoti .
Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  nissayasampanno  hoti  idha  bhikkhave
bhikkhu  ye  te  bhikkhu  bahussuta  agatagama dhammadhara vinayadhara
matikadhara  so  te  kalena  kalam  upasankamitva  paripucchati
@Footnote: 1 Po. Ma. papanikam . 2 Po. vikkinanti Yu. nimantanti . 3 Ma. Yu. karitva.
Paripanhati  idam  bhante  katham  imassa  ko  atthoti  tassa  te
ayasmanto    avivatanceva    vivaranti    anuttanikatanca
uttanikaronti   anekavihitesu   ca   kankhathaniyesu   dhammesu
kankham  pativinodenti  evam  kho  bhikkhave  bhikkhu  nissayasampanno
hoti  .  imehi  kho  bhikkhave  tihi  dhammehi samannagato bhikkhu
nacirasseva   mahantattam   vepullattam   papunati   kusalesu
dhammesuti.
          Rathakaravaggo dutiyo.
            Tassuddanam
     natako saraniyo bhikkhu    cakkavatti pacetano
     apannakatta devo ca    dve papanikena cati.
          ----------------
          Puggalavaggo tatiyo
   [460]  21  Ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa arame . athakho ayasma ca savittho 1- ayasma ca
mahakotthito  yenayasma  sariputto  tenupasankamimsu  upasankamitva
ayasmata   sariputtena   saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidimsu  ekamantam  nisinnam  kho
ayasmantam savittham 2- ayasma sariputto etadavoca tayome avuso
savittha  puggala  santo samvijjamana lokasmim katame tayo kayasakkhi
ditthippatto  3-  saddhavimutto  ime  kho avuso tayo puggala
@Footnote: 1-2 Ma. samiddho-samiddham. itoparam idisameva . 3 ditthappatto itipi.
Santo  samvijjamana  lokasmim  imesam  avuso  tinnam  puggalanam
katamo te puggalo khamati abhikkantataro ca panitataro cati.
   {460.1} Tayome avuso sariputta puggala santo samvijjamana
lokasmim  katame  tayo  kayasakkhi  ditthippatto  saddhavimutto ime
kho  avuso  tayo  puggala  santo  samvijjamana lokasmim imesam
avuso  tinnam  puggalanam  yvayam  puggalo  saddhavimutto ayam me
puggalo  khamati  imesam  tinnam  puggalanam abhikkantataro ca panitataro
ca tam kissa hetu imassavuso puggalassa saddhindriyam adhimattanti.
   {460.2}  Athakho ayasma sariputto ayasmantam mahakotthitam
etadavoca  tayome  avuso  kotthita  puggala santo samvijjamana
lokasmim  katame tayo kayasakkhi ditthippatto saddhavimutto ime kho
avuso  tayo  puggala santo samvijjamana lokasmim imesam avuso
tinnam  puggalanam  katamo  te  puggalo  khamati  abhikkantataro  ca
panitataro  cati  .  tayome  avuso  sariputta  puggala santo
samvijjamana lokasmim katame tayo kayasakkhi ditthippatto saddhavimutto
ime kho avuso tayo puggala santo samvijjamana lokasmim imesam
avuso  tinnam puggalanam yvayam puggalo kayasakkhi ayam me puggalo
khamati imesam tinnam puggalanam abhikkantataro ca panitataro ca tam kissa
hetu  imassavuso  puggalassa  samadhindriyam  adhimattanti  .  athakho
ayasma  mahakotthito  ayasmantam  sariputtam  etadavoca  tayome
avuso  sariputta puggala santo samvijjamana lokasmim katame tayo
Kayasakkhi  ditthippatto  saddhavimutto  ime  kho  avuso  tayo
puggala  santo  samvijjamana  lokasmim  imesam  avuso  tinnam
puggalanam  katamo  te  puggalo  khamati  abhikkantataro ca panitataro
cati  .  tayome  avuso  kotthita  puggala santo samvijjamana
lokasmim  katame  tayo  kayasakkhi  ditthippatto  saddhavimutto
ime  kho  avuso  tayo  puggala  santo  samvijjamana lokasmim
imesam  avuso  tinnam  puggalanam  yvayam  puggalo  ditthippatto
ayam  me  puggalo  khamati  imesam  tinnam  puggalanam  abhikkantataro
ca  panitataro  ca  tam  kissa  hetu  imassavuso  puggalassa
pannindriyam adhimattanti.
   {460.3}  Athakho  ayasma  sariputto  ayasmantam  ca
savittham  ayasmantam  ca mahakotthitam etadavoca byakatam kho avuso
amhehi  sabbeheva  yathasakam  patibhanam  ayamavuso  yena bhagava
tenupasankamissama  upasankamitva  bhagavato  etamattham  arocessama
yatha no bhagava byakarissati tatha nam dharessamati 1-. Evamavusoti
kho  ayasma  ca  savittho  ayasma ca mahakotthito ayasmato
sariputtassa paccassosum . athakho ayasma ca sariputto ayasma ca
savittho  ayasma  ca  mahakotthito  yena  bhagava  tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  ekamantam
nisinno  kho  ayasma  sariputto yavatako ahosi ayasmata ca
savitthena  ayasmata  ca  mahakotthitena  saddhim  kathasallapo  tam
@Footnote: 1 Po. janissamati.
Sabbam bhagavato arocesi.
   {460.4}  Nakhvettha  sariputta sukaram ekamsena byakatum ayam
imesam  tinnam  puggalanam  abhikkantataro  ca  panitataro  cati thanam
hetam  sariputta  vijjati  yvayam  puggalo  saddhavimutto  svayam
arahattaya  patipanno  yvayam  puggalo  kayasakkhi svayam sakadagami
va  anagami va yocayam puggalo ditthippatto sopassa sakadagami
va anagami va . nakhvettha sariputta sukaram ekamsena byakatum ayam
imesam  tinnam puggalanam abhikkantataro ca panitataro cati thanam hetam
sariputta  vijjati  yvayam  puggalo  kayasakkhi  svayam  arahattaya
patipanno  yvayam  puggalo  saddhavimutto  svayam  sakadagami  va
anagami  va  yocayam  puggalo  ditthippatto  sopassa sakadagami
va  anagami va . nakhvettha sariputta sukaram ekamsena byakatum
ayam  imesam  tinnam  puggalanam  abhikkantataro  ca  panitataro  cati
thanam  hetam  sariputta  vijjati  yvayam puggalo ditthippatto svayam
arahattaya  patipanno yvayam puggalo saddhavimutto svayam sakadagami
va  anagami  va  yocayam puggalo kayasakkhi sopassa sakadagami
va  anagami va . nakhvettha sariputta sukaram ekamsena byakatum
ayam imesam tinnam puggalanam abhikkantataro ca panitataro cati.
   [461] 22 Tayome bhikkhave gilana santo samvijjamana lokasmim
katame tayo idha bhikkhave ekacco gilano labhanto va sappayani
bhojanani alabhanto va sappayani bhojanani labhanto va sappayani
Bhesajjani  alabhanto  va  sappayani  bhesajjani  labhanto  va
patirupam  upatthakam  alabhanto  va  patirupam  upatthakam neva vutthati
tamha  abadha  idha  pana  bhikkhave  ekacco  gilano labhanto
va sappayani bhojanani alabhanto va sappayani bhojanani labhanto
va  sappayani  bhesajjani  alabhanto  va  sappayani bhesajjani
labhanto  va  patirupam  upatthakam  alabhanto  va  patirupam upatthakam
vutthati  tamha  abadha  idha  pana  bhikkhave  ekacco gilano
labhanto  sappayani  bhojanani  no  alabhanto  labhanto sappayani
bhesajjani  no  alabhanto  labhanto patirupam upatthakam no alabhanto
vutthati  tamha  abadha  tatra  bhikkhave yvayam gilano labhanto
sappayani  bhojanani  no  alabhanto labhanto sappayani bhesajjani
no  alabhanto  labhanto  patirupam  upatthakam  no alabhanto vutthati
tamha  abadha  imam  kho  bhikkhave  gilanam  paticca  gilanabhattam
anunnatam   gilanabhesajjam  anunnatam  gilanupatthako  anunnato
imanca  pana  bhikkhave  gilanam paticca annepi gilana upatthatabba
ime kho bhikkhave tayo gilana santo samvijjamana lokasmim.
   {461.1}  Evameva kho bhikkhave tayome gilanupama puggala
santo samvijjamana lokasmim katame tayo idha bhikkhave ekacco puggalo
labhanto va tathagatam dassanaya alabhanto va tathagatam dassanaya labhanto
va tathagatappaveditam dhammavinayam savanaya alabhanto va tathagatappaveditam
Dhammavinayam  savanaya  neva  okkamati  niyamam  kusalesu  dhammesu
sammattam  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo labhanto va tathagatam
dassanaya  alabhanto  va  tathagatam  dassanaya  labhanto  va
tathagatappaveditam  dhammavinayam  savanaya  alabhanto  va tathagatappaveditam
dhammavinayam  savanaya  okkamati  niyamam  kusalesu  dhammesu  sammattam
idha  pana bhikkhave ekacco puggalo labhanto tathagatam dassanaya no
alabhanto  labhanto  tathagatappaveditam  dhammavinayam  savanaya  no
alabhanto  okkamati  niyamam  kusalesu  dhammesu  sammattam  tatra
bhikkhave  yvayam  puggalo  labhanto tathagatam dassanaya no alabhanto
labhanto  tathagatappaveditam  dhammavinayam savanaya no alabhanto okkamati
niyamam  kusalesu  dhammesu  sammattam imam kho bhikkhave puggalam paticca
dhammadesana  anunnata  imanca  pana  bhikkhave  puggalam  paticca
annesampi  dhammo  desetabbo  ime kho bhikkhave tayo gilanupama
puggala santo samvijjamana lokasminti.
   [462] 23 Tayome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  tayo idha bhikkhave ekacco puggalo sabyapajjham kayasankharam
abhisankharoti   sabyapajjham   vacisankharam  abhisankharoti  sabyapajjham
manosankharam  abhisankharoti  so  sabyapajjham kayasankharam abhisankharitva
sabyapajjham   vacisankharam  abhisankharitva  sabyapajjham  manosankharam
abhisankharitva  sabyapajjham  lokam  upapajjati  tamenam  sabyapajjham
Lokam  upapannam  samanam sabyapajjha phassa phusanti so sabyapajjhehi
phassehi  phuttho  samano  sabyapajjham  vedanam  vediyati ekantadukkham
seyyathapi satta nerayika
   {462.1}  idha  pana  bhikkhave  ekacco puggalo abyapajjham
kayasankharam   abhisankharoti  abyapajjham  vacisankharam  abhisankharoti
abyapajjham   manosankharam   abhisankharoti   so   abyapajjham
kayasankharam  abhisankharitva  abyapajjham  vacisankharam  abhisankharitva
abyapajjham  manosankharam  abhisankharitva  abyapajjham  lokam  upapajjati
tamenam  abyapajjham  lokam  upapannam  samanam  abyapajjha  phassa
phusanti  so  abyapajjhehi  phassehi  phuttho  samano  abyapajjham
vedanam vediyati ekantasukham seyyathapi deva subhakinha
   {462.2}  idha  pana bhikkhave ekacco puggalo sabyapajjhampi
abyapajjhampi    kayasankharam    abhisankharoti    sabyapajjhampi
abyapajjhampi    vacisankharam    abhisankharoti    sabyapajjhampi
abyapajjhampi   manosankharam   abhisankharoti   so  sabyapajjhampi
abyapajjhampi    kayasankharam    abhisankharitva   sabyapajjhampi
abyapajjhampi    vacisankharam    abhisankharitva    sabyapajjhampi
abyapajjhampi    manosankharam    abhisankharitva   sabyapajjhampi
abyapajjhampi   lokam   upapajjati   tamenam   sabyapajjhampi
abyapajjhampi    lokam   upapannam   samanam   sabyapajjhapi
abyapajjhapi  phassa  phusanti  so  sabyapajjhehipi  abyapajjhehipi
phassehi  phuttho  samano  sabyapajjhampi  abyapajjhampi  vedanam
vediyati  vokinnasukhadukkham  seyyathapi  manussa  ekacce  ca deva
ekacce  ca  vinipatika  ime kho bhikkhave tayo puggala santo
samvijjamana lokasminti.
   [463] 24 Tayome bhikkhave puggala puggalassa bahukara katame
tayo  yam  bhikkhave puggalam agamma puggalo buddham saranam gato hoti
dhammam  saranam  gato  hoti  sangham  saranam gato hoti ayam bhikkhave
puggalo  imassa puggalassa bahukaro puna ca param bhikkhave yam puggalam
agamma  puggalo  idam dukkhanti yathabhutam pajanati ayam dukkhasamudayoti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati  ayam  bhikkhave
puggalo  imassa puggalassa bahukaro puna ca param bhikkhave yam puggalam
agamma  puggalo  asavanam  khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja viharati ayam
bhikkhave puggalo imassa puggalassa bahukaro ime kho bhikkhave tayo
puggala puggalassa bahukara . imehi ca pana bhikkhave tihi puggalehi
imassa puggalassa natthanno puggalo bahukarataroti vadami . imesanca
pana  bhikkhave  tinnam  puggalanam  imina  puggalena  na  suppatikaram
vadamiti  1-  yadidam abhivadanapaccutthanaanjalikammasamicikammacivarapindapata
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanuppadanenati.
   [464] 25 Tayome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  tayo  arukupamacitto  puggalo  vijjupamacitto  puggalo
vajirupamacitto  puggalo  . katamo ca bhikkhave arukupamacitto puggalo
idha bhikkhave ekacco puggalo kodhano hoti upayasabahulo appampi
@Footnote: 1 Po. Ma. itisaddo natthi.
Vutto samano abhisajjati kuppati byapajjati patitthiyati kopanca dosanca
appaccayanca patukaroti seyyathapi 1- bhikkhave duttharuko katthena va
kathalaya  va ghattito bhiyyoso mattaya asavam deti evameva kho
bhikkhave  idhekacco  puggalo  kodhano hoti upayasabahulo appampi
vutto  samano  abhisajjati  kuppati  byapajjati  patitthiyati  kopanca
dosanca  appaccayanca  patukaroti  ayam vuccati bhikkhave arukupamacitto
puggalo.
   {464.1} Katamo ca bhikkhave vijjupamacitto puggalo idha bhikkhave
ekacco  puggalo idam dukkhanti yathabhutam pajanati ayam dukkhasamudayoti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati  seyyathapi  bhikkhave
cakkhuma  puriso  rattandhakaratimisaya  vijjantarikaya  rupani passeyya
evameva  kho  bhikkhave  idhekacco  puggalo idam dukkhanti yathabhutam
pajanata  ...  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati yathabhutam pajanati
ayam vuccati bhikkhave vijjupamacitto puggalo.
   {464.2} Katamo ca bhikkhave vajirupamacitto puggalo idha bhikkhave
ekacco  puggalo  asavanam khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim
dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati seyyathapi
bhikkhave vajirassa natthi kinci abhejjam mani va pasano va evameva kho
bhikkhave idhekacco puggalo asavanam khaya ... Upasampajja viharati ayam vuccati
bhikkhave vajirupamacitto puggalo . ime kho bhikkhave tayo puggala santo
@Footnote: 1 Yu. seyyathapi nama.
Samvijjamana lokasminti.
   [465] 26 Tayome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame tayo atthi bhikkhave puggalo 1- na sevitabbo na bhajitabbo na
payirupasitabbo  atthi  bhikkhave  puggalo  sevitabbo  bhajitabbo
payirupasitabbo  atthi bhikkhave puggalo sakkatva garukatva sevitabbo
bhajitabbo payirupasitabbo.
   {465.1} Katamo ca bhikkhave puggalo na sevitabbo na bhajitabbo
na payirupasitabbo idha bhikkhave ekacco puggalo hino hoti silena
samadhina  pannaya  evarupo  bhikkhave  puggalo  na sevitabbo na
bhajitabbo na payirupasitabbo annatra anudaya annatra anukampa.
   {465.2}  Katamo  ca  bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupasitabbo  idha  bhikkhave ekacco puggalo sadiso hoti silena
samadhina  pannaya  evarupo  bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupasitabbo  tam  kissa  hetu  silasamannagatanam  satam silakatha ca
no bhavissati sa ca no pavattani bhavissati  sa ca no phasu bhavissati
samadhisamannagatanam  satam  samadhikatha  ca  no bhavissati sa ca no
pavattani  bhavissati  sa  ca  no  phasu bhavissati pannasamannagatanam
satam pannakatha ca no bhavissati sa ca no pavattani bhavissati sa ca
no  phasu  bhavissatiti tasma evarupo puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupasitabbo .
   {465.3}   Katamo   ca  bhikkhave  puggalo  sakkatva
garukatva   sevitabbo   bhajitabbo   payirupasitabbo   idha
@Footnote: 1 Ma. sabbattha kattapadanca kiriyapadanca bahuvacanatthe vattanti.
Bhikkhave  ekacco  puggalo  adhiko hoti silena samadhina pannaya
evarupo  bhikkhave  puggalo  sakkatva  garukatva  sevitabbo
bhajitabbo  payirupasitabbo tam kissa hetu iti aparipuram va silakkhandham
paripuressami paripuram va silakkhandham tattha tattha pannaya anuggahessami
aparipuram  va  samadhikkhandham  paripuressami  paripuram  va samadhikkhandham
tattha  tattha  pannaya  anuggahessami  aparipuram  va  pannakkhandham
paripuressami  paripuram  va  pannakkhandham  tattha  tattha  pannaya
anuggahessamiti  tasma  evarupo  puggalo  sakkatva  garukatva
sevitabbo  bhajitabbo  payirupasitabbo  .  ime kho bhikkhave tayo
puggala santo samvijjamana lokasminti.
        Nihiyati puriso nihinasevi
        na ca hayetha kadaci tulyasevi
        setthamupanamam udeti khippam
        tasma attano uttarim bhajethati.
   [466]  27  Tayome  bhikkhave  puggala santo samvijjamana
lokasmim  katame  tayo  atthi  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo  na
sevitabbo  na  bhajitabbo  na  payirupasitabbo  atthi  bhikkhave
puggalo  ajjhupekkhitabbo  na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na
payirupasitabbo  atthi  bhikkhave  puggalo  sevitabbo  bhajitabbo
payirupasitabbo.
   {466.1}  Katamo  ca  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo
na   sevitabbo   na   bhajitabbo   na   payirupasitabbo
Idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  dussilo  hoti  papadhammo
asuci    sankassarasamacaro    paticchannakammanto    assamano
samanapatinno    abrahmacari    brahmacaripatinno    antoputi
avassuto  kasambujato  evarupo  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo
na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na  payirupasitabbo  tam kissa hetu
kincapi  bhikkhave  evarupassa  puggalassa  na  ditthanugatim  apajjati
athakho  nam  papako  kittisaddo abbhuggacchati papamitto purisapuggalo
papasahayo  papasampavankoti  seyyathapi  bhikkhave  ahi  guthagato
kincapi na damsati 1- athakho nam makkheti evameva kho bhikkhave kincapi
evarupassa  puggalassa  na  ditthanugatim  apajjati athakho nam papako
kittisaddo   abbhuggacchati  papamitto  purisapuggalo  papasahayo
papasampavankoti  tasma evarupo puggalo jigucchitabbo na sevitabbo
na bhajitabbo na payirupasitabbo.
   {466.2}  Katamo  ca  bhikkhave  puggalo ajjhupekkhitabbo na
sevitabbo  na  bhajitabbo  na payirupasitabbo idha bhikkhave ekacco
puggalo  kodhano  hoti  upayasabahulo  appampi  vutto  samano
abhisajjati  kuppati  byapajjati patitthiyati kopanca dosanca appaccayanca
patukaroti  seyyathapi  bhikkhave  duttharuko  katthena  va kathalaya
va  ghattito bhiyyoso mattaya asavam deti evameva kho bhikkhave
idhekacco  puggalo  kodhano  hoti  upayasabahulo appampi vutto
samano  abhisajjati  kuppati  byapajjati  patitthiyati  kopanca dosanca
appaccayanca   patukaroti   seyyathapi   bhikkhave   tindukalatam
@Footnote: 1 Yu. dassati.
Katthena  va  kathalaya va ghattitam bhiyyoso mattaya cicitayati 1-
citicitayati  evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo kodhano hoti
upayasabahulo  appampi  vutto samano abhisajjati kuppati byapajjati
patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  seyyathapi
bhikkhave guthakupo katthena va kathalaya va ghattito bhiyyoso mattaya
duggandho  hoti  evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo kodhano
hoti  upayasabahulo  appampi  vutto  samano  abhisajjati  kuppati
byapajjati  patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti
evarupo bhikkhave puggalo ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na bhajitabbo
na  payirupasitabbo  tam  kissa  hetu akkoseyyapi mam paribhaseyyapi
mam   anatthampi  mam  kareyyati  tasma  evarupo  puggalo
ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupasitabbo.
   {466.3}  Katamo  ca  bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupasitabbo idha bhikkhave ekacco puggalo silava hoti kalyanadhammo
evarupo  bhikkhave  puggalo  sevitabbo bhajitabbo payirupasitabbo tam
kissa  hetu  kincapi  bhikkhave  evarupassa puggalassa na ditthanugatim
apajjati  athakho  nam kalyano kittisaddo abbhuggacchati kalyanamitto
purisapuggalo  kalyanasahayo  kalyanasampavankoti  tasma  evarupo
puggalo  sevitabbo  bhajitabbo  payirupasitabbo  .  ime  kho
bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana lokasminti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ciccitayati.
        Nihiyati puriso nihinasevi
        na ca hayetha kadaci tulyasevi
        setthamupanamam udeti khippam
        tasma attano uttarim bhajethati.
   [467]  28  Tayome  bhikkhave  puggala santo samvijjamana
lokasmim  katame  tayo  guthabhani  pupphabhani  madhubhani . katamo ca
bhikkhave  puggalo  guthabhani  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo
sabhagato 1- va parisagato 2- va natimajjhagato va pugamajjhagato
va  rajakulamajjhagato  va  abhinito  sakkhi  puttho ehambho purisa
yam  janasi tam vadehiti so ajanam va aha janamiti janam va
aha  na  janamiti  apassam  va aha passamiti passam va aha
na  passamiti  iti  attahetu  va  parahetu va amisakincikkhahetu
va  sampajanamusabhasita  hoti  ayam  vuccati  bhikkhave  puggalo
guthabhani.
   {467.1}  Katamo ca bhikkhave puggalo pupphabhani idha bhikkhave
ekacco  puggalo  sabhagato  va parisagato va natimajjhagato va
pugamajjhagato va rajakulamajjhagato va abhinito sakkhi puttho ehambho
purisa yam janasi tam vadehiti so ajanam va aha na janamiti janam
va aha janamiti apassam va aha na passamiti passam va aha
passamiti   iti  attahetu  va  parahetu  va  amisakincikkhahetu
va  na  sampajanamusabhasita  hoti  ayam  vuccati  bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabhaggato . 2 Po. Ma. Yu. parisaggato.
Puggalo pupphabhani.
   {467.2} Katamo ca bhikkhave puggalo madhubhani idha bhikkhave ekacco
puggalo pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti ya sa vaca
nela kannasukha pemaniya hadayangama pori bahujanakanta bahujanamanapa
tatharupim vacam bhasita hoti ayam vuccati bhikkhave puggalo madhubhani. Ime
kho bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana lokasminti.
   [468]  29  Tayome  bhikkhave  puggala santo samvijjamana
lokasmim katame tayo andho ekacakkhu dvicakkhu.
   Katamo  ca  bhikkhave  puggalo andho idha bhikkhave ekaccassa
puggalassa  tatharupam  cakkhu  na  hoti  yatharupena  cakkhuna anadhigatam
va bhogam adhigaccheyya adhigatam va bhogam phatim kareyya tatharupampissa 1-
cakkhu  na  hoti  yatharupena  cakkhuna  kusalakusale  dhamme
janeyya  savajjanavajje  dhamme  janeyya  hinappanite  dhamme
janeyya  kanhasukkasappatibhage  dhamme  janeyya  ayam  vuccati
bhikkhave puggalo andho.
   Katamo  ca bhikkhave puggalo ekacakkhu idha bhikkhave ekaccassa
puggalassa  tatharupam  cakkhu  hoti  yatharupena  cakkhuna anadhigatam va
bhogam adhigaccheyya adhigatam va bhogam phatim kareyya tatharupampissa cakkhu na
hoti yatharupena cakkhuna kusalakusale dhamme janeyya savajjanavajje
dhamme  janeyya  hinappanite  dhammena janeyya kanhasukkasappatibhage
@Footnote: 1 tatharupam panassa itipi.
Dhamme janeyya ayam vuccati bhikkhave puggalo ekacakkhu.
   Katamo  ca  bhikkhave puggalo dvicakkhu idha bhikkhave ekaccassa
puggalassa tatharupam cakkhu hoti yatharupena cakkhuna anadhigatam va bhogam
adhigaccheyya adhigatam va bhogam phatim kareyya tatharupampissa cakkhu hoti
yatharupena cakkhuna kusalakusale dhamme janeyya savajjanavajje dhamme
janeyya  hinappanite  dhamme  janeyya  kanhasukkasappatibhage dhamme
janeyya ayam vuccati bhikkhave puggalo dvicakkhu.
   Ime kho bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana lokasminti.
     Na ceva bhoga tatharupa     na ca punnani kubbati
     ubhayattha kaliggaho 1-      andhassa hatacakkhuno.
     Athaparayamakkhato       ekacakkhu ca puggalo
     dhammadhammena samsattho 2-  bhogani pariyesati
     theyyena kutakammena       musavadena cubhayam
     kusalo hoti samhatum 3-     kamabhogi ca manavo
     ito so nirayam gantva     ekacakkhu vihannati.
     Dvicakkhu pana akkhato     settho purisapuggalo
     dhammaladdhehi bhogehi       utthanadhigatam dhanam
     dadati setthasankappo     abyaggamanaso 4- naro
     upeti bhaddakam thanam        yattha gantva na socati.
     Andhanca ekacakkhunca      araka parivajjaye
@Footnote: 1 Po. Ma. kaliggaho . 2 Ma. sattho so . 3 Ma. Yu. samghatum. 4 Ma. abyaggamanaso.
     Dvicakkhum pana sevetha       settham purisapuggalanti.
   [469] 30 Tayome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  tayo  avakujjapanno  puggalo  ucchangapanno  puggalo
puthupanno  puggalo  .  katamo  ca  bhikkhave avakujjapanno puggalo
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  aramam  ganta  hoti abhikkhanam
bhikkhunam  santike  dhammassavanaya  tassa  bhikkhu  dhammam  desenti
adikalyanam    majjhekalyanam    pariyosanakalyanam    sattham
sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakasenti  so
tasmim  asane  nisinno  tassa  kathaya  nevadim  manasikaroti  na
majjham  manasikaroti  na  pariyosanam  manasikaroti  vutthitopi  tamha
asana  tassa  kathaya nevadim manasikaroti na majjham manasikaroti na
pariyosanam  manasikaroti  seyyathapi  bhikkhave  kumbho nikkujjo tatra
udakam  asittam  vivattati  no  santhati  evameva  kho  bhikkhave
idhekacco  puggalo  aramam  ganta hoti abhikkhanam bhikkhunam santike
dhammassavanaya  tassa  bhikkhu dhammam desenti adikalyanam majjhekalyanam
pariyosanakalyanam   sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam  pakasenti  so  tasmim  asane nisinno tassa kathaya
nevadim  manasikaroti  na  majjham manasikaroti na pariyosanam manasikaroti
vutthitopi  tamha  asana  tassa  kathaya  nevadim manasikaroti na
majjham  manasikaroti  na  pariyosanam  manasikaroti  ayam vuccati bhikkhave
Avakujjapanno puggalo.
   {469.1}  Katamo  ca  bhikkhave  ucchangapanno  puggalo
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  aramam  ganta  hoti abhikkhanam
bhikkhunam  santike  dhammassavanaya  tassa  bhikkhu  dhammam  desenti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakasenti  so  tasmim asane
nisinno  tassa  kathaya  adimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosanampi  manasikaroti vutthito 1- tamha asana tassa kathaya
nevadim  manasikaroti  na  majjham manasikaroti na pariyosanam manasikaroti
seyyathapi  bhikkhave  purisassa  ucchange  nanakhajjakani  akinnani
tila  tandula  modaka  badara  so  tamha  asana vutthahanto
satisammosa  pakireyya  evameva  kho  bhikkhave idhekacco puggalo
aramam  ganta  hoti  abhikkhanam bhikkhunam santike dhammassavanaya tassa
bhikkhu  dhammam  desenti  adikalyanam  majjhekalyanam pariyosanakalyanam
sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam   parisuddham   brahmacariyam
pakasenti  so  tasmim  asane  nisinno  tassa kathaya adimpi
manasikaroti   majjhampi   manasikaroti   pariyosanampi   manasikaroti
vutthito  tamha  asana  tassa  kathaya  nevadim  manasikaroti na
majjham  manasikaroti  na  pariyosanam  manasikaroti  ayam vuccati bhikkhave
ucchangapanno puggalo.
   {469.2}  Katamo  ca  bhikkhave  puthupanno  puggalo  idha
bhikkhave  ekacco  puggalo  aramam  ganta  hoti  abhikkhanam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbattha vutthito ca kho.
Bhikkhunam  santike  dhammassavanaya  tassa  bhikkhu  dhammam  desenti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakasenti  so  tasmim asane
nisinno  tassa  kathaya  adimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosanampi  manasikaroti  vutthitopi  tamha  asana tassa kathaya
adimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti  pariyosanampi  manasikaroti
seyyathapi  bhikkhave  kumbho  ukkujjo tatra udakam asittam santhati
no  vivattati  evameva  kho  bhikkhave idhekacco puggalo aramam
ganta  hoti  abhikkhanam  bhikkhunam  santike  dhammassavanaya  tassa
bhikkhu  dhammam  desenti  adikalyanam  majjhekalyanam pariyosanakalyanam
sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakasenti
so  tasmim  asane  nisinno  tassa  kathaya  adimpi manasikaroti
majjhampi  manasikaroti  pariyosanampi  manasikaroti  vutthitopi  tamha
asana  tassa  kathaya  adimpi  manasikaroti  majjhampi  manasikaroti
pariyosanampi  manasikaroti  ayam vuccati bhikkhave puthupanno puggalo .
Ime kho bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana lokasminti.
     Avakujjapanno puriso     dummedho avicakkhano
     abhikkhanampi ce hoti        ganta bhikkhuna 1- santike
     adim kathaya majjhanca      pariyosananca tadiso
     uggahetum na sakkoti       panna hissa na vijjati.
@Footnote: 1 Po. Yu. bhikkhunam.
     Ucchangapanno puriso     seyyo etena vuccati
     abhikkhanampi ce hoti        ganta bhikkhuna santike
     adim kathaya majjhanca      pariyosananca tadiso
     nisinno asane tasmim      uggahetvana byanjanam
     vutthito nappajanati      gahitam hissa 1- mussati.
     Puthupanno ca puriso       seyyo etena 2- vuccati
     abhikkhanampi ce hoti        ganta bhikkhuna santike
     adim kathaya majjhanca      pariyosananca tadiso
     nisinno asane tasmim      uggahetvana byanjanam
     dhareti setthasankappo     abyaggamanaso naro
     dhammanudhammapatipanno     dukkhassantakaro siyati.
          Puggalavaggo tatiyo.
            Tassuddanam
     savitthagilanasankhara      bahukara vajirena ca
     sevijigucchaguthabhani        andho ca avakujjitati.
          ---------------
          Devadutavaggo catuttho
   [470] 31  Sabrahmakani bhikkhave tani kulani yesam puttanam
matapitaro  ajjhagare  pujita  honti  sapubbacariyakani  bhikkhave
tani  kulani  yesam puttanam matapitaro ajjhagare pujita honti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pissa. 2 Yu. etehi.
Sahuneyyakani  bhikkhave  tani  kulani  yesam  puttanam matapitaro
ajjhagare  pujita  honti  brahmati  bhikkhave  matapitunnam  1-
etam  adhivacanam  pubbacariyati  bhikkhave  matapitunnam  2-  etam
adhivacanam  ahuneyyati  bhikkhave  matapitunnam  3-  etam  adhivacanam
tam  kissa  hetu  bahukara bhikkhave matapitaro puttanam apadaka
posaka imassa lokassa dassetaroti.
     Brahmati matapitaro     pubbacariyati vuccare
     ahuneyya ca puttanam     pajaya anukampaka.
     Tasma hi ne namasseyya     sakkareyyatha pandito
     annena atha panena       vatthena sayanena ca
     ucchadanena nhapanena    padanam dhovanena ca
     taya [4]- paricariyaya       matapitusu pandita
     idheva nam pasamsanti         pecca sagge pamodatiti.
   [471] 32 Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi ekamantam nisinno
kho  ayasma  anando  bhagavantam etadavoca siya nu kho bhante
bhikkhuno  tatharupo  samadhipatilabho  yatha  imasminca  savinnanake
kaye ahankaramamankaramananusaya nassu bahiddha ca sabbanimittesu 5-
ahankaramamankaramananusaya  nassu  yanca  cetovimuttim  pannavimuttim
upasampajja  viharato  ahankaramamankaramananusaya  na  honti  tanca
cetovimuttim pannavimuttim upasampajja vihareyyati.
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. matapitunam. 4 Po. Ma. Yu. nam .  5 Po. sabbattha subhanimittesu.
   {471.1} Siya ananda bhikkhuno tatharupo samadhipatilabho yatha
imasminca   savinnanake   kaye   ahankaramamankaramananusaya
nassu  bahiddha  ca  sabbanimittesu  ahankaramamankaramananusaya
nassu  yanca  cetovimuttim  pannavimuttim  upasampajja  viharato
ahankaramamankaramananusaya   na   honti   tanca  cetovimuttim
pannavimuttim upasampajja vihareyyati.
   {471.2}  Yathakatham  pana  bhante  siya  bhikkhuno  tatharupo
samadhipatilabho   yatha   imasminca   savinnanake   kaye
ahankaramamankaramananusaya  nassu  bahiddha  ca  sabbanimittesu
ahankaramamankaramananusaya  nassu  yanca  cetovimuttim  pannavimuttim
upasampajja   viharato   ahankaramamankaramananusaya  na  honti
tanca  cetovimuttim  pannavimuttim  upasampajja  vihareyyati  .
Idhananda  bhikkhuno  evam  hoti  etam  santam  etam  panitam yadidam
sabbasankharasamatho
   {471.3}  sabbupadhipatinissaggo  ganhakkhayo  virago  nirodho
nibbananti evam kho ananda siya bhikkhuno tatharupo samadhipatilabho
yatha  imasminca  savinnanake  kaye  ahankaramamankaramananusaya
nassu  bahiddha  ca  sabbanimittesu  ahankaramamankaramananusaya
nassu  yanca  cetovimuttim  pannavimuttim  upasampajja  viharato
ahankaramamankaramananusaya   na   honti   tanca  cetovimuttim
pannavimuttim  upasampajja  vihareyya  idanca  pana  metam  ananda
sandhaya bhasitam parayane punnakapanhe
        sankhaya lokasmi paroparani
        yassinjitam natthi kuhinci loke
        Santo vidhumo anigho 1- niraso
        atari so jatijaranti brumiti.
   [472] 33 Athakho ayasma sariputto yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinnam  kho  ayasmantam  sariputtam  bhagava  etadavoca sankhittenapi
kho  aham  sariputtam dhammam deseyyam vittharenapi kho aham sariputta
dhammam deseyyam sankhittavittharenapi kho eham sariputta dhammam deseyyam
dhammassa annataro ca dullabhati . etassa bhagava kalo etassa
sugata  kalo  yam  bhagava  sankhittenapi dhammam deseyya vittharenapi
dhammam  deseyya  sankhittavittharenapi  dhammam  deseyya  bhavissanti
dhammassa  annataroti  .  tasma  tiha  sariputta evam sikkhitabbam
imasminca savinnanake kaye ahankaramamankaramananusaya na bhavissanti
bahiddha  ca  sabbanimittesu  ahankaramamankaramananusaya na bhavissanti
yanca  cetovimuttim pannavimuttim upasampajja viharato ahankaramamankara-
mananusaya  na  honti  tanca cetovimuttim pannavimuttim upasampajja
viharissamati  evanhi  vo sariputta sikkhitabbam yato kho sariputta
bhikkhuno  imasminca savinnanake kaye ahankaramamankaramananusaya na
honti  bahiddha  ca  sabbanimittesu  ahankaramamankaramananusaya  na
honti  yanca  cetovimuttim  pannavimuttim  upasampajja  viharato
ahankaramamankaramananusaya  na honti tanca cetovimuttim pannavimuttim
@Footnote: 1 Ma. anigho.
Upasampajja  viharati  ayam  vuccati  sariputta  bhikkhu  acchejji tanham
vivattayi  1- sannojanam sammamanabhisamaya antamakasi dukkhassa idanca
pana metam sariputta sandhaya bhasitam parayane udayapanhe
     pahanam kamasannanam 2-    domanassana cubhayam
     thinassa ca panudanam         kukkuccanam nivaranam
     upekkhasatisamsuddham        dhammatakkapurejavam
     annavimokkham pabrumi     avijjayappabhedananti.
   [473]  34  Tinimani  bhikkhave  nidanani kammanam samudayaya
katamani  tini  lobho  nidanam  kammanam  samudayaya  doso  nidanam
kammanam  samudayaya  moho  nidanam  kammanam  samudayaya yam bhikkhave
lobhapakatam  kammam  lobhajam  lobhanidanam  lobhasamudayam yatthassa attabhavo
nibbattati  tattha  tam  kammam  vipaccati  yattha  tam  kammam  vipaccati
tattha tassa kammassa vipakam patisamvedeti dittheva dhamme upapajje 3-
va apare va pariyaye yam bhikkhave dosapakatam kammam dosajam dosanidanam
dosasamudayam  yatthassa  attabhavo  nibbattati  tattha  tam  kammam
vipaccati  yattha  tam  kammam  vipaccati  tattha  tassa  kammassa vipakam
patisamvedeti  dittheva dhamme upapajje va apare va pariyaye yam
bhikkhave  mohapakatam  kammam  mohajam  mohanidanam  mohasamudayam  yatthassa
attabhavo  nibbattati  tattha  tam  kammam  vipaccati  yattha  tam kammam
vipaccati  tattha  tassa  kammassa  vipakam patisamvedeti dittheva dhamme
@Footnote: 1 Yu. vavattayi . 2 Yu. kamacchandanam . 3 Ma. upapajja. ito param idisameva.
Upapajje  va  apare  va  pariyaye  seyyathapi bhikkhave bijani
akhandani  aputini  avatatapahatani  saradani  1-  sukhasayitani
sukhette  suparikammakataya  bhumiya  nikkhittani  devo ca sammadharam
anuppaveccheyya  evassu tani bhikkhave bijani vuddhim virulhim vepullam
apajjeyyum evameva kho bhikkhave yam lobhapakatam kammam lobhajam lobhanidanam
lobhasamudayam  yatthassa  attabhavo  nibbattati  tattha tam kammam vipaccati
yattha  tam  kammam  vipaccati  tattha tassa kammassa vipakam patisamvedeti
dittheva  dhamme  upapajje  va apare va pariyaye yam dosapakatam
kammam  .pe.  yam  mohapakatam  kammam  .pe.  apare va pariyaye
imani kho bhikkhave tini nidanani kammanam samudayaya.
   {473.1} Tinimani bhikkhave nidanani kammanam samudayaya katamani
tini  alobho  nidanam  kammanam  samudayaya  adoso nidanam kammanam
samudayaya  amoho  nidanam kammanam samudayaya yam bhikkhave alobhapakatam
kammam alobhajam alobhanidanam alobhasamudayam lobhe vigate evam tam kammam
pahinam  hoti ucchinnamulam talavatthukatam anabhavam katam ayatimanuppadadhammam
yam bhikkhave adosapakatam kammam adosajam adosanidanam adosasamudayam dose
vigate  evam tam kammam pahinam hoti ucchinnamulam talavatthukatam anabhavam
katam  ayatimanuppadadhammam  yam  bhikkhave  amohapakatam  kammam  amohajam
amohanidanam  amohasamudayam  mohe vigate evam tam kammam pahinam hoti
ucchinnamulam   talavatthukatam   anabhavam   katam  ayatimanuppadadhammam
@Footnote: 1 Ma. saradani. ito param idisameva.
Seyyathapi  bhikkhave  bijani  akhandani  aputini  avatatapahatani
saradani  sukhasayitani  tani  puriso  aggina  daheyya  aggina
dahitva masim kareyya masim katva mahavate va ophuneyya nadiya va
sighasotaya  pavaheyya  evassu  tani bhikkhave bijani ucchinnamulani
talavatthukatani    anabhavam    katani   ayatimanuppadadhammani
evameva  kho  bhikkhave  yam  alobhapakatam kammam alobhajam alobhanidanam
alobhasamudayam  lobhe  vigate  evam tam kammam pahinam hoti ucchinnamulam
talavatthukatam  anabhavam  katam  ayatimanuppadadhammam  yam  adosapakatam
kammam  .pe.  yam  amohapakatam  kammam  .pe.  anabhavam  katam
ayatimanuppadadhammam   imani   kho   bhikkhave  tini  nidanani
kammanam samudayayati.
     Lobhajam dosajanceva       mohajancapi 1- viddasu
     yantena pakatam kammam        appam va yadi va bahum
     idheva tam vedaniyam          vatthum annam na vijjati
     tasma lobhanca dosanca   mohancapi 2- viddasu
     vijjam uppadayam bhikkhu      sabba duggatiyo jaheti.
   [474]  35  Ekam  samayam  bhagava alaviyam viharati gomagge
simsapavane pannasanthare 3- . athakho hatthako alavako janghaviharam
anucankamamano  anuvicaramano  addasa  bhagavantam  gomagge simsapavane
pannasanthare  4-  nisinnam  disvana  yena  bhagava  tenupasankami
@Footnote: 1-2 Ma. mohajancapaviddasu. 3-4 Yu. pannasanthare. ito param idisameva.
Upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi ekamantam nisinno
kho  hatthako  alavako  bhagavantam  etadavoca  kacci bhante bhagava
sukhamasayitthati  .  evam kumara sukhamasayittham ye ca pana loke sukham
senti  aham  tesam  annataroti  .  sita bhante hemantika ratti
antaratthako  himapatasamayo  khara  gokantakahata  bhumi  tanuko
pannasantharo   viralani  rukkhassa  pattani  sitani  kasayani
vatthani sito ca verambavato vatiti 1-.
   {474.1} Atha ca pana bhagava evamaha evam kumara sukhamasayittham ye
ca pana loke sukham senti aham tesam annataroti. Tenahi kumara tamyevettha
patipucchissami yatha te khameyya tatha nam byakareyyasi tam kim mannasi
kumara idhassa gahapatissa va gahapatiputtassa va kutagaram ullittavalittam
nivatam  phusitaggalam  pihitavatapanam  tatrassa  pallanko  gonakatthato
patikatthato   patalikatthato   kadalimigapavarapaccattharano   sauttaracchado
ubhatolohitakupadhano  telappadipo  cettha  jhayeyya  catasso [2]-
pajapatiyo  [3]-  manapamanapena  paccupatthita assu tam kim mannasi
kumara sukham va so sayeyya no va katham va te ettha hotiti. Sukham so
bhante sayeyya ye ca [4]- loke sukham senti so tesam annataroti.
Tam  kim  mannasi  kumara  apinu  tassa  gahapatissa va gahapatiputtassa
va uppajjeyyum ragaja parilaha kayika va cetasika va yehi
so ragajehi parilahehi paridayhamano dukkham sayeyyati. Evam bhante.
@Footnote: 1 Ma. vayati. Yu. vati. 2-3 Yu. casaddo atthi. 4 Ma. Yu. ca pana.
   {474.2} Yehi kho so kumara gahapati va gahapatiputto va ragajehi
parilahehi paridayhamano dukkham sayeyya so rago tathagatassa pahino
ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavam  kato  ayatimanuppadadhammo
tasmaham sukhamasayittham . tam kim mannasi kumara apinu tassa gahapatissa va
gahapatiputtassa  va  uppajjeyyum  dosaja parilaha .pe. mohaja
parilaha kayika va cetasika va yehi so mohajehi parilahehi
paridayhamano  dukkham  sayeyyati . evam bhante . yehi kho so
kumara gahapati va gahapatiputto va mohajehi parilahehi paridayhamano
dukkham sayeyya so moho tathagatassa pahino ucchinnamulo talavatthukato
anabhavam kato ayatimanuppadadhammo tasmaham sukhamasayitthanti.
     Sabbada ve sukham seti       brahmano parinibbuto
     yo na lippati kamesu       sitibhuto nirupadhi
     sabba asattiyo chetva   vineyya hadaye daram
     upasanto sukham seti        santim pappuyya cetasoti.
   [475]  36  Tinimani  bhikkhave devadutani katamani tini idha
bhikkhave  ekacco  kayena  duccaritam  carati vacaya duccaritam carati
manasa duccaritam carati . so kaye duccaritam caritva vacaya duccaritam
caritva  manasa  duccaritam caritva kayassa bheda parammarana apayam
duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati  tamenam  bhikkhave  nirayapala
nanabahasu  gahetva  yamassa  ranno dassenti ayam deva puriso
Ametteyyo apetteyyo asamanno abrahmanno na kulejetthapacayi
imassa  devo  dandam  panetuti  tamenam bhikkhave yamo raja pathamam
devadutam  samanuyunjati  samanuggahati  samanubhasati  ambho purisa na tvam
addasa manussesu pathamam devadutam patubhutanti . so evamaha naddasam
bhanteti  . tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa na
tvam addasa manussesu itthim va purisam va asitikam va navutikam 1- va
vassasatikam  va  jatiya  jinnam  gopanasivankam  bhoggam  dandaparayanam
pavedhamanam  gacchantam  aturam  gatayobbanam  khandadantam  palitakesam vilunam
khalitasiram 2- valitam tilakahatagattanti.
   {475.1} So evamaha addasam bhanteti tamenam bhikkhave yamo
raja  evamaha  ambho purisa tassa te vinnussa sato mahallakassa
na etadahosi ahampi khomhi jaradhammo jaram anatito handaham kalyanam
karomi kayena vacaya manasati . so evamaha nasakkhissam bhante
pamadassam  bhanteti . tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho
purisa  pamadavataya  na  kalyanamakasi kayena vacaya manasa taggha
tam  4- ambho purisa tatha karissanti yathatam pamattam tam kho panetam
papakammam neva matara katam na pitara katam na bhatara katam na bhaginiya
katam na mittamaccehi katam na natisalohitehi katam na devatahi katam na
samanabrahmanehi  katam  athakho  tayavetam  papakammam  katam  tvanneva
tassa  vipakam  patisamvedissasiti . tamenam bhikkhave yamo raja pathamam
@Footnote: 1 Ma. navutikam. 2 Ma. khallitasiram. Yu. khalitam sirovalitam . 3 Ma. pamadataya.
@4 Ma. Yu. tvam.
Devadutam  samanuyunjitva  samanuggahitva  samanubhasitva  dutiyam devadutam
samanuyunjati  samanuggahati  samanubhasati  ambho  purisa  na tvam addasa
manussesu dutiyam devadutam patubhutanti.
   {475.2} So evamaha naddasam bhanteti. Tamenam bhikkhave yamo
raja evamaha ambho purisa na tvam addasa manussesu itthim va purisam
va  abadhikam dukkhitam balhagilanam sake muttakarise palipannam semanam
annehi  vutthapiyamanam  annehi  samvesiyamananti  .  so evamaha
addasam bhanteti . tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa
tassa  te  vinnussa  sato  mahallakassa na etadahosi ahampi khomhi
byadhidhammo  byadhim  anatito  handaham  kalyanam  karomi  kayena
vacaya manasati . so evamaha nasakkhissam bhante pamadassam bhanteti.
Tamenam  bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa pamadavataya na
kalyanamakasi  kayena  vacaya manasa taggha tam ambho purisa tatha
karissanti  yathatam  pamattam  tam  kho panetam papakammam neva matara
katam na pitara katam na bhatara katam na bhaginiya katam na mittamaccehi
katam  na  natisalohitehi katam na devatahi katam na samanabrahmanehi
katam  athakho  tayavetam  papakammam  katam  tvanneva  tassa  vipakam
patisamvedissasiti  .  tamenam  bhikkhave  yamo  raja  dutiyam devadutam
samanuyunjitva   samanuggahitva   samanubhasitva   tatiyam  devadutam
samanuyunjati  samanuggahati  samanubhasati  ambho  purisa  na tvam addasa
Manussesu tatiyam devadutam patubhutanti.
   {475.3} So evamaha naddasam bhanteti. Tamenam bhikkhave yamo
raja evamaha ambho purisa na tvam addasa manussesu itthim va purisam
va  ekahamatam  va  dvihamatam  va tihamatam va uddhumatakam vinilakam
vipubbakajatanti  . so evamaha addasam bhanteti . tamenam bhikkhave
yamo raja evamaha ambho purisa tassa te vinnussa sato mahallakassa
na etadahosi ahampi khomhi maranadhammo maranam anatito handaham kalyanam
karomi kayena vacaya manasati . so evamaha nasakkhissam bhante
pamadassam bhanteti . tamenam bhikkhave yamo raja evamaha ambho purisa
pamadavataya  na  kalyanamakasi  kayena  vacaya  manasa taggha tam
ambho purisa tatha karissanti yathatam pamattam tam kho panetam papakammam
neva matara katam na pitara katam na bhatara katam na bhaginiya katam na
mittamaccehi  katam  na  natisalohitehi  katam  na  devatahi katam
na  samanabrahmanehi  katam  athakho tayavetam papakammam katam tvanneva
tassa  vipakam  patisamvedissasiti . tamenam bhikkhave yamo raja tatiyam
devadutam samanuyunjitva samanuggahitva samanubhasitva tunhi hoti.
   Tamenam bhikkhave nirayapala pancavidhabandhanam nama kammakaranam karonti
tattam  ayokhilam  hatthe  gamenti  tattam  ayokhilam  dutiyasmim  hatthe
gamenti  tattam  ayokhilam  pade  gamenti  tattam  ayokhilam dutiyasmim
pade  gamenti  tattam  ayokhilam majjheurasmim gamenti . so tattha
Dukkha tibba khara katuka vedana vediyati na ca tava kalam karoti
yava na tam papakammam byantihoti.
   {475.4} Tamenam bhikkhave nirayapala samvesitva kutharihi tacchanti.
So tattha dukkha tibba khara katuka vedana vediyati na ca tava kalam
karoti yava na tam papakammam byantihoti . tamenam bhikkhave nirayapala
uddhampadam adhosiram thapetva 1- vasihi tacchanti ... tamenam bhikkhave
nirayapala  rathe  yojetva  adittaya  bhumiya  sampajjalitaya
sanjotibhutaya  2-  sarentipi paccasarentipi ... tamenam bhikkhave
nirayapala  mahantam  angarapabbatam  adittam  sampajjalitam  sanjotibhutam
aropentipi oropentipi ... tamenam bhikkhave nirayapala uddhampadam
adhosiram  gahetva  tattaya  lohakumbhiya  pakkhipanti  adittaya
sampajjalitaya  sanjotibhutaya  .  so  tattha phenuddehakam paccati .
So  tattha  phenuddehakam  paccamano  sakimpi  uddham  gacchati  sakimpi
adho  gacchati sakimpi tiriyam gacchati . so tattha dukkha tibba khara
katuka vedana vediyati na ca tava kalam karoti yava na tam papakammam
byantihoti  .  tamenam  bhikkhave nirayapala mahaniraye pakkhipanti .
So kho pana bhikkhave mahanirayo
     catukkanno catudvaro    vibhatto bhagaso mito
     ayopakarapariyanto       ayasa patikujjito
     tassa ayomaya bhumi        jalita tejasa yuta
@Footnote: 1 Po. Ma. gahetva .  2 Ma. Yu. samjotibhutaya. ito param idisameva.
     Samanta yojanasatam        pharitva titthati sabbadati.
Bhutapubbam  bhikkhave  yamassa  ranno  etadahosi ye kira bho loke
papakani  kammani karonti te evarupa vividha kammakarana kariyanti
aho  vataham  manussattam  labheyyam  tathagato ca loke uppajjeyya
araham  sammasambuddho  tancaham  bhagavantam  payirupaseyyam so ca me
bhagava  dhammam deseyya tassa caham bhagavato dhammam ajaneyyanti .
Tam  kho  panaham bhikkhave na annassa samanassa va brahmanassa va
sutva  evam  vadami  apica  kho bhikkhave yadeva me samam natam
samam dittham samam viditam tadevaham vadamiti.
     Codita devadutehi        ye pamajjanti manava
     te digharattam socanti       hinakayupaga nara.
     Ye ca kho devadutehi        santo sappurisa idha
     codita nappamajjanti     ariyadhamme kudacanam
     upadane bhayam disva      jatimaranasambhave
     anupada vimuccanti       jatimaranasankhaye
     te 1- khemappatta sukhita   ditthadhammabhinibbuta
     sabbaverabhayatita         sabbadukkham upaccagunti.
   [476] 37 Atthamiyam bhikkhave pakkhassa catunnam maharajanam amacca
parisajja  imam  lokam  anuvicaranti  kacci  bahu  manussa manussesu
metteyya  petteyya  samanna  brahmanna  kulejetthapacayino
@Footnote: 1 Ma. te appamatta sukhino.
Uposatham   upavasanti   patijagaronti   punnani  karontiti  .
Catuddasiyam   bhikkhave   pakkhassa  catunnam  maharajanam  putta
imam  lokam  anuvicaranti  kacci  bahu  manussa manussesu metteyya
petteyya    samanna    brahmanna   kulejetthapacayino
uposatham upavasanti patijagaronti punnani karontiti.
   {476.1}  Tadahu  bhikkhave  uposathe  pannarase  cattaro
maharajano  samanneva  imam  lokam  anuvicaranti  kacci  bahu
manussa  manussesu  metteyya  petteyya  samanna  brahmanna
kulejetthapacayino  uposatham  upavasanti  patijagaronti  punnani
karontiti  .  sace  bhikkhave  appaka  honti  manussa manussesu
metteyya  petteyya  samanna  brahmanna  kulejetthapacayino
uposatham   upavasanti   patijagaronti   punnani  karontiti  .
Tamenam  bhikkhave  cattaro  maharajano  devanam  tavatimsanam
sudhammayam   sabhayam   sannisinnanam   sannipatitanam   arocenti
appaka  kho  marisa  manussa  manussesu metteyya petteyya
samanna   brahmanna  kulejetthapacayino  uposatham  upavasanti
patijagaronti punnani karontiti.
   {476.2} Tena 1- bhikkhave deva tavatimsa anattamana honti
dibba  vata  bho kaya parihayissanti paripuressanti asurakayati .
Sace  pana  bhikkhave  bahu  honti  manussa  manussesu metteyya
petteyya    samanna    brahmanna   kulejetthapacayino
uposatham   upavasanti   patijagaronti   punnani  karontiti  .
Tamenam  bhikkhave  cattaro  maharajano  devanam  tavatimsanam
sudhammayam  sabhayam  sannisinnanam  sannipatitanam  arocenti  bahu
@Footnote: 1 Ma. tena kho. Yu. tenahi.
Kho  marisa  manussa  manussesu metteyya petteyya samanna
brahmanna  kulejetthapacayino  uposatham  upavasanti  patijagaronti
punnani karontiti . tena bhikkhave deva tavatimsa attamana honti
dibba vata bho kaya paripuressanti parihayissanti asurakayati.
   [477] 38 Bhutapubbam bhikkhave sakko devanamindo deve tavatimse
anunayamano tayam velayam imam gatham abhasi
     catuddasim 1- pancadasim   ya ca pakkhassa atthami
     patihariyapakkhanca      atthangasusamagatam
     uposatham upavaseyya      yopassa 2- madiso naroti.
Sa kho panesa bhikkhave sakkena devanamindena gatha duggita na
sugita  dubbhasita  na subhasita tam kissa hetu sakko hi bhikkhave
devanamindo  avitarago avitadoso avitamoho . yo ca kho so
bhikkhave bhikkhu araham khinasavo vusitava [3]- katakaraniyo ohitabharo
anuppattasadattho  parikkhinabhavasamyojano  sammadannavimutto  tassa  kho
etam 4- bhikkhuno kallam vacanaya
     catuddasim pancadasim     ya ca pakkhassa atthami
     patihariyapakkhanca     atthangasusamagatam
     uposatham upavaseyya      yopassa madiso naroti.
Tam kissa hetu so hi bhikkhave bhikkhu vitarago vitadoso vitamohoti.
    Bhutapubbam bhikkhave sakko devanamindo deve tavatimse anunayamano
@Footnote: 1 Yu. catuddasi pancadasi. ito param idisameva . 2 Ma. yopissa . 3 Ma.
@brahmacariyo . 4 Po. evam bhikkhave. Ma. Yu. etam bhikkhave.
Tayam velayam imam gatham abhasi
     catuddasim pancadasim     ya ca pakkhassa atthami
     patihariyapakkhanca      atthangasusamagatam
     uposatham upavaseyya      yopassa madiso naroti.
Sa kho panesa bhikkhave sakkena devanamindena gatha duggita na
sugita  dubbhasita  na  subhasita  tam  kissa  hetu  sakko  hi
bhikkhave devanamindo aparimutto jatiya jaramaranena sokehi paridevehi
dukkhehi  domanassehi  upayasehi  aparimutto dukkhasmati vadami .
Yo  ca kho so bhikkhave bhikkhu araham khinasavo vusitava katakaraniyo
ohitabharo  anuppattasadattho  parikkhinabhavasamyojano  sammadannavimutto
tassa kho etam bhikkhuno kallam vacanaya
     catuddasim pancadasim     ya ca pakkhassa atthami
     patihariyapakkhanca     atthangasusamagatam
     uposatham upavaseyya      yopassa madiso naroti.
Tam kissa hetu so hi bhikkhave bhikkhu parimutto jatiya jaramaranena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upayasehi  parimutto
dukkhasmati vadamiti.
   [478] 39 Sukhumalo aham bhikkhave paramasukhumalo accantasukhumalo
mama sudam bhikkhave pitu nivesane pokkharaniyo karita honti ekattha
sudam bhikkhave uppalam vappati ekattha padumam ekattha pundarikam yavadeva
Mamatthaya . na kho panassaham bhikkhave kasikam 1- candanam dharemi kasikam
su  me  tam bhikkhave vethanam hoti kasika kancuka kasikam nivasanam
kasiko  uttarasango  .  rattindivam kho pana su me tam bhikkhave
setacchattam dhariyati ma nam 2- sitam va unham va rajo va tinam
va  ussavo vati . tassa mayham bhikkhave tayo pasada ahesum
eko  hemantiko  eko  gimhiko  eko  vassiko . so kho
aham  bhikkhave vassike pasade vassike cattaro mase nippurisehi
turiyehi paricariyamano 3- na hetthapasadam orohami.
   {478.1}  Yatha  kho  pana  bhikkhave  annesam  nivesanesu
dasakammakaraporisassa   kanajakam   bhojanam   diyati   bilangadutiyam
evamevassu  me  bhikkhave  pitu  nivesane  dasakammakaraporisassa
salimamsodano  diyati  .  tassa  mayham  bhikkhave evarupaya iddhiya
samannagatassa   evarupena   ca   accantasukhumalena  etadahosi
assutava  kho  puthujjano  attana  jaradhammo  samano  jaram
anatito  param  jinnam  disva  attiyati harayati jigucchati attanamyeva
atisitva  ahampi  khomhi  jaradhammo  jaram  anatito  ahanceva
kho  pana  jaradhammo  samano  jaram  anatito  param  jinnam disva
attiyeyyam  harayeyyam  jiguccheyyam  na  metam assa patirupanti tassa
mayham  bhikkhave  iti  patisancikkhato  yo  yobbane  yobbanamado
so sabbaso pahiyi.
   {478.2}   Assutava   kho   puthujjano   attana
byadhidhammo   samano   byadhim   anatito   param   byadhitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. akasikam. 2 Ma. ma nam phusi. Yu. ma nam phussi . 3 Ma. paricarayama no.
@Yu. parivariyamano.
Disva  attiyati  harayati  jigucchati  attanamyeva  atisitva  ahampi
khomhi  byadhidhammo  byadhim anatito ahanceva kho pana byadhidhammo
samano  byadhim  anatito param byadhitam disva attiyeyyam harayeyyam
jiguccheyyam  na  metam  assa  patirupanti  tassa  mayham bhikkhave iti
patisancikkhato  yo  arogye  arogyamado so sabbaso pahiyi .
Assutava  kho  puthujjano attana maranadhammo samano maranam anatito
param  matam  disva  attiyati  harayati jigucchati attanamyeva atisitva
ahampi  khomhi  maranadhammo  maranam  anatito  ahanceva  kho  pana
maranadhammo  samano  maranam  anatito  param  matam  disva attiyeyyam
harayeyyam  jiguccheyyam  na  metam  assa  patirupanti  tassa  mayham
bhikkhave  iti  patisancikkhato  yo  jivite  jivitamado  so sabbaso
pahiyiti.
   Tayome  bhikkhave mada katame tayo yobbanamado arogyamado
jivitamado  .  yobbanamadamatto  va  bhikkhave  assutava  puthujjano
kayena duccaritam carati vacaya duccaritam carati manasa duccaritam carati.
So kayena duccaritam caritva vacaya duccaritam caritva manasa duccaritam
caritva  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam
upapajjati . arogyamadamatto va bhikkhave assutava puthujjano .pe.
Jivitamadamatto va bhikkhave assutava puthujjano kayena duccaritam carati
vacaya duccaritam carati manasa duccaritam carati . so kayena duccaritam
Caritva  vacaya  duccaritam  caritva  manasa  duccaritam  caritva
kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati .
Yobbanamadamatto  va  bhikkhave  bhikkhu sikkham paccakkhaya hinayavattati
agyomadamatto  va  bhikkhave  bhikkhu sikkham paccakkhaya hinayavattati
jivitamadamatto va bhikkhave bhikkhu sikkham paccakkhaya hinayavattatiti.
     Byadhidhamma jaradhamma   atho maranadhammino
     yatha dhamma tatha santa  jigucchanti puthujjana.
     Ahancetam jiguccheyyam     evam dhammesu panisu
     na metam patirupassa       mama evamviharino.
     Soham evam viharanto     natva dhammam nirupadhim
     arogye yobbanasmim    jivitasminca yo 1- mado
     sabbe made abhibhosmi    nekkhammam datthu khemato 2-.
     Tassa me ahu ussaho   nibbanam abhipassato
     naham bhabbo etarahi     kamani patisevitum
     anivatti bhavissami      brahmacariyaparayanoti.
   [479]  40  Tinimani  bhikkhave  adhipateyyani katamani tini
attadhipateyyam  lokadhipateyyam  dhammadhipateyyam  .  katamanca bhikkhave
attadhipateyyam  idha  bhikkhave bhikkhu arannagato va rukkhamulagato va
sunnagaragato  va  iti  patisancikkhati  na  kho  panaham civarahetu
agarasma  anagariyam  pabbajito  na  pindapatahetu na senasanahetu
@Footnote: 1 Ma. ye mada . 2 Po. Ma. khematam.
Na  itibhavabhavahetu  agarasma  anagariyam  pabbajito  apica  khomhi
otinno jatiya jaramaranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi
upayasehi  dukkhotinno  dukkhapareto  appevanama imassa kevalassa
dukkhakkhandhassa  antakiriya  pannayethati ahanceva kho pana yadisake
kame ohaya agarasma anagariyam  pabbajito tadisake va kame
pariyeseyyam tato va papitthataram 1- na metam assa patirupanti so
iti  patisancikkhati  araddham  kho  pana  me viriyam bhavissati asallinam
upatthita  sati  appamuttha 2- passaddho kayo asaraddho samahitam
cittam  ekagganti so attanamyeva adhipateyyam 3- karitva  akusalam
pajahati  kusalam  bhaveti  savajjam  pajahati  anavajjam  bhaveti  suddham
attanam pariharati idam vuccati bhikkhave attadhipateyyam.
   {479.1}  Katamanca  bhikkhave  lokadhipateyyam  idha  bhikkhave
bhikkhu  arannagato  va  rukkhamulagato  va  sunnagaragato va iti
patisancikkhati  na  kho  panaham  civarahetu  agarasma  anagariyam
pabbajito  na  pindapatahetu  na  senasanahetu  na  itibhavabhavahetu
agarasma  anagariyam  pabbajito  apica  khomhi  otinno jatiya
jaramaranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upayasehi
dukkhotinno   dukkhapareto   appevanama   imassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa  antakiriya  pannayethati  ahanceva  kho  pana
evam  pabbajito  samano  kamavitakkam va vitakkeyyam byapadavitakkam
va  vitakkeyyam  vihimsavitakkam  va  vitakkeyyam  maha  kho
@Footnote: 1 Ma. papitthatare . 2 Ma. Yu. asamumattha . 3 Po. Ma. adhipatim.
Panayam  lokasannivaso  mahantasmim  kho  pana  lokasannivase  santi
samanabrahmana   iddhimanto   dibbacakkhuka   paracittaviduno  te
duratopi  passanti  asannapi  na  dissanti  cetasapi  cittam
pajananti  1-  tepi  mam evam janeyyum passatha bho imam kulaputtam
saddha   agarasma  anagariyam  pabbajito  samano  vokinno
viharati  papakehi  akusalehi  dhammehiti  devatapi  kho  santi
iddhimantiniyo   dibbacakkhuka   paricittaviduniyo   ta   duratopi
passanti  asannapi  na  dissanti  cetasapi  cittam  pajananti
tapi mam evam janeyyum passatha bho imam kulaputtam saddha agarasma
anagariyam   pabbajito   samano  vokinno  viharati  papakehi
akusalehi  dhammehiti  so  iti  patisancikkhati araddham kho pana me
viriyam  bhavissati  asallinam  upatthita  sati  appamuttha  passaddho
kayo  asaraddho  samahitam  cittam  ekagganti  so  lokamyeva
adhipateyyam  karitva  akusalam  pajahati  kusalam  bhaveti  savajjam
pajahati   anavajjam   bhaveti  suddham  attanam  pariharati  idam
vuccati bhikkhave lokadhipateyyam.
   {479.2}  Katamanca  bhikkhave  dhammadhipateyyam  idha  bhikkhave
bhikkhu  arannagato  va  rukkhamulagato  va  sunnagaragato va iti
patisancikkhati  na  kho  panaham  civarahetu  agarasma  anagariyam
pabbajito  na  pindapatahetu  na  senasanahetu  na  itibhavabhavahetu
agarasma  anagariyam  pabbajito  apica  khomhi  otinno  jatiya
jaramaranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi upayasehi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. jananti. ito param idisameva.
Dukkhotinno   dukkhapareto   appevanama   imassa   kevalassa
dukkhakkhandhassa    antakiriya    pannayethati    svakkhato
bhagavata  dhammo  sanditthiko  akaliko  ehipassiko  opanayiko
paccattam  veditabbo  vinnuhiti  santi  kho  pana [1]- sabrahmacari
janam passam viharanti ahanceva kho pana evam svakkhate dhammavinaye
pabbajito  samano  kusito  vihareyyam  pamatto  na  metam  assa
patirupanti  so  iti  patisancikkhati  araddham  kho  pana  me viriyam
bhavissati   asallinam   upatthita   sati   appamuttha  passaddho
kayo  asaraddho  samahitam  cittam  ekagganti  so  dhammamyeva
adhipateyyam  karitva  akusalam  pajahati  kusalam  bhaveti  savajjam
pajahati  anavajjam bhaveti suddham attanam pariharati idam vuccati bhikkhave
dhammadhipateyyam. Imani kho bhikkhave tini adhipateyyaniti.
    Natthi loke raho nama    papakammam pakubbato
    atta te purisa janati   saccam va yadi va musa
    kalyanam vata bho sakkhi    attanam atimannasi 2-
    yo santam attani papam    atha nam pariguhasi
        passanti deva ca tathagata ca
        lokasmi balam visamam carantam
        tasma 3- hi attadhipako sato care
        lokadhipo ca nipako ca jhayi
        dhammadhipo ca anudhammacari
@Footnote: 1 Ma. Yu. me . 2 Yu. atimannesi . 3 Ma. tasma hi attadhipateyyako ca.
        Na hiyati saccaparakkamo muni
        pasayha maram abhibhuyya antakam
        yo ca phusi jatikhayam padhanava
        so tadiso lokavidu sumedho
        sabbesu dhammesu atammayo muniti.
          Devadutavaggo catuttho.
            Tassuddanam
    brahma anandasariputto  nidanam hatthakena ca
    duta duve ca rajano       sukhumala adhipateyyena cati.
         --------------------
           Culavaggo pancamo
   [480]  41 Tinnam bhikkhave sammukhibhava saddho kulaputto bahum
punnam  pasavati  katamesam  tinnam  saddhaya  bhikkhave  sammukhibhava
saddho  kulaputto  bahum  punnam  pasavati  deyyadhammassa  bhikkhave
sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum  punnam  pasavati  dakkhineyyanam
bhikkhave  sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum  punnam pasavati imesam
kho  bhikkhave  tinnam  sammukhibhava  saddho  kulaputto  bahum  punnam
pasavatiti.
   [481]  42 Tihi bhikkhave thanehi saddho pasanno veditabbo
katamehi  tihi  silavantanam 1- dassanakamo hoti saddhammam sotukamo
@Footnote: 1 Yu. silavatam.
Hoti  vigatamalamaccherena  cetasa  agaram  ajjhavasati  muttacago
payatapani  vossaggarato  yacayogo  danasamvibhagarato  imehi  kho
bhikkhave tihi thanehi saddho pasanno veditabboti.
     Dassanakamo silavatam    saddhammam sotumicchati
     vineyya maccheramalam      sa ve saddhoti vuccatiti.
   [482]  43  Tayo bhikkhave atthavase sampassamanena alameva
paresam dhammam desetum katame tayo yo dhammam deseti so atthapatisamvedi
ca  hoti  dhammapatisamvedi  ca  yo  dhammam sunati so atthapatisamvedi
ca  hoti  dhammapatisamvedi ca yo ceva dhammam deseti yo ca dhammam
sunati   ubho  atthapatisamvedino  ca  honti  dhammapatisamvedino
ca  ime  kho  bhikkhave  tayo  atthavase  sampassamanena alameva
paresam dhammam desetunti.
   [483] 44 Tihi bhikkhave thanehi katha pavattani hoti katamehi
tihi  yo  dhammam  deseti so atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi
ca  yo  dhammam  sunati  so  atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi
ca yo ceva dhammam deseti yo ca dhammam sunati ubho atthapatisamvedino
ca  honti  dhammapatisamvedino  ca  imehi  kho  1-  bhikkhave tihi
thanehi katha pavattani hotiti.
   [484] 45 Tinimani bhikkhave panditapannattani sappurisapannattani
katamani   tini  danam  bhikkhave  panditapannattam  sappurisapannattam
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi.
Pabbajja  bhikkhave  panditapannatta  sappurisapannatta  matapitunnam
bhikkhave  upatthanam  panditapannattam  sappurisapannattam  imani  kho
bhikkhave tini panditapannattani sappurisapannattaniti.
     Sabbhi danam upannattam   ahimsa sannamo damo
     matapituupatthanam     santanam brahmacarinam
     satam etani thanani     yani sevetha pandito
     ariyo dassanasampanno  sa lokam bhajate sivanti.
   [485] 46 Yam bhikkhave silavanto pabbajita gamam va nigamam va
upanissaya  viharanti  tattha manussa tihi thanehi bahum punnam pasavanti
katamehi tihi kayena vacaya manasa yam bhikkhave silavanto pabbajita
gamam  va nigamam va upanissaya viharanti tattha manussa imehi tihi
thanehi bahum punnam pasavantiti.
   [486] 47 Tinimani bhikkhave sankhatassa sankhatalakkhanani katamani
tini  uppado  pannayati  vayo  pannayati  thitassa  annathattam
pannayati imani kho bhikkhave tini sankhatassa sankhatalakkhananiti.
   [487]  48  Tinimani  bhikkhave  asankhatassa  asankhatalakkhanani
katamani  tini  na uppado pannayati na vayo pannayati na thitassa
annathattam  pannayati  imani  kho  bhikkhave  tini  asankhatassa
asankhatalakkhananiti.
   [488]  49  Himavantam bhikkhave pabbatarajam nissaya mahasala
Tihi  vaddhihi  vaddhanti  katamahi 1- tihi sakhapattapalasena vaddhanti
tacapappatikaya  vaddhanti  pheggusarena  vaddhanti  himavantam  bhikkhave
pabbatarajam  nissaya  mahasala  imahi  tihi  vaddhihi  vaddhanti .
Evameva  kho bhikkhave saddham kulapatim nissaya antojano tihi vaddhihi
vaddhati  katamahi  2-  tihi  saddhaya vaddhati silena vaddhati pannaya
vaddhati  saddham  bhikkhave  kulapatim  nissaya  antojano  imahi  tihi
vaddhihi vaddhatiti.
     Yathapi pabbato selo    arannasmim brahavane
     tam rukkham 3- upanissaya   vaddhantete vanappati
     tatheva silasampannam      saddham kulapatim idha
     upanissaya vaddhanti    puttadara ca bandhava
     amacca natisangha ca    yecassa anujivino.
     Tyassa silavato silam    cagam sucaritani ca
     passamananukubbanti   ye 4- bhavanti vicakkhana
     idha dhammam caritvana      maggam sugatigaminam
     nandino devalokasmim   modanti kamakaminoti.
   [489] 50 Tihi bhikkhave thanehi atappam karaniyam katamehi tihi
anuppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  anuppadaya  atappam
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. katamehi . 3 Ma. rukkha . 4 Ma. attamattham vicakkhana.
Karaniyam  anuppannanam  kusalanam  dhammanam  uppadaya  atappam karaniyam
uppannanam  saririkanam  vedananam  dukkhanam  tibbanam kharanam katukanam
asatanam  amanapanam  panaharanam  adhivasanaya  atappam karaniyam 1-
yato  kho  bhikkhave  bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam
anuppadaya  atappam  karoti  anuppannanam  kusalanam  dhammanam
uppadaya  atappam  karoti  uppannanam  saririkanam  vedananam
dukkhanam   tibbanam   kharanam   katukanam  asatanam  amanapanam
panaharanam  adhivasanaya  atappam  karoti  ayam  vuccati  bhikkhave
bhikkhu atapi nipako sato samma dukkhassa antakiriyayati.
   [490]  51  Tihi  bhikkhave  angehi samannagato mahacoro
sandhimpi   chindati   nillopampi  harati  ekagarikampi  karoti
paripanthepi  titthati  katamehi  tihi  idha  bhikkhave  mahacoro
visamanissito  ca  hoti  gahananissito  ca  hoti  balavanissito
ca hoti.
   {490.1}  Kathanca  bhikkhave mahacoro visamanissito hoti idha
bhikkhave  mahacoro  nadividuggam  va  nissito  hoti  pabbatavisamam
va evam kho bhikkhave mahacoro visamanissito hoti.
   {490.2}  Kathanca  bhikkhave mahacoro gahananissito hoti idha
bhikkhave mahacoro tinagahanam va nissito hoti rukkhagahanam va rodham 2-
va mahavanasandam va evam kho bhikkhave mahacoro gahananissito hoti.
   {490.3}  Kathanca  bhikkhave  mahacoro  balavanissito  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. ito param imehi tihi bhikkhave thanehi atappam karaniyanti dissati.
@2 Po. geham. Yu. gedham.
Idha  bhikkhave  mahacoro rajanam va rajamahamattanam va nissito
hoti tassa evam hoti sace mam koci kinci vakkhati ime me rajano
va  rajamahamatta va pariyodhaya attham bhanissantiti sace nam koci
kinci  aha  tyassa  rajano va rajamahamatta va pariyodhaya
attham bhananti evam kho bhikkhave mahacoro balavanissito hoti.
   {490.4} Imehi kho bhikkhave tihi angehi samannagato mahacoro
sandhimpi  chindati  nillopampi  harati ekagarikampi karoti paripanthepi
titthati . evameva kho bhikkhave tihi dhammehi 1- samannagato papabhikkhu
khatam  upahatam  attanam pariharati savajjo ca hoti sanuvajjo vinnunam
bahunca  apunnam  pasavati  katamehi  tihi  idha  bhikkhave  papabhikkhu
visamanissito ca hoti gahananissito ca balavanissito ca.
   {490.5}  Kathanca  bhikkhave  papabhikkhu visamanissito hoti idha
bhikkhave  papabhikkhu  visamena  kayakammena samannagato hoti visamena
vacikammena  samannagato  hoti  visamena  manokammena  samannagato
hoti evam kho bhikkhave papabhikkhu visamanissito hoti.
   {490.6}  Kathanca  bhikkhave  papabhikkhu gahananissito hoti idha
bhikkhave  papabhikkhu  micchaditthiko  hoti  antaggahikaya  ditthiya
samannagato hoti evam kho bhikkhave papabhikkhu gahananissito hoti.
   {490.7}  Kathanca  bhikkhave  papabhikkhu  balavanissito  hoti
idha  bhikkhave  papabhikkhu  rajanam va rajamahamattanam va nissito
hoti  tassa  evam  hoti  sace mam koci kinci vakkhati ime me
@Footnote: 1 Ma. angehi.
Rajano  va  rajamahamatta  va  pariyodhaya  attham  bhanissantiti
sace  nam  koci  kinci aha tyassa rajano va rajamahamatta
va  pariyodhaya  attham  bhananti  evam  kho  bhikkhave  papabhikkhu
balavanissito  hoti . imehi kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato
papabhikkhu  khatam  upahatam  attanam  pariharati  savajjo  ca  hoti
sanuvajjo vinnunam bahunca apunnam pasavatiti.
           Culavaggo pancamo.
            Tassuddanam
     sammukhitthanapaccayavattam  paresam panditasilanca
     sankhatam pabbatatappam    mahacorenekarasati.
         Pathamo pannasako samatto.
           ----------
           Dutiyapannasako
          brahmanavaggo pathamo
   [491] 52 Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati anathapindikassa
arame . athakho dve brahmana jinna vuddha mahallaka addhagata
vayoanuppatta  visavassasatika  jatiya  yena  bhagava  tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham saraniyam
vitisaretva ekamantam nisidimsu ekamantam nisinna kho te brahmana
bhagavantam  etadavocum  mayamassu  bho gotama brahmana jinna vuddha
mahallaka addhagata vayoanuppatta visavassasatika jatiya te camha 1-
akatakalyana  akatakusala  akatabhiruttana  ovadatu no bhavam gotamo
anusasatu  no  bhavam  gotamo  yam  amhakam  assa digharattam hitaya
sukhayati  .  taggha  tumhe  brahmana  jinna  vuddha mahallaka
addhagata  vayoanuppatta  visavassasatika  jatiya  te  cattha
akatakalyana  akatakusala  akatabhiruttana  upaniyati  kho  ayam
brahmana  loko  jaraya byadhina maranena evam upaniyamane kho
brahmana loke jaraya byadhina maranena yo idha kayena sannamo
vacaya  sannamo  manasa  sannamo  tam  tassa  petassa  tananca
lenanca dipanca sarananca parayanancati.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. camha.
        Upaniyati jivitamappamayum 1-
        jarupanitassa na santi tana
        etam bhayam marane pekkhamano
        punnani kayiratha sukhavahani.
     Yodha kayena sannamo    vacaya uda cetasa
        tam tassa petassa sukhaya hoti
        yam jivamano pakaroti punnanti.
   [492]  53 Athakho dve brahmana jinna vuddha mahallaka
addhagata  vayoanuppatta  visavassasatika  jatiya  yena  bhagava
tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam nisidimsu
ekamantam  nisinna  kho te brahmana bhagavantam etadavocum mayamassu
bho  gotama  brahmana  jinna  vuddha  mahallaka  addhagata
vayoanuppatta  visavassasatika  jatiya  te  camha  akatakalyana
akatakusala  akatabhiruttana  ovadatu no bhavam gotamo anusasatu no
bhavam gotamo yam amhakam assa digharattam hitaya sukhayati. Taggha tumhe
brahmana  jinna  vuddha  mahallaka  addhagata  vayoanuppatta
visavassasatika  jatiya  te  cattha  akatakalyana  akatakusala
akatabhiruttana aditto kho ayam brahmana loko jaraya byadhina
maranena evam aditte kho 2- brahmana loke jaraya byadhina
maranena  yo idha kayena sannamo vacaya sannamo manasa sannamo
@Footnote: 1 Ma. Yu. jivitamappamayu . 2 Yu. khosaddo natthi.
Tam tassa petassa tananca lenanca dipanca sarananca parayanancati.
     Adittasmim agarasmim    yam niharati bhajanam
     tam tassa hoti atthaya    no ca yam tattha dayhati
     evam adittake 1- loke  jaraya maranena ca
     niharetheva danena       dinnam hoti sunihatam.
     Yodha kayena sannamo    vacaya uda cetasa
        tam tassa petassa sukhaya hoti
        yam jivamano pakaroti punnanti.
   [493]  54  Athakho  annataro  brahmano  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim sammodi .pe. ekamantam
nisinno  kho  so brahmano bhagavantam etadavoca sanditthiko dhammo
sanditthiko dhammoti bho gotama vuccati kittavata nu kho bho gotama
sanditthiko  dhammo  hoti  akaliko ehipassiko opanayiko paccattam
veditabbo vinnuhiti.
   {493.1} Ratto kho brahmana ragena abhibhuto pariyadinnacitto
attabyabadhayapi  ceteti  parabyabadhayapi ceteti ubhayabyabadhayapi
ceteti  cetasikampi  dukkham domanassam patisamvedeti rage pahine neva
attabyabadhayapi  ceteti  na  parabyabadhayapi  ceteti  na
ubhayabyabadhayapi  ceteti  na  cetasikam dukkham domanassam patisamvedeti
evampi kho brahmana sanditthiko dhammo hoti ... Duttho kho brahmana
dosena   abhibhuto  pariyadinnacitto  attabyabadhayapi  ceteti
@Footnote: 1 Po. Yu. adipito loko. Ma. aditto kho loko.
Parabyabadhayapi  ceteti  ubhayabyabadhayapi  ceteti cetasikampi dukkham
domanassam  patisamvedeti dose pahine neva attabyabadhayapi ceteti
na parabyabadhayapi ceteti na ubhayabyabadhayapi ceteti na cetasikam
dukkham  domanassam  patisamvedeti  evampi  kho  brahmana  sanditthiko
dhammo  hoti  ...  mulho  kho  brahmana  mohena  abhibhuto
pariyadinnacitto   attabyabadhayapi   ceteti   parabyabadhayapi
ceteti  ubhayabyabadhayapi  ceteti  cetasikampi  dukkham  domanassam
patisamvedeti  mohe  pahine  neva  attabyabadhayapi  ceteti  na
parabyabadhayapi  ceteti  na  ubhayabyabadhayapi ceteti na cetasikam
dukkham  domanassam  patisamvedeti  evampi  kho  brahmana  sanditthiko
dhammo  hoti  akaliko  ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo
vinnuhiti  .  abhikkantam bho gotama .pe. upasakam mam bhavam gotamo
dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [494]  55  Athakho  annataro  brahmanaparibbajako  yena
bhagava  tenupasankami  .pe.  ekamantam  nisinno  kho  so
brahmanaparibbajako   bhagavantam   etadavoca  sanditthiko  dhammo
sanditthiko  dhammoti  bho  gotama  vuccati  kittavata nu kho bho
gotama  sanditthiko  dhammo  hoti  akaliko ehipassiko opanayiko
paccattam veditabbo vinnuhiti.
   {494.1} Ratto kho brahmana ragena abhibhuto pariyadinnacitto
attabyabadhayapi  ceteti  parabyabadhayapi ceteti ubhayabyabadhayapi
ceteti  cetasikampi  dukkham domanassam patisamvedeti rage pahine neva
Attabyabadhayapi  ceteti  na  parabyabadhayapi  ceteti  na
ubhayabyabadhayapi   ceteti   na   cetasikam  dukkham  domanassam
patisamvedeti  ratto  kho brahmana ragena abhibhuto pariyadinnacitto
kayena  duccaritam  carati  vacaya  duccaritam  carati  manasa duccaritam
carati rage pahine neva kayena duccaritam carati na vacaya duccaritam
carati  na  manasa  duccaritam  carati  ratto  kho brahmana ragena
abhibhuto   pariyadinnacitto   attatthampi   yathabhutam   nappajanati
paratthampi  yathabhutam  nappajanati  ubhayatthampi  yathabhutam  nappajanati
rage  pahine  attatthampi  yathabhutam  pajanati  paratthampi  yathabhutam
pajanati ubhayatthampi yathabhutam pajanati
   {494.2} evampi kho brahmana sanditthiko dhammo hoti ...
Duttho  kho brahmana .pe. mulho kho brahmana mohena abhibhuto
pariyadinnacitto  attabyabadhayapi  ceteti  parabyabadhayapi ceteti
ubhayabyabadhayapi  ceteti  cetasikampi  dukkham  domanassam  patisamvedeti
mohe  pahine  neva  attabyabadhayapi ceteti na parabyabadhayapi
ceteti  na  ubhayabyabadhayapi  ceteti na cetasikam dukkham domanassam
patisamvedeti  mulho  kho brahmana mohena abhibhuto pariyadinnacitto
kayena  duccaritam carati vacaya duccaritam carati manasa duccaritam carati
mohe pahine neva kayena duccaritam carati na vacaya duccaritam carati
na  manasa  duccaritam  carati  mulho kho brahmana mohena abhibhuto
pariyadinnacitto  attatthampi  yathabhutam  nappajanati  paratthampi  yathabhutam
Nappajanati  ubhayatthampi  yathabhutam nappajanati mohe pahine attatthampi
yathabhutam  pajanati  paratthampi  yathabhutam  pajanati  ubhayatthampi yathabhutam
pajanati  evampi  kho  brahmana sanditthiko dhammo hoti akaliko
ehipassiko  opanayiko  paccattam  veditabbo  vinnuhiti . abhikkantam
bho  gotama  .pe.  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge
panupetam saranam gatanti.
   [495]  56  Athakho  janussoni  brahmano  yena  bhagava
tenupasankami   .pe.   ekamantam   nisinno  kho  janussoni
brahmano  bhagavantam  etadavoca  sanditthikam  nibbanam  sanditthikam
nibbananti  bho  gotama  vuccati  kittavata  nu  kho bho gotama
sanditthikam  nibbanam  hoti  akalikam  ehipassikam  opanayikam  1-
paccattam   veditabbam   vinnuhiti  .  ratto  kho  brahmana
ragena    abhibhuto    pariyadinnacitto    attabyabadhayapi
ceteti    parabyabadhayapi    ceteti    ubhayabyabadhayapi
ceteti   cetasikampi   dukkham  domanassam  patisamvedeti   rage
pahine  neva  attabyabadhayapi  ceteti  na  parabyabadhayapi
ceteti  na  ubhayabyabadhayapi  ceteti na cetasikam dukkham domanassam
patisamvedeti   evampi   kho   brahmana   sanditthikam  nibbanam
hoti  ...  duttho  kho  brahmana  .pe. mulho kho brahmana
mohena    abhibhuto    pariyadinnacitto    attabyabadhayapi
ceteti   parabyabadhayapi  ceteti  ubhayabyabadhayapi  ceteti
cetasikampi  dukkham  domanassam  patisamvedeti  mohe  pahine  neva
@Footnote: 1 Ma. opaneyyikam. ito param idisameva.
Attabyabadhayapi  ceteti  na  parabyabadhayapi  ceteti  na
ubhayabyabadhayapi   ceteti   na   cetasikam  dukkham  domanassam
patisamvedeti  evampi  kho  brahmana  sanditthikam nibbanam hoti ...
Yato  kho  ayam brahmana anavasesam ragakkhayam patisamvedeti anavasesam
dosakkhayam  patisamvedeti  anavasesam  mohakkhayam  patisamvedeti  evam
kho  brahmana  sanditthikam  nibbanam  hoti  akalikam  ehipassikam
opanayikam  paccattam  veditabbam  vinnuhiti  .  abhikkantam  bho
gotama  .pe.  upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu  ajjatagge
panupetam saranam gatanti.
   [496]  57 Athakho annataro brahmanamahasalo yena bhagava
tenupasankami  .pe.  ekamantam  nisinno kho so brahmanamahasalo
bhagavantam  etadavoca  sutammetam  bho  gotama  pubbakanam brahmananam
vuddhanam  mahallakanam  acariyapacariyanam  bhasamananam  pubbassudam  ayam
loko  avici  manne  phuto  hoti  1- manussehi kukkutasampatika
gamanigamajanapadarajadhaniyoti ko nu kho bho gotama hetu ko paccayo
yenetarahi  manussanam  khayo hoti tanuttam pannayati gamapi agama
honti  nigamapi  anigama  honti nagarapi anagara honti janapadapi
ajanapada hontiti.
   {496.1}  Etarahi  brahmana  manussa  adhammaragaratta
visamalobhabhibhuta micchadhammapareta te adhammaragaratta visamalobhabhibhuta
micchadhammapareta  tinhani  satthani  gahetva  annamannassa  2-
jivita  voropenti  tena  bahu  manussa  kalam  karonti  ayampi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ahosi. 2 Ma. annamannam.
Kho  brahmana  hetu  ayam  paccayo  yenetarahi  manussanam  khayo
hoti  tanuttam  pannayati  gamapi  agama  honti  nigamapi
anigama  honti  nagarapi  anagara  honti  janapadapi  ajanapada
honti.
   {496.2} Puna ca param brahmana etarahi manussa adhammaragaratta
visamalobhabhibhuta   micchadhammapareta   tesam   adhammaragarattanam
visamalobhabhibhutanam  micchadhammaparetanam  devo  na  samma  dharam
anuppavecchati  tena  dubbhikkham  hoti  dussassam setatthikam salakavuttam
tena bahu manussa kalam karonti ayampi kho brahmana hetu ayam paccayo
yenetarahi  manussanam  khayo hoti tanuttam pannayati gamapi agama
honti  nigamapi  anigama  honti nagarapi anagara honti janapadapi
ajanapada honti.
   {496.3} Puna ca param brahmana etarahi manussa adhammaragaratta
visamalobhabhibhuta   micchadhammapareta   tesam   adhammaragarattanam
visamalobhabhibhutanam  micchadhammaparetanam  yakkha  vale  amanusse
ossajjanti  tena  bahu  manussa  kalam  karonti  ayampi  kho
brahmana  hetu  ayam  paccayo  yenetarahi  manussanam  khayo hoti
tanuttam  pannayati  gamapi  agama  honti  nigamapi  anigama
honti  nagarapi  anagara  honti  janapadapi  ajanapada hontiti .
Abhikkantam  bho  gotama  .pe.  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu
ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [497]  58  Athakho  vacchagotto  paribbajako yena bhagava
Tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinno  kho
vacchagotto  paribbajako  bhagavantam  etadavoca sutammetam bho gotama
samano  gotamo  evamaha  mayhameva  danam  databbam  nannesam
danam  databbam mayhameva savakanam danam databbam nannesam savakanam
danam  databbam  mayhameva  dinnam  mahapphalam nannesam  dinnam mahapphalam
mayhameva  savakanam  dinnam  mahapphalam  nannesam  savakanam  dinnam
mahapphalanti ye te bho gotama evamahamsu samano gotamo evamaha
mayhameva  danam databbam nannesam danam databbam mayhameva savakanam
danam  databbam  nannesam  savakanam  danam databbam mayhameva dinnam
mahapphalam  nannesam  dinnam  mahapphalam  mayhameva  savakanam  dinnam
mahapphalam  nannesam  savakanam  dinnam  mahapphalanti  kacci te bhoto
gotamassa  vuttavadino  na  ca bhavantam gotamam abhutena abbhacikkhanti
dhammassa  canudhammam byakaronti na ca koci sahadhammiko vadanupato
garayham thanam agacchati anabbhakkhatukama hi mayam bhavantam gotamanti.
   {497.1} Ye te vaccha evamahamsu samano gotamo evamaha
mayhameva  danam  databbam  .pe.  nannesam  savakanam  dinnam
mahapphalanti  na  me  te  vuttavadino  abbhacikkhanti  ca pana mam
te asata abhutena yo kho vaccha param danam dadantam vareti so tinnam
anutarayakaro  hoti  tinnam  paripanthiko  katamesam  tinnam  dayakasusa
Punnantarayakaro   hoti   patiggahakanam  labhantarayakaro  hoti
pubbeva kho panassa atta khato ca hoti upahato ca yo kho vaccha
param  danam  dadantam  vareti  so imesam tinnam antarayakaro hoti
tinnam paripanthiko.
   {497.2} Aham kho pana vaccha evam vadami yepi te candanikaya va
oliggalle va pana tatrapi yo thalidhovanam va saravadhovanam va
chaddeti ye tattha pana te tena 1- yapentuti tatonidanam aham
vaccha punnassa agamam vadami ko pana vado manussabhute . apicaham
vaccha silavato dinnam mahapphalam vadami no tatha dussile 2- so ca hoti
pancangavippahino  pancangasamannagato  katamani  pancangani  pahinani
honti kamacchando pahino hoti byapado pahino hoti thinamiddham pahinam
hoti  uddhaccakukkuccam  pahinam  hoti  vicikiccha  pahina hoti imani
pancangani  pahinani  honti  katamehi  pancangehi samannagato hoti
asekhena  silakkhandhena  samannagato  hoti  asekhena samadhikkhandhena
samannagato hoti asekhena pannakkhandhena samannagato hoti asekhena
vimuttikkhandhena  samannagato  hoti  asekhena vimuttinanadassanakkhandhena
samannagato  hoti  imehi  paccangehi  samannagato  hoti  iti
pancangavippahine pancangasamannagate dinnam mahapphalanti vadamiti.
     Iti kanhasu setasu     rohinisu harisu va
     kammasasu sarupasu     gosu parevatasu va
@Footnote: 1 Yu. yena .  2 Ma. dussilassa.
     Yasukasuci 1- etasu    danto jayati pungavo
     dhorayho balasampanno   kalyanajavanikkamo
     tameva bhare yunjanti    nassa vannam parikkhare
     evameva manussesu       yasmimkasminci jatiyam 2-
     khattiye brahmane vesse  sudde candalapukkuse
     yasukasuci etasu       danto jayati subbato
     dhammattho silasampanno  saccavadi hirimano
     pahinajatimarano        brahmacariyassa kevali
     pannabharo visamyutto     katakicco anasavo
     paragu sabbadhammanam     anupadaya nibbuto
     tasmim ve 3- viraje khette  vipula hoti dakkhina.
     Bala ca avijananta    dummedha assutavino
     bahiddha dadanti danani 4-  nahi sante upasare.
     Ye ca sante upasenti    sappanne dhirasammate
     saddha ca nesam sugate     mulajata patitthita
     devalokanca te yanti    kule va idha jayare
     anupubbena nibbanam    adhigacchanti panditati.
   [498]  59  Athakho  tikanno  brahmano  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam nisidi ekamantam nisinno kho
@Footnote: 1 Po. Yu. yasukasu ca. ito param idisameva . 2 Po. Ma. jatiye. 3 Ma. Yu.
@tasmimyeva . 4 Yu. dana.
Tikanno   brahmano   bhagavato   sammukha   tevijjanam  sudam
brahmananam   vannam   bhasati  evampi  tevijja  brahmana
itipi  tevijja  brahmanati  . yathakatham pana brahmana brahmana
brahmanam  tevijjam  pannapentiti  .  idha  bho gotama brahmano
ubhato  sujato  hoti  matito  ca  pitito  ca  samsuddhagahaniko
yava  sattama  pitamahayuga  akkhitto  anupakkuttho  jativadena
ajjhayako  mantadharo  tinnam  vedanam  paragu  sanighanduketubhanam
sakkharappabhedanam    itihasapancamanam   padako   veyyakarano
lokayatamahapurisalakkhanesu  anavayoti  evam  kho  bho  gotama
brahmana   brahmanam   tevijjam  pannapentiti  .  annatha
kho   brahmana  brahmana  brahmanam  tevijjam  pannapenti
annatha  ca  pana  ariyassa  vinaye  tevijjo  hotiti . yathakatham
pana  bho  gotama  ariyassa  vinaye tevijjo hoti sadhu me bhavam
gotamo  tatha  dhammam  desetu  yatha  ariyassa  vinaye  tevijjo
hotiti   .  tenahi  brahmana  sunahi  sadhukam  manasikarohi
bhasissamiti  .  evam  bhoti  kho  tikanno  brahmano  bhagavato
paccassosi.
   {498.1}  Bhagava  etadavoca  idha brahmana bhikkhu vivicceva
kamehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham
pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam
sampasadanam  cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham
dutiyam  jhanam  upasampajja  viharati  pitiya  ca  viraga  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti yantam
Ariya  acikkhanti  upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyam  jhanam
upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahana  dukkhassa  ca  pahana
pubbeva    somanassadomanassanam    atthangama    adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim catuttham jhanam upasampajja viharati
   {498.2}  so  evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
pubbenivasanussatinanaya    cittam    abhininnameti    so
anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  seyyathidam  ekampi  jatim
dvepi  jatiyo  tissopi  jatiyo  catassopi  jatiyo  pancapi
jatiyo  dasapi  jatiyo visampi jatiyo timsampi jatiyo cattalisampi
jatiyo   pannasampi   jatiyo   jatisatampi   jatisahassampi
jatisatasahassampi  anekepi  samvattakappe  anekepi  vivattakappe
anekepi  samvattavivattakappe  amutrasim  evamnamo  evamgotto
evamvanno   evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto
so  tato  cuto amutra udapadim tatrapasim evamnamo evamgotto
evamgotto   evamvanno   evamaharo   evamsukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto  so  tato  cuto  idhupapannoti  iti  sakaram
sauddesam  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati  ayamassa  pathama
vijja  adhigata  hoti  avijja  vihata  vijja  uppanna  tamo
vihato  aloko  uppanno  yathatam  appamattassa  atapino
pahitattassa viharato.
   {498.3}  So  evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
Sattanam  cutupapatananaya  cittam  abhininnameti so dibbena cakkhuna
visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati cavamane upapajjamane
hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage
satte  pajanati  ime  1-  vata  bhonto satta kayaduccaritena
samannagata  vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata
ariyanam  upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te
kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna
ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata vacisucaritena
samannagata manosucaritena samannagata ariyanam anupavadaka sammaditthika
sammaditthikammasamadana  te  kayassa bheda parammarana sugatim saggam
lokam upapannati [2]- iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena
satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne
sugate duggate yathakammupage satte pajanati ayamassa dutiya vijja
adhigata hoti avijja vihata vijja uppanna tamo vihato aloko
uppanno yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   {498.4} So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane
vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite  anenjappatte asavanam
khayananaya  cittam  abhininnameti so idam dukkhanti yathabhutam pajanati
ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhoti yathabhutam
pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam pajanati ime
@Footnote: 1 Yu. ime va pana . 2 Yu. so.
Asavati  yathabhutam  pajanati  ayam asavasamudayoti yathabhutam pajanati
ayam  asavanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  asavanirodhagamini
patipadati yathabhutam pajanati.
   {498.5}  Tassa  evam  janato  evam passato kamasavapi
cittam  vimuccati  bhavasavapi  cittam  vimuccati  avijjasavapi  cittam
vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti  khina  jati  vusitam
brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam  itthattayati  pajanati  ayamassa
tatiya  vijja  adhigata  hoti  avijja  vihata  vijja uppanna
tamo   vihato   aloko   uppanno   yathatam  appamattassa
atapino pahitattassa viharatoti.
     Anuccavacasilassa      nipakassa ca jhayino
     cittam yassa vasibhutam      ekaggam susamahitam
     tam ve tamonudam dhiram       tevijjam maccuhayinam
     hitam devamanussanam      ahu saccappahayinam 1-
     tihi vijjahi sampannam   asammulhaviharinam
     buddham antimasariram 2-   tam namassanti gotamam.
     Pubbenivasam yo vedi    saggapayanca passati
     atho jatikkhayam patto   abhinnavosito muni
     etahi tihi vijjahi     tevijjo hoti brahmano
     tamaham vadami tevijjam    nannam lapitalapananti.
@Footnote: 1 Po. Ma. sabbappahayinam 2 Po. antimadehadharam Ma. antimadehinam Yu. antimasariram.
   Evam kho brahmana ariyassa vinaye tevijjo hotiti. Annatha
bho  gotama  brahmananam tevijjo annatha ca pana ariyassa vinaye
tevijjo  hoti  imassa  ca bho gotama ariyassa vinaye tevijjassa
brahmananam  tevijjo  kalam  nagghati  solasim  abhikkantam  bho
gotama  .pe.  upasakam  mam  bhavam  gotamo  dharetu  ajjatagge
panupetam saranam gatanti.
   [499]  60  Athakho  janussoni  brahmano  yena  bhagava
tenupasankami   .pe.   ekamantam   nisinno  kho  janussoni
brahmano  bhagavantam  etadavoca  yassassu  bho  gotama  yanno
va  saddham  va  thalipako  va  deyyadhammam  va  tevijjesu
brahmanesu  danam  dadeyyati  .  yatha  katham  pana  brahmana
brahmana  brahmanam  tevijjam  pannapentiti  .  idha  bho
gotama  brahmano  ubhato  sujato  hoti  matito  ca  pitito
ca   samsuddhagahaniko   yava   sattama  pitamahayuga  akkhitto
anupakkuttho    jativadena   ajjhayako   mantadharo   tinnam
vedanam    paragu    sanighanduketubhanam    sakkharappabhedanam
itihasapancamanam    padako    veyyakarano    lokayata-
mahapurisalakkhanesu  anavayoti  evam  kho  bho  gotama  brahmana
brahmanam  tevijjam  pannapentiti  .  annatha  kho  brahmana
brahmana  brahmanam  tevijjam  pannapenti  annatha  ca  pana
ariyassa  vinaye  tevijjo  hotiti  .  yathakatham  pana bho gotama
ariyassa  vinaye tevijjo hoti sadhu me bhavam gotamo tatha dhammam
desetu  yatha ariyassa vinaye tevijjo hotiti . tenahi brahmana
Sunahi  sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  .  evam  bhoti  kho
janussoni brahmano bhagavato paccassosi.
   {499.1}  Bhagava  etadavoca  idha brahmana bhikkhu vivicceva
kamehi  .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati so evam samahite
citte  parisuddhe  pariyodate  anangane  vigatupakkilese  mudubhute
kammaniye   thite   anenjappatte   pubbenivasanussatinanaya
cittam  abhininnameti  so  anekavihitam  pubbenivasam  anussarati
.pe.  ayamassa  pathama  vijja  adhigata  hoti  avijja  vihata
vijja  uppanna  tamo  vihato  aloko  uppanno  yathatam
appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   {499.2}  So  evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
sattanam  cutupapatananaya  cittam  abhininnameti  so  dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passati  .pe.
Ayamassa  dutiya  vijja  adhigata  hoti  avijja  vihata  vijja
uppanna  tamo  vihato  aloko  uppanno  yathatam  appamattassa
atapino pahitattassa viharato.
   {499.3}  So  evam samahite citte parisuddhe pariyodate
anangane  vigatupakkilese  mudubhute  kammaniye  thite anenjappatte
asava  nam  khayananaya  cittam  abhininnameti  so  idam  dukkhanti
yathabhutam   pajanati  .pe.  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam  pajanati  ime  asavati  yathabhutam pajanati .pe. ayam
asavanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajanati  tassa  evam
Janato  evam  passato  kamasavapi  cittam  vimuccati  bhavasavapi
cittam   vimuccati   avijjasavapi   cittam   vimuccati  vimuttasmim
vimuttamiti  nanam  hoti  khina  jati  vusitam brahmacariyam katam karaniyam
naparam  itthattayati  pajanati  ayamassa  tatiya  vijja  adhigata
hoti  avijja  vihata  vijja  uppanna  tamo  vihato aloko
uppanno yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharatoti.
     Yo 1- silabbatasampanno  pahitatto samahito
     cittam yassa vasibhutam        ekaggam susamahitam
     pubbenivasam yo vedi      saggapayanca passati
     atho jatikkhayam patto     abhinnavosito muni
     etahi tihi vijjahi      tevijjo hoti brahmano
     tamaham vadami tevijjam      nannam lapitalapananti.
   Evam kho brahmana ariyassa vinaye tevijjo hotiti. Annatha
bho  gotama  brahmananam tevijjo annatha ca pana ariyassa vinaye
tevijjo  hoti  imassa  ca bho gotama ariyassa vinaye tevijjassa
brahmananam  tevijjo  kalam  nagghati  solsim abhikkantam bho gotama
.pe.  upasakam mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam
gatanti.
   [500] 61 Athakho sangaravo brahmano yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam
@Footnote: 1 Yu. so.
Vitisaretva  ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinno  kho sangaravo
brahmano  bhagavantam  etadavoca  mayamassu  bho  gotama  brahmana
nama yannam yajamapi yajapemapi tatra bho gotama yo ceva yannam 1-
yajati  yo  ca  yajapeti  sabbe  te  anekasaririkam  punnapatipadam
patipanna  honti  yadidam  yannadhikaranam  yo  panayam  bho  gotama
yassa  va  tassa  va  kula  agarasma  anagariyam  pabbajito
ekamattanam   dameti   ekamattanam   sameti   ekamattanam
parinibbapeti   evamassayam   ekasaririka   2-  punnapatipada
hoti yadidam pabbajjadhikarananti.
   {500.1}  Tenahi  brahmana  tannevettha patipucchissami yatha
te  khameyya  tatha nam byakareyyasi tam kim mannasi brahmana idha
tathagato  loke  uppajjati  araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam
buddho  bhagava  so  evamaha etthayam maggo ayam patipada yatha
patipanno  aham  anuttaram  brahmacariyogadham  sayam  abhinna  sacchikatva
pavedemi  etha  tumhepi  tatha  patipajjatha yatha patipanna tumhepi
anuttaram  brahmacariyogadham  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja
viharissathati iti ayam ceva sattha dhammam deseti pare ca tathattaya
patipajjanti  tani  kho  pana  honti anekanipi  satani anekanipi
sahassani  anekanipi  satasahassani  tam  kim  mannasi  brahmana
iccayam  evam  sante  ekasaririka  va  punnapatipada  hoti
anekasaririka va yadidam pabbajjadhikarananti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi 2 Ma. Yu. ekasaririkam punnapatipadam patipanno hoti.
   {500.2}  Iccayampi  bho gotama evam sante anekasaririka
punnapatipada  hoti  yadidam  pabbajjadhikarananti  .  evam  vutte
ayasma  anando  sangaravam  brahmanam  etadavoca  imasam  te
brahmana  dvinnam  patipadanam  katama  patipada  khamati  appatthatara
ca  appasamarambhatara  ca  mahapphalatara  ca  mahanisamsatara cati .
Evam  vutte  sangaravo  brahmano ayasmantam anandam etadavoca
seyyathapi bhavam gotamo bhavancanando ete me pujja ete me
pasamsati.
   {500.3} Dutiyampi kho ayasma anando sangaravam brahmanam
etadavoca na kho tyaham brahmana evam pucchami ke va te pujja ke
va te pasamsati evanca kho tyaham brahmana pucchami imasam te
brahmana  dvinnam  patipadanam  katama  patipada khamati appatthatara ca
appasamarambhatara  ca mahapphalatara ca mahanisamsatara cati . dutiyampi
kho  sangaravo brahmano ayasmantam anandam etadavoca seyyathapi
bhavam gotamo bhavancanando ete me pujja ete me pasamsati.
   {500.4} Tatiyampi kho ayasma anando sangaravam brahmanam
etadavoca  na  kho tyaham brahmana pucchami ke va te pujja
ke  va  te  pasamsati  evanca  kho tyaham brahmana pucchami
imasam  te  brahmana  dvinnam  patipadanam  katama  patipada  khamati
appatthatara  ca  appasamarambhatara  ca mahapphalatara ca mahanisamsatara
cati  .  tatiyampi  kho  sangaravo brahmano ayasmantam anandam
etadavoca seyyathapi bhavam gotamo bhavancanando ete me pujja ete
Me pasamsati . athakho bhagavato etadahosi yavatatiyampi kho sangaravo
brahmano  anandena  sahadhammikam  panham  puttho  samsadeti  no
vissajjeti  yannunaham  parimoceyyanti  .  athakho  bhagava sangaravam
brahmanam  etadavoca  kanujja  brahmana  rajantepure rajaparisayam
sannisinnanam  sannipatitanam  antarakatha  udapaditi  .  ayam  khvajja
bho  gotama  rajantepure  rajaparisayam  sannisinnanam  sannipatitanam
antarakatha  udapadi  pubbassudam  appatara  ceva  bhikkhu  ahesum
bahutara  ca  uttarimanussadhamma  iddhipatihariyam  dassesum  etarahi
kho  bahutara  ceva  bhikkhu  appatara  ca  uttarimanussadhamma
iddhipatihariyam  dassentiti  ayam  khvajja  bho  gotama rajantepure
rajaparisayam sannisinnanam sannipatitanam antarakatha udapaditi.
   {500.5}  Tini  kho  imani brahmana patihariyani katamani
tini  iddhipatihariyam  adesanapatihariyam  anusasanipatihariyam .
Katamanca  brahmana iddhipatihariyam idha brahmana ekacco anekavihitam
iddhividham  paccanubhoti  ekopi  hutva  bahudha hoti bahudhapi hutva
eko  hoti  avibhavam  tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam
asajjamano  gacchati  seyyathapi  akase  pathaviyapi  ummujjanimujjam
karoti  seyyathapi  udake  udakepi  abhijjamane gacchati seyyathapi
pathaviya  akasepi  pallankena  kamati seyyathapi pakkhisakuno imepi
candimasuriye  evammahiddhike evammahanubhave panina parimasati parimajjati
yavabrahmalokapi  kayena  vasam  vatteti  idam  vuccati  brahmana
Iddhipatihariyam.
   {500.6}  Katamanca  brahmana  adesanapatihariyam  idha
brahmana  ekacco  nimittena  adisati evampi te mano itthampi
te  mano  itipi  te  cittanti so bahuncepi adisati tatheva tam
hoti  no  annatha  idha  pana  brahmana ekacco na heva kho
nimittena adisati apica kho manussanam va amanussanam va devatanam
va  saddam  sutva  adisati evampi te mano itthampi te mano
itipi  te  cittanti  so  bahuncepi adisati tatheva tam hoti no
annatha  idha  pana  brahmana  ekacco  na  heva kho nimittena
adisati  napi  manussanam  va  amanussanam va devatanam va saddam
sutva  adisati  apica  kho  vitakkayato vicarayato vitakkavicarasaddam
sutva  adisati  evampi  te  mano  itthampi  te  mano itipi
te  cittanti  so bahuncepi adisati tatheva tam hoti no annatha
idha  pana  brahmana ekacco na heva kho nimittena adisati napi
manussanam  va  amanussanam va devatanam va saddam sutva adisati
napi  vitakkayato  vicarayato  vitakkavicarasaddam  sutva adisati apica
kho  avitakkam  avicaram  samadhim  samapannassa cetasa ceto paricca
pajanati  yatha  imassa  bhoto  manosankhara  panihita  imassa
cittassa  anantara  amunnama  vitakkam  vitakkissatiti  so  bahuncepi
adisati  tatheva  tam  hoti  no  annatha  idam  vuccati brahmana
adesanapatihariyam.
   {500.7}   Katamanca  brahmana  anusasanipatihariyam  idha
Brahmana  ekacco  evam  anusasati  evam  vitakketha  ma evam
vitakkayittha  evam  manasikarotha ma evam manasakattha idam pajahatha idam
upasampajja  viharathati  idam  vuccati  brahmana anusasanipatihariyam .
Imani  kho  brahmana  tini patihariyani . imesam te brahmana
tinnam  patihariyanam  katamam  patihariyam  khamati  abhikkantataranca
panitatarancati.
   {500.8}  Tatra bho gotama yamidam 1- patihariyam idhekacco
anekavihitam  iddhividham  paccanubhoti  .pe.  yavabrahmalokapi kayena
vasam vattetiti idam bho gotama patihariyam yo ca 2- nam karoti so ca 3-
nam patisamvedeti yo ca nam karoti tassa 4- ceva tam hoti idam me
bho  gotama  patihariyam  mayasahadhammarupam  viya  khayati yampidam bho
gotama  patihariyam  idhekacco nimittena adisati evampi te mano
itthampi te mano itipi te cittanti
   {500.9} so bahuncepi adisati tatheva tam hoti no annatha
idha  pana  bho  gotama  ekacco na heva kho nimittena adisati
apica  kho  manussanam  va  amanussanam  va  devatanam va saddam
sutva  adisati ... napi manusasanam va amanussanam va  devatanam
va  saddam  sutva  adisati  apica  kho  vitakkayato  vicarayato
vitakkavicarasaddam  sutva  adisati  ...  napi vitakkayato vicarayato
vitakkavicarasaddam  sutva  adisati apica kho avitakkam avicaram samadhim
samapannassa  cetasa  ceto  paricca pajanati yatha imassa bhoto
manosankhara  panihita  imassa  cittassa  anantara  amunnama
@Footnote: 1 Po. Ma. yadidam 2-3 Ma. va.. ito param idisameva . 4 Ma. tasseva.
Vitakkam  vitakkissatiti  so  bahuncepi  adisati  tatheva  tam  hoti
no  annathati  idampi  bho  gotama patihariyam yo ca nam karoti
so ca nam patisamvedeti yo ca nam karoti tassa ceva tam hoti idampi
me  bho  gotama  patihariyam  mayasahadhammarupam  viya  khayati yanca
kho  idam  bho  gotama patihariyam idhekacco evam anusasati evam
vitakketha  ma  evam  vitakkayittha  evam  manasikarotha  ma  evam
manasakattha  idam  pajahatha  idam  upasampajja  viharathati  idam  me
bho  gotama  patihariyam  khamati  imesam  tinnam  patihariyanam
abhikkantataranca panitataranca.
   {500.10}  Acchariyam  bho  gotama  abbhutam bho gotama yava
subhasitancidam  bhota  gotamena  imehi  ca  mayam tihi patihariyehi
samannagatam  bhavantam  gotamam  dharema  bhavanhi  gotamo  anekavihitam
iddhividham  paccanubhoti  .pe.  yavabrahmalokapi kayena vasam vatteti
bhavanhi  gotamo avitakkam avicaram samadhim samapannassa cetasa ceto
paricca  pajanati  yatha  imassa  bhoto  manosankhara  panihita
imassa   cittassa   anantara  amunnama  vitakkam  vitakkissatiti
bhavanhi gotamo evam anusasati evam vitakketha ma evam vitakkayittha
evam  manasikarotha  ma evam manasakattha idam pajahatha idam upasampajja
viharathati.
   {500.11}  Addha kho tyaham brahmana asajja upaniyavaca
bhasita  apica  tyaham  byakarissami  ahanhi  brahmana anekavihitam
iddhividham  paccanubhomi  .pe.  yavabrahmalokapi kayena vasam vattemi
Ahanhi  brahmana  avitakkam  avicaram  samadhim  samapannassa  cetasa
ceto  paricca  pajanami yatha imassa bhoto manosankhara panihita
imassa  cittassa  anantara  amunnama  vitakkam  vitakkissatiti  ahanhi
brahmana  evam  anusasami  evam vitakketha  ma evam vitakkayittha
evam  manasikarotha  ma evam manasakattha idam pajahatha idam upasampajja
viharathati.
   {500.12} Atthi pana bho gotama anno ekabhikkhupi yo imehi
tihi  patihariyehi  samannagato  annatra bhota gotamenati . na
kho  brahmana  ekamyeva  satam  na  dve  satani na tinim satani
na  cattari  satani  na  panca  satani athakho bhiyyova ye bhikkhu
imehi  tihi  patihariyehi  samannagatati  . kaham pana bho gotama
etarahi te bhikkhu viharantiti . imasmimyeva kho brahmana bhikkhusangheti.
Abhikkantam  bho  gotama  abhikkantam  bho  gotama  seyyathapi  bho
gotama  nikkujjitam  va ukkujjeyya paticchannam va vivareyya mulhassa
va  maggam  acikkheyya  andhakare  va  telappajjotam  dhareyya
cakkhumanto rupani dakkhantiti evamevam bhota gotamena anekapariyayena
dhammo  pakasito  esaham  bhavantam  gotamam  saranam gacchami dhammanca
bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupetam
saranam gatanti.
          Brahmanavaggo pathamo.
            Tassuddanam
    dve jana brahmana ceva  paribbajakena nibbutam
    palobhajappo tikanno    soni sangaravena cati.
           -------------
           Mahavaggo dutiyo
   [501]  62  Tinimani  bhikkhave titthayatanani yani panditehi
samanuyunjiyamanani   samanuggahiyamanani   samanubhasiyamanani  parampi
gantva  akiriyaya  santhahanti  katamani  tini  santi bhikkhave eke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  yankincayam  purisapuggalo
patisamvedeti  sukham  va  dukkham  va adukkhamasukham va sabbantam pubbe
katahetuti santi bhikkhave eke samanabrahmana evamvadino evamditthino
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va  sabbantam issaranimmanahetuti santi bhikkhave eke samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti
sukham va dukkham va adukkhamasukham va sabbantam ahetuappaccayati.
   {501.1}  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  yankincayam purisapuggalo patisamvedeti sukham va dukkham va
adukkhamasukham  va sabbantam pubbe katahetuti tyaham upasankamitva evam
vadami saccam kira tumhe ayasmanto evamvadino evamditthino yankincayam
purisapuggalo patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham va sabbantam
Pubbe katahetuti . te ce 1- me evam puttha amati patijananti
tyaham  evam vadami tenahayasmanto panatipatino bhavissanti pubbe
katahetu  adinnadayino  bhavissanti  pubbe  katahetu  abrahmacarino
bhavissanti  pubbe  katahetu  musavadino  bhavissanti  pubbe katahetu
pisunavaca  bhavissanti  pubbe  katahetu  pharusavaca bhavissanti pubbe
katahetu  samphappalapino  bhavissanti  pubbe  katahetu  abhijjhaluno
bhavissanti  pubbe  katahetu  byapannacitta bhavissanti pubbe katahetu
micchaditthika bhavissanti pubbe katahetu . pubbe katam kho pana bhikkhave
sarato  paccagacchatam  na hoti chando va vayamo va idam va
karaniyam  idam  va  akaraniyanti iti karaniyakaraniye kho pana saccato
thetato  anupalabbhiyamane  mutthassatinam  anarakkhanam  viharatam na hoti
paccattam  sahadhammiko  samanavado  ayam  kho  me  bhikkhave  tesu
samanabrahmanesu  evamvadisu  evamditthisu  pathamo  sahadhammiko niggaho
hoti.
   {501.2}  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino  yankincayam purisapuggalo patisamvedeti sukham va dukkham va
adukkhamasukham  va  sabbantam  issaranimmanahetuti  tyaham  upasankamitva
evam  vadami saccam kira tumhe ayasmanto evamvadino evamditthino
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va sabbantam issaranimmanahetuti . te ce 2- me evam puttha amati
patijananti  tyaham  evam  vadami  tenahayasmanto  panatipatino
@Footnote: 1-2 Po. Ma. ca.
Bhavissanti   issaranimmanahetu   .pe.  micchaditthika  bhavissanti
issaranimmanahetu  .  issaranimmananam  kho  pana  bhikkhave sarato
paccagacchatam na hoti chando va vayamo va idam va karaniyam idam
va  akaraniyanti  iti  karaniyakaraniye  kho  pana  saccato thetato
anupalabbhiyamane  mutthassatinam  anarakkhanam  viharatam  na hoti paccattam
sahadhammiko  samanavado  ayam kho me bhikkhave tesu samanabrahmanesu
evamvadisu evamditthisu dutiyo sahadhammiko niggaho hoti.
   {501.3}  Tatra bhikkhave ye te samanabrahmana evamvadino
evamditthino yankincayam purisapuggalo patisamvedeti sukham va dukkham  va
adukkhamasukham  va  sabbantam  ahetuappaccayati  tyaham  upasankamitva
evam  vadami saccam kira tumhe ayasmanto evamvadino evamditthino
yankincayam  purisapuggalo  patisamvedeti sukham va dukkham va adukkhamasukham
va sabbantam ahetuappaccayati . te ce me evam puttha amati
patijananti  tyaham  evam  vadami  tenahayasmanto  panatipatino
bhavissanti   ahetuappaccaya   .pe.   micchaditthika  bhavissanti
ahetuappaccaya . ahetu 1- kho pana bhikkhave sarato paccagacchatam
na hoti chando va vayamo va idam va karaniyam idam va akaraniyanti
iti karaniyakaraniye kho pana saccato thetato anupalabbhiyamane mutthassatinam
anarakkhanam  viharatam  na  hoti  paccattam  sahadhammiko  samanavado
ayam  kho  me bhikkhave tesu samanabrahmanesu evamvadisu evamditthisu
@Footnote: 1 Ma. ahetuappaccayam. Yu. ahetuappaccaya.
Tatiyo sahadhammiko niggaho hoti.
   {501.4} Imani kho bhikkhave tini titthayatanani yani panditehi
samanuyunjiyamanani   samanuggahiyamanani   samanubhasiyamanani  parampi
gantva akiriyaya santhahanti . ayam kho pana bhikkhave maya dhammo desito
aniggahito  asankilittho anupavajjo appatikkuttho samanehi brahmanehi
vinnuhi katamo ca bhikkhave maya dhammo desito aniggahito asankilittho
anupavajjo  appatikkuttho  samanehi  brahmanehi  vinnuhi  ima  cha
dhatuyoti bhikkhave maya dhammo desito aniggahito asankilittho anupavajjo
appatikkuttho samanehi brahmanehi vinnuhi . imani cha phassayatananiti
bhikkhave  maya  dhammo  desito  aniggahito asankilittho anupavajjo
appatikkuttho  samanehi  brahmanehi  vinnuhi  .  ime  attharasa
manopavicarati  bhikkhave maya dhammo desito aniggahito asankilittho
anupavajjo  appatikkuttho  samanehi  brahmanehi  vinnuhi  . imani
cattari  ariyasaccaniti  bhikkhave  maya  dhammo  desito aniggahito
asankilittho   anupavajjo   appatikkuttho  samanehi  brahmanehi
vinnuhi.
   {501.5}  Ima  cha dhatuyoti bhikkhave maya dhammo desito
aniggahito   asankilittho   anupavajjo   appatikkuttho  samanehi
brahmanehi   vinnuhiti   iti  kho  panetam  vuttam  kincetam
paticca  vuttam  chayima  bhikkhave  dhatuyo  pathavidhatu  apodhatu
tejodhatu     vayodhatu    akasadhatu    vinnanadhatu
Ima  cha  dhatuyoti  bhikkhave  maya  dhammo  desito  aniggahito
asankilittho   anupavajjo   appatikkuttho  samanehi  brahmanehi
vinnuhiti  iti  yantam  vuttam  idametam  paticca  vuttam . imani cha
phassayatananiti   bhikkhave  maya  dhammo  desito  aniggahito
asankilittho   anupavajjo   appatikkuttho  samanehi  brahmanehi
vinnuhiti  iti  kho  panetam  vuttam  kincetam  paticca vuttam chayimani
bhikkhave   phassayatanani  cakkhum  phassayatanam  sotam  phassayatanam
ghanam  phassayatanam  jivha  phassayatanam  kayo  phassayatanam  mano
phassayatanam  imani  cha  phassayatananiti  bhikkhave  maya  dhammo
desito   aniggahito   asankilittho   anupavajjo  appatikkuttho
samanehi  brahmanehi  vinnuhiti  iti  yantam  vuttam  idametam
paticca vuttam.
   {501.6} Ime attharasa manopavicarati bhikkhave maya dhammo
desito  aniggahito  asankilittho  anupavajjo  appatikkuttho samanehi
brahmanehi  vinnuhiti  iti  kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam
cakkhuna  rupam  disva somanassatthaniyam rupam upavicarati domanassatthaniyam
rupam upavicarati upekkhatthaniyam rupam upavicarati sotena saddam sutva ...
Ghanena gandham ghayitva ... Jivhaya rasam sayitva ... Kayena photthabbam
phusitva  ... manasa dhammam vinnaya somanassatthaniyam dhammam upavicarati
domanassatthaniyam  dhammam  upavicarati  upekkhatthaniyam  dhammam  upavicarati
ime attharasa manopavicarati bhikkhave maya dhammo desito aniggahito
asankilittho  anupavajjo  appatikkuttho  samanehi brahmanehi vinnuhiti
Iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   {501.7}  Imani cattari ariyasaccaniti bhikkhave maya dhammo
desito  aniggahito  asankilittho  anupavajjo  appatikkuttho samanehi
brahmanehi  vinnuhiti  iti  kho panetam vuttam kincetam paticca vuttam
channam  bhikkhave  dhatunam  upadaya gabbhassavakkanti hoti okkantiya
sati  namarupam  namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya  phasso
phassapaccaya  vedana vediyamanassa kho panaham bhikkhave idam dukkhanti
pannapemi  ayam  dukkhasamudayoti  pannapemi  ayam  dukkhanirodhoti
pannapemi ayam dukkhanirodhagamini patipadati pannapemi
   {501.8} katamanca bhikkhave dukkham ariyasaccam jatipi dukkha jarapi
dukkha  [1]- maranampi dukkham sokaparidevadukkhadomanassupayasapi dukkha
appiyehi 2- sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho yampiccham na
labhati  tampi  dukkham sankhittena pancupadanakkhandha dukkha idam vuccati
bhikkhave dukkham ariyasaccam
   {501.9}  katamanca  bhikkhave  dukkhasamudayo  3-  ariyasaccam
avijjapaccaya  sankhara  sankharapaccaya  vinnanam  vinnanapaccaya
namarupam   namarupapaccaya   salayatanam   salayatanapaccaya  phasso
phassapaccaya   vedana   vedanapaccaya   tanha  tanhapaccaya
upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam     sokaparidevadukkhadomanassupayasa     sambhavanti
evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti  idam  vuccati
bhikkhave dukkhasamudayo 4- ariyasaccam
   {501.10} katamanca bhikkhave dukkhanirodho 5- ariyasaccam avijjaya
@Footnote: 1 Po. Yu. byadhipi dukkha. 2 Po. Ma. Yu. appiyehi ... dukkhoti ime patha
@natthi. 3-4 Po. Ma. Yu. dukkhasamudayam. 5 Po. Ma. Yu. dukkhanirodham.
Tveva asesaviraganirodha sankharanirodho sankharanirodha vinnananirodho
vinnananirodha   namarupanirodho   namarupanirodha  salayatananirodho
salayatananirodha phassanirodho phassanirodha vedananirodho vedananirodha
tanhanirodho   tanhanirodha   upadananirodho   upadananirodha
bhavanirodho   bhavanirodha   jatinirodho   jatinirodha  jaramaranam
sokaparidevadukkhadomanassupayasa  nirujjhanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hoti idam vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam
   {501.11} katamanca bhikkhave dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam
ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo
sammavaca  sammakammanto  sammaajivo  sammavayamo  sammasati
sammasamadhi  idam  vuccati bhikkhave dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam
imani cattari ariyasaccaniti bhikkhave maya dhammo desito aniggahito
asankilittho   anupavajjo   appatikkuttho  samanehi  brahmanehi
vinnuhiti iti yantam vuttam idametam paticca vuttanti.
   [502]  63  Tinimani  bhikkhave  amataputtikani  bhayaniti
assutava  puthujjano  bhasati katamani tini hoti so bhikkhave samayo
yam  mahaaggidaho  vutthati  mahaaggidahe  kho  pana  bhikkhave
vutthite  tena  gamapi  dayhanti  nigamapi  dayhanti  nagarapi
dayhanti  gamesupi  dayhamanesu  nigamesupi  dayhamanesu  nagaresupi
dayhamanesu  tattha  matapi  puttam  na  patilabhati  puttopi  mataram
Na  patilabhati  idam  bhikkhave  pathamam  amataputtikam  bhayanti assutava
puthujjano bhasati.
   {502.1} Puna ca param bhikkhave hoti so samayo yam mahamegho
vutthati  mahameghe  kho  pana  bhikkhave  vutthite  mahaudakavahako
sanjayati  mahaudakavahake  [1]-  sanjate  tena  gamapi
vuyhanti   nigamapi   vuyhanti   nagarapi   vuyhanti  gamesupi
vuyhamanesu  nigamesupi  vuyhamanesu  nagaresupi  vuyhamanesu  tattha
matapi  puttam  na  patilabhati  puttopi  mataram  na  patilabhati  idam
bhikkhave dutiyam amataputtikam bhayanti assutava puthujjano bhasati.
   {502.2} Puna ca param bhikkhave hoti so samayo yam bhayam hoti
atavisankopo  cakkasamarulha  janapada  pariyayanti  bhaye  kho
pana  bhikkhave  sati  atavisankope  cakkasamarulhesu  janapadesu
pariyayantesu  tattha  matapi  puttam  na  patilabhati  puttopi mataram
na  patilabhati  idam  bhikkhave  tatiyam  amataputtikam  bhayanti assutava
puthujjano  bhasati  .  imani  kho  bhikkhave  tini amataputtikani
bhayaniti assutava puthujjano bhasati.
   {502.3} Tani kho panimani bhikkhave tini samataputtikaniyeva
bhayani  amataputtikani  2-  bhayaniti  assutava  puthujjano bhasati
katamani  tini  hoti so bhikkhave samayo yam mahaaggidaho vutthati
mahaaggidahe kho pana bhikkhave vutthite tena gamapi dayhanti nigamapi
dayhanti nagarapi dayhanti gamesupi dayhamanesu nigamesupi dayhamanesu
nagaresupi  dayhamanesu  hoti so samayo yam kadaci karahaci matapi
@Footnote: 1 Ma. kho pana bhikkhave sanjayante . 2 Po. Yu. amataputtikaniyeva.
Puttam  patilabhati  puttopi  mataram  patilabhati  idam  bhikkhave  pathamam
samataputtikanneva   bhayam   amataputtikam   bhayanti   assutava
puthujjano bhasati.
   {502.4} Puna  ca param bhikkhave hoti so samayo yam mahamegho
vutthati  mahameghe  kho  pana  bhikkhave  vutthite  mahaudakavahako
sanjayati  mahaudakavahake  sanjate tena gamapi vuyhanti nigamapi
vuyhanti  nagarapi  vuyhanti  gamesupi  vuyhamanesu  nigamesupi
vuyhamanesu  nagaresupi  vuyhamanesu  hoti  so  samayo yam kadaci
karahaci  matapi  puttam  patilabhati  puttopi  mataram  patilabhati  idam
bhikkhave  dutiyam samataputtikanneva bhayam amataputtikam bhayanti assutava
puthujjano bhasati.
   {502.5} Puna ca param bhikkhave hoti so samayo yam bhayam hoti
atavisankopo  cakkasamarulha  janapada  pariyayanti  bhaye  kho
pana  bhikkhave  sati  atavisankope  cakkasamarulhesu  janapadesu
pariyayantesu  hoti  so  samayo  yam kadaci karahaci matapi puttam
patilabhati puttopi mataram patilabhati idam bhikkhave tatiyam samataputtikanneva
bhayam  amataputtikam bhayanti assutava puthujjano bhasati . imani kho
bhikkhave  tini  samataputtikaniyeva  bhayani  amataputtikani bhayaniti
assutava puthujjano bhasati.
   {502.6}   Tinimani   bhikkhave  amataputtikani  bhayani
katamani  tini  jarabhayam  byadhibhayam  maranabhayam 1- na bhikkhave mata
puttam  jiramanam  evam  labhati  aham  jirami  ma me putto jiriti
putto  va  pana  mataram jiramanam na evam labhati aham jirami ma
@Footnote: 1 Po. Ma. maranabhayanti.
Me mata jiriti . na bhikkhave mata puttam byadhiyamanam evam labhati
aham  byadhiyami  ma me putto byadhiyiti putto va pana mataram
byadhiyamanam  na  evam  labhati  aham  byadhiyami  ma  me mata
byadhiyiti  .  na  bhikkhave mata puttam miyyamanam evam labhati aham
miyyami  ma  me  putto  miyyiti  putto  va  pana  mataram
miyyamanam  na  evam labhati aham miyyami ma me mata miyyiti .
Imani kho bhikkhave tini amataputtikani bhayani 1-.
   {502.7} Atthi bhikkhave maggo atthi patipada imesanca tinnam
samataputtikanam  bhayanam  imesanca  tinnam  amataputtikanam  bhayanam
pahanaya samatikkamaya samvattati katamo ca bhikkhave maggo katama [2]-
patipada  imesanca  tinnam  samataputtikanam  bhayanam  imesanca tinnam
amataputtikanam  bhayanam  pahanaya  samatikkamaya  samvattati  ayameva
ariyo  atthangiko  maggo  seyyathidam  sammaditthi  sammasankappo
sammavaca  sammakammanto  sammaajivo  sammavayamo  sammasati
sammasamadhi  ayam  kho bhikkhave maggo ayam patipada imesanca tinnam
samataputtikanam  bhayanam  imesanca  tinnam  amataputtikanam  bhayanam
pahanaya samatikkamaya samvattatiti.
   [503] 64 Ekam samayam bhagava kosalesu carikam caramano mahata
bhikkhusanghena  saddhim  yena  venagapuram nama kosalanam brahmanagamo
tadavasari  .  assosum  kho  venagapurika  brahmanagahapatika samano
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhayaniti . 2 Po. Ma. ca.
Khalu  bho  gotamo  sakyaputto  sakyakula  pabbajito  venagapuram
anuppatto  tam  kho  pana bhavantam gotamam evam kalyano kittisaddo
abbhuggato  itipi so bhagava araham sammasambuddho vijjacaranasampanno
sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi  sattha  devamanussanam
buddho  bhagava  1-  so  imam  lokam  sadevakam samarakam sabrahmakam
sassamanabrahmanim  pajam  sadevamanussam  sayam  abhinna  sacchikatva
pavedeti   so   dhammam  deseti  adikalyanam  majjhekalyanam
pariyosanakalyanam   sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam  pakaseti  sadhu  kho  pana  tatharupanam  arahatam dassanam
hotiti.
   {503.1}  Athakho venagapurika brahmanagahapatika yena bhagava
tenupasankamimsu  upasankamitva  appekacce  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  appekacce  bhagavata  saddhim sammodimsu sammodaniyam
katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu appekacce yena bhagava
tenanjalimpanametva  ekamantam  nisidimsu  appekacce  namagottam
savetva  ekamantam  nisidimsu appekacce tunhibhuta ekamantam nisidimsu
ekamantam  nisinno  kho  venagapuriko  vacchagotto  brahmano
bhagavantam etadavoca acchariyam bho gotama abbhutam bho gotama yavancidam
bhoto  gotamassa  vippasannani  indriyani  parisuddho  chavivanno
pariyodato  seyyathapi  bho  gotama  saradam  badarapandum  parisuddham
hoti  pariyodatam  evameva bhoto gotamassa vippasannani indriyani
@Footnote: 1 Po. Ma. bhagavati.
Parisuddho  chavivanno  pariyodato  seyyathapi  bho gotama talapakkam
sampati  bandhana  pamuttam  parisuddham hoti pariyodatam evameva bhoto
gotamassa  vippasannani  indriyani  parisuddho  chavivanno pariyodato
seyyathapi  bho  gotama  nekkham jambonadam dakkhakammaraputtasuparikammakatam
kusalasampahattham 1- pandukambale nikkhittam bhasate ca tapate ca virocati
ca evameva bhoto gotamassa vippasannani indriyani parisuddho chavivanno
pariyodato  yani nuna 2- tani bho gotama  uccasayanamahasayanani
seyyathidam  asandi  pallanko  gonako cittika 3- patika patalika
tulika  vikatika  uddhalomi  ekantalomi  katthissam  koseyyam kuttakam
hatthattharam  assattharam  rathattharam  ajinappaveni  kadasimigapavarapaccattharanam
sauttaracchadam  ubhatolohitakupadhanam  evarupanam  nuna  bhavam  gotamo
uccasayanamahasayananam nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhiti.
   {503.2} Yani kho pana tani brahmana uccasayanamahasayanani
seyyathidam  asandi  ...  ubhatolohitakupadhanam  dullabhani  tani
pabbajitanam  laddhani  ca  4-  na  kappanti  tini  kho  imani
brahmana   uccasayanamahasayanani  yesaham  etarahi  nikamalabhi
akicchalabhi  akasiralabhi  katamani  tini  dibbam  uccasayanamahasayanam
brahmam   uccasayanamahasayanam   ariyam  uccasayanamahasayanam  imani
kho  brahmana  tini  uccasayanamahasayanani   yesaham  etarahi
nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhiti.
@Footnote: 1 Ma. ukkamukhe sukusalasampahattham . 2 Ma. ayam patho natthi. 3 Po. Yu.
@cittaka. Ma. cittako. 4 Po. Ma. ca pana.
   {503.3}  Katamam pana tam bho gotama dibbam uccasayanamahasayanam
yassa  bhavam  gotamo  etarahi nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhiti .
Idhaham  brahmana  yam gamam va nigamam va upanissaya viharami so
pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  tameva  gamam va nigamam
va   pindaya  pavisami  so  pacchabhattam  pindapatapatikkanto
vanantamyeva 1- pacarayami 2- so yadeva tattha honti tinani va
pannani  va  tani ekajjham sangharitva nisidami pallankam abhujitva
ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva
   {503.4} so vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam
savicaram  vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharami
vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso  ekodibhavam
avitakkam  avicaram  samadhijam  pitisukham  dutiyam jhanam upasampajja viharami
pitiya ca viraga upekkhako ca viharami sato ca sampajano sukhanca
kayena  patisamvedemi  yantam  ariya  acikkhanti  upekkhako satima
sukhavihariti  tatiyam  jhanam  upasampajja  viharami  sukhassa  ca pahana
dukkhassa  ca  pahana  pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama
adukkhamasukham   upekkhasatiparisuddhim   catuttham   jhanam   upasampajja
viharami  so  ce  aham brahmana evambhuto cankamami dibbo me
eso tasmim samaye cankamo hoti so ce aham brahmana evambhuto
titthami  dibbam  me  etam  tasmim  samaye  thanam  hoti so ce
aham  brahmana  evambhuto  nisidami  dibbam  me  etam  tasmim
@Footnote: 1 Ma. vanantayeva pavisami. ito param idisameva. 2 Po. patarayami. ito param
@ idisameva.
Samaye asanam hoti so ce aham brahmana evambhuto seyyam kappemi
dibbam me etam tasmim samaye uccasayanamahasayanam hoti idam kho tam 1-
brahmana  dibbam  uccasayanamahasayanam  yassaham  etarahi  nikamalabhi
akicchalabhi akasiralabhiti.
   {503.5} Acchariyam bho gotama abbhutam bho gotama ko canno
evarupassa  dibbassa  uccasayanamahasayanassa  nikamalabhi  bhavissati
akicchalabhi  akasiralabhi  annatra bhota gotamena katamam pana tam bho
gotama  brahmam  uccasayanamahasayanam  yassa  bhavam  gotamo  etarahi
nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhiti.
   {503.6} Idhaham brahmana yam gamam va nigamam va upanissaya
viharami  so  pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya tameva gamam
va  nigamam  va pindaya pavisami so pacchabhattam pindapatapatikkanto
vanantamyeva  pacarayami so yadeva tattha honti tinani va pannani
va tani ekajjham sangharitva nisidami pallankam abhujitva ujum kayam
panidhaya parimukham satim upatthapetva so mettasahagatena cetasa ekam
disam pharitva viharami tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho
tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena
cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena  averena abyapajjhena
pharitva viharami karunasahagatena cetasa ... muditasahagatena cetasa
...  upekkhasahagatena  cetasa  ekam disam pharitva viharami tatha
dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi.
Sabbattataya  sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena
mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva  viharami
so ce aham brahmana evambhuto cankamami brahma me eso tasmim
samaye cankamo hoti so ce aham brahmana evambhuto titthami ...
Nisidami  ...  seyyam  kappemi  brahmam  me  etam tasmim samaye
uccasayanamahasayanam  hoti  idam  kho  tam  brahmana  brahmam
uccasayanamahasayanam   yassaham   etarahi  nikamalabhi  akicchalabhi
akasiralabhiti.
   {503.7} Acchariyam bho gotama abbhutam bho gotama ko canno
evarupassa  brahmassa  uccasayanamahasayanassa  nikamalabhi  bhavissati
akicchalabhi  akasiralabhi  annatra bhota gotamena katamam pana tam bho
gotama  ariyam  uccasayanamahasayanam  yassa  bhavam  gotamo  etarahi
nikamalabhi  akicchalabhi  akasiralabhiti  .  idhaham brahmana yam gamam
va  nigamam  va  upanissaya  viharami so pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  tameva  gamam va nigamam va pindaya pavisami so
pacchabhattam   pindapatapatikkanto   vanantamyeva   pacarayami  so
yadeva  tattha  honti  tinani  va  pannani  va  tani ekajjham
sangharitva  nisidami  pallankam  abhujitva  ujum  kayam  panidhaya
parimukham  satim  upatthapetva  so evam pajanami rago me pahino
ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavangato  ayatim  anuppadadhammo
doso  me  pahino ucchinnamulo talavatthukato anabhavangato ayatim
anuppadadhammo  moho  me  pahino  ucchinnamulo  talavatthukato
Anabhavangato  ayatim  anuppadadhammo  so  ce  aham  brahmana
evambhuto  cankamami ariyo me eso tasmim samaye cankamo hoti
so ce aham brahmana evambhuto titthami ... nisidami ... Seyyam
kappemi  ariyam  me  etam  tasmim  samaye uccasayanamahasayanam hoti
idam  kho  tam  brahmana  ariyam uccasayanamahasayanam yassaham etarahi
nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhiti.
   {503.8} Acchariyam  bho gotama abbhutam bho gotama ko canno
evarupassa  ariyassa  uccasayanamahasayanassa  nikamalabhi  bhavissati
akicchalabhi  akasiralabhi  annatra  bhota  gotamena  abhikkantam
bho  gotama  abhikkantam bho gotama seyyathapi bho gotama nikkujjitam
va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa  va  maggam
acikkheyya andhakare va telappajjotam dhareyya cakkhumanto rupani
dakkhantiti evamevam [1]- bhota gotamena anekapariyayena dhammo pakasito
ete  mayam  bhavantam  gotamam  saranam  gacchama  dhammanca bhikkhusanghanca
upasake no bhavam gotamo dharetu ajjatagge panupete saranam gateti.
   [504] 65 Ekam samayam bhagava rajagahe viharati gijjhakute pabbate.
Tena kho pana samayena sarabho nama paribbajako acirapakkanto hoti
imasma dhammavinaya so rajagahe parisati evam vacam bhasati annato
maya  samananam sakyaputtiyanam 2- dhammo annaya ca panaham samananam
sakyaputtiyanam  dhammam  evaham  tasma  dhammavinaya  apakkantoti .
Athakho  sambahula  bhikkhu  pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya
@Footnote: 1 Ma. kho . 2 Po. Ma. sakyaputtikanam. ito param idisameva.
Rajagaham pindaya pavisimsu . assosum kho te bhikkhu sarabhassa paribbajakassa
rajagahe  parisati  evam  vacam bhasamanassa annato maya samananam
sakyaputtiyanam  dhammo  annaya  ca  panaham  samananam  sakyaputtiyanam
dhammam  evaham  tasma dhammavinaya apakkantoti . athakho te bhikkhu
rajagahe  pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena
bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam abhivadetva ekamantam
nisidimsu  ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum sarabho
nama  bhante  paribbajako  acirapakkanto  imasma  dhammavinaya so
rajagahe  parisati  evam  vacam  bhasati  annato  maya  samananam
sakyaputtiyanam  dhammo  annaya  ca  panaham  samananam  sakyaputtiyanam
dhammam  evaham  tasma  dhammavinaya apakkantoti sadhu bhante bhagava
yena  sappiniya 1- tiram paribbajakaramo yena sarabho paribbajako
tenupasankamatu anukampam upadayati. Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   {504.1}  Athakho  bhagava  sayanhasamayam  patisallana vutthito
yena  sappiniya 2- tiram paribbajakaramo yena sarabho paribbajako
tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  nisajja  kho
bhagava sarabham paribbajakam etadavoca saccam kira tvam sarabha evam vadesi
annato  maya  samananam  sakyaputtiyanam  dhammo annaya ca panaham
samananam sakyaputtiyanam dhammam evaham tasma dhammavinaya apakkantoti.
Evam vutte sarabho paribbajako tunhi ahosi . dutiyampi kho bhagava
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. sappinika. ito param idisameva.
Sarabham  paribbajakam  etadavoca  vadehi  sarabha  kinti  te annato
samananam  sakyaputtiyanam  dhammo  sace  te  aparipuram  bhavissati aham
paripuressami  sace pana te paripuram bhavissati aham anumodissamiti .
Dutiyampi  kho  sarabho  paribbajako  tunhi  ahosi . tatiyampi kho
bhagava  sarabham  paribbajakam etadavoca maya 1- kho sarabha pannayati
samananam  sakyaputtiyanam  dhammo  vadehi  sarabha  kinti te annato
samananam  sakyaputtiyanam  dhammo  sace  te  aparipuram  bhavissati aham
paripuressami  sace pana te paripuram bhavissati aham anumodissamiti .
Tatiyampi kho sarabho paribbajako tunhi ahosi. Athakho te paribbajaka 2-
sarabham  paribbajakam  etadavocum  yadeva kho tvam avuso sarabha samanam
gotamam  yaceyyasi  tadeva  te  samano gotamo pavareti vadehi
avuso  sarabha  kinti  te  annato samananam sakyaputtiyanam dhammo
sace  te  aparipuram  bhavissati  samano  gotamo  paripuressati sace
pana te paripuram bhavissati samano gotamo anumodissatiti.
   {504.2} Evam vutte sarabho paribbajako tunhibhuto mankubhuto
pattakkhandho  adhomukho  pajjhayanto  appatibhano  nisidi  . athakho
bhagava  sarabham  paribbajakam  tunhibhutam  mankubhutam  pattakkhandham  adhomukham
pajjhayantam  appatibhanam  viditva  te  paribbajake  etadavoca
yo  kho  mam  paribbajaka  3-  evam  vadeyya  sammasambuddhassa
te   patijanato   ime   dhamma   anabhisambuddhati   tamaham
@Footnote: 1 Ma. yo kho . 2 Yu. paribbajaka rajagahaka . 3 Po. Yu. paribbajako.
@ito param idisameva.
Tattha  sadhukam  samanuyunjeyyam  samanuggaheyyam  samanubhaseyyam  so
vata   maya   sadhukam   samanuyunjiyamano   samanuggahiyamano
samanubhasiyamano  atthanametam  anavakaso  yam  so  tinnam  thananam
nannataram  thanam  nigaccheyya  annena  va  annam  paticarissati
bahiddha   katham  apanamessati  kopanca  dosanca  appaccayanca
patukarissati  tunhibhuto  va  mankubhuto  pattakkhandho  adhomukho
pajjhayanto   appatibhano   nisidissati   seyyathapi   sarabho
paribbajako  yo  kho  mam  paribbajaka  evam vadeyya khinasavassa
te  patijanato  ime  asava  aparikkhinati  tamaham  tattha sadhukam
samanuyunjeyyam  samanuggaheyyam  samanubhaseyyam  so  vata  maya
sadhukam   samanuyunjiyamano   samanuggahiyamano   samanubhasiyamano
atthanametam  anavakaso  yam  so  tinnam  thananam  nannataram thanam
nigaccheyya  annena  va  annam  paticarissati  bahiddha  katham
apanamessati   kopanca   dosanca   appaccayanca   patukarissati
tunhibhuto  va  mankubhuto  pattakkhandho  adhomukho  pajjhayanto
appatibhano nisidissati seyyathapi sarabho paribbajako
   {504.3} yo kho mam paribbajaka evam vadeyya yassa kho pana te
atthaya dhammo desito so na niyyati takkarassa sammadukkhakkhayayati
tamaham  tattha  sadhukam  samanuyunjeyyam  samanuggaheyyam  samanubhaseyyam
so   vata  maya  sadhukam  samanuyunjiyamano  samanuggahiyamano
samanubhasiyamano  atthanametam  anavakaso  yam  so  tinnam  thananam
nannataram  thanam  nigaccheyya  annena va annam paticarissati bahiddha
Katham  apanamessati  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukarissati
tunhibhuto  va  mankubhuto  pattakkhandho  adhomukho  pajjhayanto
appatibhano nisidissati seyyathapi sarabho paribbajakoti.
   {504.4}  Athakho  bhagava  sappiniya  tire paribbajakarame
tikkhattum  sihanadam  naditva  vehasam  pakkami  .  athakho  te
paribbajaka  acirapakkantassa  bhagavato  sarabham  paribbajakam  samantato
vacaya  sannitodakena  sanjambharim  akamsu  seyyathapi  avuso sarabha
braharanne  jarasigalo  sihanadam  nadissamiti  segalakamyeva  1-
nadati bherandakamyeva nadati evameva kho tvam avuso sarabha annatreva
samanena gotamena sihanadam nadissamiti segalakamyeva 2- nadasi bherandakamyeva
nadasi seyyathapi avuso sarabha ambakamaddari 3- pussakaravitam 4- ravissamiti
ambakamaddariravitamyeva 5- ravati evameva kho tvam avuso sarabha annatreva
samanena  gotamena  pussakaravitam  ravissamiti ambakamaddariravitamyeva ravasi
seyyathapi  avuso sarabha usabho sunnaya gosalaya gambhiram naditabbam
mannati  evameva  kho  tvam  avuso  sarabha  annatreva  samanena
gotamena  gambhiram naditabbam mannasiti . athakho te paribbajaka sarabham
paribbajakam samantato vacaya sannitodakena sanjambharim akamsuti.
   [505] 66 Ekam samayam bhagava kosalesu carikam caramano mahata
bhikkhusanghena saddhim yena kesaputtam nama kalamanam nigamo tadavasari.
Assosum kho kesaputtiya kalama samano khalu bho gotamo sakyaputto
@Footnote: 1-2 Ma. singalakamyeva. ito param idisameva . 3 Ma. ambukasancari.
@4 Ma. purisakaravitam. 5 Ma. ambukasancariravitamyeva . 6 Ma. kesamuttam.
Sakyakula  pabbajito  kesaputtam  anuppatto  tam  kho  pana bhagavantam
gotamam  evam  kalyano  kittisaddo  abbhuggato  itipi so bhagava
araham  sammasambuddho  vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho bhagava so imam lokam
sadevakam  samarakam  sabrahmakam  sassamanabrahmanim  pajam sadevamanussam sayam
abhinna  sacchikatva  pavedeti  so  dhammam  deseti  adikalyanam
majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam
parisuddham  brahmacariyam  pakaseti  sadhu  kho  pana tatharupanam arahatam
dassanam hotiti.
   {505.1} Athakho kesaputtiya kalama yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva   appekacce   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidimsu  appekacce  bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham
saraniyam  vitisaretva  ekamantam  nisidimsu appekacce yena bhagava
tenanjalimpanametva  ekamantam  nisidimsu  appekacce  namagottam
savetva  ekamantam  nisidimsu appekacce tunhibhuta ekamantam nisidimsu
ekamantam nisinna kho 1- kesaputtiya kalama bhagavantam etadavocum
santi  bhante  eke  samanabrahmana  kesaputtam  agacchanti  te
sakamyeva vadam dipenti jotenti paravadam 2- pana khumsenti vambhenti
paribhavanti opapakkhim 3- karonti aparepi bhante eke samanabrahmana
kesaputtam agacchanti tepi sakamyeva vadam dipenti jotenti paravadam 4-
pana  khumsenti  vambhenti paribhavanti opapakkhim 5- karonti tesam no
@Footnote: 1 Ma. te . 2-4 Po. Ma. parappavadam . 3-5 Ma. omakkhim.
Bhante  amhakam  hoteva  kankha hoti vicikiccha kosunama imesam
bhavantanam samanabrahmananam saccam aha ko musati.
   {505.2} Alam hi vo kalama kankhitum alam vicikicchitum kankhaniyeva 1-
pana vo thane vicikiccha uppanna etha tumhe kalama ma anussavena
ma paramparaya ma itikiraya ma pitakasampadanena ma takkahetu ma
nayahetu  ma  akaraparivitakkena  ma  ditthinijjhanakkhantiya  ma
bhabbarupataya  ma samano no garuti yada tumhe kalama attanava
janeyyatha ime dhamma akusala ime dhamma savajja ime dhamma
vinnugarahita  ime  dhamma  samatta  samadinna  ahitaya  dukkhaya
samvattantiti atha tumhe kalama pajaheyyatha tam kim mannatha kalama
lobho  purisassa  ajjhattam  uppajjamano  uppajjati  hitaya  va
ahitaya vati. Ahitaya bhante.
   {505.3}  Luddho  panayam  kalama  purisapuggalo  lobhena
abhibhuto  pariyadinnacitto  panampi  hanati  adinnampi  adiyati
paradarampi  gacchati  musapi  bhanati  parampi  tathattaya  samadapeti
yamsa 2- hoti digharattam ahitaya dukkhayati . evam bhante . Tam kim
mannatha   kalama   doso  purisassa  ajjhattam  uppajjamano
uppajjati hitaya va ahitaya vati. Ahitaya bhante.
   {505.4} Duttho panayam kalama purisapuggalo dosena abhibhuto
pariyadinnacitto  panampi  hanati  adinnampi  adiyati  paradarampi
gacchati  musapi bhanati parampi tathattaya samadapeti yamsa hoti digharattam
ahitaya  dukkhayati  .  evam  bhante . tam kim mannatha kalama
@Footnote: 1 Ma. kankhaniyeva . 2 Po. yam tassa.
Moho  purisassa ajjhattam uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya
vati. Ahitaya bhante.
   {505.5} Mulho panayam kalama purisapuggalo mohena abhibhuto
parayadinnacitto  panampi  hanati  adinnampi  adiyati  paradarampi
gacchati  musapi bhanati parampi tathattaya samadapeti yamsa hoti digharattam
ahitaya dukkhayati. Evam bhante.
   {505.6} Tam kim mannatha kalama ime dhamma kusala va akusala
vati. Akusala bhante. Savajja va anavajja vati. Savajja bhante.
Vinnugarahita  va  vinnuppasattha  vati  .  vinnugarahita bhante .
Samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti no va katham va ettha
hotiti . samatta bhante samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti evam no
ettha hotiti. Iti kho kalama yantam avocumha 1- etha tumhe kalama
ma anussavena ma paramparaya ma itikiraya ma pitakasampadanena ma
takkahetu ma nayahetu ma akaraparivitakkena ma ditthinajjhanakkhantiya
ma bhabbarupataya ma samano no garuti yada tumhe kalama attanava
janeyyatha ime dhamma akusala ime dhamma savajja ime dhamma
vinnugarahita  ime  dhamma  samatta  samadinna  ahitaya  dukkhaya
samvattantiti  atha  tumhe  kalama  pajaheyyathati  iti  yantam
vuttam idametam paticca vuttam . etha tumhe kalama ma anussavena
ma  paramparaya  ma  itikiraya ma pitakasampadanena ma takkahetu
ma  nayahetu  ma  akaraparivitakkena  ma  ditthinijjhanakkhantiya
@Footnote: 1 Ma. avocumha.
Ma  bhabbarupataya  ma  samano  no  garuti yada tumhe kalama
attanava  janeyyatha  ime  dhamma kusala ime dhamma anavajja
ime  dhamma  vinnuppasattha  ime  dhamma  samatta  samadinna
hitaya  sukhaya  samvattantiti  atha  tumhe  kalama  upasampajja
vihareyyatha.
   {505.7}  Tam  kim mannatha kalama alobho purisassa ajjhattam
uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya vati . hitaya bhante.
Aluddho panayam kalama purisapuggalo lobhena anabhibhuto apariyadinnacitto
neva panam hanati na adinnam adiyati na paradaram gacchati na musa bhanati
parampi  tathattaya samadapeti yamsa hoti digharattam hitaya sukhayati .
Evam bhante.
   {505.8}  Tam  kim mannatha kalama adoso purisassa ajjhattam
uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya vati . hitaya bhante.
Aduttho   panayam  kalama  purisapuggalo  dosena  anabhibhuto
apariyadinnacitto  neva  panam hanati na adinnam adiyati na paradaram
gacchati  na  musa  bhanati  parampi  tathattaya  samadapeti yamsa hoti
digharattam hitaya sukhayati. Evam bhante.
   {505.9}  Tam  kim mannatha kalama amoho purisassa ajjhattam
uppajjamano uppajjati hitaya va ahitaya vati . hitaya bhante.
Amulho panayam kalama purisapuggalo mohena anabhibhuto apariyadinnacitto
neva panam hanati na adinnam adiyati na paradaram gacchati na musa bhanati
parampi tathattaya samadapeti yamsa hoti digharattam hitaya sukhayati. Evam
Bhante.
   {505.10}  Tam kim mannatha kalama ime dhamma kusala va
akusala vati . Kusala bhante. Savajja va anavajja vati. Anavajja
bhante  .  vinnugarahita  va  vinnuppasattha vati . vinnuppasattha
bhante . samatta samadinna hitaya sukhaya samvattanti no va katham va
ettha hotiti . samatta bhante samadinna hitaya sukhaya samvattanti
evam no ettha hotiti.
   {505.11} Iti kho kalama yantam avocumha etha tumhe kalama
ma anussavena ma paramparaya ma itikiraya ma pitakasampadanena ma
takkahetu ma nayahetu ma akaraparivitakkena ma ditthinijjhanakkhantiya
ma bhabbarupataya ma samano no garuti yada tumhe kalama attanava
janeyyatha ime dhamma kusala ime dhamma anavajja ime dhamma
vinnuppasattha  ime  dhamma  samatta  samadinna  hitaya  sukhaya
samvattantiti atha tumhe kalama upasampajja vihareyyathati iti yantam
vuttam idametam paticca vuttam.
   {505.12} Sa kho so kalama ariyasavako evam vigatabhijjho
vigatabyapado  asammulho  sampajano  patissato  mettasahagatena
cetasa ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham
iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam  lokam
mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena appamanena averena
abyapajjhena pharitva viharati karunasahagatena cetasa ... Muditasahagatena
cetasa ... upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati tatha
Dutiyam  tatha  tatiyam  tatha  catuttham  iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi
sabbattataya   sabbavantam   lokam   upekkhasahagatena   cetasa
vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati.
   {505.13} Sa kho so kalama ariyasavako evam averacitto evam
abyapajjhacitto  evam  asankilitthacitto  evam  visuddhacitto  tassa
dittheva dhamme cattaro assasa adhigata honti sace kho pana atthi
paro  loko  atthi sukatadukkatanam kammanam phalavipako thanametam 1-
yenaham  kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjissamiti
ayamassa  pathamo  assaso  adhigato hoti . sace kho pana natthi
paro  loko  natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalavipako  idhaham
dittheva dhamme averam abyapajjham anigham sukhi 2- attanam pariharamiti
ayamassa  dutiyo assaso adhigato hoti . sace kho pana karoto
kariyati  papam  na  kho panaham kassaci papam cetemi akarontam kho
pana  mam  papakammam  kuto dukkham phusissatiti ayamassa tatiyo assaso
adhigato  hoti  . sace kho pana karoto na kariyati papam idhaham
ubhayeneva  visuddham  attanam samanupassamiti ayamassa catuttho assaso
adhigato hoti.
   {505.14} Sa kho so kalama ariyasavako evam averacitto
evam  abyapajjhacitto  evam  asankilitthacitto  evam  visuddhacitto
tassa  dittheva dhamme ime cattaro assasa adhigata hontiti .
Evametam  bhagava  evametam  sugata sa kho so bhante ariyasavako
@Footnote: 1 Ma. athaham. ito param idisameva. Yu. thanamaham . 2 Ma. Yu. sukhim.
Evam  averacitto evam abyapajjhacitto evam asankilitthacitto evam
visuddhacitto  tassa  dittheva  dhamme  cattaro  assasa  adhigata
honti  sace  kho  pana  atthi  paro  loko atthi sukatadukkatanam
kammanam  phalavipako  thanametam  yenaham  kayassa bheda parammarana
sugatim  saggam  lokam  upapajjissamiti  ayamassa  pathamo  assaso
adhigato hoti . sace kho pana natthi paro loko natthi sukatadukkatanam
kammanam  phalavipako  idhaham  dittheva  dhamme  averam  abyapajjham
anigham  sukhi  attanam  pariharamiti  ayamassa dutiyo assaso adhigato
hoti . sace kho pana karoto kariyati papam na kho panaham kassaci
papam  cetemi  akarontam  kho  pana  mam  papakammam  kuto  dukkham
phusissatiti ayamassa tatiyo assaso adhigato hoti . sace kho pana
karoto na kariyati papam idhaham ubhayeneva visuddham attanam samanupassamiti
ayamassa catuttho assaso adhigato hoti.
   {505.15} Sa kho so bhante ariyasavako evam averacitto evam
abyapajjhacitto  evam  asankilitthacitto  evam  visuddhacitto  tassa
dittheva  dhamme  ime cattaro assasa adhigata honti abhikkantam
bhante  .pe.  ete  mayam bhante bhagavantam saranam gacchama dhammanca
bhikkhusanghanca  upasake  no  bhante  bhagava  dharetu  ajjatagge
panupete saranam gateti.
   [506] Ekam samayam ayasma nandako savatthiyam viharati pubbarame
migaramatupasade  .  athakho salho ca migaranatta rohano 1-
@Footnote: 1 Ma. sano.
Ca pekhuniyanatta 1- yenayasma nandako tenupasankamimsu upasankamitva
ayasmantam  nandakam  abhivadetva  ekamantam nisidimsu ekamantam nisinnam
kho  salham migaranattaram ayasma nandako etadavoca etha tumhe
salha  ma  anussavena  ma  paramparaya  ma  itikiraya  ma
pitakasampadanena  ma  takkahetu ma nayahetu ma akaraparivitakkena
ma ditthinijjhanakkhantiya ma bhabbarupataya ma samano no garuti yada
tumhe  salha  attanava  janeyyatha ime dhamma akusala ime
dhamma  savajja  ime  dhamma  vinnugarahita ime dhamma samatta
samadinna  ahitaya  dukkhaya  samvattantiti  atha  tumhe  salha
pajaheyyatha tam kim mannatha salha atthi lobhoti. Evam bhante.
   {506.1} Abhijjhati kho aham salha etamattham vadami luddho kho
ayam  salha  abhijjhalu  panampi  hanati  adinnampi  adiyati
paradarampi  gacchati  musapi  bhanati  parampi  tathattaya  samadapeti
yamsa hoti digharattam ahitaya dukkhayati . evam bhante. Tam kim mannatha
salha atthi dosoti . evam bhante . Byapadoti kho aham salha
etamattham  vadami  duttho  kho ayam salha byapannacitto panampi
hanati  adinnampi  adiyati  paradarampi  gacchati  musapi bhanati parampi
tathattaya samadapeti yamsa hoti digharattam ahitaya dukkhayati . evam
bhante . tam kim mannatha salha atthi mohoti . evam bhante .
Avijjati  kho  aham  salha  etamattham  vadami  mulho kho ayam
@Footnote: 1 Ma. sekhuniyanatta.
Salha  avijjagato  panampi  hanati  adinnampi adiyati paradarampi
gacchati  musapi  bhanati  parampi  tathattaya  samadapeti  yamsa  hoti
digharattam ahitaya dukkhayati . evam bhante . tam kim mannatha salha
ime dhamma kusala va akusala vati. Akusala bhante. Savajja va
anavajja vati . savajja bhante . vinnugarahita va vinnuppasattha
vati . vinnugarahita bhante . samatta samadinna ahitaya dukkhaya
samvattanti  no  va  katham  va  ettha hotiti . samatta bhante
samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti 1- evam no ettha hotiti.
   {506.2} Iti kho salha yantam avocumha etha tumhe salha
ma  anussavena  ma paramparaya ma itikiraya ma pitakasampadanena
ma  takkahetu  2-  ma  nayahetu  ma  akaraparivitakkena  ma
ditthinijjhanakkhantiya  ma  bhabbarupataya  ma  samano  no  garuti
yada  tumhe  salha  attanava janeyyatha ime dhamma akusala
ime dhamma savajja ime dhamma vinnugarahita ime dhamma samatta
samadinna  ahitaya  dukkhaya  samvattantiti  atha  tumhe  salha
pajaheyyathati iti yantam vuttam idametam paticca vuttam.
   {506.3} Etha 3- tumhe salha ma anussavena ma paramparaya
ma  itikiraya ma pitakasampadanena ma takkahetu ma nayahetu ma
akaraparivitakkena  ma  ditthinijjhanakkhantiya  ma  bhabbarupataya
ma  samano  no  garuti  yada  tumhe  salha  attanava
janeyyatha  ime  dhamma  kusala  ime  dhamma  anavajja ime
@Footnote: 1 Ma. Yu. samvattantiti . 2 Yu. vitakkahetu . 3 Yu. evam.
Dhamma  vinnuppasattha  ime  dhamma  samatta  samadinna  hitaya
sukhaya  samvattantiti  atha  tumhe  salha  upasampajja  vihareyyatha
tam kim mannatha salha atthi alobhoti. Evam bhante.
   {506.4} Anabhijjhati kho aham salha etamattham vadami aluddho kho
ayam  salha  anabhijjhalu neva panam hanati na adinnam adiyati na
paradaram gacchati na musa bhanati parampi tathattaya samadapeti yamsa hoti
digharattam hitaya sukhayati . evam bhante . tam kim mannatha salha
atthi  adosoti . evam bhante . abyapadoti kho aham salha
etamattham  vadami  aduttho  kho  ayam  salha  abyapannacitto
neva  panam  hanati na adinnam adiyati na paradaram gacchati na musa
bhanati parampi tathattaya samadapeti yamsa hoti digharattam hitaya sukhayati.
Evam bhante . tam kim mannatha salha atthi amohoti. Evam bhante.
Vijjati kho aham salha etamattham vadami amulho kho ayam salha
vijjagato neva panam hanati na adinnam adiyati  na paradaram gacchati
na  musa  bhanati  parampi  tathattaya  samadapeti yamsa hoti digharattam
hitaya sukhayati . evam bhante . tam kim mannatha salha ime dhamma
kusala va akusala vati . kusala bhante . Savajja va anavajja
vati  .  anavajja  bhante  .  vinnugarahita  va  vinnuppasattha
vati  .  vinnuppasattha  bhante  .  samatta  samadinna  hitaya
sukhaya samvattanti no va katham va ettha hotiti . samatta bhante
Samadinna hitaya sukhaya samvattanti 1- evam no ettha hotiti.
   {506.5} Iti kho salha yantam avocumha etha tumhe salha
ma  anussavena  ma paramparaya ma itikiraya ma pitakasampadanena
ma  takkahetu  ma  nayahetu  ma  akaraparivitakkena  ma
ditthinijjhanakkhantiya  ma  bhabbarupataya  ma  samano  no  garuti
yada  tumhe  salha  attanava  janeyyatha ime dhamma kusala
ime  dhamma  anavajja  ime  dhamma  vinnuppasattha ime dhamma
samatta  samadinna  [2]-  hitaya  sukhaya samvattantiti atha tumhe
salha  upasampajja  vihareyyathati  iti  yantam  vuttam  idametam
paticca vuttam.
   {506.6} Sa kho so salha ariyasavako evam vigatabhijjho
vigatabyapado  asammulho  sampajano  patissato  mettasahagatena
cetasa ekam disam pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham
iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbattataya  sabbavantam lokam ...
Karunasahagatena  cetasa  .pe.  muditasahagatena  cetasa  .pe.
Upekkhasahagatena  cetasa  ekam  disam  pharitva viharati tatha dutiyam
tatha  tatiyam  tatha  catuttham iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya
sabbavantam  lokam  upekkhasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena
appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva  viharati  so  evam
pajanati   atthi  idam  atthi  hinam  atthi  panitam  atthi  imassa
sannagatassa  uttarim  3-  nissarananti  tassa  evam  janato evam
passato  kamasavapi  cittam  vimuccati  bhavasavapi  cittam  vimuccati
@Footnote: 1 Po. Ma. samvattantiti . 2 Ma. digharattam . 3 Po. Ma. uttari.
Avijjasavapi  cittam  vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti
khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam  naparam itthattayati
pajanati  so  evam  pajanati  ahu  pubbe lobho tadahu akusalam
so etarahi natthi iccetam kusalam ahu pubbe doso ... Ahu pubbe
moho  tadahu  akusalam so etarahi natthi iccetam kusalanti iti 1-
so  dittheva  dhamme  nicchato  nibbuto  sitibhuto  sukhapatisamvedi
brahmabhutena attana viharatiti.
   [507]  68  Tinimani bhikkhave kathavatthuni katamani tini atitam
va bhikkhave addhanam arabbha katham katheyya evam ahosi atitamaddhananti
anagatam  va  bhikkhave addhanam arabbha katham katheyya evam bhavissati
anagatamaddhananti  etarahi  va  bhikkhave  paccuppannam  addhanam
arabbha katham katheyya evam hoti etarahi paccuppannanti 2-.
   {507.1} Kathasampayogena bhikkhave puggalo veditabbo yadi va
kaccho yadi va akacchoti sacayam bhikkhave puggalo panham puttho samano
ekamsabyakaraniyam  panham  na  ekamsena  byakaroti  vibhajjabyakaraniyam
panham   na   vibhajjabyakaroti   patipucchabyakaraniyam  panham  na
patipucchabyakaroti  thapaniyam  panham  na thapeti evam santayam bhikkhave
puggalo  akaccho  hoti sace panayam bhikkhave puggalo panham puttho
samano  ekamsabyakaraniyam  panham ekamsena byakaroti vibhajjabyakaraniyam
panham  vibhajjabyakaroti  patipucchabyakaraniyam  panham  patipucchabyakaroti
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi . 2 Ma. paccuppannamaddhananti.
Thapaniyam panham thapeti evam santayam bhikkhave puggalo kaccho hoti.
   {507.2}  Kathasampayogena  bhikkhave  puggalo veditabbo yadi
va kaccho yadi va akacchoti sacayam bhikkhave puggalo panham puttho
samano thanatthane na santhati parikappe na santhati annavade 1-
na  santhati  patipadaya  na  santhati  evam  santayam  bhikkhave
puggalo  akaccho  hoti sace panayam bhikkhave puggalo panham puttho
samano  thanatthane  santhati  parikappe  santhati  annavade 2-
santhati  patipadaya  santhati  evam  santayam  bhikkhave  puggalo
kaccho hoti.
   {507.3}  Kathasampayogena  bhikkhave  puggalo veditabbo yadi
va  kaccho  yadi  va  akacchoti  sacayam  bhikkhave puggalo panham
puttho  samano  annenannam  paticarati  bahiddha  katham  apanameti
kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  evam  santayam bhikkhave
puggalo  akaccho  hoti sace panayam bhikkhave puggalo panham puttho
samano  nannenannam  paticarati  na  bahiddha  katham  apanameti na
kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  evam  santayam bhikkhave
puggalo kaccho hoti.
   {507.4}  Kathasampayogena  bhikkhave  puggalo  veditabbo
yadi  va  kaccho yadi va akacchoti sacayam bhikkhave puggalo panham
puttho  samano  abhiharati  abhimaddati  anupajagghati  khalitam  ganhati
evam  santayam  bhikkhave  puggalo  akaccho  hoti  sace  panayam
bhikkhave  puggalo  panham  puttho  samano na abhiharati na abhimaddati
@Footnote: 1-2 Ma. annatavade.
Na  anupajagghati  na  khalitam  ganhati  evam  santayam  bhikkhave
puggalo kaccho hoti.
   {507.5}  Kathasampayogena  bhikkhave  puggalo  veditabbo
yadi  va  saupaniso  yadi  va  anupanisoti  anohitasoto bhikkhave
anupaniso  hoti  ohitasoto saupaniso hoti so saupaniso samano
abhijanati  ekam  dhammam  parijanati ekam dhammam pajahati ekam dhammam
sacchikaroti  ekam  dhammam  so  abhijananto ekam dhammam parijananto
ekam  dhammam  pajahanto ekam dhammam sacchikaronto ekam dhammam samma
vimuttim phusati . etadattha bhikkhave katha etadattha mantana etadattha
upanisa etadattham sotavadhanam yadidam anupada cittassa vimokkhoti.
     Ye viruddha sallapanti     vinivittha samussita
     anariyagunamasajja        annonnavivaresino 1-
     dubbhasitam vikkhalitam       sampamoham parajayam
     annamannabhinandanti 2- tadariyo kathanacare.
     Sace cassa kathakamo      kalamannaya pandito
     dhammatthapatisamyutta       ya ariyacarita katha
     tam katham kathaye dhiro         aviruddho anussito
     anuttinnena 3- manasa   apalaso asahaso
     anusuyyamano 4- so     sammadannaya bhasati
     subhasitam anumodeyya      dubbhatthe napasadaye 5-
     uparambham na sikkheyya     khalitanca na gahaye
@Footnote: 1 Ma. annamannam vivaresino . 2 Po. Ma. annonnassabhinandanti.
@3 Ma. anunnatena Yu. anupadinnena . 4 Po. Ma. anusuyayamano. 5 Yu. navasadaye.
     Nabhihare nabhimadde      na vacam payutam bhane.
     Annanattham pasadattham    satam ve hoti mantana
     evam kho ariya mantenti    esa ariyanamantana
     etadannaya medhavi      na samusseyya mantayeti.
   [508] 69 Sace bhikkhave annatitthiya paribbajaka evam puccheyyum
tayome  avuso  dhamma  katame tayo rago doso moho ime
kho  avuso  tayo  dhamma  imesam  avuso  tinnam dhammanam ko
viseso  ko adhippayaso 1- kim nanakarananti evam puttha tumhe
bhikkhave  tesam annatitthiyanam paribbajakanam kinti byakareyyathati .
Bhagavammulaka  no  bhante  dhamma  bhagavamnettika  bhagavampatisarana sadhu
vata  bhante  bhagavantamyeva patibhatu etassa bhasitassa attho bhagavato
sutva bhikkhu dharessantiti . tenahi bhikkhave sunatha sadhukam manasikarotha
bhasissamiti . evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava  etadavoca  sace  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka evam
puccheyyum tayome avuso dhamma katame tayo rago doso moho
ime  kho avuso tayo dhamma imesam avuso tinnam dhammanam ko
viseso  ko  adhippayaso  kim  nanakarananti evam  puttha tumhe
bhikkhave  tesam  annatitthiyanam  paribbajakanam  evam  byakareyyatha
rago  kho  avuso appasavajjo dandhaviragi  doso mahasavajjo
khippaviragi moho mahasavajjo dandhaviragiti.
@Footnote: 1 Po. adhippayo. Ma. Yu. adhippayaso.
   {508.1} Ko panavuso hetu ko paccayo yena anuppanno va
rago  uppajjati  uppanno  va  rago  bhiyyobhavaya vepullaya
samvattatiti  .  subhanimittantissa  vacaniyam  tassa  subhanimittam  ayoniso
manasikaroto anuppanno ceva 1- rago uppajjati uppanno ca 2-
rago bhiyyobhavaya vepullaya samvattati ayam kho avuso hetu ayam
paccayo  yena  anuppanno  va  rago  uppajjati  uppanno va
rago bhiyyobhavaya vepullaya samvattatiti.
   {508.2} Ko panavuso hetu ko paccayo yena anuppanno va
doso  uppajjati  uppanno  va  doso  bhiyyobhavaya vepullaya
samvattatiti  .  patighanimittantissa  vacaniyam  tassa  patighanimittam ayoniso
manasikaroto anuppanno ceva 3- doso uppajjati uppanno ca 4-
doso bhiyyobhavaya vepullaya samvattati ayam kho avuso hetu ayam
paccayo yena anuppanno va doso uppajjati uppanno va doso
bhiyyobhavaya vepullaya samvattatiti.
   {508.3} Ko panavuso hetu ko paccayo yena anuppanno va moho
uppajjati uppanno va moho bhiyyobhavaya vepullaya samvattatiti .
Ayoniso manasikarotissa vacaniyam tassa ayoniso manasikaroto anuppanno
ceva 5- moho uppajjati uppanno ca 6- moho bhiyyobhavaya vepullaya
samvattati ayam  kho avuso hetu ayam paccayo yena anuppanno va moho
uppajjati uppanno va moho bhiyyobhavaya vepullaya samvattatiti.
   {508.4}  Ko  panavuso  hetu  ko  paccayo  yena
anuppanno   va   7-   rago   nuppajjati   uppanno
@Footnote:1-2-3-4-5-6 Po. Ma. va. 7 Ma. ceva. ito param idisameva.
Va  rago  pahiyatiti  .  asubhanimittantissa vacaniyam tassa asubhanimittam
yoniso  manasikaroto anuppanno ceva rago nuppajjati uppanno ca
rago pahiyati ayam kho avuso hetu ayam paccayo yena anuppanno
va rago nuppajjati uppanno va rago pahiyatiti.
   {508.5} Ko panavuso hetu ko paccayo yena anuppanno va
doso  nuppajjati  uppanno  va  doso  pahiyatiti  .  metta
cetovimuttitissa vacaniyam tassa mettam cetovimuttim yoniso manasikaroto
anuppanno ceva doso nuppajjati uppanno ca doso pahiyati 1- ayam
kho avuso hetu ayam paccayo yena anuppanno va doso nuppajjati
uppanno va doso pahiyatiti.
   {508.6}  Ko panavuso hetu ko paccayo yena anuppanno
va  moho  nuppajjati  uppanno  va moho pahiyatiti . yoniso
manasikarotissa  vacaniyam  tassa  yoniso manasikaroto anuppanno ceva
moho  nuppajjati  uppanno  ca  moho  pahiyati ayam kho avuso
hetu  ayam paccayo yena anuppanno va moho nuppajjati uppanno
va moho pahiyatiti.
   [509] 70  Tinimani bhikkhave akusalamulani katamani tini lobho
akusalamulam  doso  akusalamulam  moho  akusalamulam  .  yadapi bhikkhave
lobho  tadapi akusalam 2- yadapi luddho abhisankharoti kayena vacaya
manasa  tadapi  akusalam yadapi luddho lobhena abhibhuto pariyadinnacitto
parassa asata dukkham upadahati 3- vadhena va bandhena va janiya va
@Footnote: 1 Yu. pahiyatiti. 2 Po. Ma. akusalamulam. ito param idisameva. 3 Ma. uppadayati.
@ito param idisameva.
Garahaya  va  pabbajanaya va balavamhi balattho itipi tadapi akusalam
itissame lobhaja lobhanidana lobhasamudaya lobhapaccaya aneke papaka
akusala  dhamma  sambhavanti  .  yadapi bhikkhave doso tadapi akusalam
yadapi duttho abhisankharoti kayena vacaya manasa tadapi akusalam yadapi
duttho dosena abhibhuto pariyadinnacitto parassa asata dukkham upadahati
vadhena va bandhena va janiya va garahaya va pabbajanaya va
balavamhi  balattho  itipi tadapi akusalam itissame dosaja dosanidana
dosasamudaya dosapaccaya aneke papaka akusala dhamma sambhavanti.
Yadapi bhikkhave moho tadapi akusalam yadapi mulho abhisankharoti kayena
vacaya  manasa  tadapi  akusalam  yadapi  mulho  mohena  abhibhuto
pariyadinnacitto parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena va
janiya  va  garahaya va pabbajanaya va balavamhi balattho itipi
tadapi  akusalam itissame mohaja mohanidana mohasamudaya mohapaccaya
aneke papaka akusala dhamma sambhavanti.
   {509.1} Evarupo cayam bhikkhave puggalo vuccati akalavaditipi
abhutavaditipi  anatthavaditipi  adhammavaditipi  avinayavaditipi  kasma
cayam  bhikkhave  evarupo  puggalo vuccati akalavaditipi abhutavaditipi
anatthavaditipi   adhammavaditipi   avinayavaditipi  tathahayam  bhikkhave
puggalo parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena va janiya
va  garahaya  va  pabbajanaya  va  balavamhi  balattho  itipi
bhutena  kho  pana  vuccamano  avajanati  no patijanati abhutena
Vuccamano  na  atappam  karoti tassa nibbethanaya  itipetam ataccham
itipetam  abhutanti  tasma  evarupo  puggalo  vuccati akalavaditipi
abhutavaditipi anatthavaditipi adhammavaditipi avinayavaditipi.
   {509.2} Evarupo bhikkhave puggalo lobhajehi papakehi akusalehi
dhammehi  abhibhuto  pariyadinnacitto dittheva 1- dhamme dukkham viharati
savighatam  saupayasam  saparilaham  kayassa  [2]-  bheda parammarana
duggati patikankha .  dosajehi .pe. mohajehi papakehi akusalehi
dhammehi  abhibhuto  pariyadinnacitto  dittheva  dhamme  dukkham  viharati
savighatam  saupayasam  saparilaham  kayassa  bheda  parammarana duggati
patikankha . seyyathapi bhikkhave salo va dhavo va phandano va tihi
maluvalatahi  uddhaseto  3-  pariyonaddho  anayam apajjati byasanam
apajjati anayabyasanam apajjati evameva kho bhikkhave evarupo puggalo
lobhajehi papakehi akusalehi dhammehi abhibhuto pariyadinnacitto dittheva
dhamme  dukkham  viharati  savighatam saupayasam saparilaham kayassa bheda
parammarana  duggati  patikankha  dosajehi .pe. mohajehi papakehi
akusalehi  dhammehi  abhibhuto  pariyadinnacitto  dittheva dhamme dukkham
viharati  savighatam  saupayasam  saparilaham  kayassa  bheda parammarana
duggati patikankha. Imani kho bhikkhave tini akusalamulani 4-.
   {509.3}  Tinimani  bhikkhave kusalamulani katamani tini alobho
kusalamulam  adoso  kusalamulam  amoho  kusalamulam  .  yadapi  bhikkhave
alobho  tadapi  kusalam  yadapi  aluddho abhisankharoti kayena vacaya
@Footnote: 1 Ma. ditthe ceva. ito param idisameva . 2 Ma. ca. ito param idisameva.
@3 Ma. uddhasto. ito param idisameva . 4 Ma. Yu. akusalamulaniti.
Manasa tadapi kusalam yadapi aluddho lobhena anabhibhuto apariyadinnacitto
na parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena va janiya va
garahaya  va  pabbajanaya  va balavamhi balattho itipi tadapi kusalam
itissame  alobhaja alobhanidana alobhasamudaya alobhapaccaya aneke
kusala  dhamma  sambhavanti  .  yadapi  bhikkhave adoso tadapi kusalam
yadapi aduttho abhisankharoti kayena vacaya manasa tadapi kusalam yadapi
aduttho  dosena anabhibhuto apariyadinnacitto na parassa asata dukkham
upadahati vadhena va bandhena va janiya va garahaya va pabbajanaya
va balavamhi balattho itipi tadapi kusalam itissame adosaja adosanidana
adosasamudaya  adosapaccaya  aneke  kusala  dhamma  sambhavanti .
Yadapi  bhikkhave  amoho  tadapi  kusalam  yadapi  amulho abhisankharoti
kayena vacaya manasa tadapi kusalam yadapi amulho mohena anabhibhuto
apariyadinnacitto na parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena
va janiya va garahaya va pabbajanaya va balavamhi balattho itipi
tadapi  kusalam  itissame  amohaja  amohanidana  amohasamudaya
amohapaccaya aneke kusala dhamma sambhavanti.
   {509.4} Evarupo cayam bhikkhave puggalo vuccati kalavaditipi
bhutavaditipi   atthavaditipi   dhammavaditipi   vinayavaditipi   kasma
cayam  bhikkhave  evarupo  puggalo  vuccati  kalavaditipi bhutavaditipi
atthavaditipi   dhammavaditipi   vinayavaditipi   tathahayam   bhikkhave
puggalo  na  parassa asata dukkham upadahati vadhena va bandhena va
Janiya  va  garahaya va pabbajanaya va balavamhi balattho itipi
bhutena  kho  pana  vuccamano  patijanati  no avajanati abhutena
vuccamano atappam karoti tassa nibbethanaya itipetam ataccham itipetam
abhutanti  tasma  evarupo  puggalo  vuccati kalavaditipi bhutavaditipi
atthavaditipi dhammavaditipi vinayavaditipi . evarupassa bhikkhave puggalassa
lobhaja  papaka  akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata
anabhavam  gata  ayatim  anuppadadhamma  dittheva dhamme sukham viharati
avighatam anupayasam aparilaham dittheva dhamme parinibbayati dosaja .pe.
Mohaja  papaka  akusala dhamma pahina ucchinnamula talavatthukata
anabhavam  gata  ayatim  anuppadadhamma  dittheva dhamme sukham viharati
avighatam anupayasam aparilaham dittheva dhamme parinibbayati.
   {509.5} Seyyathapi bhikkhave salo va dhavo va phandano va
tihi maluvalatahi uddhaseto pariyonaddho atha 1- puriso agaccheyya
kuddalapitakam  2-  adaya so tam maluvalatam mule chindeyya mule
chetva  palikhaneyya  palikhanitva  mulani  uddhareyya  antamaso
usiranalamattanipi  3-  so  tam  maluvalatam  khandakhandikam chindeyya
khandakhandikam  chetva  phaleyya  phaletva  sakalikam  4-  kareyya
sakalikam  5-  karitva  vatatape visoseyya vatatape visosetva
aggina  daheyya  aggina  dahitva  masim  kareyya  masim  karitva
mahavate  va  ophuneyya  nadiya  va  sighasotaya  pavaheyya
evamassa  ta  bhikkhave  maluvalata  ucchinnamula  talavatthukata
@Footnote: 1 Yu. atho. 2 Ma. kudalapitakam. Yu. kuddalapitakamva. 3 Ma. usiranali....
@4-5 Ma. Yu. amenditam.
Anabhavam  gata  ayatim  anuppadadhamma  evameva  kho  bhikkhave
evarupassa  puggalassa  lobhaja  papaka  akusala  dhamma  pahina
ucchinnamula  talavatthukata  anabhavam  gata  ayatim  anuppadadhamma
dittheva  dhamme  sukham  viharati avighatam anupayasam aparilaham dittheva
dhamme  parinibbayati dosaja .pe. mohaja papaka akusala dhamma
pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavam gata ayatim anuppadadhamma
dittheva  dhamme  sukham  viharati avighatam anupayasam aparilaham dittheva
dhamme parinibbayati. Imani kho bhikkhave tini kusalamulaniti.
   [510]  71  Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati pubbarame
migaramatupasade  . athakho visakha migaramata tadahuposathe yena
bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam
nisidi  ekamantam  nisinnam  kho visakham migaramataram bhagava etadavoca
handa kuto nu tvam visakhe agacchasi diva divassati . uposathaham
bhante ajja upavasamiti.
   {510.1}  Tayome  1-  visakhe  uposatha  katame  tayo
gopalakuposatho  niganthuposatho  ariyuposatho  .  kathanca  visakhe
gopalakuposatho  hoti  seyyathapi  visakhe gopalako sayanhasamaye
samikanam  gavo  niyyadetva  iti patisancikkhati ajja kho gavo
amusminca  amusminca  padese  carimsu  amusminca  amusminca  padese
paniyani  pivimsu  2-  svedani gavo amusminca amusminca padese
carissanti  amusminca  amusminca  padese  paniyani  pivissantiti
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. tayo kho me . 2 Yu. apamsu.
Evameva  kho  visakhe idhekacco uposathiko iti patisancikkhati aham
khvajja  idancidanca  khadaniyam  khadim  idancidanca  bhojaniyam  bhunjim
svedanaham  idancidanca  khadaniyam  khadissami  idancidanca  bhojaniyam
bhunjissamiti  so  tena lobhena 1- abhijjhasahagatena cetasa divasam
atinameti  evam kho visakhe gopalakuposatho hoti evam upavuttho
kho  visakhe  gopalakuposatho  na  mahapphalo  hoti na mahanisamso
na mahajutiko na mahavippharo.
   {510.2}  Kathanca  visakhe niganthuposatho hoti atthi visakhe
nigantha  nama samanajatika te savakam evam samadapenti ehi tvam
ambho  purisa ye puratthimaya disaya pana paramyojanasatam tesu dandam
nikkhipahi  ye  pacchimaya  disaya  pana  paramyojanasatam tesu dandam
nikkhipahi  ye  uttaraya  disaya  pana  paramyojanasatam tesu dandam
nikkhipahi  ye  dakkhinaya  disaya  pana  paramyojanasatam tesu dandam
nikkhipahiti  iti  ekaccanam  pananam  anuddayaya  anukampaya
samadapenti   ekaccanam   pananam   nanuddayaya  nanukampaya
samadapenti   te   tadahuposathe  savakam  evam  samadapenti
ehi  tvam  ambho purisa sabbacelani nikkhipitva evam vadehi naham
kvacini 2- kassaci kincanam 3- tasmim na ca mama kvacini kisminci 4-
kincanatthiti  5-  jananti  kho  panassa  matapitaro  ayam amhakam
puttoti sopi janati ime mayham matapitaroti janati kho panassa
@Footnote: 1 Po. Ma. ayam patho natthi. 2 Ma. kvacani. Yu. kuvaci . 3 Ma. kincanatasmim.
@4 Ma. kvacani katthaci kincanatatthiti . 5 Yu. mama kvaci kassaci kincanam natthiti.
Puttadaro  ayam mayham bhattati sopi janati ayam mayham puttadaroti
jananti   kho   panassa   dasakammakaraporisa   ayam  amhakam
ayyoti  sopi  janati  ime  mayham  dasakammakaraporisati  iti
yasmim samaye sacce 1- samadapetabba musavade tasmim samaye samadapeti 2-
idamassa  musavadasmim  vadami  so  tassa  rattiya accayena te
bhoge  adinnamyeva  paribhunjati  idamassa  adinnadanasmim vadami evam
kho  visakhe  niganthuposatho  hoti  evam  upavuttho  kho visakhe
niganthuposatho  na  mahapphalo  hoti na mahanisamso na mahajutiko na
mahavippharo.
   {510.3}  Kathanca  visakhe  ariyuposatho  hoti upakkilitthassa
visakhe  cittassa  upakkamena  pariyodapana  hoti  kathanca  visakhe
upakkilitthassa  cittassa  upakkamena  pariyodapana  hoti idha visakhe
ariyasavako tathagatam anussarati itipi so bhagava araham sammasambuddho
vijjacaranasampanno   sugato  lokavidu  anuttaro  purisadammasarathi
sattha  devamanussanam  buddho  bhagavati  tassa  tathagatam  anussarato
cittam  pasidati  pamujjam  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesa te
pahiyanti  seyyathapi  visakhe  upakkilitthassa  sisassa  upakkamena
pariyodapana   hoti   kathanca  visakhe  upakkilitthassa  sisassa
upakkamena  pariyodapana  hoti  kakkanca  paticca  mattikanca  paticca
udakanca paticca purisassa ca tajjam vayamam paticca evam kho visakhe
upakkilitthassa  sisassa  upakkamena  pariyodapana  hoti  evameva
@Footnote: 1 Yu. sabbe . 2 Ma. Yu. samadapenti.
Kho visakhe upakkilitthassa cittassa upakkamena pariyodapana hoti
   {510.4}  kathanca  visakhe  upakkilitthassa cittassa upakkamena
pariyodapana  hoti idha visakhe ariyasavako tathagatam anussarati itipi
so  bhagava  .pe. buddho bhagavati tassa tathagatam anussarato cittam
pasidati  pamujjam  1-  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesa  te
pahiyanti  ayam  vuccati  visakhe  ariyasavako  brahmuposatham  upavasati
brahmuna  saddhim  samvasati  brahmancassa  arabbha  cittam  pasidati
pamujjam  uppajjati 1- ye cittassa upakkilesa te pahiyanti evam
kho visakhe upakkilitthassa cittassa upakkamena pariyodapana hoti.
   {510.5} Upakkilitthassa visakhe cittassa upakkamena pariyodapana
hoti  kathanca  visakhe upakkilitthassa cittassa upakkamena pariyodapana
hoti idha visakhe ariyasavako dhammam anussarati svakkhato bhagavata dhammo
sanditthiko  akaliko ehipassiko opanayiko 2- paccattam veditabbo
vinnuhiti   tassa  dhammam  anussarato  cittam  pasidati  pamujjam
uppajjati  ye  cittassa  upakkilesa  te  pahiyanti  seyyathapi
visakhe  upakkilitthassa  kayassa upakkamena pariyodapana hoti kathanca
visakhe  upakkilitthassa  kayassa  upakkamena  pariyodapana  hoti
sottinca  paticca  cunnanca  paticca  udakanca  paticca  purisassa  ca
tajjam  vayamam  paticca  evam  kho  visakhe upakkilitthassa kayassa
upakkamena  pariyodapana  hoti  evameva kho visakhe upakkilitthassa
@Footnote: 1 Po. Ma. pamojjam. ito param idisameva . 2 Ma. opaneyyiko.
Cittassa  upakkamena  pariyodapana hoti kathanca visakhe upakkilitthassa
cittassa  upakkamena  pariyodapana  hoti  idha  visakhe ariyasavako
dhammam anussarati svakkhato bhagavata dhammo .pe. veditabbo vinnuhiti
tassa  dhammam  anussarato  cittam  pasidati  pamujjam  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesa  te pahiyanti ayam vuccati visakhe ariyasavako
dhammuposatham  upavasati  dhammena  saddhim  samvasati  dhammancassa  arabbha
cittam  pasidati  pamujjam  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesa te
pahiyanti  evam  kho  visakhe  upakkilitthassa  cittassa  upakkamena
pariyodapana hoti.
   {510.6} Upakkilitthassa visakhe cittassa upakkamena pariyodapana
hoti  kathanca  visakhe upakkilitthassa cittassa upakkamena pariyodapana
hoti  idha  visakhe ariyasavako sangham anussarati supatipanno bhagavato
savakasangho   ujupatipanno  bhagavato  savakasangho  nayapatipanno
bhagavato  savakasangho  samicipatipanno  bhagavato  savakasangho  yadidam
cattari  purisayugani  attha  purisapuggala  esa bhagavato savakasangho
ahuneyyo   pahuneyyo  dakkhineyyo  anjalikaraniyo  anuttaram
punnakkhettam  lokassati  tassa  sangham  anussarato  cittam  pasidati
pamujjam  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesa  te  pahiyanti
seyyathapi   visakhe   upakkilitthassa   vatthassa   upakkamena
pariyodapana   hoti  kathanca  visakhe  upakkilitthassa  vatthassa
upakkamena  pariyodapana  hoti  usanca  1- paticca kharanca paticca
@Footnote: 1 Po. osanca. Ma. usamanca.
Gomayanca  paticca  udakanca  paticca  purisassa  ca  tajjam  vayamam
paticca  evam  kho  visakhe  upakkilitthassa  vatthassa  upakkamena
pariyodapana  hoti  evameva  kho  visakhe  upakkilitthassa cittassa
upakkamena  pariyodapana  hoti  kathanca  visakhe  upakkilitthassa
cittassa  upakkamena  pariyodapana  hoti  idha  visakhe ariyasavako
sangham  anussarati  supatipanno  bhagavato  savakasangho  ...  anuttaram
punnakkhettam  lokassati  tassa  sangham  anussarato  cittam  pasidati
pamujjam uppajjati ye cittassa upakkilesa te pahiyanti ayam vuccati
visakhe  ariyasavako  sanghuposatham  upavasati  sanghena  saddhim  samvasati
sanghancassa  arabbha  cittam  pasidati  pamujjam  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesa  te pahiyanti evam kho visakhe upakkilitthassa
cittassa upakkamena pariyodapana hoti.
   {510.7} Upakkilitthassa visakhe cittassa upakkamena pariyodapana
hoti  kathanca  visakhe upakkilitthassa cittassa upakkamena pariyodapana
hoti  idha  visakhe ariyasavako attano silani anussarati akhandani
acchiddani   asabalani   akammasani  bhujissani  vinnuppasatthani
aparamatthani  samadhisamvattanikani  tassa  silam  anussarato  cittam
pasidati  pamujjam  uppajjati  ye  cittassa upakkilesa te pahiyanti
seyyathapi   visakhe   upakkilitthassa   adasassa   upakkamena
pariyodapana    hoti    kathanca   visakhe   upakkilitthassa
adasassa    upakkamena   pariyodapana   hoti   telanca
Paticca  charikanca  paticca  valandukanca  paticca  purisassa  ca tajjam
vayamam  paticca  evam  kho  visakhe  upakkilitthassa  adasassa
upakkamena  pariyodapana  hoti  evameva kho visakhe upakkilitthassa
cittassa  upakkamena  pariyodapana hoti kathanca visakhe upakkilitthassa
cittassa  upakkamena  pariyodapana  hoti  idha  visakhe ariyasavako
attano silani anussarati akhandani acchiddani ... samadhisamvattanikani
tassa  silam  anussarato  cittam  pasidati  pamujjam  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesa  te pahiyanti ayam vuccati visakhe ariyasavako
siluposatham  upavasati  silena  saddhim  samvasati  silancassa arabbha cittam
pasidati  pamujjam  uppajjati  ye  cittassa upakkilesa te pahiyanti
evam  kho  visakhe  upakkilitthassa  cittassa upakkamena pariyodapana
hoti.
   {510.8}   Upakkilitthassa  visakhe  cittassa  upakkamena
pariyodapana   hoti  kathanca  visakhe  upakkilitthassa  cittassa
upakkamena  pariyodapana  hoti  idha  visakhe  ariyasavako devata
anussarati  santi  deva  catummaharajika  santi  deva tavatimsa
santi  deva yama santi deva tusita santi deva nimmanaratino
santi  deva  paranimmitavasavattino  santi  deva brahmakayika santi
deva taduttari 1- yatharupaya saddhaya samannagata ta devata ito
cuta tatthupapanna mayhampi tatharupa saddha samvijjati yatharupena silena
samannagata  ta  devata  ito cuta tatthupapanna mayhampi tatharupam
@Footnote: 1 Ma. tatuttari. Yu. tatuttarim.
Silam  samvijjati  yatharupena  sutena  samannagata  ta devata ito
cuta  tatthupapanna  mayhampi tatharupam sutam samvijjati yatharupena cagena
samannagata  ta  devata ito cuta tatthupapanna mayhampi tatharupo
cago  samvijjati  yatharupaya  pannaya  samannagata  ta  devata
ito  cuta  tatthupapanna  mayhampi  tatharupa  panna  samvijjatiti
tassa  attano ca tasanca devatanam saddhanca silanca sutanca caganca
pannanca  anussarato  cittam  pasidati  pamujjam  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesa  te pahiyanti seyyathapi visakhe upakkilitthassa
jatarupassa   upakkamena  pariyodapana  hoti  kathanca  visakhe
upakkilitthassa   jatarupassa   upakkamena   pariyodapana   hoti
ukkanca  paticca  lonanca  paticca  gerunca  paticca  nalisandasanca
paticca purisassa ca tajjam vayamam paticca evam kho visakhe upakkilitthassa
jatarupassa upakkamena pariyodapana hoti
   {510.9} evameva kho visakhe upakkilitthassa cittassa upakkamena
pariyodapana  hoti  kathanca visakhe upakkilitthassa cittassa upakkamena
pariyodapana hoti idha visakhe ariyasavako devata anussarati santi deva
catummaharajika santi deva tavatimsa .pe. Santi deva brahmakayika
santi deva taduttari yatharupaya saddhaya samannagata ta devata ito
cuta tatthupapanna mayhampi tatharupa saddha samvijjati yatharupena silena ...
Sutena  ... cagena ... pannaya samannagata ta devata ito
Cuta  tatthupapanna  mayhampi  tatharupa  panna  samvijjatiti  tassa
attano  ca  tasanca  devatanam  saddhanca  silanca  sutanca caganca
pannanca  anussarato  cittam  pasidati  pamujjam  uppajjati  ye
cittassa  upakkilesa  te pahiyanti ayam vuccati visakhe ariyasavako
devatuposatham  upavasati  devatahi saddhim samvasati devata cassa arabbha
cittam  pasidati  pamujjam  uppajjati  ye  cittassa  upakkilesa te
pahiyanti  evam  kho  visakhe  upakkilitthassa  cittassa  upakkamena
pariyodapana hoti.
   {510.10} Sa kho so visakhe ariyasavako iti patisancikkhati
yavajivam  arahanto  panatipatam  pahaya  panatipata  pativirata
nihitadanda  nihitasattha  lajji  dayapanna  sabbapanabhutahitanukampi
viharanti  ahampajja  imanca  rattim  imanca  divasam  panatipatam
pahaya   panatipata   pativirato   nihitadando   nihitasattho
lajji   dayapanno   sabbapanabhutahitanukampi   viharami   iminapi
angena arahatam anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.11} Yavajivam arahanto adinnadanam pahaya adinnadana
pativirata dinnadayi dinnapatikankhi athenena sucibhutena attana viharanti
ahampajja imanca rattim imanca divasam adinnadanam pahaya adinnadana
pativirato dinnadayi dinnapatikankhi athenena sucibhutena attana viharami
iminapi angena arahatam anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.12}   Yajivam   arahanto   abrahmacariyam   pahaya
brahmacari   aracari   1-   virata  methuna  gamadhamma
@Footnote: 1 Yu. anacari.
Ahampajja  imanca  rattim imanca divasam abrahmacariyam pahaya brahmacari
aracari virato methuna gamadhamma iminapi angena arahatam anukaromi
uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.13} Yavajivam arahanto musavadam pahaya musavada pativirata
saccavadi  saccasandha theta paccayika avisamvadaka lokassa ahampajja
imanca  rattim  imanca  divasam  musavadam pahaya musavada pativirato
saccavadi  saccasandho  theto paccayiko avisamvadako lokassa iminapi
angena arahatam anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.14}  Yavajivam arahanto suramerayamajjapamadatthanam pahaya
suramerayamajjapamadatthana  pativirata  ahampajja  imanca rattim imanca
divasam  suramerayamajjapamadatthanam  pahaya  suramerayamajjapamadatthana
pativirato iminapi angena arahatam anukaromi uposatho ca me upavuttho
bhavissati.
   {510.15}  Yavajivam  arahanto ekabhattika rattuparata virata
vikalabhojana  ahampajja  imanca  rattim  imanca  divasam  ekabhattiko
rattuparato  virato  vikalabhojana  iminapi angena arahatam anukaromi
uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.16}   Yavajivam   arahanto  naccagitavaditavisukadassana
malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana pativirata
ahampajja  imanca  rattim  imanca  divasam  naccagitavaditavisukadassana
malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana    pativirato    iminapi
angena arahatam anukaromi uposatho ca me upavuttho bhavissati.
   {510.17}   Yavajivam   arahanto   uccasayanamahasayanam
pahaya uccasayanamahasayana pativirata
Nicaseyyam  kappenti  mancake  va  tinasantharake  va  ahampajja
imanca   rattim   imanca   divasam   uccasayanamahasayanam  pahaya
uccasayanamahasayana   pativirato   nicaseyyam   kappemi  mancake
va  tinasantharake  va  iminapi  angena  arahatam  anukaromi
uposatho ca me upavuttho bhavissatiti.
   {510.18} Evam kho visakhe ariyuposatho hoti evam upavuttho
kho  visakhe  ariyuposatho  mahapphalo  hoti  mahanisamso mahajutiko
mahavippharo   kivamahapphalo  hoti  kivamahanisamso  kivamahajutiko
kivamahavippharo seyyathapi visakhe yo imesam solasannam mahajanapadanam
pahutasattaratananam 1- issariyadhipaccam 2- rajjam kareyya seyyathidam anganam
magadhanam kasinam kosalanam vajjinam mallanam cetinam vamsanam kurunam pancalanam
macchanam  surasenanam  assakanam  avantinam  gandharanam  kambojanam
atthangasamannagatassa uposathassa etam 3- kalam nagghati solasim tam kissa
hetu  kapanam  visakhe  manusakam  rajjam  dibbam  sukham upanidhaya yani
visakhe  manusakani  pannasa  vassani  catummaharajikanam  devanam
eso  eko  rattindivo  taya  rattiya timsarattiyo maso tena
masena  dvadasamasiyo  samvaccharo  tena  samvaccharena dibbani panca
vassasatani  catummaharajikanam devanam ayuppamanam thanam kho panetam
visakhe vijjati yam idhekacco itthi va puriso va atthangasamannagatam
uposatham  upavasitva  kayassa  bheda  parammarana catummaharajikanam
@Footnote: 1 Yu. pahutamahasattaratananam . 2 Yu. issaradhipaccam . 3 Yu. ekam kalam.
Devanam  sahabyatam  upapajjeyya  idam  kho  panetam visakhe sandhaya
bhasitam kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.
   {510.19}  Yam  visakhe manusakam vassasatam tavatimsanam devanam
eso eko rattindivo taya rattiya timsarattiyo maso tena masena
dvadasamasiyo  samvaccharo  tena  samvaccharena  dibbam  vassasahassam
tavatimsanam  devanam  ayuppamanam  thanam kho panetam visakhe vijjati
yam  idhekacco  itthi  va  puriso  va atthangasamannagatam uposatham
upavasitva  kayassa  bheda  parammarana  tavatimsanam  devanam
sahabyatam  upapajjeyya  idam  kho  panetam  visakhe  sandhaya bhasitam
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.
   {510.20}  Yani  visakhe  manusakani  dve  vassasatani
yamanam  devanam eso eko rattindivo taya rattiya timsarattiyo
maso  tena  masena  dvadasamasiyo  samvaccharo  tena samvaccharena
dibbani  dve  vassasahassani  yamanam  devanam  ayuppamanam
thanam kho panetam visakhe vijjati yam idhekacco itthi va puriso va
atthangasamannagatam  uposatham  upavasitva  kayassa  bheda  parammarana
yamanam  devanam  sahabyatam  upapajjeyya  idam  kho panetam visakhe
sandhaya  bhasitam  kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya . yani
visakhe  manusakani  cattari  vassasatani  tusitanam  devanam eso
eko  rattindivo  taya  rattiya timsarattiyo maso tena masena
dvadasamasiyo  samvaccharo  tena  samvaccharena  dibbani  cattari
vassasahassani    tusitanam   devanam   ayuppamanam   thanam
Kho  panetam  visakhe  vijjati yam idhekacco itthi va puriso va
atthangasamannagatam  uposatham  upavasitva  kayassa  bheda  parammarana
tusitanam  devanam  sahabyatam  upapajjeyya  idam  kho panetam visakhe
sandhaya bhasitam kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhaya.
   {510.21}  Yani  visakhe  manusakani  attha  vassasatani
nimmanaratinam  devanam  eso  eko  rattindivo  taya  rattiya
timsarattiyo  maso  tena  masena  dvadasamasiyo  samvaccharo tena
samvaccharena  dibbani  attha  vassasahassani  nimmanaratinam  devanam
ayuppamanam  thanam  kho panetam visakhe vijjati yam idhekacco itthi
va  puriso  va  atthangasamannagatam  uposatham  upavasitva  kayassa
bheda  parammarana  nimmanaratinam  devanam  sahabyatam  upapajjeyya
idam  kho panetam visakhe sandhaya bhasitam kapanam manusakam rajjam dibbam
sukham upanidhaya.
   {510.22}  Yani  visakhe  manusakani  solasa  vassasatani
paranimmitavasavattinam  devanam  eso  eko rattindivo taya rattiya
timsarattiyo  maso  tena  masena  dvadasamasiyo  samvaccharo tena
samvaccharena   dibbani   solasa  vassasahassani  paranimmitavasavattinam
devanam  ayuppamanam  thanam  kho  panetam  visakhe  vijjati
yam  idhekacco  itthi  va  puriso  va atthangasamannagatam uposatham
upavasitva  kayassa  bheda  parammarana  paranimmitavasavattinam  devanam
sahabyatam  upapajjeyya  idam  kho  panetam  visakhe  sandhaya bhasitam
kapanam manusakam rajjam dibbam sukham upanidhayati.
        Panam na hanne 1- na cadinnamadiye
        musa na bhase na ca majjapo siya
        abrahmacara 2- virameyya methuna
        rattim na bhunjeyya vikalabhojanam
        malam na dhare 3- na ca gandhamacare
        mance chamayamva sayetha santhate
        etanhi atthangikamahuposatham
        buddhena dukkhantaguna pakasitam.
        Cando ca suro 4- ca ubho sudassana
        obhasayanta 5- anuyanti yavata
        tamonuda te pana antalikkhaga
        nabhe pabhasanti disavirocana
        etamhi yam vijjati antare dhanam
        mutta 6- mani veluriyanca bhaddakam
        singisuvannam athavapi kancanam 7-
        yam jatarupam hatakanti vuccati
        atthangupetassa uposathassa
        kallampi te nanubhavanti solasim
        candappabha taragana ca sabbe
        tasma hi nari ca naro ca silava
@Footnote: 1 Po. hane. Yu. hane. 2 Po. Ma. Yu. abrahmacariya. 3 Yu. dharaye.
@4 Po. Ma. Yu. suriyo. 5 Po. Ma. Yu. obhasayam anupariyante. 6 Yu. muttam manim ...
@7 Po. Ma. Yu. kancanam.
        Atthangupetam upavassuposatham
        punnani katvana sukhudrayani
        anindita saggamupenti thananti.
           Mahavaggo dutiyo.
            Tassuddanam
     titthabhayanca venago    sarabho kesaputtiyo
     salho capi kathavatthu   titthiya muluposathoti.
            ---------
          Anandavaggo tatiyo
   [511]  72  Ekam  samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  . athakho channo paribbajako yenayasma
anando  tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  anandena  saddhim
sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam nisidi
ekamantam nisinno kho channo paribbajako ayasmantam anandam etadavoca
tumhepi  avuso  ananda  ragassa  pahanam  pannapetha  dosassa
pahanam  pannapetha  mohassa  pahanam  pannapethati  .  mayam  kho
avuso  ragassa  pahanam  pannapema  dosassa  pahanam  pannapema
mohassa  pahanam  pannapemati  .  kim pana tumhe avuso rage
adinavam disva ragassa pahanam pannapetha kim dose adinavam disva
dosassa  pahanam  pannapetha  kim  mohe  adinavam  disva mohassa
Pahanam pannapethati.
   {511.1} Ratto kho avuso ragena abhibhuto pariyadinnacitto
attabyabadhayapi  ceteti  parabyabadhayapi ceteti ubhayabyabadhayapi
ceteti  cetasikampi  dukkham domanassam patisamvedeti rage pahine neva
attabyabadhaya ceteti na parabyabadhaya ceteti na ubhayabyabadhaya
ceteti na cetasikam dukkham domanassam patisamvedeti ratto kho avuso
ragena  abhibhuto  pariyadinnacitto  kayena  duccaritam carati vacaya
duccaritam  carati  manasa  duccaritam carati rage pahine neva kayena
duccaritam  carati  na vacaya duccaritam carati na manasa duccaritam carati
ratto  kho  avuso  ragena  abhibhuto  pariyadinnacitto attatthampi
yathabhutam  nappajanati  paratthampi  yathabhutam  nappajanati  ubhayatthampi
yathabhutam  nappajanati  rage  pahine  attatthampi  yathabhutam pajanati
paratthampi  yathabhutam  pajanati  ubhayatthampi  yathabhutam  pajanati  rago
kho   avuso   andhakarano   acakkhukarano   annanakarano
pannanirodhiko      vighatapakkhiko      anibbanasamvattaniko
duttho kho avuso .pe.
   {511.2} Mulho kho avuso mohena abhibhuto pariyadinnacitto
attabyabadhayapi  ceteti  parabyabadhayapi ceteti ubhayabyabadhayapi
ceteti  cetasikampi  dukkham domanassam patisamvedeti mohe pahine neva
attabyabadhaya ceteti na parabyabadhaya ceteti na ubhayabyabadhaya
ceteti na cetasikam dukkham domanassam patisamvedeti mulho kho avuso
mohena  abhibhuto  pariyadinnacitto  kayena  duccaritam carati vacaya
Duccaritam  carati  manasa  duccaritam carati mohe pahine neva kayena
duccaritam  carati  na vacaya duccaritam carati na manasa duccaritam carati
mulho kho avuso mohena abhibhuto pariyadinnacitto attatthampi yathabhutam
nappajanati  paratthampi  yathabhutam  nappajanati  ubhayatthampi  yathabhutam
nappajanati  mohe  pahine  attatthampi  yathabhutam  pajanati paratthampi
yathabhutam  pajanati  ubhayatthampi yathabhutam pajanati moho kho avuso
andhakarano  acakkhukarano  annanakarano  pannanirodhiko  vighatapakkhiko
anibbanasamvattaniko  idam  kho  mayam  avuso rage adinavam disva
ragassa  pahanam  pannapema  idam  dose  adinavam disva dosassa
pahanam  pannapema  idam  mohe  adinavam  disva  mohassa pahanam
pannapemati.
   {511.3}  Atthi  panavuso  maggo  atthi  patipada etassa
ragassa  dosassa  mohassa  pahanayati . atthavuso maggo atthi
patipada  etassa  ragassa  dosassa mohassa pahanayati . katamo
panavuso  maggo  katama patipada etassa ragassa dosassa mohassa
pahanayati . ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi
sammasankappo   sammavaca   sammakammanto   sammaajivo
sammavayamo  sammasati  sammasamadhi ayam kho avuso maggo ayam
patipada  etassa  ragassa dosassa mohassa pahanayati . bhaddako
[1]-  Avuso  maggo  bhaddika patipada etassa ragassa dosassa
mohassa pahanaya alanca panavuso ananda appamadayati.
@Footnote: 1 Po. Ma. kho.
   [512]  73 Ekam samayam ayasma anando kosambiyam viharati
ghositarame  . athakho annataro ajivakasavako gahapati yenayasma
anando  tenupasankami upasankamitva ayasmantam anandam abhivadetva
ekamantam  nisidi  ekamantam  nisinno kho so ajivakasavako gahapati
ayasmantam  anandam  etadavoca  kesanno  bhante  ananda dhammo
svakkhato  ke  loke  supatipanna  ke loke sugatati 1- .
Tenahi  gahapati  tannevettha  patipucchissami yatha te khameyya tatha
nam  byakareyyasi  tam  kim  mannasi  gahapati ye ragassa pahanaya
dhammam  desenti dosassa pahanaya dhammam desenti mohassa pahanaya
dhammam  desenti  tesam  dhammo svakkhato no va katham va te
ettha  hotiti  .  ye  bhante ragassa pahanaya dhammam desenti
dosassa  pahanaya  dhammam  desenti  mohassa  pahanaya  dhammam
desenti tesam dhammo svakkhato evam me ettha hotiti.
   {512.1} Tam kim mannasi gahapati ye ragassa pahanaya patipanna
dosassa  pahanaya patipanna mohassa pahanaya patipanna te loke
supatipanna no va katham va te ettha hotiti. Ye bhante ragassa
pahanaya   patipanna  dosassa  pahanaya  patipanna  mohassa
pahanaya patipanna te loke supatipanna evam me ettha hotiti.
   {512.2}  Tam  kim  mannasi  gahapati  yesam  rago  pahino
ucchinnamulo    talavatthukato   anabhavam   gato   ayatim
anuppadadhammo  yesam  doso  pahino  .pe.  yesam  moho
@Footnote: 1 Ma. sukatati. ito param idisameva.
Pahino   ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavam  kato  ayatim
anuppadadhammo  te  loke  sugata no va katham va te ettha
hotiti  .  yesam bhante rago pahino ucchinnamulo talavatthukato
anabhavam  gato  ayatim  anuppadadhammo  yesam doso pahino .pe.
Yesam  moho  pahino  ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavam  gato
ayatim anuppadadhammo te loke sugata evam me ettha hotiti.
Iti kho gahapati tayavetam 1- byakatam ye bhante ragassa pahanaya
dhammam  desenti dosassa pahanaya dhammam desenti mohassa pahanaya
dhammam  desenti  tesam  dhammo svakkhatoti tayavetam byakatam ye
bhante  ragassa  pahanaya  patipanna  dosassa  pahanaya patipanna
mohassa  pahanaya  patipanna  te  loke  supatipannati  tayavetam
byakatam  yesam  bhante  rago  pahino  ucchinnamulo talavatthukato
anabhavam  gato  ayatim  anuppadadhammo  yesam doso pahino .pe.
Yesam  moho  pahino  ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavam  gato
ayatim anuppadadhammo te loke sugatati.
   {512.3} Acchariyam bhante abbhutam bhante na ceva nama sadhammukkamsana
bhavissati  na  ca  paradhammapasadana  ayataneva  dhammadesana attho
ca  vutto  atta  ca  anupanito  tumhe bhante ananda ragassa
pahanaya  dhammam  desetha  dosassa pahanaya dhammam desetha mohassa
pahanaya  dhammam  desetha tumhakam dhammo svakkhato tumhe bhante
ananda  ragassa  pahanaya  patipanna  dosassa pahanaya patipanna
@Footnote: 1 Yu. tayacetam. ito param idisameva.
Mohassa  pahanaya  patipanna  tumhe  loke  supatipanna  tumhakam
bhante  ananda  rago  pahino ucchinnamulo talavatthukato anabhavam
gato  ayatim  anuppadadhammo tumhakam doso pahino .pe. tumhakam
moho   pahino  ucchinnamulo  talavatthukato  anabhavam  gato
ayatim  anuppadadhammo  tumhe  loke  sugata  abhikkantam  bhante
abhikkantam  bhante  seyyathapi  bhante  nikkujjitam  va  ukkujjeyya
paticchannam  va  vivareyya mulhassa va maggam acikkheyya andhakare
va  telappajjotam  dhareyya  cakkhumanto rupani dakkhantiti evamevam
ayyena  anandena anekapariyayena dhammo pakasito esaham bhante
ananda  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam
mam ayyo anando dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.
   [513]  74  Ekam samayam bhagava sakkesu viharati kapilavatthusmim
nigrodharame . tena kho pana samayena bhagava gilana vutthito hoti
aciravutthito  gelanna  .  athakho  mahanamo sakko yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi
ekamantam  nisinno  kho  mahanamo  sakko  bhagavantam  etadavoca
digharattaham  bhante bhagavata evam dhammam desitam ajanami samahitassa
nanam  no  asamahitassati  samadhi  nu  kho bhante pubbe paccha
nanam  udahu  nanam  pubbe  paccha samadhiti . athakho ayasmato
anandassa  etadahosi  bhagava  kho  gilana  vutthito aciravutthito
Gelanna  ayanca  mahanamo sakko bhagavantam atigambhiram panham pucchati
yannunaham mananamam sakkam ekamantam apanetva dhammam deseyyanti.
   {513.1}  Athakho ayasma anando mahanamam sakkam bahayam
gahetva ekamantam apanetva mahanamam sakkam etadavoca sekhampi kho
mahanama  silam  vuttam bhagavata asekhampi silam vuttam bhagavata sekhopi
samadhi vutto bhagavata asekhopi samadhi vutto bhagavata sekhapi panna
vutta  bhagavata  asekhapi panna vutta bhagavata katamanca mahanama
sekham silam idha mahanama bhikkhu silava hoti .pe. samadaya sikkhati
sikkhapadesu idam vuccati mahanama sekham silam katamo ca mahanama sekho
samadhi  idha  mahanama bhikkhu vivicceva kamehi .pe. catuttham jhanam
upasampajja  viharati  ayam  vuccati mahanama sekho samadhi katama ca
mahanama  sekha  panna idha mahanama bhikkhu idam dukkhanti yathabhutam
pajanati  .pe.  ayam  dukkhanirodhagamini patipadati yathabhutam pajanati
ayam vuccati mahanama sekha panna sa kho so mahanama ariyasavako
evam  silasampanno  evam  samadhisampanno  evam  pannasampanno
asavanam khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim dittheva dhamme sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja viharati evam kho mahanama sekhampi
silam  vuttam  bhagavata  asekhampi  silam vuttam bhagavata sekhopi samadhi
vutto  bhagavata  asekhopi  samadhi  vutto bhagavata sekhapi panna
vutta bhagavata asekhapi panna vutta bhagavatati.
   [514]  75 Ekam samayam ayasma anando vesaliyam viharati
mahavane kutagarasalayam . athakho abhayo ca licchavi panditakumarako ca
licchavi  yenayasma  anando tenupasankamimsu upasankamitva ayasmantam
anandam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  ekamantam  nisinno  kho
abhayo licchavi ayasmantam anandam etadavoca nigantho bhante nataputto
sabbannu  sabbadassavi  aparisesam  nanadassanam  patijanati  carato
ca me titthato ca suttassa ca jagarassa ca satatam samitam nanadassanam
paccupatthitanti   so   purananam  kammanam  tapasa  byantibhavam
pannapeti  navanam  kammanam  akarana  setughatam  iti  kammakkhaya
dukkhakkhayo  dukkhakkhaya  vedanakkhayo  vedanakkhaya  sabbam  dukkham
nijjinnam  bhavissati  evametissa  sanditthikaya  nijjaraya  visuddhiya
samatikkamo hoti idha bhante bhagava kimahati.
   {514.1} Tisso kho ima abhaya nijjara visuddhiyo tena bhagavata
janata  passata  arahata  sammasambuddhena  sammadakkhata  sattanam
visuddhiya  sokaparidevanam  samatikkamaya  dukkhadomanassanam  atthangamaya
nayassa adhigamaya nibbanassa sacchikiriyaya katama tisso idha abhaya bhikkhu
silava hoti .pe. samadaya sikkhati sikkhapadesu so navanca kammam na
karoti  purananca  kammam phussa phussa byantikaroti sanditthika nijjara
akalika ehipassika opanayika 1- paccattam veditabba vinnuhiti sa kho
so abhaya bhikkhu evam silasampanno vivicceva kamehi .pe. Catuttham jhanam
@Footnote: 1 Ma. opaneyyika. ito param idisameva.
Upasampajja  viharati  so  navanca  kammam  na karoti purananca kammam
phussa  phussa  byantikaroti  sanditthika nijjara akalika ehipassika
opanayika  paccattam  veditabba  vinnuhiti  sa kho so abhaya bhikkhu
evam  silasampanno  evam  samadhisampanno  asavanam  khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  viharati  so  navanca  kammam  na karoti purananca kammam
phussa  phussa  byantikaroti  sanditthika nijjara akalika ehipassika
opanayika  paccattam  veditabba  vinnuhiti  ima  kho abhaya tisso
nijjara  visuddhiyo  tena  bhagavata  janata  passata  arahata
sammasambuddhena  sammadakkhata  sattanam  visuddhiya  sokaparidevanam
samatikkamaya   dukkhadomanassanam  atthangamaya  nayassa  adhigamaya
nibbanassa sacchikiriyayati.
   {514.2}  Evam  vutte  panditakumarako licchavi abhayam licchavim
etadavoca  kimpana  tvam  samma abhaya ayasmato anandassa subhasitam
subhasitato nabbhanumodasiti . kyaham samma [1]- ayasmato anandassa
subhasitam  subhasitato  nabbhanumodissami  muddhapi tassa vipateyya yo
ayasmato anandassa subhasitam subhasitato nabbhanumodeyyati.
   [515] 76 Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinnam  kho ayasmantam anandam bhagava etadavoca  yam 2- ananda
anukampeyyatha ye ca sotabbam manneyyum mitta va amacca va nati
@Footnote: 1 Ma. panditakumaraka . 2 Ma. ye.
Va  salohita  va te vo ananda tisu thanesu samadapetabba
nivesetabba  patitthapetabba  katamesu  tisu buddhe aveccappasade
samadapetabba  nivesetabba patitthapetabba itipi so bhagava araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho  bhagavati  dhamme
aveccappasade   samadapetabba   nivesetabba  patitthapetabba
svakkhato  bhagavata  dhammo  sanditthiko  akaliko  ehipassiko
opanayiko  paccattam  veditabbo  vinnuhiti  sanghe  aveccappasade
samadapetabba  nivesetabba  patitthapetabba  supatipanno  bhagavato
savakasangho   ujupatipanno  bhagavato  savakasangho  nayapatipanno
bhagavato  savakasangho  samicipatipanno  bhagavato  savakasangho  yadidam
cattari  purisayugani  attha  purisapuggala  esa bhagavato savakasangho
ahuneyyo   pahuneyyo  dakkhineyyo  anjalikaraniyo  anuttaram
punnakkhettam lokassati
   {515.1}  siya  ananda  catunnam  mahabhutanam  annathattam
pathavidhatuya  apodhatuya  tejodhatuya  vayodhatuya  na tveva
buddhe   aveccappasadena   samannagatassa  ariyasavakassa  siya
annathattam   tatridam   annathattam   so   vatananda   buddhe
aveccappasadena   samannagato   ariyasavako   nirayam   va
tiracchanayoni   va   pettivisayam   va  upapajjissatiti  netam
thanam   vijjati   siya   ananda   catunnam   mahabhutanam
annathattam    pathavidhatuya    apodhatuya    tejodhatuya
vayodhatuya  na  tveva  dhamme  .pe.  na  tveva  sanghe
Aveccappasadena  samannagatassa  ariyasavakassa  siya  annathattam
tatridam   annathattam  so  vatananda  sanghe  aveccappasadena
samannagato   ariyasavako   nirayam   va  tiracchanayonim  va
pettivisayam  va  upapajjissatiti  netam thanam vijjati yam 1- ananda
anukampeyyatha  ye  ca  sotabbam  manneyyum  mitta  va amacca
va nati va salohita va te vo ananda imesu tisu thanesu
samadapetabba nivesetabba patitthapetabbati.
   [516] 77 Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno kho ayasma anando bhagavantam etadavoca bhavo bhavoti bhante
vuccati kittavata nu kho bhante bhavo hotiti . kamadhatuvepakkanca
ananda  kammam  nabhavissa  api  nu kho kamabhavo pannayethati .
No  hetam  bhante . iti kho ananda kammam khettam vinnanam bijam
tanha  sineho  avijjanivarananam  sattanam  tanhasannojananam hinaya
dhatuya  vinnanam  patitthitam  evam  ayatim  punabbhavabhinibbatti  hoti
rupadhatuvepakkanca  ananda  kammam  nabhavissa  api  nu kho rupabhavo
pannayethati . no hetam bhante. Iti kho ananda kammam khettam vinnanam
bijam  tanha  sineho  avijjanivarananam  sattanam  tanhasannojananam
majjhimaya  dhatuya  vinnanam  patitthitam evam ayatim punabbhavabhinibbatti
hoti    arupadhatuvepakkanca   ananda   kammam   nabhavissa
@Footnote: 1 Ma. ye.
Api  nu  kho arupabhavo pannayethati . no hetam bhante . iti
kho ananda kammam khettam vinnanam bijam tanhasineho avijjanivarananam
sattanam   tanhasannojananam   panitaya   dhatuya   vinnanam
patitthitam  evam  ayatim  punabbhavabhinibbatti  hoti evam kho ananda
bhavo hotiti.
   [517] 78 Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho  ayasma  anando bhagavantam etadavoca bhavo bhavoti
bhante vuccati kittavata nu kho bhante bhavo hotiti. Kamadhatuvepakkanca
ananda  kammam  nabhavissa  api  nu kho kamabhavo pannayethati .
No hetam bhante . iti kho ananda kammam khettam vinnanam bijam tanha
sineho   avijjanivarananam   sattanam  tanhasannojananam  hinaya
dhatuya  cetana  patitthita  patthana  patitthita  evam  ayatim
punabbhavabhinibbatti   hoti   rupadhatuvepakkanca   ananda   kammam
nabhavissa api nu kho rupabhavo pannayethati . no hetam bhante.
Iti  kho  ananda  kammam  khettam  vinnanam  bijam tanha sineho
avijjanivarananam  sattanam  tanhasannojananam  majjhimaya  dhatuya
cetana  patitthita  patthana patitthita evam ayatim punabbhavabhinibbatti
hoti  arupadhatuvepakkanca  ananda  kammam  nabhavissa  api  nu kho
arupabhavo  pannayethati  . no hetam bhante . iti kho ananda
Kammam  khettam  vinnanam  bijam  tanha  sineho  avijjanivarananam
sattanam  tanhasannojananam  panitaya  dhatuya  cetana  patitthita
patthana  patitthita  evam  ayatimpunabbhavabhinibbatti  hoti  evam kho
ananda bhavo hotiti.
   [518] 79 Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinnam  kho  ayasmantam  anandam  bhagava etadavoca sabbam nu kho
ananda  silabbatam  jivitam  brahmacariyam  upatthanasaram  saphalanti . na
khvettha  bhante  ekamsenati  . tenahananda vibhajassuti . yanhissa
bhante silabbatam jivitam brahmacariyam upatthanasaram sevato akusala dhamma
abhivaddhanti  kusala  dhamma  parihayanti  evarupam  silabbatam  jivitam
brahmacariyam  upatthanasaram  aphalam  yanca  khvassa  bhante  silabbatam
jivitam  brahmacariyam  upatthanasaram  sevato akusala dhamma parihayanti
kusala  dhamma  abhivaddhanti  evarupam  silabbatam  jivitam  brahmacariyam
upatthanasaram  saphalanti  .  idamavoca  ayasma anando samanunno
sattha  ahosi . athakho ayasma anando samanunno me satthati
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami . Athakho
bhagava  acirapakkante  ayasmante anande bhikkhu amantesi sekho
bhikkhave anando na ca panassa sulabharupo samasamo pannayati.
   [519] 80 Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi ekamantam nisinno
kho  ayasma  anando  bhagavantam  etadavoca  tinimani  bhante
gandhajatani  yesam  anuvatamyeva gandho gacchati no pativatam katamani
tini  mulagandho  saragandho  pupphagandho  imani  kho  bhante  tini
gandhajatani  yesam  anuvatamyeva  gandho  gacchati no pativatam atthi
nu  kho  bhante  kinci  gandhajatam  yassa anuvatampi gandho gacchati
pativatampi  gandho  gacchati  anuvatapativatampi  gandho  gacchatiti .
Atthananda gandhajatam yassa anuvatampi gandho gacchati pativatampi gandho
gacchati anuvatapativatampi gandho gacchatiti.
   {519.1} Katamam pana tam bhante gandhajatam yassa anuvatampi gandho
gacchati pativatampi gandho gacchati anuvatapativatampi gandho gacchatiti .
Idhananda yasmim game va nigame va itthi va puriso va buddham saranam
gato hoti dhammam saranam gato hoti sangham saranam gato hoti panatipata
pativirato  hoti  adinnadana  pativirato hoti kamesu micchacara
pativirato  hoti musavada pativirato hoti suramerayamajjapamadatthana
pativirato  hoti silava hoti kalyanadhammo vigatamalamaccherena cetasa
agaram  ajjhavasati  muttacago  payatapani  vossaggarato  yacayogo
danasamvibhagarato tassa disasu samanabrahmana vannam bhasanti asukasmim 1-
nama game va nigame va itthi va puriso va buddham saranam gato
@Footnote: 1 Po. amukamhi. Ma. amukasmim.
Dhammam  saranam  gato  sangham  saranam  gato  panatipata  pativirato
adinnadana  pativirato  kamesu  micchacara  pativirato musavada
pativirato  suramerayamajjapamadatthana  pativirato  silava kalyanadhammo
vigatamalamaccherena  cetasa  agaram  ajjhavasati  muttacago payatapani
vossaggarato  yacayogo  danasamvibhagaratoti  devatapissa  1- vannam
bhasanti asukasmim nama game va nigame va itthi va puriso va buddham
saranam  gato  .pe.  yacayogo  danasamvibhagaratoti  idam  kho  tam
ananda  gandhajatam  yassa  anuvatampi  gandho  gacchati  pativatampi
gandho gacchati anuvatapativatampi gandho gacchatiti.
        Na pupphagandho pativatameti
        na candanam tagaramallika va
        satanca gandho pativatameti
        sabba disa sappuriso pavayatiti.
   [520] 81 Athakho ayasma anando yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho  ayasma anando bhagavantam etadavoca sammukha metam
bhante  bhagavato  sutam  sammukha  patiggahitam  bhagavato ananda sikhissa
abhibhu  nama  savako  brahmaloke  thito  sahassilokadhatum  sarena
vinnapesiti  bhagava  pana bhante araham sammasambuddho kivatakam pahoti
@Footnote: 1 Yu. devatapissa amanussa.
Sarena vinnapetunti . savako so ananda appameyya tathagatati.
Dutiyampi  kho  ayasma anando bhagavantam etadavoca sammukha metam
bhante  bhagavato  sutam  sammukha  patiggahitam  bhagavato ananda sikhissa
abhibhu  nama  savako  brahmaloke  thito  sahassilokadhatum  sarena
vinnapesiti  bhagava  pana bhante araham sammasambuddho kivatakam pahoti
sarena  vinnapetunti  .  savako  so  ananda  appameyya
tathagatati  .  tatiyampi kho ayasma anando bhagavantam etadavoca
sammukha metam bhante bhagavato sutam sammukha patiggahitam bhagavato ananda
sikhissa  abhibhu nama savako brahmaloke thito sahassilokadhatum sarena
vinnapesiti  bhagava  pana  bhante  araham  sammasambuddho  kivatakam
pahoti sarena vinnapetunti.
   {520.1}  Suta  te ananda sahassi culanika lokadhatuti .
Etassa  bhagava  kalo etassa sugata kalo yam bhagava  bhaseyya
bhagavato  sutva  bhikkhu  dharessantiti  .  tenahananda  sunahi
sadhukam  manasikarohi  bhasissamiti  .  evam bhanteti kho  ayasma
anando  bhagavato  paccassosi  .  bhagava etadavoca  yavatananda
candimasuriya  pariharanti  disa bhanti virocana tava sahassadha loko
tasmim  1- sahassam candanam sahassam suriyanam sahassam sinerupabbatarajanam
sahassam  jambudipanam  sahassam  aparagoyanam  2-  sahassam  uttarakurunam
sahassam    pubbavidehanam    cattari    mahasamuddasahassani
cattari   maharajasahassani  sahassam  catummaharajikanam  sahassam
@Footnote: 1 Po. Ma. tasmim sahassadha loke sahassam candanam. 2 Ma. Yu. aparagoyananam.
Tavatimsanam sahassam yamanam sahassam tusitanam sahassam nimmanaratinam sahassam
paranimmitavasavattinam  sahassam  brahmalokanam  ayam  vuccatananda  sahassi
culanika  lokadhatu  yavatananda  sahassi  culanika  lokadhatu  tava
sahassadha  loko  ayam  vuccatananda  dvisahassi  majjhimika lokadhatu
yavatananda  dvisahassi  majjhimika  lokadhatu  tava sahassadha loko
ayam  vuccatananda  tisahassi  mahasahassi  lokadhatu  akankhamano
ananda  tathagato  tisahassim mahasahassim lokadhatum sarena vinnapeyya
yavata va 1- pana akankheyyati.
   {520.2}  Yathakatham  pana  bhante  bhagava tisahassim mahasahassim
lokadhatum  sarena  vinnapeyya  yavata va pana akankheyyati .
Idhananda  tathagato  tisahassim  mahasahassim  lokadhatum  obhasena
phareyya yada te satta tam alokam sanjaneyyum atha tathagato ghosam
kareyya  saddamanussaveyya  evam  kho  ananda  tathagato tisahassim
mahasahassim  lokadhatum  sarena  vinnapeyya  yavata  va  pana
akankheyyati . evam vutte ayasma anando ayasmantam udayim
etadavoca labha vata me suladdham vata me yassa me sattha evammahiddhiko
evam  mahanubhavoti  .  evam  vutte ayasma udayi ayasmantam
anandam  etadavoca  kim tuyhettha avuso ananda yadi te sattha
evammahiddhiko evammahanubhavoti . evam vutte bhagava ayasmantam udayim
etadavoca  mahevam udayi sacevam udayi anando avitarago kalam
kareyya  tena  cittappasadena sattakkhattum devesu devarajjam kareyya
@Footnote: 1 Ma. Yu. vasaddo natthi.
Sattakkhattum  imasmimyeva  jambudipe  maharajjam  kareyya apica udayi
anando dittheva dhamme parinibbayissatiti.
          Anandavaggo tatiyo.
            Tassuddanam
     channo ajivako sakko   nigantha samadapako
     navapi ca tatha bhavo    silabbata gandha ca culaniti.
            ---------
           Samanavaggo catuttho
   [521] 82 Tinimani bhikkhave samanassa [1]- samanakaraniyani katamani
tini  adhisilasikkhasamadanam  adhicittasikkhasamadanam adhipannasikkhasamadanam
imani  kho  bhikkhave  tini  samanassa  [2]-  samanakaraniyani .
Tasma  tiha  bhikkhave  evam  sikkhitabbam tibbo no chando bhavissati
adhisilasikkhasamadane tibbo no chando bhavissati adhicittasikkhasamadane
tibbo   no   chando   bhavissati   adhipannasikkhasamadaneti
evanhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [522] 83 Seyyathapi bhikkhave gadrabho goganam pitthito pitthito
anubaddho 3- hoti ahampi 4- amha ahampi amhati tassa na tadiso
vanno  hoti  seyyathapi  gunnam na tadiso saro hoti seyyathapi
gunnam  na  tadisam  padam  hoti  seyyathapi  gunnam  so goganamyeva
pitthito  pitthito  anubaddho hoti ahampi amha ahampi amhati .
@Footnote: 1-2 Ma. samaniyani . 3 Po. Ma. anubandho. 4 Po. ahampi amma ahampi
@amma. Ma. ahampi dammo ahampi dammo.
Evameva  kho  bhikkhave idhekacco bhikkhu bhikkhusangham pitthito pitthito
anubaddho  hoti  ahampi  bhikkhu  ahampi  bhikkhuti  tassa na tadiso
chando  hoti  adhisilasikkhasamadane  seyyathapi  annesam bhikkhunam na
tadiso  chando  hoti  adhicittasikkhasamadane  seyyathapi  annesam
bhikkhunam  na  tadiso chando hoti adhipannasikkhasamadane seyyathapi
annesam  bhikkhunam  so  bhikkhusanghamyeva  pitthito  pitthito  anubaddho
hoti  ahampi  bhikkhu  ahampi  bhikkhuti . tasma tiha bhikkhave evam
sikkhitabbam  tibbo  no  chando bhavissati adhisilasikkhasamadane tibbo
no chando bhavissati adhicittasikkhasamadane tibbo no chando bhavissati
adhipannasikkhasamadaneti evanhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [523]  84  Tinimani  bhikkhave  kassakassa  gahapatissa pubbe
karaniyani  katamani  tini  idha  bhikkhave  kassako gahapati patikacceva
khettam  sukattham  karoti  sumatikatam  patikacceva khettam sukattham karitva
sumatikatam  kalena  bijani patitthapeti kalena bijani patitthapetva
samayena  udakam  abhinetipi  apanetipi  imani  kho  bhikkhave  tini
kassakassa gahapatissa pubbe karaniyani . evameva kho bhikkhave tinimani
bhikkhussa  pubbe  karaniyani  katamani  tini  adhisilasikkhasamadanam
adhicittasikkhasamadanam  adhipannasikkhasamadanam  imani  kho  bhikkhave
tini  bhikkhussa  pubbe  karaniyani  .  tasma  tiha  bhikkhave evam
sikkhitabbam  tibbo  no  chando  bhavissati  adhisilasikkhasamadane
Tibbo  no  chando  bhavissati  adhicittasikkhasamadane  tibbo  no
chando  bhavissati  adhipannasikkhasamadaneti  evanhi  vo  bhikkhave
sikkhitabbanti.
   [524]  85  Ekam  samayam bhagava vesaliyam viharati mahavane
kutagarasalayam  . athakho annataro vajjiputtako bhikkhu yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi
ekamantam  nisinno  kho  so vajjiputtako bhikkhu bhagavantam etadavoca
sadhikamidam  bhante  diyaddhasikkhapadasatam  anvaddhamasam  uddesam agacchati
naham bhante ettha sakkomi 1- sikkhitunti. Sakkhasi 2- pana tvam bhikkhu tisu
sikkhasu  sikkhitum  adhisilasikkhaya  adhicittasikkhaya adhipannasikkhayati .
Sakkomaham  bhante  tisu  sikkhasu sikkhitum adhisilasikkhaya adhicittasikkhaya
adhipannasikkhayati  .  tasma tiha tvam bhikkhu tisu sikkhasu sikkhassu
adhisilasikkhaya  adhicittasikkhaya  adhipannasikkhaya  yato kho tvam bhikkhu
adhisilampi  sikkhissasi  adhicittampi  sikkhissasi adhipannampi sikkhissasi
tassa 3- tuyham [4]- adhisilampi sikkhato adhicittampi sikkhato adhipannampi
sikkhato  rago  pahiyissati  doso  pahiyissati  moho  pahiyissati
so  tvam  ragassa  pahana  dosassa pahana mohassa pahana yam
akusalam tam na karissasi yam papam tam 5- na sevissasiti . Athakho so
bhikkhu  aparena  samayena  adhisilampi  sikkhi  adhicittampi  sikkhi
adhipannampi  sikkhi  .  tassa  adhisilampi sikkhato adhicittampi sikkhato
@Footnote: 1 Po. sakkhissami . 2 Po. Ma. sakkhissasi. 3 Yu. tasma. 4 Po. Ma. Yu.
@bhikkhu. 5 Yu. tvam.
Adhipannampi  sikkhato  rago  pahiyi  doso  pahiyi  moho  pahiyi
so  ragassa  pahana dosassa pahana mohassa pahana yam akusalam
tam nakasi yam papam tam na seviti.
   [525]  86 Athakho annataro bhikkhu yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho  so bhikkhu bhagavantam etadavoca sekho sekhoti bhante
vuccati  kittavata  nu  kho bhante sekho hotiti . sikkhatiti kho
bhikkhu  tasma  sekhoti  vuccati  kinca  sikkhati . adhisilampi sikkhati
adhicittampi  sikkhati  adhipannampi  sikkhati  sikkhatiti  [1]- kho bhikkhu
tasma sekhoti vuccatiti.
     Sekhassa sikkhamanassa     ujumagganusarino
     khayasmim pathamam nanam       tato anna anantara
     tato annavimuttassa 2- nanam ve hoti tadino
     akuppa me vimuttiti      bhavasannojanakkhayeti.
   [526]  87  Sadhikamidam bhikkhave diyaddhasikkhapadasatam anvaddhamasam
uddesam  agacchati  yattha  atthakama  kulaputta sikkhanti . tisso
ima  bhikkhave  sikkha  yatthetam  sabbam  samodhanam  gacchati  katama
tisso  adhisilasikkha  adhicittasikkha  adhipannasikkha  ima  kho
bhikkhave tisso sikkha yatthetam sabbam samodhanam gacchati.
   {526.1} Idha bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti samadhismim mattasokari
@Footnote: 1 Yu. so . 2 Po. annam vimuttassa.
Pannaya  mattasokari  so  yani tani khuddanukhuddakani sikkhapadani
tani  apajjatipi  vutthatipi  tam kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbata  vutta yani ca kho tani sikkhapadani adibrahmacariyakani
brahmacariyasaruppani  tattha  dhuvasilo  ca hoti thitasilo ca samadaya
sikkhati  sikkhapadesu  so  tinnam  sannojananam parikkhaya sotapanno
hoti avinipatadhammo niyato sambodhiparayano.
   {526.2} Idha pana bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti samadhismim
mattasokari  pannaya  mattasokari  so yani tani khuddanukhuddakani
sikkhapadani tani apajjatipi vutthatipi tam kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbata  vutta yani ca kho tani sikkhapadani adibrahmacariyakani
brahmacariyasaruppani  tattha  dhuvasilo  ca hoti thitasilo ca samadaya
sikkhati   sikkhapadesu   so   tinnam   sannojananam  parikkhaya
ragadosamohanam   tanutta   sakadagami  hoti  sakideva  imam
lokam agantva dukkhassantam karoti.
   {526.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti samadhismim
paripurakari  pannaya  mattasokari  so  yani tani khuddanukhuddakani
sikkhapadani  tani  apajjatipi  vutthatipi  tam  kissa  hetu na hi
mettha  bhikkhave  abhabbata  vutta yani ca kho tani sikkhapadani
adibrahmacariyakani  brahmacariyasaruppani  tattha  dhuvasilo  ca  hoti
thitasilo ca samadaya sikkhati sikkhapadesu so pancannam orambhagiyanam
sannojananam   parikkhaya   opapatiko   hoti   tatthaparinibbayi
Anavattidhammo tasma loka.
   {526.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti samadhismim
paripurakari  pannaya  paripurakari  so  yani  tani khuddanukhuddakani
sikkhapadani tani apajjatipi vutthatipi tam kissa hetu na hi mettha
bhikkhave  abhabbata  vutta  yani  ca  kho  tani  sikkhapadani
adibrahmacariyakani  brahmacariyasaruppani  tattha  dhuvasilo  ca  hoti
thitasilo  ca  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu  so  asavanam khaya
anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja  viharati  iti kho bhikkhave padesam padesakari
aradheti paripuram paripurakari avanjhanitvevaham 1- bhikkhave sikkhapadani
vadamiti.
   [527]  88  Sadhikamidam bhikkhave diyaddhasikkhapadasatam anvaddhamasam
uddesam  agacchati  yattha  atthakama  kulaputta sikkhanti . tisso
ima  bhikkhave  sikkha  yatthetam  sabbam  samodhanam  gacchati  katama
tisso  adhisilasikkha  adhicittasikkha  adhipannasikkha  ima  kho
bhikkhave tisso sikkha yatthetam sabbam samodhanam gacchati.
   {527.1} Idha bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti samadhismim
mattasokari  pannaya  mattasokari  so yani tani khuddanukhuddakani
sikkhapadani tani apajjatipi vutthatipi tam kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbata  vutta yani ca kho tani sikkhapadani adibrahmacariyakani
brahmacariyasaruppani  tattha  dhuvasilo  ca hoti thitasilo ca samadaya
@Footnote: 1 Po. Yu. avajjhani .... ito param idisameva.
Sikkhati   sikkhapadesu   so   tinnam   sannojananam  parikkhaya
sattakkhattuparamo  hoti  sattakkhattuparamam  deve  ca  manusse  ca
sandhavitva  samsaritva  dukkhassantam  karoti  so  tinnam sannojananam
parikkhaya  kolamkolo  hoti dve va tini va kulani sandhavitva
samsaritva  dukkhassantam  karoti  so  tinnam  sannojananam  parikkhaya
ekabiji  hoti  ekamyeva  manusakam  bhavam  nibbattetva  dukkhassantam
karoti   so  tinnam  sannojananam  parikkhaya  ragadosamohanam
tanutta  sakadagami  hoti  sakideva  imam  lokam  agantva
dukkhassantam karoti.
   {527.2} Idha pana bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti samadhismim
paripurakari  pannaya  mattasokari  so  yani tani khuddanukhuddakani
sikkhapadani tani apajjatipi vutthatipi tam kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbata  vutta yani ca kho tani sikkhapadani adibrahmacariyakani
brahmacariyasaruppani  tattha  dhuvasilo  ca hoti thitasilo ca samadaya
sikkhati sikkhapadesu so pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya
uddhamsoto  hoti  akanitthagami  so  pancannam  orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  sasankharaparinibbayi  hoti  so  pancannam
orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya  asankharaparinibbayi hoti so
pancannam  orambhagiyanam sannojananam parikkhaya upahaccaparinibbayi hoti
so  pancannam  orambhagiyanam sannojananam parikkhaya antaraparinibbayi
hoti.
   {527.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti samadhismim
Paripurakari  pannaya  paripurakari  so  yani  tani khuddanukhuddakani
sikkhapadani  tani  apajjatipi  vutthatipi  tam  kissa  hetu na hi
mettha  bhikkhave  abhabbata  vutta yani ca kho tani sikkhapadani
adibrahmacariyakani  brahmacariyasaruppani  tattha  dhuvasilo  ca  hoti
thitasilo  ca  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu  so  asavanam khaya
anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja  viharati  iti  kho  bhikkhave  padesam
padesakari   aradheti   paripuram  paripurakari  avanjhanitvevaham
bhikkhave sikkhapadani vadamiti.
   [528]  89  Sadhikamidam bhikkhave diyaddhasikkhapadasatam anvaddhamasam
uddesam  agacchati  yattha  atthakama  kulaputta sikkhanti . tisso
ima  bhikkhave  sikkha  yatthetam  sabbam  samodhanam  gacchati  katama
tisso  adhisilasikkha  adhicittasikkha  adhipannasikkha  ima  kho
bhikkhave tisso sikkha yatthetam sabbam samodhanam gacchati.
   {528.1} Idha bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti samadhismim
paripurakari  pannaya  paripurakari  so  yani  tani khuddanukhuddakani
sikkhapadani tani apajjatipi vutthatipi tam kissa hetu na hi mettha bhikkhave
abhabbata  vutta yani ca kho tani sikkhapadani adibrahmacariyakani
brahmacariyasaruppani  tattha  dhuvasilo  ca hoti thitasilo ca samadaya
sikkhati  sikkhapadesu  so  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim
Pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
viharati  tam  va  pana anabhisambhavam appativijjham pancannam orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  antaraparinibbayi  hoti  tam  va  pana
anabhisambhavam  appativijjham  pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya
upahaccaparinibbayi  hoti  tam  va  pana  anabhisambhavam  appativijjham
pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya  asankharaparinibbayi
hoti.
   {528.2} Tam va pana anabhisambhavam appativijjham pancannam orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  sasankharaparinibbayi  hoti  tam  va  pana
anabhisambhavam  appativijjham  pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya
uddhamsoto  hoti  akanitthagami  tam  va pana anabhisambhavam appativijjham
tinnam  sannojananam  parikkhaya  ragadosamohanam  tanutta  sakadagami
hoti  sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karoti tam va pana
anabhisambhavam  appativijjham  tinnam  sannojananam  parikkhaya  ekabiji
hoti  ekamyeva  manusakam  bhavam  nibbattetva dukkhassantam karoti tam
va  pana  anabhisambhavam  appativijjham  tinnam  sannojananam  parikkhaya
kolamkolo  hoti  dve va tini va kulani sandhavitva samsaritva
dukkhassantam  karoti  tam  va  pana  anabhisambhavam  appativijjham  tinnam
sannojananam  parikkhaya  sattakkhattuparamo  hoti sattakkhattuparamam deve
ca manuse ca sandhavitva samsaritva dukkhassantam karoti iti kho bhikkhave
paripuram  paripurakari  aradheti  padesam  padesakari avanjhanitvevaham
Bhikkhave sikkhapadani vadamiti.
   [529] 90 Tisso ima bhikkhave sikkha katama tisso adhisilasikkha
adhicittasikkha  adhipannasikkha  .  katama  ca  bhikkhave adhisilasikkha
idha bhikkhave bhikkhu silava hoti .pe. samadaya sikkhati sikkhapadesu
ayam vuccati bhikkhave adhisilasikkha . katama ca bhikkhave adhicittasikkha
idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kamehi .pe. catuttham jhanam upasampajja
viharati  ayam  vuccati  bhikkhave adhicittasikkha . katama  ca bhikkhave
adhipannasikkha  idha  bhikkhave  bhikkhu idam dukkhanti yathabhutam pajanati
.pe.  ayam dukkhanirodhagamini patipadati yathabhutam pajanati ayam vuccati
bhikkhave adhipannasikkha. Ima kho bhikkhave tisso sikkhati.
   [530] 91 Tisso ima bhikkhave sikkha katama tisso adhisilasikkha
adhicittasikkha  adhipannasikkha  .  katama  ca  bhikkhave adhisilasikkha
idha  bhikkhave  bhikkhu  silava  hoti  .pe.  samadaya  sikkhati
sikkhapadesu  ayam vuccati bhikkhave adhisilasikkha . katama ca bhikkhave
adhicittasikkha  idha  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kamehi  .pe.
Catuttham jhanam upasampajja viharati ayam vuccati bhikkhave adhicittasikkha .
Katama ca bhikkhave adhipannasikkha idha bhikkhave bhikkhu asavanam khaya
anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva  upasampajja viharati ayam vuccati bhikkhave adhipannasikkha .
Ima kho bhikkhave tisso sikkhati.
     Adhisilam adhicittam          adhipannanca viriyava
     thamava dhitima jhayi       sato guttindriyo care
     yatha pure tatha paccha     yatha paccha tatha pure
     yatha adho tatha uddham      yatha uddham tatha adho
     yatha diva tatha rattim      yatha rattim tatha diva
     abhibhuyya disa sabba      appamanasamadhina.
     Tamahu sekkham 1- patipadam   atho samsuddhacarinam 2-
     tamahu loke sambuddham     dhiram patipadantagum.
     Vinnanassa nirodhena     tanhakkhayavimuttino
     pajjotasseva nibbanam    vimokkho hoti cetasoti.
   [531] 92 Ekam samayam bhagava kosalesu carikam caramano mahata
bhikkhusanghena saddhim yena pankadha 3- nama kosalanam nigamo tadavasari.
Tatra sudam bhagava pankadhayam viharati pankadha nama kosalanam nigamo.
Tena kho pana samayena kassapagotto nama bhikkhu pankadhayam avasiko
hoti . tatra sudam bhagava sikkhapadapatisamyuttaya dhammiya kathaya bhikkhu
sandasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti . athakho kassapagottassa
bhikkhuno  bhagavata  4-  sikkhapadapatisamyuttaya  dhammiya  kathaya bhikkhu
sandassente samadapente samuttejente sampahamsente ahudeva akkhanti
ahu appaccayo adhisallekhatevayam 5- samanoti. Athakho bhagava pankadhayam
@Footnote: 1 Ma. sekham . 2 Ma. samsuddhacariyam . 3 Ma. sankava nama. ito param idisameva.
@4 Ma. bhagavati . 5 Ma. Yu. adhisallikhatevayam. ito param idisameva.
Yathabhirantam  viharitva yena rajagaham tena carikam pakkami anupubbena
carikam caramano yena rajagaham tadavasari . tatra sudam bhagava rajagahe
viharati gijjhakute 1- pabbate. Athakho kassapagottassa bhikkhuno acirapakkantassa
bhagavato  ahudeva  kukkuccam  ahu  vippatisaro  alabha  vata
me  na  vata  me  labha dulladdham vata me na vata me suladdham
yassa  me  bhagavata  2- sikkhapadapatisamyuttaya dhammiya kathaya bhikkhu
sandassente samadapente samuttejente sampahamsente ahudeva akkhanti
ahu  appaccayo  adhisallekhatevayam  samanoti  yannunaham  yena
bhagava  tenupasankameyyam  upasankamitva  bhagavato  santike  accayam
accayato deseyyanti.
   {531.1}  Athakho  kassapagotto  bhikkhu senasanam samsametva
pattacivaramadaya   yena  rajagaham  tena  pakkami  anupubbena
yena  rajagaham  [3]-  gijjhakuto pabbato yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  ekamantam
nisinno  kho  kassapagotto  bhikkhu  bhagavantam  etadavoca  ekamidam
bhante  samayam  bhagava  pankudhayam  viharati  pankudha  nama kosalanam
nigamo tatra sudam 4- bhagava sikkhapadapatisamyuttaya dhammiya kathaya bhikkhu
sandasseti 5- samadapeti samuttejeti sampahamseti tassa mayham bhante 6-
bhagavata  sikkhapadapatisamyuttaya  dhammiya  kathaya  bhikkhu  sandassente
samadapente  samuttejente  sampahamsente  ahudeva  akkhanti  ahu
@Footnote: 1 Ma. gijjhakute pabbateti ime dve patha na dissanti . 2 Ma. bhagavati.
@3 Ma. Yu. yena. 4 Po. Ma. bhante. 5 Po. Ma. Yu. sandassesi ... sampahamsesi.
@6 Ma. ayam patho natthi.
Appaccayo  adhisallekhatevayam  samanoti  athakho  bhagava  pankadhayam
yathabhirantam  viharitva  yena  rajagaham  tena  carikam pakkami tassa
mayham bhante acirapakkantassa bhagavato ahudeva kukkuccam ahu vippatisaro
alabha vata me na vata me labha dulladdham vata me na vata me
suladdham  yassa me bhagavata sikkhapadapatisamyuttaya dhammiya kathaya bhikkhu
sandassente samadapente samuttejente sampahamsente ahudeva akkhanti
ahu  appaccayo  adhisallekhatevayam  samanoti  yannunaham  yena
bhagava  tenupasankameyyam  upasankamitva  bhagavato  santike  accayam
accayato deseyyanti accayo mam bhante accagama yathabalam yathamulham
yathaakusalam  yassa  me  bhagavata sikkhapadapatisamyuttaya dhammiya kathaya
bhikkhu sandassente samadapente samuttejente sampahamsente ahudeva
akkhanti  ahu  appaccayo  adhisallekhatevayam  samanoti  tassa  me
bhante bhagava accayam accayato patigganhatu ayatim samvarayati.
   {531.2} Taggha tam 1- kassapa accayo accagama yathabalam yathamulham
yathaakusalam  yassa te maya 2- sikkhapadapatisamyuttaya dhammiya kathaya
bhikkhu sandassente samadapente samuttejente sampahamsente ahudeva
akkhanti ahu appaccayo adhisallekhatevayam samanoti yato ca kho tvam
kassapa  accayam  accayato  disva  yathadhammam  patikarosi tante mayam
patigganhama  vuddhi  hesa  kassapa  ariyassa  vinaye  yo  accayam
accayato  disva  yathadhammam patikaroti ayatim samvaram apajjati thero
@Footnote: 1 Po. Yu. tvam. 2 Ma. mayi.
Cepi  kassapa  bhikkhu  hoti  na  sikkhakamo  sikkhasamadanassa na
vannavadi  ye  canne  bhikkhu  na sikkhakama te ca sikkhaya na
samadapeti  ye  canne  bhikkhu sikkhakama tesanca na vannam bhanati
bhutam  taccham  kalena  evarupassaham  kassapa  therassa  bhikkhuno  na
vannam  bhanami  tam  kissa  hetu  sattha  hissa  vannam  bhanatiti
anne  nam  bhikkhu  bhajeyyum  ye  nam  bhajeyyum  tyassa ditthanugatim
apajjeyyum yassa 1- ditthanugatim apajjeyyum tesantam assa digharattam
ahitaya  dukkhayati  tasmaham kassapa evarupassa therassa bhikkhuno na
vannam bhanami majjhimo cepi kassapa bhikkhu hoti .pe.
   {531.3}  Navo  cepi  kassapa  bhikkhu hoti na sikkhakamo
sikkhasamadanassa  na  vannavadi  ye  canne bhikkhu na sikkhakama
te ca sikkhaya na samadapeti ye canne bhikkhu sikkhakama tesanca
na  vannam  bhanati  bhutam  taccham  kalena evarupassaham kassapa navassa
bhikkhuno  na  vannam  bhanami  tam  kissa  hetu  sattha hissa vannam
bhanatiti  anne nam bhikkhu bhajeyyum ye nam bhajeyyum tyassa ditthanugatim
apajjeyyum  yassa  ditthanugatim  apajjeyyum  tesantam assa digharattam
ahitaya  dukkhayati  tasmaham  kassapa  evarupassa  navassa  bhikkhuno
na  vannam  bhanami  thero  cepi  kassapa  bhikkhu hoti sikkhakamo
sikkhasamadanassa  vannavadi  ye  canne bhikkhu na sikkhakama te
ca  sikkhaya samadapeti ye canne bhikkhu sikkhakama tesanca vannam
@Footnote: 1 Ma. yyassa. ito param idisameva.
Bhanati  bhutam  taccham  kalena  evarupassaham  kassapa therassa bhikkhuno
vannam  bhanami  tam  kissa  hetu  sattha  hissa  vannam  bhanatiti
anne  nam  bhikkhu  bhajeyyum  ye  nam  bhajeyyum  tyassa ditthanugatim
apajjeyyum  yassa  ditthanugatim  apajjeyyum  tesantam assa digharattam
hitaya  sukhayati  tasmaham kassapa evarupassa therassa bhikkhuno vannam
bhanami majjhimo cepi kassapa bhikkhu hoti .pe.
   {531.4}  Navo  cepi  kassapa  bhikkhu  hoti  sikkhakamo
sikkhasamadanassa  vannavadi  ye  canne  bhikkhu  na  sikkhakama
te  ca  sikkhaya samadapeti ye canne bhikkhu sikkhakama tesanca
vannam  bhanati bhutam taccham kalena evarupassaham kassapa navassa bhikkhuno
vannam  bhanami  tam  kissa  hetu  sattha hissa vannam bhanatiti anne
nam  bhikkhu  bhajeyyum  ye nam bhajeyyum tyassa ditthanugatim apajjeyyum
yassa  ditthanugatim  apajjeyyum  tesantam  assa  digharattam  hitaya
sukhayati   tasmaham  kassapa  evarupassa  navassa  bhikkhuno  vannam
bhanamiti.
          Samanavaggo catuttho.
            Tassuddanam
     samano gadrabho khetto   vajjiputto ca sekhina
     tayo ca sekhino vutta     dve sikkha pankadhena cati.
           -----------
          Lonaphalavaggo pancamo
   [532]  93 Tinimani bhikkhave kassakassa gahapatissa accayikani
karaniyani  katamani  tini  idha  bhikkhave  kassako  gahapati  sighasigham
khettam  sukattham  karoti  sumatikatam  sighasigham  khettam  sukattham  karitva
sumatikatam  sighasigham  bijani  patitthapeti  sighasigham bijani patitthapetva
sighasigham  udakam abhinetipi apanetipi imani kho bhikkhave tini kassakassa
gahapatissa  accayikani karaniyani . tassa kho tam bhikkhave kassakassa
gahapatissa natthi sa iddhi va anubhavo va ajjeva me dhannani
jayantu sveva gabbhiniyo 1- hontu uttarasve pacantuti athakho bhikkhave
hoti  so  samayo  yam  tassa  kassakassa  gahapatissa tani dhannani
utuparinamini jayantipi gabbhinipi honti pacantipi.
   {532.1} Evameva kho bhikkhave tinimani bhikkhussa accayikani
karaniyani  katamani  tini  adhisilasikkhasamadanam  adhicittasikkhasamadanam
adhipannasikkhasamadanam  imani kho bhikkhave tini bhikkhussa accayikani
karaniyani . tassa kho tam bhikkhave bhikkhuno natthi sa iddhi va anubhavo
va ajjeva me anupadaya asavehi cittam vimuccatu sve va uttarasve
vati athakho bhikkhave hoti so samayo yam tassa bhikkhuno anupadaya asavehi
cittam vimuccati . tasma tiha bhikkhave evam sikkhitabbam tibbo no chando
bhavissati  adhisilasikkhasamadane  tibbo  no  2-  chando  bhavissati
@Footnote: 1 Po. Ma. gabbhini. 2 Po. Ma. noti saddo natki. ito param idisameva.
Adhicittasikkhasamadane   tibbo   no   chando   bhavissati
adhipannasikkhasamadaneti     evanhi    vo    bhikkhave
sikkhitabbanti.
   [533]  94  Tinimani  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka
pavivekani  pannapenti  katamani  tini  civarapavivekam pindapatapavivekam
senasanapavivekam  .  tatridam  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka
civarapavivekasmim   pannapenti   sananipi  dharenti  masananipi
dharenti  chavadussanipi  dharenti  pamsukulanipi  dharenti  tiritakanipi
dharenti  ajinanipi  1-  dharenti ajinakkhipampi dharenti kusacirampi
dharenti  vakacirampi  dharenti  phalakacirampi  dharenti kesakambalampi
dharenti  valakambalampi  dharenti  ulukapakkhampi  dharenti idam kho
bhikkhave annatitthiya paribbajaka civarapavivekasmim pannapenti.
   {533.1}  Tatridam bhikkhave annatitthiya paribbajaka pindapata-
pavivekasmim   pannapenti  sakabhakkhapi  honti  samakabhakkhapi
honti  nivarabhakkhapi  honti  daddulabhakkhapi  honti  hatabhakkhapi
honti  kanabhakkhapi  honti  acamabhakkhapi  honti  pinnakabhakkhapi
honti  tinabhakkhapi  honti  gomayabhakkhapi  honti  vanamulaphalahara
yapenti  pavattaphalabhoji  idam  kho bhikkhave annatitthiya paribbajaka
pindapatapavivekasmim   pannapenti   .   tatridam   bhikkhave
annatitthiya   paribbajaka   senasanapavivekasmim   pannapenti
arannam   rukkhamulam   susanam   vanapattham  abbhokasam  palalapunjam
bhusagaram   idam   kho   bhikkhave   annatitthiya  paribbajaka
senasanapavivekasmim   pannapenti   .  imani  kho  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ajinampi.
Tini annatitthiya paribbajaka pavivekani pannapenti.
   {533.2} Tini kho panimani bhikkhave imasmim dhammavinaye bhikkhuno
pavivekani katamani tini idha bhikkhave bhikkhu silava ca hoti dussilancassa
pahinam hoti tena ca vivitto hoti sammaditthiko ca hoti micchaditthi
cassa  pahina  hoti  taya  ca vivitto hoti khinasavo  ca hoti
asava  cassa pahina honti tehi ca vivitto hoti . yato kho
bhikkhave  bhikkhu  silava  hoti  dussilancassa  pahinam  hoti tena ca
vivitto  hoti  sammaditthiko  ca  hoti  micchaditthi  cassa pahina
hoti  taya  ca  vivitto  hoti khinasavo ca hoti asava cassa
pahina  honti  tehi  ca vivitto hoti ayam vuccati bhikkhave bhikkhu
aggappatto sarappatto suddho sare patitthito.
   {533.3}  Seyyathapi  bhikkhave  kassakassa gahapatikassa sampannam
salikhettam tamenam kassako gahapati sighasigham vapapeyya , sighasigham vapapetva
sighasigham  sangharapeyya  sighasigham  sangharapetva  sighasigham ubbahapeyya
sighasigham  ubbahapetva  sighasigham  punjam  karapeyya  sighasigham  punjam
karapetva  sighasigham  maddapeyya  sighasigham  maddapetva  sighasigham
palalani  uddharapeyya  sighasigham  palalani  uddharapetva  sighasigham
bhusikam  uddharapeyya sighasigham bhusikam uddharapetva sighasigham ophunapeyya
sighasigham  ophunapetva  sighasigham  atiharapeyya  sighasigham atiharapetva
Sighasigham  kottapeyya  sighasigham  kottapetva  sighasigham  phusani  1-
uddharapeyya  evamassu tassa 2- bhikkhave kassakassa gahapatissa tani
dhannani  aggappattani  sarappattani  suddhani  sare  patitthitani
evameva kho bhikkhave bhikkhu silava ca hoti dussilancassa pahinam hoti
tena  ca  vivitto  hoti  sammaditthiko  ca  hoti  micchaditthi
cassa  pahina  hoti  taya  ca  vivitto hoti khinasavo ca hoti
asava  cassa  pahina  honti tehi ca vivitto hoti ayam vuccati
bhikkhave bhikkhu aggappatto sarappatto suddho sare patitthitoti.
   [534] 95 Seyyathapi bhikkhave saradasamaye viddhe vigatavalahake
deve  adicco  nabham  abbhussakkamano  sabbam  akasagatam  tamam
abhivihacca bhasate ca tapate ca virocati ca evameva kho bhikkhave yato
ariyasavakassa  virajam  vitamalam  dhammacakkhum udapadi 3- sahadassanuppada
bhikkhave  ariyasavakassa  tini  sannojanani  pahiyanti  sakkayaditthi
vicikiccha  silabbataparamaso  athaparam  dvihi  dhammehi  niyyati
abhijjhaya ca byapadena ca . so vivicceva kamehi vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamam jhanam upasampajja
viharati . tasmim ce bhikkhave samaye ariyasavako kalam kareyya natthi
tam  sannojanam  yena  sannojanena samyutto ariyasavako punayimam lokam
agaccheyyati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. thusani. 2 Po. Ma. ayam patho natthi 3 Ma. upapajjati
   [535] 96 Tisso ima bhikkhave parisa katama tisso aggavati
parisa vagga parisa samagga parisa . katama ca bhikkhave aggavati
parisa  idha  bhikkhave  yassam  parisayam  thera bhikkhu na bahullika
honti na sathalika vokkamane 1- nikkhittadhura paviveke pubbangama viriyam
arabhanti  appattassa  pattiya  anadhigatassa  adhigamaya  asacchikatassa
sacchikiriyaya  tesam  pacchima  janata  ditthanugatim  apajjati  sapi
hoti  na  bahullika na sathalika vokkamane nikkhittadhura paviveke
pubbangama  viriyam  arabhati  appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya
asacchikatassa  sacchikiriyaya  ayam  vuccati  bhikkhave aggavati parisa .
Katama  ca bhikkhave vagga parisa idha bhikkhave yassam parisayam bhikkhu
bhandanajata  kalahajata  vivadapanna  annamannam mukhasattihi vitudanta
viharanti  ayam  vuccati bhikkhave vagga parisa . katama ca bhikkhave
samagga parisa idha bhikkhave yassam parisayam bhikkhu samagga sammodamana
avivadamana   khirodakibhuta   annamannam   piyacakkhuhi  sampassanta
viharanti ayam vuccati bhikkhave samagga parisa.
   {535.1}  Yasmim  bhikkhave samaye bhikkhu samagga sammodamana
avivadamana   khirodakibhuta   annamannam   piyacakkhuhi  sampassanta
viharanti  bahum  bhikkhave  bhikkhu  tasmim  samaye  punnam  pasavanti
brahmam  bhikkhave  viharam  tasmim  samaye  bhikkhu  viharanti  yadidam
muditaya   cetovimuttiya   pamuditassa  piti  jayati  pitimanassa
kayo   passambhati   passaddhakayo   sukham   vediyati   sukhino
@Footnote: 1 Po. ukkamane. Ma. okkamane. ito param idisameva.
Cittam samadhiyati.
   {535.2}  Seyyathapi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve
vassante  tam  udakam  yathaninnam  vattamanam 1- pabbatakandarapadarasakha
paripureti  pabbatakandarapadarasakha  paripura  kussobbhe 2- paripurenti
kussobbha  paripura  mahasobbhe  paripurenti  mahasobbha  paripura
kunnadiyo  paripurenti  kunnadiyo  paripura  mahanadiyo  paripurenti
mahanadiyo  paripura  samuddam paripurenti evameva kho bhikkhave yasmim
samaye  bhikkhu  samagga  sammodamana  avivadamana  khirodakibhuta
annamannam  piyacakkhuhi  sampassanta  viharanti  bahum  bhikkhave  bhikkhu
tasmim  samaye  punnam  pasavanti  brahmam bhikkhave viharam tasmim samaye
bhikkhu  viharanti  yadidam  muditaya  cetovimuttiya  pamuditassa  piti
jayati  pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo  sukham  vediyati
sukhino cittam samadhiyati. Ima kho bhikkhave tisso parisati.
   [536] 97 Tihi bhikkhave angehi samannagato ranno bhaddo 3-
assajaniyo  rajaraho  hoti  rajabhoggo  ranno  angantveva
sankham 4- gacchati katamehi tihi idha bhikkhave ranno bhaddo assajaniyo
vannasampanno  ca  hoti  balasampanno  ca  javasampanno  ca imehi
kho bhikkhave tihangehi samannagato ranno bhaddo assajaniyo rajaraho
hoti rajabhoggo ranno angantveva sankham gacchati . evameva kho
bhikkhave tihi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti pahuneyyo
dakkhineyyo  anjalikaraniyo  anuttaram  punnakkhettam  lokassa  katamehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pavattamanam . 2 Ma. Yu. kussubbhe. 3 Ma. bhadro. ito param idisameva.
@4 Ma. sankhayam. ito param idisameva.
Tihi  idha  bhikkhave  bhikkhu  vannasampanno  ca hoti balasampanno ca
javasampanno ca.
   {536.1}  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  vannasampanno  hoti idha
bhikkhave   bhikkhu   silava  hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati
acaragocarasampanno  anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya
sikkhati sikkhapadesu evam kho bhikkhave bhikkhu vannasampanno hoti.
   {536.2} Kathanca bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  araddhaviriyo  viharati  akusalanam  dhammanam  pahanaya kusalanam
dhammanam   upasampadaya   thamava   dalhaparakkamo  anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu evam kho bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti.
   {536.3} Kathanca bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  idam  dukkhanti  yathabhutam  pajanati ayam dukkhasamudayoti yathabhutam
pajanati  ayam  dukkhanirodhoti yathabhutam pajanati ayam dukkhanirodhagamini
patipadati yathabhutam pajanati evam kho bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti.
Imehi kho bhikkhave tihi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti
pahuneyyo   dakkhineyyo  anjalikaraniyo  anuttaram  punnakkhettam
lokassati.
   [537]  98 Tihi bhikkhave angehi samannagato ranno bhaddo
assajaniyo  rajaraho hoti rajabhoggo ranno angantveva sankham
gacchati  katamehi  tihi  idha  bhikkhave  ranno  bhaddo assajaniyo
vannasampanno  ca  hoti  balasampanno  ca  javasampanno  ca imehi
kho  bhikkhave  tihangehi  samannagato  ranno  bhaddo assajaniyo
Rajaraho  hoti  rajabhoggo  ranno angantveva sankham gacchati .
Evameva  kho  bhikkhave tihi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo
hoti .pe. anuttaram punnakkhettam lokassa katamehi tihi idha bhikkhave
bhikkhu vannasampanno ca hoti balasampanno ca javasampanno ca.
   {537.1} Kathanca bhikkhave bhikkhu vannasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  silava  hoti .pe. samadaya sikkhati sikkhapadesu evam kho
bhikkhave bhikkhu vannasampanno hoti . kathanca bhikkhave bhikkhu balasampanno
hoti  idha  bhikkhave bhikkhu araddhaviriyo viharati .pe. anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu evam kho bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti. Kathanca
bhikkhave  bhikkhu  javasampanno  hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  pancannam
orambhagiyanam   sannojananam   parikkhaya   opapatiko   hoti
tatthaparinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka  evam  kho bhikkhave
bhikkhu  javasampanno  hoti  .  imehi  kho  bhikkhave tihi dhammehi
samannagato  bhikkhu  ahuneyyo  hoti  .pe. anuttaram punnakkhettam
lokassati.
   [538]  99 Tihi bhikkhave angehi samannagato ranno bhaddo
assajaniyo  rajaraho hoti rajabhoggo ranno angantveva sankham
gacchati  katamehi  tihi  idha  bhikkhave  ranno  bhaddo assajaniyo
vannasampanno  ca  hoti  balasampanno  ca  javasampanno  ca imehi
kho  bhikkhave  tihangehi  samannagato  ranno  bhaddo assajaniyo
Rajaraho  hoti  rajabhoggo  ranno angantveva sankham gacchati .
Evameva  kho  bhikkhave tihi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo
hoti  .pe.  anuttaram  punnakkhettam  lokassa  katamehi  tihi  idha
bhikkhave  bhikkhu  vannasampanno  ca hoti balasampanno ca javasampanno
ca.
   {538.1}  Kathanca  bhikkhave bhikkhave bhikkhu vannasampanno hoti
idha bhikkhave bhikkhu silava hoti .pe. samadaya sikkhati sikkhapadesu
evam kho bhikkhave bhikkhu vannasampanno hoti . kathanca bhikkhave bhikkhu
balasampanno  hoti  idha  bhikkhave bhikkhu araddhaviriyo viharati .pe.
Anikkhittadhuro  kusalesu dhammesu evam kho bhikkhave bhikkhu balasampanno
hoti  .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu  javasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharati  evam  kho
bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti . imehi kho bhikkhave tihi dhammehi
samannagato  bhikkhu  ahuneyyo  hoti  .pe. anuttaram punnakkhettam
lokassati.
   [539]  100  Navopi  bhikkhave potthako dubbanno ca hoti
dukkhasamphasso  ca  appaggho  ca  majjhimopi  bhikkhave  potthako
dubbanno  ca  hoti  dukkhasamphasso  ca  appaggho  ca  jinnopi
bhikkhave  potthako  dubbanno  ca  hoti dukkhasamphasso ca appaggho
ca  .  jinnampi  bhikkhave  potthakam  ukkhaliparimaddanam  va  karonti
Sankarakute va nam chaddenti . evameva kho bhikkhave navo cepi
bhikkhu  hoti  dussilo  papadhammo  idamassa  dubbannataya  vadami
seyyathapi  so  bhikkhave  potthako  dubbanno  tathupamaham  bhikkhave
imam  puggalam vadami . ye kho panassa sevanti bhajanti payirupasanti
ditthanugatim  apajjanti  tesantam  hoti  digharattam  ahitaya  dukkhaya
idamassa  dukkhasamphassataya  vadami  seyyathapi so bhikkhave potthako
dukkhasamphasso  tathupamaham  bhikkhave  imam puggalam vadami . yesam kho
pana  [1]- patigganhati civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam
tesantam  na  mahapphalam  hoti  na  mahanisamsam  idamassa  appagghataya
vadami  seyyathapi  so  bhikkhave  potthako  appaggho  tathupamaham
bhikkhave imam puggalam vadami.
   {539.1} Majjhimo cepi bhikkhave bhikkhu hoti .pe. Thero cepi
bhikkhave  bhikkhu  hoti  dussilo  papadhammo  idamassa  dubbannataya
vadami  seyyathapi  so  bhikkhave  potthako  dubbanno  tathupamaham
bhikkhave imam puggalam vadami . Ye kho panassa sevanti bhajanti payirupasanti
ditthanugatim  apajjanti  tesantam  hoti  digharattam  ahitaya  dukkhaya
idamassa   dukkhasamphassataya  vadami  seyyathapi  so  bhikkhave
potthako  dukkhasamphasso  tathupamaham  bhikkhave  imam puggalam vadami .
Yesam  kho  pana  [2]-  patigganhati  civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkharam  tesantam  na  mahapphalam  hoti  na  mahanisamsam
idamassa  appagghataya  vadami  seyyathapi  so  bhikkhave  potthako
@Footnote: 1-2 Ma. so.
Appaggho  tathupamaham  bhikkhave imam puggalam vadami . evarupo cayam
bhikkhave  thero  bhikkhu sanghamajjhe bhanati . tamenam bhikkhu evamahamsu
kim  kho  1- tuyham balassa abyattassa bhanitena tvam nama bhanitabbam
mannasiti . so kupito anattamano tatharupim vacam nicchareti yatharupaya
vacaya  sangho [2]- ukkhipati sankarakuteva nam potthakam . navampi
bhikkhave   kasikam  vattham  vannavantanceva  hoti  sukhasamphassanca
mahagghanca  majjhimampi  bhikkhave  kasikam  vattham  vannavantanceva  hoti
sukhasamphassanca   mahagghanca   jinnampi   bhikkhave  kasikam  vattham
vannavantanceva  hoti  sukhasamphassanca  mahagghanca  . jinnampi bhikkhave
kasikam  vattham  ratanapalivethanam  va  karonti  gandhakarandake  va nam
nikkhipanti 3-.
   {539.2} Evameva kho bhikkhave navo cepi bhikkhu hoti silava
kalyanadhammo  idamassa  suvannataya  vadami  seyyathapi  tam bhikkhave
kasikam  vattham  vannavantam  tathupamaham  bhikkhave imam puggalam vadami .
Ye  kho  panassa sevanti bhajanti payirupasanti ditthanugatim apajjanti
tesantam  hoti  digharattam  hitaya  sukhaya  idamassa  sukhasamphassataya
vadami  seyyathapi  tam  bhikkhave  kasikam vattham sukhasamphassam tathupamaham
bhikkhave  imam  puggalam vadami . yesam kho pana [4]- patigganhati
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam tesantam
mahapphalam  hoti  mahanisamsam  idamassa  mahagghataya  vadami  seyyathapi
tam bhikkhave kasikam vattham mahaggham tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.
@Footnote: 1 Ma. dim nu kho . 2 Ma. Yu. tam . 3 Ma. pakkhipanti . 4 Ma. so.
   {539.3} Majjhimo cepi bhikkhave bhikkhu hoti .pe. Thero cepi
bhikkhave  bhikkhu hoti silava kalyanadhammo idamassa suvannataya vadami
seyyathapi tam bhikkhave kasikam vattham vannavantam tathupamaham bhikkhave imam
puggalam vadami . ye kho panassa sevanti bhajanti payirupasanti ditthanugatim
apajjanti  tesantam  hoti  digharattam  hitaya  sukhaya  idamassa
sukhasamphassataya vadami  seyyathapi tam bhikkhave kasikam vattham sukhasamphassam
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami . yesam kho pana patigganhati
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharam   tesantam   mahapphalam
hoti  mahanisamsam  idamassa  mahagghataya vadami seyyathapi tam bhikkhave
kasikam  vattham  mahaggham  tathupamaham  bhikkhave  imam  puggalam vadami .
Evarupo cayam bhikkhave thero bhikkhu sanghamajjhe bhanati . Tamenam bhikkhu
evamahamsu  appasadda  ayasmanto  hotha  thero  bhikkhu  dhammanca
vinayanca  bhanatiti  tasma tiha bhikkhave evam sikkhitabbam kasikavatthupama
bhavissama na potthakupamati evanhi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [540] 101 Yo kho 1- bhikkhave evam vadeyya yatha yathayam puriso
kammam  karoti tatha tatha tam patisamvediyatiti 2- evam santam bhikkhave
brahmacariyavaso  na  hoti  okaso  na pannayati samma dukkhassa
antakiriyaya . yo ca kho bhikkhave evam vadeyya yatha yatha vedaniyam
ayam  puriso  kammam karoti tatha tathassa vipakam patisamvediyatiti evam
santam  bhikkhave  brahmacariyavaso  hoti  okaso  pannayati samma
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo natthi . 2 Ma. patisamvedetiti. ito param idisameva.
Dukkhassa  antakiriyaya  .  idha  bhikkhave  ekaccassa  puggalassa
appamattakampi  papakammam  katam  tamenam  nirayam  upaneti . idha pana
bhikkhave  ekaccassa  puggalassa  tadisamyeva  appamattakam  papakammam
katam ditthadhammavedaniyam hoti nanupi khayati [1]- bahudeva.
   {540.1}  Kathamrupassa bhikkhave puggalassa appamattakampi papakammam
katam tamenam nirayam upaneti. Idha bhikkhave ekacco puggalo abhavitakayo
hoti abhavitasilo abhavitacitto abhavitapanno paritto appatumo 2-
appadukkhavihari   evarupassa  bhikkhave  puggalassa  appamattakampi
papakammam katam tamenam nirayam upaneti.
   {540.2}  Kathamrupassa  bhikkhave puggalassa tadisamyeva appamattakam
papakammam  katam ditthadhammavedaniyam hoti nanupi khayati bahudeva . idha
bhikkhave  ekacco puggalo bhavitakayo hoti bhavitasilo bhavitacitto
bhavitapanno aparitto mahatta 3- appamanavihari evarupassa bhikkhave
puggalassa  tadisamyeva appamattakam papakammam katam ditthadhammavedaniyam hoti
nanupi khayati bahudeva . seyyathapi bhikkhave puriso lonaphalam 4- paritte
udakamallake  5- pakkhipeyya tam kim mannatha bhikkhave apinu tam parittam
udakamallake udakam amuna lonaphalena 6- lonam assa apeyyanti. Evam
bhante . tam kissa hetu . adum hi bhante parittam udakamallake udakam
tam  amuna lonaphalena lonam assa apeyyanti . seyyathapi bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. kim. ito param idisameva. 2 Ma. Yu. appatumo. ito param idisameva.
@3 Ma. mahatto. 4 Ma. lonakapalalam . 5 Ma. udakakapallake. ito param idisameva.
@6 Ma. lonakapallena. ito param idisameva.
Puriso  lonaphalam  gangaya  nadiya pakkhipeyya tam kim mannatha bhikkhave
apinu sa ganga nadi amuna lonaphalena lonam 1- assa apeyyanti.
Nohetam bhante . tam kissa hetu . asu hi bhante gangaya nadiya
mahaudakakkhandho so amuna lonaphalena lono [2]- assa apeyyoti.
Evameva  kho bhikkhave idhekaccassa puggalassa appamattakampi papakammam
katam tamenam nirayam upaneti . idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa
tadisamyeva  appamattakam  papakammam  katam ditthadhammavedaniyam hoti nanupi
khayati bahudeva.
   {540.3}   Kathamrupassa  bhikkhave  puggalassa  appamattakampi
papakammam katam tamenam nirayam upaneti . idha bhikkhave ekacco puggalo
abhavitakayo   hoti  abhavitasilo  abhavitacitto  abhavitapanno
paritto  appatumo  appadukkhavihari  evarupassa  bhikkhave  puggalassa
appamattakampi papakammam katam tamenam nirayam upaneti.
   {540.4}  Kathamrupassa  bhikkhave puggalassa tadisamyeva appamattakam
papakammam  katam ditthadhammavedaniyam hoti nanupi khayati bahudeva . idha
bhikkhave  ekacco puggalo bhavitakayo hoti bhavitasilo bhavitacitto
bhavitapanno  aparitto  mahatta  3-  appamanavihari  evarupassa
bhikkhave   puggalassa   tadisamyeva  appamattakam  papakammam  katam
ditthadhammavedaniyam hoti nanupi khayati bahudeva . idha bhikkhave ekacco
addhakahapanenapi  bandhanam  nigacchati  kahapanenapi  bandhanam  nigacchati
kahapanasatenapi  bandhanam  nigacchati  .  idha  pana  bhikkhave ekacco
addhakahapanenapi    na    bandhanam   nigacchati   kahapanenapi
@Footnote: 1 Yu. lona. 2 Ma. Yu. na . 3 Ma. mahatto.
Na bandhanam nigacchati kahapanasatenapi na bandhanam nigacchati.
   {540.5}  Kathamrupo  bhikkhave  addhakahapanenapi bandhanam nigacchati
kahapanenapi  bandhanam  nigacchati kahapanasatenapi bandhanam nigacchati . idha
bhikkhave ekacco daliddo hoti appassako appabhogo evarupo bhikkhave
addhakahapanenapi  bandhanam  nigacchati  kahapanenapi  bandhanam  nigacchati
kahapanasatenapi bandhanam nigacchati.
   {540.6} Kathamrupo bhikkhave addhakahapanenapi na bandhanam nigacchati
kahapanenapi na bandhanam nigacchati kahapanasatenapi na bandhanam nigacchati .
Idha bhikkhave ekacco addhohoti mahaddhano mahabhogo evarupo bhikkhave
addhakahapanenapi  na  bandhanam nigacchati kahapanenapi na bandhanam nigacchati
kahapanasatenapi  na  bandhanam  nigacchati  .  evameva  kho  bhikkhave
idhekaccassa  puggalassa  appamattakampi  papakammam  katam  tamenam nirayam
upaneti . idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa tadisamyeva appamattakam
papakammam  katam  ditthadhammavedaniyam hoti nanupi khayati bahudeva .pe.
Seyyathapi bhikkhave orabbhiko va urabbhaghatako va appekacco 1-
urabbham  adinnam  adiyamanam  pahoti  hantum va bandhitum va jhapetum
va yathapaccayam va katum appekacco 2- urabbham adinnam adiyamanam
nappahoti hantum va bandhitum va jhapetum va yathapaccayam va katum.
   {540.7} Kathamrupo 3- bhikkhave orabbhiko va urabbhaghatako va
urabbham adinnam adiyamanam pahoti hantum va bandhitum va jhapetum va yathapaccayam
va katum . idha bhikkhave ekacco daliddo hoti appassako appabhogo
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. appekaccam. 3 Ma. Yu. kathamrupam.
Evarupo 1- bhikkhave orabbhiko va urabbhaghatako va urabbham adinnam
adiyamanam pahoti hantum va bandhitum va jhapetum va yathapaccayam va
katum.
   {540.8} Kathamrupo 2- bhikkhave orabbhiko va urabbhaghatako va
urabbham adinnam adiyamanam nappahoti hantum va bandhitum va jhapetum va
yathapaccayam va katum . idha bhikkhave ekacco addho hoti mahaddhano
mahabhogo raja va rajamahamatto va evarupo 3- bhikkhave orabbhiko
va urabbhaghatako va urabbham adinnam adiyamanam nappahoti hantum va
bandhitum  va  jhapetum  va  yathapaccayam  va  katum  . annadatthu
panjalikova nam yacati dehi me marisa urabbham va urabbhadhanam vati.
Evameva  kho  bhikkhave idhekaccassa puggalassa appamattakampi papakammam
katam tamenam nirayam upaneti . idha pana bhikkhave ekaccassa puggalassa
tadisamyeva  appamattakam  papakammam  katam ditthadhammavedaniyam hoti nanupi
khayati  bahudeva  .pe.  yo  kho  bhikkhave  evam vadeyya yatha
yathayam  puriso  kammam  karoti  tatha  tatha tam patisamvediyatiti evam
santam  bhikkhave  brahmacariyavaso  na  hoti  okaso na pannayati
samma  dukkhassa antakiriyaya . yo ca kho bhikkhave evam vadeyya
yatha  yatha vedaniyam ayam puriso kammam karoti tatha tathassa vipakam
patisamvediyatiti  evam  santam  bhikkhave brahmacariyavaso hoti okaso
pannayati samma dukkhassa antakiriyayati.
   [541] 102 Santi bhikkhave jatarupassa olarika upakkilesa
@Footnote: 1-3 Ma. Yu. evarupam. 2 Ma. Yu. kathamrupam.
Pamsuvalika 1- sakkharakathala tamenam pamsudhovako va pamsudhovakantevasi va
doniyam  akiritva  dhovati  sandhovati  niddhovati tasmim pahine tasmim
byantikate  santi  jatarupassa  majjhimasahagata upakkilesa sukhumasakkhara
thullavalika 2- tamenam pamsudhovako va pamsudhovakantevasi va dhovati sandhovati
niddhovati tasmim pahine tasmim byantikate santi jatarupassa sukhumasahagata
upakkilesa  sukhumavalika  kalijallika  3-  tamenam pamsudhovako va
pamsudhovakantevasi  va dhovati sandhovati niddhovati tasmim pahine tasmim
bayantikate  athaparam  suvannasikatavasissanti . tamenam suvannakaro va
suvannakarantevasi va jatarupam musayam 4- pakkhipitva dhamati sandhamati
niddhamati . tam hoti jatarupam adhantam asandhantam 5- aniddhantam anihitam
aninnitakasavam 6- na ceva mudum hoti na ca kammaniyam na ca pabhassaram
pabhangu  ca  na  ca  samma upeti kammaya . hoti so bhikkhave
samayo  yam so suvannakaro va suvannakarantevasi va tam jatarupam
dhamati  sandhamati  niddhamati  tam  hoti jatarupam dhantam sandhantam niddhantam
nihitam  ninnitakasavam  mudum  ca  hoti  kammaniyanca  pabhassaranca  na
ca  pabhangu  samma upeti kammaya yassa yassa ca pilandhanavikatiya
akankhati yadi pattikaya yadi kundalaya yadi giveyyake 7- yadi suvannamalaya
tancassa attham anubhoti.
   {541.1}  Evameva  kho  bhikkhave  santi  adhicittamanuyuttassa
bhikkhuno   olarika   upakkilesa   kayaduccaritam  vaciduccaritam
manoduccaritam   tamenam   sacetaso  bhikkhu  dabbajatiko  pajahati
@Footnote: 1 Ma. pamsuvaluka. 2 Ma. thulavaluka . 3 Ma. kalajallika. 4 musayam. 5 Yu.
@dhantam sandhantam. 6 Ma. dhantam sandhantam niddhantam aniddhantakasavam.
@7 Ma. giveyyakena.
Vinodeti  byantikaroti anabhavam gameti tasmim pahine tasmim byantikate
santi   adhicittamanuyuttassa   bhikkhuno  majjhimasahagata  upakkilesa
kamavitakko  byapadavitakko  vihimsavitakko  tamenam  sacetaso bhikkhu
dabbajatiko  pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavam  gameti tasmim
pahine   tasmim  byantikate  santi  adhicittamanuyuttassa  bhikkhuno
sukhumasahagata    upakkilesa    jativitakko    janapadavitakko
anavannattipatisamyutto   vitakko   tamenam   sacetaso   bhikkhu
dabbajatiko  pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavam  gameti
tasmim  pahine  tasmim byanatikate athaparam dhammavitakkavasissanti . 1-
so hoti samadhi na ceva santo nappanito nappatippassaddhaladdho 3-
na ekodibhavadhigato sasankharaniggayhavaritavato 4-.
   {541.2}  Hoti so bhikkhave samayo yantam cittam ajjhattamyeva
santitthati  sannisidati ekodibhavo 5- hoti samadhiyati . so hoti
samadhi  santo  panito  patippassaddhaladdho  ekodibhavadhigato  na
sasankharaniggayhavaritavato  yassa  yassa  ca  abhinnasacchikaraniyassa
dhammassa  cittam  abhininnameti  abhinnasacchikiriyaya  tatra  tatreva
sakkhibhabbatam  papunati  sati  sati  ayatane  so  sace  akankhati
anekavihitam   iddhividham  paccanubhaveyyam  ekopi  hutva  bahudha
assam  bahudhapi  hutva  eko  assam avibhavam tirobhavam tirokuddam
tiropakaram   tiropabbatam   asajjamano   gaccheyyam  seyyathapi
akase  pathaviyapi ummujjanimujjam kareyyam seyyathapi udake udakepi
abhijjamane  gaccheyyam  seyyathapi  pathaviyam  akasepi  pallankena
@Footnote: 1 Ma. dhammavitakkovasissati. Ma. na ca panito. 3 Ma. nappatippassaddhiladdho.
@4 Ma. sasankharaniggayhavaritagato . 5 Ma. Yu. ekodi.
Kameyyam  seyyathapi  pakkhisakuno  imepi candimasuriye evam mahiddhike
evammahanubhave  panina  parimaseyyam parimajjeyyam yava brahmalokapi
kayena  vasam  vatteyyanti  tatra tatreva sakkhibhabbatam papunati sati
sati ayatane.
   {541.3}  So sace akankhati dibbaya sotadhatuya visuddhaya
atikkantamanusikaya  ubho sadde suneyyam dibbe ca manuse ca ye
dure santike cati 1- tatra tatreva sakkhibhabbatam papunati sati sati
ayatane  .  so  sace akankhati parasattanam parapuggalanam cetasa
ceto paricca pajaneyyam saragam va cittam saragam cittanti pajaneyyam
vitaragam  va  cittam  vitaragam cittanti pajaneyyam sadosam va cittam
sadosam  cittanti  pajaneyyam  vitadosam  va  cittam vitadosam cittanti
pajaneyyam  samoham  va  cittam  samoham cittanti pajaneyyam vitamoham
va  cittam  vitamoham cittanti pajaneyyam sankhittam va cittam sankhittam
cittanti  pajaneyyam vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajaneyyam
mahaggatam  va  cittam  mahaggatam  cittanti  pajaneyyam  amahaggatam va
cittam  amahaggatam  cittanti  pajaneyyam  sauttaram  va cittam sauttaram
cittanti  pajaneyyam  anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajaneyyam
samahitam  va cittam samahitam cittanti pajaneyyam asamahitam va cittam
asamahitam  cittanti  pajaneyyam  vimuttam  va  cittam vimuttam cittanti
pajaneyyam  avimuttam  va  cittam  avimuttam  cittanti  pajaneyyanti
tatra tatreva sakkhibhabbatam papunati sati sati ayatane.
@Footnote: 1 Yu. dure va santike vati.
   {541.4} So sace akankhati anekavihitam pubbenivasam anussareyyam
seyyathidam  ekampi  jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi
jatiyo  pancapi  jatiyo  dasampi  jatiyo  visampi jatiyo timsampi
jatiyo  cattalisampi  jatiyo  pannasampi  jatiyo  jatisatampi
jatisahassampi  jatisatasahassampi  anekepi  samvattakappe  anekepi
vivattakappe  anekepi  samvattavivattakappe  amutrasim  evamnamo
evamgotto   evamvanno   evamaharo   evamsukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto  so  tato  cuto  amutra  udapadi  tatrapasim
evamnamo  evamgotto  evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedi
evamayupariyanto so tato cuto idhupapannoti iti sakaram sauddesam
anekavihitam  pubbenivasam  anussareyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbatam
papunati sati sati ayatane.
   {541.5}  So  sace  akankhati  dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passeyyam  cavamane  upapajjamane hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajaneyyam  ime  vata  bhonto  satta kayaduccaritena samannagata
vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata  ariyanam
upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te  kayassa
bheda  parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna ime va
pana  bhonto  satta  kayasucaritena  samannagata  vacisucaritena
samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika    sammaditthikammasamadana    te    kayassa
Bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapannati  iti  dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  satte  passeyyam  cavamane
upapajjamane  hine  panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate
yathakammupage  satte  pajaneyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbatam
papunati sati sati ayatane.
   {541.6} So sace akankhati asavanam khaya anasavam cetovimuttim
pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva upasampajja
vihareyyanti tatra tatreva sakkhibhabbatam papunati sati sati ayataneti.
   [542] 103 Adhicittamanuyuttena bhikkhave bhikkhuna tini nimittani
kalena  kalam manasikatabbani kalena kalam samadhinimittam manasikatabbam
kalena   kalam   paggahanimittam  manasikatabbam  kalena  kalam
upekkhanimittam  manasikatabbam  . sace bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu
ekantam  samadhinimittamyeva  manasikareyya  thanantam  cittam  kosajjaya
samvatteyya . Sace bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu ekantam paggahanimittamyeva
manasikareyya  thanantam  cittam  uddhaccaya  samvatteyya  .  sace
bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu ekantam upekkhanimittamyeva manasikareyya
thanantam cittam na samma samadhiyeyya asavanam khayaya.
   {542.1}  Yato  [1]-  kho bhikkhave adhicittamanuyutto bhikkhu
kalena   kalam   samadhinimittam   manasikaroti   kalena  kalam
paggahanimittam   manasikaroti   kalena   kalam   upekkhanimittam
manasikaroti  tam  hoti  cittam  mudunca  kammaniyanca  pabhassaranca  na
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ca. ito param idisameva.
Ca  pabhangu samma samadhiyati asavanam khayaya . seyyathapi bhikkhave
suvannakaro  va  suvannakarantevasi  va  ukkam bandhati 1- ukkam
bandhitva ukkamukham alimpeti 2- ukkamukham alimpetva sandasena
jatarupam gahetva [3]- ukkamukhe pakkhipitva kalena kalam abhidhamati
kalena  kalam  udakena  paripphoseti kalena kalam ajjhupekkhati .
Sace  bhikkhave  suvannakaro va suvannakarantevasi va tam jatarupam
ekantam  abhidhameyya  thanantam  jatarupam  daheyya  . sace bhikkhave
suvannakaro  va  suvannakarantevasi  va  tam  jatarupam  ekantam
udakena paripphoseyya thanantam jatarupam nibbapeyya . sace bhikkhave
suvannakaro  va  suvannakarantevasi  va  tam  jatarupam  ekantam
ajjhupekkheyya  thanantam  jatarupam  na  samma paripakam gaccheyya .
Yato  kho  bhikkhave  suvannakaro  va  suvannakarantevasi va tam
jatarupam  kalena  kalam abhidhamati kalena kalam udakena paripphoseti
kalena  kalam  ajjhupekkhati  tam  hoti  jatarupam mudunca kammaniyanca
pabhassaranca  na  ca pabhangu samma upeti kammaya yassa yassa ca
pilandhanavikatiya  akankhati  yadi  pattikaya  4-  yadi  kundalaya
yadi giveyyake yadi suvannamalaya tancassa attham anubhoti.
   {542.2} Evameva kho bhikkhave adhicittamanuyuttena bhikkhuna tini
nimittani  kalena  kalam  manasikatabbani kalena kalam samadhinimittam
manasikatabbam   kalena   kalam   paggahanimittam   manasikatabbam
kalena  kalam  upekkhanimittam  manasikatabbam  .  sace  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. bandheyya . 2 Ma. alimpeyya . 3 Ma. ukkamukhe pakkhipeyya.
@4 Po. Yu. pattakaya.
Adhicittamanuyutto   bhikkhu  ekantam  samadhinimittamyeva  manasikareyya
thanantam cittam kosajjaya samvatteyya . sace bhikkhave adhicittamanuyutto
bhikkhu  ekantam  paggahanimittamyeva  manasikareyya  thanantam  cittam
uddhaccaya  samvatteyya  .  sace  bhikkhave  adhicittamanuyutto  bhikkhu
ekantam  upekkhanimittamyeva  manasikareyya  thanantam  cittam na samma
samadhiyeyya  asavanam khayaya . yato kho bhikkhave adhicittamanuyutto
bhikkhu  kalena  kalam  samadhinimittam  manasikaroti  kalena  kalam
paggahanimittam  manasikaroti  kalena  kalam  upekkhanimittam manasikaroti
tam  hoti  cittam mudunca kammaniyanca pabhassaranca na ca pabhangu samma
samadhiyati  asavanam  khayaya  yassa  yassa  ca  abhinnasacchikaraniyassa
dhammassa  cittam  abhininnameti  abhinnasacchikiriyaya  tatra  tatreva
sakkhibhabbatam  papunati  sati  sati  ayatane  so  sace  akankhati
anekavihitam  iddhividham  paccanubhaveyyam  .pe.  asavanam  khaya  ...
Sacchikatva  upasampajja  vihareyyanti  tatra  tatreva  sakkhibhabbatam
papunati sati sati ayataneti.
         Lonaphalavaggo 1- pancamo.
            Tassuddanam
     accayikam vivittanca    sarada parisa tisso
     tayo ajaniya ve    lonake sanghasamuggatati.
         Dutiyo pannasako samatto.
            --------
@Footnote: 1 Ma. lonakapallavaggo.
           Tatiyapannasako
          sambodhivaggo pathamo
   [543]  104  Pubbeva me bhikkhave sambodha anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi ko nu kho loke assado ko
adinavo  kim  nissarananti  .  tassa  mayham bhikkhave etadahosi yam
kho loke 1- paticca uppajjati sukham somanassam ayam loke assado
yam  loko anicco dukkho viparinamadhammo ayam loke adinavo yo
loke  chandaragapativinayo  chandaragappahanam idam loke nissarananti .
Yavakivancaham bhikkhave evam lokassa assadanca assadato adinavanca
adinavato  nissarananca  nissaranato  yathabhutam  nabbhannasim  neva
tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya
pajaya  sadevamanussaya  anuttaram  sammasambodhim  abhisambuddho  2-
paccannasim  .  yato  ca  khoham bhikkhave evam lokassa assadanca
assadato  adinavanca  adinavato  nissarananca  nissaranato  yathabhutam
abbhannasim  athaham  bhikkhave  sadevake  loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  anuttaram  sammasambodhim
abhisambuddho  paccannasim  .  nananca  pana  me  dassanam  udapadi
akuppa me vimutti ayamantima jati natthidani punabbhavoti.
@Footnote: 1 Po. Ma. lokam . 2 Ma. abhisambuddhoti. ito param idisameva.
   [544] 105 Lokassaham bhikkhave assadapariyesanam acarim 1- yo
loke assado tadajjhagamam yavatako loke assado pannaya me so
sudittho  .  lokassaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim yo loke
adinavo  tadajjhagamam  yavatako  loke  adinavo  pannaya  me
so sudittho . lokassaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim yam loke
nissaranam  tadajjhagamam  yavatakam  loke  nissaranam  pannaya  me  tam
sudittham  .  yavakivancaham  bhikkhave  lokassa  assadanca assadato
adinavanca   adinavato   nissarananca   nissaranato   yathabhutam
nabbhannasim  neva  tavaham  bhikkhave  sadevake  loke  samarake
sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  anuttaram
sammasambodhim abhisambuddho paccannasim.
   {544.1} Yato ca khoham bhikkhave lokassa assadanca assadato
adinavanca   adinavato   nissarananca   nissaranato   yathabhutam
abbhannasim  athaham  bhikkhave  sadevake  loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  anuttaram  sammasambodhim
abhisambuddho  paccannasim  .  nananca  pana  me  dassanam  udapadi
akuppa me vimutti ayamantima jati natthidani punabbhavoti.
   [545] 106 No cetam 2- bhikkhave loke assado abhavissa
nayidam satta loke sarajjeyyum yasma ca kho bhikkhave atthi loke
assado tasma satta loke sarajjanti . no cetam bhikkhave loke
@Footnote: 1 Ma. acarim. ito param idisameva . 2 Ma. cedam. ito param idisameva.
Adinavo  abhavissa  nayidam  satta  loke  nibbindeyyum  yasma ca
kho bhikkhave atthi loke adinavo tasma satta loke nibbindanti.
No  cetam  bhikkhave loke nissaranam abhavissa nayidam satta lokamha
nissareyyum  yasma  ca  kho  bhikkhave atthi loke nissaranam tasma
satta  lokamha  nissaranti  . yavakivanca bhikkhave satta lokassa
assadanca   assadato   adinavanca   adinavato   nissarananca
nissaranato yathabhutam nabbhannasum neva tava bhikkhave satta sadevaka
loka  samaraka sabrahmaka sassamanabrahmaniya pajaya sadevamanussaya
nissata visamyutta vippamutta vimariyadikatena cetasa viharimsu.
   {545.1} Yato ca kho bhikkhave satta lokassa assadanca assadato
adinavanca  adinavato nissarananca nissaranato yathabhutam abbhannasum atha
bhikkhave satta sadevaka loka samaraka sabrahmaka sassamanabrahmaniya
pajaya  sadevamanussaya  nissata  visamyutta vippamutta vimariyadikatena
cetasa viharantiti.
   [546] 107 Yekeci bhikkhave samana va brahmana va lokassa
assadanca  assadato  adinavanca  adinavato nissarananca nissaranato
yathabhutam  nappajananti  na  me te bhikkhave samana va brahmana
va  samanesu  va samanasammata brahmanesu va brahmanasammata na
ca pana te ayasmanto samannatthanca 1- brahmannatthanca 2- dittheva
dhamme  sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharanti . ye ca kho
@Footnote: 1-2 Ma. va.
Keci  bhikkhave  samana  va  brahmana  va  lokassa assadanca
assadato  adinavanca  adinavato  nissarananca  nissaranato  yathabhutam
pajananti  te  khome bhikkhave samana va brahmana va samanesu
va  samanasammata  brahmanesu  va  brahmanasammata  te  ca
panayasmanto    samannatthanca    brahmannatthanca    dittheva
dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharantiti.
   [547]  108  Runnamidam  bhikkhave  ariyassa vinaye yadidam gitam
ummattakamidam  bhikkhave  ariyassa  vinaye yadidam naccam komarikamidam 1-
bhikkhave  ariyassa  vinaye  yadidam ativelam dantavidamsakahasitam tasma tiha
bhikkhave  setughato gite setughato nacce alam vo dhammapamoditanam
satam sitam sitamattayati.
   [548]  109 Tinnam bhikkhave patisevanaya natthi titti katamesam
tinnam suppassa 2- bhikkhave patisevanaya natthi tatti suramerayapanassa
bhikkhave  patisevanaya  natthi  titti  methunadhammasamapattiya  bhikkhave
patisevanaya  natthi  titti  imesam  kho  bhikkhave tinnam patisevanaya
natthi tittiti.
   [549]  110  Athakho  anathapindiko  gahapati  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi
ekamantam  nisinnam  kho anathapindikam gahapatim bhagava etadavoca citte
gahapati  arakkhite  kayakammampi  arakkhitam  hoti  vacikammampi arakkhitam
@Footnote: 1 Ma. Yu. komarakamidam . 2 Ma. Yu. soppassa.
Hoti  manokammampi  arakkhitam  hoti  tassa  arakkhitakayakammassa  1-
arakkhitavacikammassa   2-   arakkhitamanokammassa  3-  kayakammampi
avassutam  hoti  vacikammampi avassutam hoti manokammampi avassutam hoti
tassa avassutakayakammassa 4- avassutavacikammassa 5- avassutamanokammassa 6-
kayakammampi  putikam  hoti  vacikammampi  putikam  hoti  manokammampi
putikam  hoti  tassa  putikayakammassa  putivacikammassa putimanokammassa na
bhaddakam  maranam  hoti  na  bhaddika  kalakiriya  seyyathapi  gahapati
kutagare  ducchanne  kutampi  arakkhitam hoti gopanasiyopi arakkhita
honti  bhittipi  arakkhita  hoti kutampi avassutam hoti gopanasiyopi
avassuta  honti  bhittipi  avassuta  hoti  kutampi  putikam  hoti
gopanasiyopi  putika  honti  bhittipi  putika  hoti evameva kho
gahapati citte arakkhite .pe.
   {549.1} Na bhaddakam maranam hoti na bhaddika kalakiriya citte
gahapati  rakkhite  kayakammampi  rakkhitam  hoti  vacikammampi  rakkhitam
hoti   manokammampi   rakkhitam  hoti  tassa  rakkhitakayakammassa
rakkhitavacikammassa   rakkhitamanokammassa   kayakammampi   anavassutam
hoti   vacikammampi   anavassutam  hoti  manokammampi  anavassutam
hoti  tassa  anavassutakayakammassa  anavassutavacikammassa  anavassuta-
manokammassa  kayakammampi  aputikam  hoti  vacikammampi  aputikam hoti
manokammampi  aputikam  hoti  tassa  aputikayakammassa  aputivacikammassa
aputimanokammassa  bhaddakam  maranam  hoti bhaddika kalakiriya seyyathapi
@Footnote:1-2-3-4-5-6 Po. Ma. Yu. ...kammantassa. ito param idisameva.
Gahapati  kutagare  succhanne  kutampi  rakkhitam  hoti  gopanasiyopi
rakkhita  honti  bhittipi  rakkhita  hoti  kutampi  anavassutam  hoti
gopanasiyopi  anavassuta  honti  bhittipi  anavassuta  hoti kutampi
aputikam  hoti  gopanasiyopi  aputika  honti bhittipi aputika hoti
evameva  kho  gahapati  citte  rakkhite .pe. bhaddakam maranam hoti
bhaddika kalakiriyati.
   [550]  111  Athakho  anathapindiko  gahapati  yena  bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi
ekamantam  nisinnam  kho anathapindikam gahapatim bhagava etadavoca citte
gahapati  byapanne  kayakammampi byapannam hoti vacikammampi byapannam
hoti  manokammampi  byapannam  hoti  tassa  byapannakayakammassa
byapannavacikammassa  byapannamanokammassa  na  bhaddakam  maranam  hoti
na bhaddika kalakiriya seyyathapi gahapati kutagare ducchanne kutampi
byapannam  hoti  gopanasiyopi  byapanna honti bhittipi byapanna
hoti  evameva  kho  gahapati  citte byapanne .pe. na bhaddakam
maranam  hoti  na  bhaddika  kalakiriya  citte  gahapati abyapanne
kayakammampi  abyapannam  hoti  vacikammampi  abyapannam  hoti
manokammampi   abyapannam   hoti   tassa  abyapannakayakammassa
abyapannavacikammassa  abyapannamanokammassa  bhaddakam  maranam  hoti
Bhaddika  kalakiriya  seyyathapi  gahapati kutagare succhanne kutampi
abyapannam  hoti  gopanasiyopi  abyapanna  honti  bhittipi
abyapanna  hoti  evameva kho gahapati citte abyapanne .pe.
Bhaddakam maranam hoti bhaddika kalakiriyati.
   [551]  112  Tinimani  bhikkhave nidanani kammanam samudayaya
katamani  tini  lobho  nidanam  kammanam  samudayaya  doso  nidanam
kammanam  samudayaya  moho nidanam kammanam samudayaya . yam bhikkhave
lobhapakatam  kammam  lobhajam  lobhanidanam  lobhasamudayam  tam  kammam akusalam
tam  kammam  savajjam  tam  kammam  dukkhavipakam  tam kammam kammasamudayaya
samvattati na tam kammam kammanirodhaya samvattati . yam bhikkhave dosapakatam
kammam  dosajam  dosanidanam  dosasamudayam  tam  kammam  akusalam tam kammam
savajjam  tam  kammam  dukkhavipakam  tam  kammam  kammasamudayaya  samvattati
na  tam  kammam kammanirodhaya samvattati . yam bhikkhave mohapakatam kammam
mohajam  mohanidanam  mohasamudayam  tam  kammam akusalam tam kammam savajjam
tam  kammam  dukkhavipakam  tam  kammam  kammasamudayaya  samvattati  na  tam
kammam  kammanirodhaya  samvattati . imani kho bhikkhave tini nidanani
kammanam samudayaya.
   {551.1}  Tinimani  bhikkhave  nidanani  kammanam  samudayaya
katamani  tini  alobho  nidanam  kammanam  samudayaya adoso nidanam
kammanam  samudayaya amoho nidanam kammanam samudayaya . yam bhikkhave
alobhapakatam  kammam  alobhajam  alobhanidanam alobhasamudayam tam kammam kusalam
Tam  kammam  anavajjam  tam  kammam  sukhavipakam  tam  kammam kammanirodhaya
samvattati na tam kammam kammasamudayaya samvattati . yam bhikkhave adosapakatam
kammam  adosajam  adosanidanam  adosasamudayam  tam  kammam  kusalam  tam
kammam  anavajjam  tam  kammam  sukhavipakam  tam  kammam  kammanirodhaya
samvattati  na  tam  kammam  kammasamudayaya  samvattati  .  yam  bhikkhave
amohapakatam  kammam  amohajam  amohanidanam amohasamudayam tam kammam kusalam
tam  kammam  anavajjam  tam  kammam  sukhavipakam  tam  kammam kammanirodhaya
samvattati  na tam kammam kammasamudayaya samvattati . imani kho bhikkhave
tini nidanani kammanam samudayayati.
   [552]  113  Tinimani  bhikkhave nidanani kammanam samudayaya
katamani tini atite bhikkhave chandaragatthaniye dhamme arabbha chando
jayati  anagate  bhikkhave  chandaragatthaniye dhamme arabbha chando
jayati  paccuppanne bhikkhave chandaragatthaniye dhamme arabbha chando
jayati.
   {552.1} Kathanca bhikkhave atite chandaragatthaniye dhamme arabbha
chando  jayati  atite  bhikkhave  chandaragatthaniye dhamme arabbha
cetasa  anuvitakketi  anuvicareti  tassa  atite  chandaragatthaniye
dhamme  arabbha  cetasa  anuvitakkayato anuvicarayato chando jayati
chandajato tehi dhammehi samyutto hoti etaham 1- bhikkhave sannojanam
vadami yo 2- cetaso sarago evam kho bhikkhave atite chandaragatthaniye
dhamme arabbha chando jayati.
@Footnote: 1 Ma. etamaham. ito param idisameva. 2 Yu. so. ito param idisameva.
   {552.2}  Kathanca  bhikkhave anagate chandaragatthaniye dhamme
arabbha  chando  jayati  anagate bhikkhave chandaragatthaniye dhamme
arabbha cetasa anuvitakketi anuvicareti tassa anagate chandaragatthaniye
dhamme  arabbha  cetasa  anuvitakkayato anuvicarayato chando jayati
chandajato  tehi  dhammehi samyutto hoti etaham bhikkhave sannojanam
vadami yo cetaso sarago evam kho bhikkhave anagate chandaragatthaniye
dhamme arabbha chando jayati.
   {552.3} Kathanca bhikkhave paccuppanne chandaragatthaniye dhamme
arabbha  chando jayati paccuppanne bhikkhave chandaragatthaniye dhamme
arabbha  cetasa  anuvitakketi  anuvicareti  tassa  paccuppanne
chandaragatthaniye  dhamme arabbha cetasa anuvitakkayato anuvicarayato
chando jayati chandajato tehi dhammehi samyutto hoti etaham bhikkhave
sannojanam vadami yo cetaso sarago evam kho bhikkhave paccuppanne
chandaragatthaniye dhamme arabbha chando jayati . imani kho bhikkhave
tini nidanani kammanam samudayaya.
   {552.4} Tinimani bhikkhave nidanani kammanam samudayaya katamani
tini atite bhikkhave chandaragatthaniye dhamme arabbha chando na jayati
anagate bhikkhave chandaragatthaniye dhamme arabbha chando na jayati
paccuppanne bhikkhave chandaragatthaniye dhamme arabbha chando na jayati.
   {552.5}  Kathanca  bhikkhave  atite  chandaragatthaniye dhamme
arabbha  chando  na  jayati  atitanam  bhikkhave  chandaragatthaniyanam
dhammanam    ayatim    vipakam    pajanati    ayatim
Vipakam  viditva  tadabhinivajjeti  1-  tadabhinivajjetva  2- cetasa
abhivirajetva 3- pannaya ativijjha passati evam kho bhikkhave atite
chandaragatthaniye dhamme arabbha chando na jayati.
   {552.6}  Kathanca  bhikkhave anagate chandaragatthaniye dhamme
arabbha  chando  na  jayati  anagatanam bhikkhave chandaragatthaniyanam
dhammanam ayatim vipakam pajanati ayatim vipakam viditva tadabhinivajjeti
tadabhinivajjetva  cetasa  abhivirajetva  pannaya  ativijjha  passati
evam kho bhikkhave anagate chandaragatthaniye dhamme arabbha chando
na jayati.
   {552.7}  Kathanca  bhikkhave  paccuppanne  chandaragatthaniye
dhamme  arabbha  chando  na  jayati  paccuppannanam  bhikkhave
chandaragatthaniyanam  dhammanam  ayatim  vipakam  pajanati  ayatim
vipakam   viditva   tadabhinivajjeti   tadabhinivajjetva   cetasa
abhivirajetva  pannaya  ativijjha  passati  evam  kho  bhikkhave
paccuppanne  chandaragatthaniye  dhamme arabbha chando na jayati .
Imani kho bhikkhave nidanani kammanam samudayayati.
          Sambodhivaggo pathamo.
            Tassuddanam
    pubbe manusse assado   samano ronapancamam
    atitta dve ca kutani     nidana apare duveti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. tadabhinivatteti. Yu. tadabhinivaddheti . 2 Ma. tadabhinivattetva.
@Yu. tadabhinivaddhetva. 3 Ma. abhinivijjhitva.
          Apayikavaggo dutiyo
   [553] 114 Tayome bhikkhave apayika nerayika idamappahaya
katame tayo yo ca abrahmacari abrahmacaripatinno yo ca suddhabrahmacarim
suddham  brahmacariyam  carantam amulakena brahmacariyena anuddhamseti yocayam
evamvadi evamditthi  natthi kamesu dosoti so 1- kamesu patabyatam
apajjati ime kho bhikkhave tayo apayika nerayika idamappahayati.
   [554] 115 Tinnam bhikkhave patubhavo dullabho lokasmim katamesam
tinnam  tathagatassa  bhikkhave  arahato  sammasambuddhassa  patubhavo
dullabho  lokasmim  tathagatappaveditassa  dhammavinayassa deseta puggalo
dullabho  lokasmim  katannu  katavedi  puggalo  dullabho  lokasmim
imesam kho bhikkhave tinnam patubhavo dullabho lokasminti.
   [555] 116 Tayome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  tayo  suppameyyo  duppameyyo  appameyyo . katamo ca
bhikkhave puggalo suppameyyo idha bhikkhave ekacco puggalo uddhato
hoti  unnalo  capalo  mukharo  vikinnavaco  mutthassati asampajano
asamahito  vibbhantacitto  pakatindriyo ayam vuccati bhikkhave puggalo
suppameyyo . katamo ca bhikkhave puggalo duppameyyo idha bhikkhave
ekacco puggalo  anuddhato hoti anunnalo acapalo amukharo avikinnavaco
upatthitassati   sampajano  samahito  ekaggacitto  samvutindriyo
@Footnote: 1 Ma. taya.
Ayam vuccati bhikkhave puggalo duppameyyo . katamo ca bhikkhave puggalo
appameyyo  idha  bhikkhave  bhikkhu araham hoti khinasavo ayam vuccati
bhikkhave  puggalo  appameyyo . ime kho bhikkhave tayo puggala
santo samvijjamana lokasminti.
   [556] 117 Tayome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim
katame  tayo  idha  bhikkhave  ekacco puggalo sabbaso rupasannanam
samatikkama  patighasannanam  atthangama  nanattasannanam  amanasikara
ananto akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati so tadassadeti
tam  nikameti  tena  ca  vittim  apajjati  tattha thito tadadhimutto
tabbahulavihari aparihino kalam kurumano akasanancayatanupaganam devanam
sahabyatam  upapajjati  akasanancayatanupaganam  bhikkhave  devanam visati
kappasahassani  ayuppamanam  tattha  puthujjano  yavatayukam  thatva
yavatakam  tesam  devanam  ayuppamanam  tam sabbam khepetva nirayampi
gacchati  tiracchanayonimpi  gacchati  pittivisayampi  gacchati  bhagavato pana
savako  tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam
tam  sabbam khepetva tasmimyeva bhave parinibbayati ayam  kho bhikkhave
viseso ayam adhippayaso idam nanakaranam sutavato ariyasavakassa assutavata
puthujjanena yadidam gatiya upapattiya sati.
   {556.1}  Puna  ca param bhikkhave idhekacco puggalo sabbaso
akasanancayatanam    samatikkamma    anantam    vinnananti
vinnanancayatanam   upasampajja   viharati   so   tadassadeti
Tam  nikameti  tena  ca  vittim  apajjati tattha thito tadadhimutto
tabbahulavihari  aparihino kalam kurumano vinnanancayatanupaganam devanam
sahabyatam  upapajjati  vinnanancayatanupaganam  bhikkhave devanam cattalisa
kappasahassani  ayuppamanam  tattha  puthujjano  yavatayukam  thatva
yavatakam  tesam  devanam  ayuppamanam  tam sabbam khepetva nirayampi
gacchati  tiracchanayonimpi  gacchati  pittivisayampi  gacchati  bhagavato pana
savako  tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam
tam  sabbam  khepetva tasmimyeva bhave parinibbayati ayam kho bhikkhave
viseso ayam adhippayaso idam nanakaranam sutavato ariyasavakassa assutavata
puthujjanena yadidam gatiya upapattiya sati.
   {556.2}  Puna  ca param bhikkhave idhekacco puggalo sabbaso
vinnanancayatanam   samatikkamma   natthi   kinciti  akincannayatanam
upasampajja viharati so tadassadeti tam nikameti tena ca vittim apajjati
tattha  thito  tadadhimutto  tabbahulavihari  aparihino  kalam  kurumano
akincannayatanupaganam    devanam    sahabyatam    upapajjati
akincannayatanupaganam   bhikkhave   devanam  satthi  kappasahassani
ayuppamanam  tattha  puthujjano  yavatayukam  thatva  yavatakam  tesam
devanam  ayuppamanam  tam  sabbam  khepetva  nirayampi  gacchati
tiracchanayonimpi   gacchati  pittivisayampi  gacchati  bhagavato  pana
savako  tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam
tam  sabbam  khepetva tasmimyeva bhave parinibbayati ayam kho bhikkhave
Viseso  ayam  adhippayaso  idam  nanakaranam  sutavato ariyasavakassa
assutavata  puthujjanena  yadidam  gatiya upapattiya sati . ime kho
bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana lokasminti.
   [557]  118  Tisso ima bhikkhave vipattiyo katama tisso
silavipatti  cittavipatti  ditthivipatti  .  katama ca bhikkhave silavipatti
idha  bhikkhave ekacco panatipati hoti adinnadayi hoti kamesu
micchacari  hoti  musavadi  hoti  pisunavaco  hoti  pharusavaco
hoti  samphappalapi  hoti  ayam  vuccati  bhikkhave  silavipatti .
Katama  ca  bhikkhave  cittavipatti  idha  bhikkhave ekacco abhijjhalu
hoti  byapannacitto  hoti  ayam  vuccati  bhikkhave  cittavipatti .
Katama  ca  bhikkhave ditthivipatti idha bhikkhave ekacco micchaditthiko
hoti  viparitadassano  natthi  dinnam  natthi  yittham  natthi  hutam
natthi  sukatadukkatanam  kammanam  phalavipako  natthi  ayam loko natthi
paro  loko  natthi  mata  natthi pita natthi satta opapatika
natthi  loke  samanabrahmana  sammaggata sammapatipanna ye imanca
lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedentiti  ayam
vuccati bhikkhave ditthivipatti.
   {557.1}  Silavipattihetu  va bhikkhave satta kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam nirayam upapajjanti cittavipattihetu
va  bhikkhave  satta  kayassa  bheda  parammarana  apayam duggatim
vinipatam   nirayam   upapajjanti   ditthivipattihetu  va  bhikkhave
Satta  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim vinipatam nirayam
upapajjanti  . ima kho bhikkhave tisso vipattiyo . tisso ima
bhikkhave sampada katama tisso silasampada cittasampada ditthisampada.
Katama   ca  bhikkhave  silasampada  idha  bhikkhave  ekacco
panatipata  pativirato  hoti adinnadana pativirato hoti kamesu
micchacara  pativirato  hoti  musavada  pativirato  hoti pisunaya
vacaya pativirato hoti pharusaya vacaya pativirato hoti samphappalapa
pativirato  hoti  ayam  vuccati  bhikkhave  silasampada  .  katama
ca  bhikkhave  cittasampada  idha  bhikkhave ekacco anabhijjhalu hoti
abyapannacitto  hoti  ayam  vuccati bhikkhave cittasampada . katama
ca  bhikkhave  ditthisampada idha bhikkhave ekacco sammaditthiko hoti
aviparitadassano  atthi  dinnam  atthi  yittham  atthi  hutam  atthi
sukatadukkatanam  kammanam  phalavipako  atthi  ayam  loko atthi paro
loko  atthi  mata  atthi  pita  atthi  satta  opapatika
atthi  loke  samanabrahmana  sammaggata sammapatipanna ye imanca
lokam  paranca  lokam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedentiti  ayam
vuccati bhikkhave ditthisampada.
   {557.2}  Silasampadahetu va bhikkhave satta kayassa bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjanti  cittasampadahetu  va
bhikkhave satta kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapajjanti
ditthisampadahetu va bhikkhave satta kayassa bheda parammarana sugatim
Saggam lokam upapajjanti. Ima kho bhikkhave tisso sampadati.
   [558]  119  Tisso ima bhikkhave vipattiyo katama tisso
silavipatti  cittavipatti  ditthivipatti  .  katama ca bhikkhave silavipatti
idha  bhikkhave  ekacco panatipati hoti .pe. samphappalapi hoti
ayam  vuccati  bhikkhave  silavipatti  . katama ca bhikkhave cittavipatti
idha  bhikkhave  ekacco  abhijjhalu  hoti byapannacitto hoti ayam
vuccati  bhikkhave  cittavipatti  . katama ca bhikkhave ditthivipatti idha
bhikkhave  ekacco  micchaditthiko  hoti  viparitadassano  natthi dinnam
natthi  yittham  .pe.  ye  imanca lokam paranca lokam sayam abhinna
sacchikatva pavedentiti ayam vuccati bhikkhave ditthivipatti.
   {558.1}  Silavipattihetu  va bhikkhave satta kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam nirayam upapajjanti cittavipattihetu
va ... ditthivipattihetu va bhikkhave satta kayassa bheda parammarana
apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjanti  . seyyathapi bhikkhave
apannako  mani  uddhamkhitto  yena  yeneva  patitthati supatitthitamyeva
patitthati  evameva  kho bhikkhave silavipattihetu va satta kayassa
bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjanti
cittavipattihetu  va  ...  ditthivipattihetu  va  satta  kayassa
bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjanti .
Ima kho bhikkhave tisso vipattiyo 1-.
   {558.2}   Tisso   ima  bhikkhave  sampada  katama
tisso    silasampada    cittasampada    ditthisampada   .
@Footnote: 1 Ma. vipattiyoti.
Katama  ca  bhikkhave silasampada idha bhikkhave ekacco panatipata
pativirato  hoti  .pe.  samphappalapa  pativirato hoti ayam vuccati
bhikkhave  silasampada  .  katama  ca  bhikkhave  cittasampada  idha
bhikkhave  ekacco  anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto  hoti
ayam  vuccati bhikkhave cittasampada . katama ca bhikkhave ditthisampada
idha  bhikkhave  ekacco  sammaditthiko  hoti  aviparitadassano atthi
dinnam  atthi  yittham  .pe.  ye  imanca  lokam paranca lokam sayam
abhinna sacchikatva pavedentiti ayam vuccati bhikkhave ditthisampada.
   {558.3}  Silasampadahetu va bhikkhave satta kayassa bheda
parammarana  sugatim  saggam lokam upapajjanti cittasampadahetu va ...
Ditthisampadahetu va bhikkhave satta kayassa bheda parammarana sugatim
saggam lokam upapajjanti . seyyathapi bhikkhave apannako mani uddhamkhitto
yena yeneva patitthati supatitthitamyeva patitthati evameva kho bhikkhave
silasampadahetu  va  satta  kayassa bheda parammarana sugatim saggam
lokam upapajjanti cittasampadahetu va ... ditthisampadahetu va satta
kayassa  bheda  parammarana  sugatim saggam lokam upapajjanti . ima
kho bhikkhave tisso sampadati.
   [559]  120  Tisso ima bhikkhave vipattiyo katama tisso
kammantavipatti ajivavipatti ditthivipatti . katama ca bhikkhave kammantavipatti
idha  bhikkhave  ekacco  panatipati  hoti  .pe.  samphappalapi
Hoti  ayam  vuccati  bhikkhave  kammantavipatti  . katama ca bhikkhave
ajivavipatti idha bhikkhave ekacco micchaajivo hoti micchaajivena
jivitam  kappeti  ayam  vuccati  bhikkhave  ajivavipatti  . katama ca
bhikkhave  ditthivipatti  idha  bhikkhave  ekacco  micchaditthiko  hoti
viparitadassano  natthi  dinnam  natthi  yittham  .pe. ye imanca lokam
paranca  lokam  sayam  abhinna  sacchikatva  pavedentiti  ayam vuccati
bhikkhave ditthivipatti. Ima kho bhikkhave tisso vipattiyo.
   {559.1}  Tisso  ima  bhikkhave  sampada  katama  tisso
kammantasampada  ajivasampada  ditthisampada  .  katama  ca bhikkhave
kammantasampada  idha  bhikkhave  ekacco  panatipata  pativirato
hoti  .pe.  samphappalapa  pativirato  hoti  ayam vuccati bhikkhave
kammantasampada  .  katama  ca  bhikkhave ajivasampada idha bhikkhave
ekacco  sammaajivo  hoti  sammaajivena  jivitam  kappeti ayam
vuccati  bhikkhave  ajivasampada  .  katama ca bhikkhave ditthisampada
idha  bhikkhave  ekacco  sammaditthiko  hoti  aviparitadassano atthi
dinnam atthi yittham .pe. ye imanca lokam paranca lokam sayam abhinna
sacchikatva  pavedentiti  ayam  vuccati bhikkhave ditthisampada . ima
kho bhikkhave tisso sampadati.
   [560]  121  Tinimani  bhikkhave  soceyyani  katamani tini
kayasoceyyam vacisoceyyam manosoceyyam . Katamanca bhikkhave kayasoceyyam
idha  bhikkhave  ekacco  panatipata pativirato hoti adinnadana
Pativirato  hoti  kamesu  micchacara  pativirato hoti idam vuccati
bhikkhave  kayasoceyyam . katamanca bhikkhave vacisoceyyam idha bhikkhave
ekacco  musavada  pativirato  hoti  pisunaya  vacaya pativirato
hoti  pharusaya  vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa  pativirato
hoti idam vuccati bhikkhave vacisoceyyam . Katamanca bhikkhave manosoceyyam
idha   bhikkhave  ekacco  anabhijjhalu  hoti  abyapannacitto
hoti  sammaditthiko  hoti  idam  vuccati  bhikkhave manosoceyyam .
Imani kho bhikkhave tini soceyyaniti.
   [561]  122  Tinimani  bhikkhave  soceyyani  katamani tini
kayasoceyyam vacisoceyyam manosoceyyam . Katamanca bhikkhave kayasoceyyam
idha  bhikkhave  bhikkhu  panatipata  pativirato  hoti  adinnadana
pativirato  hoti  abrahmacariya  pativirato hoti idam vuccati bhikkhave
kayasoceyyam.
   {561.1}  Katamanca  bhikkhave  vacisoceyyam idha bhikkhave bhikkhu
musavada  pativirato hoti pisunaya vacaya pativirato hoti pharusaya
vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa pativirato hoti idam vuccati
bhikkhave vacisoceyyam.
   {561.2}  Katamanca  bhikkhave manosoceyyam idha bhikkhave bhikkhu
santam  va  ajjhattam  kamacchandam  atthi  me ajjhattam kamacchandoti
pajanati  asantam  va  ajjhattam  kamacchandam  natthi  me  ajjhattam
kamacchandoti  pajanati yatha ca anuppannassa kamacchandassa uppado
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  uppannassa kamacchandassa pahanam
Hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinassa  kamacchandassa  ayatim
anuppado  hoti  tanca  pajanati  santam  va  ajjhattam byapadam
atthi  me  ajjhattam  byapadoti  pajanati  asantam  va ajjhattam
byapadam  natthi  me  ajjhattam  byapadoti  pajanati  yatha  ca
anuppannassa  byapadassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha
ca  uppannassa  byapadassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati yatha
ca  pahinassa  byapadassa  ayatim  anuppado hoti tanca pajanati
santam  va  ajjhattam  thinamiddham  atthi  me  ajjhattam  thinamiddhanti
pajanati  asantam  va  ajjhattam  thinamiddham  natthi  me  ajjhattam
thinamiddhanti  pajanati  yatha  ca  anuppannassa  thinamiddhassa uppado
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  uppannassa  thinamiddhassa  pahanam
hoti tanca pajanati yatha ca pahinassa thinamiddhassa ayatim anuppado
hoti  tanca  pajanati  santam  va  ajjhattam  uddhaccakukkuccam atthi
me  ajjhattam  uddhaccakukkuccanti  pajanati  asantam  va  ajjhattam
uddhaccakukkuccam natthi me ajjhattam uddhaccakukkuccanti pajanati
   {561.3}  yatha  ca  anuppannassa uddhaccakukkuccassa uppado
hoti  tanca  pajanati yatha ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pahanam
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca pahinassa uddhaccakukkuccassa ayatim
anuppado hoti tanca pajanati santam va ajjhattam vicikiccham atthi me
ajjhattam vicikicchati pajanati asantam va ajjhattam vicikiccham natthi me
Ajjhattam  vicikicchati  pajanati  yatha  ca  anuppannaya  vicikicchaya
uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca uppannaya vicikicchaya
pahanam  hoti  tanca  pajanati yatha ca pahinaya vicikiccaya ayatim
anuppado hoti tanca pajanati idam vuccati bhikkhave manosoceyyam.
Imani kho bhikkhave tini soceyyaniti.
     Kayasucim vacasucim 1-   cetosucimanasavam
     sucim soceyyasampannam    ahu ninhatapapakanti.
   [562]  123  Tinimani  bhikkhave  moneyyani  katamani tini
kayamoneyyam vacimoneyyam manomoneyyam . Katamanca bhikkhave kayamoneyyam
idha  bhikkhave  bhikkhu  panatipata  pativirato  hoti  adinnadana
pativirato hoti abrahmacariya  2- pativirato hoti idam vuccati bhikkhave
kayamoneyyam  .  katamanca  bhikkhave vacimoneyyam idha bhikkhave bhikkhu
musavada  pativirato hoti pisunaya vacaya pativirato hoti pharusaya
vacaya  pativirato  hoti  samphappalapa pativirato hoti idam vuccati
bhikkhave  vacimoneyyam . katamanca bhikkhave manomoneyyam idha bhikkhave
bhikkhu asavanam khaya anasavam cetovimuttim pannavimuttim dittheva dhamme
sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharati  idam vuccati bhikkhave
manomoneyyam. Imani kho bhikkhave tini moneyyaniti.
     Kayamunim vacamunim 3-    cetomunimanasavam
     munim moneyyasampannam    ahu sabbappahayinanti.
          Apayikavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Ma. vacisucim. 2 Yu. kamesu micchacara. 3 Ma. vacimunim.
            Tassuddanam
     apayiko dullabho ca    appameyyam anenjakam
     ayam apannakammanto    dve ca soceyyamoneyyati.
            ---------
          Kusinaravaggo tatiyo
   [563]  124 Ekam samayam bhagava kusinarayam viharati baliharane
vanasande . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti
te  bhikkhu  bhagavato  paccassosum . bhagava etadavoca idha bhikkhave
bhikkhu  annataram  gamam  va  nigamam  va  upanissaya viharati tamenam
gahapati  va  gahapatiputto  va  upasankamitva  svatanaya  bhattena
nimanteti akankhamano bhikkhave bhikkhu adhivaseti so tassa rattiya
accayena  pubbanhasamyam  nivasetva  pattacivaramadaya  yena  tassa
gahapatissa   va   gahapatiputtassa  va  nivesanam  tenupasankamati
upasankamitva  pannatte  asane  nisidati  tamenam  so gahapati va
gahapatiputto  va  panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappeti
sampavareti tassa evam hoti sadhu vata mayam 1- gahapati va gahapatiputto
va  panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappeti sampavaretiti
evampissa  hoti  aho  vata  mayam  gahapati  va  gahapatiputto
va  ayatimpi  evarupena  panitena  khadaniyena  bhojaniyena sahattha
@Footnote: 1 Ma. mayayam. ito param idisameva.
Santappeyya  sampavareyyati  so tam pindapatam gadhito 1- mucchito
ajjhopanno   2-   anadinavadassavi  anissaranapanno  paribhunjati
so  tattha  kamavitakkampi  vitakketi  byapadavitakkampi  vitakketi
vihimsavitakkampi vitakketi
   {563.1} evarupassaham bhikkhave  bhikkhuno dinnam na mahapphalam 3-
vadami tam kissa hetu pamatto hi bhikkhave bhikkhu viharati idha pana bhikkhave
bhikkhu annataram gamam va nigamam va upanissaya viharati tamenam gahapati
va  gahapatiputto  va  upasankamitva  svatanaya bhattena nimanteti
akankhamano bhikkhave bhikkhu adhivaseti so tassa rattiya accayena
pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  yena  tassa  gahapatissa
va  gahapatiputtassa  va  nivesanam  tenupasankamati  upasankamitva
pannatte  asane  nisidati tamenam so gahapati va gahapatiputto va
panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappeti  sampavareti
tassa  na evam hoti sadhu vata mayam gahapati va gahapatiputto va
panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappeti  sampavaretiti
evampissa  na  hoti aho vata mayam gahapati va gahapatiputto va
ayatimpi  evarupena  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha
santappeyya  sampavareyyati  so  tam  pindapatam agadhito amucchito
anajjhopanno   adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati  so
tattha  nekkhammavitakkampi  vitakketi  abyapadavitakkampi  vitakketi
avihimsavitakkampi  vitakketi  evarupassaham  bhikkhave  bhikkhuno  dinnam
@Footnote: 1 Ma. gathito . 2 Po. ajjhapanno . 3 Ma. Yu. mahapphalanuti.
@ito param idisameva.
Mahapphalam vadami tam kissa hetu appamatto hi bhikkhave bhikkhu viharatiti.
   [564] 125 Yassam bhikkhave disayam bhikkhu bhandanajata kalahajata
vivadapanna   annamannam   mukhasattihi   vitudanta   viharanti
manasikatumpi me esa bhikkhave disa na phasu hoti pageva gantum nittham
ettha  gacchami  addha te ayasmanto tayo dhamme pajahimsu tayo
dhamme  bahulimakamsu  1-  katame  tayo dhamme pajahimsu nekkhammavitakkam
abyapadavitakkam  avihimsavitakkam  ime  tayo  dhamme  pajahimsu katame
tayo  dhamme  bahulimakamsu  kamavitakkam  byapadavitakkam  vihimsavitakkam
ime tayo dhamme bahulimakamsu yassam bhikkhave disayam bhikkhu bhandanajata
kalahajata   vivadapanna   annamannam   mukhasattihi   vitudanta
viharanti manasikatumpi me esa bhikkhave disa na phasu hoti pageva
gantum  nittham  ettha  gacchami  addha te ayasmanto ime tayo
dhamme pajahimsu ime tayo dhamme bahulimakamsu.
   {564.1} Yassam [2]- bhikkhave disayam bhikkhu samagga sammodamana
avivadamana   khirodakibhuta   annamannam   piyacakkhuhi  sampassanta
viharanti gantumpi me esa bhikkhave disa phasu hoti pageva manasikatum
nittham  ettha  gacchami addha te ayasmanto [3]- tayo dhamme
pajahimsu  [4]-  tayo  dhamme bahulimakamsu katame tayo dhamme pajahimsu
kamavitakkam  byapadavitakkam  vihimsavitakkam  ime  tayo  dhamme
pajahimsu   katame   tayo   dhamme   bahulimakamsu  nekkhammavitakkam
abyapadavitakkam  avihimsavitakkam  ime  tayo  dhamme  bahulimakamsu
@Footnote: 1 Ma. bahulamakamsu. ito param ihisameva . 2 Ma. pana. 3-4 Yu. ime.
Yassam  bhikkhave  disayam  bhikkhu  samagga  sammodamana  avivadamana
khirodakibhuta  annamannam  piyacakkhuhi  sampassanta  viharanti gantumpi me
esa  bhikkhave  disa  phasu  hoti pageva manasikatum nittham ettha
gacchami  addha  te  ayasmanto ime tayo dhamme pajahimsu ime
tayo dhamme bahulimakamsuti.
   [565] 126 Ekam samayam bhagava vesaliyam viharati gotamake cetiye.
Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu
bhagavato  paccassosum  bhagava  etadavoca  abhinnayaham  bhikkhave
dhammam  desemi  no  anabhinnaya  sanidanaham bhikkhave dhammam desemi
no  anidanam  sappatihariyaham  bhikkhave  dhammam  desemi  no
appatihariyam  tassa  mayham  bhikkhave  abhinnaya dhammam desayato no
anabhinnaya  sanidanam  dhammam  desayato  no  anidanam  sappatihariyam
dhammam  desayato  no  appatihariyam  karaniyo  ovado  karaniya
anusasani  alanca  pana  vo  bhikkhave  tutthiya  alam  attamanataya
alam  somanassaya  sammasambuddho  bhagava  svakkhato  bhagavata
dhammo  supatipanno  sanghoti  . idamavoca bhagava . attamana te
bhikkhu  bhagavato bhasitam abhinandum . 1- imasminca pana veyyakaranasmim
bhannamane sahassi lokadhatu akampitthati.
   [566] 127 Ekam samayam bhagava kosalesu carikam caramano yena
kapilavatthu  tadavasari  .  assosi kho mahanamo sakko bhagava kira
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhinandunti.
Kapilavatthum  anuppattoti  .  athakho  mahanamo sakko yena bhagava
tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva ekamantam atthasi
ekamantam thitam kho mahanamam sakkam bhagava etadavoca gaccha mahanama
kapilavatthusmim  tatharupam   avasatham  jana  yatthajja  mayam  ekarattim
vihareyyamati . evam bhanteti kho mahanamo sakko bhagavato patissunitva
kapilavatthum  pavisitva kevalakappam kapilavatthum ahindanto 1- na addasa
kapilavatthusmim tatharupam avasatham yattha 2- bhagava ekarattim vihareyya.
   {566.1}  Athakho mahanamo sakko yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam etadavoca natthi bhante kapilavatthusmim tatharupo
avasatho yatthajja bhagava ekarattim vihareyya ayam bhante bharandu kalamo
bhagavato  puranasabrahmacari  tassajja  bhagava  assame  ekarattim
viharatuti . gaccha mahanama santharam pannapehiti . evam bhanteti kho
mahanamo  sakko  bhagavato  patissunitva yena bharandussa kalamassa
assamo  tenupasankami  upasankamitva  santharam  pannapetva  udakam
thapetva  padanam  dhovanaya yena bhagava tenupasankami upasankamitva
bhagavantam  etadavoca  santhato  bhante  santharo  3-  udakam  thapitam
padanam dhovanaya yassadani bhante bhagava kalam mannatiti.
   {566.2}  Athakho  bhagava yena bharandussa kalamassa assamo
tenupasankami   upasankamitva   pannatte   asane   nisidi
nisajja  kho  bhagava  pade  pakkhalesi  .  athakho  mahanamassa
sakkassa  etadahosi  akalo  kho  ajja  bhagavantam  payirupasitum
@Footnote: 1 Ma. Yu. anvahindanto . 2 Ma. yatthajja. ito param idisameva.
@3 Po. Ma. santharo.
Kilanto  bhagava  svedanaham  bhagavantam  payirupasissamiti  bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva pakkami . athakho mahanamo sakko
tassa  rattiya  accayena  yena  bhagava tenupasankami upasankamitva
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi ekamantam nisinnam kho mahanamam
sakkam  bhagava  etadavoca  tayo  khome mahanama sattharo santo
samvijjamana  lokasmim  katame  tayo idha mahanama ekacco sattha
kamanam  parinnam  pannapeti  na  rupanam  parinnam  pannapeti  na
vedananam  parinnam  pannapeti  idha  pana mahanama ekacco sattha
kamananceva  parinnam  pannapeti  rupananca  parinnam  pannapeti
na  vedananam parinnam pannapeti idha pana mahanama ekacco sattha
kamananceva  parinnam  pannapeti  rupananca  parinnam  pannapeti
vedanananca  parinnam  pannapeti ime kho mahanama tayo sattharo
santo  samvijjamana  lokasmim  imesam  mahanama  tinnam  sattharanam
eka nittha udahu puthu nitthati.
   {566.3}  Evam  vutte  bharandu  kalamo  mahanamam sakkam
etadavoca  ekati  mahanama  vadehiti  .  evam  vutte bhagava
mahanamam  sakkam  etadavoca nanati  mahanama vadehiti . dutiyampi
kho  bharandu  kalamo mahanamam sakkam etadavoca ekati mahanama
vadehiti  . dutiyampi kho bhagava mahanamam sakkam etadavoca nanati
mahanama  vadehiti . tatiyampi kho bharandu kalamo mahanamam sakkam
etadavoca ekati mahanama vadehiti . tatiyampi kho bhagava mahanamam
Sakkam  etadavoca  nanati  mahanama  vadehiti . athakho bharandussa
kalamassa  etadahosi  mahesakkhassa  vatamhi  mahanamassa  sakkassa
sammukha samanena gotamena yavatatiyakam apasadito yannunaham kapilavatthumha
pakkameyyanti   .   athakho  bharandu  kalamo  kapilavatthumha
pakkami [1]- tathapakkantova ahosi na puna pacchagacchiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 75-359. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=267&items=300&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=267&items=300&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=267&items=300&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=267&items=300&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=267              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=635              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=635              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :