ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [396] 150 Dveme bhikkhave santhārā katame dve āmisasanthāro
ca  dhammasanthāro  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  santhārā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ santhārānaṃ yadidaṃ dhammasanthāroti.
   [397]  151  Dveme  bhikkhave  paṭisanthārā  katame dve
āmisapaṭisanthāro  ca  dhammapaṭisanthāro  ca ime kho bhikkhave dve
paṭisanthārā  etadaggaṃ  bhikkhave  imesaṃ  dvinnaṃ paṭisanthārānaṃ yadidaṃ
dhammapaṭisanthāroti.
   [398] 152 Dvemā bhikkhave esanā katamā dve āmisesanā
ca dhammesanā ca imā kho bhikkhave dve esanā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ esanānaṃ yadidaṃ dhammesanāti.
   [399] 153 Dvemā bhikkhave pariyesanā katamā dve āmisapariyesanā
ca  dhammapariyesanā  ca  imā  kho  bhikkhave  dve  pariyesanā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ pariyesanānaṃ yadidaṃ dhammapariyesanāti.
   [400]  154  Dvemā  bhikkhave  pariyeṭṭhiyo  katamā dve
āmisapariyeṭṭhi  ca  dhammapariyeṭṭhi  ca  imā  kho  bhikkhave  dve
pariyeṭṭhiyo  etadaggaṃ  bhikkhave  imāsaṃ  dvinnaṃ  pariyeṭṭhīnaṃ  yadidaṃ
dhammapariyeṭṭhīti.
@Footnote: 1 Yu. terasamo.
   [401]  155 Dvemā bhikkhave pūjā katamā dve āmisapūjā
ca  dhammapūjā  ca imā kho bhikkhave dve pūjā etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ pūjānaṃ yadidaṃ dhammapūjāti.
   [402] 156 Dvemāni bhikkhave atitheyyāni 1- katamāni dve
āmisātitheyyañca  dhammātitheyyañca  imāni  kho  bhikkhave  dve
atitheyyāni 2- etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ atitheyyānaṃ 3- yadidaṃ
dhammātitheyyanti.
   [403] 157 Dvemā bhikkhave iddhiyo katamā dve āmisiddhi
ca  dhammiddhi ca imā kho bhikkhave dve iddhiyo etadaggaṃ bhikkhave
imāsaṃ dvinnaṃ iddhīnaṃ yadidaṃ dhammiddhīti.
   [404] 158 Dvemā bhikkhave vuḍḍhiyo katamā dve āmisavuḍḍhi
ca  dhammavuḍḍhi  ca  imā  kho  bhikkhave  dve  vuḍḍhiyo etadaggaṃ
bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ vuḍḍhīnaṃ yadidaṃ dhammavuḍḍhīti.
   [405] 159 Dvemāni bhikkhave ratanāni katamāni dve āmisaratanañca
dhammaratanañca  imāni  kho  bhikkhave  dve  ratanāni  etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ ratanānaṃ yadidaṃ dhammaratananti.
   [406] 160 Dveme bhikkhave sannicayā katame dve āmisasannicayo
ca  dhammasannicayo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  sannicayā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sannicayānaṃ yadidaṃ dhammasannicayoti.
   [407]  161  Dvemāni  bhikkhave  vepullāni katamāni dve
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ātitheyyāni. 3 Ma. Yu. ātitheyyānaṃ.
Āmisavepullañca  dhammavepullañca imāni kho bhikkhave dve vepullāni
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ vepullānaṃ yadidaṃ dhammavepullanti.
         Santhāravaggo catuttho 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 116-118. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=396&items=12              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=396&items=12&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=396&items=12              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=396&items=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=396              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1547              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1547              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :