ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [466]  27  Tayome  bhikkhave  puggala santo samvijjamana
lokasmim  katame  tayo  atthi  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo  na
sevitabbo  na  bhajitabbo  na  payirupasitabbo  atthi  bhikkhave
puggalo  ajjhupekkhitabbo  na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na
payirupasitabbo  atthi  bhikkhave  puggalo  sevitabbo  bhajitabbo
payirupasitabbo.
   {466.1}  Katamo  ca  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo
na   sevitabbo   na   bhajitabbo   na   payirupasitabbo
Idha  bhikkhave  ekacco  puggalo  dussilo  hoti  papadhammo
asuci    sankassarasamacaro    paticchannakammanto    assamano
samanapatinno    abrahmacari    brahmacaripatinno    antoputi
avassuto  kasambujato  evarupo  bhikkhave  puggalo  jigucchitabbo
na  sevitabbo  na  bhajitabbo  na  payirupasitabbo  tam kissa hetu
kincapi  bhikkhave  evarupassa  puggalassa  na  ditthanugatim  apajjati
athakho  nam  papako  kittisaddo abbhuggacchati papamitto purisapuggalo
papasahayo  papasampavankoti  seyyathapi  bhikkhave  ahi  guthagato
kincapi na damsati 1- athakho nam makkheti evameva kho bhikkhave kincapi
evarupassa  puggalassa  na  ditthanugatim  apajjati athakho nam papako
kittisaddo   abbhuggacchati  papamitto  purisapuggalo  papasahayo
papasampavankoti  tasma evarupo puggalo jigucchitabbo na sevitabbo
na bhajitabbo na payirupasitabbo.
   {466.2}  Katamo  ca  bhikkhave  puggalo ajjhupekkhitabbo na
sevitabbo  na  bhajitabbo  na payirupasitabbo idha bhikkhave ekacco
puggalo  kodhano  hoti  upayasabahulo  appampi  vutto  samano
abhisajjati  kuppati  byapajjati patitthiyati kopanca dosanca appaccayanca
patukaroti  seyyathapi  bhikkhave  duttharuko  katthena  va kathalaya
va  ghattito bhiyyoso mattaya asavam deti evameva kho bhikkhave
idhekacco  puggalo  kodhano  hoti  upayasabahulo appampi vutto
samano  abhisajjati  kuppati  byapajjati  patitthiyati  kopanca dosanca
appaccayanca   patukaroti   seyyathapi   bhikkhave   tindukalatam
@Footnote: 1 Yu. dassati.
Katthena  va  kathalaya va ghattitam bhiyyoso mattaya cicitayati 1-
citicitayati  evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo kodhano hoti
upayasabahulo  appampi  vutto samano abhisajjati kuppati byapajjati
patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti  seyyathapi
bhikkhave guthakupo katthena va kathalaya va ghattito bhiyyoso mattaya
duggandho  hoti  evameva kho bhikkhave idhekacco puggalo kodhano
hoti  upayasabahulo  appampi  vutto  samano  abhisajjati  kuppati
byapajjati  patitthiyati  kopanca  dosanca  appaccayanca  patukaroti
evarupo bhikkhave puggalo ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na bhajitabbo
na  payirupasitabbo  tam  kissa  hetu akkoseyyapi mam paribhaseyyapi
mam   anatthampi  mam  kareyyati  tasma  evarupo  puggalo
ajjhupekkhitabbo na sevitabbo na bhajitabbo na payirupasitabbo.
   {466.3}  Katamo  ca  bhikkhave puggalo sevitabbo bhajitabbo
payirupasitabbo idha bhikkhave ekacco puggalo silava hoti kalyanadhammo
evarupo  bhikkhave  puggalo  sevitabbo bhajitabbo payirupasitabbo tam
kissa  hetu  kincapi  bhikkhave  evarupassa puggalassa na ditthanugatim
apajjati  athakho  nam kalyano kittisaddo abbhuggacchati kalyanamitto
purisapuggalo  kalyanasahayo  kalyanasampavankoti  tasma  evarupo
puggalo  sevitabbo  bhajitabbo  payirupasitabbo  .  ime  kho
bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana lokasminti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ciccitayati.
        Nihiyati puriso nihinasevi
        na ca hayetha kadaci tulyasevi
        setthamupanamam udeti khippam
        tasma attano uttarim bhajethati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 158-161. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=466&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=466&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=466&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=466&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=466              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=2360              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=2360              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :