ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā
   [597]  158  Tisso  ima bhikkhave patipada katama tisso
agalha patipada nijjhama patipada majjhima patipada . katama ca
bhikkhave agalha patipada .pe. Ayam vuccati bhikkhave agalha patipada.
@Footnote: 1 Po. Yu. sayam tatiyakampi.
Katama  ca  bhikkhave  nijjhama patipada .pe. ayam vuccati bhikkhave
nijjhama patipada.
   {597.1}  Katama  ca bhikkhave majjhima patipada idha bhikkhave
bhikkhu  anuppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  anuppadaya
chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati
uppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam  janeti
vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  anuppannanam
kusalanam  dhammanam  uppadaya  chandam  janeti vayamati viriyam arabhati
cittam pagganhati padahati
   {597.2}  uppannanam  kusalanam  dhammanam  thitiya asammosaya
bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati
viriyam  arabhati cittam pagganhati padahati ... chandasamadhipadhanasankhara-
samannagatam   iddhipadam  bhaveti  viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam
iddhipadam  bhaveti  cittasamadhipadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti
vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti ... saddhindriyam
bhaveti  viriyindriyam  bhaveti satindriyam bhaveti samadhindriyam bhaveti
pannindriyam  bhaveti ... saddhabalam bhaveti viriyabalam bhaveti satibalam
bhaveti  samadhibalam  bhaveti  pannabalam bhaveti ... satisambojjhangam
bhaveti  dhammavicayasambojjhangam  bhaveti  viriyasambojjhangam  bhaveti
pitisambojjhangam  bhaveti  passaddhisambojjhangam bhaveti samadhisambojjhangam
bhaveti  upekkhasambojjhangam  bhaveti  ...  sammaditthim  bhaveti
sammasankappam   bhaveti   sammavacam   bhaveti   sammakammantam
Bhaveti  sammaajivam  bhaveti  sammavayamam  bhaveti  sammasatim
bhaveti  sammasamadhim  bhaveti  ayam  vuccati  bhikkhave  majjhima
patipada. Ima kho bhikkhave tisso patipadati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 381-383. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=597&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=20&item=597&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=20&item=597&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=20&item=597&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=597              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6388              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6388              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :