ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

page13.

[10] Cattarome bhikkhave yoga katame cattaro kamayogo bhavayogo ditthiyogo avijjayogo . katamo ca bhikkhave kamayogo idha bhikkhave ekacco kamanam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam nappajanati tassa kamanam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam nappajanato yo kamesu kamarago kamanandi kamasineho kamamuccha kamapipasa kamaparilaho kamajjhosanam kamatanha sanuseti ayam vuccati bhikkhave kamayogo. Iti kamayogo. {10.1} Bhavayogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco bhavanam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam nappajanati tassa bhavanam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam nappajanato yo bhavesu bhavarago bhavanandi bhavasineho bhavamuccha bhavapipasa bhavaparilaho bhavajjhosanam bhavatanha sanuseti ayam vuccati bhikkhave bhavayogo. Iti kamayogo bhavayogo. {10.2} Ditthiyogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco ditthinam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam nappajanati tassa ditthinam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam nappajanato yo ditthisu ditthirago ditthinandi ditthisineho ditthimuccha ditthipipasa ditthiparilaho ditthijjhosanam ditthitanha sanuseti ayam vuccati bhikkhave ditthiyogo. Iti kamayogo bhavayogo ditthiyogo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

{10.3} Avijjayogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco channam phassayatananam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam nappajanati tassa channam phassayatananam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam nappajanato ya chasu phassayatanesu avijja annanam sanuseti ayam vuccati bhikkhave avijjayogo . Iti kamayogo bhavayogo ditthiyogo avijjayogo . sampayutto 1- papakehi akusalehi dhammehi sankilesikehi ponobbhavikehi sadarehi dukkhavipakehi ayatimjatijaramaranikehi tasma ayogakkhemiti vuccati ime kho bhikkhave cattaro yoga. {10.4} Cattarome bhikkhave visamyoga katame cattaro kamayogavisamyogo bhavayogavisamyogo ditthiyogavisamyogo avijjayogavisamyogo . katamo ca bhikkhave kamayogavisamyogo idha bhikkhave ekacco kamanam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam pajanati tassa kamanam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam pajanato yo kamesu kamarago kamanandi kamasineho kamamuccha kamapipasa kamaparilaho kamajjhosanam kamatanha sa nanuseti ayam vuccati bhikkhave kamayogavisamyogo . Iti kamayogavisamyogo. {10.5} Bhavayogavisamyogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco bhavanam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam pajanati tassa bhavanam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca @Footnote: 1 Ma. Yu. samyutto.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Nissarananca yathabhutam pajanato yo bhavesu bhavarago bhavanandi bhavasineho bhavamuccha bhavapipasa bhavaparilaho bhavajjhosanam bhavatanha sa nanuseti ayam vuccati bhikkhave bhavayogavisamyogo . Iti kamayogavisamyogo bhavayogavisamyogo. {10.6} Ditthiyogavisamyogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco ditthinam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam pajanati tassa ditthinam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam pajanato yo ditthisu ditthirago ditthinandi ditthisineho ditthimuccha ditthipipasa ditthiparilaho ditthijjhosanam ditthitanha sa nanuseti ayam vuccati bhikkhave ditthiyogavisamyogo . iti kamayogavisamyogo bhavayogavisamyogo ditthiyogavisamyogo. {10.7} Avijjayogavisamyogo ca katham hoti idha bhikkhave ekacco channam phassayatananam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam pajanati tassa channam phassayatananam samudayanca atthangamanca assadanca adinavanca nissarananca yathabhutam pajanato ya chasu phassayatanesu avijja annanam sa nanuseti ayam vuccati bhikkhave avijjayogavisamyogo . Iti kamayogavisamyogo bhavayogavisamyogo ditthiyogavisamyogo avijjayogavisamyogo . visamyutto papakehi akusalehi dhammehi sankilesikehi ponobbhavikehi sadarehi dukkhavipakehi ayatimjatijaramaranikehi tasma yogakkhemiti vuccati . ime kho bhikkhave cattaro visamyogati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Kamayogena samyutta bhavayogena cubhayam ditthiyogena samyutta avijjaya purakkhata satta gacchanti samsaram jatimaranagamino. Ye ca kame parinnaya bhavayoganca sabbaso ditthiyogam samuhacca avijjanca virajayam sabbayogavisamyutta te ve yogatiga 1- muniti. Bhandagamavaggo pathamo tassuddanam anubuddham papatitam dvekhatam anusotapancamam appassuto ca sobhenti (vesarajjam) tanhayogena te dasati. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 13-16. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=10&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=10&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=10&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=10&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=10              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6658              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6658              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :