ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [28]  Cattārome  bhikkhave  ariyavaṃsā  aggaññā  rattaññā
vaṃsaññā  porāṇā  asaṃkiṇṇā  asaṃkiṇṇapubbā  na  saṃkīyanti  na
saṃkīyissanti  appaṭikuṭṭhā  samaṇehi  brahmaṇehi  viññūhi  katame
cattāro  idha  bhikkhave  bhikkhu  santuṭṭho hoti itarītarena cīvarena
itarītaracīvarasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca  cīvarahetu  anesanaṃ
appaṭirūpaṃ  āpajjati  aladdhā  ca  cīvaraṃ  na  paritassati laddhā ca
cīvaraṃ  agadhito  amucchito  anajjhāpanno  2-  ādīnavadassāvī
nissaraṇapañño  paribhuñjati  tāya  ca  pana  itarītaracīvarasantuṭṭhiyā
nevattānukkaṃseti  no  paraṃ  vambheti yo hi tattha dakkho analaso
sampajāno  patissato  ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu porāṇe aggaññe
ariyavaṃse ṭhito.
   {28.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena
piṇḍapātena  itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā  ca  vaṇṇavādī  na  ca
piṇḍapātahetu   anesanaṃ   appaṭirūpaṃ   āpajjati  aladdhā  ca
piṇḍapātaṃ  na  paritassati  laddhā  ca  piṇḍapātaṃ  agadhito amucchito
anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaraṇapañño
paribhuñjati    tāya   ca   pana   itarītarapiṇḍapātasantuṭṭhiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sikkhatoti . 2 Ma. Yu. anajjhopanno. ito paraṃ īdisameva.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page36.

Nevattānukkaṃseti no paraṃ vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajāno patissato ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito. {28.2} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu santuṭṭho hoti itarītarena senāsanena itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā ca vaṇṇavādī na ca senāsanahetu anesanaṃ appaṭirūpaṃ āpajjati aladdhā ca senāsanaṃ na paritassati laddhā ca senāsanaṃ agadhito amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaraṇapañño paribhuñjati tāya ca pana itarītarasenāsanasantuṭṭhiyā nevattānukkaṃseti no paraṃ vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajāno patissato ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito. {28.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu bhāvanārāmo hoti bhāvanārato pahānārāmo hoti pahānarato tāya ca pana bhāvanārāmatāya bhāvanāratiyā pahānārāmatāya pahānaratiyā nevattānukkaṃseti no paraṃ vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajāno patissato ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu porāṇe aggaññe ariyavaṃse ṭhito . Ime kho bhikkhave cattāro ariyavaṃsā aggaññā rattaññā vaṃsaññā porāṇā asaṃkiṇṇā asaṃkiṇṇapubbā na saṃkīyanti na saṃkīyissanti appaṭikuṭṭhā samaṇehi brāhmaṇehi viññūhi. {28.4} Imehi ca pana bhikkhave catūhi ariyavaṃsehi samannāgato bhikkhu puratthimāya cepi disāya viharati sveva aratiṃ sahati na taṃ arati sahati pacchimāya cepi disāya viharati ... uttarāya cepi disāya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page37.

Viharati ... dakkhiṇāya cepi disāya viharati sveva aratiṃ sahati na taṃ arati sahati taṃ kissa hetu aratiratisaho hi bhikkhave dhīroti. Nāratī sahatī dhīraṃ nāratī dhīrasaṃhati 1- dhīro ca aratiṃ sahati dhīro hi aratiṃsaho 2-. Sabbakammavihāyīnaṃ 3- panuṇṇaṃ ko nivāraye nekkhaṃ jambonadasseva ko taṃ ninditumarahati devāpi naṃ pasaṃsanti brahmunāpi pasaṃsitoti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 35-37. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=28&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=28&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=28&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=28&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=28              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=7205              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=7205              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :