ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [28]  Cattarome  bhikkhave  ariyavamsa  agganna  rattanna
vamsanna  porana  asamkinna  asamkinnapubba  na  samkiyanti  na
samkiyissanti  appatikuttha  samanehi  brahmanehi  vinnuhi  katame
cattaro  idha  bhikkhave  bhikkhu  santuttho hoti itaritarena civarena
itaritaracivarasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca  civarahetu  anesanam
appatirupam  apajjati  aladdha  ca  civaram  na  paritassati laddha ca
civaram  agadhito  amucchito  anajjhapanno  2-  adinavadassavi
nissaranapanno  paribhunjati  taya  ca  pana  itaritaracivarasantutthiya
nevattanukkamseti  no  param  vambheti yo hi tattha dakkho analaso
sampajano  patissato  ayam vuccati bhikkhave bhikkhu porane agganne
ariyavamse thito.
   {28.1}  Puna caparam bhikkhave bhikkhu santuttho hoti itaritarena
pindapatena  itaritarapindapatasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
pindapatahetu   anesanam   appatirupam   apajjati  aladdha  ca
pindapatam  na  paritassati  laddha  ca  pindapatam  agadhito amucchito
anajjhapanno adinavadassavi nissaranapanno
paribhunjati    taya   ca   pana   itaritarapindapatasantutthiya
@Footnote: 1 Ma. Yu. sikkhatoti . 2 Ma. Yu. anajjhopanno. ito param idisameva.
Nevattanukkamseti  no  param  vambheti yo hi tattha dakkho analaso
sampajano  patissato  ayam vuccati bhikkhave bhikkhu porane agganne
ariyavamse thito.
   {28.2}  Puna caparam bhikkhave bhikkhu santuttho hoti itaritarena
senasanena  itaritarasenasanasantutthiya  ca  vannavadi  na  ca
senasanahetu  anesanam  appatirupam  apajjati  aladdha  ca senasanam
na  paritassati  laddha  ca senasanam agadhito amucchito anajjhapanno
adinavadassavi   nissaranapanno   paribhunjati   taya   ca  pana
itaritarasenasanasantutthiya  nevattanukkamseti  no  param  vambheti
yo  hi  tattha  dakkho  analaso  sampajano patissato ayam vuccati
bhikkhave bhikkhu porane agganne ariyavamse thito.
   {28.3} Puna caparam bhikkhave bhikkhu bhavanaramo hoti bhavanarato
pahanaramo  hoti  pahanarato  taya  ca  pana  bhavanaramataya
bhavanaratiya   pahanaramataya   pahanaratiya   nevattanukkamseti
no param vambheti yo hi tattha dakkho analaso sampajano patissato
ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu porane agganne ariyavamse thito .
Ime  kho  bhikkhave  cattaro  ariyavamsa  agganna  rattanna
vamsanna   porana   asamkinna   asamkinnapubba  na  samkiyanti
na samkiyissanti appatikuttha samanehi brahmanehi vinnuhi.
   {28.4} Imehi ca pana bhikkhave catuhi ariyavamsehi samannagato
bhikkhu puratthimaya cepi disaya viharati sveva aratim sahati na tam arati
sahati  pacchimaya  cepi  disaya viharati ... uttaraya cepi disaya
Viharati  ...  dakkhinaya cepi disaya viharati sveva aratim sahati na
tam  arati  sahati  tam  kissa  hetu  aratiratisaho  hi  bhikkhave
dhiroti.
     Narati sahati dhiram         narati dhirasamhati 1-
     dhiro ca aratim sahati        dhiro hi aratimsaho 2-.
     Sabbakammavihayinam 3-    panunnam ko nivaraye
     nekkham jambonadasseva    ko tam ninditumarahati
     devapi nam pasamsanti      brahmunapi pasamsitoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 35-37. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=28&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=28&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=28&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=28&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=28              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=7205              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=7205              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :