ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [53] Ekam samayam bhagava antara ca madhuram antara ca veranjam
addhanamaggapatipanno  hoti  . sambahulapi gahapati ca gahapataniyo ca
antara ca madhuram antara ca veranjam addhanamaggapatipanna honti .
Athakho bhagava magga okkamma annatarasmim rukkhamule [1]- nisidi .
@Footnote: 1 Yu. pannatte asane.
Addasamsu kho te 1- gahapati ca gahapataniyo ca bhagavantam annatarasmim
rukkhamule  nisinanam  disva  yena  bhagava tenupasankamimsu upasankamitva
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinne kho te
gahapati  ca  gahapataniyo ca bhagava etadavoca cattarome gahapatayo
samvasa  katame  cattaro chavo chavaya saddhim samvasati chavo deviya
saddhim samvasati devo chavaya saddhim samvasati devo deviya saddhim samvasati.
   {53.1} Kathanca gahapatayo chavo chavaya saddhim samvasati idha gahapatayo
samiko  hoti panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi
suramerayamajjapamadatthayi  dussilo  papadhammo  maccheramalapariyutthitena
cetasa  agaram  ajjhavasati  akkosakaparibhasako  samanabrahmananam
bhariyapissa  hoti  panatipatini  adinnadayini  kamesu micchacarini
musavadini   suramerayamajjapamadatthayini   dussila   papadhamma
maccheramalapariyutthitenacetasa  agaram  ajjhavasati  akkosikaparibhasika
samanabrahmananam evam kho gahapatayo chavo chavaya saddhim samvasati.
   {53.2} Kathanca gahapatayo chavo deviya saddhim samvasati idha gahapatayo
samiko   hoti  panatipati  .pe.  suramerayamajjapamadatthayi
dussilo   papadhammo   maccheramalapariyutthitena   cetasa  agaram
ajjhavasati    akkosakaparibhasako    samanabrahmananam   bhariya
ca   khvassa   hoti   panatipata  pativirata  adinnadana
pativirata  kamesu  micchara  pativirata  musavada  pativirata
suramerayamajjapamadatthana   pativirata   silavati   kalyanadhamma
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Vigatamalamaccherena  cetasa  agaram  ajjhavasati  anakkosikaparibhasika
samanabrahmananam evam kho gahapatayo chavo deviya saddhim samvasati.
   {53.3} Kathanca gahapatayo devo chavaya saddhim samvasati idha gahapatayo
samiko hoti panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu
micchacara  pativirato musavada pativirato suramerayamajjapamadatthana
pativirato  silava  kalyanadhammo  vigatamalamaccherena  cetasa  agaram
ajjhavasati  anakkosakaparibhasako  samanabrahmananam  bhariya  ca khvassa
hoti  panatipatini  .pe.  suramerayamajjapamadatthayini  dussila
papadhamma   maccheramalapariyutthitena  cetasa  agaram  ajjhavasati
akkosikaparibhasika  samanabrahmananam  evam  kho  gahapatayo  devo
chavaya saddhim samvasati.
   {53.4}  Kathanca  gahapatayo devo deviya saddhim samvasati idha
gahapatayo  samiko  hoti panatipata pativirato .pe. surameraya-
majjapamadatthana  pativirato  silava  kalyanadhammo vigatamalamaccherena
cetasa  agaram  ajjhavasati  anakkosakaparibhasako  samanabrahmananam
bhariyapissa  hoti  panatipata  pativirata  .pe.  suramerayamajja-
pamadatthana  pativirata  silavati  kalyanadhamma  vigatamalamaccherena
cetasa  agaram  ajjhavasati  anakkosikaparibhasika  samanabrahmananam
evam kho gahapatayo devo deviya saddhim samvasati. Ime kho gahapatayo
cattaro samvasati.
     Ubho ca honti dussila    kadariya paribhasaka
     Te honti janipatayo     chava samvasamagata.
     Samiko hoti dussilo    kadariyo paribhasako
     bhariya silavati hoti       vadannu vitamacchara
     sapi devi samvasati        chavena patina saha.
     Samiko silava hoti      vadannu vitamaccharo
     bhariya 1- hoti dussila    kadariya paribhasika
     sapi chava samvasati        devena patina saha.
     Ubho saddha vadannu ca     sannata dhammajivino
     te honti janipatayo     annamannam piyam vada
     attha sampacura honti   phasukam upajayati
     amitta dummana honti   ubhinnam samasilinam
     idha dhammam caritvana       samasilabbata ubho
     nandino devalokasmim    modanti kamakaminoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 74-77. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=53&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=53&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=53&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=53&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=53              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8088              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8088              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :