ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [54]  Cattarome  bhikkhave  samvasa katame cattaro chavo
chavaya  saddhim  samvasati  chavo  deviya  saddhim samvasati devo chavaya
saddhim samvasati devo deviya saddhim samvasati.
   {54.1}  Kathanca  bhikkhave  chavo  chavaya  saddhim samvasati idha
bhikkhave   samiko  hoti  panatipati  adinnadayi  kamesu
micchacari   musavadi   pisunavaco   pharusavaco   samphappalapi
abhijjhalu   byapannacitto   micchaditthiko  dussilo  papadhammo
maccheramalapariyutthitena  cetasa  agaram  ajjhavasati akkosakaparibhasako
@Footnote: 1 Po. Yu. bhariyassa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page78.

Samanabrahmananam bhariyapissa hoti panatipatini adinnadayini kamesu micchacarini musavadini pisunavaca pharusavaca samphappalapini abhijjhaluni byapannacitta micchaditthika dussila papadhamma maccheramalapariyutthitena cetasa agaram ajjhavasati akkosikaparibhasika samanabrahmananam evam kho bhikkhave chavo chavaya saddhim samvasati. {54.2} Kathanca bhikkhave chavo deviya saddhim samvasati idha bhikkhave samiko hoti panatipati adinnadayi .pe. maccheramalapariyutthitena cetasa agaram ajjhavasati akkosakaparibhasako samanabrahmananam bhariya ca khvassa hoti panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesu micchacara pativirata musavada pativirata pisunaya vacaya pativirata pharusaya vacaya pativirata samphappalapa pativirata anabhijjhaluni abyapannacitta sammaditthika silavati kalyanadhamma vigatamalamaccherena cetasa agaram ajjhavasati anakkosikaparibhasika samanabrahmananam evam kho bhikkhave chavo deviya saddhim samvasati. {54.3} Kathanca bhikkhave devo chavaya saddhim samvasati idha bhikkhave samiko hoti panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musavada pativirato pisunaya vacaya pativirato pharusaya vacaya pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammadatthiko silava kalyanadhammo vigatamalamaccherena cetasa agaram ajjhavasati anakkosakaparibhasako samanabrahmananam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page79.

Bhariya ca khvassa hoti panatipatini .pe. maccheramalapariyutthitena cetasa agaram ajjhavasati akkosikaparibhasika samanabrahmananam evam kho bhikkhave devo chavaya saddhim samvasati. {54.4} Kathanca bhikkhave devo deviya saddhim samvasati idha bhikkhave samiko hoti panatipata pativirato .pe. vigatamalamaccherena cetasa agaram ajjhavasati anakkosakaparibhasako samanabrahmananam bhariyapissa hoti panatipata pativirata .pe. anakkosikaparibhasika samanabrahmananam evam kho bhikkhave devo deviya saddhim samvasati. Ime kho bhikkhave cattaro samvasati. Ubho ca honti dussila kadariya paribhasaka te honti janipatayo chava samvasamagata. Samiko hoti dussilo kadariyo paribhasako bhariya silavati hoti vadannu vitamacchara sapi devi samvasati chavena patina saha. Samiko silava hoti vadannu vitamaccharo bhariya hoti dussila kadariya paribhasaka sapi chava samvasati devena patina saha. Ubho saddha vadannu ca sannata dhammajivino te honti janipatayo annamannam piyam vada attha sampacura honti phasukam upajayati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page80.

Amitta dummana honti ubhinnam samasilinam idha dhammam caritvana samasilabbata ubho nandino devalokasmim modanti kamakaminoti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 77-80. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=54&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=54&items=1&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=54&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=54&items=1&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=54              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8102              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8102              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :