ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto
   [70]  Yasmim  bhikkhave  samaye  rajano  adhammika  honti
rajayuttapi  tasmim  samaye  adhammika  honti  rajayuttesu bhikkhave
adhammikesu  brahmanagahapatikapi  tasmim  samaye  adhammika  honti
brahmanagahapatikesu  adhammikesu negamajanapadapi tasmim samaye adhammika
honti negamajanapadesu adhammikesu visamam candimasuriya parivattanti visamam
candimasuriyesu  parivattantesu  visamam nakkhattani tarakarupani parivattanti
visamam nakkhattesu tarakarupesu parivattantesu visamam rantindiva parivattanti
visamam  rattindivesu  parivattantesu  visamam  masaddhamasa  parivattanti
visamam  masaddhamasesu  parivattantesu  visamam  utusamvacchara  parivattanti
visamam utusamvaccharesu parivattantesu visamam vata vayanti visamam vatesu
vayantesu  visama  apanjasa  parivattanti  visamesu  apanjasesu
parivattantesu  devata  parikupita bhavanti devatasu parikupitasu devo
na samma dharam anuppavecchati deve na samma dharam anuppavecchante
visamapakini  1- sassani bhavanti visamapakini bhikkhave sassani manussa
@Footnote: 1 Ma. visamapakani.
Paribhunjanta  appayuka  ca  honti  dubbanna  ca  dubbala  ca
bahvabadha ca.
   {70.1}  Yasmim  bhikkhave  samaye  rajano dhammika honti
rajayuttapi  tasmim  samaye  dhammika  honti  rajayuttesu dhammikesu
brahmanagahapatikapi  tasmim  samaye  dhammika  honti  brahmana-
gahapatikesu  dhammikesu  negamajanapadapi  tasmim  samaye  dhammika
honti  negamajanapadesu  dhammikesu  samam candimasuriya parivattanti samam
candimasuriyesu  parivattantesu  samam  nakkhattani tarakarupani parivattanti
samam  nakkhattesu tarakarupesu parivattantesu samam rattindiva parivattanti
samam  rattindivesu  parivattantesu  samam  masaddhamasa parivattanti samam
masaddhamasesu  parivattantesu  samam  utusamvacchara  parivattanti  samam
utusamvaccharesu parivattantesu samam vata vayanti samam vatesu vayantesu
sama 1- panjasa parivattanti samesu panjasesu parivattantesu devata
aparikupita  bhavanti  devatasu  aparikupitasu  devo  samma  dharam
anuppavecchati  deve  samma  dharam  anuppavecchante  samapakini
sassani  bhavanti  samapakini  bhikkhave  sassani  manussa paribhunjanta
dighayuka ca honti vannavanto ca balavanto ca appabadha cati.
     Gunnance taramananam     jimham gacchati pungavo
     sabba ta jimham gacchanti  nette jimham gate sati
     evameva manussesu        yo hoti setthasammato
     so ce adhammam carati       pageva itara paja
@Footnote: 1 Po. Yu. samam.
     Sabbam rattham dukkham seti     raja ce hotyadhammiko.
     Gunnance taramananam     ujum gacchati pungavo
     sabba ta ujum gacchanti    nette ujum gate sati
     evameva manussesu        yo hoti setthasammato
     so ce 1- dhammam carati      pageva itara paja
     sabbam rattham sukham seti      raja ce hoti dhammikoti.
          Pattakammavaggo dutiyo.
            Tassuddanam
     pattakammam annanatho    sabrahmaniraya rupena pancamam
     saragaahina devadatto   padhanam dhammikena cati.
          ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 97-99. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=70&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=21&item=70&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=21&item=70&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=21&item=70&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=70              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8264              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8264              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :