ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
   [287] 16 Ekaṃ samayaṃ bhagavā bhaggesu viharati suṃsumāragīre 2-
@Footnote: 1 Yu. etthantare .pe. iti atthi . 2 Ma. susumāragire.
Bhesakaḷāvane  migadāye . tena kho pana samayena nakulapitā gahapati
ābādhiko hoti dukkhito bāḷhagilāno . atha kho nakulamātā gahapatānī
nakulapitaraṃ  gahapatī  etadavoca  mā kho tvaṃ gahapati sāpekkho 1-
kālamakāsi  dukkhā  gahapati  sāpekkhassa  kālakiriyā  garahitā  ca
bhagavatā  sāpekkhassa  kālakiriyā  siyā  kho  pana  te  gahapati
evamassa  nakulamātā gahapatānī mamaccayena na sakkhissati 2- dārake
posetuṃ gharāvāsaṃ saṇṭharitunti 3- na kho panetaṃ gahapati evaṃ daṭṭhabbaṃ
kusalāhaṃ  gahapati  kappāsaṃ  kantituṃ  veṇiṃ  olikhituṃ sakkomahaṃ gahapati
tavaccayena  dārake  posetuṃ  gharāvāsaṃ  saṇṭharituṃ  tasmā tiha tvaṃ
gahapati  mā  sāpekkho  kālamakāsi  dukkhā  gahapati  sāpekkhassa
kālakiriyā  garahitā  ca  bhagavatā sāpekkhassa kālakiriyā siyā kho
pana  te  gahapati  evamassa  nakulamātā gahapatānī mamaccayena aññaṃ
bhattāraṃ 4- gamissatīti na kho panetaṃ gahapati evaṃ daṭṭhabbaṃ
   {287.1}  tvañceva  kho  gahapati jānāsi ahañca yathā 5-
soḷasavassāni  gahaṭṭhabrahmacariyaṃ  6-  samāciṇṇaṃ  tasmā  tiha  tvaṃ
gahapati  mā  sāpekkho  kālamakāsi  dukkhā  gahapati  sāpekkhassa
kālakiriyā  garahitā  ca  bhagavatā sāpekkhassa kālakiriyā siyā kho
pana  te  gahapati  evamassa  nakulamātā  gahapatānī  mamaccayena na
dassanakāmā  bhavissati  bhagavato  na  dassanakāmā  bhikkhusaṅghassāti
na kho panetaṃ gahapati evaṃ daṭṭhabbaṃ
   {287.2} ahaṃ hi gahapati [7]- dassanakāmatarā ca bhavissāmi bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāpe ... . 2 Ma. na nakulamātā .. sakkhissati. Yu. na sakkoti.
@3 Ma. sandharitunti. Yu. santharitunti . 4 Ma. Yu. gharaṃ . 5 Ma. yaṃ no.
@Yu. yathā no . 6 Ma. Yu. gahaṭṭhakaṃ brahmacariyaṃ . 7 Ma. Yu. tavaccayena.
Dassanakāmatarā  ca  bhikkhusaṅghassa  tasmā  tiha  tvaṃ  gahapati  mā
sāpekkho  kālamakāsi dukkhā gahapati sāpekkhassa kālakiriyā garahitā
ca bhagavatā sāpekkhassa kālakiriyā siyā kho pana te gahapati evamassa
na  nakulamātā  gahapatānī  mamaccayena  sīlesu  1-  paripūrakārinīti
na kho panetaṃ gahapati evaṃ daṭṭhabbaṃ
   {287.3}  yāvatā  kho  gahapati tassa bhagavato sāvikā gihī
odātavasanā  sīlesu  paripūrakāriniyo  ahantāsaṃ  aññatarā  yassa
kho panassa kaṅkhā vā vimati vā ayaṃ so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho
bhaggesu  viharati suṃsumāragīre 2- bhesakaḷāvane migadāye taṃ bhagavantaṃ
upasaṅkamitvā  pucchatu  tasmā  tiha  tvaṃ  gahapati  mā  sāpekkho
kālamakāsi  dukkhā  gahapati  sāpekkhassa  kālakiriyā  garahitā  ca
bhagavatā sāpekkhassa kālakiriyā siyā kho pana te gahapati evamassa
na  nakulamātā  gahapatānī  lābhinī  ajjhattañcetosamathassāti  na kho
panetaṃ gahapati evaṃ daṭṭhabbaṃ
   {287.4}  yāvatā  kho  gahapati tassa bhagavato sāvikā gihī
odātavasanā    lābhiniyo   ajjhattañcetosamathassa   ahantāsaṃ
aññatarā  yassa kho panassa kaṅkhā vā vimati vā ayaṃ so bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  bhaggesu  viharati  suṃsumāragīre  bhesakaḷāvane
migadāye  taṃ  bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā  pucchatu  tasmā  tiha
tvaṃ   gahapati  mā  sāpekkho  kālamakāsi  dukkhā  gahapati
sāpekkhassa   kālakiriyā  garahitā  ca  bhagavatā  sāpekkhassa
kālakiriyā  siyā  kho  pana  te  gahapati  evamassa  na
@Footnote: 1 Yu. nakulamātā .. na sīlesu ... . 2 Ma. susumāratire. Yu. suṃsumāratire.
Nakulamātā   gahapatānī   imasmiṃ   dhammavinaye   ogādhappattā
patigādhappattā   assāsappattā   tiṇṇavicikicchā   vigatakathaṃkathā
vesārajjappattā   aparappaccayā   satthu   sāsane   viharatīti
na kho panetaṃ gahapati evaṃ daṭṭhabbaṃ
   {287.5} yāvatā kho gahapati tassa bhagavato sāvikā gihī odātavasanā
imasmiṃ  dhammavinaye  ogādhappattā  patigādhappattā  assāsappattā
tiṇṇavicikicchā   vigatakathaṃkathā   vesārajjappattā   aparappaccayā
satthu  sāsane viharantiyo 1- ahantāsaṃ aññatarā yassa kho panassa
kaṅkhā vā vimati vā ayaṃ so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho bhaggesu
viharati  suṃsumāragīre bhesakaḷāvane migadāye taṃ bhagavantaṃ upasaṅkamitvā
pucchatu  tasmā  tiha  tvaṃ gahapati mā sāpekkho kālamakāsi dukkhā
gahapati  sāpekkhassa  kālakiriyā  garahitā  ca  bhagavatā sāpekkhassa
kālakiriyāti.
   {287.6}  Atha  kho  nakulapituno  gahapatissa nakulamātāya 2-
gahapatāniyā  iminā ovādena ovadiyamānassa so ābādho ṭhānaso
paṭippassambhi  vuṭṭhahi  ca  nakulapitā  gahapati  tamhā ābādhā tathā
pahīno  ca pana nakulapituno gahapatissa so ābādho ahosi atha kho
nakulapitā  gahapati  gilānā  vuṭṭhitova  3-  aciravuṭṭhito  gelaññā
daṇḍamolubbha  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinnaṃ kho nakulapitaraṃ gahapatiṃ
bhagavā  etadavoca lābhā te gahapati suladdhaṃ te gahapati yassa te
@Footnote: 1 Po. Ma. viharanti . 2 Ma. Yu. nakulamātarā . 3 Ma. Yu. vasaddo natthi.
Nakulamātā  gahapatānī  anukampikā  atthakāmā  ovādikā anusāsikā
yāvatā  kho  gahapati  mama  sāvikā  gihī  odātavasanā  sīlesu
paripūrakāriniyo  nakulamātā  gahapatānī  tāsaṃ  aññatarā  yāvatā
kho   gahapati  mama  sāvikā  gihī  odātavasanā  lābhiniyo
ajjhattañcetosamathassa   nakulamātā   gahapatānī  tāsaṃ  aññatarā
yāvatā  kho  gahapati  mama  sāvikā  gihī  odātavasanā  imasmiṃ
dhammavinaye   ogādhappattā   patigādhappattā   assāsappattā
tiṇṇavicikicchā   vigatakathaṃkathā   vesārajjappattā   aparappaccayā
satthu  sāsane  viharantiyo  1-  nakulamātā  gahapatānī  tāsaṃ
aññatarā  lābhā  te  gahapati  suladdhaṃ  te  gahapati  yassa  te
nakulamātā   gahapatānī   anukampikā   atthakāmā   ovādikā
anusāsikāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 329-333. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=22&item=287&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=22&item=287&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=22&item=287&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=22&item=287&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=287              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2367              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2367              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :