ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso
   [29]  Nāvaṃ sitvāva pāragūti yathā garukaṃ nāvaṃ bhārikaṃ udakaṃ
siñcitvā  2-  osiñcitvā  chaḍḍetvā lahukāya nāvāya khippaṃ lahuṃ
@Footnote: 1 Ma. pisaddo natthi . 2 Ma. Yu. sitvā.
Appakasireneva  pāraṃ  gaccheyya  evameva  vatthukāme  parijānitvā
kilesakāme pahāya pajahitvā vinoditvā byantīkaritvā anabhāvaṅgamitvā
kāmacchandanīvaraṇaṃ    byāpādanīvaraṇaṃ   thīnamiddhanīvaraṇaṃ   uddhacca-
kukkuccanīvaraṇaṃ   vicikicchānīvaraṇaṃ   pahāya  pajahitvā  vinoditvā
byantīkaritvā  anabhāvaṅgamitvā  khippaṃ  lahuṃ  appakasireneva  pāraṃ
gaccheyya  . pāraṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ yo so sabbasaṅkhārasamatho
sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānaṃ  pāraṃ
gaccheyya  pāraṃ  adhigaccheyya  pāraṃ  phuseyya pāraṃ sacchikareyya .
Pāragūti yopi pāraṃ gantukāmo sopi pāragū yopi pāraṃ gacchati sopi
pāragū yopi pāraṃ gato sopi pāragū.
   {29.1}  Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā tiṇṇo pāragato thale tiṭṭhati
brāhmaṇoti . brāhmaṇoti kho bhikkhave arahato etaṃ adhivacanaṃ so
abhiññāpāragū    pariññāpāragū    pahānapāragū   bhāvanāpāragū
sacchikiriyāpāragū   samāpattipāragū   abhiññāpāragū   sabbadhammānaṃ
pariññāpāragū  sabbadukkhānaṃ  pahānapāragū  sabbakilesānaṃ  bhāvanāpāragū
catunnaṃ  ariyamaggānaṃ  sacchikiriyāpāragū  nirodhassa  samāpattipāragū
sabbasamāpattīnaṃ  so  vasippatto  pāramippatto  ariyasmiṃ  sīlasmiṃ
vasippatto   pāramippatto   ariyasmiṃ   samādhismiṃ   vasippatto
pāramippatto  ariyāya  paññāya  vasippatto  pāramippatto  ariyāya
vimuttiyā  so  pāragato  pārappatto  antagato  antappatto
Koṭigato  koṭippatto  pariyantagato  pariyantappatto  vosānagato
vosānappatto   tāṇagato  tāṇappatto  leṇagato  leṇappatto
saraṇagato   saraṇappatto   abhayagato   abhayappatto   accutagato
accutappatto  amatagato  amatappatto  nibbānagato  nibbānappatto
so   vuṭṭhavāso   ciṇṇacaraṇo  gataddho  gatadiso  gatakoṭiko
pālitabrahmacariyo   uttamadiṭṭhippatto   bhāvitamaggo   pahīnakileso
paṭividdhākuppo  sacchikatanirodho  dukkhaṃ  tassa  pariññātaṃ  samudayo
pahīno  maggo  bhāvito  nirodho  sacchikato  abhiññeyyaṃ  abhiññātaṃ
pariññeyyaṃ   pariññātaṃ   pahātabbaṃ  pahīnaṃ  bhāvetabbaṃ  bhāvitaṃ
sacchikātabbaṃ sacchikataṃ
   {29.2}  so  ukkhittapaligho  saṅkiṇṇaparikkho  abbūḷhesiko
niraggaḷo  ariyo  pannaddhajo  pannabhāro visaññutto pañcaṅgavippahīno
chaḷaṅgasamannāgato  ekārakkho  caturāpasseno  panuṇṇapaccekasacco
samavayasaṭṭhesano  anāvilasaṅkappo  passaddhakāyasaṅkhāro  suvimuttacitto
suvimuttapañño kevalī vusitavā uttamapuriso paramapuriso paramappattippatto
   {29.3} so neva ācināti 1- na apacināti apacinitvā ṭhito neva
pajahati na upādiyati pajahitvā ṭhito neva visineti 2- na ussineti visinetvā
ṭhito neva vidhupeti na sandhupeti vidhupetvā ṭhito asekkhena sīlakkhandhena
samannāgatattā ṭhito asekkhena samādhikkhandhena asekkhena paññākkhandhena
asekkhena   vimuttikkhandhena   asekkhena  vimuttiñāṇadassanakkhandhena
@Footnote: 1 Po. neva āciṇṇāti na apacinati apavīditvā. Ma. nevācinati. 2 Ma. neva
@saṃsibbati.
Samannāgatattā ṭhito saccaṃ paṭipādayitvā ṭhito evaṃ 1- samatikkamitvā
ṭhito kilesaggiṃ pariyādayitvā ṭhito aparigamanatāya ṭhito kuṭaṃ 2- samādāya
ṭhito  muttipaṭisevanatāya  ṭhito  mettāya pārisuddhiyā ṭhito karuṇāya
muditāya  upekkhāya  pārisuddhiyā  ṭhito  accantapārisuddhiyā  ṭhito
akammaññatāya  3-  pārisuddhiyā  ṭhito vimuttattā ṭhito santusitattā
ṭhito  khandhapariyante  ṭhito dhātupariyante ṭhito āyatanapariyante ṭhito
gatipariyante  ṭhito  upapattipariyante  ṭhito  paṭisandhipariyante  ṭhito
bhavapariyante ṭhito saṃsārapariyante ṭhito vaṭṭapariyante ṭhito antimabhave
ṭhito antimasamussaye ṭhito antimadehadharo arahā.
     Tassāyaṃ pacchimako bhavo   carimoyaṃ samussayo
     jātimaraṇasaṃsāro        natthi tassa punabbhavoti.
Nāvaṃ sitvāva pāragū. Tenāha bhagavā
     tasmā jantu sadā sato   kāmāni parivajjaye
     te pahāya tare oghaṃ      nāvaṃ sitvāva pāragūti.
        Paṭhamo kāmasuttaniddeso niṭṭhito.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ejaṃ. 2 Ma. Yu. kaṭaṃ. 3 Ma. akamyatāya.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 22-25. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=29&item=29&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=29&item=29&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=29&item=29&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=29&item=29&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=29              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 29 http://84000.org/tipitaka/read/?index_29

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :