ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
       Aṭṭhamaṃ todeyyattherāpadānaṃ (408)
   [410] |410.225| Rājā vijitajayo 1- nāma  ketumatipuruttame
             sūro vikkamasampanno   puramajjhāvasī tadā.
   |410.226| Tassa rañño pamattassa  raṭṭhavisā 2- samuṭṭhahuṃ
             uttarā 3- tuṇḍikā ceva  raṭṭhaṃ viddhaṃsayuṃ tadā.
   |410.227| Paccante kuppite khippaṃ  sannipātesirindamo
             bhaṭe ceva balatthe ca    ariṃ niggāhayi tadā.
   |410.228| Hatthārohā anīkatthā   sūrā ca vammayodhino 4-
             dhanuggahā ca rathikā 5-   sabbe sannipatuṃ tadā.
   |410.229| Āḷārakā kappakā ca   nhāpakā mālakārakā
             sūrā vijitasaṅgāmā     sabbe sannipatuṃ tadā.
@Footnote: 1 Ma. ajitañjayo. Yu. jitañjayo. 2 Ma. Yu. aṭaviyo. 3 Ma. otārā. Yu. ocarā.
@4 Ma. Yu. cammayodhino. 5 Ma. Yu. uggā ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page558.

|410.230| Khaggahatthā ca purisā cāpahatthā ca cammino 1- luddhā vijitasaṅgāmā sabbe sannipatuṃ tadā. |410.231| Tidhappabhinnā mātaṅgā kuñjarā saṭṭhihāyanā suvaṇṇakacchālaṅkārā sabbe sannipatuṃ tadā. |410.232| Khamā sītassa uṇhassa ukkāruharaṇassa ca yodhājīvā katakammā sabbe sannipatuṃ tadā. |410.233| Saṅkhasaddaṃ bherisaddaṃ atho uddaṭasaddakaṃ 2- etehi te hāsayantā sabbe sannipatuṃ tadā. |410.234| Tisūlakontimantehi dhanūhi tomarehi ca 3- koṭṭayantā 4- nivattentā sabbe sannipatuṃ tadā. |410.235| Kavacāni nivāsetvā 5- sarājā ajitañjino saṭṭhipāṇasahassāni sūle uttāsayiṃ tadā. |410.236| Saddaṃ mānusakākaṃsu aho rājā adhammiko niraye paccamānassa kadā anto bhavissati. |410.237| Sayanehaṃ tuvaṭṭento passāmi 6- niraye tadā na supāmi divārattiṃ sūlena tajjayanti maṃ. |410.238| Kiṃ pamādena rajjena bāhanena balena ca na te pahonti dhāretuṃ tāsayanti 7- mamaṃ sadā. |410.239| Kiṃ me puttehi dārehi rajjena sakalena ca yannūna pabbajeyyāhaṃ gatimaggaṃ visodhaye. @Footnote: 1 Ma. Yu. vammino. 2 Ma. utujasaddakaṃ. Yu. uddhavasaddakaṃ. 3 Ma. Yu. @kavacatomarehi ca. 4 Ma. Yu. koṭṭantānaṃ nipātentā. yu .. nivattantā. @5 Ma. kimevāti nisāmetvā sarājā ajitañjayo. 6 Yu. vasāmi. 7 Ma. tāpayanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page559.

|410.240| Saṭṭhināgasahassāni sabbālaṅkārabhūsite suvaṇṇakacche mātaṅge hemakappanivāsase. |410.241| Āruḷhe gāmaṇīyebhi tomaraṅkusapāṇibhi saṅgāmāvacare ṭhāne 1- anapekkho vihāyahaṃ. |410.242| Sakakammena santatto nikkhamiṃ anagāriyaṃ saṭṭhiassasahassāni sabbālaṅkārabhūsite. |410.243| Ājāniye ca 2- jātiyā sindhavā 3- sīghabāhane āruḷhe gāmaṇīyebhi cāpahatthehi cammibhi. |410.244| Chaḍḍayitvāna sabbete 4- nikkhamiṃ anagāriyaṃ saṭṭhirathasahassāni sabbālaṅkārabhūsite. |410.245| Dīpe athopi veyyagghe sannaddhe ussitaddhaje sabbete parivajjetvā 5- pabbajiṃ anagāriyaṃ. |410.246| Saṭṭhidhenusahassāni sabbā kaṃsupadhāraṇā gāviyo 6- chaḍḍayitvāna pabbajiṃ anagāriyaṃ. |410.247| Saṭṭhiitthīsahassāni sabbālaṅkārabhūsitā vicittavatthābharaṇā āmuttamaṇikuṇḍalā. |410.248| Āḷāramukhā hasulā susaññā tanumajjhimā tā hitvā kandamānāyo pabbajiṃ anagāriyaṃ. |410.249| Saṭṭhigāmasahassāni paripuṇṇāni sabbaso chaḍḍayitvāna taṃ rajjaṃ pabbajiṃ anagāriyaṃ. @Footnote: 1 Yu. saṅgāmāvacareheva. 2 Ma. Yu. va. 3 Ma. Yu. sindhave sīghavāhane. @4 Ma. pahāretvāna te sabbe. Yu. pahāyitvāna .... 5 Ma. parihāretvā. @Yu. parihāyitvā. 6 Ma. Yu. tāyopi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page560.

|410.250| Nagarā nikkhamitvāna himavantaṃ upāgamiṃ bhāgīrasīnadītīre assamaṃ māpayiṃ ahaṃ. Paṇṇasālaṃ karitvāna agyāgāraṃ akāsahaṃ. |410.251| Āraddhaviriyo pahitatto vasāmi assame ahaṃ maṇḍape rukkhamūle vā suññāgāre va jhāyato na tu 1- vijjati tāso me na passe bhayabheravaṃ. |410.252| Sumedho nāma sambuddho aggo kāruṇiko muni ñāṇālokena jotento loke uppajji tāvade. |410.253| Mama assamasāmantā yakkho āsi mahiddhiko buddhaseṭṭhamhi uppanne ārocesi mamaṃ tadā. |410.254| Buddho loke samuppanno sumedho nāma cakkhumā tāresi janataṃ sabbaṃ tampi so tārayissati. |410.255| Yakkhassa vacanaṃ sutvā saṃviggo āsi tāvade buddho buddhoti cintento assamaṃ paṭisāmayiṃ. |410.256| Aggidāruñca chaḍḍetvā saṃsāmetvāna santhataṃ assamaṃ abhivanditvā nikkhamiṃ pavanā 2- ahaṃ. |410.257| Tato candanamādāya gāmā gāmaṃ purā puraṃ devadevaṃ gavesanto upagañchiṃ vināyakaṃ. |410.258| Bhagavā tamhi samaye sumedho lokanāyako catusaccaṃ pakāsento bodheti janataṃ bahuṃ 3-. @Footnote: 1 Yu. na upapajjatha. 2 Ma. vipinā. 3 Yu. tadā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page561.

|410.259| Añjaliṃ paggahetvāna sīse katvāna vandanaṃ 1- sambuddhaṃ abhivādetvā imā gāthā abhāsatha 2-. |410.260| Vassike pupphamānasmiṃ santike upavāyati tvaṃ vīra guṇagandhena disā sabbā pavāyasi. |410.261| Campake nāgamalike 3- adhimuttakaketake sālesu pupphamānesu anuvātaṃ pavāyati. |410.262| Tava gandhaṃ ghāyitvāna 4- himavantā idhāgamiṃ pūjemi taṃ mahāvīra lokajeṭṭha mahāyasa. |410.263| Varacandanenānulimpiṃ sumedhaṃ lokanāyakaṃ sakaṃ cittaṃ pasādetvā tuṇhī aṭṭhāsi tāvade. |410.264| Sumedho nāma bhagavā lokajeṭṭho narāsabho bhikkhusaṅghe nisīditvā imā gāthā abhāsatha. |410.265| Yo me guṇaṃ 5- pakittesi candanañca apūjayi tamahaṃ kittayissāmi suṇātha mama bhāsato. |410.266| Ādeyyavākyavacano brahmā uju patāpavā pañcavīsatikappāni sappabhāso bhavissati. |410.267| Chabbīsatikappasate devaloke ramissati sahassakkhattuṃ rājā ca cakkavatti bhavissati. |410.268| Tettiṃsakkhattuṃ devindo devarajjaṃ karissati padesarajjaṃ vipulaṃ gaṇanāto asaṅkhayaṃ. @Footnote: 1 Ma. Yu. candanaṃ. 2 Ma. abhāsahaṃ. 3 Ma. Yu. nāgavanike. @4 Ma. Yu. suṇitvāna. 5 Ma. Yu. guṇe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page562.

|410.269| Tato cutoyaṃ manujo manussattaṃ gamissati puññakammena saṃyutto brahmabandhu bhavissati. |410.270| Ajjhāyako mantadharo tiṇṇaṃ vedāna pāragū tīṇilakkhaṇasampanno bāvarī nāma brāhmaṇo. |410.271| Tassa sisso bhavitvāna hessati mantapāragū upagantvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ. |410.272| Pucchitvā nipuṇe pañhe hāsayitvāna 1- mānasaṃ sabbāsave pariññāya viharāmi 2- anāsavo. |410.273| Tividhaggi nibbutā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā sabbāsave pariññāya viharāmi anāsavo. |410.274| Kilesā jhāpitā mayhaṃ bhavā sabbe samūhatā nāgova bandhanaṃ chetvā viharāmi anāsavo. |410.275| Svāgataṃ vata me āsi mama buddhassa santike tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ. |410.276| Paṭisambhidā catasso vimokkhāpica aṭṭhime chaḷabhiññā sacchikatā kataṃ buddhassa sāsananti. Itthaṃ sudaṃ āyasmā todeyyo thero imā gāthāyo abhāsitthāti. Todeyyattherassa apadānaṃ samattaṃ. @Footnote: 1 Ma. Yu. bhāvayitvāna añjasaṃ. 2 Ma. viharissatināsavo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 557-562. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=410&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=410&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=410&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=410&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=410              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5452              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5452              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :