ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
               Navamaṃ jatukaṇṇikattherāpadānaṃ (409)
   [411] |411.277| Nagare haṃsavatiyā    seṭṭhiputto ahosahaṃ
            samappito kāmaguṇehi 1- parivāremahaṃ tadā.
   |411.278| Tato pāsādamāruyha    mahābhoge valañjako
             tattha naccehi gītehi    parivāremahaṃ tadā.
   |411.279| Turiyā āhatā mayhaṃ    sammatālasamāhitā
             rañjantī 2- itthiyo sabbā  harantiyeva me mano.
   |411.280| Celāvakā vāmanikā 3-   kuñjavā sīhimajjhitā 4-
             laṅghikā sokajjhāyī ca   parivārenti maṃ sadā.
   |411.281| Vetāḷino kumbhathūni     naṭā ca naccakā bahū
             naṭakā nāṭakā ceva     parivārenti maṃ sadā.
   |411.282| Kappakā nhāpakā sūdā mālākārā supāsakā 5-
             jallā mallā ca te sabbe  parivārenti maṃ sadā.
   |411.283| Etesu kīḷamānesu      sikkhite katupāsane
             rattindivaṃ na jānāmi    indova tidase pure 6-.
   |411.284| Addhikā kapaṇā 7- sabbe  yācakā carakā bahū
             upagacchanti te niccaṃ    bhikkhayantā mamaṃ gharaṃ.
   |411.285| Samaṇā brāhmaṇā ceva  puññakkhettā anuttarā
             vaḍḍhayantā mamaṃ puññaṃ āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
    |411.286| Paṭakā 8- laṭukā sabbe niganthā pupphasāṭakā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kāmaguṇe. 2 Ma. Yu. naccantā. 3 Ma. celāpikā lāmaṇikā. Yu.
@velāmikā vāmanikā. 4 Ma. kuñjavāsī timajjhikā. 5 Yu. sumāsakā.
@6 Ma. Yu. tidasaṅgaṇe. 7 Ma. Yu. pathikā. 8 Ma. paṭagā. Yu. padakā.
             Tedaṇḍikā ekasikhā    āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.287| Ājīvikā viluttāvī      gotamā 1- devadhammikā
             rajojalladharā ete      āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.288| Parivattakā siddhipattā 2- kodhapugganikā 3- bahū
             tapasī vanacārī ca        āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.289| Andhakā 4- damilā ceva   sākuḷā malayāḷakā 5-
             savarā yonakā ceva      āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.290| Gandhakā 6- muṇḍakā sabbe  kuṭṭhalā sānuvindakā 7-
             ārāva cīnaraṭṭhā ca     āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.291| Alasandakā pallavakā    pabbatānaggamāruhā 8-
             bāhikā 9- cetaputtā ca āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.292| Madhurakā kosalakā       kāsikā 10- hatthiporikā
             isindā makkalā 11- ceva āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.293| Celāvakā ārambā ca 12- obhāsā meghalā bahū
             khuddakā suddakā ceva   āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.294| Rohakā 13- sindhavā ceva cittakā 14- ekakaṇṇikā
             suraṭṭhā aparantā ca    āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.295| Suppārakā kumārā 15- ca  malayā 16- soṇṇabhūmikā
             vajjihārā 17- ca te sabbe āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
@Footnote: 1 Ma. godhammā. 2 Ma. parittakā santipattā. 3 Yu. koṇḍapuggalikā bahū.
@4 Ma. Yu. oḍḍakā. 5 Ma. malavāḷakā. 6 Ma. Yu. andhakā. 7 Ma. koṭalā
@hanuvindakā. Yu. kolakā .... 8 Ma. dhammarāniggamānusā. Yu. pabbarābhaggakārusā.
@9 Ma. gehitā. 10 Ma. kaliṅgā. 11 Yu. matthalā. 12 Ma. ārabbhā ca oghuṭaṭhā. Yu.
@velāvakā arammā okkalā mekalā. 13 Ma. Yu. rohanā. 14 Yu. cittāva.
@15 Yu. suppārikā kikumārā ca. 16 Ma. mallasovaṇṇabhūmikā. 17 Ma. vajjītaṅgā.
   |411.296| Naḷakārā pesakārā     cammakārā ca tacchakā
             kammakārā 1- kumbhakārā āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.297| Maṇikārā lohakārā    soṇṇakārā ca dussikā
             tipukārā ca te sabbe   āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.298| Usukārā 2- bhamakārā   pesakārā ca gandhikā
             rajakā tunnavāyā ca    āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.299| Telikā kaṭṭhahārā ca    udahārā ca pesikā
             supikā saradakkhā ca 3-  āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.300| Dovārikā anīkatthā    ganthikā 4- pupphachaḍḍakā
             hatthārohā hatthipālā āgacchanti mamaṃ gharaṃ.
   |411.301| Ānandassa nāma rañño samaggassa 5- adāsahaṃ
             sattavaṇṇena ratanena   ūnattaṃ pūrayāmahaṃ.
   |411.302| Ye mayā kittitā sabbe  nānāvaṇṇā bahū janā
             tesāhaṃ cittamaññāya  tappayiṃ ratanenapi 6-.
   |411.303| Vaggūsu bhāsamānesu     vajjamānāsu bherisu
             saṅkhesu dhamayantesu     sakagehe ramāmahaṃ.
   |411.304| Bhagavā tamhi samaye     padumuttaranāmako 7-
             saha 8- satasahassehi    parikkhīṇāsavehi so.
   |411.305| Bhikkhūhi sahito vīthiṃ      paṭipajjittha cakkhumā
             obhāsento disā sabbā dīparukkhova jotati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kammārā. 2 Yu. cāpakārā. 3 Ma. sūpikā sūparakkhā ca. Yu. ...
@rūdasakkā ca. 4 Ma. bandhikā. Yu. santhikā. 5 Ma. mamattassa .... Yu.
@pamattassa. 6 Ma. Yu. ratanenahaṃ. 7 Ma. Yu. ... nāyako. 8 Ma. vasī.
   |411.306| Vajjanti bheriyo sabbā   gacchante lokanāyake
             pabhā niddhāvate tassa   sataraṃsīva uggato.
   |411.307| Kavāṭantarikāyāpi     paviṭṭhena ca rasminā
             antogharesu vipulo     āloko āsi tāvade.
   |411.308| Pabhaṃ disvāna buddhassa   pārisajje avocahaṃ
             nissaṃsayaṃ buddhaseṭṭho   imaṃ vīthimupāgato.
   |411.309| Khippaṃ oruyha pāsādā  agamiṃ antarāpathaṃ 1-
             sambuddhaṃ abhivādento 2- idaṃ vacanamabraviṃ.
   |411.310| Anukampatu me buddho    jalajuttamanāmako 3-
             vasīsatasahassehi       adhivāsesi so muni.
   |411.311| Nimantayitvāna sambuddhaṃ abhinesiṃ sakaṃ gharaṃ
             tattha annena pānena   santappesiṃ mahāmuniṃ.
   |411.312| Bhuttāvīkālamaññāya   buddhaseṭṭhassa tādino
             saṅgītena 4- turiyena    buddhaseṭṭhaṃ upaṭṭhahiṃ.
   |411.313| Padumuttaro lokavidū     āhutīnaṃ paṭiggaho
             antoghare nisīditvā    imā gāthā abhāsatha.
   |411.314| Yo maṃ turiyenupaṭṭhāsi   annapānañcadāsi me
             tamahaṃ kittayissāmi    suṇātha mama bhāsato.
   |411.315| Pahūtabhakkho hutvāna    sahirañño sabhojano
             catuddīpe ekarajjaṃ     kārayissatiyaṃ naro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. antarāpaṇaṃ. 2 Ma. abhivādetvā. 3 Ma. Yu. ... nāyako.
@4 Ma. Yu. sataṅgikena.
    |411.316| Pañcasīle samādāya    dasakammapathe rato 1-
             samādāya pavattanto   parisaṃ sikkhapessati.
    |411.317| Turiyasatasahassāni      nāriyo 2- samalaṅkatā
             vajjayissantimaṃ niccaṃ    upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.
   |411.318| Tiṃsakappasahassāni     devaloke ramissati
             catusaṭṭhikhattuṃ devindo  devarajjaṃ karissati.
   |411.319| Catusattatikkhattuṃ 3- ca   cakkavatti bhavissati
             padesarajjaṃ vipulaṃ       gaṇanāto asaṅkhayaṃ.
   |411.320| Kappasatasahassamhi     okkākakulasambhavo
             gotamo nāma nāmena   satthā loke bhavissati.
   |411.321| Upapajjati yaṃ yoniṃ      devattaṃ atha mānusaṃ
             anūnabhogo hutvāna    manussattaṃ gamissati.
   |411.322| Ajjhāyako bhavitvāna   tiṇṇaṃ vedāna pāragū
             uttamatthaṃ gavesanto   carissati mahiṃ tadā 4-.
   |411.323| So ca pacchā pabbajitvā sukkamūlena codito
             gotamassa bhagavato     sāsanebhiramissati.
   |411.324| Ārādhayitvāna sambuddhaṃ gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ
             kilese jhāpayitvāna   arahāyaṃ bhavissati.
   |411.325| Pavane byaggharājāva    migarājāva kesarī
             abhīto viharāmajja     sakyaputtassa sāsane.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tato. 2 Ma. bheriyo. 3 Ma. catusaṭṭhikkhattuṃ. 4 Ma. Yu. imaṃ.
   |411.326| Devaloke manusse vā    dalidde duggatimhi vā
             nibbattiṃ me na passāmi upaṭṭhānassidaṃ phalaṃ.
   |411.327| Vivekamanuyuttomhi     upasanto nirūpadhi
             nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
   |411.328| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
   |411.329| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |411.330| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā jatukaṇṇiko thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
               Jatukaṇṇikattherassa apadānaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 563-568. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=411&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=411&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=411&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=411&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=411              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5466              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5466              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :