ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
   [411] |411.277| Nagare hamsavatiya    setthiputto ahosaham
            samappito kamagunehi 1- parivaremaham tada.
   |411.278| Tato pasadamaruyha    mahabhoge valanjako
             tattha naccehi gitehi    parivaremaham tada.
   |411.279| Turiya ahata mayham    sammatalasamahita
             ranjanti 2- itthiyo sabba  harantiyeva me mano.
   |411.280| Celavaka vamanika 3-   kunjava sihimajjhita 4-
             langhika sokajjhayi ca   parivarenti mam sada.
   |411.281| Vetalino kumbhathuni     nata ca naccaka bahu
             nataka nataka ceva     parivarenti mam sada.
   |411.282| Kappaka nhapaka suda malakara supasaka 5-
             jalla malla ca te sabbe  parivarenti mam sada.
   |411.283| Etesu kilamanesu      sikkhite katupasane
             rattindivam na janami    indova tidase pure 6-.
   |411.284| Addhika kapana 7- sabbe  yacaka caraka bahu
             upagacchanti te niccam    bhikkhayanta mamam gharam.
   |411.285| Samana brahmana ceva  punnakkhetta anuttara
             vaddhayanta mamam punnam agacchanti mamam gharam.
    |411.286| Pataka 8- latuka sabbe nigantha pupphasataka
@Footnote: 1 Ma. Yu. kamagune. 2 Ma. Yu. naccanta. 3 Ma. celapika lamanika. Yu.
@velamika vamanika. 4 Ma. kunjavasi timajjhika. 5 Yu. sumasaka.
@6 Ma. Yu. tidasangane. 7 Ma. Yu. pathika. 8 Ma. pataga. Yu. padaka.
             Tedandika ekasikha    agacchanti mamam gharam.
   |411.287| Ajivika viluttavi      gotama 1- devadhammika
             rajojalladhara ete      agacchanti mamam gharam.
   |411.288| Parivattaka siddhipatta 2- kodhapugganika 3- bahu
             tapasi vanacari ca        agacchanti mamam gharam.
   |411.289| Andhaka 4- damila ceva   sakula malayalaka 5-
             savara yonaka ceva      agacchanti mamam gharam.
   |411.290| Gandhaka 6- mundaka sabbe  kutthala sanuvindaka 7-
             arava cinarattha ca     agacchanti mamam gharam.
   |411.291| Alasandaka pallavaka    pabbatanaggamaruha 8-
             bahika 9- cetaputta ca agacchanti mamam gharam.
   |411.292| Madhuraka kosalaka       kasika 10- hatthiporika
             isinda makkala 11- ceva agacchanti mamam gharam.
   |411.293| Celavaka aramba ca 12- obhasa meghala bahu
             khuddaka suddaka ceva   agacchanti mamam gharam.
   |411.294| Rohaka 13- sindhava ceva cittaka 14- ekakannika
             surattha aparanta ca    agacchanti mamam gharam.
   |411.295| Supparaka kumara 15- ca  malaya 16- sonnabhumika
             vajjihara 17- ca te sabbe agacchanti mamam gharam.
@Footnote: 1 Ma. godhamma. 2 Ma. parittaka santipatta. 3 Yu. kondapuggalika bahu.
@4 Ma. Yu. oddaka. 5 Ma. malavalaka. 6 Ma. Yu. andhaka. 7 Ma. kotala
@hanuvindaka. Yu. kolaka .... 8 Ma. dhammaraniggamanusa. Yu. pabbarabhaggakarusa.
@9 Ma. gehita. 10 Ma. kalinga. 11 Yu. matthala. 12 Ma. arabbha ca oghutatha. Yu.
@velavaka aramma okkala mekala. 13 Ma. Yu. rohana. 14 Yu. cittava.
@15 Yu. supparika kikumara ca. 16 Ma. mallasovannabhumika. 17 Ma. vajjitanga.
   |411.296| Nalakara pesakara     cammakara ca tacchaka
             kammakara 1- kumbhakara agacchanti mamam gharam.
   |411.297| Manikara lohakara    sonnakara ca dussika
             tipukara ca te sabbe   agacchanti mamam gharam.
   |411.298| Usukara 2- bhamakara   pesakara ca gandhika
             rajaka tunnavaya ca    agacchanti mamam gharam.
   |411.299| Telika katthahara ca    udahara ca pesika
             supika saradakkha ca 3-  agacchanti mamam gharam.
   |411.300| Dovarika anikattha    ganthika 4- pupphachaddaka
             hattharoha hatthipala agacchanti mamam gharam.
   |411.301| Anandassa nama ranno samaggassa 5- adasaham
             sattavannena ratanena   unattam purayamaham.
   |411.302| Ye maya kittita sabbe  nanavanna bahu jana
             tesaham cittamannaya  tappayim ratanenapi 6-.
   |411.303| Vaggusu bhasamanesu     vajjamanasu bherisu
             sankhesu dhamayantesu     sakagehe ramamaham.
   |411.304| Bhagava tamhi samaye     padumuttaranamako 7-
             saha 8- satasahassehi    parikkhinasavehi so.
   |411.305| Bhikkhuhi sahito vithim      patipajjittha cakkhuma
             obhasento disa sabba diparukkhova jotati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kammara. 2 Yu. capakara. 3 Ma. supika suparakkha ca. Yu. ...
@rudasakka ca. 4 Ma. bandhika. Yu. santhika. 5 Ma. mamattassa .... Yu.
@pamattassa. 6 Ma. Yu. ratanenaham. 7 Ma. Yu. ... nayako. 8 Ma. vasi.
   |411.306| Vajjanti bheriyo sabba   gacchante lokanayake
             pabha niddhavate tassa   sataramsiva uggato.
   |411.307| Kavatantarikayapi     pavitthena ca rasmina
             antogharesu vipulo     aloko asi tavade.
   |411.308| Pabham disvana buddhassa   parisajje avocaham
             nissamsayam buddhasettho   imam vithimupagato.
   |411.309| Khippam oruyha pasada  agamim antarapatham 1-
             sambuddham abhivadento 2- idam vacanamabravim.
   |411.310| Anukampatu me buddho    jalajuttamanamako 3-
             vasisatasahassehi       adhivasesi so muni.
   |411.311| Nimantayitvana sambuddham abhinesim sakam gharam
             tattha annena panena   santappesim mahamunim.
   |411.312| Bhuttavikalamannaya   buddhasetthassa tadino
             sangitena 4- turiyena    buddhasettham upatthahim.
   |411.313| Padumuttaro lokavidu     ahutinam patiggaho
             antoghare nisiditva    ima gatha abhasatha.
   |411.314| Yo mam turiyenupatthasi   annapanancadasi me
             tamaham kittayissami    sunatha mama bhasato.
   |411.315| Pahutabhakkho hutvana    sahiranno sabhojano
             catuddipe ekarajjam     karayissatiyam naro.
@Footnote: 1 Ma. Yu. antarapanam. 2 Ma. abhivadetva. 3 Ma. Yu. ... nayako.
@4 Ma. Yu. satangikena.
    |411.316| Pancasile samadaya    dasakammapathe rato 1-
             samadaya pavattanto   parisam sikkhapessati.
    |411.317| Turiyasatasahassani      nariyo 2- samalankata
             vajjayissantimam niccam    upatthanassidam phalam.
   |411.318| Timsakappasahassani     devaloke ramissati
             catusatthikhattum devindo  devarajjam karissati.
   |411.319| Catusattatikkhattum 3- ca   cakkavatti bhavissati
             padesarajjam vipulam       gananato asankhayam.
   |411.320| Kappasatasahassamhi     okkakakulasambhavo
             gotamo nama namena   sattha loke bhavissati.
   |411.321| Upapajjati yam yonim      devattam atha manusam
             anunabhogo hutvana    manussattam gamissati.
   |411.322| Ajjhayako bhavitvana   tinnam vedana paragu
             uttamattham gavesanto   carissati mahim tada 4-.
   |411.323| So ca paccha pabbajitva sukkamulena codito
             gotamassa bhagavato     sasanebhiramissati.
   |411.324| Aradhayitvana sambuddham gotamam sakyapungavam
             kilese jhapayitvana   arahayam bhavissati.
   |411.325| Pavane byaggharajava    migarajava kesari
             abhito viharamajja     sakyaputtassa sasane.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tato. 2 Ma. bheriyo. 3 Ma. catusatthikkhattum. 4 Ma. Yu. imam.
   |411.326| Devaloke manusse va    dalidde duggatimhi va
             nibbattim me na passami upatthanassidam phalam.
   |411.327| Vivekamanuyuttomhi     upasanto nirupadhi
             nagova bandhanam chetva  viharami anasavo.
   |411.328| Kilesa jhapita mayham   bhava sabbe samuhata
             nagova bandhanam chetva  viharami anasavo.
   |411.329| Svagatam vata me asi    mama buddhassa santike
             tisso vijja anuppatta katam buddhassa sasanam.
   |411.330| Patisambhida catasso    vimokkhapica atthime
             chalabhinna sacchikata   katam buddhassa sasananti.
    Ittham sudam ayasma jatukanniko thero ima gathayo
abhasitthati.
               Jatukannikattherassa apadanam samattam.
               Dasamam udenattherapadanam (410)
   [412] |412.331| Himavantassa avidure padumo nama pabbato
             assamo sukato mayham   pannasala sumapita.
   |412.332| Nadiyo sandare 1- tattha  supatittha manorama
             acchodaka sitajala    sandare 2- nadiyo sada.
@Footnote: 1-2 Yu. sundari.
   |412.333| Pathina pavusa maccha     valaja 1- munjarohita
             sobhanti nadiyo ete      vasanti nadiya tada.
   |412.334| Ambajambuhi sanchanna    kareritilaka tatha
             uddalaka pataliyo      sobhanti mama assamam.
   |412.335| Ankolaka 2- bimbijala   mayahara 3- ca pupphita
             gandhena upavayanta 4-    sobhanti mama assamam.
   |412.336| Adhimutta sattalika       naga sala ca pupphita
             dibba gandha 5- sampavanta sobhanti mama assamam.
   |412.337| Kosumbha salala nipa     hatthapata 6- ca pupphita
             dibba gandha sampavanta  sobhanti mama assamam.
   |412.338| Haritaka amalaka        amba jambu vibhedaka
             kola bhallataka bella   phalani bahu assame.
   |412.339| Kalamba kadali tattha       pupphanti mama assame
             dibba gandha sampavanta  sobhanti mama assamam.
   |412.340| Asokapindi ca vari 7-      nimbarukkha 8- ca pupphita
             dibba gandha sampavanta  sobhanti mama assamam.
   |412.341| Punnava giripunnava 9- timira tattha pupphita
             dibba gandha sampavanta  sobhanti mama assamam.
   |412.342| Niggundi siriniggundi     camparukkhettha pupphita
             dibba gandha sampavanta  sobhanti mama assamam.
@Footnote: 1 Yu. jalaja. 2 Yu. akolaka. 3 Ma. mayakari. Yu. mayacara.
@4-5 Yu. dibbagandhasamapanna. ito param idisameva. 6 Ma. atthangapi.
@Yu. katthanga ca supupphita. 7 Ma. asokapindivari ca. 8 Yu. niparukkha.
@9 Ma. Yu. punnaga giripunnaga.
   |412.343| Avidure pokkharani        cakkavakupakujjita
             mandalakehi sanchanna   padumuppalakehi ca.
   |412.344| Acchodaka sitajala       supatittha manorama
             accha phalikasamana      sobhanti mama assamam.
   |412.345| Paduma pupphare tattha      pundarika ca uppala
             mandalakehi sanchanna   sobhanti mama assamam.
   |412.346| Pathina pavusa maccha    balaja munjarohita
             vicarantava te tattha       sobhanti mama assamam.
   |412.347| Kumbhila sumsumara ca      kacchapa ca gaha bahu
              ogaha 1- ajagara ca     sobhanti mama assamam.
   |412.348| Parevata ravihamsa        cakkavaka nadicara
             dindibha 2- salika ceva   sobhanti mama assamam.
   |412.349| Nayita ambagandhi ca       ketaka tattha pupphita
             dibba gandha sampavanta  sobhanti mama assamam.
   |412.350| Siha byaggha ca dipi ca     acchakokataracchayo
             anusancaranta pavane     sobhanti mama assamam.
   |412.351| Jatabharena bharita        ajinuttaravasino
             anusancaranta pavane     sobhanti mama assamam.
   |412.352| Ajinani dhara eke 3-     nipaka santavuttino
             appahara ca te sabbe   sobhanti mama assamam.
@Footnote: 1 Yu. oguha. 2 Ma. candibha. 3 Ma. Yu. ete.
   |412.353| Kharikajam 1- gahetvana  ajjhogayha vanam tada
             mulaphalani bhunjanta   vasanti assame tada.
   |412.354| Na te darum aharanti    udakam padadhovanam
             sabbesam anubhavena    sayamevahariyati.
   |412.355| Cullasitisahassani     isayo tattha samagata
             sabbeva jhayino ete   uttamattham gavesino.
   |412.356| Tapassino brahmacari    codento appanava te
             ambaravacara sabbe    vasanti assame tada.
   |412.357| Pancaham sannipatanti   ekagga santavuttino
             annamannam 2- abhivadetva  pakkamanti disamukha.
    |412.358| Padumuttaro nama jino   sabbadhammana paragu
             tamandhakaram vidhamam       uppajji tavade jino.
   |412.359| Mama assamasamanta    yakkho asi mahiddhiko
             so me samsittha sambuddham  jalajuttamanamakam 3-.
   |412.360| Esa buddho samuppanno  padumuttaro mahamuni
          khippam gantvana sambuddham     payirupasassu 4- marisa 5-.
    |412.361| Yakkhassa vacanam sutva    vippasannena cetasa
             assamam samsametvana    nikkhamim pavana tada.
    |412.362| Celeva dayhamanamhi   nikkhamitvana assama
             ekarattim nivasitva    upaganchim vinayakam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. kharibharam. 2 Ma. Yu. annonnam. 3 Ma. Yu. ... nayakam.
@4 Ma. payirupasa. 5 Yu. payirupasassu tam muni.
   |412.363| Padumuttaro lokavidu       ahutinam patiggaho
             catusaccam pakasento      desesi amatam padam.
   |412.364| Suphullam padumam gayha       upagantva mahesino
             pasannacitto sumano      buddhassa abhivadayim 1-.
   |412.365| Pujayitvana sambuddham      jalajuttamanayakam
             ekamsam ajinam katva       santhavim lokanayakam.
   |412.366| Yena nanena sambuddho    vasatiha anasavo
             tam nanam kittayissami    sunatha mama bhasato.
   |412.367| Samsarasotam chinditva      taresi sabbapaninam
             tava dhammam sunitvana      tanhasotam taranti te.
   |412.368| Tuvam sattha ca ketuva 2-     dhajo yupova 3- paninam
             parayano patitthasi       dipo ca dipaduttamo 4-.
   |412.369| Yavata ganino loke      satthavaha pavuccare
             tuvam aggosi sappanno    tava antogadhava te.
   |412.370| Tava nanena sappanno 5- taresi janatam bahum
             tava dassanamagamma       dukkhassantam karissare.
   |412.371| Yekecime gandhajata      loke vayanti cakkhuma
             tava gandhasamo natthi       punnakkhette mahamuni.
   |412.372| Tiracchanayonim nirayam       parimocehi 6- cakkhuma
             asankhatam padam santam        desesi tvam mahamuni.
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiropayim. 2-3 Ma. Yu. ca. 4 Ma. Yu. dipaduttama.
@5 Ma. tuvam aggosi sabbannu. Yu. tuvam aggosi sappanno. 6 Ma. Yu. parimocesi.
   |412.373| Padumuttaro lokavidu       ahutinam patiggaho
             bhikkhusanghe nisiditva     ima gatha abhasatha.
   |412.374| Yo me nanam apujesi      pasanno sehi panihi
             tamaham kittayissami       sunatha mama bhasato.
   |412.375| Timsa kappasahassani       devaloke ramissati
             sahassakkhattum raja ca     cakkavatti bhavissati.
   |412.376| Suladdhalabho 1- laddhomhi  tosayitvana subbatam
             sabbasave parinnaya     viharami anasavo.
   |412.377| Kilesa jhapita mayham     bhava sabbe samuhata
             nagova bandhanam chetva    viharami anasavo.
   |412.378| Svagatam vata me asi      mama buddhassa santike
             tisso vijja anuppatta   katam buddhassa sasanam.
   |412.379| Patisambhida catasso      vimokkhapica atthime
             chalabhinna sacchikata     katam buddhassa sasananti.
    Ittham sudam ayasma udeno thero ima gathayo
abhasitthati.
                   Udenattherassa apadanam samattam.
                        Uddanam
            metteyyo punnako thero   mettagu dhotakopica
@Footnote: 1 Ma. Yu. suladdhalabham.
           Upasivo ca nando ca         hemako sattamo tahim.
           Todeyyo jatukanni ca       udeno ca mahayaso
           tini gathasatanettha       asiti tini cuttarim.
               Metteyyavaggo ekacattalisamo.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 563-574. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=411&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=32&item=411&items=2&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=32&item=411&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=32&item=411&items=2&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=411              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=50&A=5466              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=50&A=5466              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :