ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

page79.

[193] Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ hīnaṃ .pe. Majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. Majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā. {193.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye kāmāvacaraṃ kusalaṃ cittaṃ uppannaṃ hoti somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārena .pe. Somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ .pe. somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārena .pe. upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ .pe. upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārena .pe. upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ .pe. upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārena hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ .pe. Viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ tasmiṃ samaye phasso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page80.

Hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā. Kāmāvacarakusalaṃ. [194] Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati paṭhavīkasiṇaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Vīmaṃsādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā. {194.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. catutthaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe. pañcamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati paṭhavīkasiṇaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. Paṇītaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page81.

Tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā. Rūpāvacarakusalaṃ. [195] Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā ākāsānañcāyatanasaññāsahagataṃ sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ .pe. Viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe. Chandādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Vīmaṃsādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā. {195.1} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma viññāṇañcāyatanasaññāsahagataṃ sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ .pe. Vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page82.

Paṇītaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. Paṇītaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. Paṇītaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti .pe. ime dhammā kusalā. {195.2} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma ākiñcaññāyatanasaññāsahagataṃ sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ .pe. Vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. Paṇītaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Vīmaṃsādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā. {195.3} Katame dhammā kusalā yasmiṃ samaye arūpūpapattiyā maggaṃ bhāveti sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatana- saññāsahagataṃ sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ .pe. viriyādhipateyyaṃ .pe. cittādhipateyyaṃ .pe. vīmaṃsādhipateyyaṃ .pe. chandādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page83.

Viriyādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Cittādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ .pe. Vīmaṃsādhipateyyaṃ hīnaṃ .pe. majjhimaṃ .pe. paṇītaṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhammā kusalā. Arūpāvacarakusalaṃ. ------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 79-83. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=34&item=193&items=3&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=34&item=193&items=3&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=193&items=3&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=193&items=3&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=193              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=6717              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=6717              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :