ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 1 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi
   [193]  Katame  dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam  uppannam  hoti  somanassasahagatam  nanasampayuttam  hinam  .pe.
Majjhimam  .pe.  panitam  .pe.  chandadhipateyyam .pe. viriyadhipateyyam
.pe.  cittadhipateyyam  .pe.  vimamsadhipateyyam .pe. chandadhipateyyam
hinam .pe. majjhimam .pe. panitam .pe. Viriyadhipateyyam hinam .pe. Majjhimam
.pe.  panitam .pe. cittadhipateyyam hinam .pe. majjhimam .pe. panitam
.pe.  vimamsadhipateyyam hinam .pe. majjhimam .pe. panitam tasmim samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhamma kusala.
   {193.1} Katame dhamma kusala yasmim samaye kamavacaram kusalam
cittam  uppannam hoti somanassasahagatam nanasampayuttam sasankharena .pe.
Somanassasahagatam  nanavippayuttam  .pe.  somanassasahagatam  nanavippayuttam
sasankharena .pe. upekkhasahagatam nanasampayuttam .pe. upekkhasahagatam
nanasampayuttam  sasankharena  .pe.  upekkhasahagatam  nanavippayuttam
.pe.   upekkhasahagatam   nanavippayuttam   sasankharena   hinam
.pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.  chandadhipateyyam  .pe.
Viriyadhipateyyam   .pe.  cittadhipateyyam  .pe.  chandadhipateyyam
hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.  viriyadhipateyyam
hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.  cittadhipateyyam
hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  tasmim  samaye  phasso
Hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhamma kusala.
           Kamavacarakusalam.
   [194]  Katame dhamma kusala yasmim samaye rupupapattiya maggam
bhaveti  vivicceva  kamehi  .pe.  pathamam jhanam upasampajja viharati
pathavikasinam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe. panitam .pe. chandadhipateyyam
.pe.  viriyadhipateyyam  .pe.  cittadhipateyyam .pe. vimamsadhipateyyam
.pe.  chandadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam .pe.
Viriyadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.
Cittadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.
Vimamsadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  tasmim  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhamma kusala.
   {194.1} Katame dhamma kusala yasmim samaye rupupapattiya maggam
bhaveti vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam .pe. tatiyam jhanam
.pe.  catuttham  jhanam  .pe.  pathamam  jhanam  .pe.  pancamam jhanam
upasampajja  viharati  pathavikasinam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam
.pe.  chandadhipateyyam  .pe.  viriyadhipateyyam .pe. cittadhipateyyam
.pe.  vimamsadhipateyyam  .pe.  chandadhipateyyam  hinam  .pe. majjhimam
.pe.  panitam  .pe.  viriyadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam .pe.
Panitam  .pe.  cittadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam
.pe.  vimamsadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam
Tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhamma kusala.
           Rupavacarakusalam.
   [195]  Katame  dhamma  kusala  yasmim  samaye arupupapattiya
maggam  bhaveti  sabbaso  rupasannanam  samatikkama  patighasannanam
atthangama  nanattasannanam  amanasikara  akasanancayatanasannasahagatam
sukhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati
hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.  chandadhipateyyam .pe.
Viriyadhipateyyam  .pe.  cittadhipateyyam  .pe. vimamsadhipateyyam .pe.
Chandadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.
Viriyadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.
Cittadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.
Vimamsadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  tasmim  samaye
phasso  hoti  .pe.  avikkhepo  hoti  .pe.  ime  dhamma
kusala.
   {195.1}  Katame  dhamma  kusala yasmim samaye arupupapattiya
maggam   bhaveti   sabbaso   akasanancayatanam   samatikkamma
vinnanancayatanasannasahagatam  sukhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  hinam  .pe. majjhimam .pe. panitam .pe.
Chandadhipateyyam  .pe.  viriyadhipateyyam  .pe. cittadhipateyyam .pe.
Vimamsadhipateyyam  .pe.  chandadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam .pe.
Panitam  .pe.  viriyadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.
Panitam  .pe.  cittadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.
Panitam  .pe.  vimamsadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam
tasmim  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti .pe. ime
dhamma kusala.
   {195.2}  Katame  dhamma  kusala yasmim samaye arupupapattiya
maggam   bhaveti   sabbaso   vinnanancayatanam   samatikkamma
akincannayatanasannasahagatam  sukhassa  ca  pahana  .pe.  catuttham
jhanam  upasampajja  viharati  hinam  .pe. majjhimam .pe. panitam .pe.
Chandadhipateyyam  .pe.  viriyadhipateyyam  .pe. cittadhipateyyam .pe.
Vimamsadhipateyyam  .pe.  chandadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam .pe.
Panitam  .pe.  viriyadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam
.pe.  cittadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam .pe.
Vimamsadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  tasmim  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhamma kusala.
   {195.3} Katame dhamma kusala yasmim samaye arupupapattiya maggam
bhaveti  sabbaso  akincannayatanam samatikkamma nevasannanasannayatana-
sannasahagatam  sukhassa  ca  pahana  .pe. catuttham jhanam upasampajja
viharati  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe. chandadhipateyyam
.pe.  viriyadhipateyyam  .pe.  cittadhipateyyam .pe. vimamsadhipateyyam
.pe.  chandadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam .pe.
Viriyadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.
Cittadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  .pe.
Vimamsadhipateyyam  hinam  .pe.  majjhimam  .pe.  panitam  tasmim  samaye
phasso hoti .pe. Avikkhepo hoti .pe. Ime dhamma kusala.
           Arupavacarakusalam.
               ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 79-83. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=34&item=193&items=3&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=34&item=193&items=3&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=34&item=193&items=3&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=34&item=193&items=3&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=193              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=6717              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=6717              Contents of The Tipitaka Volume 34 http://84000.org/tipitaka/read/?index_34

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :