ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [55]  Athakho  bhagava  uruvelayam yathabhirantam viharitva yena
gayasisam tena carikam pakkami mahata bhikkhusanghena saddhim bhikkhusahassena
sabbeheva  puranajatilehi  .  tatra  sudam  bhagava  gayayam  viharati
gayasise  saddhim bhikkhusahassena . tatra kho bhagava bhikkhu amantesi
sabbam   bhikkhave   adittam  kinca  bhikkhave  sabbam  adittam
@Footnote: 1 Ma. Yu. saddhim.
Cakkhum  1-  bhikkhave  adittam  rupa aditta cakkhuvinnanam adittam
cakkhusamphasso  aditto  yampidam  2-  cakkhusamphassapaccaya  uppajjati
vedayitam  sukham  va  dukkham va adukkhamasukham va tampi adittam kena
adittam  adittam  ragaggina  3-  dosaggina  mohaggina adittam
jatiya  jaramaranena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi
upayasehi  adittanti  vadami  . sotam adittam sadda aditta
.pe. ghanam adittam gandha aditta .pe. jivha aditta rasa
aditta  .pe. kayo aditto photthabba aditta .pe. mano
aditto  dhamma  aditta  manovinnanam  adittam  manosamphasso
aditto  yampidam 4- manosamphassapaccaya uppajjati vedayitam sukham va
dukkham  va  adukkhamasukham  va  tampi adittam kena adittam adittam
ragaggina  dosaggina  mohaggina  adittam  jatiya  jaramaranena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upayasehi  adittanti
vadami.
   {55.1}  Evam  passam  bhikkhave sutava ariyasavako cakkhusmimpi
nibbindati   rupesupi   nibbindati   cakkhuvinnanepi   nibbindati
cakkhusamphassepi  nibbindati  yampidam  5-  cakkhusamphassapaccaya uppajjati
vedayitam  sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham  va tasmimpi nibbindati
@Footnote: 1 Ma. cakkhu adittam .  3 ragaggina dosaggina mohaggina adittam jatiya jaraya
@maranena sokehi .pe. adittanti vadamiti sabbapotthakesu agatam. ayampana
@sihalapotthakam anuvattitva sodhitoti veditabbo . 2-4-5 Yu. yidam.
Sotasmimpi  nibbindati  saddesupi  nibbindati .pe. ghanasmimpi nibbindati
gandhesupi  nibbindati  .pe.  jivhayapi  nibbindati rasesupi nibbindati
.pe.  kayasmimpi  nibbindati  photthabbesupi  nibbindati  .pe.
Manasmimpi  nibbindati  dhammesupi  nibbindati  manovinnanepi  nibbindati
manosamphassepi  nibbindati  yampidam  manosamphassapaccaya  uppajjati
vedayitam  sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham  va tasmimpi nibbindati
nibbindam  virajjati  viraga  vimuccati  vimuttasmim  vimuttamiti  1-
nanam  hoti  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam naparam
itthattayati  pajanatiti  .  imasmim  ca  pana  veyyakaranasmim
bhannamane  tassa  bhikkhusahassassa  anupadaya  asavehi  cittani
vimuccimsu.
          Adittapariyayam nitthitam.
       Uruvelapatihariyam tatiyabhanavaram nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 62-64. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=4&item=55&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=4&item=55&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=55&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=55&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=55              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=552              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=552              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :