ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
             Cittasahabhudukaṃ
              paṭiccavāro
   [189] Cittasahabhuṃ dhammaṃ  paṭicca  cittasahabhū  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca  dve  khandhā cittasahabhu
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe cittasahabhuṃ
ekaṃ  khandhaṃ paṭicca dve khandhā dve khandhe ... . cittasahabhuṃ dhammaṃ
paṭicca  nocittasahabhū  dhammo uppajjati hetupaccayā: cittasahabhū khandhe
paṭicca  cittaṃ  nocittasahabhu  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
Cittasahabhū khandhe paṭicca cittaṃ kaṭattā ca rūpaṃ.
   {189.1} Cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca cittasahabhū ca nocittasahabhū ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: cittasahabhuṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca dve
khandhā  cittañca  cittasahabhu  ca  nocittasahabhu  ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  cittasahabhuṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca dve khandhā cittañca
kaṭattā  ca  rūpaṃ . nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cittaṃ  paṭicca  nocittasahabhu  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  cittaṃ  paṭicca vatthu
vatthuṃ paṭicca cittaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... mahābhūte paṭicca nocittasahabhu
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {189.2}  Nocittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasahabhū  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cittaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā cittasahabhu
ca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  cittaṃ  paṭicca  sampayuttakā
khandhā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  cittasahabhū  khandhā  mahābhūte
paṭicca  cittasahabhu  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ  .  nocittasahabhuṃ
dhammaṃ  paṭicca  cittasahabhū  ca  nocittasahabhū ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā: cittaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasahabhu ca nocitta-
sahabhu  ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe cittaṃ paṭicca sampayuttakā
khandhā  kaṭattā  ca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ  paṭicca cittañca
sampayuttakā  ca  khandhā  mahābhūte paṭicca cittasahabhu ca nocittasahabhu
Ca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ.
   {189.3}  Cittasahabhuñca  nocittasahabhuñca dhammaṃ paṭicca cittasahabhū
dhammo uppajjati hetupaccayā: cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca
dve  khandhā  cittasahabhu cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe cittasahabhuṃ
ekaṃ khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
cittasahabhuṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca dve khandhā dve khandhe ...
Cittasahabhū khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasahabhu cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {189.4}   Cittasahabhuñca   nocittasahabhuñca  dhammaṃ  paṭicca
nocittasahabhū  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cittasahabhū  khandhe ca
cittañca  paṭicca  nocittasahabhu  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
cittasahabhū  khandhe  ca  cittañca  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
cittasahabhū  khandhe  ca  vatthuñca  paṭicca cittaṃ cittasahabhū khandhe ca
mahābhūte  ca  paṭicca  nocittasahabhu  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ.
   {189.5}   Cittasahabhuñca   nocittasahabhuñca  dhammaṃ  paṭicca
cittasahabhū  ca  nocittasahabhū  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
cittasahabhuṃ  ekaṃ  khandhañca cittañca paṭicca dve khandhā cittasahabhu ca
nocittasahabhu  ca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
cittasahabhuṃ  ekaṃ  khandhañca  cittañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  cittasahabhuṃ  ekaṃ khandhañca
vatthuñca  paṭicca  dve khandhā cittañca dve khandhe ... cittasahabhū
Khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 112-115. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=43&item=189&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=43&item=189&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=189&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=189&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=189              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :