ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 10 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ
   [434]  Upādānasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  upādānasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi paṭiccasadisaṃ . upādānavippayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  upādānavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā ... yāva ajjhattikā mahābhūtā
vatthuṃ  paccayā  upādānavippayuttā  khandhā  vatthuṃ paccayā diṭṭhigata-
vippayutto  lobho  .  upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā upādāna-
sampayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā: vatthuṃ paccayā upādāna-
sampayuttā  khandhā  diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paccayā  sampayuttakā
khandhā.
   {434.1}  Upādānavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  upādāna-
sampayutto  ca  upādānavippayutto   ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  upādānasampayuttā  khandhā  mahābhūte
paccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  diṭṭhigatavippayuttaṃ  lobhaṃ  paccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page261.

Sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ vatthuṃ paccayā diṭṭhigatavippayuttalobhasahagatā khandhā ca lobho ca . upādāna- sampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paccayā upādāna- sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: upādānasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca lobhañca paccayā tayo khandhā dve khandhe .... {434.2} Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paccayā upādānavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: upādānasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca lobhañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā lobho. {434.3} Upādānasampayuttañca upādānavippayuttañca dhammaṃ paccayā upādānasampayutto ca upādānavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: upādānasampayuttaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Upādānasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ diṭṭhigatavippayuttalobhasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā lobho ca dve khandhe .... Saṅkhittaṃ. Ārammaṇapaccayamhi pañca viññāṇā kātabbā. [435] Hetuyā nava ārammaṇe nava adhipatiyā nava anantare nava sabbattha nava vipāke ekaṃ avigate nava.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page262.

[436] Upādānavippayuttaṃ dhammaṃ paccayā upādānavippayutto dhammo uppajjati nahetupaccayā: ahetukaṃ upādānavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā ... yāva asaññasattā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā ahetukā upādānavippayuttā khandhā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchā- sahagato uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ. [437] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā nava naanantare tīṇi nasamanantare tīṇi naupanissaye tīṇi napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme cattāri navipāke nava naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte tīṇi navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi. Evaṃ itare dve gaṇanāpi nissayavāropi kātabbā. Saṃsaṭṭhavāro


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 260-262. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=43&item=434&items=4&pagebreak=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=43&item=434&items=4&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=43&item=434&items=4&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=43&item=434&items=4&pagebreak=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=434              Contents of The Tipitaka Volume 43 http://84000.org/tipitaka/read/?index_43

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :