ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
          Paccaniyatikadukapatthanam
           nakusalattikanahetudukam
   [280] Nakusalam nahetum  dhammam  paticca  nakusalo  nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:   nakusalam  nahetum  dhammam paticca naakusalo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam nahetum  dhammam
paticca  naabyakato  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccaya: nakusalam
nahetum dhammam  paticca  nakusalo  nahetu  ca  naabyakato nahetu ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  nakusalam nahetum  dhammam  paticca
Nakusalo  nahetu  ca  naakusalo  nahetu  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya: panca.
   [281]  Naakusalam nahetum dhammam paticca naakusalo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  naakusalam  nahetum  dhammam paticca nakusalo
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naakusalam nahetum  dhammam
paticca  naabyakato  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
naakusalam  nahetum  dhammam  paticca  naakusalo  nahetu  ca naabyakato
nahetu  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  naakusalam nahetum
dhammam  paticca  nakusalo  nahetu  ca  naakusalo nahetu  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya: panca.
   [282]  Naabyakatam  nahetum  dhammam paticca naabyakato nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naabyakatam  nahetum  dhammam  paticca
nakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naabyakatam
nahetum  dhammam  paticca  naakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  naabyakatam  nahetum  dhammam  paticca nakusalo nahetu ca
naabyakato   nahetu   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
naabyakatam  nahetum  dhammam  paticca  naakusalo nahetu ca naabyakato
nahetu  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  naabyakatam  nahetum
dhammam paticca  nakusalo  nahetu  ca  naakusalo  nahetu  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya: cha.
   [283]  Nakusalam  nahetunca  naabyakatam nahetunca dhammam paticca
nakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam nahetunca
naabyakatam  nahetunca  dhammam  paticca  naakusalo  nahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam  nahetunca  naabyakatam  nahetunca
dhammam  paticca  naabyakato  nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
panca.
   [284]  Naakusalam  nahetunca naabyakatam nahetunca dhammam paticca
nakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: naakusalam nahetunca
naabyakatam  nahetunca dhammam paticca naakusalo nahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  naakusalam  nahetunca  naabyakatam  nahetuncadhammam  paticca
naabyakato nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: panca.
   [285]  Nakusalam  nahetunca  naakusalam  nahetunca dhammam paticca
nakusalo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam nahetunca
naakusalam  nahetunca  dhammam  paticca naakusalo nahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nakusalam  nahetunca  naakusalam  nahetunca  dhammam  paticca
nakusalo  nahetu  ca  naakusalo  nahetu  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya: tini.
   [286]  Hetuya  ekunattimsa  arammane  catuvisa  avigate
ekunattimsa sabbattha vittharo.
   [287]  Nakusalam nanahetum dhammam paticca nakusalo nanahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam  nanahetum  dhammam  paticca  naakusalo
nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam nanahetum dhammam
paticca  naabyakato  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nakusalam  nanahetum  dhammam  paticca  nakusalo  nanahetu  ca naabyakato
nanahetu  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: nakusalam nanahetum
dhammam  paticca  nakusalo  nanahetu ca naakusalo na nahetu ca dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  panca  . naakusalam nanahetum dhammam paticca
naakusalo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  panca .
Naabyakatam  nanahetum  dhammam  paticca  naabyakato  nanahetu  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  panca  .  nakusalam  nanahetunca  naabyakatam
nanahetunca  dhammam  paticca  nakusalo  nanahetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  naakusalam  nanahetunca  naabyakatam nanahetunca
dhammam  paticca  naakusalo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
tini  .  nakusalam  nanahetunca  naakusalam  nanahetunca dhammam paticca
nakusalo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [288] Hetuya  catuvisa  arammane  catuvisa  avigate catuvisa
sabbattha vittharo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 71-74. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=280&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=280&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=280&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=280&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=280              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :