ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
           Nahetudukaculantaradukam
   [472]  Nahetum  naappaccayam  dhammam paticca nahetu naappaccayo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  naappaccayam  dhammam  paticca
nanahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum
naappaccayam  dhammam  paticca  nahetu  naappaccayo  ca  nanahetu
naappaccayo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [473] Nanahetum  naappaccayam dhammam paticca nanahetu naappaccayo
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  nanahetum  naappaccayam  dhammam
paticca  nahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nanahetum  naappaccayam  dhammam  paticca  nahetu  naappaccayo  ca
Nanahetu naappaccayo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [474]  Nahetum   naappaccayanca  nanahetum   naappaccayanca
dhammam  paticca  nahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
nahetum   naappaccayanca  nanahetum  naappaccayanca  dhammam  paticca
nanahetu  naappaccayo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum
naappaccayanca   nanahetum  naappaccayanca  dhammam  paticca  nahetu
naappaccayo  ca  nanahetu  naappaccayo  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:.
   [475] Hetuya nava sabbattha nava.
   [476] Nahetum  naasankhatam dhammam paticca .... Nahetum nasanidassanam
dhammam paticca ... . nahetum nasappatigham dhammam paticca ... Nahetum naappatigham
dhammam paticca ... . nahetum narupim dhammam paticca ... Nahetum naarupim dhammam
paticca ... . nahetum nalokiyam dhammam paticca ... Nahetum nalokuttaram dhammam
paticca ... . Nahetum nakenacivinneyyam dhammam paticca ... Nahetum nakenaci-
navinneyyam dhammam paticca ....
         Nahetudukanoasavagocchakadukam
   [477] Nahetum  noasavam  dhammam paticca ... Nahetum nanoasavam
dhammam  paticca  ...  . nahetum  nasasavam  dhammam paticca ... Nahetum
naanasavam  dhammam  paticca  ...  .  nahetum  naasavasampayuttam dhammam
paticca  ...  nahetum naasavavippayuttam dhammam paticca ... . nahetum
Naasavancevanaanasavanca  dhammam  paticca  ... nahetum naanasavanceva-
nanocaasavam  dhammam  paticca  ...  . nahetum naasavancevanaasava-
vippayuttanca  dhammam  paticca  ...  nahetum  naasavavippayuttanceva-
nanocaasavam  dhammam  paticca ... . nahetum asavavippayuttam nasasavam
dhammam paticca ... Nahetum asavavippayuttam naanasavam dhammam paticca ....
          Nahetudukachagocchakadukam
   [478] Nahetum nosannojanam dhammam paticca ... nahetum nogantham
dhammam  paticca ... nahetum noogham dhammam paticca ... Nahetum noyogam
dhammam paticca ... nahetum nonivaranam dhammam paticca ... Nahetum noparamasam
dhammam paticca ....
           Nahetudukamahantaradukam
   [479]  Nahetum nasarammanam dhammam paticca ... . sankhittam .
Nahetum nacittam dhammam paticca .... Nahetum nacetasikam dhammam paticca ....
Nahetum nacittasampayuttam ... .  nahetum nacittasamsattham ... . nahetum
nacittasamutthanam ... . nahetum nacittasahabhum dhammam paticca .... Nahetum
nacittanuparivattim  dhammam  paticca  ... . nahetum nacittasamsatthasamutthanam
... . nahetum nacittasamsatthasamutthanasahabhum ... . Nahetum nacittasamsattha-
samutthananuparivattim dhammam paticca ... .  nahetum  naajjhattikam ...
Nahetum nabahiram ... . nahetum naupada dhammam .... Nahetum naupadinnam
... Nahetum naanupadinnam ....
          Nahetudukadvigocchakadukam
   [480] Nahetum noupadanam ... Nahetum nokilesam ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 120-123. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=472&items=9&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=472&items=9&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=472&items=9&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=472&items=9&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=472              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :