ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
           Nahetudukapiṭṭhidukaṃ
   [481] Nahetuṃ  nadassanenapahātabbaṃ  ... nahetuṃ nanadassanena-
pahātabbaṃ ... . nahetuṃ nabhāvanāyapahātabbaṃ ... Nahetuṃ nanabhāvanāya-
pahātabbaṃ  ...  .  nahetuṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
... nahetuṃ nanadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca ... . Nahetuṃ
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ... nahetuṃ nanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca ... . Nahetuṃ nasavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca ...
Nahetuṃ naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca ... . nahetuṃ nasavicāraṃ ... Nahetuṃ
naavicāraṃ ... . nahetuṃ nasappītikaṃ ... nahetuṃ naappītikaṃ dhammaṃ paṭicca
... . nahetuṃ napītisahagataṃ ... nahetuṃ nanapītisahagataṃ ... . nahetuṃ
nasukhasahagataṃ ... nahetuṃ nanasukhasahagataṃ ... . nahetuṃ naupekkhāsahagataṃ
... nahetuṃ nanaupekkhāsahagataṃ ... . nahetuṃ nakāmāvacaraṃ ... Nahetuṃ
nanakāmāvacaraṃ ... . Nahetuṃ narūpāvacaraṃ ... Nahetuṃ nanarūpāvacaraṃ ... .
Nahetuṃ naarūpāvacaraṃ ... Nahetuṃ nanaarūpāvacaraṃ ... . Nahetuṃ napariyāpannaṃ
... Nahetuṃ naapariyāpannaṃ .... Nahetuṃ naniyyānikaṃ ... Nahetuṃ naaniyyānikaṃ
.... Nahetuṃ naniyataṃ ... Nahetuṃ naaniyataṃ .... Nahetuṃ nasauttaraṃ ... Nahetuṃ
naanuttaraṃ ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 123. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=481&items=1&pagebreak=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=481&items=1&pagebreak=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=481&items=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=481&items=1&pagebreak=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=481              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :