ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 12 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ
   [58]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca naavitakka-
vicāramatto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: savitakkasavicāraṃ dhammaṃ
paṭicca  naavitakkaavicāro  dhammo  uppajjati hetupaccayā: savitakka-
savicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkaavicāro  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca
naavitakkavicāramatto  ca  naavitakkaavicāro  ca  dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasavitakkasavicāro  ca
naavitakkavicāramatto  ca  dhammā uppajjanti  hetupaccayā: savitakka-
savicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkavicāramatto ca
Naavitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: satta.
   [59]  Avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naavitakkavicāramatto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasavitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  avitakkavicāramattaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naavitakkaavicāro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasavitakkasavicāro  ca  naavitakka-
avicāro  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: avitakkavicāramattaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naavitakkavicāramatto  ca naavitakkaavicāro ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ paṭicca nasavitakka-
savicāro ca naavitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasavitakkasavicāro ca naavitakkavicāra-
matto  ca  naavitakkaavicāro  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā:
satta.
   [60] Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  naavitakkaavicāro dhammo
uppajjati hetupaccayā: .pe. Satta.
   [61]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [62]  Savitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paṭicca
nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [63]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca  dhammaṃ  paṭicca
Nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [64]  Savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca
dhammaṃ paṭicca nasavitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [65]  Hetuyā ekūnapaññāsa ārammaṇe ekūnapaññāsa avigate
ekūnapaññāsa.
      Sahajātavārampi pañhāvārampi vitthāretabbaṃ.
           Pītittikenapītittikaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 153-155. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=578&items=8&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=578&items=8              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=45&item=578&items=8&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=45&item=578&items=8&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=578              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :